สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 153 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ปุ๋ยอินทรีย์ดอนตาสน
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปัจจัยการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ปุ๋ยอินทรีย์

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดหอมแจ้ซ้อน
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปัจจัยการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ดอกเห็ดหอม

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์สำนักท้อน
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปัจจัยการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาบข่า
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปัจจัยการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ปุ๋ยอินทรีย์

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มวังตะกูพัฒนาการเกษตร
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปัจจัยการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ V.P.K.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,128 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย