สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 40 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน แปรรูปผักผลไม้ และสมุนไพร ตำบลบ้านปิน
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องประดับ/อัญมณี
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
แหวนทับทิม,หยก,ไพริน

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านราษฎร์พัฒนา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องประดับ/อัญมณี
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ผ้าคลุมผสมสตรี

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเครื่องประดับเงินและทองเหลืองบ้านนาตัง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องประดับ/อัญมณี
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
จี้สร้อยคอห้ายอด

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเครื่องประดับเงินและทองเหลืองบ้านนาตัง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องประดับ/อัญมณี
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
แหวนทองเหลือง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มชุบเงิน-ชุนทองในโครงการศูนย์ศิลปาชีพยางน้อย
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องประดับ/อัญมณี
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องประดับชุบเงิน-ชุบทอง1 2 3 4 5 6 7 8 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,123 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย