รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน

 

กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 31 มีนาคม 2560
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 
แบบรายงาน สวช. 01_3        จำนวน 144 รายการ
ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด: วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สถานะ: อนุมัติแล้ว จังหวัด สมุทรสาคร
ลำดับที่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง ว/ด/ป
อนุมัติ
1 2-74-01-09/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังตำบลนาดี 31/515 หมู่ 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034833482 26/09/2548
2 2-74-01-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางน้ำวนร่วมใจ 58/3 หมู่ 4 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034418020 26/09/2548
3 2-74-01-10/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านศรีเมือง 126/3 หมู่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 019243916 26/09/2548
4 2-74-01-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมบ้านบ่อ 10/7 หมู่ 3 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034839664 26/09/2548
5 2-74-01-13/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพันท้ายนรสิงห์หมู่8 48/3 หมู่ 8 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034478031 26/09/2548
6 2-74-01-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบางโทรัด 16/1 หมู่ 6 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034839728 26/09/2548
7 2-74-03-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรหลักสอง หมู่ 1 70/3 หมู่ 1 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034483139 06/10/2548
8 2-74-03-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านคลองขุดใหม่ 13/1 หมู่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034855244 06/10/2548
9 2-74-03-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีเพ็ชร 52 หมู่ 3 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 092541553 06/10/2548
10 2-74-03-11/1-0002 วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนส้ม 58/2 หมู่ 3 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 060054429 06/10/2548
11 2-74-03-11/1-0003 วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสำโรง 97/1 หมู่ 5 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034858331 06/10/2548
12 2-74-03-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนวังกุ้ง-วังปลาสลิดทอง 52/2 หมู่ 1 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 011717523 13/10/2548
13 2-74-01-18/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านสุขสำราญ 19/2 หมู่ 5 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034400641 25/10/2548
14 2-74-01-14/1-0001 วิสาหกิจชุมชนโคกขาม 160/1 หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034857262 25/10/2548
15 2-74-01-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อรวมใจ 41 หมู่ 3 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 03839178 25/10/2548
16 2-74-02-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอ่าวกระบือ 43 หมู่ 10 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034473121 28/10/2548
17 2-74-03-07/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานกะลาเอกบ้านกระโจมทอง 20/3 หมู่ 5 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 099107142 22/12/2548
18 2-74-03-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มชาลิสา 99/4 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 010109642 04/01/2549
19 2-74-02-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนชมรมรถยนต์โดยสารสมุทรสาคร 294/9 หมู่ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034473950 11/01/2549
20 2-74-02-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนชมรมรถจักรยานยนต์รับจ้างสมุทรสาคร 294/5 หมู่ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034473950 11/01/2549
21 2-74-03-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์หลักสาม 77 หมู่ 7 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 095052490 26/01/2549
22 2-74-03-12/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกษตรพัฒนา 64/1 หมู่ 4 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034853341 08/02/2549
23 2-74-03-09/1-0003 วิสาหกิจชุมชนสุทัศน์ฟาร์มปลา 34/1 หมู่ 3 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 061782209 08/02/2549
24 2-74-02-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนค่ายกำแพงเพชร 51/3060 หมู่ 3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0890676997 10/02/2549
25 2-74-02-08/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับตำบลดอนไก่ดี 21/4 หมู่ 3 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034470200 10/02/2549
26 2-74-02-08/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและแม่บ้านดอนไก่ดีผลิตภัณฑ์ขนมไทย 21/2 หมู่ 3 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034470200 10/02/2549
27 2-74-02-08/1-0003 วิสาหกิจชุมชนสันติธรรม 41 หมู่ 6 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 018573371 10/02/2549
28 2-74-02-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านรุ่งเกษตรบางยาง 27/1 หมู่ 5 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034499493 10/02/2549
29 2-74-03-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนรัตนะผักหวาน 25 หมู่ 4 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 017638786 15/02/2549
30 2-74-03-02/1-0006 วิสาหกิจชุมชนแรมโบ้กล้วยไทย 29 หมู่ 4 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034400075 15/02/2549
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , >>