สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 21 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแกะรูปหนังตลุง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องหนัง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
แกะหนังตลุง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังแท้
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องหนัง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กระเป๋าหนัง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังแท้
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องหนัง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กระเป๋าสตางค์ขนาดเล็ก

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังแท้
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องหนัง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กระเป๋าหนังขนาดต่าง ๆ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน เครื่องหนังศรีมโหสถ
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องหนัง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
รองเท้าหนังแท้ชาย1 2 3 4 5 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,121 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย