สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 74 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องปั้นดินเผา

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตตุ๊กตาเรซินองครักษ์
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ตุ๊กตาเรซิน

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน เครื่องปั้นดินเผาดงหลวง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ตุ๊กตายิ้ม

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปั้นหม้อดินเผา-เตาอังโลประสิทธิภาพสูงบ้านสันเหมือง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
หม้อดินเผาน้ำเย็น

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องปั้นดินเผากระบุงขนาดกลาง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,149,057 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย