สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 68 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำปลาบ้านตะกรบ
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตประมง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
น้ำปลา

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงปลากัดสี/ปลาสวยงาม
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตประมง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ปลากัดสี (จีน)ใหญ่

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงปลากัดสี/ปลาสวยงาม
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตประมง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ปลากัดหม้อ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงปลากัดสี/ปลาสวยงาม
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตประมง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ปลากัดสี (จีน) ใหญ่

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงปลากัดสี/ปลาสวยงาม
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตประมง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ปลากัดยักษ์ (ฮาฟมูน)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,860,303 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย