สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 1027 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผ้าบาติกบ้านประชุมมิตร
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ผ้าบาติก

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผ้าบาติก(อันดามัน)
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ผ้าบาติก

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดนาหนอง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ผ้าซิ่นซิ่ว

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดนาหนอง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ผ้าซิ่นตาธรรมดา

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดนาหนอง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ผ้าตีนจก



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,124 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย