สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 100 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรทุ่งใหญ่สามัคคี
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ดอกไม้ประดิษฐ์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ดอกไม้ใบยางพารา

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ศิลปประดิษฐ์จากกระดาษสาบ้านทุ่งห้า
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ดอกไม้ประดิษฐ์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน บ้านโนนม่วง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ดอกไม้ประดิษฐ์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ดอกไม้จากใบยางพารา

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ลุงแว่นหัตถศิลปผ้าใยบัวแหลมบัว
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ดอกไม้ประดิษฐ์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ลุงแว่นหัตถศิลปผ้าใยบัวแหลมบัว
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ดอกไม้ประดิษฐ์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ดอกไม้ประดิษฐ์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,121 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย