รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 2,428 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-01-13/1-0006 ลำทหารพัฒนา
13/2 หมู่ 5 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
2 2-71-01-13/1-0009 เพาะเห็ดลำทรายพัฒนา
252/1 หมู่ 9 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0890685677
3 2-71-01-07/1-0016 พัฒนาไผ่ตำบลลาดหญ้า
42/1 หมู่ 5 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
4 2-71-01-08/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกพืชผสมผสานเกษตรอินทรีย์ ต.วังด้ง
387 หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
5 2-71-02-02/1-0007 อารีย์ฟาร์มเห็ดไทรโยค
123 หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0898085142
6 2-71-02-01/1-0006 ปลูกไผ่รวกเพื่อเศรษฐกิจบ้านลุ่มผึ้ง
59 หมู่ 3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034591177
7 2-71-04-02/1-0014 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดและแปรรูปผลผลิตการเกษตร
32 หมู่ 2 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
8 2-71-04-02/1-0018 กลุ่มส่งเสริมอาชีพและแปรรูปผลผลิตในชุมชน
21/3 หมู่ 5 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0860728761
9 2-71-05-11/1-0002 บ้านเขากะอาง
50 หมู่ 7 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 013844572
10 2-71-05-17/1-0004 เกษตรเห็ดฟางบ้านหนองลาน
18/7 หมู่ 1 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0852916232
11 2-71-05-02/1-0016 เกษตรกรเห็ดฟางตำบลยางม่วง
74 หมู่ 3 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0802351722
12 2-71-06-05/1-0008 กลุ่มแปรรูปเห็ดรางจิกร่วมใจ
58 หมู่ 13 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
13 2-71-06-12/1-0002 ฐานทรัพย์
73/2 หมู่ 7 ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0817724671
14 2-71-06-06/1-0031 นางฟ้าภูฐาน
7/1 หมู่ 3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0983152935
15 2-71-09-04/1-0024 ฟาร์มเห็ดดอนเจดีย์
129 หมู่ 1 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034652105
16 2-71-11-03/1-0032 เกษตรบ่มเพาะในเขตปฎิรูปที่ดิน
174/1 หมู่ 1 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0811979878
17 2-71-11-02/1-0017 กลุ่มเกษตรกรบ้านเขาปู่คง
99 หมู่ 10 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0899167487
18 1-10-03-06/1-0014 หมู่ 2 การเคหะหนองจอก
66/2045 หมู่ 2 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0817412618
19 1-10-11-01/1-0002 กลุ่มแม่บ้านลานบุญ
19/44 หมู่ 6 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023260234
20 1-10-22-01/1-0024 ร่วมใจเรือนเพาะเห็ด
1 หมู่ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0863118280
21 1-10-23-02/1-0016 กลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81
780 หมู่ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0891999371
22 1-10-24-01/1-0005 ฟาร์มเห็ดสามัคคีราษฎร์บูรณะ
16 หมู่ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028167078
23 1-10-46-01/1-0008 กลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุข kc1
29/1234 หมู่ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 29576690
24 1-10-49-02/1-0010 ดารุ้ลอิบาดะห์
52 หมู่ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0869368299
25 5-81-01-11/1-0012 เพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มบ้านหนองพูด
100 หมู่ 3 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0872926519
26 5-81-01-11/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านท่าคลอง
95 หมู่ 8 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0862686350
27 5-81-01-16/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดฟางนางงาม
64 หมู่ 1 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทรศัพท์
28 5-81-01-06/1-0022 การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน
160/2 หมู่ 6 ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0819788840
29 8-81-01-06/1-0013 คลองทรายฟาร์มเห็ด
153 หมู่ 4 ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0822740804
30 8-81-02-01/1-0016 ปุญณดลฟาร์มบ้านพรุเตียว
221 หมู่ 2 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0857909799
31 8-81-02-04/1-0014 เกษตรแปรรูปบ้านพรุเตียว
98 หมู่ 2 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0872816255
32 5-81-03-01/1-0006 กลุ่มฟื้นฟูการเกษตรบ้านเจ๊ะหลี
181 หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โทรศัพท์
33 8-81-03-03/1-0011 ลันตาไรส์
201 หมู่ 4 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0909286693
34 5-81-04-07/1-0003 ซีแกรมฟาร์มเห็ด
107 หมู่ 3 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0869483208
35 8-81-04-04/1-0013 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านทุ่งล้อ
15/4 หมู่ 6 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0890235879
36 5-81-06-02/1-0001 รวมใจชาว กชน.
84 หมู่ 5 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 019785908
37 5-81-06-03/1-0003 เลี้ยงวัวบ้านบางหอย
149 หมู่ 2 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โทรศัพท์
38 6-62-01-06/1-0005 ผู้เพาะเลี้ยงเห็ดฟางบ้านไร่
149 หมู่ 1 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 048188514
39 6-62-01-14/1-0013 กลุ่มอาชีพเสริมหมู่ 9
135/2 หมู่ 9 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 072053206
40 6-62-01-14/1-0039 ฟาร์มเห็ดพวงทอง
173/1 หมู่ 4 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 098604231
41 6-62-01-11/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโพธิ์พัฒนา
218/1 หมู่ 5 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0895561118
42 6-62-01-10/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคลองบางทวน
31/1 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
43 6-62-01-04/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านเขาวังเยี่ยม
25/1 หมู่ 9 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
44 6-62-01-19/1-0008 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดบ้านหนองแผ่นดินหมู่ที่ 12
45 หมู่ 12 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
45 6-62-01-04/1-0044 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าบ้านเขาแก้วสวรรค์
204 หมู่ 17 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0872001734
46 6-62-02-05/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านศรีวิไล
119 หมู่ 8 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 095622996
47 6-62-02-07/1-0024 กลุ่มออมทรัพย์เพาะเห้ดฟาง ม.1
227 หมู่ 1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0856066002
48 9-62-02-02/1-0011 กลุ่มพริกแกงบ้านใหม่เจริญพร
107 หมู่ 5 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0888152393
49 9-62-02-02/1-0010 กลุ่มพริกแกงสูตรโบราณ
102 หมู่ 4 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0819378213
50 6-62-03-03/1-0001 บ้านใหม่ธงชัยกลุ่มเห็ด
67 หมู่ 7 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 735444
51 6-62-03-01/1-0001 กลุ่มสวรรค์เห็ดลม
249 หมู่ 23 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
52 6-62-03-03/1-0021 บ้านร่องกะพ้อ ม.12
101 หมู่ 12 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0872127293
53 6-62-03-02/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ด,เลี้ยงหมู,เลี้ยงปลา
49 หมู่ 7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 084852020
54 6-62-03-03/1-0023 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโชคชัยเข้มแข็ง
147 หมู่ 11 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0805054535
55 9-62-03-03/1-0011 กลุ่มเห็ดบด1
258/1 หมู่ 7 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
56 9-62-03-03/1-0014 กลุ่มเห็ดเป๋าฮื้อชุมชน
34 หมู่ 7 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
57 6-62-04-07/1-0021 เพาะเห็ดนางฟ้าจำหน่าย
50 หมู่ 6 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0857353313
58 6-62-05-08/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองกระทุ่ม
104 หมู่ 7 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055750532
59 6-62-05-05/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยน้อย
223/1 หมู่ 6 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055750710
60 9-62-05-16/1-0011 กลุ่มคนรักเห็ดบ้านสัมฤทธิ์
267 หมู่ 6 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0810366864
61 6-62-07-03/1-0025 กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก ม.5 หนองหลวง
204 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0896416502
62 9-62-07-07/1-0010 กลุ่มผูผลิตเห็ดบ้านรุ่งโรจน์
61 หมู่ 5 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 08000883783
63 9-62-07-01/1-0015 เห็ดฟางพัฒนา
114/3 หมู่ 7 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0963745402
64 6-62-08-01/1-0019 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองนกชุมใต้
51/2 หมู่ 13 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0800281851
65 9-62-08-01/1-0010 เพาะเห็ดบ้านระย้า
151/1 หมู่ 11 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0865433124
66 6-62-09-01/1-0013 เห็ดนางฟ้าผลิตขายและส่งเสริมรายได้
160 หมู่ 2 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 062130848
67 6-62-09-03/1-0013 เพาะเลี้ยงเห็ดบ้านไพรสวรรค์
159 หมู่ 1 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0871885045
68 6-62-10-04/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเนินมะกอก
220 หมู่ 2 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
69 6-62-11-01/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดรม
139 หมู่ 21 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0827698412
70 6-62-11-01/1-0024 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโนนสมบูรณ์
87/2 หมู่ 12 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0878463261
71 4-46-01-02/1-0002 ร้านค้าสหการบ้านหนองสาหร่าย
5 หมู่ 8 ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
72 4-46-01-05/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวหนองสอ
99 หมู่ 3 ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
73 4-46-01-09/1-0031 กลุ่มฟื้นฟูเกษตรผสมผสานบ้านโหมน หมู่ที่ 2
71 หมู่ 2 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
74 4-46-01-09/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านกลางดง หมู่ที่ 10
18 หมู่ 10 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
75 4-46-01-11/1-0030 กลุ่มข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ ม.9 ต.ภูปอ
93 หมู่ 9 ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833460711
76 4-46-01-04/1-0015 กลุ่มโรงสีตำบลไผ่ ม.2
81 หมู่ 8 ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0885084552
77 4-46-01-04/1-0016 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดบ้านเริงนาแก ม.6
5 หมู่ 6 ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
78 4-46-01-16/1-0033 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดฟางหนองหัวช้าง
89 หมู่ 3 ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
79 4-46-01-01/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดฟางในตะกร้าตำบลกาฬสินธุ์
175/3 หมู่ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
80 4-46-01-07/1-0024 วิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตรบ้านแกเปะ ม.8
6 หมู่ 8 ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
81 4-46-02-05/1-0009 กลุ่มปลูกเห็ดหนองบัว ตำบลหนองบัว
104 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 054687627
82 4-46-02-01/1-0020 กลุ่มพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรบ้านโนนเที่ยง
190 หมู่ 2 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872342865
83 4-46-02-01/1-0025 เพาะเห็ดโรงเรือนขวัญเมือง
6 หมู่ 7 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0875957299
84 4-46-03-08/1-0001 เลี้ยงปลาดุก ต.หนองแปน
10 หมู่ 4 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 068536479
85 4-46-03-02/1-0004 กลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านคุ้มใต้
171 หมู่ 2 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043899073
86 4-46-03-08/1-0028 กลุ่มเห็ดเอื้ออาทร
13 หมู่ 2 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0808969267
87 4-46-04-01/1-0003 กล่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสองห้องหมู่ที่ 5
6 หมู่ 5 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
88 4-46-04-03/1-0002 กลุ่มสตรีตำบลเหล่าอ้อย
107 หมู่ 12 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043897395
89 4-46-05-09/1-0006 ไร่นาสวนผสมหนองห้าง
129 หมู่ 1 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062369550
90 4-46-05-09/1-0007 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงหนองห้าง
129 หมู่ 1 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062369550
91 4-46-05-08/1-0031 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด ต.นาขาม
33 หมู่ 5 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
92 4-46-05-08/1-0037 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลนาขาม
33 หมู่ 5 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
93 4-46-07-05/1-0001 กลุ่มแม่บ้านป่าติ้วตำบลเว่อ
40 หมู่ 8 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
94 4-46-07-07/1-0002 การเพาะเห็ดขอนขาวบ้านโพนสิม หมู่ 14
287 หมู่ 14 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
95 4-46-07-01/1-0010 เยาวชนสร้างอาชีพ ตำบลยางตลาด
10 หมู่ 7 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043833164
96 4-46-07-06/1-0004 กลุ่มปลูกเห็ด หมู่ 11 ตำบลอิตื้อ
36 หมู่ 11 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
97 4-46-07-14/1-0006 เห็ดเศรษฐกิจบ้านโนนสูงใต้ หมู่ 8
67 หมู่ 8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
98 4-46-07-14/1-0022 กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปเห็ดครบวงจร
137 หมู่ 8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
99 4-46-08-08/1-0003 เห็ดฟางในโรงเรือนโนนสะอาด
85 หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 057487006
100 4-46-08-09/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองแก
82 หมู่ 6 ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0860916952
101 4-46-08-03/1-0021 กลุ่มปลูกเห็ดหนองแวงศรีสวัสดิ์
174 หมู่ 7 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
102 4-46-08-08/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนสวัสดี
62 หมู่ 3 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
103 4-46-08-08/1-0012 เพาะเห้ดบดบ้านโนนสวัสดี
40 หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0897155008
104 4-46-08-08/1-0013 กลุ่มกองทุนเพาะเห็ด ม.7 โนนสะอาด
75 หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
105 4-46-08-08/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ด ม.3 ตำบลโนนสะอาด
94 หมู่ 3 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
106 4-46-08-08/1-0015 เพาะเห็ดบดบ้านท่าวัด ม.5 ตำบลโนนสะอาด
16 หมู่ 5 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
107 4-46-08-08/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดบดโนนสะอาด
108 หมู่ 1 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
108 4-46-08-08/1-0017 เพาะเห็ดบด ม.2 ต.โนนสะอาด
116 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
109 4-46-08-08/1-0018 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านโนนสะอาด
54 หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
110 4-46-08-07/1-0017 กลุ่มปลูกพืชผักและเห็ด
56 หมู่ 4 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
111 4-46-08-08/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดบด/ขอนดำ บ้านท่าวัด หมู่ที่ 5
65 หมู่ 5 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0878604849
112 4-46-08-08/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดบดสตรีโนนสะอาด
30 หมู่ 1 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0849591440
113 4-46-08-06/1-0043 กลุ่มปลูกเห็ดบด หมู่ 2 ต.พิมูล
29 หมู่ 2 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0823130912
114 4-46-08-02/1-0036 กลุ่มพัฒนาอาชีพม.7 ตำบลคำใหญ่
46 หมู่ 7 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
115 4-46-08-02/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านชัยศรี ม.3
2 หมู่ 3 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
116 4-46-08-07/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดหนองรัง ม.8
14 หมู่ 8 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
117 4-46-08-06/1-0044 กลุ่มทอเสื่อกก บ้านโนนพิมาน หมู่ 3
47 หมู่ 3 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
118 4-46-08-07/1-0030 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนศิลาอาสน์
30 หมู่ 9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872213465
119 4-46-08-07/1-0031 เกษตรกรสตรีพัฒนา ต.คำเหมือดแก้ว
186 หมู่ 1 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0894128835
120 4-46-08-04/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดม.1 บึงนาเรียง
37 หมู่ 1 ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
121 4-46-09-02/1-0018 ปลูกเห็ดฟางบ้านคำตาใกล้
76 หมู่ 12 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0903463763
122 4-46-09-06/1-0017 เกษตรกรรมครบวงจร บ.คำเชียงวัน ม.7
53 หมู่ 7 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
123 4-46-10-06/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคำเมย ม.5
6 หมู่ 5 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 46180
124 4-46-10-07/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองสระพัง ม.3
2 หมู่ 3 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 050042713
125 4-46-10-01/1-0007 เห็ดเก่าเดื่อ ม.7
16 หมู่ 7 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
126 4-46-10-05/1-0009 กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านห้วยสมอทบ
141 หมู่ 6 ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0861618834
127 4-46-10-07/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดนาทัน หมู่ที่ 1
137 หมู่ 1 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0835002656
128 4-46-10-07/1-0020 ทอผ้าไหมแพรวา บ้านโนนค้อ ม.12
30 หมู่ 12 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0879492977
129 4-46-10-07/1-0018 กลุ่มแม่บ้านบ้านโนนค้อเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
243 หมู่ 11 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
130 4-46-10-07/1-0019 ทอผ้าไหมแพรวาบ้านโนนค้อ หมู่ 11
169 หมู่ 11 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833402190
131 4-46-11-05/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดนาตาล
80 หมู่ 3 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
132 4-46-11-02/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลกุงเก่า
13 หมู่ 1 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 46190
133 4-46-11-02/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 9
52 หมู่ 9 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
134 4-46-11-02/1-0028 การเพาะเห็ดบดในโรงเรือน หมู่ 9
66 หมู่ 9 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
135 4-46-11-02/1-0030 พัฒนาเกษตรกร หมู่ 8 กุงเก่า
84 หมู่ 8 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
136 4-46-11-03/1-0040 กลุ่มปลูกเห็ด ต.ยางอู้ม
52 หมู่ 1 ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0868542473
137 4-46-12-07/1-0027 กลุ่มพึ่งตนเองเพื่อความยั่งยืน
162 หมู่ 9 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0828574821
138 4-46-13-05/1-0001 เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหมูม่น
66 หมู่ 2 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 057399899
139 4-46-13-05/1-0002 สวนเห็ดปลอดสารสมเด็จ
157 หมู่ 9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 060157797
140 4-46-13-02/1-0043 กลุ่มปลูกตะไคร้หนองแวง
2 หมู่ 9 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
141 4-46-13-03/1-0016 โครงการปลูกเห็ดขอนขาว
214 หมู่ 6 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0632364908
142 4-46-13-03/1-0017 เพาะเห็ดฟางในโรงเรือน หมู่ 12
72 หมู่ 12 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0808241631
143 4-46-14-03/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดชุมชน หนองแสง หมู่ 6
192 หมู่ 6 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0874917355
144 4-46-14-03/1-0041 กลุ่มเพาะเห็ดเกษตรพอเพียง
1 หมู่ 14 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
145 4-46-17-04/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านม่วงใต้
25 หมู่ 3 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
146 4-46-17-02/1-0020 กลุ่มสตรีพัฒนาเกษตรแผนใหม่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
70 หมู่ 1 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 083852747371
147 4-46-17-01/1-0012 กลุ่มเกษตรเลี้ยงหมูและพลังงานทดแทน หมู่ 5 บ้านด่านแต้
1 หมู่ 5 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0883693926
148 4-46-18-01/1-0006 กลุ่มเกษตรฆ้องชัยพัฒนา
203 หมู่ 8 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 057519269
149 4-46-18-04/1-0009 ดวงตะวันเพาะเห็ด
131 หมู่ 6 ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
150 4-46-18-04/1-0026 เกษตรอินทรีย์โนนศิลาเลิง ม.7
98 หมู่ 7 ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
151 4-46-18-04/1-0027 ฟ้าใสเพาะเห็ด
116 หมู่ 6 ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
152 4-46-18-04/1-0029 ดาวเรืองฟาร์มเห็ด
86 หมู่ 1 ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
153 4-40-01-13/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดครบวงจร หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัน
21 หมู่ 1 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043262821
154 4-40-01-07/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลพระลับ
218 หมู่ 1 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
155 4-40-01-06/1-0004 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเอื้ออาทรตำบลเมืองเก่า
135/495 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
156 4-40-01-10/1-0012 เกษตรผสมผสานแนวใหม่บ้านหินลาด
16 หมู่ 17 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868612701
157 4-40-01-04/1-0019 ศูนย์สาธิตการตลาดและเพาะเห็ดบ้านหนองโข่ย หมู่ 19
175 หมู่ 19 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0819752612
158 4-40-01-14/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดอนยาง ต.ศิลา
118 หมู่ 16 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0864572106
159 4-40-01-08/1-0037 กลุ่มเกษตรพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ตำบลสาวะถี
193 หมู่ 9 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0862303349
160 4-40-01-16/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกท่า ตำบลหนองตูม
166 หมู่ 5 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
161 4-40-02-03/1-0026 เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโนนฆ้อง
169 หมู่ 8 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251235
162 4-40-04-09/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนหินแห่ หมู่ 8
57 หมู่ 8 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
163 4-40-04-04/1-0034 กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (เพาะเห็ด)
18 หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
164 4-40-06-04/1-0013 ต้นกล้าพัฒนาการเพาะเห็ดบ้านหนองดู่
121 หมู่ 8 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0861344750
165 4-40-06-05/1-0001 แม่บ้านสายใยรักผลิตเห็ดบ้านทรัพย์เจริญ
273 หมู่ 6 ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0854651085
166 4-40-06-03/1-0019 อยู่ดีมีสุขบ้านหนองหญ้าขาว
159 หมู่ 12 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
167 4-40-06-06/1-0044 กลุ่มอาชีพปลูกเห็ด บ้านสันติสุข
80 หมู่ 6 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0880364469
168 4-40-07-02/1-0003 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรกรแบบยั่งยืน
178 หมู่ 6 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 068573873
169 4-40-07-02/1-0004 กลุ่มสร้างเสริมอาชีพบ้านโคกกลาง
297 หมู่ 8 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043431091
170 4-40-07-10/1-0007 กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านท่ามะเดื่อ
171 หมู่ 8 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
171 4-40-07-06/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเกษตรพอเพียงบ้านสระแก้ว
205 หมู่ 14 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0812077465
172 4-40-07-06/1-0028 สวัสดิการกองทุนข้าวสาร ม.9 บ้านคำใหญ่ ต.ม่วงหวาน
160 หมู่ 9 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0801769939
173 4-40-08-05/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าพระยาณรงค์
91 หมู่ 4 ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
174 4-40-09-07/1-0001 ผู้ปลูกเห็ดฟางบ้านหนองแวงเป่งม.4
30 หมู่ 4 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 047966530
175 4-40-09-01/1-0007 กลุ่มเกษตรผสมผสานแบบครบวงจรแผนใหม่
162 หมู่ 18 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0800087788
176 4-40-09-11/1-0014 เกษตรผสมผสานปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน
1 หมู่ 5 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0887304017
177 4-40-09-05/1-0022 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งแค
14 หมู่ 6 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0862318326
178 4-40-12-08/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดแม่บ้านหนองมน
2 หมู่ 5 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 096915423
179 4-40-12-01/1-0014 กลุ่มเพาะเห็นตามฤดูกาล
66 หมู่ 5 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
180 4-40-12-09/1-0060 กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองม่วงน้อย
76 หมู่ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
181 4-40-12-09/1-0061 กลุ่มเพาะเห็ด บ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา ม.12 ต.หนองแวงนางเบ้า
254 หมู่ 12 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
182 4-40-12-12/1-0043 กลุ่มเพาะเห็ด บ้านหนองบัวสันติสุข
15 หมู่ 11 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
183 4-40-13-05/1-0019 อุตสาหกรรมเย็บผ้าในครัวเรือน
191 หมู่ 1 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
184 4-40-14-06/1-0032 เพาะเห็ดฟาง หมู่ 5 ตำบลทางขวาง
19 หมู่ 5 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0847967199
185 4-40-14-01/1-0055 เพาะเห็ดฟาง
1 หมู่ 10 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0908581650
186 4-40-15-12/1-0003 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดบ้านหนองไผ่ล้อม
81 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
187 4-40-15-03/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสว่าง ม.3 ต.โนนธาตุ
23 หมู่ 3 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
188 4-40-15-09/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองหญ้าขาว
77 หมู่ 4 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
189 4-40-15-04/1-0016 กลุ่มปลูกเห็ดขอนขาว,เห็ดนางฟ้าบ้านโนนตาล
46 หมู่ 10 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
190 4-40-16-13/1-0008 เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ
35 หมู่ 11 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
191 4-40-16-04/1-0023 โครงการพัฒนาอาชีพชุมชนตำบลหว้าทอง
241 หมู่ 4 ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
192 4-40-17-03/1-0031 กลุ่มเพาะเห็ดแบบยั่งยืน
47 หมู่ 9 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
193 4-40-17-03/1-0046 กลุ่มเพาะเห็ดขอนดำ ม.9 หนองแปน
292 หมู่ 9 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 616986859
194 4-40-18-02/1-0022 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาผาย
53 หมู่ 3 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 060335392
195 4-40-18-03/1-0023 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6
109 หมู่ 6 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0889959485
196 4-40-18-08/1-0009 กลุ่มโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพาะเห็ดขอนขาวบ้านหัวฝาย
207 หมู่ 2 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 098625629
197 4-40-18-04/1-0032 กลุ่มเห็ดถุงสร้างอาชีพ
246 หมู่ 1 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0833419759
198 4-40-19-02/1-0010 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงห้วยยางศรีวิไล
66 หมู่ 15 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
199 4-40-20-01/1-0033 กลุ่มเห็ดขอนขาว/4
19 หมู่ 4 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0810728426
200 4-40-20-04/1-0011 การเกษตรผสมผสานบ้านวังมน
40 หมู่ 4 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0874906409
201 4-40-20-01/1-0036 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพการเกษตรป่ากล้วย หมู่ 5
14 หมู่ 5 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0892751530
202 4-40-20-01/1-0047 เกษตรธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
111 หมู่ 1 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0866309307
203 4-40-20-05/1-0078 เพาะเห็ดบ้านห้วยเตย
301 หมู่ 7 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0935020797
204 4-40-21-01/1-0005 แปรรูปสมุนไพรบ้านอ้อคำ ต.กระนวน
298 หมู่ 4 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
205 4-40-21-01/1-0011 เลี้ยงกบ หมู่ 4 ต.กระนวน
192 หมู่ 4 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0870597399
206 4-40-21-03/1-0025 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเห็ดกุดทิง-โพธิ์ศรี
62 หมู่ 4 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
207 4-40-21-03/1-0039 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและหัตถกรรม
90 หมู่ 9 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
208 4-40-22-02/1-0009 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านมูลนาค
124 หมู่ 7 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043210130
209 4-40-22-04/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแก้งค้อ
51 หมู่ 2 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0893755229
210 4-40-22-04/1-0024 พัฒนาอาชีพเกษตรพอเพียง
15 หมู่ 7 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0955806587
211 4-40-22-04/1-0026 เพาะเห็ด/จักรสานบ้านโนนทอง
3 หมู่ 3 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0965686137
212 4-40-23-01/1-0024 เห็ดฟางบ้านดอนพระ
12 หมู่ 11 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
213 4-40-23-01/1-0026 เพาะเห็ดบ้านหัวนาหม่อ หมู่ 15
93 หมู่ 15 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
214 4-40-23-01/1-0032 เพาะปลูกเห็ดฟางบ้านหัวนาหม่อ
30 หมู่ 7 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
215 4-40-23-03/1-0020 ปลูกเห็ดนางรมบ้านขนวน ม.11
213 หมู่ 11 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
216 4-40-25-03/1-0021 วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม
12 หมู่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0878605926
217 3-22-01-03/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซอย 99
74 หมู่ 9 ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 039459335
218 3-22-01-09/1-0001 กลุ่มฟาร์มเห็ดบ้านเขากระแจะ
29 หมู่ 8 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 099395851
219 3-22-01-06/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดวังชะนาด
30/1 หมู่ 4 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 039335615
220 3-22-01-04/1-0008 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเกาะขวาง
27/2 หมู่ 5 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0818650857
221 3-22-02-06/1-0002 มัชฌิมาฟาร์ม
47/14 หมู่ 2 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทรศัพท์
222 3-22-02-04/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านชนะสิบทิศ
63 หมู่ 5 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทรศัพท์
223 3-22-03-11/1-0001 เพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านไร่เก่า
10/3 หมู่ 8 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 039417352
224 3-22-03-08/1-0029 กลุ่มผู้เพาะเห็ดและผักปลอดสารพิษชำมะปริง
3 หมู่ 6 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0843495754
225 3-22-04-01/1-0004 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรเพาะเห็ดนางฟ้าเขาถ้ำสาริกา
68/6 หมู่ 9 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0
226 3-22-04-04/1-0002 กลุ่มส่งเสริมการผลิตและแปรรูปเห็ดบ้านโค้งพัฒนา
136 หมู่ 6 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 099359867
227 3-22-05-04/1-0005 หมู่ 12 บ้านวังแซ้ม
23 หมู่ 12 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์
228 3-22-05-08/1-0005 เพิ่มพูนผลผลิตการเกษตรและดอกไม้จันท์อ่างคีรี
19/1 หมู่ 1 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 018743921
229 3-22-06-04/1-0015 กลุ่มผลิตเห็ดและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
96/1 หมู่ 1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0831194327
230 3-22-07-05/1-0008 เพาะเห็ดบ้านป่าข้าวโพด
44 หมู่ 2 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 098429126
231 3-22-07-04/1-0018 เพาะเห็ดครบวงจรสอยดาว
282/80 หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์
232 3-22-10-02/1-0004 กลุ่มเกษตรกรไมตรีสุข ต.พลวง
35/10 หมู่ 4 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0824708779
233 3-24-01-10/1-0025 เกษตรนครเนื่องเขต
35/5 หมู่ 4 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0877942849
234 3-24-01-02/1-0010 ฟาร์มเห็ดบ้านหมู่ท่าไข่
45 หมู่ 5 ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0819013369
235 3-24-03-05/1-0006 กลุ่มบึงน้ำรักษ์เห็ดฟาง
8 หมู่ 11 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0892465837
236 3-24-04-12/1-0002 บ้านต้นกรอก
50 หมู่ 5 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038574375
237 3-24-05-06/1-0010 นวัตกรรมระบบโรงนาเกษตรอุตสาหกรรม
3/2 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0813132664
238 3-24-06-02/1-0008 เห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า
20 หมู่ 3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038557064
239 3-24-06-08/1-0021 ผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ครบวงจรและไม้ผลเขาหินซ้อน
309 หมู่ 11 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0852215497
240 3-24-08-03/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ ต.ทุ่งพระยา
38 หมู่ 8 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0861453328
241 3-24-08-01/1-0011 กลุ่มปลูกผักและเพาะเห็ดฟางบ้านเนินทราย
288/2 หมู่ 17 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 071385957
242 3-24-08-05/1-0004 ผู้ผลิตเห็ดปลอดสารพิษบ้านก.ม.8
40 หมู่ 9 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 070784820
243 3-24-08-01/1-0012 กลุ่มเห็ดแม่บ้านบางพะเนียง
2 หมู่ 2 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 063446999
244 3-24-08-02/1-0028 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดฟางบ้านหนองยางใหม่
698 หมู่ 23 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0895028802
245 3-24-08-03/1-0010 กลุ่มรักษ์เห็ดทุ่งพระยา
37 หมู่ 5 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0843478410
246 3-24-08-01/1-0015 กลุ่มปลูกข้าวเพาะเห็ดในเขต สปก. บ้านอ่างตาผึ้ง หมู่ 11
389 หมู่ 11 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 070590989
247 3-24-08-01/1-0017 กลุ่มข้าวพันธุ์ดีบ้านบางพะเนียง
120 หมู่ 2 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0867562794
248 3-24-08-01/1-0033 กลุ่มสุรากลั่นบ้านบางมะเฟือง
17 หมู่ 1 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0861529571
249 3-24-08-02/1-0057 วิสาหกิจชุมชนเห็ดฟางสร้างรายได้บ้านโปร่งเจริญ
625 หมู่ 12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0833848806
250 3-24-08-02/1-0058 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองยางใหม่
31 หมู่ 23 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0806359448
251 3-24-09-01/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคลองหนึ่ง
60 หมู่ 13 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0843455748
252 3-24-10-02/1-0020 รักษ์ฤาไน
33/18 หมู่ 22 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0811774035
253 3-24-10-01/1-0042 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านคลองสียัด
45/1 หมู่ 18 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0856974106
254 3-24-10-01/1-0045 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพ หมู่ 4 บ้านท่ากลอย
84 หมู่ 4 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0983624119
255 1-18-01-09/1-0004 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรบ้านยางนา
228 หมู่ 7 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 056414173
256 1-18-02-05/1-0017 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ดยายฉิมอินดี้
73/3 หมู่ 2 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0859031746
257 1-18-03-07/1-0006 วิสาหกิจชุมชนทำเห็ดนางฟ้าบ้านสำนักจั่น
36 หมู่ 5 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0819532423
258 1-18-03-04/1-0007 เห็ดภูฐานบ้านกะทง
21/1 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0898599398
259 1-18-03-11/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านท่าข้าม
162 หมู่ 5 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0892777402
260 1-18-04-02/1-0019 เกษตรเห็นฟาง
148/3 หมู่ 5 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0848224042
261 1-18-05-01/1-0001 กลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 หมู่ 16 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 056437015
262 1-18-07-02/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสว่าง ตำบลวังตะเคียน
297 หมู่ 12 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0862068290
263 1-18-07-01/1-0027 บ้านไร่อิงฟาง
207 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0931405033
264 3-20-01-15/1-0015 บ้านกอเห็ด ชลบุรี
43/44 หมู่ 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0814290663
265 3-20-02-04/1-0005 เพาะเห็ดบ้านโป่ง
20 หมู่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทรศัพท์
266 3-20-02-04/1-0008 เพาะและแปรรูปเห็ดชากนิมิตร
34/1 หมู่ 2 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038379451
267 3-20-02-03/1-0002 เพาะเห็ดฟางบ้านเกาะไม้แหลม
132 หมู่ 6 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0835987219
268 3-20-02-07/1-0015 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านตาลดำ
338 หมู่ 5 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0994646693
269 3-20-04-07/1-0001 ผู้เพาะเห็ดตำบลตะเคียนเตี้ย
75 หมู่ 2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 017231044
270 3-20-04-06/1-0018 เกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ
33 หมู่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์
271 3-20-05-03/1-0002 เพาะเห็ดฟางตำบลมาบโป่ง
21/1 หมู่ 1 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 018632162
272 3-20-06-03/1-0007 กลุ่มสนใจเพาะเห็ดวัดหลวง
69/2 หมู่ 3 ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0867751991
273 3-20-06-16/1-0015 เพาะเห็ดฟาง หมู่ 13
134 หมู่ 13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 094053882
274 3-20-06-06/1-0010 กลุ่มผู้ส่งเสริมผู้เพาะเลี้ยงเห็ด อ.พนัสนิคม
34/1 หมู่ 8 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์
275 3-20-06-18/1-0012 กลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าบ้านช้าง
38 หมู่ 2 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0615740398
276 3-20-09-02/1-0009 บ้านไม้ไทย
35/5 หมู่ 5 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0868313390
277 3-20-10-06/1-0011 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดฟางพลวงทอง
264 หมู่ 1 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์
278 3-20-10-06/1-0014 กลุ่มเห็ดพลวงทอง
836 หมู่ 4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0818646209
279 3-20-10-04/1-0008 ชีวิตดีมีเห็ด
130/1 หมู่ 9 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0876020133
280 3-20-10-04/1-0010 สายอารีย์ฟาร์ม
163 หมู่ 7 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0813547949
281 3-20-10-06/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านเขาห้ายอด
479 หมู่ 4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0810009412
282 3-20-10-06/1-0023 กลุ่มกิตติสัณต์พันธุ์เห็ดครบวงจร
153/1 หมู่ 5 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0631803168
283 3-20-10-06/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดคุ้มคลองปริง
147 หมู่ 3 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0892465235
284 3-20-10-05/1-0028 กลุ่มชีวิตดีเพราะมีเห็ด
334/1 หมู่ 1 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0945518018
285 3-20-10-05/1-0029 ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด
250 หมู่ 6 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0942543932
286 3-20-11-01/1-0024 วิสาหกิจชุมชนชมรมคนรักเห็ด
77/1 หมู่ 9 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โทรศัพท์
287 3-20-11-02/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเกษตรบ้านเขานางนม
149/1 หมู่ 5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0876142088
288 5-86-01-12/1-0006 เพิ่มศักยภาพปาล์มน้ำมันบ้านท่ามะปริง
109 หมู่ 7 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0869469471
289 5-86-01-16/1-0015 ฟาร์มเห็ดห้วยบอน
3/1 หมู่ 4 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0881791947
290 8-86-01-04/1-0011 กลุมบ้านต้นน้ำ
143 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0966141165
291 5-86-02-06/1-0001 ชมรมเพาะเห็ดท่าข้าม
18/1 หมู่ 12 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 047315637
292 5-86-02-07/1-0007 กลุ่มปาล์มน้ำมันและโคเนื้อบ้านร้านตัดผม
30 หมู่ 4 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 077610213
293 5-86-02-10/1-0008 กลุ่มผู้ปลูกและรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมัน
200 หมู่ 6 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0899093465
294 5-86-02-05/1-0006 กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันบ้านโป่งเงาะ
1986 หมู่ 12 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0
295 5-86-02-05/1-0010 กลุ่มปรับปรุงไม้ผลไม้ยืนต้นบ้านโป่งเงาะ
2144/1 หมู่ 12 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0822750547
296 5-86-02-02/1-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และปลูกปาล์มน้ำมันมูฮาญีรีน
78 หมู่ 3 ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0
297 5-86-02-06/1-0004 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปลูกปาล์มน้ำมันและไม้ผลไม้ยืนต้นบ้านน้ำพุ
2 หมู่ 12 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0
298 5-86-02-05/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดและเกษตรผสมผสานบ้านสตง
14 หมู่ 21 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0856917800
299 5-86-03-07/1-0004 กลุ่มวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งพัด
9 หมู่ 2 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0895885174
300 8-86-04-08/1-0010 กลุ่มส่งเสริมเพาะเห็ดฟางบ้านหนองไก่ปิ้ง
198 หมู่ 8 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์
301 5-86-05-02/1-0001 โรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านช่องเอี่ยว
195 หมู่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 010871667
302 5-86-05-02/1-0002 กลุ่มออมทรัพย์บ้านควนข่า
63 หมู่ 8 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 012724488
303 5-86-05-01/1-0017 ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านทรัพย์ทวี ม.19
52/1 หมู่ 19 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0848482241
304 5-86-05-01/1-0033 วิสาหกิจชุมชนพลังมด
40 หมู่ 12 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0952450482
305 5-86-06-02/1-0028 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านในเเจะ
80 หมู่ 8 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0916479687
306 8-86-08-03/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย
11/2 หมู่ 4 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0983428899
307 6-50-01-08/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษบ้านสันลมจอย
100/3 หมู่ 13 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899500850
308 6-50-01-10/1-0004 ดอกไม้งามบ้านเกาะกลาง
58 หมู่ 8 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0815312627
309 6-50-02-03/1-0023 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหลวง
277 หมู่ 16 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0895550642
310 6-50-02-09/1-0018 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองบัว
43 หมู่ 15 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
311 6-50-02-09/1-0020 ฟาร์มเห็ดต้นหนุนสัมพันธ์
177 หมู่ 4 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 09326444958
312 6-50-03-01/1-0083 กลุ่มทวีชัยฟาร์มเห็ด
150 หมู่ 12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
313 6-50-03-02/1-0061 กลุ่มผลิตและแปรรูปเห็ดบ้านแม่ยางส้าน
55/1 หมู่ 8 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0811671501
314 6-50-05-14/1-0001 เห็ดหอมเทพเสด็จ
44 หมู่ 7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 092655385
315 6-50-05-13/1-0005 กลุ่มเห็ดหอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
38/1 หมู่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 071894585
316 6-50-05-09/1-0001 แปรรูปสมุนไพรบ้านแม่คือ
52 หมู่ 2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 092657822
317 6-50-05-13/1-0007 กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปเห็ดหอมบ้านปางน้ำถุ
6 หมู่ 1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 071923285
318 6-50-05-13/1-0009 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปางแฟน
47/1 หมู่ 5 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 065268856
319 6-50-05-12/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านตลาดขี้เหล็ก
70 หมู่ 1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 016722358
320 6-50-05-12/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ดรวมใจบ้านห้วยบ่อทอง
160/1 หมู่ 10 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0856165348
321 6-50-06-05/1-0001 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านภูดิน48
128/1 หมู่ 9 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
322 6-50-06-07/1-0015 กลุ่มเกษตรเทคโนโลยีก๊างหงส์
24/2 หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 016029336
323 6-50-06-07/1-0018 กลุ่มโฮมสเตย์แม่โจ้บ้านดิน ต.บ้านเป้า
76 หมู่ 1 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 071893913
324 6-50-06-05/1-0035 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเม็ง
82/2 หมู่ 7 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 050345668
325 6-50-06-04/1-0010 กลุ่มบ้านใหม่-เมืองแกนพัฒนา
125/5 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0820364454
326 6-50-06-08/1-0035 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองบัว ตำบลสันป่ายาง
14/2 หมู่ 1 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0800322593
327 6-50-06-03/1-0027 ต่อยอดเกษตร
127/8 หมู่ 11 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0813665752
328 6-50-07-10/1-0007 กลุ่มเพียงพอดี
173/1 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053122030
329 6-50-09-04/1-0008 กลุ่มเกษตรกรธรรมชาติทุ่งทอง
128 หมู่ 10 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 061907405
330 6-50-09-01/1-0006 เพาะเห็ดหอม
19/1 หมู่ 11 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0871931746
331 6-50-09-05/1-0033 ปลูกผักปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัย
203 หมู่ 10 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0857141770
332 6-50-09-05/1-0056 อปพร. แม่สูน
9/1 หมู่ 8 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861958859
333 6-50-09-05/1-0059 หมู่บ้านสันมะเฟือง
316 หมู่ 10 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0871818445
334 6-50-10-02/1-0020 กลุ่มเกษตรกรบ้านสันมะนาว
111 หมู่ 2 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
335 6-50-10-06/1-0003 เพาะเห็ด อบต.บ้านหลวง
143 หมู่ 1 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899536533
336 6-50-10-06/1-0004 สืบสานบ้านเกิดทำดีเพื่อแผ่นดิน
124 หมู่ 1 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0841739847
337 6-50-10-05/1-0018 บ้านร่มไทย
38/2 หมู่ 14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053373078
338 6-50-10-05/1-0019 กลุ่มเห็ดหอมท่ามะแกง2
85 หมู่ 7 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0833211054
339 6-50-10-01/1-0029 กลุ่มเลี้ยงปลาดอนชัยใต้
210 หมู่ 2 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0817656252
340 6-50-10-02/1-0056 กลุ่มเกษตรกรพอเพียง ตำบลแม่สาว
314 หมู่ 13 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899526187
341 6-50-11-08/1-0031 กลุ่มพัฒนาอาชีพ 6 เขื่อนผาก
121 หมู่ 6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0810299144
342 6-50-11-08/1-0042 กลุ่มเห็ดอ่างเก็บน้ำห้วยทราย
125 หมู่ 7 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0818829563
343 6-50-12-01/1-0038 กลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านสันป่าตองใต้
509 หมู่ 14 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 098538309
344 6-50-12-01/1-0045 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดกิ่วแลหลวง
79 หมู่ 3 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0820362616
345 6-50-12-04/1-0042 กลุ่มผลิตเห็ดตำบลมะขามหลวง
86/1 หมู่ 1 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0828964820
346 6-50-13-13/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลสันกลาง
15/1 หมู่ 4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
347 6-50-13-11/1-0042 กลุ่มผู้พิการบ้านล้านตอง
22 หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0873019143
348 6-50-13-05/1-0026 กลุ่มแปรรูปและจำหน่ายส่งออกผลผลิตทางการเกษตรบ้านหัวฝาย
4/1 หมู่ 9 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0840437176
349 6-50-13-03/1-0030 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบผสมผสาน3หมู่บ้าน
80 หมู่ 3 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0821862709
350 6-50-13-05/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านป่าเปา
29 หมู่ 3 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0817067665
351 6-50-15-09/1-0006 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12
122 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 811800825
352 6-50-17-05/1-0016 กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลบงตัน
124 หมู่ 1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899503168
353 6-50-19-08/1-0004 กลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์เคมีฟอสเฟตบ้านแคว
65/1 หมู่ 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053429084
354 6-50-19-02/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 5 ต.สารภี
115 หมู่ 5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 096348928
355 6-50-19-08/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 5 ต.ท่ากว้าง
43/1 หมู่ 5 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053428847
356 6-50-19-08/1-0013 กลุ่มพืชสวนเกษตรบ้านท่ากว้าง หมู่ 6 ต.ท่ากว้าง
54 หมู่ 6 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053429907
357 6-50-19-06/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดโคนน้อยอินทรีย์บ้านกู่แดง ต.หนองแฝก
102 หมู่ 7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
358 6-50-19-08/1-0033 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
48 หมู่ 5 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0921074645
359 6-50-20-02/1-0011 กลุ่มผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนบ้านห้วยไคร้
18 หมู่ 5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0813870059
360 6-50-21-04/1-0048 วิสาหกิจชุมชนบ้านปาง
103 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899542862
361 6-50-22-04/1-0011 องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน
28 หมู่ 5 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 050414549
362 6-50-22-05/1-0047 กลุ่มหัตถกรรมบ้านดอนเปา
271/1 หมู่ 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0831561088
363 6-50-23-03/1-0034 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านสหกรณ์ 3
29/2 หมู่ 3 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0850330069
364 4-36-01-11/1-0004 การทอผ้าสตรีแม่บ้านดงบัง
47 หมู่ 4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
365 4-36-01-04/1-0004 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบ้านกุดขมิ้น
60 หมู่ 7 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 078710398
366 4-36-01-14/1-0004 ผลิตภัณฑ์การเกษตรสามพันตา
36/1 หมู่ 8 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
367 4-36-01-17/1-0001 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพาะเห็ดฟาง ต.โคกสูง
8 หมู่ 4 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
368 4-36-01-16/1-0002 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนน
22 หมู่ 8 ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044899160
369 4-36-01-17/1-0003 เลี้ยงโคพื้นบ้านบ้านห้วยยาง หมู่ท่4 ต.โคกสูง
8 หมู่ 4 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
370 4-36-01-09/1-0016 กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรบ้านนาสีนวล
302 หมู่ 7 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044853136
371 4-36-01-11/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านลาดน้อย
50/1 หมู่ 2 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862626851
372 4-36-01-14/1-0032 เลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านวังเดือนห้า
96 หมู่ 9 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 085202789
373 7-36-01-04/1-0011 ศูนย์ข้าวชุมชนตาดโตน
162 หมู่ 1 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
374 7-36-01-08/1-0010 เพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านเสี้ยวน้อย
149 หมู่ 11 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0986267848
375 7-36-01-09/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดผสมผสานบ้านไทรงาม
213 หมู่ 12 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0896291317
376 7-36-02-05/1-0011 วิสาหกิจชุมชนบ้านแก้งยาว หมู่ 2
20/1 หมู่ 2 ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
377 7-36-02-03/1-0011 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านร่มเกล้า
17 หมู่ 19 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
378 4-36-03-07/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดโคกมั่งงอย หมู่ 9
48 หมู่ 9 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 094274005
379 4-36-03-07/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านโคกมั่งงอย ม.2
266 หมู่ 2 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
380 4-36-03-01/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านโคกไม้งาม
11 หมู่ 6 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
381 4-36-03-05/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านโคกไม้งาม 2
54 หมู่ 6 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
382 4-36-03-05/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านห้วยยาง 1
76 หมู่ 7 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
383 4-36-03-05/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านห้วยยาง 2
183 หมู่ 7 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
384 4-36-03-05/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านหลุบเพ็ก
161 หมู่ 4 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
385 7-36-03-08/1-0013 999 เห็ดฟางทองคำ
136 หมู่ 8 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0986204010
386 4-36-04-03/1-0017 ตำบลบ้านเดื่อเพื่อส่งสริมเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจร
49/1 หมู่ 8 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0859125247
387 7-36-04-04/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวบ้านร่องแสนคำ
9 หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0876723360
388 4-36-05-01/1-0040 กลุ่มเพาะเห็ดโนนเก่าใหญ่
15 หมู่ 14 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0878151119
389 7-36-06-03/1-0010 บ้านหนองลูกช้าง
24 หมู่ 3 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0870187890
390 7-36-07-01/1-0011 บำเหน็จณรงค์บ้านเห็ด
37 หมู่ 11 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0852140886
391 4-36-08-01/1-0006 เห็ดฟางหนองบัวระเหว
347 หมู่ 1 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044897058
392 4-36-08-01/1-0009 เพาะเห็ดฟางหนองโจด
2 หมู่ 3 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 065503580
393 4-36-09-03/1-0003 วังตาท้าวฟาร์ม
15 หมู่ 3 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 062651233
394 4-36-09-01/1-0004 บ้านยางเกี่ยวแฝก
547 หมู่ 3 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 099484840
395 4-36-09-01/1-0020 เกษตรอินทรีย์ศรีเจริญธรรม
188 หมู่ 16 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
396 7-36-09-02/1-0014 คนรักพืช
177 หมู่ 3 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
397 4-36-12-10/1-0017 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก
290 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0817715197
398 4-36-12-10/1-0033 ส่งเสริมอาชีพชุมชน
21 หมู่ 11 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862630325
399 4-36-12-01/1-0017 เพาะเห็ดและแปรรูปบ้านแสงเจริญ
94 หมู่ 11 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0903735800
400 4-36-12-07/1-0016 เห็ดสร้างรายได้บ้านป่าหม้อม.7
118 หมู่ 7 ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
401 4-36-13-08/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดครบวงจรบ้านดงกลาง2557
59 หมู่ 7 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0823370968
402 4-36-13-08/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดครบวงจรบ้านดงกลาง
110 หมู่ 7 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0900280097
403 4-36-13-08/1-0034 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดครบวงจรบ้านหนองตากล้า
43 หมู่ 8 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0943727895
404 4-36-13-08/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดครบวงจรบ้านหนองตากล้า2557
86 หมู่ 8 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0844015048
405 4-36-13-08/1-0036 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดเพื่อสุขภาพบ้านหนองตากล้า
45 หมู่ 8 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0880283312
406 4-36-13-06/1-0023 กลุ่มโชคเจริญการเกษตร
176 หมู่ 7 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0883057952
407 4-36-13-08/1-0037 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปครบวงจรบ้านดงใต้
96 หมู่ 6 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0880397632
408 4-36-13-06/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดเพื่อสุขภาพบ้านดงบังใต้
111 หมู่ 1 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0823505420
409 4-36-13-04/1-0051 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านห้วยยาง
286 หมู่ 8 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0817082575
410 4-36-13-04/1-0052 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดเพื่อสุขภาพบ้านห้วยยาง
286 หมู่ 8 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0817082575
411 7-36-13-06/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านทรายสะอาด
39 หมู่ 5 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0930613243
412 4-36-16-02/1-0002 เพาะเห็ดฟางบ้านซับสมบูรณ์
324 หมู่ 9 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 057637132
413 4-36-16-02/1-0030 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโนนสมบูรณ์
266 หมู่ 10 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
414 7-36-16-03/1-0010 กลุ่มหน่อไม้ฝรั่งอำเภอซับใหญ่
140 หมู่ 1 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0931065168
415 6-57-01-11/1-0003 กลุ่มแปรรูปเห็ดตำบลแม่กรณ์
3 หมู่ 3 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
416 6-57-01-16/1-0004 เพาะเห็ดบ้านโพธิ์งาม
142 หมู่ 20 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
417 6-57-01-03/1-0013 เพาะเห็ดฟางบ้านป่ากุ๊ก
20 หมู่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 043632921
418 6-57-01-13/1-0070 เพาะเห็ดบ้านสันสลี หมู่ 15 ต.ห้วยสัก
172 หมู่ 15 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861929575
419 6-57-01-16/1-0069 กลุ่มผลิตและแปรรูปจากเห็ดหอม
244 หมู่ 9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0816036314
420 6-57-01-13/1-0099 ไร่เชิญตะวัน
217 หมู่ 25 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053602666
421 6-57-01-13/1-0104 เพาะเห็ดบ้านสันต้นเปา ม. 14
90 หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0841907840
422 6-57-01-13/1-0122 เพาะเห็ดบ้านร่องปลาขาว ม.7
405 หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0819982413
423 6-57-01-15/1-0070 เห็ดถั่งเฉ่าดอยลาน
169 หมู่ 1 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0810349588
424 6-57-01-06/1-0016 สวนเห็ดกรรณิกา
71 หมู่ 1 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0818308059
425 6-57-02-04/1-0024 สวนเห็ดราษฎร์เจริญ
108 หมู่ 4 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0802757084
426 6-57-03-08/1-0016 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านม่วงเจ็ดต้น
156/1 หมู่ 9 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871939359
427 6-57-04-04/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดฟางอบไอน้ำบ้านแม่ลอยไร่
177 หมู่ 5 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 061793292
428 6-57-04-10/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าถ่อน
58 หมู่ 9 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 070838890
429 6-57-04-03/1-0009 กลุ่มเกษตรขุนปล้องก้าวหน้า 2543
148 หมู่ 7 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 095527583
430 6-57-04-12/1-0008 กลุ่มสวนเห็ดศรีดอนไชย
4 หมู่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 099501441
431 6-57-04-03/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 12 ตำบลปล้อง
169 หมู่ 12 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 061974678
432 6-57-04-04/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่5,6,11
87 หมู่ 5 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0810313498
433 6-57-04-13/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าหนองแรดเหนือ
49 หมู่ 2 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0813865360
434 6-57-04-05/1-0057 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 7
28 หมู่ 7 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
435 6-57-04-13/1-0039 กลุ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน หนองแรด 2
133 หมู่ 2 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0845001586
436 6-57-04-03/1-0030 เพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
118 หมู่ 4 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0856524662
437 6-57-04-04/1-0059 เห็ดฟางเพาะไอน้ำ
146 หมู่ 5 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0810303015
438 6-57-05-05/1-0030 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองหมด
122 หมู่ 8 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0827614043
439 6-57-05-10/1-0065 กลุ่มเพาะเห็ดฟางหมู่ที่ 8
1 หมู่ 8 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0877497691
440 6-57-05-15/1-0040 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านทุ่งสามเหลี่ยม
246 หมู่ 3 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895587932
441 6-57-05-15/1-0043 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านดงมีชัย
26 หมู่ 6 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0856145370
442 6-57-05-07/1-0049 กลุ่มผลิตเห็ดและไผ่หวานเพื่อจำหน่าย
66 หมู่ 15 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0856159249
443 6-57-05-08/1-0039 การเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านป่าหุ่ง
245 หมู่ 1 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0898507965
444 6-57-05-02/1-0103 ฟาร์มเห็ดเงินล้านแม่แก้วใต้
309 หมู่ 3 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0857130446
445 6-57-05-02/1-0104 กลุ่มเพาะเห็ดดงชัย
43 หมู่ 8 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0882318455
446 6-57-05-05/1-0042 กลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านสันมะกอก
222 หมู่ 6 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861793162
447 6-57-05-01/1-0054 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสันนคร ม.3
208 หมู่ 3 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0878158917
448 6-57-05-02/1-0113 ผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจปลอดสารพิษแม่แก้วกลาง
133 หมู่ 6 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0864204529
449 6-57-05-05/1-0045 กลุ่มเกษตรผลิตพืชผลการเกษตรบ้านหนองหมด
27 หมู่ 8 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895529685
450 6-57-05-02/1-0115 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดอินทรีย์ หมู่ 6 ตำบลแม่อ้อ
228 หมู่ 6 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0875779002
451 6-57-05-09/1-0065 กลุ่มเพาะเห็ดภูฐาน
417 หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0850388839
452 6-57-05-02/1-0118 กลุ่มเพาะเห็ดกู่แก้ววารินทร์
14 หมู่ 17 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0900531686
453 6-57-07-11/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านกล้วย ต. ศรีค้ำ
23 หมู่ 5 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0869119623
454 6-57-07-04/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านใหม่พัฒนา ม.10 ต.ป่าซาง
193/2 หมู่ 10 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0814688705
455 6-57-08-05/1-0039 เพาะเห็ดบ้านสันต้นเปา
43 หมู่ 1 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0821821250
456 6-57-09-05/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านทุ่งเกลี้ยง หมู่ 6
217 หมู่ 6 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053668318
457 6-57-09-02/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดฟางแก้ไขความยากจน
76 หมู่ 9 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์
458 6-57-09-01/1-0012 เห็ดเพิ่มพูลทรัพย์
112/1 หมู่ 5 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 061183219
459 6-57-09-06/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านป่าเหมือด
251/1 หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0840249124
460 6-57-09-08/1-0016 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าก๋อย
43 หมู่ 8 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0819607496
461 6-57-09-05/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านใหม่พัฒนา
12 หมู่ 8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899529411
462 6-57-10-01/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ด ต.แม่สรวย
395 หมู่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์
463 6-57-10-01/1-0018 กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารบ้านโป่งปูเฟือง
291 หมู่ 1 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0897560540
464 6-57-11-05/1-0021 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดแม่ห่าง
186 หมู่ 7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0840424460
465 6-57-11-05/1-0022 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดบ้านทุ่งม่านเหนือ
46 หมู่ 13 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์
466 6-57-11-05/1-0023 กลุ่มผู้เพาะเห็ดเวียงป่าเป้า
42 หมู่ 10 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์
467 6-57-12-03/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์
115 หมู่ 14 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 096321433
468 6-57-12-03/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยก้างกลาง ม.17 ต.ไม้ยา
12 หมู่ 17 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053672123
469 6-57-12-01/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดสบเปา
206 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053788174
470 6-57-12-03/1-0032 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรร่วมใจ
63 หมู่ 13 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0892663166
471 6-57-12-03/1-0042 เห็ดฟางก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
78 หมู่ 17 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0815940780
472 6-57-12-03/1-0045 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยเดื่อ ม.1 ต.ไม้ยา
132 หมู่ 1 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053672621
473 6-57-12-02/1-0012 เพาะเห็ดฟาง - นางฟ้า ป่ามื่น หมู่ที่ 8
1 หมู่ 8 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0852135607
474 6-57-12-03/1-0076 เพาะเห็ดในโรงเรือนห้วยก้างกลาง
28 หมู่ 17 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895565963
475 6-57-13-02/1-0031 กลุ่มการเกษตรผสมบ้านกอก
46 หมู่ 3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0856526100
476 6-57-14-01/1-0068 เห็ดห้วยโป่ง หมู่ 19 ตำบลต้า
28 หมู่ 19 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0811642352
477 6-57-16-03/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านร่องปลายนา
176 หมู่ 11 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 095521965
478 6-57-17-03/1-0004 กลุ่มเกษตรเพาะเห็ดฟาง
135 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 062677158
479 6-57-18-01/1-0047 กลุ่มส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง
4 หมู่ 11 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์
480 6-57-18-01/1-0050 กลุ่มผลิตพืชเลี้ยงสัตว์และแปรรูปอาหาร
162 หมู่ 5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0947518897
481 6-63-01-13/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดและปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองปรือ
21/3 หมู่ 1 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 055514718
482 6-63-01-11/1-0017 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวาสนา
103 หมู่ 12 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
483 6-63-01-13/1-0043 กลุ่มพัฒนาอาชีพ ม.7 บ้านหนองตาชื่น
233/39 หมู่ 7 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0550896143
484 6-63-01-09/1-0078 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านน้ำโจน
83 หมู่ 6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0834838145
485 6-63-02-01/1-0021 กลุ่มพัฒนาเกษตรปากวัง หมู่ที่ 10 ต.ตากออก
46/2 หมู่ 10 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก โทรศัพท์
486 6-63-02-05/1-0011 กลุ่มสตรีเย็บผ้าสหกรณ์บ้านตาก
30 หมู่ 4 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0833818052
487 9-63-03-03/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสองแคว
205 หมู่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0810464322
488 6-63-04-02/1-0020 แม่จะเราฟาร์มเห็ด
131/3 หมู่ 5 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 055585305
489 6-63-04-02/1-0092 เพาะเห็ดและพืชไร่
245 หมู่ 6 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0848198860
490 6-63-04-02/1-0094 เพาะเห็ดชุมชนบ้านทุ่งน้อย ม.6
139 หมู่ 6 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0860603297
491 6-63-06-04/1-0004 กองทุนฟาร์มเห็ดแม่ตาว หมู่ 2
68 หมู่ 2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055534956
492 6-63-07-02/1-0054 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเสรีราษฎร์ หมู่ 6
54/13 หมู่ 6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 062116235
493 6-63-07-03/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านร่มเกล้าสหมิตร ม.5 คีรีราษฎร์
553 หมู่ 5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
494 6-63-09-02/1-0019 กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโบสถ์
999 หมู่ 4 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
495 6-63-09-02/1-0023 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
1 หมู่ 2 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0836313263
496 6-63-09-01/1-0067 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านเด่นวัว
249/4 หมู่ 4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0872058542
497 6-63-09-03/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านประดาง
4/1 หมู่ 3 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
498 5-92-01-15/1-0027 เพาะเห็ดเเครงน้ำผุด กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำผุด จังหวัดตรัง
209/1 หมู่ 1 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 075259126
499 5-92-01-07/1-0033 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ควนปริง
95 หมู่ 2 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0816919958
500 5-92-02-09/1-0012 กลุ่มเรียนรู้อนุรักษ์ลุ่มน้ำตรังบ้านย่านซื่อ
79/2 หมู่ 4 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0810897740
501 5-92-02-12/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านนาเกลือ
116 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0822812267
502 5-92-03-03/1-0007 เพาะเห็ดบ้านลำขนุน
154 หมู่ 8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โทรศัพท์
503 5-92-03-03/1-0019 ท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงานสืบสานภูมิปัญญานาชุมเห็ด
3 หมู่ 8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โทรศัพท์ 0854781044
504 5-92-05-02/1-0007 เลี้ยงผึ้งโพรงเขาไม้แก้ว
167 หมู่ 2 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 083969504
505 5-92-05-02/1-0019 กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใสหนำสูง
60 หมู่ 2 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0869477868
506 5-92-05-03/1-0022 กลุ่มเกษตรผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ (A.F.H.)
128 หมู่ 1 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0810884910
507 5-92-07-04/1-0009 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงป่ากอ
186 หมู่ 8 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์
508 5-92-07-05/1-0041 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยโต๊ะสี
179 หมู่ 1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0815383803
509 5-92-07-03/1-0042 แผ่นดินพ่ออยู่อย่างพอเพียง
49 หมู่ 1 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0993634293
510 5-92-08-04/1-0016 อินฟินิตี้ ฟู๊ดฟาร์ม ตำบลโคกสะบ้า
17 หมู่ 4 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0973268388
511 3-23-03-03/1-0021 แม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งพีด
9 หมู่ 6 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด โทรศัพท์
512 3-23-04-04/1-0011 ขนำฅนต้นน้ำ
1131 หมู่ 3 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด โทรศัพท์ 0819967691
513 4-43-01-05/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเวียงคุก
320 หมู่ 5 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 032851324
514 4-43-01-13/1-0003 บ้านแห่งพระคุณโคกก่องหนองคาย
130 หมู่ 10 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0817394243
515 4-43-02-02/1-0002 กลุ่มมัจฉาโอชาตำบลน้ำโมง
82 หมู่ 10 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 050082484
516 4-43-02-07/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
19 หมู่ 6 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0899447920
517 4-43-05-01/1-0024 กลุ่มพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดบ้านจอมทอง
297 หมู่ 14 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
518 4-43-05-13/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคำแสนสุข ม.8 ตำบลบ้านโพธิ์
153 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0843907387
519 4-43-06-03/1-0008 กลุ่มทำสวนยางบ้านโคกกลาง
91 หมู่ 6 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0895146127
520 4-43-06-02/1-0002 กลุ่มผลิตเห็ดครบวงจรบ้านโนนโพธิ์ศรี
136 หมู่ 10 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0810602499
521 4-43-06-07/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านเหล่าทอง ม.4
243 หมู่ 4 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0870776974
522 4-43-07-03/1-0011 เพาะเลี้ยงเห็ดยางคำ
1 หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0857395812
523 4-43-08-01/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองแสง
84 หมู่ 6 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0856592796
524 4-43-08-04/1-0022 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านนาบอน หมู่ ๕
32 หมู่ 5 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0806555027
525 4-43-10-05/1-0002 เพาะเห็ดบดบ้านศรีสุขพัฒนา
164 หมู่ 6 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 072326603
526 4-43-10-06/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนสำราญ
64 หมู่ 2 ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
527 4-43-14-03/1-0019 กล่มผู้ผลิตเห็ดสู่การแปรรูป
256 หมู่ 8 ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0847993804
528 4-43-15-04/1-0009 กลุ่มแปรรูปอาหาร หมู่ที่ 5 บ้านท่าคำบง
221 หมู่ 5 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0857435854
529 4-43-17-03/1-0009 เพาะเห็ดฟางห้วยหินขาว
76 หมู่ 6 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์
530 4-43-17-03/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทางการเกษตรบ้านห้วยหมากพริก
24 หมู่ 7 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0872205767
531 4-43-17-03/1-0017 เพื่อพัฒนาอาชีพบ้านห้วยหินขาว หมู่ 6
36 หมู่ 6 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0876381623
532 4-43-17-01/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านภูพนังม่วง
19 หมู่ 8 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0878645116
533 2-73-01-04/1-0012 บ้านท่าหน่อไม้
164 หมู่ 3 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0904155646
534 2-73-02-03/1-0018 เกษตรอินทรีย์กำแพงแสน
130 หมู่ 4 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 034375403
535 2-73-03-08/1-0001 กลุ่มเห็ดฟางบ้านวัดน้อย หมู่ 4 ต.ท่าพระยา
49/2 หมู่ 4 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทรศัพท์
536 2-73-04-04/1-0014 กลุ่มเห็ดชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ 1 ตำบลดอนพุทรา
62 หมู่ 1 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โทรศัพท์
537 5-96-02-06/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะสะท้อน
37 หมู่ 2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 069554126
538 5-96-02-03/1-0008 สุขใสมั่งคั่งเจริญรุ่งเรือง
217 หมู่ 6 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 073583111
539 5-96-02-06/1-0006 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเกาะสะท้อน
37 หมู่ 2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0869554126
540 5-96-06-01/1-0016 กลุ่มไร่นาสวนผสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบากง
55/1 หมู่ 6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0898862526
541 5-96-06-07/1-0017 เห็ดรุ่งอรุณ
65/4 หมู่ 2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0894635630
542 5-96-06-07/1-0018 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อการเกษตรบ้านกาโดะ
14/1 หมู่ 4 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0852816090
543 5-96-08-02/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านน้ำขาว-ยะกา
1 หมู่ 3 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส โทรศัพท์
544 5-96-09-03/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ด ต้นกล้าบ้านน้ำใส
48 หมู่ 3 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0856712502
545 6-55-01-04/1-0014 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
105 หมู่ 7 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 099551413
546 6-55-01-04/1-0017 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านก๊อด
15 หมู่ 7 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0836195741
547 6-55-01-07/1-0011 เพาะเห็ดบ้านก๊อดใหม่พัมนา
113 หมู่ 7 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
548 6-55-01-07/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดภูฐานคำบ้านก้อตใหม่พัฒนา
12 หมู่ 7 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
549 6-55-01-07/1-0013 เพาะเห็ดบ้านสไมย์
173 หมู่ 2 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
550 6-55-01-16/1-0023 พัฒนาอาชีพเพาะเห็ด
19 หมู่ 3 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
551 6-55-01-16/1-0026 เพาะเห็ดป่าฝางสามัคคี
3 หมู่ 13 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0861845119
552 6-55-01-07/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 3
21 หมู่ 3 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0821839839
553 6-55-01-08/1-0019 วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด หมู่ที่ 9
75 หมู่ 9 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
554 6-55-01-16/1-0031 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านนามน
37 หมู่ 7 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
555 6-55-01-08/1-0034 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 6 ต.ดู่ใต้
168 หมู่ 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
556 6-55-01-16/1-0044 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก
74 หมู่ 12 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0810289051
557 6-55-01-16/1-0059 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรจากอ้อย บ้านป่าคา
166 หมู่ 2 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0857101294
558 6-55-01-08/1-0053 เห็ดน่านมั่นคง
115 หมู่ 1 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0806741447
559 6-55-03-01/1-0008 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเป้า
63 หมู่ 1 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0846092500
560 6-55-03-04/1-0023 เพาะเห็ดบ้านพี้ใต้
5 หมู่ 2 ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0884154155
561 6-55-04-01/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านใหม่มงคล
92 หมู่ 2 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0811685314
562 6-55-05-03/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดอนสถาน 1
173 หมู่ 12 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0861794095
563 6-55-05-10/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านศาลา
141 หมู่ 4 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 071824058
564 6-55-05-02/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหัวเมือง
28 หมู่ 5 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 061883646
565 6-55-05-02/1-0023 กลุ่มฟาร์มเห็ดโคนน้อยบ้านพาน
43 หมู่ 4 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0844331083
566 6-55-05-03/1-0026 กลุ่มผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านป่าเหียง
143 หมู่ 7 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0806745227
567 6-55-06-08/1-0010 เพาะเห็ดบ้านฮวก
130 หมู่ 4 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์ 061969142
568 6-55-06-04/1-0011 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรบ้านก๋ง
156 หมู่ 1 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์ 0871939879
569 6-55-06-06/1-0028 เพาะเห็ดบ้านควัะ
180 หมู่ 6 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์
570 6-55-07-09/1-0001 ทำสวนยาบหัวนา
43 หมู่ 4 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 0895587446
571 6-55-07-05/1-0011 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านนาเหลืองใน
199 หมู่ 1 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
572 6-55-07-01/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดอนแก้ว
37 หมู่ 3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
573 6-55-07-15/1-0033 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงปางสา หมู่ 3 ต.จอมจันทร์
64 หมู่ 3 ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
574 6-55-07-15/1-0036 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านจอมจันทร์ หมู่ 1
103/1 หมู่ 1 ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
575 6-55-07-03/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านน้ำงุ๊
38 หมู่ 7 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 0884056371
576 6-55-07-07/1-0025 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านน้ำมวบ
190 หมู่ 1 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 0879297518
577 6-55-07-05/1-0034 เพาะเห็ดบ้านห้วยม่วง
1 หมู่ 2 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 0805035164
578 6-55-07-17/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านศรีนาชื่นหมู่ 4
104 หมู่ 4 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
579 6-55-08-02/1-0012 วิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตรบ้านงอบศาลา
122 หมู่ 1 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์
580 6-55-08-03/1-0012 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านศาลาตำบลและ
43 หมู่ 2 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0892625610
581 6-55-09-04/1-0002 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดบ้านเด่นธารา
10 หมู่ 9 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์ 010214420
582 6-55-09-01/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านงิ้ว
131 หมู่ 9 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์
583 6-55-09-03/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าวังก้า
52 หมู่ 4 ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์ 0857172725
584 6-55-09-04/1-0025 ฟาร์มเห็ดบ้านกลาง
55 หมู่ 4 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์ 0821889727
585 6-55-10-04/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านมะค่างาม
21 หมู่ 10 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์
586 6-55-10-02/1-0026 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านบ่อแก้ว
110 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0810375292
587 6-55-10-01/1-0025 เพาะและแปรรูปเห็ดบ้านนาทะนุง
50 หมู่ 3 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0931376348
588 6-55-11-01/1-0009 กลุ่มเกษตรเขตสปก.ต้นแบบบ้านโป่งคำ
1 หมู่ 5 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์
589 6-55-11-03/1-0017 กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านป่าแดด
192 หมู่ 1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์
590 6-55-11-01/1-0030 เกษตรอินทรีย์พอเพียงร่วมใจสันติสุข
211 หมู่ 1 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์ 0860308813
591 6-55-12-05/1-0002 กิจกรรมแปรรูปนาปู
61 หมู่ 1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์
592 6-55-12-01/1-0016 กลุ่มอาชีพการเกษตรบ้านสะไลหลวง
3 หมู่ 2 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์ 0806783998
593 6-55-14-03/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านไร่สามัคคี
58 หมู่ 8 ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์ 057089747
594 6-55-14-03/1-0011 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีแม่บ้านบ้านนาล้อมหมู่ 7
1 หมู่ 7 ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์ 054708883
595 1-12-01-06/1-0005 ผลิตภัณฑ์เห็ดบางไผ่
6 หมู่ 4 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 028796628
596 1-12-02-02/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดฟางร่มโพธิ์วัดเชิง
46/3 หมู่ 1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0868192199
597 1-12-02-05/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ หมู่ที่ 3
128 หมู่ 3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029208351
598 1-12-03-02/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดภูฐาน หมู่ 18
18/1 หมู่ 18 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0832239753
599 1-12-03-01/1-0015 กลุ่มสวนไผ่ดำธรรมเกษตร
55/9 หมู่ 9 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0859020308
600 1-12-05-05/1-0016 วิสาหกิจชุมชนเห็ดสวยรวยทรัพย์
57 หมู่ 3 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0922823288
601 4-48-02-08/1-0001 กลุ่มเอนกประสงค์บ้านนาเชือกใหญ่
41/1 หมู่ 4 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 062381590
602 4-48-02-05/1-0018 กลุ่มส่งเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า-ฮังการี่
21 หมู่ 8 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0810616374
603 4-48-03-05/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้านากระเสริม
10/1 หมู่ 10 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0810553007
604 4-48-03-02/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านกะเสิม ม.6
7/3 หมู่ 6 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
605 4-48-03-02/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดฟางและเห็ดขอนขาวในโรงเรือน
67 หมู่ 7 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
606 4-48-03-02/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงยาง ม.12
43/1 หมู่ 12 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
607 4-48-04-04/1-0039 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดขอนขาวบ้านปากห้วยม่วง หมู่ 2
62 หมู่ 2 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0973139838
608 4-48-05-01/1-0004 กลุ่มพัฒนาธุรกิจชุมชนบ้านดงคราม
76 หมู่ 12 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 042541432
609 4-48-05-10/1-0016 เพาะเห็ดขอนขาวนาหนาด
82 หมู่ 1 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857381359
610 4-48-07-13/1-0001 เพาะเห็ดมูลอ้น
27 หมู่ 2 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 099849230
611 4-48-07-13/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคำพี้พัฒนา
25 หมู่ 1 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 047953871
612 4-48-07-08/1-0002 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงขวาง
5 หมู่ 5 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 010584428
613 4-48-07-07/1-0001 เพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านจอมศรี
114 หมู่ 2 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์
614 4-48-07-08/1-0008 เพาะเห็ดบ้านดินดำ
10 หมู่ 7 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์
615 4-48-07-01/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแก้งน้อย
4 หมู่ 10 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 097154284
616 4-48-07-07/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ดบ้านจำปา
31 หมู่ 9 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 047438239
617 4-48-07-08/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงบัง
16 หมู่ 9 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์
618 4-48-07-04/1-0008 เพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
195 หมู่ 1 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์
619 4-48-07-01/1-0009 ปลูกไผ่เลี้ยงน้องหวาน
123 หมู่ 12 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0819743772
620 4-48-07-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่3 บ้านดอนกลาง
300 หมู่ 3 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0868638216
621 4-48-07-01/1-0011 กลุ่มดานสาวคอยเห็ดฟาง
18 หมู่ 12 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0862269673
622 4-48-07-12/1-0018 กลุ่มนาโสกเพาะเห็ด
45 หมู่ 3 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0803497705
623 4-48-07-01/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาป่งคอง
41 หมู่ 6 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0816019356
624 4-48-07-01/1-0013 เพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน (ย่อยที่ 5 )
45 หมู่ 10 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0880279094
625 4-48-07-13/1-0011 กลุ่มสตรีเพาะเห็ดหมู่ 1 บ้านคำพี้ ตำบลคำพี้
71 หมู่ 1 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0897431761
626 4-48-07-07/1-0015 เพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านโพนตูม ต.ก้านเหลือง
91 หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807663079
627 4-48-07-01/1-0024 เพาะเห็ดเลี้ยงโคบ้านโคกสะอาด
65 หมู่ 2 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872209486
628 4-48-07-06/1-0028 กล้วยฉาบกำนันประดับ
16 หมู่ 13 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0856447920
629 4-48-07-01/1-0025 เพาะเห็ดบ้านนาป่งคอง ม.6 ต.นาแก
252 หมู่ 6 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0625659689
630 4-48-08-01/1-0042 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านยางงอยหมู่ที่ 3
22 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
631 4-48-08-01/1-0055 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านปฏิรูป
9/41 หมู่ 5 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0815924589
632 4-48-08-05/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาเพียง
55 หมู่ 5 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
633 4-48-09-04/1-0007 กลุ่มเห็ดพัฒนาคุณภาพแห่งชีวิตบ้านนาคูณใหญ่ ม.2
42 หมู่ 2 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0850024240
634 4-48-09-04/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาคูณใหญ่
34/1 หมู่ 1 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0896009883
635 นพ.10/48-0003 เพาะเห็ดปลูกข้าวโพดหนองดู่
82 หมู่ 4 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
636 4-48-10-06/1-0009 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านกลางจาน
229 หมู่ 5 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
637 4-48-10-05/1-0028 แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านห้วยไห
280 หมู่ 4 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0814820809
638 4-48-10-01/1-0020 เพาะเห็ดบ้านโคกก่อง
151 หมู่ 4 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0845162628
639 4-48-11-01/1-0013 กลุ่มสตรีเพาะเห็ดนาสามัคคี
15 หมู่ 12 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 095727806
640 4-48-11-01/1-0015 กลุ่มเกษตรพัฒนาอาชีพการเกษตร
43 หมู่ 12 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0951697275
641 4-48-11-01/1-0025 กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมนาสามัคคี
79/5 หมู่ 12 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 010489406
642 4-48-12-04/1-0001 เพาะเห็ดโพนสวาง
30 หมู่ 3 ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม โทรศัพท์ 047929679
643 4-48-12-04/1-0005 กลุ่มแม่บ้านหนองแหน
10 หมู่ 1 ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม โทรศัพท์
644 4-39-01-09/1-0004 เห็ดฟางโนนขมิ้น
74 หมู่ 1 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
645 4-39-01-05/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านดอนเข็มใต้
6 หมู่ 15 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 047857413
646 4-39-01-05/1-0011 เลี้ยงไก่ดอนเข็มใต้
102 หมู่ 15 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
647 4-39-01-05/1-0013 เลี้ยงโคบ้านดอนเข็มใต้
7 หมู่ 15 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
648 4-39-01-09/1-0008 กลุ่มปลูกเห็ดขอนขาวบ้านเก่าโกใต้
55 หมู่ 8 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 072309019
649 4-39-01-07/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านทรายงาม
69 หมู่ 4 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 092737463
650 4-39-01-03/1-0005 เพาะเห็ดฟางบ้านหนองกุงพัฒนา
19 หมู่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 057423132
651 4-39-01-15/1-0009 กลุ่มข้าวกล้องเกษตรกรโนนสง่า
13 หมู่ 2 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 092757333
652 4-39-01-13/1-0037 กลุ่มไร่อ้อยโนนสมบูรณ์ หมู่ 3
29 หมู่ 3 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 066305950
653 4-39-01-08/1-0001 ปลูกอ้อยบ้านห้วยค้อ
81 หมู่ 10 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 099434719
654 4-39-01-04/1-0037 กลุ่มปลูกเห็ดหนองสวรรค์
168 หมู่ 1 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
655 4-39-01-08/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโคกม่วย
173 หมู่ 3 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
656 4-39-01-06/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโคกกุงใต้ ตำบลบ้านขาม
43 หมู่ 12 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
657 4-39-01-06/1-0022 ส่งเสริมการปลูกอ้อยบ้านศรีมงคล
129 หมู่ 10 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
658 4-39-01-11/1-0057 76 เห็ดฟางเงินล้านตำบลกุดจิก
76 หมู่ 5 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
659 4-39-01-04/1-0056 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองสวรรค์
60 หมู่ 10 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
660 4-39-01-08/1-0020 เพาะเห็ดฟางบ้านหัน
3 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
661 4-39-01-08/1-0021 เพาะเห็ดฟางบ้านท่าโพธิ์ชัย
66 หมู่ 14 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
662 4-39-01-08/1-0024 คืนชีวิตให้แผ่นดิน
191 หมู่ 6 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
663 4-39-01-08/1-0026 เพาะเห็ดฟางบ้านพันดอน
55 หมู่ 9 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
664 4-39-02-05/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านอาบช้างพัฒนา
160 หมู่ 5 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
665 4-39-02-05/1-0005 กลุ่มทำนาผสมผสาน ต.กุดดินจี่
127 หมู่ 10 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
666 4-39-02-07/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเก่ากลอย
130 หมู่ 1 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
667 4-39-02-06/1-0022 กลุ่มเกษตรผสมผสาน บ้านโนนธาตุ ตำบลฝั่งแดง
19 หมู่ 7 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
668 4-39-02-05/1-0019 กลุ่มเกษตรแบบยั่งยืน ตำบลกุดดินจี่
118 หมู่ 5 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
669 4-39-02-05/1-0021 กลุ่มเกษตรผสมผสาน บ้านโนนสว่าง
44/1 หมู่ 10 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
670 4-39-02-07/1-0026 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าเพาะเห็ดเก่ากลอย
98 หมู่ 1 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
671 4-39-02-07/1-0032 กลุ่มเห็ด กลุ่มที่ 3 ตำบลเก่ากลอย
101/1 หมู่ 1 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
672 4-39-02-07/1-0034 กลุ่มเพาะเห็ด ภูหลาว หมู่ 9 ตำบลเก่ากลอย
64 หมู่ 9เ ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
673 4-39-02-05/1-0051 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองแต้ ม.4
181 หมู่ 14 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
674 4-39-03-03/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านทรัพย์ภูเก้า
176 หมู่ 13 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 097131096
675 4-39-03-03/1-0022 เลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านหนองลุมพุก
126 หมู่ 3 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 049529686
676 4-39-03-02/1-0003 ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ
37 หมู่ 7 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0857603861
677 4-39-03-01/1-0010 เลี้ยงโคเนื้อบ้านโสกจาน หมู่ 7
57 หมู่ 7 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0895282613
678 4-39-03-03/1-0034 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่าลาด
31 หมู่ 12 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0885326875
679 4-39-03-04/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดฟางโรงเรือนบ้านกุดดู่
125 หมู่ 1 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0807637475
680 4-39-03-02/1-0022 พลังผลิตเห็ดฟางในโรงเรือน
207 หมู่ 3 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0833563517
681 4-39-03-02/1-0023 กลุ่มถักทอบ้านโสกก้านเหลือง
252 หมู่ 5 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0934743814
682 4-39-03-09/1-0020 กลุ่มเห็ดฟางบ้านโคกสะอาด
117 หมู่ 5 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0800106441
683 4-39-03-03/1-0052 กลุ่มเห็ดขอนขาวบ้านท่าลาด
111 หมู่ 4 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0908585953
684 4-39-03-02/1-0039 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านถิ่น
13 หมู่ 1 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0847969802
685 4-39-03-04/1-0030 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเจริญ ม.14
99 หมู่ 14 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0979474680
686 4-39-04-10/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือหนองแกเหนือ
46 หมู่ 8 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 078150836
687 4-39-04-01/1-0006 กลุ่มผลิตเห็ดฟางโนนสว่าง
39 หมู่ 10 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 079555012
688 4-39-04-01/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านมอใต้
84 หมู่ 9 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 072360649
689 4-39-04-12/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหันนางาม
74/1 หมู่ 7 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 062183545
690 4-39-04-11/1-0054 เพาะเห็ดฟางโรงเรือนบ้านกุดหัวแฮด
18 หมู่ 8 ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0934584925
691 4-39-04-03/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านจอมบึงพัฒนา
125 หมู่ 4 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0818229257
692 4-39-05-07/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ด ม.2 ต.บุญทัน
271 หมู่ 2 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
693 4-39-05-01/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาสี
206 หมู่ 1 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
694 4-39-05-04/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดหนองเห็น
36 หมู่ 6 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0872267859
695 4-39-05-04/1-0019 กลุ่มอาชีพแม่บ้านเพาะเห็ดที่ 2 บ้านหนองเห็น
68 หมู่ 6 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0879826179
696 4-39-05-05/1-0031 กลุ่มเห็ดคอนโด
53 หมู่ 1 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0848875296
697 4-39-05-07/1-0058 กลุ่มแม่บ้านบทบาทสตรีตำบลบุญทัน
31 หมู่ 9 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
698 4-39-05-01/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดนาตาแหลว-ดงยาง
101 หมู่ 3 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0872171961
699 4-39-05-05/1-0047 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าชาวนามืออาชีพ
263 หมู่ 7 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0857596822
700 4-39-06-01/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดเพื่อการค้านากลาง13
12 หมู่ 13 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042363324
701 4-30-01-13/1-0007 เพาะเห็ดบ้านใหม่
26 หมู่ 11 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
702 7-30-01-08/1-0010 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโพนสูง
39 หมู่ 4 ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0817902368
703 7-30-02-01/1-0012 เกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเเชะ
29 หมู่ 11 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0850277532
704 7-30-03-01/1-0010 เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ
139 หมู่ 10 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
705 7-30-03-04/1-0012 TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง
15 หมู่ 12 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0927276567
706 4-30-04-09/1-0003 เห็ดฟางราษฎร์สำราญ OTOP
70/2 หมู่ 5 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 060780743
707 4-30-04-08/1-0003 เห็ดฟางบ้านหนองกระทุ่มเตียนตำบลโนนเต็ง
14/1 หมู่ 6 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 061289813
708 4-30-04-01/1-0018 ฟาร์มเห็ดศศิประภา
96 หมู่ 9 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0890021940
709 7-30-04-05/1-0010 อุดมศักดิ์ฟาร์ม
24 หมู่ 3 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0916619220
710 7-30-04-01/1-0012 อาสาเกษตรผลิตเห็ดตำบลเมืองคง
16 หมู่ 6 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
711 7-30-04-05/1-0011 ปรางค์ทองพัฒนาฟาร์มเห็ด
301 หมู่ 13 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0887235960
712 4-30-06-01/1-0023 วิสาหกิจชุมชนแคนตาลูปและพืชผักบ้านหนองพฤกษ์
106 หมู่ 9 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
713 7-30-06-04/1-0012 กลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
91 หมู่ 2 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0908105190
714 4-30-08-11/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟางครบวงจรบ้านกุดน้ำใส ม.3
20/2 หมู่ 3 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844711058
715 4-30-08-11/1-0009 ตามรอยพ่อหลวงอยู่แบบพอเพียง
11 หมู่ 3 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
716 4-30-08-09/1-0005 กลุ่มเห็ดฟางบ้านเทพไพรทอง
14 หมู่ 11 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
717 4-30-08-02/1-0018 กลุ่มเห็ดฟางบ้านจั่นสันติสุข
280 หมู่ 16 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
718 4-30-13-01/1-0002 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเพาะเห็ดเทศบาลตำบลประทาย
22 หมู่ 15 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810650629
719 4-30-13-18/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดหนองม่วงน้อย ม.6
หมู่ 6 ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0
720 4-30-13-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดประทายร่วมใจ
18 หมู่ 7 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044479139
721 4-30-13-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
22 หมู่ 15 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810650629
722 4-30-14-16/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดฟางตำบลภูหลวง
99/1 หมู่ 1 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 090913479
723 4-30-15-06/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง
55/2 หมู่ 3 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 010705703
724 4-30-15-12/1-0008 ส่งเสริมการปลูกอ้อยพันธุ์ดี
3 หมู่ 8 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0884947036
725 4-30-18-11/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนตะโก ตำบลกุดจิก
63 หมู่ 6 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 010670745
726 7-30-18-02/1-0020 กองทุนพัฒนาเกษตรกรไทยสู่สากลบ้านโป่ง
160/1 หมู่ 6 ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0934903649
727 4-30-19-03/1-0003 คนเลี้ยงสัตว์ม.3พันดุง
85 หมู่ 3 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
728 4-30-19-04/1-0009 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าหนองสรวง
246 หมู่ 5 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044973089
729 4-30-20-09/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านกุดชะนวน
88 หมู่ 4 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0834111773
730 4-30-22-06/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดฟางโรงเรือนตำบลหนองตะไก้
16 หมู่ 10 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 093565452
731 4-30-22-09/1-0023 กลุ่มเห็ดโคนญี่ปุ่นถนนหัก
104 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810739431
732 7-30-23-05/1-0016 ผลิตเห็ดตำบลบึงสำโรง
80 หมู่ 1 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0815609149
733 7-30-23-03/1-0017 เพาะเห็ดบึงพะไล
90 หมู่ 4 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0837435661
734 4-30-24-01/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนบ้านหัวโคก
50 หมู่ 4 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
735 4-30-25-02/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านพยุงมิตร
58 หมู่ 15 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072518053
736 4-30-25-05/1-0009 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดหอมบ้านสุขสมบูรณ์
175 หมู่ 2 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0817252546
737 4-30-25-05/1-0021 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุไทร
14 หมู่ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848883654
738 4-30-25-05/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดหอมบ้านคลองไทร
139 หมู่ 9 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0851954882
739 4-30-29-01/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดพอเพียง
149 หมู่ 8 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0866512728
740 4-30-29-03/1-0022 วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองขาม
80 หมู่ 16 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0871453978
741 4-30-32-05/1-0002 กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและผลิตสารชีวภาพ
176 หมู่ 4 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
742 4-30-32-05/1-0014 กลุ่มอาชีพสตรีชาววังวน
108 หมู่ 4 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0854901267
743 3-26-01-10/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน บ้านใหม่
26/2 หมู่ 6 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โทรศัพท์ 0865581644
744 3-26-01-10/1-0036 บ้านพราหมณีหมู่ที่9
23 หมู่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โทรศัพท์
745 3-26-02-02/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเกาะกะเจียว
30 หมู่ 5 ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์ 0851145901
746 3-26-03-04/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกประเสริฐ์
56/1 หมู่ 5 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 079028140
747 3-26-03-04/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 3 บ้านไผ่ขวาง
36 หมู่ 3 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 094042089
748 3-26-03-05/1-0009 ชมรมกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหัวถนน
38/1 หมู่ 4 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 094131204
749 3-26-03-05/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคลอง 30
78/1 หมู่ 6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0890075695
750 3-26-03-10/1-0009 ชมรมเพาะเห็ดบ้านคลองกระโดน
109/1 หมู่ 4 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037306334
751 3-26-03-03/1-0006 กลุ่มอาชีพเสริมสำหรับคนว่างงาน
192 หมู่ 7 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0869974351
752 3-26-03-06/1-0010 กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางอ้อใหม่
74 หมู่ 14 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037355200
753 3-26-04-06/1-0012 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลอง 3
9 หมู่ 11 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 013084829
754 3-26-04-04/1-0014 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดตำบลโพธิ์แทน
43 หมู่ 8 ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 0860056252
755 6-60-01-06/1-0005 ผักปลอดภัยบ้านน้ำหัก
63 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056358367
756 6-60-01-06/1-0027 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดชุมชนบางเรารักกันจริง
1108/6 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0836480771
757 9-60-06-04/1-0010 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด และขนมไทยบ้านหาดเสลา หมู่ที่ 8
22 หมู่ 8 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0898588938
758 6-60-09-02/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสระแก้ว
128 หมู่ 11 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056366025
759 9-60-09-03/1-0011 กองทุนพัฒนาสตรี หมู่5 บ้านห้วยขว้าว
58 หมู่ 5 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0897027192
760 6-60-10-10/1-0001 กลุ่มสตรีพัฒนาห้วยบง
39/2 หมู่ 1 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
761 6-60-11-09/1-0020 บ้านไร่นางฟ้า
97/1 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0879834887
762 9-60-11-16/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านชุมมะนาว
412 หมู่ 8 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
763 5-80-01-16/1-0003 กลุ่มมหาชัยเกษตรกรและหัตกรรมพื้นบ้าน
35 หมู่ 7 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 072881091
764 5-80-02-02/1-0005 กลุ่มชมรมไม้ผลบ้านท่าข้าม
113 หมู่ 5 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075396212
765 8-80-02-02/1-0010 ไตปลาแห้งครัวคุณตา บ้านพรุชนเหนือ
60 หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0878298764
766 5-80-03-03/1-0006 สุราวังหงส์
14 หมู่ 3 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 012701356
767 5-80-03-05/1-0012 แม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ บ้านราษฎร์บำรุง
5/1 หมู่ 7 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
768 5-80-03-03/1-0032 เกษตรยั่งยืนบ้านสวนเห็ด
61/1 หมู่ 4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
769 8-80-03-05/1-0010 ตาเอกขุนทะเลฟาร์มเห็ด
57/3 หมู่ 7 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
770 8-80-03-05/1-0013 เพาะเห็ดตำบลขุนทะเล
111 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
771 8-80-03-02/1-0010 เพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านในปุด
85/1 หมู่ 5 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0860291828
772 5-80-04-03/1-0006 กลุ่มเกษตรพัฒนาผลิตน้ำยาและไม้กวาดดอกหญ้า
80/2 หมู่ 12 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
773 8-80-04-05/1-0011 เพาะเห็ดบ้านทานพอ
199 หมู่ 2 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0879799576
774 5-80-07-08/1-0002 เห็ดนางฟ้าบ้านเกาะร้าว
103 หมู่ 9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 048469680
775 5-80-07-05/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังอ่าง
117 หมู่ 1 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075470751
776 5-80-07-03/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านโคกสะท้อน
136/1 หมู่ 6 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0862766816
777 5-80-07-05/1-0046 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.7 ต.วังอ่าง
120/2 หมู่ 7 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0854772073
778 8-80-07-02/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านยางงาม ตำบลท่าเสม็ด
114/1 หมู่ 2 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0828180454
779 8-80-07-05/1-0018 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังอ่าง
119 หมู่ 3 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0862808097
780 8-80-07-03/1-0017 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านควนสมบูรณ์
25 หมู่ 1 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0878968809
781 5-80-08-13/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านยางด้วน
75/1 หมู่ 7 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 068363903
782 5-80-09-04/1-0009 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านต้นอ้าย
30/1 หมู่ 12 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0872700454
783 5-80-09-13/1-0010 กลุ่มส่งเสริมอาชีพและบริการ
13 หมู่ 3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0841862696
784 8-80-09-05/1-0010 ตำบลนาไม้ไผ่
65/3 หมู่ 5 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0901722013
785 5-80-10-01/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดปลอดสารพิษบ้านบ่อทราย
79/1 หมู่ 13 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075491181
786 5-80-10-02/1-0013 ผลิตเห็ดชุมชนบ้านหนองน้ำขาว
121/1 หมู่ 3 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0810873822
787 8-80-10-01/1-0013 เพาะเห็ดตำบลนาบอน
139/1 หมู่ 10 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0810830386
788 8-80-11-04/1-0010 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4
238 หมู่ 7 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0937754729
789 8-80-12-14/1-0014 กลุ่มเบี้ยซัด
417/10 หมู่ 5 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
790 5-80-13-01/1-0010 กลุ่มชุมชนบ้านท้ายเรือโซน 4
415/16 หมู่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 056081707
791 5-80-13-05/1-0007 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนโหรง
32 หมู่ 3 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0848522038
792 5-80-13-03/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าแชง
164 หมู่ 4 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0812738572
793 5-80-13-01/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดหมู่ ๑๒
712/3 หมู่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0896487039
794 5-80-13-06/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านทุ่งเลน
128/2 หมู่ 4 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0876284983
795 5-80-14-09/1-0005 กลุ่มเลี้ยงแพะทุ่งใส
43 หมู่ 7 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0833896281
796 8-80-14-09/1-0011 ฟาร์มเห็ดกับผักบ้านขอนทอง
69/1 หมู่ 2 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0824171225
797 5-80-15-02/1-0024 บ้านเขาวังทอง
153 หมู่ 7 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
798 5-80-15-02/1-0025 เพาะเห็ดนางฟ้า(กลุ่มบ้านคีรีรัตน์)
153 หมู่ 7 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0824173454
799 8-80-15-01/1-0016 เพาะเลี้ยงเห็ดบ้านหัวเทอะ
63/6 หมู่ 3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0972266540
800 8-80-15-01/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเขาดิน
59/3 หมู่ 13 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0866861336
801 5-80-19-04/1-0037 สวนเห็ดพอเพียงนครศรีธรรมราช
184/5 หมู่ 6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0858816272
802 8-80-20-04/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดบุญเติม
110/4 หมู่ 11 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0836912383
803 5-80-22-01/1-0014 ชุมชนคนรักเห็ดช้างกลาง
92 หมู่ 5 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0895902103
804 5-80-22-01/1-0015 กลุ่มส่งเสริมอาชีพและศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดชุมชน
6 หมู่ 5 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0817474314
805 8-80-22-03/1-0011 กลุ่มกินดีอยู่ดี ที่ไทรงาม
49 หมู่ 5 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0986706943
806 4-38-03-03/1-0012 เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษบ้านนาขามโซ่พิสัย
58 หมู่ 10 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0810567349
807 4-38-03-02/1-0010 กลุ่มผลิตเห็ดครบวงจรแบบบูรณาการโนนแก้วโนนโพิ์ศรี
43 หมู่ 10 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0890712843
808 4-38-04-02/1-0010 กลุ่มปลูกเห็ดฟางบ้านสันกำแพงหมู่ 7
14 หมู่ 7 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0807592065
809 4-38-04-09/1-0010 กลุ่่มเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลโสกก่าม
27 หมู่ 10 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0843903127
810 4-31-01-08/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดเพื่อชีวิตบ้านมะค่าใต้ ตำบลบ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
36 หมู่ 13 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0899451584
811 4-31-01-08/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ด บ้านยางบูรพา ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 หมู่ 3 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
812 4-31-01-05/1-0003 เกษตรผสมผสานบ้านหนองโคลน ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
126 หมู่ 13 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0841159991
813 4-31-01-13/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านถลุงเหล็ก ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 หมู่ 1 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0831000482
814 7-31-01-20/1-0011 เกษตรอินทรีย์วิถีไทยแบบยั่งยืน
231 หมู่ 10 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0973365177
815 7-31-01-14/1-0014 การเกษตรครบวงจรบ้านสำโรง ม.3
77 หมู่ 3 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868764053
816 7-31-01-18/1-0010 เกษตรยั่งยืนบ้านชัยเจริญ
154 หมู่ 16 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0874546964
817 4-31-02-03/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านวังปลัด
22 หมู่ 3 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0821553055
818 4-31-02-02/1-0094 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดและเลี้ยงสัตว์
109 หมู่ 13 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0871032272
819 7-31-02-06/1-0010 เกษตรอินทรีย์ บ้านโนนเจริญ หมู่ 10
53 หมู่ 10 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0887149276
820 4-31-03-02/1-0005 กลุ่มผู้ปลูกไม้ยูคาบ้านแสลงพัน ต.ลำดวน
81 หมู่ 2 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
821 4-31-03-02/1-0007 กลุ่มสปก.บ้านหินโคนต.ลำดวน
126 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
822 4-31-03-02/1-0008 กลุ่ม สปก.บ้านหินโคนบ้านยาง ไทรทอง ต.ลำดวน
60 หมู่ 10 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
823 4-31-03-09/1-0002 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านตะครอง ต.ห้วยสำราญ
30 หมู่ 5 ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0870204909
824 4-31-03-04/1-0013 เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพบ้านหนองม่วง ต.สูงเนิน
100 หมู่ 10 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
825 4-31-03-07/1-0020 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านไม้แดง
144/1 หมู่ 3 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0811851433
826 7-31-03-11/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกสูง
240 หมู่ 3 ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862597793
827 7-31-03-03/1-0012 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านเสม็ดประชา
170 หมู่ 4 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0837385786
828 4-31-04-15/1-0008 เพาะเห็ดฟางในโรงเรือนตำบลก้านเหลือง
50 หมู่ 8 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
829 4-31-04-05/1-0005 กลุ่มหนองเจริญสุขพัฒนา
80 หมู่ 11 ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 096272553
830 4-31-04-06/1-0011 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าบ้านท่าปูน
79 หมู่ 8 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804858186
831 4-31-04-01/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3
79 หมู่ 3 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819557819
832 4-31-04-26/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ 1 บ้านทุ่งแสงทอง
141 หมู่ 1 ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
833 4-31-04-26/1-0004 กลุ่มเห็ดฟางบ้านหนองมะมา หมู่ 5
23 หมู่ 5 ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
834 4-31-04-06/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านท่าปูน
44 หมู่ 8 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804858186
835 4-31-04-06/1-0017 กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองยาง
234 หมู่ 7 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0881049375
836 4-31-04-18/1-0020 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านโคกยาง
3 หมู่ 10 ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0856318230
837 7-31-04-25/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าและแปรรูปบ้านโคกน้ำซับ
103 หมู่ 2 ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
838 4-31-05-10/1-0003 เพาะเห็ดฟาง ต. บุกระสัง
47 หมู่ 8 ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 090110011
839 4-31-05-05/1-0004 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และเพาะเห็ด ม.1 บ้านโคกสว่าง
70/1 หมู่ 1 ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 872579304
840 4-31-05-03/1-0017 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรบ้านนาจาน
60 หมู่ 6 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
841 4-31-05-04/1-0029 กลุ่มเห็ดนางฟ้าโคกอุดม
26/1 หมู่ 13 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
842 4-31-06-03/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุ
89 หมู่ 3 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 017892657
843 4-31-06-03/1-0003 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 5 ต.ตาจง
40/2 หมู่ 5 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
844 4-31-06-03/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านตาจง หมู่ที่ 5
51 หมู่ 5 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 099359519
845 4-31-06-10/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสระแก้ว หมู่ 5
47 หมู่ 5 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
846 4-31-06-03/1-0021 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหัวสะพาน หมู่ 8
9/2 หมู่ 8 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 070791362
847 4-31-06-03/1-0020 กลุ่มเกษตรทำนาโคกตาพรม ม.2
4/4 หมู่ 2 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
848 4-31-06-10/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านสระแก้ว
2 หมู่ 5 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
849 4-31-06-10/1-0021 เพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ม.12 ต.หนองตะครอง
169/2 หมู่ 12 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0821570205
850 7-31-06-01/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง กลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์
191 หมู่ 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0930944575
851 7-31-06-11/1-0013 การเพาะเห็ด
54 หมู่ 9 ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0971477496
852 7-31-06-07/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.12 บ.หนองแวง ต.หนองแวง
100/1 หมู่ 12 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0870899662
853 4-31-07-06/1-0003 กลุ่มเกษตรกรปลูกผัก (บ้านโคกเมือง)
349 หมู่ 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 078710039
854 4-31-07-05/1-0009 เศรษฐกิจพอเพียงตำบลละเวี้ย
291 หมู่ 10 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
855 4-31-07-15/1-0013 วิสาหกิจชุมชนการเกษตรบ้านเขาคอก
79 หมู่ 1 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
856 4-31-07-08/1-0002 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลโคกย่าง
153 หมู่ 2 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0877762530
857 4-31-07-06/1-0012 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกธาตุ
37 หมู่ 8 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0805999056
858 4-31-07-19/1-0003 บ้านหนองม่วงพัฒนา
11 หมู่ 7 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
859 4-31-07-15/1-0022 กลุ่มเพาะเห็นฟางบ้านเขาคอก หมู่ 15
80 หมู่ 15 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804646311
860 4-31-07-13/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.9 ต. ไพศาล
215 หมู่ 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
861 4-31-07-13/1-0020 เพาะเห็ดปลอดสารพิษบ้านไพศาล
388 หมู่ 1 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857797160
862 4-31-07-16/1-0040 เพาะเห็ดเศรษฐกิจและผักปลอดสารแบบยั่งยืนหนองบอน
9 หมู่ 1 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852238833
863 7-31-07-13/1-0014 เกษตรกรบ้านพิณทอง
172 หมู่ 13 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0956197591
864 7-31-07-14/1-0013 กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านชัยพัฒนา
36 หมู่ 6 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
865 7-31-07-08/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจและแปรรูปบ้านโคกย่าง
79 หมู่ 2 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0895970791
866 7-31-07-16/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจตำบลหนองบอน
9 หมู่ 1 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852238833
867 4-31-08-01/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองตะเคียน
157 หมู่ 12 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 048310948
868 4-31-08-03/1-0004 กลุ่มผลิตเห็ดฟางงามใต้สามัคคี หมู่ที่ 14
282 หมู่ 9 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 078057529
869 4-31-08-03/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านสายตรี16
244 หมู่ 8 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
870 4-31-08-04/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสายโท 1 ใต้
170 หมู่ 7 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044679771
871 4-31-08-03/1-0009 กลุ่มชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ม.14 ต.หนองไม้งาม
301 หมู่ 14 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
872 4-31-08-03/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองตะลุมพุก ม.15
117 หมู่ 15 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801594362
873 4-31-08-03/1-0019 กลุ่มผลิตเห็ดเพื่อการค้า
34 หมู่ 14 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 021300329
874 4-31-08-05/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลสายตะกู
58 หมู่ 6 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
875 4-31-08-03/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 14 ตำบลหนองไม้งาม
109 หมู่ 14 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
876 7-31-08-08/1-0010 กลุ่มยางพาราบ้านสายโท 5 ใต้
129 หมู่ 3 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
877 7-31-08-08/1-0011 กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านสายโท 6 ใต้
95 หมู่ 5 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
878 4-31-09-01/1-0013 พุทไธสงรวมพลังพัฒนา
81 หมู่ 3 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819756871
879 4-31-09-02/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลมะเฟือง
216 หมู่ 1 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
880 4-31-09-09/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ดสยามบ้านแคน
71 หมู่ 8 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
881 4-31-09-07/1-0014 เกษตรอินทรีย์บ้านหนองไผ่พัฒนา
67 หมู่ 10 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
882 7-31-09-02/1-0012 พัฒนาอาชีพ ม.3 บ้านศรีษะแรต
164 หมู่ 3 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0883705955
883 4-31-10-12/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองโดนน้อย
69 หมู่ 8 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0892856785
884 4-31-10-14/1-0003 กลุ่มพาะเห็ดฟาง
200 หมู่ 6 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868772085
885 4-31-10-11/1-0003 กลุ่มปลูกพริกบ้านหนองหัวช้างพัฒนา
88 หมู่ 13 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810633036
886 4-31-10-05/1-0006 ต้นกล้าอาชีพเพาะเห็ดฟาง
20 หมู่ 1 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0872560143
887 4-31-10-06/1-0006 กลุ่มนักเพาะเห็ดตำบลหนองกะทิง
58/2 หมู่ 11 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0845506722
888 7-31-10-03/1-0010 กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ
207 หมู่ 10 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0884874059
889 4-31-11-15/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองปุน
1/1 หมู่ 5 ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
890 4-31-11-06/1-0017 เพาะเห็ดเสริมรายได้
50/1 หมู่ 15 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
891 7-31-11-03/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสมหวัง
15 หมู่ 8 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878719564
892 7-31-11-02/1-0019 กลุ่มการเพาะเห็ดฟางแบบอัดถุงหมู่ 16 ต.นิคม
382/1 หมู่ 16 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
893 4-31-12-05/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง
109 หมู่ 16 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044654205
894 4-31-12-05/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดฟางโคกว่านพัฒนา
28 หมู่ 11 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 087963141
895 4-31-12-01/1-0009 กลุ่มผู้เพาะเห็ดฟางบ้านป่ายาง
36 หมู่ 8 ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0831015896
896 7-31-12-05/1-0011 เศรษฐกิจพอเพียงเห็ดนางฟ้า - นางรมตำบลหูทำนบ
47 หมู่ 3 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
897 7-31-13-05/1-0012 พัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 2 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
44 หมู่ 2 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
898 4-31-14-03/1-0008 เพาะเห็ดฟางชุมแสง หมู่9
1/1 หมู่ 9 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849587485
899 4-31-14-05/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองไฮพัฒนา
77 หมู่ 15 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0860288904
900 4-31-14-01/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโนนกระสัง
9 หมู่ 6 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0876816597
901 4-31-14-04/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านม่วงสามัคคี
10 หมู่ 9 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878682147
902 4-31-14-01/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองกวางทอง
73 หมู่ 3 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868738595
903 4-31-14-07/1-0025 กลุ่มทำเห็ดฟาง
43 หมู่ 3 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0870087929
904 4-31-16-05/1-0008 เพาะเห็ดบ้านจบก
5 หมู่ 6 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0854140052
905 7-31-16-08/1-0011 เพาะเห็ดหลินจือพร้อมแปรรูป อ.ห้วยราช
99 หมู่ 2 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
906 7-31-16-07/1-0011 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านศรีเจริญ
28 หมู่ 7 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
907 7-31-16-07/1-0012 ไผ่น้อยสามัคคี
33 หมู่ 8 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
908 7-31-16-05/1-0010 เห็ดนางฟ้าภูฐานตำบลสนวน
124 หมู่ 6 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
909 4-31-17-02/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดเกษตรก้าวหน้า
36 หมู่ 7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 087241751
910 4-31-17-02/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านซับสมบูรณ์
78 หมู่ 7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
911 4-31-17-02/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านทุ่งจังหัน
35 หมู่ 4 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0848252857
912 4-31-17-02/1-0051 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซับสมบูรณ์
44 หมู่ 7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0812813487
913 4-31-17-04/1-0038 ทรัพย์สุวรรณฟาร์ม
144 หมู่ 5 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0854964064
914 4-31-18-06/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลโคกสนวน
116 หมู่ 2 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
915 4-31-18-05/1-0020 เกษตรชุมชนบ้านหนองม่วง
140 หมู่ 1 ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810637094
916 4-31-18-06/1-0018 เพาะเห็ดปลอดสารพิษบ้านโคกตะแบก
50 หมู่ 4 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0884673290
917 4-31-18-06/1-0019 เห็ดนางฟ้า อินทรีย์ ปลอดสาร
15 หมู่ 7 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0892184821
918 4-31-18-06/1-0020 ทอผ้าฝ้ายลายเอกลักษณ์ตำบลโคกสนวน
77 หมู่ 7 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
919 7-31-18-03/1-0010 เกษตรกรยั่งยืนบ้านโนนสมบูรณ์
216 หมู่ 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0856569887
920 4-31-20-03/1-0033 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านโคกเพชร หมู่ 2
64 หมู่ 2 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 051046834
921 4-31-20-02/1-0010 กลุ่มเพาะเห็นในฝัน ม. 3 ตำบลส้มป่อย
202 หมู่ 3 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
922 4-31-21-04/1-0001 เพาะเห็ดในโรงเรือนตำบลโนนขวาง
28 หมู่ 2 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 092825742
923 4-31-21-03/1-0002 กล่มเพาะเห็ดฟางเพื่อการค้า
62 หมู่ 10 ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
924 4-31-23-04/1-0004 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลถาวร
95 หมู่ 11 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810649254
925 4-31-23-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนงามพัฒนา
47 หมู่ 11 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878793904
926 4-31-23-05/1-0008 การเกษตรโคกหัวเสือ
146 หมู่ 3 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
927 4-31-23-05/1-0010 พนมรุ้งดอกเห็ด
147/1 หมู่ 3 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
928 2-77-05-04/1-0032 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจบ้านธรรมรัตน์
1/2 หมู่ 1 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0872381005
929 2-77-06-07/1-0017 พอเพียงบ้านหนองมะค่า
434 หมู่ 10 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0899199475
930 2-77-06-07/1-0034 กลุ่มแปรรูปเห็ดณิชาภัส
82 หมู่ 4 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0624546694
931 2-77-07-03/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองตาแววพัฒนา
193 หมู่ 16 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0895071148
932 2-77-07-06/1-0032 ผลิตเห็ดเพื่อสุขภาพบ้านโคนมพัฒนา
51 หมู่ 6 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0806506560
933 2-77-08-02/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเกาะนาน้อย
48/1 หมู่ 8 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์
934 2-77-08-03/1-0030 กลุ่มอาชีพบ้านห้วยขมิ้นพัฒนา
594 หมู่ 5 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0822402194
935 3-25-02-14/1-0007 เกษตรชีวภาพบ้านอุดมสุข
37 หมู่ 20 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 061559184
936 3-25-02-14/1-0037 กลุ่มเห็ดฟางบ้านคลองตะเคียน
336 หมู่ 5 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0861112576
937 3-25-07-09/1-0002 กลุ่มเกษตรอินทรีย์โพธิ์งาม
1/30 หมู่ 10 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037410606
938 3-25-07-01/1-0008 เกษตรกรรวมใจเพาะเห็ดบ้านดงไชยมัน
53 หมู่ 7 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0861528059
939 3-25-08-01/1-0011 เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านหนองหญ้าปล้อง
55/1 หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0989207559
940 1-13-01-08/1-0001 บ้านเห็ดรุ่งอรุณ
49 หมู่ 6 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029794157
941 1-13-01-13/1-0003 เห็ดนางฟ้าตำบลสวนพริกไทย
78 หมู่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0890044313
942 1-13-01-07/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดหมู่บ้านกฤษติญา
131/143 หมู่ 10 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0839837007
943 1-13-02-07/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลคลองเจ็ด
55 หมู่ 7 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0800860258
944 1-13-02-06/1-0024 สตรีก้าวหน้าผักปลอดสาร หมู่2 คลองหก
5/10 หมู่ 2 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0891701068
945 1-13-03-04/1-0021 เพาะเห็ดบึงบัว
1/2 หมู่ 4 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0816593887
946 1-13-03-04/1-0023 ผาสุขเจริญฟาร์มเห็ด
53/3 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0895078938
947 1-13-05-06/1-0005 เปลี่ยนปลาเป็นเงิน หมู่ 3 ตำบลบ่อเงิน
64/1 หมู่ 3 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0867782976
948 1-13-05-02/1-0016 คนทำดิน กินเห็ด
40 หมู่ 6 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0615833956
949 1-13-06-03/1-0008 กลุ่มผลิตและแปรรูปเห็ดเลิศอุบล
61/242 หมู่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0853591573
950 1-13-06-05/1-0005 กลุ่มคนเพาะเห็ด หมู่ 16
1/1 หมู่ 16 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0867848715
951 1-13-06-01/1-0022 บ้านคุณหนึ่ง
457 หมู่ 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0854964149
952 1-13-06-04/1-0017 เพราะรักกสิกรรม
17 หมู่ 2 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0866142800
953 1-13-07-07/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบัวทอง
118/1 หมู่ 1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 079177846
954 1-13-07-09/1-0004 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรและประมง
41 หมู่ 4 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029792694
955 5-94-02-02/1-0024 กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปรนิกบ้านมะกรูด
1 หมู่ 6 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0849602346
956 5-94-02-08/1-0019 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไร่
17/3 หมู่ 2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0819599914
957 5-94-04-09/1-0022 เห็ดนางฟ้าเพื่อการผลิตบ้านบางมะรวด
147 หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0822693785
958 5-94-04-01/1-0025 เพาะเห็ดของกลุ่มผู้ว่างงานบ้านคาโต
356/2 หมู่ 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โทรศัพท์
959 5-94-06-02/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านพิเทน
58/3 หมู่ 2 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0
960 5-94-07-02/1-0006 กลุ่มเยาวชนเพาะเห็ดนางฟ้า ม.2 ต.ตะบิ้ง
41 หมู่ 2 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0866985462
961 5-94-07-06/1-0020 เพาะเห็ดตำบลเตราะบอน
127 หมู่ 9 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 095982086
962 5-94-07-03/1-0029 วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าหวายทราย
266 หมู่ 2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0810943018
963 5-94-09-16/1-0013 รุ่งเรืองฟาร์มเห็ด 44
104/2 หมู่ 1 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0807066212
964 5-94-10-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านฆาเราะ
12/1 หมู่ 4 ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0879673135
965 5-94-10-11/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดสามัคคีชุมชน
32 หมู่ 3 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์
966 8-82-02-03/1-0011 วิสาหกิจชุมชนบ้านโล๊ะโป๊ะ
36/6 หมู่ 1 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา โทรศัพท์ 0862837937
967 8-82-03-02/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านบางพาง
22/8 หมู่ 4 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา โทรศัพท์
968 5-82-04-06/1-0012 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านนากลาง
24/2 หมู่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โทรศัพท์ 0862795380
969 8-82-05-02/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 1 บ้านบางเต่า
60/65 หมู่ 1 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทรศัพท์ 0904926979
970 8-82-07-03/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านใหญ่
11 หมู่ 5 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา โทรศัพท์ 0835243554
971 6-66-01-04/1-0001 เพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฬ่อ
49 หมู่ 1 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056652690
972 6-66-01-04/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านวังมะเดื่อ
173 หมู่ 4 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056614665
973 6-66-03-01/1-0003 เพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านโพธิ์ประทับช้าง
233/5 หมู่ 9 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โทรศัพท์ 096385863
974 6-66-03-02/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านลำนัง (ออก)
5/1 หมู่ 10 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0897966400
975 9-66-03-03/1-0010 บ้านเห็ดวังหวาย
50/1 หมู่ 10 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0889479705
976 พจ04/55-0046 เครือข่ายสตรีพัฒนาท้องถิ่นตำบลทับหมัน
91/2 หมู่ 2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0800162950
977 6-66-05-06/1-0004 กลุ่มผลิตเห็ดตำบลภูมิ
44 หมู่ 4 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0852697006
978 6-66-06-08/1-0010 กลุ่มฟาร์มเห็ดบางคลาน
85/2 หมู่ 5 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056669163
979 6-66-07-07/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ 2 หนองโสน
118/2 หมู่ 2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0819738169
980 6-66-07-07/1-0019 กลุ่มเห็ดนางฟ้าบ้านหนองโสน
98 หมู่ 2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0844922214
981 6-66-08-04/1-0016 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านคายน้อย
410/1 หมู่ 12 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0811820432
982 9-66-11-05/1-0010 กลุ่มสตรีกุดประดู่
69 หมู่ 7 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0862144103
983 6-66-12-01/1-0007 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพาะเห็ดฟางบ้านยางโทน
1/3 หมู่ 9 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0818878023
984 6-67-01-16/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 2 บ้านห้วยใหญ่
7/3 หมู่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 062088073
985 6-67-01-17/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดเพื่อการค้า
90 หมู่ 10 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 079422922
986 9-67-01-04/1-0012 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดบ้านปากปู่
33 หมู่ 10 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0816670845
987 9-67-01-13/1-0014 รัตติกาลเห็ดแปรรูป มะขามแปรรูป
106 หมู่ 12 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0832895944
988 6-67-02-04/1-0011 บ้านน้ำลัดใหม่ หมู่ที่ 27
133/1 หมู่ 27 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 099573419
989 6-67-02-05/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตหมู่ที่ 20
20 หมู่ 20 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 062083170
990 6-67-02-01/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลชนแดน
14/1 หมู่ 1 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0846109263
991 6-67-03-08/1-0006 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านนาแซงน้อย
34 หมู่ 8 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0831612254
992 6-67-03-20/1-0005 กลุ่มแปรรูปบ้านช้างตะลูด
24 หมู่ 7 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0831666644
993 6-67-03-20/1-0007 ชมรมเกษตรกรคนรักเห็ด
117 หมู่ 9 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
994 6-67-03-10/1-0016 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรหมู่ 8 ตำบลบ้านติ้ว
8 หมู่ 8 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
995 6-67-03-10/1-0018 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรหมู่ 5 ตำบลบ้านติ้ว
65 หมู่ 5 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
996 9-67-03-18/1-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดตำบลบุ่งน้ำเต้า
260 หมู่ 10 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0856413431
997 6-67-04-01/1-0027 กลุ่มอาชีพขุนเขา
63 หมู่ 9 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
998 9-67-04-02/1-0010 กลุ่มเกษตรบ้านกกกะทอน
152 หมู่ 4 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
999 6-67-05-07/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดแม่บ้านหนองกระทุ่ม
1552 หมู่ 9 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 090355447
1000 9-67-05-03/1-0010 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านลำจังหัน หมู่ 1 ตำบลสามแยก
29/1 หมู่ 1 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0839520437
1001 9-67-05-03/1-0011 กลุ่มส่งเสริมการเพาะเห็ด หมู่ 1
30 หมู่ 1 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0870996550
1002 6-67-06-03/1-0012 กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อการผลิต
66 หมู่ 15 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0850526489
1003 6-67-07-08/1-0001 การเพาะเห็ดโคนร่วมใจ
81 หมู่ 7 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056783435
1004 6-67-07-13/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งสะทอน
231 หมู่ 5 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 062058776
1005 6-67-07-06/1-0035 กลุ่มตีบใต้เกษตรพัฒนา
320 หมู่ 2 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0879137624
1006 6-67-07-02/1-0006 กลุ่มเห็ดโคนญี่ปุ่นบ้านวังรี ตำบลนาเฉลียง
154 หมู่ 1 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0810417246
1007 6-67-07-09/1-0005 กลุ่มสวนเห็ดชุมชนเนินมะค่าน้อย
223 หมู่ 3 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056562189
1008 6-67-07-02/1-0010 กลุ่มต้นกล้าดอกคูณพัฒนานาเฉลียง
8 หมู่ 5 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0849799611
1009 6-67-07-11/1-0040 กลุ่มคลองตาริน ต.วังโบสถ์
173/1 หมู่ 10 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1010 6-67-07-08/1-0027 กลุ่มการเพาะเห็ดโคนร่วมใจ 2
82 หมู่ 7 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1011 6-67-07-05/1-0013 กลุ่มเกษตรกรรมบ้านสระเกษ
142 หมู่ 6 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1012 6-67-07-11/1-0042 กลุ่มผลิตเห็ดเพื่อการค้าบ้านวังโบสถ์
55/1 หมู่ 6 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1013 6-67-07-02/1-0016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 2011 ต.นาเฉลียง
80 หมู่ 1 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1014 6-67-07-02/1-0018 กลุ่มผู้ผลิตเห็ด ม.1 ต.นาเฉลียง
179 หมู่ 1 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1015 6-67-07-13/1-0033 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านเฉลียงทอง
50 หมู่ 4 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0831616609
1016 6-67-07-08/1-0040 กลุ่มรวบรวมแปรรูปผลผลิต หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลาง
102 หมู่ 7 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1017 6-67-07-08/1-0041 กลุ่มรวบรวมแปรรูปผลผลิต หมู่ที่ 8 บ้านดงกระถิน
2/2 หมู่ 8 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0848156164
1018 6-67-07-08/1-0044 กลุ่มรวบรวมและแปรรูปผลผลิตการเกษตร หมู่ที่ 9 ต.วังท่าดี
464 หมู่ 9 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0875277220
1019 6-67-07-04/1-0090 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่1ท่าแดง
149/3 หมู่ 1 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 085736387
1020 9-67-07-13/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านซับตะเคียน
59 หมู่ 1 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1021 6-67-08-02/1-0005 กลุ่มแม่บ้านหมู่ 13 วังน้ำเขียว
19 หมู่ 13 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 095654482
1022 6-67-08-03/1-0028 กลุ่มเย็บจักรบ้านหนองชุมแสงเหนือ 1
39 หมู่ 14 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0891788535
1023 6-67-08-05/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดวังพิกุล
286 หมู่ 15 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0910902495
1024 9-67-08-05/1-0010 ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย บ้านวังพิกุล
42/3 หมู่ 6 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
1025 9-67-08-02/1-0014 ฟาร์มเห็ดรักรวยหกพี่น้องซับไม้แดง
290 หมู่ 2 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0801143372
1026 6-67-10-01/1-0021 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรครบวงจร
148/1 หมู่ 6 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0868860501
1027 5-93-01-08/1-0006 กลุ่มนางฟ้า เก้าเกษตร
130 หมู่ 9 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์
1028 5-93-01-13/1-0023 เพาะเห็ดบ้านเขาจิงโจ้
74/2 หมู่ 9 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0868581826
1029 5-93-01-12/1-0018 ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดตำบลร่มเมือง
98/1 หมู่ 9 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0801402458
1030 5-93-01-08/1-0020 รมย์อุษาการเพาะเห็ดพัฒนา
13 หมู่ 3 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0612368631
1031 5-93-02-02/1-0006 ศิษย์พระดาบลเกษตรพอเพียงจังหวัดพัทลุง
67 หมู่ 7 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง โทรศัพท์
1032 5-93-02-03/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าแก่ตกคลองเฉลิม
181 หมู่ 6 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0808632134
1033 5-93-04-02/1-0004 เพาะเห็ดนางฟ้า บ้านนาแค
250/3 หมู่ 9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โทรศัพท์ 014786167
1034 5-93-05-10/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ด ม.3 ต.ดอนทราย
61 หมู่ 3 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 079710994
1035 5-93-05-16/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเขาโต๊ะบุญ
60/1 หมู่ 4 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทรศัพท์
1036 5-93-05-16/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดหมู่ที่ 1 ต.แพรกหา
259 หมู่ 1 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0810832432
1037 5-93-06-05/1-0002 เพาะเห็ดบ้านชายคลอง
100 หมู่ 9 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0872957163
1038 5-93-06-06/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านควนนกหว้า
15 หมู่ 10 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0900740596
1039 5-93-07-01/1-0007 สวนต้นน้ำ
36 หมู่ 7 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โทรศัพท์ 074689071
1040 5-93-08-03/1-0006 เพาะเห็ดบ้านเขาจันทร์
18 หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 062874878
1041 5-93-08-04/1-0018 ปลูกปาล์มน้ำมันทุ่งนารีพัฒนา
125 หมู่ 5 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0878376516
1042 5-93-08-03/1-0011 หนองธงพอเพียง
112 หมู่ 2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0862987801
1043 5-93-08-04/1-0020 เยาวชนเพาะเห็ดบ้านหารบัว
227 หมู่ 9 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0862901243
1044 5-93-08-01/1-0021 คนของพ่อหลวง
197 หมู่ 2 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0817672589
1045 5-93-08-04/1-0031 โรงขนมไข่กรอบ
245 หมู่ 8 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0612085370
1046 5-93-09-02/1-0019 เพาะเห็ดสาย 2
168/2 หมู่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0849733910
1047 5-93-09-02/1-0042 เพาะเห็ดบ้านควนโหมด
24 หมู่ 3 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0870413357
1048 5-93-10-02/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดลานข่อย
200 หมู่ 2 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0862918782
1049 5-93-10-04/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหน้าป่า
370 หมู่ 8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0835116469
1050 5-93-10-02/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านห้วยเรียน
145 หมู่ 4 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0899748433
1051 5-93-10-01/1-0046 ไสกุนฟาร์มเห็ด
210 หมู่ 7 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0862950228
1052 5-93-11-01/1-0007 ฟาร์มเห็ดบ้านทุ่งยวน
63 หมู่ 6 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โทรศัพท์
1053 2-76-02-10/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว-เห็ดบด
2/1 หมู่ 6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 090696708
1054 2-76-03-04/1-0003 เห็ดเงินล้านสามเรือน
83 หมู่ 4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 079220276
1055 2-76-03-01/1-0016 บ้านเขาบันไดเกษตรพัฒนา
94 หมู่ 7 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 032422177
1056 2-76-05-02/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านท่าซิก
22/2 หมู่ 6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 0815610551
1057 2-76-05-02/1-0022 คนทำเห็ด โครงการตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้วย 2
67 หมู่ 11 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์
1058 6-56-01-15/1-0005 กลุ่มสุรากลั่นชุมชนบ้านสาง
91 หมู่ 1 ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 0844859462
1059 6-56-03-10/1-0026 เพาะเห็ด บ้านหนอง หมู่ที่ 2
61 หมู่ 2 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 087174859
1060 6-56-03-10/1-0031 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจร่มเย็น
142 หมู่ 2 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0933139270
1061 6-56-05-08/1-0002 กลุ่มเกษตรยั่งยืนห้วยฮุง
61 หมู่ 1 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 010274214
1062 6-56-05-10/1-0006 กลุ่มส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
254 หมู่ 2 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0844895199
1063 6-56-05-04/1-0042 ม้าขาวบิน
57 หมู่ 3 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0898532889
1064 6-56-05-09/1-0059 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านกองแล
120 หมู่ 6 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0805995919
1065 6-56-06-02/1-0026 สหการวิสาหกิจชุมชนบ้านสีพรม
32 หมู่ 4 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0817843463
1066 6-56-07-01/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดทุ่งโปรงห้วยลึก ต.แม่ใจ
73 หมู่ 7 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0869233470
1067 6-56-07-03/1-0045 กลุ่มเพาะเห็ดโคนบ้านแม่จว้าใต้
36 หมู่ 5 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0857174853
1068 6-56-07-03/1-0053 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้านางรมบ้านแม่จว้าใต้
163 หมู่ 5 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0895522810
1069 6-56-07-01/1-0024 กลู่มสู้ชีวิตบ้านป่าตึงเหนือ ม. 8 ต. แม่ใจ
161 หมู่ 8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0844809351
1070 6-56-09-02/1-0005 การเพาะเห็ดนางฟ้านางรมในโรงเรือนบ้านร้อง
164 หมู่ 6 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 099559343
1071 6-56-09-01/1-0022 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านป่าฝาง หมู่ 2
23 หมู่ 2 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 071803728
1072 6-56-09-02/1-0041 กลุ่มเกษตรเพาะเห็ดนางฟ้านางรมบ้านร้อง
127 หมู่ 6 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0834725057
1073 6-56-09-03/1-0045 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าร้อง
72 หมู่ 1 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0956982433
1074 6-56-09-02/1-0103 กลุ่มเพาะเห็ดสันป่าสัก
97 หมู่ 11 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0814467756
1075 6-54-01-08/1-0025 เครือญาติฟาร์มทำเห็ดนางฟ้า ต.แม่หล่าย
97 หมู่ 7 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054646062
1076 6-54-01-05/1-0018 เพาะเห็ดทุ่งโฮ้งใต้ ม.1
147/2 หมู่ 1 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 056951855
1077 6-54-01-18/1-0052 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านพันเชิง
11/2 หมู่ 2 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์
1078 6-54-01-18/1-0053 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงบ้านธรรมเมือง
145 หมู่ 4 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0810300438
1079 6-54-01-18/1-0054 เห็ดอินทรีย์บ้านใน
77 หมู่ 12 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0986573948
1080 6-54-02-05/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหางนา หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำเลา
67 หมู่ 7 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0857164817
1081 6-54-02-01/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 4 ตำบลร้องกวาง
45 หมู่ 4 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0857228425
1082 6-54-02-07/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งศรี
79 หมู่ 5 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054648505
1083 6-54-02-14/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าตำบลแม่ทราย
65/2 หมู่ 1 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0848052899
1084 6-54-02-04/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 บ้านร้องเข็ม ตำบลร้องเข็ม
131/1 หมู่ ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861862894
1085 6-54-03-06/1-0002 ผลิตเห็ดและเลี้ยงสุกรขุน ตำบลหัวทุ่ง หมู่ 6
165 หมู่ 6 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054545119
1086 6-54-03-03/1-0001 กลุ่มเพาะพันธ์กล้าสักทองบ้านศรีใจหมู่8ต.ต้าผามอก
11/1 หมู่ 8 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 098529066
1087 6-54-03-07/1-0074 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด
8/5 หมู่ 8 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0801294276
1088 6-54-03-06/1-0058 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรบ้านแม่จอก
53/1 หมู่ 4 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0808519989
1089 6-54-03-04/1-0042 โครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
1/1 หมู่ 10 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0980073871
1090 6-54-04-06/1-0005 เพาะเห็ดบ้านกวาง หมู่ 1
143 หมู่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 054643378
1091 6-54-04-04/1-0053 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าบ้านร้องแหย่ง ม.6 ต.ดอนมูล
69/2 หมู่ 6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
1092 6-54-04-05/1-0014 กลุ่มเกษตรปลอดภัย ม.9 ต.บ้านเหล่า
303/1 หมู่ 9 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0812487654
1093 6-54-04-06/1-0030 กลุ่มเพะเห็ดบ้านกวาง ม.2
226 หมู่ 2 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
1094 6-54-05-05/1-0015 เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 6 ตำบลปงป่าหวาย
110/6 หมู่ 6 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 048068022
1095 6-54-05-05/1-0044 กลุ่มเลี้ยงวัว หมู่ 1 ตำบลปงป่าหวาย
91 หมู่ 1 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 061903988
1096 6-54-05-04/1-0024 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดต้นแบบบ้านห้วยไร่ หมู่ 1
22/2 หมู่ 1 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 061810694
1097 6-54-05-03/1-0023 ถั่วเหลือง หมู่ 9 สามัคคี
100/4 หมู่ 9 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 083388687
1098 6-54-05-01/1-0026 ไม้กวาดแม่ศรีเรือน
170 หมู่ 2 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 014728996
1099 6-54-06-06/1-0012 สุราแสงเดือนทอง ม.1 ต.สะเอียบ
59 หมู่ 1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์
1100 6-54-06-06/1-0015 ผลิตและแปรรูปการเกษตรดอนชัย ตำบลสะเอียบ
15 หมู่ 1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 019524569
1101 6-54-06-04/1-0072 บ้านเห็ดอัมพวัน
86/1 หมู่ 8 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0947402462
1102 6-54-06-02/1-0119 เพาะเห็ดฟางในโรงเรือนบ้านหล่าย ม.12
76 หมู่ 12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0821788726
1103 6-54-07-03/1-0016 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บงเหนือ
3 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0805021094
1104 6-54-07-02/1-0036 กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาศ
34/2 หมู่ 1 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0848072517
1105 6-54-08-02/1-0057 กลุ่มปลูกพริกครบวงจรหนองม่วงไข่ หมู่5
153/1 หมู่ 5 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์
1106 6-54-08-02/1-0069 กลุ่มปลูกพริกครบวงจร หนองม่วงไข่ หมู่5
153/1 หมู่ 5 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0835767273
1107 6-65-01-13/1-0008 ศูนย์ส่งเสริมการเพาะเห็ดพิษณุโลก
252 หมู่ 9 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0869361064
1108 6-65-01-04/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 8 ตำบลวัดพริก
70 หมู่ 8 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862009923
1109 6-65-01-04/1-0027 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดฟางบ้านยางโทน หมู่ 3 ตำบลวัดพริก
99/1 หมู่ 3 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0818872441
1110 6-65-01-04/1-0029 กลุ่มส่งเสริมการผลิตและแปรรูปการเกษตร หมู่ 1 ตำบลวัดพริก
232/1 หมู่ 1 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0870735256
1111 6-65-01-10/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านตูม
2/1 หมู่ 2 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0817856544
1112 9-65-01-01/1-0011 โรงเพาะเห็ดชุมชนพระลือ
30/22 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0812814221
1113 6-65-02-04/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านลาดผาทอง หมู่ที่ 13
41 หมู่ 13 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0850522485
1114 6-65-02-03/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ด บ้านเข็กใหญ่
102 หมู่ 4 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0810439189
1115 6-65-02-05/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านบุ่งสีเสียด ม.2 ต.นาบัว
87 หมู่ 2 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0844946648
1116 6-65-02-04/1-0024 การเพาะเห็นนางฟ้าห้วยตีนตั่ง
71 หมู่ 1 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0839525758
1117 6-65-02-08/1-0026 ฟาร์มเห็ดน้ำพริก
141 หมู่ 2 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862038893
1118 6-65-02-09/1-0035 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ ม.6 บ้านเนินสวรรค์
215 หมู่ 6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0821662899
1119 6-65-03-04/1-0046 โคกใหญ่เพาะเห็ดนางฟ้า
75/2 หมู่ 6 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0871967347
1120 6-65-03-06/1-0015 กลุ่มอาชีพปลูกหวายและเพาะเห็ด
42 หมู่ 9 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0894370872
1121 9-65-03-02/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าเศรษฐกิจพอเพียง
87 หมู่ 5 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0848210387
1122 6-65-04-10/1-0004 บ้านโป่งหม้อข้าว
54/2 หมู่ 4 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0897758575
1123 6-65-04-08/1-0033 ชุมชนเห็ด ม. 13 ต.นิคมพัฒนา
187/145 หมู่ 13 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0827729904
1124 9-65-04-03/1-0011 กลุ่มเห็ดฟางพารวยบ้านแหลมมะค่า
45 หมู่ 7 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0967740182
1125 9-65-04-08/1-0014 เพชรชมภูฟาร์มเห็ดฟาง
26/1 หมู่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0890220230
1126 6-65-05-05/1-0024 กลุ่มเห็ดดอกนางฟ้า
62/1 หมู่ 8 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0896438652
1127 6-65-05-04/1-0031 หมู่ 4 ร่วมใจเพาะเห็ดนางฟ้า
38/1 หมู่ 4 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0869628710
1128 6-65-05-05/1-0057 กลุ่มเพาะเห็ด ม.3 ท่าตาล
112 หมู่ 3 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1129 6-65-06-02/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง หมู่ 2 ต.ท่าช้าง
50/1 หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0816758839
1130 6-65-06-06/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ด ม.10 บ้านบึงธรรมโรง
5 หมู่ 10 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0854011753
1131 6-65-06-02/1-0017 กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านท่าช้าง
9/9 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862026137
1132 6-65-06-02/1-0028 กลุ่มครอบครัวพอเพียงบ้านคลองแค
119/1 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0898608363
1133 6-65-07-04/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง - เห็ดนางฟ้า บ้านท่าแก่ง
163 หมู่ 7 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0892707691
1134 6-65-08-01/1-0013 เกษตรก้าวหน้า 2006
150/2 หมู่ 7 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862023502
1135 6-65-08-04/1-0027 ผลผลิตเกษตรปลอดภัยร่วมอาเซียนสู่ครัวโลก
147 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1136 5-83-01-06/1-0011 เพาะเห็ดในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลฉลอง
61 หมู่ 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0898684144
1137 5-83-01-04/1-0030 กลุ่มกู้กูร่วมใจ
9/9 หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076240486
1138 5-83-01-04/1-0031 วิสาหกิจชุมชนเห็ดนางฟ้าพอเพียง
59/369 หมู่ 7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0828145711
1139 5-83-03-05/1-0008 เห็ดนางฟ้าบ้านไม้ขาว
142/1 หมู่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076206154
1140 5-83-03-02/1-0005 ไทยบาติก
74/4 หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076311401
1141 5-83-03-05/1-0012 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านบางดุกสามัคคี
109/7 หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 046292518
1142 5-83-03-02/1-0018 กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับภูเก็ต
74/1 หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0819723923
1143 5-83-03-02/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่
27/1 หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076617466
1144 4-44-01-04/1-0002 เพาะเห็ดบ้านโนนเดื่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
58 หมู่ 10 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 01189949
1145 4-44-01-07/1-0009 เห็ดโบราณ
66 หมู่ 5 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1146 4-44-01-03/1-0015 เพาะเห็ดบ้านท่าตูม
55 หมู่ 3 ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828571148
1147 4-44-01-13/1-0023 เพาะเห็ดบ้านกุดแคน
160 หมู่ 2 ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1148 4-44-01-02/1-0029 สวนเห็ดศุภกฤต
76 หมู่ 10 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1149 4-44-01-04/1-0028 เพาะเห็ดบ้านหนองเส็ง
585 หมู่ 8 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1150 4-44-02-04/1-0004 ผู้ผลิตแคปหมูเพื่อจำหน่าย
1 หมู่ 13 ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 057486766
1151 4-44-02-05/1-0011 เห็ดขอนดำ-ขอนขาวหนองค้อ
4 หมู่ 6 ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 078662365
1152 4-44-02-04/1-0011 เพาะเห็ดบ้านโพนละออมน้อย ม.6
7 หมู่ 6 ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810592766
1153 4-44-02-01/1-0015 การเพาะเห็ตเศรษฐกิจ
79 หมู่ 10 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1154 4-44-04-10/1-0001 แปรรูปอาหารครบวงจร บ้านน้ำใส
33 หมู่ 7 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 061308420
1155 4-44-04-10/1-0003 เพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ บ้านน้ำใส
37/1 หมู่ 16 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1156 4-44-04-03/1-0004 เห็ดฟางลอยฟ้า
59 หมู่ 3 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1157 4-44-04-06/1-0005 การเพาะเห็ดบรรจุถุงพลาสติกแบบครบวงจร
25 หมู่ 13 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043769032
1158 4-44-04-10/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านน้ำใส หมู่ 7,16
54 หมู่ 16 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 057447420
1159 4-44-04-09/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านม่วง หมู่ 10
111 หมู่ 10 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1160 4-44-04-01/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านโนนค้อ
2 หมู่ 6 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1161 4-44-04-09/1-0011 เพาะเห็ด หมู่ 8 บ้านม่วง
81 หมู่ 8 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1162 4-44-04-09/1-0017 ม่วงเหนือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
137 หมู่ 10 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1163 4-44-04-08/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกเห็ดขอนขาวในโรงเรือน
82 หมู่ 9 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0873676782
1164 4-44-04-03/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนมะค่า หมู่ 3
99 หมู่ 3 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043774100
1165 4-44-04-08/1-0019 กลุ่มปลูกเห้ดฟางหนองแคนน้อย ต.ศรีสุข
3 หมู่ 16 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833349235
1166 4-44-04-08/1-0020 ปลูกเห็ดฟางหนองแคน
135 หมู่ 20 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0813699766
1167 4-44-04-08/1-0026 กลุ่มปลูกเห็ดฟาง ม.4 ต.ศรีสุข
38 หมู่ 4 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1168 4-44-04-08/1-0039 กลุ่มเพาะเห็ดฟางศรีสุข ม.19
33 หมู่ 19 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0890279372
1169 4-44-04-02/1-0049 กลุ่มเพาะเห็ดบดบ้านโนนเมือง
62 หมู่ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1170 4-44-04-06/1-0038 กลุ่มผลิตเห็ดบดบ้านกอก ม.23
2 หมู่ 23 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1171 4-44-05-08/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านจานพัฒนา หมู่ 13
168 หมู่ 13 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 070962375
1172 4-44-05-08/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านจานใหม่พัฒนา หมู่16
261 หมู่ 16 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072343635
1173 4-44-05-03/1-0008 เพาะเห็ด หมู่12
139 หมู่ 12 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043752044
1174 4-44-05-12/1-0006 เพาะเห็ด หมู่8 ตำบลเหล่าบัวบาน
44 หมู่ 8 ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 095752408
1175 4-44-05-08/1-0004 ปลูกพืชผัก
52 หมู่ 12 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 097098189
1176 4-44-05-08/1-0007 กลุ่มปลูกเห็ดฟางบ้านเข็งพัฒนา
26 หมู่ 12 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879080108
1177 4-44-05-03/1-0014 กลุ่มไม้เศรษฐกิจทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
73 หมู่ 5 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1178 4-44-05-03/1-0017 กลุ่มเห็ดสามัคคี
33 หมู่ 5 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0807606534
1179 4-44-05-11/1-0030 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสระก้ว ม.5
75 หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0844208064
1180 4-44-05-08/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเข็งใหม่พัฒนา ม.14
264 หมู่ 14 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0814107021
1181 4-44-05-11/1-0031 กลุุมเพาะเห็ดขอนขาวเห็ดนางฟ้าม.8
29 หมู่ 8 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0619413229
1182 4-44-06-19/1-0002 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตำบลหนองโก
105 หมู่ 9 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 062422110
1183 4-44-06-04/1-0005 เย็บผ้า หมู่ 3 ต.วังไชย
15 หมู่ 3 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 095719262
1184 4-44-06-15/1-0009 เพาะเห็ด หมู่ที่ 1 บ้านโนนทอง ตำบลวังใหม่
59 หมู่ 1 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1185 4-44-06-06/1-0017 ฟาร์มตัวอย่างกำพี้
82/1 หมู่ 1 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043990071
1186 4-44-06-06/1-0023 เกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสุขสำราญ ม.13 ต.กำพี้
49 หมู่ 13 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1187 4-44-06-13/1-0026 พัฒนาสตรีบ้านโคกหมากเหลื่อม
56 หมู่ 2 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 089577810
1188 4-44-06-11/1-0017 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่3 ตำบลบัวมาศ
102 หมู่ 3 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1189 4-44-06-11/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านอุทัยทิศ หมู่ที่7ตำบลบัวมาศ
60 หมู่ 7 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1190 4-44-06-11/1-0021 เพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวมาศ
60 หมู่ 6 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847209124
1191 4-44-06-11/1-0028 เพาะเห็ดฟางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลบัวมาศ
109 หมู่ 3 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1192 4-44-06-08/1-0080 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่20 ตำบลโนนแดง
282 หมู่ 20 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1193 4-44-07-01/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าใหญ่
26 หมู่ 11 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856070153
1194 4-44-07-02/1-0033 ร้านค้าชุมชนบ้านโนนเหลี่ยม ม.7 ต. สำโรง
45 หมู่ 7 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1195 4-44-07-09/1-0008 วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองใหม่
73 หมู่ 7 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1196 4-44-07-05/1-0029 กลุ่มแม่บ้านหนองบึง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพธิ์
136 หมู่ 3 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892767948
1197 4-44-07-08/1-0040 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านนากลาง
21 หมู่ 12 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1198 4-44-07-07/1-0035 กลุ่มพอเพัยงบ้านหนองเหล็ก
29 หมู่ 16 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0887305424
1199 4-44-07-02/1-0057 เกษตรผสมผสานชุมชนบ้านสำโรง
169 หมู่ 12 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854647386
1200 4-44-07-02/1-0059 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดนางฟ้า-ขอนขาวชุมชนบ้านสำโรงราษฎร์
40 หมู่ 13 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1201 4-44-07-02/1-0060 กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านดวงม่วง หมู่ 5
112 หมู่ 5 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0630511587
1202 4-44-07-02/1-0061 กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านดงม่วง หมู่5
112 หมู่ 5 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1203 4-44-08-16/1-0006 เพาะเห็ดบ้านหัวหนอง ต.เวียงชัย
10 หมู่ 12 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1204 4-44-08-05/1-0006 เพาะเห็ดบ้านหนองแคน หมู่ที่ 14 ตำบลนาสีนวล
18 หมู่ 14 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0843991066
1205 4-44-08-20/1-0021 เพาะเห็ดบ้านภารแอ่น ม.3 ตำบลภารแอ่น
95 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1206 4-44-08-15/1-0043 เพาะเลี้ยงเห็ดบ้านหนองแก ม.6 ต.ลานสะแก
82 หมู่ 6 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1207 4-44-08-03/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดอนหมี ม.8 ต.เวียงสะอาด
34 หมู่ 8 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0800088565
1208 4-44-08-01/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงสมัด ม.9 ต.ปะหลาน
41 หมู่ 9 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1209 4-44-08-01/1-0022 เพาะเห็ดบ้านปะหลาน หมู่ที่ 14 ต.ปะหลาน
36 หมู่ 14 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1210 4-44-08-02/1-0020 ปลูกเห็ดบ้านหนองผือ หมู่10 ตำบลก้ามปู
45 หมู่ 10 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1211 4-44-09-03/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านศาลา ม.1 ต.เสือโก้ก
16 หมู่ 1 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1212 4-44-09-03/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเสือโก้ก ม.10
303 หมู่ 10 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1213 4-44-09-04/1-0004 ปลูกเห็ดดงใหญ่
40 หมู่ 16 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 061653272
1214 4-44-09-05/1-0001 เพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย
1 หมู่ 10 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072262398
1215 4-44-09-07/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดู่งิ้วพัฒนา
1 หมู่ 8 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072384262
1216 4-44-09-06/1-0006 เพาะเห็ดบ้านโคกใหญ่
50 หมู่ 12 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 061139449
1217 4-44-09-12/1-0004 เพาะเห็ดนางฟ้า ม.2 ต.ประชาพัฒนา
22/1 หมู่ 2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 090882522
1218 4-44-09-12/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ด ม.9 ต.ประชาพัฒนา
1 หมู่ 9 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1219 4-44-09-14/1-0001 เพาะเห็ดในหมู่บ้านหนองแสน
110 หมู่ 6 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 062264341
1220 4-44-09-05/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ด ม.4 ต.โพธิ์ชัย
48 หมู่ 4 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1221 4-44-09-13/1-0002 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิดราชวัตรหนองทุ่ม
163 หมู่ 5 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 095083065
1222 4-44-09-08/1-0012 กลุ่มเพื่อผลิตผลิตผลการเกษตรร่วมสินเจริญ
3 หมู่ 17 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828465329
1223 4-44-09-04/1-0008 กลุ่มเพื่อผลิตเห็ดนางฟ้า
7 หมู่ 5 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833600572
1224 4-44-09-08/1-0015 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน ม.15
54 หมู่ 15 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1225 4-44-09-07/1-0012 กลุ่มเห็ดฟางบ้านโคกใหญ่
27 หมู่ 12 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1226 4-44-09-07/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกสะอาด
65 หมู่ 16 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0819742965
1227 4-44-09-07/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านแวงเหล่า หมู่ 10
55 หมู่ 10 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854635962
1228 4-44-09-15/1-0005 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนบ้านโคกสี
14 หมู่ 10 ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1229 4-44-09-04/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวชุมชนบ้านหนองนกเขียน
6 หมู่ 13 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1230 4-44-09-11/1-0016 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนาเลา ม.7
109 หมู่ 7 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856931368
1231 4-44-09-06/1-0034 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านไก่เฒ่า
9 หมู่ 20 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1232 4-44-09-08/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองหว้า หมู่ 15
78 หมู่ 15 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872223998
1233 4-44-09-14/1-0023 กลุ่มลวดหนามบ้านหนองดู่ ต.หนองแสน
3 หมู่ 7 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847958742
1234 4-44-09-02/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ด-เย็บผ้า
71 หมู่ 9 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872296763
1235 4-44-09-03/1-0040 ไก่พันธุ์ไข่
224 หมู่ 10 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0871108202
1236 4-44-09-07/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ด บ้านแวงชัย หมู่ที่ 3
75 หมู่ 3 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0908123161
1237 4-44-09-07/1-0036 กลุ่มเพาะปลูกเห็ด ม.6 ตำบลแคน
6 หมู่ 6 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849574556
1238 4-44-09-05/1-0031 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย
105/1 หมู่ 4 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892767689
1239 4-44-09-02/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองบก
1 หมู่ 8 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0898871965
1240 4-44-09-01/1-0022 ธนัชฟาร์ม
108 หมู่ 27 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0918620147
1241 4-44-09-12/1-0034 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองสระ
8 หมู่ 6 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0800735183
1242 4-44-09-09/1-0043 กลุ่มเลี้ยงโคหมู่7ตำบลนาข่า
42/1 หมู่ 7 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0817449513
1243 4-44-09-13/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองทุ่ม หมู่ 6
103 หมู่ 6 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0955788143
1244 4-44-10-05/1-0014 กลุ่มปลูกเห็ดบ้านเหล่าส้มลม
22 หมู่ 7 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872224540
1245 4-44-10-03/1-0037 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนมะเกลือ
42 หมู่ 3 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833610098
1246 4-44-10-07/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนตาล
4 หมู่ 7 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1247 4-44-10-06/1-0054 กลุ่มเห็ดฟางบ้านหนองหิน หมู่10
103 หมู่ 10 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0800542526
1248 4-44-10-08/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว-นางฟ้าหนองทุ่ม ต.กู่สันตรัตน์
109 หมู่ 5 ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1249 4-44-11-01/1-0008 กลุ่มสตรีเพาะเห็ดบ้านหนองวัด
107 หมู่ 11 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043729065
1250 4-44-11-02/1-0040 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวบ้านนาภู
10 หมู่ 1 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0871030607
1251 4-44-11-04/1-0022 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้านกู่หมู่1
73 หมู่ 1 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0807632243
1252 4-44-11-07/1-0022 กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริมเพาะเห็ดฟางบ้านเจริญสุข
13 หมู่ 2 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0800079708
1253 4-44-12-03/1-0020 กลุ่มเพื่อการพัฒนาอาชีพเยาวชนปอแดง
17 หมู่ 2 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1254 4-44-12-03/1-0035 ดอกฟ้า
29 หมู่ 14 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0850103029
1255 4-44-13-03/1-0035 กลุ่มปลูกเห็ดนางฟ้า
99 หมู่ 2 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1256 6-58-01-04/1-0038 ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจากเห็ด
66/1 หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0811792336
1257 6-58-02-01/1-0033 เพาะเห็ดขุนยวม
1003 หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0806731027
1258 6-58-02-01/1-0037 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านแม่สะเป่ใต้
10 หมู่ 4 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
1259 6-58-06-01/1-0028 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านแม่คะตวน
146 หมู่ 2 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0931406493
1260 4-49-01-01/1-0002 กลุมแม่บ้านเกษตรกรกุดโง้งใหญ่
81 หมู่ 5 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 092744046
1261 4-49-01-01/1-0004 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านคำตุนาง
74 หมู่ 1 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 096175101
1262 4-49-01-09/1-0005 เกษตรกรสตรีสามขา
208 หมู่ 15 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1263 4-49-01-03/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแวง
138 หมู่ 8 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 057446239
1264 4-49-01-03/1-0012 จักสานตะกร้าพลาสติกบ้านหนองแวงใต้
74 หมู่ 9 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1265 4-49-01-05/1-0033 เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์บ้านแก่นเต่า
160 หมู่ 4 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0610469457
1266 4-49-01-01/1-0057 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาคำน้อย
57 หมู่ 2 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0833508824
1267 4-49-01-03/1-0024 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเห็ดขอนขาวและเห็ดนางฟ้า
63 หมู่ 8 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0879145419
1268 4-49-02-07/1-0020 กลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองนกเขียน
125 หมู่ 4 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1269 4-49-05-08/1-0006 เพาะเห็ดบ้านหนองสระพัง
17 หมู่ 6 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1270 4-49-05-03/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
89 หมู่ 1 ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0821216294
1271 4-49-05-11/1-0012 เพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว หมู่ที่4 บ้านหนองไฮ
145 หมู่ 4 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1272 4-49-05-11/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเหล่าสร้างถ่อพัฒนา
195 หมู่ 1 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0860876250
1273 4-49-05-08/1-0029 เห็ดนางฟ้าบ้านโพนงาม
93 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0926725443
1274 4-49-05-06/1-0045 ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตาเปอะ
96 หมู่ 8 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0959423112
1275 4-49-06-01/1-0009 ศูนย์ส่งเสริมเรียนรู้การเพาะเห็ด
98 หมู่ 9 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1276 5-95-01-16/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดสะเตงนอก
31/2 หมู่ 2 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์
1277 5-95-01-18/1-0003 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้านเบญญา
111/3 หมู่ 2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์ 095975888
1278 5-95-01-10/1-0021 ส่งเสริมอาชีพอรบ.เมืองยะลา
165/1 หมู่ 1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0817487241
1279 5-95-02-01/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดเบตง
18/3 หมู่ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์
1280 5-95-02-02/1-0018 กลุ่มยางพาราสามัคคีรุ่งเรืองบ้านยะรม
73 หมู่ 6 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0898065327
1281 5-95-02-01/1-0022 กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
500 หมู่ 2 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0815417996
1282 5-95-02-03/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านปิยะมิคร ๒
188 หมู่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0898708693
1283 5-95-02-03/1-0023 กลุ่ม อรบ.เกษตรกรรมอำเภอเบตง
230 หมู่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0895967845
1284 5-95-02-03/1-0039 กลุ่มผลิตและแปรรูปพืชผลทางการเกษตรบ้านทรายทอง
75/2 หมู่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0807092567
1285 5-95-02-01/1-0028 กลุ่มบ้านเห็ดเบตง
126 หมู่ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073230132
1286 5-95-03-01/1-0011 กลุ่มแม่บ้านมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร
280 หมู่ 3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์
1287 5-95-03-04/1-0018 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ อรบ.ม.ว.ปิยะมิตร4
370/32 หมู่ 3 ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073206471
1288 5-95-03-05/1-0028 ศูนย์รับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดทราย
175 หมู่ 10 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073360253
1289 5-95-03-03/1-0021 อรบ.เกษตรกรรม อ.บันนังสตา
73 หมู่ 1 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0805443862
1290 5-95-03-05/1-0030 โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ญาลันนันบารู บ้านเขาน้ำตก)
81 หมู่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0948927483
1291 5-95-03-01/1-0033 กลุ่มเกษตรกรบ้านอูแบ
63/5 หมู่ 1 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0937321159
1292 5-95-04-01/1-0017 การผลิตและแปรรูปเห็ดครบวงจร
361 หมู่ 1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์ 073297210
1293 5-95-04-04/1-0013 บ้านพิกุลทอง
73 หมู่ 1 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์ 073206008
1294 5-95-04-02/1-0016 บ่อหิน 2
115/1 หมู่ 4 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์ 0884438147
1295 5-95-05-06/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ด กองพันอรบ.ยะหา
29/1 หมู่ 3 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0916456741
1296 5-95-05-06/1-0023 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านแซะ
42/4 หมู่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0883944353
1297 4-35-01-13/1-0012 กลุ่มพัฒนาสตรีเพาะเห็ดบ้านโนนกุง ม.5
56 หมู่ 5 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0899171197
1298 7-35-01-04/1-0010 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดบดบ้านบาก
176 หมู่ 11 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0897926952
1299 7-35-01-08/1-0010 กลุ่มบูรณาการชุมชนจัดการตนเอง ตำบลขั้นไดใหญ่
60 หมู่ 8 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0812548518
1300 4-35-02-05/1-0005 เพาะเห็ดลม ม.3-4-5 ต.ไผ่
97 หมู่ 4 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 078794750
1301 4-35-02-05/1-0006 พัฒนาอาชีพใหม่ หมู่ 1,2
56 หมู่ 1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 072522125
1302 4-35-02-05/1-0007 กองกลางเพาะเห็ด ต.ไผ่
10 หมู่ 7 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 070256407
1303 4-35-02-03/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดก้อนเชื้อ 972 ตำบลดงมะไฟ
59 หมู่ 7 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 068651922
1304 4-35-02-05/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสร้างช้าง หมู่ 1-2 ตำบลไผ่
159 หมู่ 1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์
1305 4-35-03-06/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดไกรสร
36 หมู่ 5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 072506153
1306 4-35-03-03/1-0048 เกษตรกรเพาะเห็ดบ้านหัวงัว
23 หมู่ 2 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์
1307 4-35-04-10/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดก้าวบาน
35 หมู่ 3 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1308 4-35-04-07/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านนาถ่ม
114 หมู่ 12 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0875010779
1309 4-35-04-07/1-0024 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดนาถ่ม หมู่ 12
58 หมู่ 12 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1310 4-35-04-02/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดอนดู่
11 หมู่ 9 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0868756160
1311 4-35-04-10/1-0033 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ม.1,2,3,6 ตำบลกุดกุง
13 หมู่ 6 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0849605186
1312 4-35-04-01/1-0039 หอมมะลิอินทรีย์ชีวภาพ
374 หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045791477
1313 4-35-05-03/1-0012 กลุ่มเพาะปลูกเห็ดบ้านนาดี หมู่ 3 เขต สปก. ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
48 หมู่ 3 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045716557
1314 4-35-05-01/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดก้าวหน้าบ้านโคกสะอาด ม.11
134 หมู่ 11 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1315 4-35-05-01/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดเจริญผล
42 หมู่ 11 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0836697656
1316 4-35-05-02/1-0028 กลุ่มสตรีทำหมอนขิตบ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 10
3 หมู่ 10 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1317 4-35-06-05/1-0026 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านบากเรือ หมู่ 1
31 หมู่ 1 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
1318 7-35-06-10/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสงยาง หมู่ที่ 1
34 หมู่ 1 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0981969122
1319 4-35-08-14/1-0001 เพาะเห็ดตำบลศรีแก้ว
192 หมู่ 6 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1320 4-35-08-12/1-0002 แม่บ้านเกษตรกรหินสิ่ว
113 หมู่ 6 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 018680051
1321 4-35-08-11/1-0011 เย็บที่นอน
280 หมู่ 9 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 095858695
1322 4-35-08-06/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดเกษตรพัฒนา
3 หมู่ 11 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1323 4-35-08-06/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนบ้านโคกสูง
174 หมู่ 6 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1324 4-35-08-05/1-0022 กลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วลิสง บ.ห้องแซง ม.5
66 หมู่ 5 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1325 4-35-08-10/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ด บ.โคกสว่าง
58 หมู่ 10 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1326 4-35-08-06/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดอังการี บ้านนาจาน ม.10
89 หมู่ 10 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1327 4-35-08-03/1-0041 กลุ่มเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
125 หมู่ 4 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0833830299
1328 7-35-08-10/1-0011 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโป่ง หมู่ 5
156 หมู่ 5 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0996910671
1329 4-35-09-04/1-0009 กลุ่มสตรีบ้านหนองสนม หมู่ที่ 10
7 หมู่ 10 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์
1330 4-35-09-03/1-0045 เห็ดเงินล้านบ้านเหล่าหันทราย
163 หมู่ 6 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0916757077
1331 7-35-09-05/1-0012 กลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ดชุมชนคำไผ่
25 หมู่ 2 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์
1332 5-85-01-04/1-0002 กิตติกุลสมบูรณ์ระนอง
116/52 หมู่ 6 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โทรศัพท์
1333 5-85-02-07/1-0015 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฟางบ้านบุรีรัมย์
29/5 หมู่ 1 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง โทรศัพท์ 0854723001
1334 5-85-02-06/1-0011 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดฟางบ้านหมอลำ
25 หมู่ 3 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง โทรศัพท์
1335 5-85-03-05/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านตะเคียนงาม
111 หมู่ 3 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โทรศัพท์
1336 8-85-04-07/1-0010 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านบางใหญ่
23 หมู่ 3 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง โทรศัพท์ 0884463824
1337 8-85-04-07/1-0011 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงบางใหญ่
25/1 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง โทรศัพท์ 0872728073
1338 5-85-05-01/1-0021 เห็ดฟางบ้านไร่ใน
9 หมู่ 7 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 0806922719
1339 5-85-05-02/1-0050 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเหนือ
11/2 หมู่ 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 0898758458
1340 2-70-01-18/1-0001 กลุ่มรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด
62/1 หมู่ 6 ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1341 2-70-01-15/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าฝ้าย
14/1 หมู่ 4 ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1342 2-70-01-15/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกใหม่ (หมู่ 6)
29 หมู่ 6 ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1343 2-70-01-02/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดหูหนูชุมชนบ้านเชิงสะพาน
13/5 หมู่ 6 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1344 2-70-01-22/1-0002 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดคลองอู่เรือ ต.บ้านไร่
3/1 หมู่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860724629
1345 2-70-01-19/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเห็ดพงสวาย
43056 หมู่ 7 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0898369341
1346 2-70-02-01/1-0004 กลุ่มเห็ดตำบลจอมบึง
80 หมู่ 6 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0868058186
1347 2-70-02-02/1-0004 กลุ่มหนองตาเนิดสามัคคี
90 หมู่ 10 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0810131931
1348 2-70-02-06/1-0012 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดบ้านหนองบัวค่าย
8 หมู่ 2 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032270391
1349 2-70-02-06/1-0013 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนูหมู่บ้านหนองผีหลอก
9 หมู่ 15 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860474186
1350 2-70-02-06/1-0016 ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรชุมชนบ้านหนองน้ำใส
38 หมู่ 14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860337957
1351 2-70-02-01/1-0005 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองกระทุ่มตำบลจอมบึง
114 หมู่ 11 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0833064436
1352 2-70-02-05/1-0008 หนองสองตอน
63 หมู่ 7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0833156122
1353 2-70-02-06/1-0026 เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรบ้านรางดอกอาว
64 หมู่ 1 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860965136
1354 2-70-02-02/1-0008 เห็ดและผักหลากชนิดปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง
99 หมู่ 8 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0899150333
1355 2-70-02-02/1-0024 กลุ่มเนินสมบูรณ์เห็ดแซ่บ
25 หมู่ 12 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0861764413
1356 2-70-02-02/1-0026 เห็ดแปรรูปบ้านหนองชะนาง
3/2 หมู่ 4 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0890263786
1357 2-70-03-07/1-0017 เพาะเห็ดหูหนูบ้านท่ามะขาม
12 หมู่ 2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1358 2-70-06-03/1-0001 แปรรูปเห็ดหัวโพพัฒนา
26/1 หมู่ 1 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0
1359 2-70-07-12/1-0001 การเพาะเห็ดตำบลสร้อยฟ้า
41 หมู่ 2 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032354223
1360 2-70-07-04/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ด ต.บ้านเลือก
105/2 หมู่ 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0850588999
1361 2-70-07-13/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดฟางตำบลท่าชุมพล
69/7 หมู่ 3 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0871555763
1362 2-70-07-17/1-0019 เกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านเกาะตาสาด
90/3 หมู่ 3 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0979186536
1363 2-70-08-10/1-0006 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรบ้านยางคู่
21/1 หมู่ 6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0871583873
1364 2-70-08-10/1-0007 วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยศาลา
168 หมู่ 7 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860195529
1365 3-21-01-03/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านยายดา
40/1 หมู่ 3 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0810043262
1366 3-21-01-03/1-0070 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านตะกาด
147/1 หมู่ 16 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0894862369
1367 3-21-01-03/1-0071 เพาะเห็ดและเกษตรพอเพียงบ้านช่น
55 หมู่ 5 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0848691463
1368 3-21-01-02/1-0021 เพาะเห็ดบ้านเกาะหวาย
3/18 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0850846894
1369 3-21-01-07/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองเต่า
108/2 หมู่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0817957401
1370 3-21-01-13/1-0020 สามัคคีลองดูดีชุมชนชากลูกหญ้าตะวันออก
10 หมู่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0806081775
1371 3-21-02-01/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสำนักท้อน
112/47 หมู่ 1 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038601966
1372 3-21-03-18/1-0005 ผลิตเห็ดสองกะหลึง
324 หมู่ 8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0890996765
1373 3-21-03-18/1-0018 บทบาทสตรีผลิตเห็ดนางฟ้า
324/2 หมู่ 8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0819400983
1374 3-21-04-04/1-0025 กลุ่มผลิตเห็ดนางฟ้า ม.6 บ้านคลองอ่าง
137 หมู่ 6 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 0895358396
1375 3-21-05-07/1-0007 กลุ่มรักษ์เกษตร
87 หมู่ 4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทรศัพท์ 038960100
1376 3-21-05-05/1-0019 เกษตรพอเพียงตำบลบางบุตร
112/5 หมู่ 12 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทรศัพท์ 0943515263
1377 3-21-06-03/1-0031 คนรุ่นใหม่หัวใจวนเกษตร
121/154 หมู่ 2 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0884519915
1378 3-21-07-03/1-0007 เลี้ยงปลาในกระชัง เค.ซี
109 หมู่ 7 ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0818631187
1379 3-21-08-03/1-0001 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดนางฟ้าตำบลพนานิคม
125 หมู่ 8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทรศัพท์ 059103170
1380 3-21-08-01/1-0019 กลุ่มพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน
43/3 หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0899221199
1381 4-45-01-23/1-0003 กลุ่มเพาะปลูกเห็ดบดหนองโทน
23/1 หมู่ 4 ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872908156
1382 4-45-01-01/1-0006 กลุ่มผู้เพาะเห็ดชุมชนวัดเวฬุวัน ซอย 16
12 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043514062
1383 4-45-01-25/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดหนองอุ่ม ม.4
30 หมู่ 4 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1384 4-45-01-25/1-0020 เพาะเห็ดอุ่มเม้า
47/1 หมู่ 8 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878211194
1385 4-45-01-02/1-0028 บ้านสันติภาพ
174 หมู่ 20 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833580936
1386 4-45-01-02/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดหนองหญ้าม้า
17 หมู่ 17 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0897819724
1387 4-45-01-05/1-0040 เพาะเห็ดนาโพธิ์ กลุ่ม 1
115 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0884402783
1388 4-45-01-02/1-0036 กลุ่มเพาะเห็ดมารินทร์
472 หมู่ 18 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043526123
1389 4-45-01-18/1-0027 การเกษตรเพื่อชุมชน
87 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0885611791
1390 4-45-02-06/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโนนจำปา หมู่ 10 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
48 หมู่ 10 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 057431874
1391 4-45-02-06/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.4 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
48 หมู่ 4 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0898026837
1392 4-45-02-04/1-0036 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
64/1 หมู่ 6 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0821012407
1393 4-45-02-02/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้านางรมและเห็ดฟาง ม.3 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
47 หมู่ 3 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0926670430
1394 4-45-02-06/1-0041 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
122 หมู่ 9 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872283347
1395 4-45-03-04/1-0019 กลุ่มปลูกเห็ดเพื่อชีวีตพอเพียง ม.9
30 หมู่ 9 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870386033
1396 4-45-03-06/1-0008 ชุมชนคนรักเห็ด ต.สระบัว
153 หมู่ 10 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879993792
1397 4-45-03-07/1-0014 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านดงช้าง ม.9
2 หมู่ 9 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1398 4-45-03-08/1-0019 เพาะเห็ดฟางบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 1
163 หมู่ 1 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1399 4-45-03-02/1-0036 เพาะเห็ดบ้านโนนสะอาด ต.ดอกล
77 หมู่ 5 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 087877665
1400 4-45-03-02/1-0042 เพาะเห็ดฟาง บ.โนนสะอาด ม.5 ต.ดอกล้ำ
37 หมู่ 5 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801980556
1401 4-45-03-02/1-0047 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านตาจ่อย ม.12
116 หมู่ 12 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1402 4-45-03-04/1-0045 เพาะเห็ดเพื่อชีวิตพอเพียง ม.9
30 หมู่ 9 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870386033
1403 4-45-03-05/1-0032 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองม่วง
4 หมู่ 11 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0990733670
1404 4-45-04-10/1-0007 กลุ่มทอผ้าลิ้นฟ้าหมู่เจ็ด
14 หมู่ 7 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 078660355
1405 4-45-04-10/1-0006 กลุ่มทอผ้าลิ้นฟ้าหมู่แปด
7 หมู่ 8 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1406 4-45-04-11/1-0006 กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์บ้านโนนสูง
12/1 หมู่ 5 ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 057399007
1407 4-45-04-05/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเที่ยมแข้
13/3 หมู่ 10 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043652045
1408 4-45-04-03/1-0035 กลุ่มพลังเงินออม
15 หมู่ 11 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862443543
1409 4-45-04-02/1-0025 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านอุ่มจาน
166 หมู่ 2 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807684218
1410 4-45-04-02/1-0039 เพาะเห็ดบ้านหนองแอก
93 หมู่ 5 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895702235
1411 4-45-04-05/1-0036 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหางกุด หมู่ 5
15 หมู่ 5 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879559438
1412 4-45-04-10/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าดวน หมู่ 6 ตำบลลิ้นฟ้า
140 หมู่ 6 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872307210
1413 4-45-04-03/1-0055 กลุ่มเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าบ้านเมืองหงส์ หมู่ 16
127 หมู่ 16 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0625877625
1414 4-45-05-01/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนไผ่ นิเวศน์
47 หมู่ 10 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1415 4-45-05-07/1-0008 เพาะเห็ดนางฟ้าปรางค์กู่
94 หมู่ 9 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1416 4-45-05-24/1-0001 ผลิตข้าวปลอดสารบ้านป่าเป้า
56 หมู่ 7 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1417 4-45-05-07/1-0002 กลุ่มทอผ้าขาวม้า ผ้าขิต
49 หมู่ 4 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1418 4-45-05-02/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
10 หมู่ 3 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 062379986
1419 4-45-05-10/1-0014 เห็ดนางฟ้าบ้านดอนแคน ม.9 ต.เขวาทุ่ง
19 หมู่ 9 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1420 4-45-05-22/1-0009 กลุ่มปลูกเห็ดบ้านดอนสวรรค์ ม.9 ต.ราชธานี
107 หมู่ 9 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1421 4-45-05-22/1-0010 เพื่อการเกษตรบ้านเหล่าอ้อย ราชธานี
45 หมู่ 5 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1422 4-45-05-22/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านราชธานี หมู่ที่ 1
151 หมู่ 1 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1423 4-45-05-01/1-0033 กลุ่มปลูกเห็ดบ้านนิเวศน์ ม.15
290 หมู่ 15 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0874264483
1424 4-45-05-02/1-0044 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองดู่ ต.ธงธานี
114 หมู่ 4 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0935010299
1425 4-45-05-15/1-0027 กลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ105 น้ำกร่อยดอนงัว ต.ไพศาล
9 หมู่ 4 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895746354
1426 4-45-06-15/1-0002 กลุ่มทอผ้าด้าย ม. 4 ต. ค้อใหญ่ อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
63 หมู่ 4 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 059290679
1427 4-45-06-14/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ด ม. 1 ต. สระแก้ว อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
57 หมู่ 1 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1428 4-45-06-02/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ด ม. 18 ต. แสนสุข อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
135 หมู่ 18 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1429 4-45-06-13/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดเพื่อการเกษตร ม. 2 ต. คำไฮ อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
16 หมู่ 2 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1430 4-45-06-13/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.3 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
141 หมู่ 3 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856099434
1431 4-45-06-13/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดม.9 ต.กุดน้ำใสอ.พนมไพรจ.ร้อยเอ็ด
52 หมู่ 9 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807577096
1432 4-45-07-12/1-0006 เพาะปลูกเห็ดบ้านกุดสระน้อย
20 หมู่ 13 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1433 4-45-07-08/1-0008 เพาะเห็ดบ้านโพธิ์ศรี
28 หมู่ 1 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895722197
1434 4-45-07-11/1-0049 เพาะเห็ดฟางบ้านนาสีใส
81 หมู่ 3 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1435 4-45-07-11/1-0050 เพาะเห็ดบ้านหนองผือ
32 หมู่ 5 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1436 4-45-07-07/1-0070 เพาะเห็ดฟางบ้านสายไผ่คำ
195 หมู่ 15 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1437 4-45-07-07/1-0071 ปลูกเห็ดนางฟ้าหมู่16 โนนชัยสรี
197 หมู่ 16 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856472275
1438 4-45-07-13/1-0026 อุตสาหกรรมเกษตรกลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 9 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
263 หมู่ 9 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0843441046
1439 4-45-07-05/1-0055 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านกุดแห่ หมู่ที่ 4
112 หมู่ 4 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1440 4-45-08-06/1-0012 เพาะเห็ดขอนขาว หมู่ 8 บ้านคำพอุง
59 หมู่ 8 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 078576513
1441 4-45-08-06/1-0006 เพาะเห็ดบ้านบึงบูรพาหมู่ที่ 7 ตำบลคำพอุง
158 หมู่ 7 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 060976763
1442 4-45-08-06/1-0009 เพาะเห็ดขอนขาวบ้านคำพอุง
190 หมู่ 3 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 071844452
1443 4-45-08-06/1-0019 เพาะเห็ดขอนดำบ้านภูเขาทอง
1 หมู่ 5 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 096954737
1444 4-45-08-06/1-0033 เพาะเห็ดบ้านธาตุจอมศรี
66 หมู่ 2 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1445 4-45-08-07/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อทอง
38 หมู่ 9 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 079147802
1446 4-45-08-06/1-0038 เพาะเห็ดบ้านคำเจริญ
76 หมู่ 13 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1447 4-45-08-02/1-0011 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองอึ่ง ม.4
7 หมู่ 4 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0999759236
1448 4-45-08-07/1-0003 แม่บ้านเกษตรบ้านบ่อทอง
38 หมู่ 9 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1449 4-45-08-04/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านอัคคะคำ ม.1
130 หมู่ 1 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1450 4-45-08-04/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ด ม.3
21 หมู่ 13 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807712311
1451 4-45-08-09/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ด ม.2 ตำบลโพธิ์ศรี
62 หมู่ 2 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0828582923
1452 4-45-09-03/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองคำใหม่สามัคคี
258 หมู่ 17 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1453 4-45-09-03/1-0026 เห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านโนนสมบูรณ์
50 หมู่ 9 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857390004
1454 4-45-10-16/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเลี้ยงเห็ด ม.7 ต.พรสวรรค์
223 หมู่ 7 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1455 4-45-10-07/1-0003 ฟาร์มเห็ดเกษตรชุมชน หมู่ที่ 7 ต.ท่าม่วง
12 หมู่ 7 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1456 4-45-10-07/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าแก่งขามลา หมู่ที่ 2 ต.ท่าม่วง
101 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1457 4-45-10-09/1-0005 กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองฟ้า
241 หมู่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1458 4-45-10-09/1-0008 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ทอง
199 หมู่ 14 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1459 4-45-10-02/1-0004 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านพันขาง
16 หมู่ 3 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1460 4-45-10-02/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 15 ต.นางาม
7 หมู่ 15 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1461 4-45-10-08/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 1 ต.ขวาว
11 หมู่ 10 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1462 4-45-10-13/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังเข หมู่ที่ 4
120 หมู่ 4 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1463 4-45-10-07/1-0012 กลุ่มเห็ดขอนขาวดอกใหญ่ ท่าใหม่ หมู่ที่ 9
39 หมู่ 9 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1464 4-45-10-08/1-0012 เพาะเห็ดขอนและเห็ดบด หมู่ 4 ตำบลขวาว
25 หมู่ 4 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1465 4-45-10-07/1-0015 เพาะเห็ดชุมชน หมู่ 10 หนองสิม
79 หมู่ 10 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1466 4-45-10-10/1-0015 ชมรมคนรักเห็ด
123 หมู่ 7 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1467 4-45-10-05/1-0023 เพาะเห็ดบ้านทุ่งสำราญ หมู่ที่ 17 ตำบลนาเมือง
14 หมู่ 17 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1468 4-45-10-05/1-0008 เพาะเห็ดบ้านทรายขาว หมู่ที่ 13
140 หมู่ 13 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1469 4-45-10-05/1-0012 เพาะเห็ด หมู่ที่ 6 ตำบลนาเมือง
10 หมู่ 6 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1470 4-45-10-05/1-0013 เพาะเห็ดบ้านหนองหงษ์ หมู่ที่ 8
7 หมู่ 8 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1471 4-45-10-12/1-0014 เพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเลิง
178 หมู่ 9 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1472 4-45-10-09/1-0022 แม่บ้านเกษตรกรประชาศึกษา หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง
9 หมู่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1473 4-45-10-06/1-0007 กลุ่มพัฒนาการทอเสื่อ ทอผ้า บ้านหนองขุ่น
24 หมู่ 12 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1474 4-45-10-11/1-0040 เพาะเห็ดเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 ตำบลเกาะแก้ว
94 หมู่ 3 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1475 4-45-10-07/1-0043 การเพาะเห้ดด้วยระบบอัตโนมัติ
70 หมู่ 8 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0823004464
1476 4-45-11-04/1-0021 กลุ่มปลูกเห็ดบ้านส้มโฮงเหนือ
21 หมู่ 11 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 095704810
1477 4-45-11-04/1-0077 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านส้มโฮง หมู่ 7
226 หมู่ 7 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 070767286
1478 4-45-11-08/1-0093 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด - ทอผ้า บ้านโนนสมบูรณ์
13 หมู่ 9 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 095191775
1479 4-45-11-13/1-0053 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเตย
14 หมู่ 13 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 085188869
1480 4-45-11-12/1-0037 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนสว่าง หมู่ 8
36 หมู่ 8 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872140420
1481 4-45-11-15/1-0036 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองโสน
42 หมู่ 12 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0804036894
1482 4-45-11-15/1-0037 กลุ่มสตรีเพาะเห็ด บ้านโคกสมบูรณ์
71 หมู่ 1 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899297209
1483 4-45-11-15/1-0041 กลุ่มสตรีเพาะเห็ด บ้านโพนทัน
4 หมู่ 2 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860527663
1484 4-45-11-09/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองใหญ่
96 หมู่ 3 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856960823
1485 4-45-11-11/1-0042 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองบัว
65 หมู่ 6 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856965746
1486 4-45-11-08/1-0113 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพนเดื่อ
82 หมู่ 4 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833361046
1487 4-45-11-04/1-0097 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านคัดเค้า
109 หมู่ 6 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857585442
1488 4-45-11-01/1-0076 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองหว้า
18 หมู่ 14 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857548472
1489 4-45-11-03/1-0048 กลุ่มปลูกเห็ดฟางบ้านหนองจอก
1 หมู่ 3 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862358167
1490 4-45-12-01/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเหล่าฮกร่วมใจ
24 หมู่ 9 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043597323
1491 4-45-12-02/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองพุก
75 หมู่ 3 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 092169278
1492 4-45-12-04/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านบัวเงิน
92 หมู่ 8 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 090425099
1493 4-45-12-05/1-0024 การเพาะเห็ดบ้านเมืองสรวง หมู่6
143 หมู่ 6 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879019290
1494 4-45-12-05/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเมืองสรวง หมู่2
62 หมู่ 2 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878579337
1495 4-45-12-05/1-0037 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าสรวงสวรรค์
43 หมู่ 1 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879494679
1496 4-45-13-04/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองฝั่งแดง
41 หมู่ 8 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1497 4-45-13-01/1-0061 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพนทรายม.1
92 หมู่ 1 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870812487
1498 4-45-13-01/1-0054 กลุ่มเพาะเห็ดโพนทรายม.2
6 หมู่ 2 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1499 4-45-13-01/1-0074 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.14
147 หมู่ 14 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1500 4-45-13-02/1-0075 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านเกาะแก้ว
123 หมู่ 6 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0913750047
1501 4-45-13-04/1-0063 กลุ่มเพาะเห็ด บ้านดอนจิก ม.6 ต.ยางคำ
14 หมู่ 6 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1502 4-45-14-03/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหัวนา ต.บ้านแจ้งอ.อาจสามารถ
22 หมู่ 5 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 014545807
1503 4-45-14-02/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดหนองแข่น
58 หมู่ 14 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 071046849
1504 4-45-14-02/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดฟางและแปรรูปบ้านโพนเมือง ม.4
179 หมู่ 4 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 092736127
1505 4-45-14-01/1-0008 กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านบุ่งเบา
89 หมู่ 3 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 099022376
1506 4-45-14-04/1-0019 เกษตรพอเพียงบ้านฟ้าเลื่อม ม.2
73 หมู่ 2 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1507 4-45-14-02/1-0018 กลุ่มแม่บ้านบ้านโนน(เพาะเห็ด-ทอผ้า)
73 หมู่ 11 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1508 4-45-14-02/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนน หมู่ 12
8 หมู่ 12 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1509 4-45-14-07/1-0013 เพาะเห็ดฟางหนองนาหล้า หมู่ 11
10 หมู่ 11 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1510 4-45-14-03/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวบ้านท่าค้อ
155 หมู่ 4 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0813607758
1511 4-45-14-03/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนยาง(นางฟ้า/ขอนขาว)
121 หมู่ 2 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847991217
1512 4-45-14-06/1-0036 กลุ่มเย็บผ้าเพื่อการผลิตและออมทรัพย์ หนองขาม
10 หมู่ 16 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0934129253
1513 4-45-15-03/1-0009 แม่บ้านเกษตรกรโป่งเจริญสุข
18 หมู่ 3 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043504192
1514 4-45-15-03/1-0047 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนสวรรค์
15 หมู่ 6 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0869741210
1515 4-45-16-08/1-0001 เพาะเห็ดนางฟ้าและแปรรูปบ้านบาก
27 หมู่ 7 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1516 4-45-16-03/1-0004 เพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านป่าเม้าเหนือ
59 หมู่ 2 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 099280591
1517 4-45-16-02/1-0006 เพาะเห็ดแม่บ้านศรีสมเด็จ
141 หมู่ 10 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043508022
1518 4-45-16-03/1-0019 เพาะเห็ดบ้านป่าเม้าใต้พารวย
82 หมู่ 3 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872317337
1519 4-45-16-08/1-0032 ผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองผักตบ หมู่ 1
72 หมู่ 1 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1520 4-45-16-04/1-0053 เพาะเห็ดบ้านดงขาวง หมู่ 8
86 หมู่ 8 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0932131268
1521 4-45-17-07/1-0006 เพาะเห็ด แปรรูปเห็ด ม.7
122 หมู่ 7 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043545504
1522 4-45-17-05/1-0011 เพาะเห็ดนางรม,นางฟ้า ม.12 ต.ดงสิงห์
34 หมู่ 12 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1523 4-45-17-03/1-0004 เพาะเห็ดขอนขาว ม.6,7ต.ม่วงลาด
102 หมู่ 7 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1524 4-45-17-05/1-0030 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเบ้านป่านม.17 ต.ดงสิงห์
106 หมู่ 17 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0905966140
1525 4-45-17-01/1-0028 กลุ่มเพาะปลูกเห็ดบ้านสะแบง หมู่ที่ 13 ต.ดินดำ
100 หมู่ 13 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1526 4-45-17-04/1-0035 เกษตรกรแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลจังหาร
6 หมู่ 3 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0880637656
1527 4-45-18-02/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังเจริญ หมู่ 10
28 หมู่ 10 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1528 4-45-18-02/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ศรี หมู่ 3
85 หมู่ 3 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1529 4-45-18-06/1-0008 เพาะเห็ดสดบ้านดงเย็น
19 หมู่ 13 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1530 4-45-18-02/1-0015 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านงิ้วเหนือ ม.2
35 หมู่ 2 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878560751
1531 4-45-18-06/1-0027 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารเห็ด หมู่ 6
22 หมู่ 6 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0876890450
1532 4-45-18-03/1-0020 กลุ่มปลูกเห็ดขอนขาว บ.โนนก้านเหลือง ม.5 ต.พระธาตุ
10 หมู่ 5 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810517445
1533 4-45-18-04/1-0024 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ บ้านดอนขี หมู่ 6
103 หมู่ 6 ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1534 4-45-19-02/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 2 ต.สาวแห
86 หมู่ 2 ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1535 4-45-19-04/1-0006 กลุ่มอาชีพสตรีเพาะเห็ดหมู่ 6 เด่นราษฎร์
82 หมู่ 6 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 017032946
1536 4-45-19-02/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 1 ต.สาวแห
161 หมู่ 1 ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 070465121
1537 4-45-19-02/1-0038 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 5 ต.สาวแห
32 หมู่ 5 ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 079003826
1538 4-45-19-01/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดขอนดำบ้านดอนกลอย หมู่ 13 ต.หนองฮี
75 หมู่ 13 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1539 4-45-19-02/1-0045 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 4 ต.สาวแห บ้านดอนแดง
21 หมู่ 4 ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860719872
1540 4-45-20-03/1-0019 ชุมชนคนเพาะเห็ด
14 หมู่ 3 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1541 4-45-20-03/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านดอนเกลือ
21 หมู่ 10 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1542 4-45-20-04/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดฟางสหชัยพัฒนา
21 หมู่ 10 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1543 4-45-20-01/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดหวายน้อย
67 หมู่ 3 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0877707454
1544 1-16-01-20/1-0004 คนเพาะเห็ดตำบลป่าตาลลพบุรี
75 หมู่ 5 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 096823131
1545 1-16-01-09/1-0016 ร่วมใจไทยลพบุรี
42 หมู่ 8 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0843409286
1546 1-16-01-01/1-0031 เห็ดภูฐานบ้านพระที่นั่งเย็นหมู่ที่ 7
322 หมู่ 7 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0801082928
1547 1-16-02-08/1-0004 กลุ่มส่งเสริมเพาะเห็ดอินทรีย์บ้า่นสวนมะเดื่อ
153 หมู่ 4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 099693433
1548 1-16-02-05/1-0043 พัฒนาเห็ดเขาขวาง
68 หมู่ 8 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 095398839
1549 1-16-04-09/1-0001 กลุ่มพาะเห็ดอินทรีย์บ้านซับกระโดน
71 หมู่ 4 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1550 1-16-04-07/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองปลาไหล
11/2 หมู่ 3 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0895219405
1551 1-16-04-06/1-0045 เกษตรกรปลูกเห็ด ต. บัวชุม
184 หมู่ 2 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0892418742
1552 1-16-04-06/1-0048 เพาะเห็ดบ้านเตาขนมจีน
54/2 หมู่ 5 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0989287360
1553 1-16-06-09/1-0005 กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงเห็ด หมู่ 6
31 หมู่ 6 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036474365
1554 1-16-06-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนศิษย์พระดาบส
66/1 หมู่ 4 ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1555 1-16-06-09/1-0008 เกษตรชุมชนมะขามเฒ่า
91 หมู่ 1 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1556 1-16-06-04/1-0013 ทำก้อนเพาะเห็ด
61 หมู่ 2 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0823573459
1557 1-16-06-18/1-0015 ท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน
58 หมู่ 6 ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0847751435
1558 1-16-07-06/1-0040 กลุ่มเพราะเลี้ยงเห็ดและแปรรูป ม.4 ต.หัวลำ
8/1 หมู่ 4 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0896267122
1559 1-16-09-01/1-0003 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ 5 บ้านโคกเจริญ
74 หมู่ 5 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036651097
1560 1-16-10-02/1-0026 เห็ดอร่อยลำสนธิ
10 หมู่ 6 ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1561 6-52-01-05/1-0030 A.T. ฟาร์มเห็ดถั่ว ลำปาง
148 หมู่ 8 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0913568900
1562 6-52-02-04/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านใหม่นาแขม
442 หมู่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 061887884
1563 6-52-02-04/1-0036 เพาะเห็ดบ้านนาแขมพัฒนา
184 หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1564 6-52-02-05/1-0032 ศูนยืเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฉลองราช หมู่ 5 ตำบลสบป้าด
527 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857140892
1565 6-52-02-04/1-0041 เพาะเห็ดในเรือนโรงบ้านเวียงหงษ์
748 หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0835827494
1566 6-52-02-04/1-0047 เพาะเห็ดนางฟ้านางรมบ้านหางฮุง หมู่ 3 ต.แม่เมาะ จ.ลำปาง
344 หมู่ 3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1567 6-52-02-04/1-0058 กลุ่มเพาะเห็ดแบบเกษตรอินทรีย์ ม.8 ตำบลแม่เมาะ
353 หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1568 6-52-02-04/1-0067 เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม,เห็ดขอนขาว-ขอนม่วง
295 หมู่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1569 6-52-02-04/1-0070 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ
211 หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1570 6-52-02-01/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ ๗ ต.บ้านดง
87 หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0844066447
1571 6-52-02-01/1-0041 กลุ่มเพาะเห็ดนางลม หมู่ ๗ ต.บ้านดง
120 หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1572 6-52-02-04/1-0121 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าเศรษฐกิจบ้านเวียงสวรรค์ ม.9 ต.แม่เมาะ
579 หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054330347
1573 6-52-02-04/1-0132 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดบ้านเมาะหลวง
259/1 หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1574 6-52-02-01/1-0051 เพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ม.1 ต.บ้านดง
120 หมู่ 1 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0811649983
1575 6-52-02-05/1-0093 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านห้วนรากไม้ หมู่ 5 ตำบลสบป้าด
73 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0892631947
1576 6-52-02-03/1-0069 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านกอรวก หมู่ 3 ตำบลจางเหนือ
38 หมู่ 3 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1577 6-52-02-05/1-0106 กลุ่มพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม เห็ดลม เห็ดหูหนูและเห็ดขอนขาว หมู่ที่ 6 ตำบลสบป้าด
5 หมู่ 6 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0821660276
1578 6-52-02-05/1-0109 กลุ่มเพาะเห็ดนาฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลสบป้าด
17/3 หมู่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1579 6-52-02-01/1-0068 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่ม2 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่8 ตำบลบ้านดง
270 หมู่ 8 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1580 6-52-02-01/1-0070 เพาะเห็ดในหมู่บ้าน บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่8 ตำบลบ้านดง
104 หมู่ 8 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1581 6-52-02-01/1-0072 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าผู้สูงอายุ บ้านหัวฝาย หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง
103 หมู่ 1 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0894333247
1582 6-52-02-05/1-0135 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวบ้านห้วยรากไม้ หมู่ 5
62 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1583 6-52-02-04/1-0186 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยเป็ด ม.1 ตำบลแม่เมาะ
82 หมู่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1584 6-52-02-05/1-0115 โครงการเพาะเห็นางฟ้ากลุ่ม 2 หมู่ที่ 2 บ้านสบเติ๋น ตำบลสบป้าด
22/6 หมู่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0856278331
1585 6-52-02-01/1-0064 กลุ่มศูนย์เรียนรู้เพาะเชื้อเห็ด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง
87 หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0835802089
1586 6-52-02-04/1-0213 การเพาะเห็ดเพื่อบริโภคบ้านเวียงหงส์ล้านนา
769 หมู่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0837667724
1587 6-52-02-04/1-0214 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเวียงสวรรค์
10 หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1588 6-52-02-04/1-0218 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านใหม่มงคล ม.10 ตแม่เมาะ
62 หมู่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1589 6-52-02-01/1-0085 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง
28 หมู่ 6 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0895613588
1590 6-52-02-05/1-0151 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่8 ตำบลสบป้าด
788 หมู่ 8 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857140892
1591 6-52-02-02/1-0078 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านแม่หล่วง ต.นาสัก
106/2 หมู่ 7 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1592 6-52-03-08/1-0009 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาเวียง
86/2 หมู่ 5 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054238270
1593 6-52-03-03/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแม่ฮวก
192 หมู่ 3 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0814009690
1594 6-52-04-01/1-0036 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านมั่ว
233 หมู่ 4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0843720993
1595 6-52-04-03/1-0083 กลุ่มเกษตรสองแผ่นดินตามรอยพ่อหลวง(เห็ดม่อนสวรรค์)
113 หมู่ 10 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0817104563
1596 6-52-05-03/1-0007 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่ง
115 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0879368919
1597 6-52-05-06/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านทุ่งศาลา
62/1 หมู่ 1 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0816730671
1598 6-52-05-02/1-0016 แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านใหม่เจริญสุข
109 หมู่ 8 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์
1599 6-52-06-02/1-0026 กลุ่มผลิตและแปรรูปเห็ด
134 หมู่ 3 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0806737276
1600 6-52-06-04/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ด เห็ดตับเต่า
57/1 หมู่ 7 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0843699998
1601 6-52-07-01/1-0007 รวมพลังเศรษฐกิจบ้านบนทุ่ง
59 หมู่ 9 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1602 6-52-07-04/1-0011 กลุ่มเกษตรผสมผสานและแปรรูปบ้านดอนแก้ว
139 หมู่ 8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0861188557
1603 6-52-08-04/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดแม่มอก
88 หมู่ 6 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0861979005
1604 6-52-09-01/1-0010 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านปางยาว
35 หมู่ 8 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0811626378
1605 6-52-10-10/1-0001 เพาะเห็ดหอมบ้านมาย
55 หมู่ 7 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 066586104
1606 6-52-11-02/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดหมู่12 บ้านน้ำหลงสันติสุข
119 หมู่ 12 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0821894615
1607 6-52-12-04/1-0023 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น
2 หมู่ 2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0877281829
1608 6-52-12-02/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านหัวทุ่ง
21/1 หมู่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0828921375
1609 6-52-12-07/1-0015 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวอแก้ว
118/2 หมู่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0613377347
1610 6-52-12-05/1-0027 กลุ่มเห็ดปลอดสารตำบลเวียงตาล
235 หมู่ 11 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0834732588
1611 6-52-13-04/1-0004 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดหอมแจ้ซ้อน
139 หมู่ 12 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054263163
1612 6-52-13-01/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดหอมบ้านน้ำโจ้
4 หมู่ 8 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 096368645
1613 6-52-13-02/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านขอ หมู่ 9
167 หมู่ 9 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0904657652
1614 6-51-01-02/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดหอมบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า
165/2 หมู่ 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053532576
1615 6-51-01-06/1-0010 จิ้งหรีดเบิกฟ้าหริภุญชัย ศรีปิงชัย บ้านป่าแก
110 หมู่ 1 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053512244
1616 6-51-01-10/1-0009 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพื่อการผลิตชุมชนบ้านหนองบัว
32 หมู่ 2 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053584617
1617 6-51-01-10/1-0014 ศูนย์พัฒนาเชื้อเห็ดภาคเหนือ
6/4 หมู่ 10 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0817842952
1618 6-51-01-10/1-0015 เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก
84/1 หมู่ 6 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0895594380
1619 6-51-01-04/1-0034 ฟาร์มเห็ดหนองช้างคืน
95/4 หมู่ 4 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0809932248
1620 6-51-02-03/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดแพะยันต์
93/2 หมู่ 2 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053574124
1621 6-51-02-06/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านปงแม่ลอบ
116 หมู่ 1 ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์
1622 6-51-02-05/1-0024 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงบ้านท้องฝาย
24/1 หมู่ 3 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์
1623 6-51-03-03/1-0003 ภูฐานดอยแดน
45 หมู่ 4 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053595175
1624 6-51-03-03/1-0023 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอยแดน
239 หมู่ 4 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0861844895
1625 6-51-03-04/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านศรีปทุม
115 หมู่ 9 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0812875158
1626 6-51-03-01/1-0026 เกษตรรวมใจพัฒนา
122/1 หมู่ 10 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0895550718
1627 6-51-03-02/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดธนเมศฐ์
99/9 หมู่ 1 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0815300955
1628 6-51-04-09/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 8 ต.ศรีวิชัย
120 หมู่ 8 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 065875697
1629 6-51-04-02/1-0065 กลุ่มจักสานผู้สุงอายุ ม.13
129 หมู่ 13 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0845047807
1630 6-51-05-03/1-0008 โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
25 หมู่ 7 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0871820995
1631 6-51-05-02/1-0069 เห็ดหลินจือบ้านหนองบัว
60/1 หมู่ 4 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0970630230
1632 6-51-06-02/1-0001 กลุ่มคุณภาพห้าดาวแม่บ้านเกษตรกรป่าซาง
431 หมู่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1633 6-51-06-02/1-0010 เพาะเห็ดนางฟ้า-เห็ดฟางบ้านน้ำดิบน้อย
259 หมู่ 6 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1634 6-51-06-07/1-0011 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านร่องห้า
43/1 หมู่ 4 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1635 6-51-06-11/1-0063 กลุ่มอาชีพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 9 บ้านสันห้างเสือ
183 หมู่ 9 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1636 6-51-06-11/1-0065 กลุ่มพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน หมู่ 7 นครเจดีย์
249/1 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053555159
1637 6-51-06-11/1-0073 กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าปลอดสารพิษบ้านน้ำย้อย
51 หมู่ 10 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0819608392
1638 6-51-06-11/1-0074 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 9 ต.นครเจดีย์
47 หมู่ 9 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0823821455
1639 6-51-06-11/1-0077 กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านผาเงิบ หมู่ 11 ต.นครเจดีย์
55 หมู่ 11 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1640 6-51-06-05/1-0025 กลุ่มสตรีรวมใจบ้านศรีชุม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือน
31 หมู่ 4 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0810348868
1641 6-51-06-11/1-0096 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านผาเงิบ ตำบลนครเจดีย์
233/1 หมู่ 11 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0899531174
1642 6-51-06-08/1-0127 กลุ่มนวัตกรรมการเกษตรบ้านจำชมภู
416 หมู่ 10 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0932921791
1643 6-51-07-01/1-0004 เห็ดหอมบ้านป่าตาลฮ่องแฮ
4 หมู่ 19 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053501730
1644 6-51-07-01/1-0012 กลุ่มสายสัมพันธ์การเพาะเห็ด
19/1 หมู่ 1 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053501766
1645 6-51-07-01/1-0038 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าเปาตำบลบ้านธิ
142 หมู่ 2 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053501745
1646 6-51-07-02/1-0052 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไซเหนือ หม่ 4 ตำบลห้วยยาบ
40 หมู่ 4 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0871834764
1647 6-51-07-01/1-0066 กลุ่มหนุ่มเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 8
18 หมู่ 8 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์
1648 6-51-08-01/1-0053 กลุ่มเพาะเห็ดแพะใต้
248/1 หมู่ 7 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1649 4-42-01-08/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่4 ต.นาโป่ง
45 หมู่ 4 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 042804519
1650 4-42-01-08/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดห้วยโตก
21 หมู่ 1 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 014717543
1651 4-42-01-08/1-0018 เพาะเห็ดหูหนูและนางฟ้าเมืองเลย
203 หมู่ 8 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1652 4-42-01-08/1-0031 กลุ่มสภาเห็ดน้วยโตก
177 หมู่ 1 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1653 4-42-01-08/1-0032 กลุ่มสภาเห็ดฮังการี่ห้วยโตก
50 หมู่ 1 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1654 4-42-01-08/1-0033 กลุ่มเห็ด 3 ชนิด
137 หมู่ 1 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0872349981
1655 4-42-01-09/1-0079 กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพาะเห็ด หมู่ 10
244 หมู่ 10 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0804583652
1656 4-42-01-12/1-0048 กลุ่มเห็ดขอนขาวบ้านนาแขม หมู่ 7
12 หมู่ 7 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0610670051
1657 4-42-01-02/1-0039 แปรรูปผลผลิตการเกษตร บ้านน้ำภู หมู่ 4 ตำบลเมือง
63 หมู่ 4 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0801776644
1658 4-42-01-03/1-0034 กลุ่มรักธรรมชาตินาอ้อ
66/1 หมู่ 2 ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0801976952
1659 4-42-01-13/1-0053 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 3
120 หมู่ 3 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0885714404
1660 4-42-03-06/1-0001 กลุ่มผู้ปลูกเห็ดบ้านวัฒนาภิรมย์เชียงคาน
118 หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1661 4-42-03-03/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ด ม.6 ต.นาซ่าว
8 หมู่ 6 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1662 4-42-03-03/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาบอน ม.9 ต.นาซ่าว
36/3 หมู่ 9 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1663 4-42-03-03/1-0040 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ด ม.7 ต.นาซ่าว
176 หมู่ 7 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1664 4-42-03-03/1-0076 เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ บ้านนาบอน ม.2
180/2 หมู่ 2 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1665 4-42-04-02/1-0006 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านร่มบุญ
111 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 092733186
1666 4-42-04-05/1-0017 ผลิตพืชผลทางการเกษตรห้วยทับช้าง ม.7
67 หมู่ 7 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1667 4-42-04-01/1-0044 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรนครหงษ์
167 หมู่ 9 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1668 4-42-04-06/1-0014 กลุ่มแม่บ้านทำปุ๋ยหมัก
96/4 หมู่ 3 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1669 4-42-04-01/1-0068 แม่บ้านนาค้อ ม.12
30 หมู่ 12 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1670 4-42-05-01/1-0003 กลุ่มฟ้าใสบ้านเดิ่น หมู่ 3 ตำบลด่านซ้าย
45 หมู่ 3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 042891575
1671 4-42-05-07/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำหมัน
223 หมู่ 1 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 042807711
1672 4-42-05-08/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ดและกล้าพันธุ์ไม้
43 หมู่ 2 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์
1673 4-42-06-01/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชายแดนสามัคคี
107 หมู่ 3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042897119
1674 4-42-07-01/1-0006 เห็ดหอมสดบ้านหนองบง
42 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย โทรศัพท์ 062361250
1675 4-42-09-02/1-0008 กลุ่มเพาะและแปรรูปเห็ด
50/1 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์ 042879478
1676 4-42-10-10/1-0063 รวมใจพัฒนาการเกษตร
276 หมู่ 5 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0853520685
1677 4-42-11-04/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านทรัพย์เจริญ
93 หมู่ 2 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์ 0810541474
1678 4-42-11-04/1-0031 กลุ่มออมทรัพย์การเพาะเห็ดบ้านทรัพย์เจริญ
25 หมู่ 2 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์ 0934617942
1679 4-42-12-03/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านซำน้อย
11 หมู่ 10 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0895757611
1680 4-42-13-02/1-0062 เพาะเห็ดอินทรีย์นางฟ้าภูฐาน
236 หมู่ 14 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์
1681 4-42-13-02/1-0065 กลุ่มเห็ดนางฟ้า
999/38 หมู่ 5 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์ 0879454277
1682 4-42-13-01/1-0037 บ้านหัวฝาย ม.4
31 หมู่ 4 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์
1683 4-42-13-01/1-0038 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหัวฝาย หมู่ 4
20 หมู่ 4 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์
1684 4-42-14-02/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพาะเห็ด
1 หมู่ 3 ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์ 062206323
1685 4-42-14-03/1-0024 เกษตรผสมผสาน ตำบลปวนพุ
81 หมู่ 13 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์ 0895732416
1686 4-33-01-18/1-0007 กลุ่มเกษตรพัฒนาอาชีพหางว่าว
252 หมู่ 4 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072610588
1687 4-33-01-12/1-0003 จักรสานพลาสติกบ้านกลางโพนค้อ
48 หมู่ 4 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862586110
1688 4-33-01-18/1-0009 เพาะเห็ดและขนมไทยบ้านขมิ้น
31 หมู่ 9 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899304213
1689 4-33-01-18/1-0023 กลุ่มทอผ้าเพาะเห็ด
61 หมู่ 11 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879333836
1690 4-33-01-18/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนบัว
53 หมู่ 5 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899463720
1691 4-33-02-07/1-0010 กลุ่มผู้เลี้ยงเห็ดขอน
95 หมู่ 7 ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1692 7-33-02-03/1-0011 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแดนอุดม
35/3 หมู่ 11 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0621418776
1693 4-33-03-07/1-0001 บ้านทามพัฒนาสามัคคี
1 หมู่ 1 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 012653991
1694 4-33-03-12/1-0002 หนองบัว ทอผ้า
2 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072466571
1695 4-33-03-10/1-0003 เพาะเห็ดขอนขาวหนองไฮ
29/3 หมู่ 5 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062476626
1696 4-33-03-11/1-0006 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแวง
35/4 หมู่ 1 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1697 4-33-03-10/1-0004 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งมั่งหมู่4
86/1 หมู่ 4 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 086260760
1698 4-33-03-09/1-0009 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเทา
9 หมู่ 9 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1699 4-33-03-05/1-0004 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีหมู่7
41 หมู่ 7 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1700 4-33-03-08/1-0031 เพาะเห็ดบ้านเหม้าหมู่ 2
37/1 หมู่ 2 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833855459
1701 4-33-03-04/1-0031 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านสร้างเหล่า
33 หมู่ 3 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1702 7-33-03-20/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านหนองทามน้อย
34/4 หมู่ 4 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810701585
1703 4-33-04-25/1-0003 กลุ่มเพราะเห็ดฟางโศกขามป้อม
79 หมู่ 4 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 033679403
1704 4-33-04-01/1-0020 คนเพาะเห็ดบ้านหนองตลาด
207 หมู่ 9 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0849645391
1705 4-33-04-24/1-0017 กลุ่มอาชีพบ้านกระมอล
102 หมู่ 7 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1706 7-33-04-01/1-0010 เพาะเห็ดนางรม นางฟ้า เห็ดฟางในตะกร้า
409 หมู่ 10 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0981905866
1707 4-33-05-21/1-0001 กลุ่มส่งเสริมการเพาะเห็ดบ้านนาทุ่งพัฒนา
95 หมู่ 14 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062432013
1708 4-33-05-05/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านอาวอย
226/1 หมู่ 20 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0892833418
1709 4-33-05-11/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสวงษ์
69 หมู่ 4 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0871056225
1710 4-33-05-11/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านภูมิสวงษ์
76 หมู่ 12 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1711 4-33-05-03/1-0014 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านอังกุล
78 หมู่ 7 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0861312280
1712 7-33-05-04/1-0010 กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านกันจาน
162 หมู่ 1 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0996517195
1713 7-33-05-18/1-0013 กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านมะขาม
167 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0901829799
1714 7-33-05-09/1-0010 ภูมิทรัพย์ทวีคูณ
789 หมู่ 6 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0878768530
1715 7-33-05-11/1-0010 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านสระภูมิ
26 หมู่ 5 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810666519
1716 4-33-07-10/1-0003 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านไฮรวมพลัง
37/2 หมู่ 7 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 050284391
1717 4-33-07-09/1-0001 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแสนแก้ว
55 หมู่ 2 ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833681184
1718 4-33-07-10/1-0006 ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชบ้านแคน
69 หมู่ 5 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1719 7-33-07-01/1-0010 เกษตรอินทรีย์บ้านห้วยฆ้อง
70 หมู่ 9 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0884724059
1720 7-33-07-07/1-0011 เกษตรอินทรีย์บ้านหนามแท่ง
17/1 หมู่ 4 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1721 4-33-08-03/1-0004 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านอาราง
70 หมู่ 1 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1722 4-33-08-03/1-0005 พรานอุดมพัฒนา
136 หมู่ 15 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045657068
1723 4-33-08-08/1-0003 ชุมชนหนองบัวพัฒนาอย่างยั่งยืน
151 หมู่ 6 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0815498471
1724 4-33-08-06/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร้านค้าชุมชน
89 หมู่ 9 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0852910527
1725 4-33-08-07/1-0008 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลขุนหาญ
57 หมู่ 4 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1726 4-33-08-10/1-0002 วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนไทยพัฒนา
65 หมู่ 6 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862530779
1727 4-33-08-10/1-0004 กิจกรรมกลี้ยงโคภูทองตะวันตก
17 หมู่ 8 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1728 4-33-08-12/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองผือ
10 หมู่ 3 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1729 4-33-08-05/1-0006 กลุ่มพัฒนาปุ๋ยชีวภาพ (พืชสด)
37 หมู่ 3 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1730 4-33-08-04/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวบ้านกระมัล
68 หมู่ 3 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899209013
1731 4-33-08-02/1-0016 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ปุ๋ยกองโต)
10 หมู่ 21 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1732 4-33-08-08/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านกระเจา
146 หมู่ 5 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1733 4-33-09-08/1-0001 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง
155 หมู่ 7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 068681139
1734 4-33-09-08/1-0002 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
155 หมู่ 7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 068654939
1735 4-33-09-07/1-0009 การปลูกผักปลอดสารพิษ
12 หมู่ 4 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833537718
1736 4-33-09-10/1-0015 กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหนองกก หมู่ 17
36 หมู่ 17 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045600468
1737 4-33-09-11/1-0003 กองทุนเสริมสร้างชีวิตชุมชนคูสระ
39 หมู่ 5 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0849355457
1738 4-33-09-01/1-0006 กลุ่มแปรรูปข้าวหอมมะลิตำบลเมืองคง
17 หมู่ 9 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1739 4-33-09-03/1-0017 เห็ดชุมชนพอเพียงบ้านดอนงูเหลือม
48/1 หมู่ 7 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0890989969
1740 4-33-09-11/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าคูสระตำบลไผ่
4 หมู่ 7 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0898490653
1741 4-33-09-10/1-0032 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
123 หมู่ 6 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0902529014
1742 4-33-09-03/1-0037 สตรีพัฒนาเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแค
96 หมู่ 11 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833671775
1743 4-33-09-12/1-0023 กลุ่มทุนชีวิตชุมชนบึงหมอก
35 หมู่ 9 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0884769380
1744 4-33-09-03/1-0040 เพาะเห็ดบ้านหนองแค หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแค
34 หมู่ 17 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0823185348
1745 4-33-09-12/1-0024 เกษตรพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หมู่ 8 ต.สัมป่อย
126 หมู่ 8 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0864656742
1746 4-33-10-06/1-0001 โพนทอง-โนนลัด
37 หมู่ 1 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 068851854
1747 4-33-10-24/1-0011 พัฒนาอาชีพโคกหล่าม
3 หมู่ 4 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1748 4-33-10-06/1-0002 กลุ่มขี้กาพัฒนาอาชีพ
34 หมู่ 9 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0811509643
1749 4-33-10-03/1-0015 กลุ่มชวนชม
7 หมู่ 15 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0844765891
1750 4-33-11-01/1-0004 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดงพัฒนา
29 หมู่ 5 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 051053749
1751 4-33-11-01/1-0005 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหมากยาง
92 หมู่ 3 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 048264255
1752 4-33-11-01/1-0006 กลุ่มบ้านม่วงทอไหมหมู่ที่ 4
120 หมู่ 4 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 033670721
1753 4-33-11-02/1-0010 วิสาหกิจชุมชนสวนสนุกหมู่2
98 หมู่ 2 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810876367
1754 4-33-11-02/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรมชุมชนตลาดเก่า
136 หมู่ 3 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0878763588
1755 4-33-11-01/1-0015 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหมากยาง
10 หมู่ 16 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810727596
1756 4-33-11-02/1-0024 เป๊าะหมู่ 1
63 หมู่ 1 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0868675063
1757 4-33-12-03/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนสำโรง
4 หมู่ 7 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062829770
1758 4-33-13-02/1-0003 เย็บผ้าอุตสาหกรรมหนองจำปา
54 หมู่ 15 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1759 4-33-13-03/1-0018 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(บ้านผักขะย่าใหญ่)
111 หมู่ 3 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854939708
1760 4-33-13-01/1-0017 กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวบ้านหนองแวงใต้
4 หมู่ 11 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0846069538
1761 4-33-13-01/1-0018 กลุ่มแปรรูปอาหารพัฒนาบ้านโดด
64/4 หมู่ 13 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1762 4-33-14-01/1-0048 โครงการผลิตพืชสวนครัวครบวงจรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริตำบลศรีแก้ว
149 หมู่ 15 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0894286995
1763 4-33-15-05/1-0009 เพาะเห็ดสบาย
143 หมู่ 14 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1764 4-33-15-05/1-0013 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลรุ่งระวี
117 หมู่ 5 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1765 4-33-15-04/1-0019 กลุ่มการเงินชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขิน
114 หมู่ 3 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1766 4-33-15-05/1-0039 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเอื้ออาทร
249 หมู่ 14 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1767 7-33-15-04/1-0011 กลุ่มเกษตรกรเอราวัณ
4 หมู่ 7 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1768 4-33-16-01/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
39 หมู่ 14 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1769 4-33-16-03/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ดหมู่ที่ 11
144 หมู่ 11 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045606152
1770 7-33-16-03/1-0012 กลุ่มเห็โนนดู่
50 หมู่ 7 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0883532268
1771 7-33-16-01/1-0011 สวนเห็ดศรีละออน
28 หมู่ 21 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0943603163
1772 7-33-17-03/1-0011 กลุ่มพัฒนาเห็ดเศรษฐกิจชุมชนบ้านทุ่งหลวง
71 หมู่ 10 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0831267635
1773 7-33-17-06/1-0018 กลุ่มสันติสุขฟาร์มเห็ด
111 หมู่ 8 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0902599518
1774 7-33-17-06/1-0017 กลุ่มฟาร์มเห็ดบ้านโนนจำปา
38 หมู่ 7 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1775 7-33-17-06/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านไร่พัฒนา
203 หมู่ 2 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1776 4-33-19-03/1-0001 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองงูเหลือม
6/1 หมู่ 11 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 097161632
1777 4-33-19-02/1-0008 เพาะเห็ดหนองหว้า
210 หมู่ 1 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 015795708
1778 4-33-19-01/1-0004 เพาะเห็ดดโนนหว้านไฟ
150/16 หมู่ 10 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 079096922
1779 4-33-20-04/1-0025 กลุ่มส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
167 หมู่ 5 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1780 4-33-20-04/1-0027 เพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
149 หมู่ 5 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0981452933
1781 4-33-21-01/1-0001 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ม.3 ตำบลโดด
6 หมู่ 3 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 094188812
1782 4-33-21-03/1-0005 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
29 หมู่ 12 ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1783 4-33-21-01/1-0022 ไร่เห็ดบ้านลุงจอม
35 หมู่ 3 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0807074431
1784 4-33-21-02/1-0027 เพาะเห็ดบ้านสามขา
8 หมู่ 6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0817120557
1785 4-33-21-01/1-0023 กลุ่มเห็ดชีววิถีบ้านหนองกอง
79 หมู่ 3 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1786 4-33-21-01/1-0024 แคนต้าปูฐาน
82/1 หมู่ 3 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0876502839
1787 4-33-21-01/1-0030 กลุ่มเย็บผ้าโหลบ้านป่าฝาง
33 หมู่ 20 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1788 4-33-22-03/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวบ้านหนองจอก ม.7
67 หมู่ 7 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062367785
1789 4-33-22-02/1-0027 สมบุญฟาร์ม
61 หมู่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899243565
1790 4-33-22-02/1-0064 เพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อการตลาด
116 หมู่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0996388738
1791 3-27-01-02/1-0017 เห็ดฟางบ้านน้อย
16 หมู่ 4 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0831977952
1792 3-27-01-06/1-0031 ไม้กวาดหนองพระสระเนตร ม.11
40 หมู่ 11 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0849230942
1793 3-27-01-06/1-0036 เพาะเห็ดนางฟ้าสร้างเงินตราให้ชุมชน
279 หมู่ 2 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0897515817
1794 3-27-01-06/1-0040 กลุ่มเห็ดฟาง หมู่ 8 สุขสำราญ
127 หมู่ 8 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0800932665
1795 3-27-01-06/1-0041 ฟาร์มเห็ดมั่นศรี
21 หมู่ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0831248854
1796 3-27-01-06/1-0044 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลท่าเกษม
124 หมู่ 2 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0876126291
1797 3-27-02-01/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านป่าตะแบก
19 หมู่ 11 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0894256994
1798 3-27-02-04/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านสระหลวง
6 หมู่ 1 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0849156205
1799 3-27-02-01/1-0038 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านป่าช้ากวาง
98 หมู่ 3 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1800 3-27-02-03/1-0030 พชรพลฟาร์มเห็ดร่วมใจ
140 หมู่ 5 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0983144692
1801 3-27-03-07/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านทับทิมสยาม03
5 หมู่ 9 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0878061295
1802 3-27-04-03/1-0041 เพาะเห็ดบ้านท่าตาสี
8/1 หมู่ 3 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0861269223
1803 3-27-04-06/1-0060 กลุ่มเกษตรกรสร้างอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า
95 หมู่ 12 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0895431284
1804 3-27-04-01/1-0041 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านมิตรสัมพันธ์
121 หมู่ 13 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0625465419
1805 3-27-04-01/1-0038 เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านวังเทพนิมิตร
339 หมู่ 9 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0989193654
1806 3-27-04-05/1-0032 ผู้ผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านบ่อลูกรัง
9 หมู่ 6 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0847090920
1807 3-27-04-05/1-0033 เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านคลองตาสูตรพัฒนา
16 หมู่ 15 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0871245516
1808 3-27-05-10/1-0019 กลุ่มเลี้ยงเห็ดบ้านกองแก้วนพคุณ
18 หมู่ 5 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0871315013
1809 3-27-06-06/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ม.8 ป่าไร่ใหม่
150 หมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 086110322
1810 3-27-07-04/1-0016 ผักปลอดสารพิษเขาสามสิบ
141 หมู่ 8 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 060786013
1811 3-27-07-04/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ
429 หมู่ 3 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0849026591
1812 3-27-07-01/1-0027 กลุ่มเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน
282 หมู่ 11 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0869083946
1813 3-27-07-02/1-0063 กลุ่มเห็ดฟางบ้านหนองคล้า
29 หมู่ 14 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0948891438
1814 3-27-08-02/1-0028 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมบูรณ์พอเพียง
65 หมู่ 6 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0847803560
1815 3-27-08-03/1-0046 เพาะเลี้ยงเห็ดบ้านสุขสำราญ
178 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0871496800
1816 3-27-09-03/1-0029 ผลิตเห็ดบ้านวังเงิน
45 หมู่ 16 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0822749249
1817 5-90-02-03/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า (ต.สนามชัย)
42 หมู่ 5 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0847483048
1818 5-90-02-07/1-0030 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านท่าเภา
44 หมู่ 6 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทรศัพท์ 074304473
1819 5-90-03-06/1-0043 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่ายาง
26 หมู่ 3 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0823584211
1820 5-90-04-05/1-0002 สวนสมุนไพรบ้านปลักหนู
30 หมู่ 1 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์
1821 5-90-04-03/1-0003 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดบ้านทุ่งแหล
2 หมู่ 3 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์ 0824315473
1822 5-90-04-03/1-0015 คนเกษตรรักโลกบ้านนาหมอศรี
12/1 หมู่ 1 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์ 0876314659
1823 5-90-05-05/1-0013 กลุ่มสร้างอาชีพทำนาและเพาะเห็ดบ้านพรุชิง
126 หมู่ 7 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์ 0892961679
1824 5-90-05-02/1-0012 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านบ่อเตย
7/1 หมู่ 1 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์ 0805458119
1825 5-90-05-02/1-0015 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านคลองควาย
125 หมู่ 8 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์
1826 5-90-05-06/1-0014 ฟาร์มเห็ดเขาสูง
60 หมู่ 4 ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์
1827 5-90-05-01/1-0048 นาเกาะฟาร์มเห็ด
108 หมู่ 4 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์ 0816098340
1828 5-90-05-01/1-0049 ฟาร์มเห็ดนางฟ้า หมู่ 4 ท่าดี
72/1 หมู่ 4 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์ 0831683911
1829 5-90-06-01/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดและเลี้ยงสัตว์บ้านบ่อคุย
82 หมู่ 9 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์ 092989560
1830 5-90-06-03/1-0018 การเพาะเห็ดนางฟ้าโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน
69 หมู่ 2 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์ 0883874338
1831 5-90-06-06/1-0022 เพาะเห็ดคูหา
24/1 หมู่ 3 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์ 0935870902
1832 5-90-06-08/1-0011 กลุ่มเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ตำบลบาโหย
32/4 หมู่ 1 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์ 0808740188
1833 5-90-07-03/1-0019 กลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย
110 หมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา โทรศัพท์ 0831935747
1834 5-90-09-01/1-0001 สุรากลั่นชุมชนลูกทุ่งรัตภูมิ
147/3 หมู่ 2 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 062848824
1835 5-90-09-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านทุ่งเคี่ยม
155 หมู่ 10 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0862966561
1836 5-90-09-04/1-0003 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคพื้นเมือง บ้านโคกค่าย ม.8 ต.ควนรู
30/1 หมู่ 8 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0816092721
1837 5-90-09-09/1-0043 กลุ่มสุรากลั่นบ้านเขาพระ
20/2 หมู่ 6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0810076425
1838 5-90-09-01/1-0024 กลุ่มบ้านปลายละหาร
190/1 หมู่ 5 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์
1839 5-90-11-18/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดสามเห็ด
34/6 หมู่ 6 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0810999580
1840 5-90-11-18/1-0017 การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรภายใต้ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงต.พะตง
52/2 หมู่ 5 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0937577742
1841 5-90-13-02/1-0003 กลุ่มข้าวซ้อมมือนาลิงสองเกาะ
98 หมู่ 2 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา โทรศัพท์ 0816092128
1842 5-90-13-01/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองปลิง
85/1 หมู่ 8 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา โทรศัพท์ 0960197804
1843 5-90-14-02/1-0002 กลุ่มผลิตเห็ดบ้านดินลาน
249 หมู่ 15 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โทรศัพท์ 062965136
1844 5-90-14-02/1-0023 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยและเห็ดบ้านท่าท้อนพัฒนาหนึ่ง อำเภอบางกล่ำ
22/3 หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0818962847
1845 2-74-03-01/1-0024 เห็ดหลินจือบ้านแพ้ว
31/1 หมู่ 2 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0851954463
1846 2-74-03-03/1-0021 ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านยกกระบัตร
199/1 หมู่ 6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0831094103
1847 8-84-01-02/1-0013 เจพีฟาร์มเห็ด
289/119 หมู่ 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0813283039
1848 5-84-02-11/1-0008 กสิกรวิวัฒน์ เศรษฐกิจพอเพียง
374 หมู่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 042917858
1849 5-84-02-05/1-0006 เพาะเห็ดตำบลกรูด
2/8 หมู่ 7 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
1850 5-84-02-11/1-0009 เกษตรกรรมธรรมชาติบ้านเขาหมอน
30/12 หมู่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0807186523
1851 5-84-02-03/1-0016 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวท้อน
12/2 หมู่ 3 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0869432360
1852 5-84-02-06/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านไสขาม
6 หมู่ 2 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0801441227
1853 8-84-02-05/1-0010 เกษตรพอเพียงตำบลกรูด
45/7 หมู่ 1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0878879351
1854 8-84-02-05/1-0014 ฟาร์มเห็ดท่าเฟือง
9/6 หมู่ 6 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0831027524
1855 5-84-03-04/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าอม
230/1 หมู่ 6 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
1856 5-84-06-07/1-0002 เพาะเห็ดฟางบ้านตะกรบ
51 หมู่ 1 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
1857 8-84-06-04/1-0010 พัชรินทร์ ฟาร์มเห็ด
47 หมู่ 2 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077900001
1858 5-84-07-06/1-0003 เห็ดนางฟ้าบ้านกลาง
34 หมู่ 5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0898684685
1859 5-84-07-06/1-0049 เกษตรอินทรีย์บ้านทับสมิงคลา
155 หมู่ 11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0878894228
1860 5-84-08-06/1-0016 ชาวสวนปาล์มและสวนยางตำบลกะเปา
100 หมู่ 4 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0806478631
1861 8-84-08-02/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดฟางตำบลบ้านยาง
46 หมู่ 7 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0980382808
1862 8-84-08-01/1-0010 เพาะเห็ดเทศบาลตำบลท่าขนอน
10 หมู่ 2 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
1863 8-84-09-04/1-0010 เขาชิงชัน
600/1 หมู่ 4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
1864 8-84-09-04/1-0012 คนเขื่อนเชี่ยวหลาน
401 หมู่ 4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0815388722
1865 5-84-10-03/1-0005 เขาศกฟาร์มเห็ด
61/3 หมู่ 6 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0872673100
1866 5-84-11-04/1-0006 เพาะเห็ดเทศบาลตำบลท่าฉาง
44/1 หมู่ 2 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0811879502
1867 8-84-11-03/1-0011 ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและท่องเที่ยวชุมชน ตำบลคลองไทร
33/11 หมู่ 3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0896461588
1868 5-84-13-04/1-0006 บ้านสวนฟาร์มเห็ด
13 หมู่ 1 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0864794490
1869 8-84-14-03/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านแหลมยูง
93 หมู่ 6 ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0857829044
1870 5-84-15-03/1-0007 บ้านห้วยกรวด
49/10 หมู่ 3 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077280004
1871 8-84-15-05/1-0010 เพาะเห็ด1
77 หมู่ 1 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077310170
1872 8-84-15-01/1-0011 กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรบ้านคลองเสียว
181 หมู่ 10 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0896474849
1873 5-84-16-04/1-0011 ชุมชนคนรักเห็ดมยุราฟาร์ม
62 หมู่ 13 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0854714989
1874 5-84-17-10/1-0002 เต็งเจริญฟาร์มเห็ด
96 หมู่ 1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077491132
1875 5-84-17-01/1-0021 ไชโยฟาร์มเห็ด
46/22 หมู่ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0813753819
1876 5-84-18-03/1-0006 วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์เห็ดควนฮาย
26 หมู่ 4 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0892882604
1877 5-84-19-01/1-0005 เลี้ยงหมูหลุมบ้านโพธิ์พนา
63 หมู่ 10 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0819684875
1878 5-84-19-02/1-0005 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองยัน
90 หมู่ 1 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0872713259
1879 8-84-19-02/1-0011 เพาะเห็ดฟางบ้านหน้าเขา
46/3 หมู่ 17 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
1880 5-91-01-11/1-0005 กลุ่มเป้าหมายชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะเนียง
52 หมู่ 4 ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล โทรศัพท์ 0824243514
1881 5-91-02-01/1-0046 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองบาราเกต
173 หมู่ 10 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์
1882 5-91-02-02/1-0037 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฎานบ้านควนไสน
89 หมู่ 9 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์ 0620903505
1883 5-91-05-05/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
51 หมู่ 11 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล โทรศัพท์
1884 5-91-05-01/1-0054 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกำแพง
148 หมู่ 12 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โทรศัพท์ 0810999499
1885 5-91-06-04/1-0028 เกษตรกรเลี้ยงปลาเก๋าในกระชังบ้านทุ่งบุหลัง
96/6 หมู่ 5 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โทรศัพท์ 0856630209
1886 5-91-06-04/1-0039 กลุ่มอาชีพบ้านทุ่งทะนาน
52/1 หมู่ 3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โทรศัพท์ 0815432571
1887 5-91-07-02/1-0010 ธนพัฒน์ปาล์ม
69 หมู่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โทรศัพท์ 0813885076
1888 6-64-03-06/1-0020 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า บ้านนิคมพัฒนา
11 หมู่ 8 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0805059562
1889 9-64-03-10/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเนินสะเดา
5 หมู่ 3 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1890 6-64-04-02/1-0002 กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษบ้านหนองเงิน
88 หมู่ 5 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0810378251
1891 9-64-04-11/1-0010 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองเงิน
98 หมู่ 7 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0899607200
1892 6-64-05-09/1-0001 เพาะเห็ดบ้านดงคู่
25 หมู่ 2 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 055662611
1893 9-64-07-07/1-0010 เห็ดนางฟ้าพระร่วง
118 หมู่ 6 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0848163767
1894 9-64-07-07/1-0013 เห็ดอินทรีย์พระร่วง
199/2 หมู่ 5 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0997902705
1895 9-64-08-03/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ 2 ต.น้ำขุม
145/6 หมู่ 2 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0862169848
1896 6-64-09-05/1-0025 การเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านสามหลัง
118/2 หมู่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0847285097
1897 9-64-09-01/1-0010 การเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านกมลราษฎร์
69/1 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0892729507
1898 4-47-01-17/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองสระ
5 หมู่ 5 ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 062304610
1899 4-47-01-15/1-0004 ศูนย์ผลิตพันธุ์พืชประจำตำบลดงมะไฟ หมู่ 6
150 หมู่ 6 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์
1900 4-47-01-15/1-0005 แม่บ้านเกษตรกรบ้านดงมะไฟ หมู่ 1
390 หมู่ 10 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862204459
1901 4-47-01-11/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงชน
105 หมู่ 2 ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0895753928
1902 4-47-01-13/1-0025 กลุ่มเกษตรสารวัตรสมใจบ้านดงสมบูรณ์
228 หมู่ 10 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์
1903 4-47-02-01/1-0007 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าบ้านบอน หมู่ 3
65 หมู่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878535734
1904 4-47-02-01/1-0009 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนมเหศักดิ์รักษา
646 หมู่ 1 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042769130
1905 4-47-04-04/1-0011 กลุ่มออมทรัพย์ปลูกผักปลอดสารเพื่อการผลิต
176 หมู่ 13 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0844192576
1906 4-47-04-05/1-0027 เรียนรู้เพาะเห็ดบ้านคำข่า
206 หมู่ 4 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862382994
1907 4-47-04-05/1-0029 เศรษฐกิจพอเพียงคำข่า
14 หมู่ 4 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0895747084
1908 4-47-05-04/1-0014 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชียงแสน
10 หมู่ 16 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1909 4-47-05-01/1-0008 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำน้ำเย็น
36 หมู่ 12 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1910 4-47-05-03/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดและผักพื้นบ้านด่านพัฒนา
18 หมู่ 10 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1911 4-47-06-03/1-0016 เพาะเห็ดบ้านจำปา ม.11
25 หมู่ 11 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807478626
1912 4-47-07-02/1-0017 สร้างสตรีใหม่ด้วยเห็ดนางฟ้า
5 หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1913 4-47-08-13/1-0001 กลุ่มเกษตรกรคลองซอยพัฒนา ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส
163 หมู่ 5 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 062365452
1914 4-47-08-02/1-0023 เพาะเห็ดฟางบ้านเนินโพธิ์ทอง หมู่ 11 ต.เดื่อศรีคันไชย
27 หมู่ 11 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1915 4-47-08-06/1-0022 กลุ่มเกษตรปลูกพืชหมุนเวียนฤดูแล้งบ้านหนองฮาง
164 หมู่ 9 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1916 4-47-08-08/1-0028 เกษตรกรวนาสวรรค์ครบวงจร
41 หมู่ 13 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1917 4-47-08-03/1-0030 กลุ่มปลูกเห็ดบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลขัวก่าย
46 หมู่ 6 ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1918 4-47-08-02/1-0073 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 15 ตำบลเดื่อศรีคันไชย
67 หมู่ 15 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0801836009
1919 4-47-09-04/1-0027 กลุ่มออมทรัพย์บ้านสามแยกพัฒนาใต้อ่างห้วยป่าหว้าน
48 หมู่ 5 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810526528
1920 4-47-09-03/1-0063 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาแต้
19 หมู่ 12 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1921 4-47-09-01/1-0076 กลุ่มเห็ดหนองเหมือดเมี่ยง
36 หมู่ 7 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1922 4-47-10-01/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพนไคไร้สารพิษ
23 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857572307
1923 4-47-11-06/1-0002 ทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านนาฮี
113 หมู่ 1 ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1924 4-47-11-07/1-0003 เกษตรอินทรีย์สี่แยกบริบูรณ์
63 หมู่ 6 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872370498
1925 4-47-11-05/1-0016 กลุ่มทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่
135 หมู่ 3 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1926 4-47-11-05/1-0019 เลี้ยงโคขุนโพนยางคำบ้านดอนแดง
97 หมู่ 4 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1927 4-47-12-21/1-0002 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโพธิ์ไชย
27 หมู่ 9 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 071985451
1928 4-47-12-03/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคำสะอาดพัฒนาก้าวหน้าสู่โลกเทคโนโลยี
12 หมู่ 12 ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 079100488
1929 4-47-12-03/1-0009 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงจันทู หมู่ที่ 2
5 หมู่ 2 ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1930 4-47-12-03/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำสะอาด 1
28 หมู่ 1 ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 062340856
1931 4-47-12-11/1-0002 เกษตรห้วยไร่สามัคคี
140 หมู่ 15 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 095765754
1932 4-47-12-11/1-0022 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดบงใต้ หมู่ที่ 2
143 หมู่ 2 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042706771
1933 4-47-12-11/1-0031 กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมบ้านโคกสีนวล
20 หมู่ 11 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 041180269
1934 4-47-12-21/1-0020 กลุ่มเกษตรเพาะเห็ดทุ่งปลากัดน้อย
75 หมู่ 8 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 072318349
1935 4-47-12-21/1-0030 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนามแท่งใหญ่
200 หมู่ 2 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 072291050
1936 4-47-12-01/1-0043 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองชาด
131 หมู่ 10 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 079377550
1937 4-47-12-01/1-0070 กลุ่มข้าวหอมทองบัณฑิตชาวนา
239 หมู่ 10 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0817292517
1938 4-47-12-17/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาเตียง
159 หมู่ 3 ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878575439
1939 4-47-12-14/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดพอเพียงชุมชน 2 บ้านสร้างแป้น
2123 หมู่ 4 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878529547
1940 4-47-12-14/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดชุมชน 9 บ้านสร้างดู่
9012 หมู่ 6 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1941 4-47-12-21/1-0045 กลุ่มเพาะเห็ดศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านถ่อน
30 หมู่ 9 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 082121903308
1942 4-47-12-14/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโพนงาม
172 หมู่ 9 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860053170
1943 4-47-12-14/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโนนเสาขวัญ
132 หมู่ 2 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849096852
1944 4-47-12-14/1-0043 กลุ่มปลูกเห็ดบ้านนางัว
169 หมู่ 8 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0610518860
1945 4-47-12-14/1-0045 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกสีไค
250 หมู่ 5 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0932328780
1946 4-47-12-08/1-0074 บึงโนใน ภัทรภัส การ์เด้น
169 หมู่ 5 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0823506184
1947 4-47-12-01/1-0107 เกษตรผสมผสานบ้านค้อ
98 หมู่ 6 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0612577533
1948 4-47-12-01/1-0108 เกษตรผสมผสานบ้านโนนค้อ
98 หมู่ 6 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0612577533
1949 4-47-13-02/1-0037 กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรบ้านท่าวารี
89 หมู่ 6 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0821125571
1950 4-47-13-04/1-0008 ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ส่องดาว
94 หมู่ 8 ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0868521151
1951 4-47-13-03/1-0034 กลุ่มเห็ดฟางรวมใจบ้านดงแสนตอ
28/1 หมู่ 1 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0621637405
1952 4-47-14-02/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านดงหลวง
98 หมู่ 7 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0868535880
1953 4-47-16-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเกษตรกรชาวนาตำบลทุ่งแก
62 หมู่ 4 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1954 4-47-18-03/1-0035 แม่บ้านเพาะเลี้ยงเห็ดบ้านภูพาน
44/1 หมู่ 15 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042708255
1955 4-47-18-01/1-0021 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ภูพาน
63/1 หมู่ 7 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857603581
1956 4-47-18-02/1-0042 การทำเชื้อและเพาะเห็ด หมู่ที่ 6
37 หมู่ 6 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0840275350
1957 4-47-18-02/1-0048 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 6
39 หมู่ 6 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854541429
1958 4-47-18-01/1-0035 เพาะเห็ดในโรงเรือน หมู่ที่ 23
1 หมู่ 23 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0842655422
1959 4-47-18-03/1-0111 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านยางโล้น
2/4 หมู่ 3 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810519521
1960 4-47-18-03/1-0121 กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์ บ้านโนนคอวัว หมู่ที่ 8
15/3 หมู่ 8 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0611468351
1961 1-19-01-11/1-0002 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจบ้านหนองปลาไหล
60 หมู่ 5 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0819470373
1962 1-19-01-12/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลกุดนกเปล้า 53
72/1 หมู่ 5 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0863592831
1963 1-19-01-12/1-0014 ทุ่งเกษตร
67 หมู่ 5 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0844502251
1964 1-19-02-13/1-0014 เห็ดฟางปลอดสารพิษ
71 หมู่ 4 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์
1965 1-19-02-10/1-0016 กลุ่มผู้เพาะเห็ดฟางบ้านบึงไม้
1/2 หมู่ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์
1966 1-19-03-05/1-0001 กลุ่มเห็ดฟางโคกแย้พัฒนา
7 หมู่ 16 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036205227
1967 1-19-03-18/1-0013 กลุ่มผลิตเห็ดปลอดสารพิษบ้านคลองน้ำส้ม
34/2 หมู่ 5 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 070028646
1968 1-19-03-08/1-0004 คนเพาะเห็ดขอนขาวโพนทอง
12 หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0860892075
1969 1-19-03-14/1-0015 เห็ดพารวย
58 หมู่ 8 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0860835056
1970 1-19-04-04/1-0008 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 8 ตำบลวิหารแดง
8 หมู่ 8 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 067913180
1971 1-19-04-03/1-0006 เห็ดบ้านคลองไทร
441/7 หมู่ 9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์
1972 1-19-05-07/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปตำบลโคกสะอาด
10 หมู่ 1 ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0851744331
1973 1-19-06-06/1-0014 กลุ่มเกษตรกรร่วมใจ
38 หมู่ 3 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0861255973
1974 1-19-06-07/1-0012 เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ ม.1 บ้านหนองพันเรือ
15 หมู่ 1 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0831379227
1975 1-19-09-09/1-0019 กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดขอนขาว
28 หมู่ 9 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0841247275
1976 1-19-09-03/1-0045 กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้สารพิษ ต.ธารเกษม
10 หมู่ 1 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0813856102
1977 1-19-10-09/1-0013 โคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม
18/4 หมู่ 8 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036391189
1978 1-19-11-01/1-0003 กลุ่มแปรรูปกุนเชียงสมุนไพรมวกเหล็ก
123/9 หมู่ 2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 063112094
1979 1-19-11-09/1-0017 โครงการบ่มเพาะเกษตรกรในอนาคตเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี
36 หมู่ 10 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0861341051
1980 1-19-12-03/1-0045 บ้านรักษ์แม่ธรณีพอเพียง
63 หมู่ 1 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0848825258
1981 1-19-12-02/1-0018 ฟาร์มเห็ดบ้านดงน้ำฉ่า
78/3 หมู่ 8 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0892406953
1982 3-11-01-15/1-0023 กลุุ่่่่่่่่่่มสตรีพัฒนางานจักสานเดคูพาจเทพารักษ์
781 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0882572366
1983 3-11-01-13/1-0012 กลุ่มบ้านสีเขียว ณ บางด้วน
11 หมู่ 5 ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0860788449
1984 3-11-01-13/1-0013 เกษตรพัฒนาบางด้วน
14/2 หมู่ 1 ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027566074
1985 3-11-03-03/1-0008 แม่บ้านเกษตรกรกรสวนเก้าแสน
157/16 หมู่ 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0841114854
1986 3-11-03-04/1-0005 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ
48/16 หมู่ 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027509938
1987 3-11-04-11/1-0014 เกษตรบางกระสอบ
65 หมู่ 7 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0890070345
1988 3-11-04-08/1-0019 รักแผ่นดิน (บางยอ)
10/3 หมู่ 6 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0875003969
1989 3-11-05-03/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมฟ้าผ่า
77 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 028152058
1990 3-11-05-03/1-0015 กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านปากคลองแดน
41 หมู่ 4 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0814336068
1991 3-11-05-04/1-0008 กลุ่มดอกเห็ดชุมชนย่อยวัดแค
132/2 หมู่ 4 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 028154934
1992 3-11-05-05/1-0025 เหรียญเจริญสวนสมุนไพรเกษตรธรรมชาติ
29/32 หมู่ 3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0815639543
1993 3-11-06-01/1-0017 ธนาคารขยะชุมชน
201/507 หมู่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027051021
1994 3-11-06-02/1-0003 ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดแบบครบวงจร จ.สมุทรปราการ
50/9 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023341754
1995 3-11-06-01/1-0050 กลุ่มเห็ดชุมชนเบิกบานบางเสาธง
120 หมู่ 16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0820608160
1996 2-72-01-04/1-0003 พัฒนาอาชีพ ม.1 ต.ท่าระหัด
231 หมู่ 1 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035502196
1997 2-72-03-01/1-0024 รวมทุนทวีเจริญ
18 หมู่ 3 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0873663619
1998 2-72-07-14/1-0021 วิสาหกิจชุมชนเห็ดนางฟ้า หมู่ 14 บ้านหนองพันยัง
22 หมู่ 14 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0870579765
1999 2-72-07-15/1-0004 กลุ่มเห็ดบุษยมาส
122 หมู่ 6 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0818397992
2000 2-72-07-14/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านรางเข็มทอง
23 หมู่ 3 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0874124919
2001 2-72-07-07/1-0016 ผลิตเห็ดฟางบ้านบางพลับ
165/1 หมู่ 2 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0861035747
2002 2-72-07-14/1-0049 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดและแปรรูป หมู่บ้านหนองแหน
114/1 หมู่ 2 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0815272546
2003 2-72-08-02/1-0012 กลุ่มผลิตเชื้อเห็ดบ้านทุ่งแฝก
167/2 หมู่ 2 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035420401
2004 2-72-08-06/1-0019 เพาะเห็ดฟางวัดสุวรรณตะไล
133/1 หมู่ 6 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์
2005 2-72-08-03/1-0029 เกษตรพอเพียงบ้านสามชุก
5 หมู่ 1 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0895501890
2006 2-72-08-04/1-0027 เพิ่มทรัพย์เห็ดฟาร์มบ้านหนองผักนาก
129/1 หมู่ 5 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0830799988
2007 4-32-02-01/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแคนเกิด
25 หมู่ 14 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0810869402
2008 4-32-02-04/1-0010 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านโนนโจด
7 หมู่ 4 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0821517502
2009 4-32-02-06/1-0033 ตะวันรวงข้าว
74 หมู่ 12 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
2010 4-32-03-02/1-0024 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาชุมชน
2 หมู่ 19 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
2011 4-32-04-06/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านผือน้อย A 01
4 หมู่ 10 ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
2012 4-32-04-07/1-0007 กลุ่มเกษตรก้าวหน้า บ้านกอก
28 หมู่ 2 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833802887
2013 4-32-04-09/1-0019 ชุมทองฟาร์มเห็ด บ้านบรเพ็ด
73 หมู่ 5 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0826045656
2014 4-32-04-04/1-0027 สหมิตรหมูส้ม บ้านขาม ม.๘ ต.บุแกรง
103 หมู่ 8 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0848251430
2015 4-32-05-07/1-0006 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลังโกม
143 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 099469650
2016 4-32-05-06/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านจบก
36 หมู่ 19 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
2017 4-32-05-06/1-0003 กลุ่มส่งเสรืมอาชีพบ้านลำพุก
27 หมู่ 14 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0848300414
2018 4-32-05-06/1-0005 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านขวาว
29 หมู่ 12 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0874793780
2019 4-32-05-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพออมทรัพย์เกษตรอินทรีย์บ้านถนน
221/2 หมู่ 13 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
2020 4-32-05-09/1-0007 ผสมผสานบ้านกาบกระบือ
149 หมู่ 7 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
2021 7-32-05-17/1-0010 ส่งเสริมอาชีพบ้านตาปาง
1 หมู่ 6 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
2022 4-32-07-09/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 11 ตำบลไผ่
82 หมู่ 11 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0894262841
2023 7-32-08-05/1-0010 พึ่งตนเอง ตามวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงบ้านหนองขุนศรี
115 หมู่ 11 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0811118466
2024 7-32-08-04/1-0012 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้านานวน หมู่ 1
68 หมู่ 1 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0630697426
2025 4-32-09-10/1-0006 กลุ่มเพาะเชื้อเห็ดตำบลช่างปี่
113 หมู่ 6 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0804851807
2026 4-32-10-17/1-0003 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะเลงเวก
98/1 หมู่ 2 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0
2027 4-32-11-03/1-0021 กลุ่มชุมชนพอเพียงตะเคียนเห็ดฟาง
67 หมู่ 1 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0870153231
2028 4-32-11-02/1-0024 โคกกล้วยเพาะเห็ดพอเพียง
22 หมู่ 4 ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0828614984
2029 7-32-11-01/1-0019 เลี้ยงแม่ไก่พันธุ์ไข่-บ้านโคกขมิ้น
17 หมู่ 11 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0981585646
2030 4-32-12-06/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ด ม.7 บ.โนนสวรรค์
9 หมู่ 7 ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0850164190
2031 4-32-13-04/1-0023 เกษตรกรรุ่นใหม่กระเพอโร
154 หมู่ 3 ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0913360679
2032 4-32-14-03/1-0066 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองหลวง
49 หมู่ 11 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
2033 4-32-14-04/1-0028 เพาะเห็ดฟางม.8ต.ตาเมียง
72 หมู่ 8 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
2034 7-32-14-01/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดดงรัก
171 หมู่ 8 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0862302817
2035 4-32-17-04/1-0053 กลุ่มเห็ดบ้านนกเค้า หมู่ที่ ๑๒
12/2 หมู่ 12 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0910929665
2036 2-75-01-06/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแสงตะวัน
18 หมู่ 2 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034736888
2037 2-75-01-08/1-0008 กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจผสมผสานคลองเขิน
80 หมู่ 9 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0894136210
2038 2-75-01-03/1-0022 ไข่รับทรัพย์
111/1 หมู่ 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0874123699
2039 2-75-02-01/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดกระดังงา
25 หมู่ 3 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 096155584
2040 2-75-02-06/1-0007 กลุ่มเกษตรสร้างสรรค์
15/3 หมู่ 4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0819959851
2041 2-75-02-01/1-0020 กลุ่มเกษตรกรกระดังงาร่วมใจ
34 หมู่ 5 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์
2042 2-75-02-03/1-0016 วิสาหกิจชุมชนเห็ดฟางบางยี่รงค์
31 หมู่ 1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0884558595
2043 2-75-03-05/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 8 ต.เหมืองใหม่
53 หมู่ 8 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 071106567
2044 2-75-03-01/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดปลอดสารพิษตำบลวัดประดู่
28 หมู่ 5 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์
2045 2-75-03-05/1-0012 ศูนย์เรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ (ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน) ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
1 หมู่ 6 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0870182342
2046 2-75-03-06/1-0017 สร้างอาชีพบางช้าง
54 หมู่ 6 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034751969
2047 1-17-01-06/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านพระทราย
64 หมู่ 2 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 046105730
2048 1-17-02-03/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์หอม
10 หมู่ 9 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0873685795
2049 1-17-03-04/1-0021 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านท่าข้ามกลาง
10 หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0836990851
2050 1-17-03-04/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าข้าม
58 หมู่ 2 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0843402894
2051 1-17-04-07/1-0020 เพาะเห็ดบ้านบางไผ่ดำ ม. 5 ต.โรงช้าง
66 หมู่ 5 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์
2052 1-17-05-01/1-0010 พัฒนาคุณภาพชีวิตสิงห์บุรี
45 หมู่ 4 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0896117146
2053 1-17-05-01/1-0025 เพาะเห็ดบ้านจำปาทอง
41/2 หมู่ 4 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0869087521
2054 1-17-06-01/1-0002 เพื่อนเกษตรอินทร์บุรี
45 หมู่ 10 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 097898206
2055 1-17-06-02/1-0007 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า
60/1 หมู่ 9 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์
2056 1-17-06-08/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านตาลเดี่ยวสามัคคี
6/3 หมู่ 11 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์
2057 4-37-01-02/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกศรีบุญเรือง
52 หมู่ 3 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 068361997
2058 4-37-01-16/1-0001 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านป่าติ้ว
114 หมู่ 5 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2059 4-37-01-16/1-0002 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านนาเมือง
5 หมู่ 9 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 092818170
2060 4-37-01-07/1-0003 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านภูเขาขาม
91 หมู่ 4 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 092814797
2061 4-37-01-05/1-0001 เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
67 หมู่ 6 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2062 4-37-01-06/1-0007 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์บ้านบาก
78 หมู่ 2 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2063 4-37-01-06/1-0010 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านดอนหวาย
36 หมู่ 9 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2064 4-37-01-16/1-0012 คนรักเห็ดบ้านนาเมือง
1 หมู่ 9 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0852035917
2065 4-37-01-16/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาสีนวน
99 หมู่ 7 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0870643525
2066 4-37-01-05/1-0010 กลุ่มศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 2 บ้านหนองบัว
64 หมู่ 2 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2067 4-37-01-19/1-0023 กลุ่มอาชีพเกษตรกรบ้านหัวภู
35/1 หมู่ 3 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833662819
2068 4-37-01-19/1-0025 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกสำราญ
29 หมู่ 4 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0899172274
2069 4-37-01-18/1-0007 กลุ่มแปรรูปทางการเกษตร หมู่ 3 บ้านนาอุดม
42 หมู่ 3 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0850257032
2070 4-37-01-09/1-0017 กลุ่มพัฒนาการเกษตรน้ำปลีก
106 หมู่ 1 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0837215713
2071 4-37-01-07/1-0028 คนบ้านเฮา
31 หมู่ 8 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821340030
2072 4-37-01-06/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าหมู่ 14
86 หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2073 4-37-01-09/1-0018 กลุ่มเงินทุนขนาดย่อม
11 หมู่ 10 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0899401771
2074 7-37-01-11/1-0016 กลุ่มเกษตรนางฟ้าภูฐาน
102/1 หมู่ 4 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0924947532
2075 4-37-02-05/1-0006 กลุ่มอนุรักษ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ป่าก่อ 1-4
11 หมู่ 1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2076 4-37-02-02/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดเกษตรผสมผสาน
76 หมู่ 7 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0868740322
2077 4-37-02-05/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าก่อ
214 หมู่ 1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0817091628
2078 4-37-02-05/1-0018 เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองนาห้วยทราย
47 หมู่ 13 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0890569832
2079 4-37-02-03/1-0008 ทำปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 12 คำเขื่อนแก้ว
29 หมู่ 12 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0879595157
2080 4-37-02-05/1-0038 กลุ่มเงินออมบ้านหนองแมงดา
129 หมู่ 3 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2081 4-37-03-02/1-0005 กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านคำโพน
43 หมู่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2082 4-37-03-01/1-0005 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ 7 ตำบลหนองข่า
121 หมู่ 7 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0810764694
2083 4-37-03-07/1-0007 กลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านคำย่านาง
97 หมู่ 8 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0817922734
2084 4-37-03-06/1-0005 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้าน
33 หมู่ 2 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2085 4-37-03-01/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง บ.โคกค่าย ม.2
157 หมู่ 2 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2086 4-37-03-04/1-0007 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดดำบ้านนาคำ
24 หมู่ 4 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0879080253
2087 4-37-03-06/1-0012 กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านม่วงโป้ ม.2 ต.โนนงาม
55 หมู่ 2 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862617199
2088 4-37-03-02/1-0023 กลุ่มเลี้ยงหมู หมู่ 6 ตำบลคำโพน
164 หมู่ 6 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821403845
2089 4-37-03-04/1-0026 กลุ่มสตรีเพื่อการผลิตและจำหน่าย หมู่ที่ 1 ตำบลลือ
229 หมู่ 1 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2090 4-37-03-04/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือ หมู่ 12 ตำบลลือ
71 หมู่ 12 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862508961
2091 4-37-03-01/1-0013 กลุ่มเกษตรผสมผสานตำบลหนองข่า
112 หมู่ 6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2092 4-37-03-04/1-0039 กลุ่มสตรีพัฒนา ม.4 ต.ลือ
85 หมู่ 4 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2093 4-37-03-02/1-0026 เกษตรอินทรีย์บ้านสามแยก หมู่ 1 ตำบลคำโพน
329 หมู่ 1 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2094 4-37-03-01/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 6 ตำบลหนองข่า
89 หมู่ 6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2095 4-37-03-02/1-0039 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 9 ตำบลคำโพน
223 หมู่ 9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2096 4-37-03-02/1-0042 ทอผ้ามัดหมี่ หมู่ 9 ตำบลคำโพน
163 หมู่ 9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2097 4-37-03-05/1-0039 กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์และกลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านดอนดูู่ หมู่ 11 ตำบลห้วย
66 หมู่ 11 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2098 4-37-03-05/1-0040 กลุ่มข้าวคุณภาพและอนุรักษ์โค-กระบือไทย หมู่ 4 ตำบลห้วย
25 หมู่ 4 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2099 4-37-03-07/1-0040 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 8 บ้านคำย่านาง ตำบลนาป่าแซง
78 หมู่ 8 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2100 7-37-03-07/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 7 ตำบลนาป่าแซง
79 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2101 7-37-03-07/1-0013 กลุ่มข้าวหอมมะลิคุณภาพและอนุรักษ์โค-กระบือไทย
137 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2102 7-37-03-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ บ้านทวีผล หมู่ 6 ตำบลนาหว้า
145 หมู่ 6 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2103 7-37-03-06/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านม่วงโป้ หมู่ 2 ตำบลโนนงาม
48 หมู่ 2 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2104 7-37-03-05/1-0016 กลุ่มปลูกดอกดาวเรือง
199 หมู่ 9 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0852425776
2105 7-37-03-05/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง-เห็ดขอน
10 หมู่ 13 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0610466850
2106 7-37-03-05/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านคำน้อย
5 หมู่ 5 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2107 4-37-04-04/1-0002 จักสานหมวกไม้ไผ้บ้านดอนก่อแสนสำราญ
53/1 หมู่ 6 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 062073425
2108 4-37-04-04/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว ม.5เสารีก
5 หมู่ 5 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 092355433
2109 4-37-04-04/1-0019 กลุ่มทอผ้าหมู่ 9 สว่างนาฝาย
84 หมู่ 9 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 057731292
2110 4-37-04-04/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านตำแย หมู่ 7
108 หมู่ 7 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 068256653
2111 4-37-04-02/1-0011 กลุ่มเกษตรชุมชน หมู่ 12 ตำบลจานลาน
91 หมู่ 12 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0878765411
2112 4-37-04-02/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองศาลา หมู่ 17 ตำบลจานลาน
3 หมู่ 17 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833809189
2113 4-37-04-02/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว โนนหวาง
15 หมู่ 2 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2114 4-37-04-02/1-0037 กลุ่มทอผ้า-เพาะเห็ด แปรรูปอาหาร บ้านนาโนน
41 หมู่ 13 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2115 4-37-04-02/1-0052 วิสาหกิจชุมชนเห็ดขอนขาวบ้านโนนหวาง
5 หมู่ 2 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2116 7-37-04-01/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า/นางรมภูฐาน บ้านโนนธาตุ
186 หมู่ 5 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2117 7-37-04-03/1-0010 วิสาหกิจชุมชนเห็ดฟางบ้านถ่อน
94 หมู่ 10 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2118 7-37-04-02/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านศรีคูณ ม.7
128/1 หมู่ 7 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0930874498
2119 7-37-04-04/1-0011 กลุ่มเพาะปลูกเห็ดฟาง อ.พนา
43 หมู่ 11 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0853112949
2120 4-37-05-05/1-0002 ร่วมด้วยช่วยกัน
42 หมู่ 3 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 070341973
2121 4-37-05-06/1-0002 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโนนสมบูรณ์
3 หมู่ 4 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 097186062
2122 4-37-05-05/1-0010 ผลิตลวดหนามบ้านนาอุดม
19 หมู่ 3 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 048234644
2123 4-37-05-01/1-0019 เศรษฐกิจพอเพียง ม.8 ต.เสนางคนิคม
106 หมู่ 8 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2124 4-37-05-04/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกกลาง หมู่ 2
1/1 หมู่ 2 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2125 4-37-05-04/1-0044 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
144 หมู่ 9 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0881356410
2126 7-37-05-06/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ด ม.6 ต.หนองสามสี
51/1 หมู่ 6 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0811938533
2127 4-37-06-07/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดู่ใน ม.6
13 หมู่ 6 ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2128 4-37-06-04/1-0001 กลุ่มเกษตรสามัคคีหนองแก้ว
48 หมู่ 1 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
2129 4-37-06-01/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ดเชิงธุระกิจ
67 หมู่ 3 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045479106
2130 4-37-06-01/1-0009 ดอกหญ้าสามัคคี
88 หมู่ 7 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0848245117
2131 4-37-06-01/1-0012 รุ่งเรืองพัฒนา7
60 หมู่ 7 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045469644
2132 4-37-06-06/1-0006 กลุ่มหมู่บ้านแข็งแรง หมู่ 1
87 หมู่ 1 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 011795882
2133 7-37-06-03/1-0015 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหมู่ 7 เค็งใหญ่
96 หมู่ 7 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0900358422
2134 4-37-07-05/1-0004 กลุ่มเกษตรจุลินทรีย์บ้านไร่ขี
44 หมู่ 8 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 095054984
2135 4-37-07-01/1-0004 กลุ่มชาวนาคุณธรรมกสิกรรมไร้สารพิษ ต.อำนาจ
85 หมู่ 9 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0868982948
2136 4-37-07-05/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ด ม.6 บ้านฟ้าห่วน
5 หมู่ 6 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0887152668
2137 4-41-01-08/1-0002 สวนเห็ดร่มโพธิ์
248 หมู่ 5 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 095754234
2138 4-41-01-16/1-0006 มัดหมี่ย้อมคราม
48 หมู่ 10 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 078634138
2139 4-41-01-16/1-0008 เพาะเห็ดนาเหล่าคำ
40 หมู่ 12 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 093920181
2140 4-41-01-06/1-0003 ผ้าไหมมัดหมี่ทุ่งโพธิ์
46 หมู่ 6 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 099378602
2141 4-41-01-06/1-0004 เห็ดนางฟ้า
6 หมู่ 6 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 072207043
2142 4-41-01-06/1-0005 เห็ดนางฟ้าชัยเจริญ ม.14
129/5 หมู่ 14 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 068556243
2143 4-41-01-06/1-0008 กลุ่มเห็ดขอนขาว
48/1 หมู่ 3 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 094785023
2144 4-41-01-06/1-0009 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลโนนสูง
211 หมู่ 4 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042292076
2145 4-41-01-07/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าโนนบ่อ
168 หมู่ 10 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 072359773
2146 4-41-01-19/1-0003 เกษตรชุมชนห้วยหินลาด
123/1 หมู่ 4 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 068612209
2147 4-41-01-03/1-0003 เพาะปลูกเห็ดบ้านโนนงาม
120 หมู่ 8 ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042206423
2148 4-41-01-05/1-0006 แม่บ้านเกษตรกรบ้านผ่านศึก3
53 หมู่ 6 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 019658890
2149 4-41-01-10/1-0005 เพาะเห็ดบ้านโนนยาง
151/1 หมู่ 5 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0814716336
2150 4-41-01-12/1-0004 เกษตรมือใหม่ไทยสมุทร
29 หมู่ 2 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2151 4-41-01-20/1-0005 เพาะปลูกเห็ดบ้านนากว้าง
127 หมู่ 1 ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 078536028
2152 4-41-01-08/1-0021 กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษชาวจำปาพึ่งตนเอง
60 หมู่ 10 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0856074125
2153 4-41-01-16/1-0032 กลุ่มศูนย์การเรียนรู้เห็ดนางฟ้าภูฐาน
112 หมู่ 16 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0899407509
2154 4-41-01-19/1-0027 เพาะพันธุ์เห็ดทรัพย์พันล้าน
1/2 หมู่ 4 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042237085
2155 4-41-01-05/1-0033 กลุ่มเห็ดฟางบ้านอินทร์แปลง
179/2 หมู่ 8 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0940036072
2156 4-41-01-07/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านหมูม่นพัฒนา ม 13
239 หมู่ 13 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0817690097
2157 4-41-01-02/1-0042 ปลูกเห็ด
183 หมู่ 5 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0849346770
2158 4-41-01-20/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านผก
114 หมู่ 4 ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0819652634
2159 4-41-02-06/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นบ้านสุขสมบูรณ์
135/2 หมู่ 14 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0876443526
2160 4-41-02-06/1-0012 วิสาหกิจชุมชนเห็ดโคนญี่ปุ่นบ้านสุขสมบุรณ์
135/2 หมู่ 14 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0876443526
2161 4-41-02-03/1-0017 กลุ่มอาชีพนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
122 หมู่ 2 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2162 4-41-02-07/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านทุ่งป่าแพง
294 หมู่ 2 ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2163 4-41-02-01/1-0031 กลุ่มปลูกเห็ดฟางบ้านดงธาตุสามัคคี
147 หมู่ 12 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0828879078
2164 4-41-02-01/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านดงธาตุ
239 หมู่ 7 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0822539171
2165 4-41-02-02/1-0035 กลุ่มผลิตเห็ดตำบลปะโค
178 หมู่ 4 ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0922904220
2166 4-41-03-07/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง
29 หมู่ 6 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042298208
2167 4-41-03-02/1-0034 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลหนองอ้อ
49 หมู่ 6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0878544104
2168 4-41-03-07/1-0022 เพาะเห็ดของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
114 หมู่ 4 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0934237703
2169 4-41-03-04/1-0028 ผู้ปลูกเห็ดฟางแบบโรงเรือน
47 หมู่ 8 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0868532864
2170 4-41-03-04/1-0030 เพาะเห็ดฟางบ้านหนองแวงศรีชมภู
95 หมู่ 8 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0813902674
2171 4-41-03-03/1-0050 ผู้ปลูกเห็ดฟางบ้านหนองบัวเงิน
169 หมู่ 7 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0846900873
2172 4-41-03-03/1-0047 คนรักเห็ดฟางบ้านหนองคำ
62 หมู่ 2 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0617864976
2173 4-41-03-02/1-0054 เพาะเห็ดฟางหนองอ้อ ม.8,ม.10
150 หมู่ 8 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0934147591
2174 4-41-03-08/1-0025 ผู้ผลิตเชื้อเห็ดฟาง หมู่ 7
100 หมู่ 7 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0845144507
2175 4-41-03-06/1-0038 กลุ่มเห็ดฟางเกษตรอินทรีย์หนองแซง
198 หมู่ 7 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0896256512
2176 4-41-03-04/1-0034 บ้านหนองแสง
45 หมู่ 6 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0934671396
2177 4-41-03-03/1-0052 เพาะเห็ดฟางบ้านโคกผักหอม
75 หมู่ 2 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0981700045
2178 4-41-03-02/1-0057 เกษตรอินทรีย์เกษตรกรบ้านหนองแสง - แสงบูรพา
5 หมู่ 11 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0933281368
2179 4-41-03-06/1-0039 กลุ่มเพาะเห็ดแปรรูปหมู่ 7 ตำบลหนองบัวบาน
82/1 หมู่ 7 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0813697502
2180 4-41-03-02/1-0059 เห็ดฟางโรงเรือนหนองอ้อใต้
99 หมู่ 1 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0804624413
2181 4-41-04-03/1-0005 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสวนมอนใต้
17 หมู่ 13 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 062294555
2182 4-41-04-15/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรม
45 หมู่ 11 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042202588
2183 4-41-04-06/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้านางรม
43 หมู่ 13 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 062412275
2184 4-41-04-16/1-0007 กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ด
16 หมู่ 10 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2185 4-41-04-16/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดนอกฤดู
1 หมู่ 5 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 099410949
2186 4-41-04-02/1-0026 กลุ่มทำเห็ดคอนโด
121 หมู่ 14 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0892778644
2187 4-41-05-06/1-0006 กลุ่มอาชีพสหกรณ์เพาะเห็ดบ้านม่วงดง
166 หมู่ 4 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 010517435
2188 4-41-05-05/1-0043 กลุ่มเพาะเห็ดฟางและการแปรรูป
35 หมู่ ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2189 4-41-06-06/1-0004 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านดอนนางคำ
22 หมู่ 1 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2190 4-41-06-02/1-0004 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ดงเรือง
66 หมู่ 6 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 062241020
2191 4-41-06-01/1-0034 กลุ่มเกษตรแบบพอเพียงบ้านยาง
202 หมู่ 17 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0810585985
2192 4-41-06-10/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด บ้านธาตุ
35 หมู่ 3 ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2193 4-41-06-18/1-0023 กลุ่มทอเสื่อกก บ้านต้อง หมู่ที่ 7
11 หมู่ 7 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0883707833
2194 4-41-06-02/1-0021 คนเพาะเห็ดขาย
40 หมู่ 3 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2195 4-41-06-18/1-0031 เพาะพันธุ์เห็ดนางฟ้า
65 หมู่ 9 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0811838059
2196 4-41-07-03/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดโพธิ์ทองสามัคคี ต.นาชุมแสง จ.อุดรธานี
76 หมู่ 1 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0874359516
2197 4-41-08-03/1-0007 เพื่อการเกษตร(บ้านคำ)
115 หมู่ 2 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2198 4-41-08-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงปลาวังน้ำทิพย์
114 หมู่ 11 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 010587261
2199 4-41-08-01/1-0005 กลุ่มพัฒนาอาชีพปลูกเห็ดในโรงเรือน
46 หมู่ 16 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2200 4-41-08-02/1-0018 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี
124 หมู่ 11 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2201 4-41-08-02/1-0025 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหลัก หมู่ 1
105 หมู่ 1 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872221232
2202 4-41-08-02/1-0039 กลุ่มเห็ดขอนขาวสะงวย
114 หมู่ 11 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0885403478
2203 4-41-09-02/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดฟางพรประจักษ์ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ
52 หมู่ 13 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042382079
2204 4-41-09-02/1-0014 กลุ่มสตรีออมทรัพย์ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
17 หมู่ 1 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0819654691
2205 4-41-09-06/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกหนองแวง ต.นายูง
42 หมู่ 9 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042140092
2206 4-41-09-03/1-0018 เกษตรพัฒนาคุณภาพชีวิต
20 หมู่ 1 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0849523717
2207 4-41-10-04/1-0036 กลุ่มรักษ์ผักหวานป่า
79 หมู่ 15 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2208 4-41-10-05/1-0006 เพาะเห็ดบ้านโตใหญ่พัฒนา
173 หมู่ 4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2209 4-41-10-04/1-0041 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสุมณทาปลูกเห็ดนางฟ้า
128/3 หมู่ 3 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2210 4-41-10-01/1-0024 กลุ่มเกษตรกรปลูกเห็ดบ้านวังใหญ่
81 หมู่ 6 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2211 4-41-10-04/1-0042 กลุ่มสตรีบ้านน้อยมาลีสถาพร
183 หมู่ 7 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2212 4-41-10-04/1-0056 ปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานตำบลผาสุก
103 หมู่ 2 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2213 4-41-10-03/1-0034 กลุ่มเห็ดขอนขาวบ้านโคกสว่าง
157 หมู่ 5 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2214 4-41-10-05/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าลาด
147 หมู่ 3 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2215 4-41-11-03/1-0021 กลุ่มเกษตรสหมิตรโนนชัยศิลป์
100 หมู่ 7 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 070967001
2216 4-41-11-07/1-0014 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปั้นเม็ดบ้านทุ่ง
90 หมู่ 2 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2217 4-41-11-03/1-0048 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเป้า
249 หมู่ 2 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
2218