สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 486 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโก
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ขมิ้น

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาอาชีพภูผึ้งหลวงตะนาวศรี
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
แชมพูกะเม็ง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาอาชีพภูผึ้งหลวงตะนาวศรี
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
สบู่สมุนไพรทับทิม

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
แก่นไม้กฤษณา Agarwood sheet-core

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ธูปหอมไม้กฤษณา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,860,666 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย