สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 492 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตสินค้าอื่นๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เทียนหอมน้ำมันกฤษณา

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตกระเป๋าสตางค์
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตสินค้าอื่นๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าดินสอ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน บ้านยางหย่อง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตสินค้าอื่นๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยกล้วย

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตสินค้าอื่นๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เกลือทะเลเพื่อสุขภาพ (สปา)

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลบ่อ
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตสินค้าอื่นๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
สบู่ใบขลู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,130 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย