กระดานสนทนา


  

SnZQXOJUUSyOJ [0] โดย: zhksgzsa
ขอประวัติความเป็นมาครับ [0] โดย: Unknown
ถามเกณฑ์การลงสินค้าในเว็ปครับ [3] โดย: ณัฐพล
mKLarHhXb [0] โดย: abpgpdurz
KeGSxqHbI [0] โดย: Merziuz
โปรแกรมอ่านบัตร [1] โดย: สนง.กษอ.เวียงหนองล่อง
แบบ ท.ว.ช.2,3 [1] โดย: สมนึก ด่านซ้าย
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน [1] โดย: นายอลัน สะมะแอ
ต้องการเพิ่มสินค้ากลุ่มในเว็ป [1] โดย: ณัฐ กบินทร์บุรี
ดึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไม่ได้ [0] โดย: สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี
ขอเพิ่มชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน [0] โดย: สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง
การใช้แอฟพิเคชั่น​ [0] โดย: นายหวังดี​ ต่อประเทศ
ผู้ทำบัญชีวิสาหกิจ [1] โดย: นางสาว กรรณิการ์ เนตรไสว

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,825,964 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย