กระดานสนทนา


  

ไปยื่นจดทำไมทำเอกสารเยอะมาก [0] โดย: จักรกฤตณ์
การเปลี่ยนชื่อวิสาหกิจ [0] โดย: สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม
เข้าระบบ [0] โดย: นาย มะรอซี ตะบารู
ขอรหัสเข้าสู่ระบบ [0] โดย: นาย มะรอซี ตะบารู
ระยะเวลาการขอจดทะเบียน [1] โดย: ทิม
การเข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลชองกลุ่มวิสาหกิจชุมชน [1] โดย: สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา
ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับผู้นำ [1] โดย: สสส
ความหมายตราสัญลักษณ์ [0] โดย: อาจรี วิเศษศรี
สอบถามข้อมูล [3] โดย: วรรณรัต
การลาออกจากสมาชิกกลุ่ม [1] โดย: นางสาวจิตรตรา สุดาเดช
ขอถามว่า [2] โดย: ปรีชา
ขอจัดตัังวิสาหกิจชุมชน [1] โดย: ชัยยศ
ย้ายที่ตั้งไปอำเภออื่น [1] โดย: มโนทัศน์

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,575,753 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย