สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 77 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ท่องเที่ยว
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
Home Stay

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกาะยอโฮมสเตย์
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ท่องเที่ยว
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เกาะยอโฮมสเตย์

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลสาริกา
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ท่องเที่ยว
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลสาริกา
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ท่องเที่ยว
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
สวนผลไม้

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลสาริกา
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ท่องเที่ยว
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เขื่อนขุนด่านปราการชล



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,149,055 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย