สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 172 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลน้ำชำ
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องดื่ม
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องดื่มธัญญาพืชถั่วเหลืองชนิดผง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประสาทสิทธิ์
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องดื่ม
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
มะตูมผงสำเร็จรูป

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประสาทสิทธิ์
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องดื่ม
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กระเจี๊ยบผงสำเร็จรูป

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประสาทสิทธิ์
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องดื่ม
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เก๊กฮวยผงสำเร็จรูป

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน น้ำดื่มสี่หมื่น
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องดื่ม
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
น้ำดื่มขวด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,119 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย