สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 21 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าชุมชน หมู่ 3 ตำบลบ้านหลวง
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ร้านค้าชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ข้าวสาร

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าชุมชน หมู่ 3 ตำบลบ้านหลวง
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ร้านค้าชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
น้ำมันพืช

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน เสริมอาชีพสตรีพัฒนาต.หนองปรง
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ร้านค้าชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
บริการของใช้เบ็ดเตล็ด

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรพัฒนายางสีสุราช
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ร้านค้าชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
สินค้าทางการเกษตรและหัตกรรมของชุมชน

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรพัฒนายางสีสุราช
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ร้านค้าชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องจักสาน1 2 3 4 5 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,860,822 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย