สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 174 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงผึ้งโพรง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปศุสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
น้ำผึ้งโพรง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงวัวบ้านคลองโพธิ์
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปศุสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
วัว

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ส่งแสงฟาร์ม
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปศุสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
โค

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มโคเนื้อตำบลเขาดินพัฒนา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปศุสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
โคเนื้อ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์เกษตรกรก้าวหน้า
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปศุสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
น้ำผึ้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,149,060 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย