กระดานสนทนา


  

ต้องการเพิ่มสินค้ากลุ่มในเว็ป [0] โดย: ณัฐ กบินทร์บุรี
ดึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไม่ได้ [0] โดย: สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี
ขอเพิ่มชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน [0] โดย: สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง
การใช้แอฟพิเคชั่น​ [0] โดย: นายหวังดี​ ต่อประเทศ
ผู้ทำบัญชีวิสาหกิจ [1] โดย: นางสาว กรรณิการ์ เนตรไสว
เปลี่ยนชื่อวิสาหกิจ [0] โดย: สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ
ขอข้อมูลวิสาหกิจจ.ชุมพร [0] โดย: นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อยากได้ที่นอนแมว [0] โดย: ศิลพร
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน [0] โดย: อรพรรณ รุจิชิีพ
ขอให้อัฟเดทข้อมูล [0] โดย: pong
การขอปรับปรุงข้อมูลวิสาหกิจฯ [0] โดย: Nuttakit
ของที่ระลึกสำหรับลูกค้า [0] โดย: นุ่น
ข้อมูลวิสาหกิจ จ.เชียงใหม่ [0] โดย: ไก่

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,645,328 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย