รายชื่อวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน

 

กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 
แบบรายงาน สวช. 01_3        จำนวน 377 รายการ
ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด: วิสาหกิจชุมชน สถานะ: อนุมัติแล้ว จังหวัด สมุทรปราการ
ลำดับที่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง ว/ด/ป
อนุมัติ
1 3-11-05-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนปูรามเกียรติ์ 134 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 028484003 26/09/2548
2 3-11-05-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำคลองสวน 92 หมู่ 2 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 028153013 26/09/2548
3 3-11-05-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านคู่สร้างคู่สม 299/205 หมู่ 12 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 028162293 26/09/2548
4 3-11-05-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองตาเพิ่มร่วมใจ 142 หมู่ 7 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 028195217 26/09/2548
5 3-11-02-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาสลิดหอมบางบ่อ 154 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027077325 28/09/2548
6 3-11-02-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปทำน้ำปลาจากปลากะตัก 184 หมู่ 12 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027074113 28/09/2548
7 3-11-02-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบางบ่อ 154/1 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 28/09/2548
8 3-11-02-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ปลาสลิดหอมสูญญากาศบางบ่อ 10/28 หมู่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 019105040 28/09/2548
9 3-11-05-03/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมฟ้าผ่าสามัคคี 57/38 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 014040206 07/10/2548
10 3-11-05-03/1-0006 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปบ้านคลองยายหลี 27 หมู่ 12 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 028195202 07/10/2548
11 3-11-04-10/1-0001 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้เกล็ดปลาบางน้ำผึ้ง 1/9 หมู่ 10 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024610862 10/10/2548
12 3-11-04-10/1-0002 วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร 22 หมู่ 3 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 028150729 10/10/2548
13 3-11-06-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพเสาธงนอก 26/21 หมู่ 6 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023381549 11/10/2548
14 3-11-04-08/1-0001 วิสาหกิจชุมชนรสสุคนธ์ขนมไทย 34 หมู่ 2 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024626632 11/10/2548
15 3-11-04-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบางพึ่ง 39 หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024635582 11/10/2548
16 3-11-01-12/1-0001 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบางปูพัฒนา 163 หมู่ 4 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023301916 14/10/2548
17 3-11-05-03/1-0008 วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์สุขภาพ 257/3 หมู่ 1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 028152221 17/10/2548
18 3-11-04-10/1-0003 วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ 31 หมู่ 3 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024610083 18/10/2548
19 3-11-03-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการแปรรูปเกษตรบางพลี 269 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023373676 18/10/2548
20 3-11-03-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนสุเหร่าบางโฉลง 18/2 หมู่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027508527 18/10/2548
21 3-11-03-09/1-0002 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองปรือสามัคคี 61 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 18/10/2548
22 3-11-03-09/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองปรือ 110 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023272438 18/10/2548
23 3-11-05-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีบ้านสาขลา 141 หมู่ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 017130511 22/10/2548
24 3-11-05-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาเกลือพัฒนา 256 หมู่ 3 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 028484240 22/10/2548
25 3-11-05-03/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกองทราย 57/123 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024537347 22/10/2548
26 3-11-01-13/1-0001 วิสาหกิจชุมชนขนมไทยบางด้วน 61/1 หมู่ 6 ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0860725372 03/11/2548
27 3-11-01-11/1-0001 วิสาหกิจชุมชนภู่ไท 276 หมู่ 1 ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023830416 03/11/2548
28 3-11-01-11/1-0002 วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรแดงดอกไม้ประดิษฐ์ 15 หมู่ 3 ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023830841 03/11/2548
29 3-11-06-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเคหะเมืองใหม่บางพลี 213/5 หมู่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023152799 04/11/2548
30 3-11-01-10/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรศิวิลัยอบต.แพรกษา 89 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 095102864 04/11/2548
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>