สำนักงาน: ผู้ใช้: ปีที่ใช้ระบบ: วันที่: 26/11/2563

รายงานสรุปจำนวนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ จำแนกตามประเภทกิจการ

 
 
- ที่ตั้ง:
ทั้งประเทศ  
ระดับเขต
ระดับจังหวัด อำเภอ
วันที่  
วันที่ปัจจุบัน
ระบุวันที่ ตั้งแต่ ..เปิดปฎิทิน. ถึง ..เปิดปฎิทิน.

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,749,360 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 ราย