รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 2,136 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-01-13/1-0006 ลำทหารพัฒนา
13/2 หมู่ 5 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
2 2-71-01-13/1-0009 เพาะเห็ดลำทรายพัฒนา
252/1 หมู่ 9 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0890685677
3 2-71-01-08/1-0019 กลุ่มผู้ปลูกพืชผสมผสานเกษตรอินทรีย์ ต.วังด้ง
387 หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
4 2-71-02-02/1-0007 อารีย์ฟาร์มเห็ดไทรโยค
213 หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034569404
5 2-71-02-01/1-0006 ปลูกไผ่รวกเพื่อเศรษฐกิจบ้านลุ่มผึ้ง
59 หมู่ 3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034591177
6 2-71-04-02/1-0014 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดและแปรรูปผลผลิตการเกษตร
32 หมู่ 2 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
7 2-71-04-02/1-0018 กลุ่มส่งเสริมอาชีพและแปรรูปผลผลิตในชุมชน
21/3 หมู่ 5 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0860728761
8 2-71-05-11/1-0002 บ้านเขากะอาง
50 หมู่ 7 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 013844572
9 2-71-05-17/1-0004 เกษตรเห็ดฟางบ้านหนองลาน
18/7 หมู่ 1 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0852916232
10 2-71-05-02/1-0016 เกษตรกรเห็ดฟางตำบลยางม่วง
74 หมู่ 3 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0802351722
11 2-71-06-05/1-0008 กลุ่มแปรรูปเห็ดรางจิกร่วมใจ
58 หมู่ 13 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
12 2-71-06-12/1-0002 ฐานทรัพย์
73/2 หมู่ 7 ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0817724671
13 2-71-11-02/1-0002 กลุ่มเห็ดฟางบ้านหนองบัว
48/4 หมู่ 4 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
14 2-71-11-02/1-0011 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดฟางบ้านแหลมทอง
13/3 หมู่ 3 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 070292078
15 2-71-11-03/1-0032 เกษตรบ่มเพาะในเขตปฎิรูปที่ดิน
174/1 หมู่ 1 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0811979878
16 2-71-11-01/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านท่าไม้ยาว
209 หมู่ 6 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
17 2-71-11-02/1-0017 กลุ่มเกษตรกรบ้านเขาปู่คง
99 หมู่ 10 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0899167487
18 2-71-11-01/1-0055 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านพุตามั่น
43 หมู่ 3 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0870488027
19 2-71-13-04/1-0008 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านห้วยยาง
6 หมู่ 3 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 095169721
20 1-10-03-06/1-0014 หมู่ 2 การเคหะหนองจอก
66/2045 หมู่ 2 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0817412618
21 1-10-11-01/1-0002 กลุ่มแม่บ้านลานบุญ
19/44 หมู่ 6 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023260234
22 1-10-22-01/1-0024 ร่วมใจเรือนเพาะเห็ด
1 หมู่ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0863118280
23 1-10-23-02/1-0016 กลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81
780 หมู่ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0891999371
24 1-10-24-01/1-0005 ฟาร์มเห็ดสามัคคีราษฎร์บูรณะ
16 หมู่ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028167078
25 1-10-46-01/1-0008 กลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุข kc1
29/1234 หมู่ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 29576690
26 5-81-01-11/1-0012 เพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มบ้านหนองพูด
100 หมู่ 3 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0872926519
27 5-81-01-11/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านท่าคลอง
95 หมู่ 8 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0862686350
28 5-81-01-16/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดฟางนางงาม
64 หมู่ 1 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทรศัพท์
29 5-81-01-06/1-0022 การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน
160/2 หมู่ 6 ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0819788840
30 5-81-02-06/1-0022 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไสควน
161 หมู่ 2 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 033930941
31 5-81-02-02/1-0019 ควนพนคนพอเพียง
299 หมู่ 7 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0878126054
32 5-81-02-02/1-0032 บ้านควนม่วงอำเภอเขาพนมผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
19 หมู่ 8 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0897255752
33 5-81-02-02/1-0033 คนเพาะเห็ดและปลูกพืชผักสวนครัว
23 หมู่ 8 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 075602093
34 5-81-03-01/1-0006 กลุ่มฟื้นฟูการเกษตรบ้านเจ๊ะหลี
181 หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โทรศัพท์
35 5-81-04-07/1-0003 ซีแกรมฟาร์มเห็ด
107 หมู่ 3 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0869483208
36 5-81-04-03/1-0009 ปลูกสับปะรด ม.4 คลองปิ้ง
84/1 หมู่ 4 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0872656833
37 5-81-06-02/1-0001 รวมใจชาว กชน.
84 หมู่ 5 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โทรศัพท์ 019785908
38 5-81-06-03/1-0003 เลี้ยงวัวบ้านบางหอย
149 หมู่ 2 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โทรศัพท์
39 5-81-07-03/1-0005 กลุ่มผลิตเห็ดบ้านบางบอนใต้
267 หมู่ 5 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ โทรศัพท์
40 5-81-08-01/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านไสโป๊ะใต้
7 หมู่ 3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทรศัพท์
41 5-81-08-07/1-0012 เพาะเลี้ยงเห็ด
306 หมู่ 6 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทรศัพท์
42 6-62-01-06/1-0005 ผู้เพาะเลี้ยงเห็ดฟางบ้านไร่
149 หมู่ 1 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 048188514
43 6-62-01-14/1-0013 กลุ่มอาชีพเสริมหมู่ 9
135/2 หมู่ 9 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 072053206
44 6-62-01-14/1-0039 ฟาร์มเห็ดพวงทอง
173/1 หมู่ 4 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 098604231
45 6-62-01-11/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโพธิ์พัฒนา
218/1 หมู่ 5 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0895561118
46 6-62-01-10/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคลองบางทวน
31/1 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
47 6-62-01-04/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านเขาวังเยี่ยม
25/1 หมู่ 9 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
48 6-62-01-19/1-0008 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดบ้านหนองแผ่นดินหมู่ที่ 12
45 หมู่ 12 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
49 6-62-01-04/1-0044 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าบ้านเขาแก้วสวรรค์
204 หมู่ 17 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0872001734
50 6-62-02-05/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านศรีวิไล
119 หมู่ 8 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 095622996
51 6-62-02-07/1-0024 กลุ่มออมทรัพย์เพาะเห้ดฟาง ม.1
227 หมู่ 1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0856066002
52 9-62-02-02/1-0011 กลุ่มพริกแกงบ้านใหม่เจริญพร
107 หมู่ 5 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0888152393
53 9-62-02-02/1-0010 กลุ่มพริกแกงสูตรโบราณ
102 หมู่ 4 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0819378213
54 6-62-03-03/1-0001 บ้านใหม่ธงชัยกลุ่มเห็ด
67 หมู่ 7 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 735444
55 6-62-03-01/1-0001 กลุ่มสวรรค์เห็ดลม
249 หมู่ 23 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
56 6-62-03-03/1-0021 บ้านร่องกะพ้อ ม.12
101 หมู่ 12 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0872127293
57 6-62-03-02/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ด,เลี้ยงหมู,เลี้ยงปลา
49 หมู่ 7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 084852020
58 6-62-03-03/1-0023 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโชคชัยเข้มแข็ง
147 หมู่ 11 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0805054535
59 9-62-03-03/1-0011 กลุ่มเห็ดบด1
258/1 หมู่ 7 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
60 6-62-04-07/1-0021 เพาะเห็ดนางฟ้าจำหน่าย
50 หมู่ 6 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0857353313
61 6-62-05-08/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองกระทุ่ม
104 หมู่ 7 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055750532
62 6-62-05-05/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยน้อย
223/1 หมู่ 6 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055750710
63 6-62-07-03/1-0025 กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก ม.5 หนองหลวง
204 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0896416502
64 6-62-08-01/1-0019 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองนกชุมใต้
51/2 หมู่ 13 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0800281851
65 6-62-09-01/1-0013 เห็ดนางฟ้าผลิตขายและส่งเสริมรายได้
160 หมู่ 2 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 062130848
66 6-62-09-03/1-0013 เพาะเลี้ยงเห็ดบ้านไพรสวรรค์
159 หมู่ 1 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0871885045
67 6-62-10-04/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเนินมะกอก
220 หมู่ 2 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
68 6-62-11-01/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดรม
139 หมู่ 21 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0827698412
69 6-62-11-01/1-0024 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโนนสมบูรณ์
87/2 หมู่ 12 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0878463261
70 4-46-01-02/1-0002 ร้านค้าสหการบ้านหนองสาหร่าย
5 หมู่ 8 ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
71 4-46-01-09/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดขอนดำ บ.กลางดง ม.10
69 หมู่ 10 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 092797071
72 4-46-01-08/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบดบ้านบึงวิชัย
27 หมู่ 4 ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 098424550
73 4-46-01-09/1-0009 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดฟางบ้านโหมน ม.2
64 หมู่ 2 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 078610264
74 4-46-01-05/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวหนองสอ
99 หมู่ 3 ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
75 4-46-01-09/1-0030 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวบ้านดอนปอแดง ม.12
63 หมู่ 12 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
76 4-46-01-09/1-0031 กลุ่มฟื้นฟูเกษตรผสมผสานบ้านโหมน หมู่ที่ 2
71 หมู่ 2 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
77 4-46-01-09/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านกลางดง หมู่ที่ 10
18 หมู่ 10 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
78 4-46-01-11/1-0030 กลุ่มข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ ม.9 ต.ภูปอ
93 หมู่ 9 ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833460711
79 4-46-01-04/1-0015 กลุ่มโรงสีตำบลไผ่ ม.2
81 หมู่ 8 ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0885084552
80 4-46-01-04/1-0016 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดบ้านเริงนาแก ม.6
5 หมู่ 6 ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
81 4-46-01-16/1-0033 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดฟางหนองหัวช้าง
89 หมู่ 3 ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
82 4-46-02-05/1-0009 กลุ่มปลูกเห็ดหนองบัว ตำบลหนองบัว
104 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 054687627
83 4-46-02-01/1-0020 กลุ่มพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรบ้านโนนเที่ยง
190 หมู่ 2 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872342865
84 4-46-02-01/1-0025 เพาะเห็ดโรงเรือนขวัญเมือง
6 หมู่ 7 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0875957299
85 4-46-03-08/1-0001 เลี้ยงปลาดุก ต.หนองแปน
10 หมู่ 4 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 068536479
86 4-46-03-02/1-0004 กลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านคุ้มใต้
171 หมู่ 2 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043899073
87 4-46-04-01/1-0003 กล่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสองห้องหมู่ที่ 5
6 หมู่ 5 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
88 4-46-04-03/1-0002 กลุ่มสตรีตำบลเหล่าอ้อย
107 หมู่ 12 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043897395
89 4-46-05-09/1-0006 ไร่นาสวนผสมหนองห้าง
129 หมู่ 1 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062369550
90 4-46-05-09/1-0007 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงหนองห้าง
129 หมู่ 1 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062369550
91 4-46-05-08/1-0031 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด ต.นาขาม
33 หมู่ 5 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
92 4-46-05-08/1-0037 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลนาขาม
33 หมู่ 5 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
93 4-46-07-05/1-0001 กลุ่มแม่บ้านป่าติ้วตำบลเว่อ
40 หมู่ 8 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
94 4-46-07-12/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกเห็ด หมู่ 8
197 หมู่ 8 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062382512
95 4-46-07-01/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดชุมชนโคกใหญ่ ตำบลยางตลาด
308 หมู่ 4 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
96 4-46-07-12/1-0008 กลุ่มปลูกเห็ดฟาง หมู่ 2 เขาพระนอน
165 หมู่ 2 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
97 4-46-07-12/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรีอน หนองแสง หมู่ 7
176 หมู่ 7 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
98 4-46-07-07/1-0002 การเพาะเห็ดขอนขาวบ้านโพนสิม หมู่ 14
287 หมู่ 14 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
99 4-46-07-01/1-0010 เยาวชนสร้างอาชีพ ตำบลยางตลาด
10 หมู่ 7 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043833164
100 4-46-07-06/1-0004 กลุ่มปลูกเห็ด หมู่ 11 ตำบลอิตื้อ
36 หมู่ 11 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
101 4-46-07-14/1-0006 เห็ดเศรษฐกิจบ้านโนนสูงใต้ หมู่ 8
67 หมู่ 8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
102 4-46-08-08/1-0003 เห็ดฟางในโรงเรือนโนนสะอาด
85 หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 057487006
103 4-46-08-09/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองแก
82 หมู่ 6 ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0860916952
104 4-46-08-03/1-0021 กลุ่มปลูกเห็ดหนองแวงศรีสวัสดิ์
174 หมู่ 7 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
105 4-46-08-08/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนสวัสดี
62 หมู่ 3 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
106 4-46-08-08/1-0012 เพาะเห้ดบดบ้านโนนสวัสดี
40 หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0897155008
107 4-46-08-08/1-0013 กลุ่มกองทุนเพาะเห็ด ม.7 โนนสะอาด
75 หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
108 4-46-08-08/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ด ม.3 ตำบลโนนสะอาด
94 หมู่ 3 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
109 4-46-08-08/1-0015 เพาะเห็ดบดบ้านท่าวัด ม.5 ตำบลโนนสะอาด
16 หมู่ 5 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
110 4-46-08-08/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดบดโนนสะอาด
108 หมู่ 1 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
111 4-46-08-08/1-0017 เพาะเห็ดบด ม.2 ต.โนนสะอาด
116 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
112 4-46-08-08/1-0018 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านโนนสะอาด
54 หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
113 4-46-08-07/1-0017 กลุ่มปลูกพืชผักและเห็ด
56 หมู่ 4 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
114 4-46-08-08/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดบด/ขอนดำ บ้านท่าวัด หมู่ที่ 5
65 หมู่ 5 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0878604849
115 4-46-08-08/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดบดสตรีโนนสะอาด
30 หมู่ 1 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0849591440
116 4-46-08-06/1-0043 กลุ่มปลูกเห็ดบด หมู่ 2 ต.พิมูล
29 หมู่ 2 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0823130912
117 4-46-08-02/1-0036 กลุ่มพัฒนาอาชีพม.7 ตำบลคำใหญ่
46 หมู่ 7 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
118 4-46-08-02/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านชัยศรี ม.3
2 หมู่ 3 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
119 4-46-08-07/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดหนองรัง ม.8
14 หมู่ 8 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
120 4-46-08-06/1-0044 กลุ่มทอเสื่อกก บ้านโนนพิมาน หมู่ 3
47 หมู่ 3 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
121 4-46-08-07/1-0030 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนศิลาอาสน์
30 หมู่ 9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872213465
122 4-46-09-02/1-0018 ปลูกเห็ดฟางบ้านคำตาใกล้
76 หมู่ 12 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0903463763
123 4-46-09-06/1-0017 เกษตรกรรมครบวงจร บ.คำเชียงวัน ม.7
53 หมู่ 7 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
124 4-46-10-06/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคำเมย ม.5
6 หมู่ 5 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 46180
125 4-46-10-07/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองสระพัง ม.3
2 หมู่ 3 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 050042713
126 4-46-10-01/1-0007 เห็ดเก่าเดื่อ ม.7
16 หมู่ 7 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
127 4-46-10-05/1-0009 กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านห้วยสมอทบ
141 หมู่ 6 ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0861618834
128 4-46-10-07/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดนาทัน หมู่ที่ 1
137 หมู่ 1 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0835002656
129 4-46-10-07/1-0020 ทอผ้าไหมแพรวา บ้านโนนค้อ ม.12
30 หมู่ 12 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0879492977
130 4-46-10-07/1-0018 กลุ่มแม่บ้านบ้านโนนค้อเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
243 หมู่ 11 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
131 4-46-10-07/1-0019 ทอผ้าไหมแพรวาบ้านโนนค้อ หมู่ 11
169 หมู่ 11 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833402190
132 4-46-11-05/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดนาตาล
80 หมู่ 3 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
133 4-46-11-03/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดยางอุ้ม
2 หมู่ 4 ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
134 4-46-11-02/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลกุงเก่า
13 หมู่ 1 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 46190
135 4-46-11-02/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 9
52 หมู่ 9 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
136 4-46-11-02/1-0028 การเพาะเห็ดบดในโรงเรือน หมู่ 9
66 หมู่ 9 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
137 4-46-12-07/1-0027 กลุ่มพึ่งตนเองเพื่อความยั่งยืน
162 หมู่ 9 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0828574821
138 4-46-13-05/1-0001 เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหมูม่น
66 หมู่ 2 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 057399899
139 4-46-13-05/1-0002 สวนเห็ดปลอดสารสมเด็จ
157 หมู่ 9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 060157797
140 4-46-13-02/1-0043 กลุ่มปลูกตะไคร้หนองแวง
2 หมู่ 9 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
141 4-46-14-03/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดชุมชน หนองแสง หมู่ 6
192 หมู่ 6 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0874917355
142 4-46-14-03/1-0041 กลุ่มเพาะเห็ดเกษตรพอเพียง
1 หมู่ 14 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
143 4-46-17-04/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านม่วงใต้
25 หมู่ 3 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
144 4-46-17-02/1-0020 กลุ่มสตรีพัฒนาเกษตรแผนใหม่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
70 หมู่ 1 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 083852747371
145 4-46-17-01/1-0012 กลุ่มเกษตรเลี้ยงหมูและพลังงานทดแทน หมู่ 5 บ้านด่านแต้
1 หมู่ 5 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0883693926
146 4-46-18-01/1-0006 กลุ่มเกษตรฆ้องชัยพัฒนา
203 หมู่ 8 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 057519269
147 4-46-18-04/1-0009 ดวงตะวันเพาะเห็ด
131 หมู่ 6 ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
148 4-40-01-13/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดครบวงจร หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัน
21 หมู่ 1 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043262821
149 4-40-01-07/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลพระลับ
218 หมู่ 1 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
150 4-40-01-06/1-0004 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเอื้ออาทรตำบลเมืองเก่า
135/495 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
151 4-40-01-10/1-0012 เกษตรผสมผสานแนวใหม่บ้านหินลาด
16 หมู่ 17 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0868612701
152 4-40-01-18/1-0012 เพาะปลูกเห็ดหนองค้า-กลางฮุง
5 หมู่ 6 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0872366024
153 4-40-01-14/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดอนยาง ต.ศิลา
118 หมู่ 16 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0864572106
154 4-40-01-08/1-0037 กลุ่มเกษตรพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ตำบลสาวะถี
193 หมู่ 9 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0862303349
155 4-40-02-03/1-0026 เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโนนฆ้อง
169 หมู่ 8 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251235
156 4-40-04-09/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนหินแห่ หมู่ 8
57 หมู่ 8 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
157 4-40-06-04/1-0013 ต้นกล้าพัฒนาการเพาะเห็ดบ้านหนองดู่
121 หมู่ 8 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0861344750
158 4-40-06-05/1-0001 แม่บ้านสายใยรักผลิตเห็ดบ้านทรัพย์เจริญ
273 หมู่ 6 ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0854651085
159 4-40-06-03/1-0019 อยู่ดีมีสุขบ้านหนองหญ้าขาว
159 หมู่ 12 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
160 4-40-06-06/1-0044 กลุ่มอาชีพปลูกเห็ด บ้านสันติสุข
80 หมู่ 6 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0880364469
161 4-40-07-02/1-0003 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรกรแบบยั่งยืน
178 หมู่ 6 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 068573873
162 4-40-07-02/1-0004 กลุ่มสร้างเสริมอาชีพบ้านโคกกลาง
297 หมู่ 8 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043431091
163 4-40-07-10/1-0007 กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านท่ามะเดื่อ
171 หมู่ 8 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
164 4-40-08-05/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าพระยาณรงค์
91 หมู่ 4 ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
165 4-40-09-11/1-0014 เกษตรผสมผสานปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน
1 หมู่ 5 ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0887304017
166 4-40-12-08/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดแม่บ้านหนองมน
2 หมู่ 5 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 096915423
167 4-40-12-01/1-0014 กลุ่มเพาะเห็นตามฤดูกาล
66 หมู่ 5 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
168 4-40-12-09/1-0060 กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองม่วงน้อย
76 หมู่ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
169 4-40-12-09/1-0061 กลุ่มเพาะเห็ด บ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา ม.12 ต.หนองแวงนางเบ้า
254 หมู่ 12 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
170 4-40-13-05/1-0019 อุตสาหกรรมเย็บผ้าในครัวเรือน
191 หมู่ 1 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
171 4-40-14-06/1-0032 เพาะเห็ดฟาง หมู่ 5 ตำบลทางขวาง
19 หมู่ 5 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0847967199
172 4-40-14-01/1-0043 เพาะเห็ดฟาง หมู่ 10 บ้านนาจาน
1 หมู่ 10 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
173 4-40-15-12/1-0003 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดบ้านหนองไผ่ล้อม
81 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
174 4-40-15-09/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองหญ้าขาว
77 หมู่ 4 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
175 4-40-15-04/1-0016 กลุ่มปลูกเห็ดขอนขาว,เห็ดนางฟ้าบ้านโนนตาล
46 หมู่ 10 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
176 4-40-16-13/1-0008 เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ
35 หมู่ 11 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
177 4-40-17-03/1-0031 กลุ่มเพาะเห็ดแบบยั่งยืน
47 หมู่ 9 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
178 4-40-18-02/1-0022 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาผาย
53 หมู่ 3 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 060335392
179 4-40-18-08/1-0009 กลุ่มโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพาะเห็ดขอนขาวบ้านหัวฝาย
207 หมู่ 2 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 098625629
180 4-40-18-04/1-0032 กลุ่มเห็ดถุงสร้างอาชีพ
246 หมู่ 1 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0833419759
181 4-40-19-02/1-0010 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงห้วยยางศรีวิไล
66 หมู่ 15 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
182 4-40-20-04/1-0011 การเกษตรผสมผสานบ้านวังมน
40 หมู่ 4 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0874906409
183 4-40-21-01/1-0005 แปรรูปสมุนไพรบ้านอ้อคำ ต.กระนวน
298 หมู่ 4 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
184 4-40-21-01/1-0011 เลี้ยงกบ หมู่ 4 ต.กระนวน
192 หมู่ 4 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0870597399
185 4-40-21-03/1-0025 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเห็ดกุดทิง-โพธิ์ศรี
62 หมู่ 4 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
186 4-40-22-02/1-0009 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านมูลนาค
124 หมู่ 7 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043210130
187 4-40-22-04/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแก้งค้อ
51 หมู่ 2 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0893755229
188 4-40-23-01/1-0024 เห็ดฟางบ้านดอนพระ
12 หมู่ 11 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
189 4-40-23-01/1-0026 เพาะเห็ดบ้านหัวนาหม่อ หมู่ 15
93 หมู่ 15 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
190 4-40-23-01/1-0032 เพาะปลูกเห็ดฟางบ้านหัวนาหม่อ
30 หมู่ 7 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
191 4-40-23-03/1-0020 ปลูกเห็ดนางรมบ้านขนวน ม.11
213 หมู่ 11 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
192 3-22-01-03/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซอย 99
74 หมู่ 9 ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 039459335
193 3-22-01-09/1-0001 กลุ่มฟาร์มเห็ดบ้านเขากระแจะ
29 หมู่ 8 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 099395851
194 3-22-01-06/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดวังชะนาด
30/1 หมู่ 4 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 039335615
195 3-22-01-04/1-0008 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเกาะขวาง
27/2 หมู่ 5 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0818650857
196 3-22-02-06/1-0002 มัชฌิมาฟาร์ม
47/14 หมู่ 2 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทรศัพท์
197 3-22-02-04/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านชนะสิบทิศ
63 หมู่ 5 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทรศัพท์
198 3-22-03-11/1-0001 เพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านไร่เก่า
10/3 หมู่ 8 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 039417352
199 3-22-04-01/1-0004 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรเพาะเห็ดนางฟ้าเขาถ้ำสาริกา
68/6 หมู่ 9 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0
200 3-22-04-04/1-0002 กลุ่มส่งเสริมการผลิตและแปรรูปเห็ดบ้านโค้งพัฒนา
136 หมู่ 6 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 099359867
201 3-22-05-04/1-0005 หมู่ 12 บ้านวังแซ้ม
23 หมู่ 12 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์
202 3-22-05-08/1-0005 เพิ่มพูนผลผลิตการเกษตรและดอกไม้จันท์อ่างคีรี
19/1 หมู่ 1 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 018743921
203 3-22-06-04/1-0015 กลุ่มผลิตเห็ดและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
96/1 หมู่ 1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0831194327
204 3-22-07-05/1-0008 เพาะเห็ดบ้านป่าข้าวโพด
44 หมู่ 2 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 098429126
205 3-22-07-04/1-0018 เพาะเห็ดครบวงจรสอยดาว
282/80 หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โทรศัพท์
206 3-22-10-02/1-0004 กลุ่มเกษตรกรไมตรีสุข ต.พลวง
35/10 หมู่ 4 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0824708779
207 3-24-01-10/1-0006 กลุ่มผู้เพาะเห็ดในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลคลองนครเนื่องเขต
3/2 หมู่ 16 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 013530062
208 3-24-01-10/1-0025 เกษตรนครเนื่องเขต
35/5 หมู่ 4 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0877942849
209 3-24-03-05/1-0006 กลุ่มบึงน้ำรักษ์เห็ดฟาง
8 หมู่ 11 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0892465837
210 3-24-04-12/1-0002 บ้านต้นกรอก
50 หมู่ 5 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038574375
211 3-24-05-06/1-0010 นวัตกรรมระบบโรงนาเกษตรอุตสาหกรรม
3/2 หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0813132664
212 3-24-06-08/1-0007 บ้านเห็ดห้วยสำโรงเขาหินซ้อน
309 หมู่ 11 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 082215497
213 3-24-06-02/1-0008 เห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า
20 หมู่ 3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038557064
214 3-24-08-03/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ ต.ทุ่งพระยา
38 หมู่ 8 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0861453328
215 3-24-08-01/1-0011 กลุ่มปลูกผักและเพาะเห็ดฟางบ้านเนินทราย
288/2 หมู่ 17 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 071385957
216 3-24-08-05/1-0004 ผู้ผลิตเห็ดปลอดสารพิษบ้านก.ม.8
40 หมู่ 9 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 070784820
217 3-24-08-01/1-0012 กลุ่มเห็ดแม่บ้านบางพะเนียง
2 หมู่ 2 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 063446999
218 3-24-08-02/1-0028 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดฟางบ้านหนองยางใหม่
698 หมู่ 23 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0895028802
219 3-24-08-03/1-0010 กลุ่มรักษ์เห็ดทุ่งพระยา
37 หมู่ 5 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 043478410
220 3-24-08-01/1-0015 กลุ่มปลูกข้าวเพาะเห็ดในเขต สปก. บ้านอ่างตาผึ้ง หมู่ 11
389 หมู่ 11 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 070590989
221 3-24-08-01/1-0017 กลุ่มข้าวพันธุ์ดีบ้านบางพะเนียง
120 หมู่ 2 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0867562794
222 3-24-08-01/1-0033 กลุ่มสุรากลั่นบ้านบางมะเฟือง
17 หมู่ 1 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0861529571
223 3-24-09-01/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคลองหนึ่ง
60 หมู่ 13 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0843455748
224 3-24-10-02/1-0020 รักษ์ฤาไน
33/18 หมู่ 22 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0811774035
225 1-18-01-09/1-0004 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรบ้านยางนา
228 หมู่ 7 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 056414173
226 1-18-03-07/1-0006 วิสาหกิจชุมชนทำเห็ดนางฟ้าบ้านสำนักจั่น
36 หมู่ 5 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0819532423
227 1-18-03-04/1-0007 เห็ดภูฐานบ้านกะทง
21/1 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0898599398
228 1-18-03-11/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านท่าข้าม
162 หมู่ 5 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0892777402
229 1-18-04-02/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเห็ดฟางหมู่ 5 ต.ตลุก
155/1 หมู่ 5 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 07844281
230 1-18-04-02/1-0019 เกษตรเห็นฟาง
148/3 หมู่ 5 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0848224042
231 1-18-04-02/1-0021 กลุ่มแม่บ้านเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 5
178 หมู่ 5 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0845932188
232 1-18-05-01/1-0001 กลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
20/2 หมู่ 16 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 056437015
233 1-18-07-02/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสว่าง ตำบลวังตะเคียน
297 หมู่ 12 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0862068290
234 3-20-02-04/1-0005 เพาะเห็ดบ้านโป่ง
20 หมู่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทรศัพท์
235 3-20-02-04/1-0008 เพาะและแปรรูปเห็ดชากนิมิตร
34/1 หมู่ 2 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038379451
236 3-20-02-03/1-0002 เพาะเห็ดฟางบ้านเกาะไม้แหลม
132 หมู่ 6 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0835987219
237 3-20-04-07/1-0001 ผู้เพาะเห็ดตำบลตะเคียนเตี้ย
75 หมู่ 2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 017231044
238 3-20-05-03/1-0002 เพาะเห็ดฟางตำบลมาบโป่ง
21/1 หมู่ 1 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 018632162
239 3-20-06-03/1-0007 กลุ่มสนใจเพาะเห็ดวัดหลวง
69/2 หมู่ 3 ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0867751991
240 3-20-06-16/1-0015 เพาะเห็ดฟาง หมู่ 13
134 หมู่ 13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 094053882
241 3-20-06-06/1-0010 กลุ่มผู้ส่งเสริมผู้เพาะเลี้ยงเห็ด อ.พนัสนิคม
34/1 หมู่ 8 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์
242 3-20-09-02/1-0009 บ้านไม้ไทย
35/5 หมู่ 5 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0868313390
243 3-20-10-06/1-0011 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดฟางพลวงทอง
264 หมู่ 1 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์
244 3-20-10-06/1-0014 กลุ่มเห็ดพลวงทอง
836 หมู่ 4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0818646209
245 3-20-10-04/1-0008 ชีวิตดีมีเห็ด
130/1 หมู่ 9 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0876020133
246 3-20-10-04/1-0010 สายอารีย์ฟาร์ม
163 หมู่ 7 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0813547949
247 3-20-10-06/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านเขาห้ายอด
479 หมู่ 4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0810009412
248 3-20-10-06/1-0023 กลุ่มกิตติสัณต์พันธุ์เห็ดครบวงจร
153/1 หมู่ 5 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0879831519
249 3-20-10-06/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดคุ้มคลองปริง
147 หมู่ 3 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0892465235
250 3-20-11-01/1-0024 วิสาหกิจชุมชนชมรมคนรักเห็ด
77/1 หมู่ 9 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โทรศัพท์
251 5-86-01-12/1-0006 เพิ่มศักยภาพปาล์มน้ำมันบ้านท่ามะปริง
109 หมู่ 7 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0869469471
252 5-86-01-16/1-0015 ฟาร์มเห็ดห้วยบอน
3/1 หมู่ 4 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0881791947
253 5-86-02-06/1-0001 ชมรมเพาะเห็ดท่าข้าม
18/1 หมู่ 12 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 047315637
254 5-86-02-07/1-0007 กลุ่มปาล์มน้ำมันและโคเนื้อบ้านร้านตัดผม
30 หมู่ 4 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 077610213
255 5-86-02-10/1-0008 กลุ่มผู้ปลูกและรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมัน
200 หมู่ 6 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0899093465
256 5-86-02-05/1-0006 กลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันบ้านโป่งเงาะ
1986 หมู่ 12 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0
257 5-86-02-05/1-0010 กลุ่มปรับปรุงไม้ผลไม้ยืนต้นบ้านโป่งเงาะ
2144/1 หมู่ 12 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0822750547
258 5-86-02-02/1-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และปลูกปาล์มน้ำมันมูฮาญีรีน
78 หมู่ 3 ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0
259 5-86-02-06/1-0004 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปลูกปาล์มน้ำมันและไม้ผลไม้ยืนต้นบ้านน้ำพุ
2 หมู่ 12 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0
260 5-86-02-05/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดและเกษตรผสมผสานบ้านสตง
14 หมู่ 21 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0856917800
261 5-86-03-07/1-0004 กลุ่มวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งพัด
9 หมู่ 2 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0895885174
262 5-86-05-02/1-0001 โรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านช่องเอี่ยว
195 หมู่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 010871667
263 5-86-05-02/1-0002 กลุ่มออมทรัพย์บ้านควนข่า
63 หมู่ 8 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 012724488
264 5-86-05-02/1-0005 กลุ่มพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
41 หมู่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0899705873
265 5-86-05-01/1-0017 ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านทรัพย์ทวี ม.19
52/1 หมู่ 19 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0848482241
266 5-86-05-01/1-0033 วิสาหกิจชุมชนพลังมด
40 หมู่ 12 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0952450482
267 5-86-06-02/1-0028 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรบ้านในเเจะ
80 หมู่ 8 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0916479687
268 5-86-08-04/1-0001 เห็ดฟางบ้านคลองโชน
31 หมู่ 3 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โทรศัพท์ 018916982
269 5-86-08-03/1-0009 เพาะเห็ดฟางบ้านคลองเพรา
87 หมู่ 3 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โทรศัพท์ 016467635
270 5-86-08-04/1-0007 เพาะเห็ดฟางบ้านถ้ำเต่าทอง
47/2 หมู่ 4 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โทรศัพท์ 0872683834
271 6-50-01-07/1-0003 กลุ่มอาชีพนครพิงค์
11/1 หมู่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053357400
272 6-50-01-08/1-0006 กลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษบ้านสันลมจอย
100/3 หมู่ 13 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899500850
273 6-50-01-10/1-0004 ดอกไม้งามบ้านเกาะกลาง
58 หมู่ 8 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0815312627
274 6-50-01-16/1-0043 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
66 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0810203971
275 6-50-02-05/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดเด่นตะวันใต้
64 หมู่ 20 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053826924
276 6-50-02-03/1-0023 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหลวง
277 หมู่ 16 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0895550642
277 6-50-02-09/1-0018 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองบัว
43 หมู่ 15 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
278 6-50-03-01/1-0083 กลุ่มทวีชัยฟาร์มเห็ด
150 หมู่ 12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
279 6-50-05-14/1-0001 เห็ดหอมเทพเสด็จ
44 หมู่ 7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 092655385
280 6-50-05-13/1-0005 กลุ่มเห็ดหอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
38/1 หมู่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 071894585
281 6-50-05-09/1-0001 แปรรูปสมุนไพรบ้านแม่คือ
52 หมู่ 2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 092657822
282 6-50-05-13/1-0007 กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปเห็ดหอมบ้านปางน้ำถุ
6 หมู่ 1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 071923285
283 6-50-05-13/1-0009 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปางแฟน
47/1 หมู่ 5 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 065268856
284 6-50-05-12/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านตลาดขี้เหล็ก
70 หมู่ 1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 016722358
285 6-50-06-05/1-0001 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านภูดิน48
128/1 หมู่ 9 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
286 6-50-06-07/1-0015 กลุ่มเกษตรเทคโนโลยีก๊างหงส์
24/2 หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 016029336
287 6-50-06-07/1-0018 กลุ่มโฮมสเตย์แม่โจ้บ้านดิน ต.บ้านเป้า
76 หมู่ 1 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 071893913
288 6-50-06-05/1-0035 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเม็ง
82/2 หมู่ 7 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 050345668
289 6-50-06-04/1-0010 กลุ่มบ้านใหม่-เมืองแกนพัฒนา
125/5 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0820364454
290 6-50-06-05/1-0052 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรม ตำบลแม่หอพระ
66 หมู่ 2 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
291 6-50-07-10/1-0007 กลุ่มเพียงพอดี
173/1 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053122030
292 6-50-09-12/1-0009 เกษตรพอเพียงบ้านดอนหมู่2
148/1 หมู่ 2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 050313875
293 6-50-09-04/1-0008 กลุ่มเกษตรกรธรรมชาติทุ่งทอง
128 หมู่ 10 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 061907405
294 6-50-09-01/1-0006 เพาะเห็ดหอม
19/1 หมู่ 11 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0871931746
295 6-50-09-10/1-0007 เกษตรก้าวหน้าบ้านป่าแงะ
44/1 หมู่ 3 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0869138806
296 6-50-09-05/1-0033 ปลูกผักปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัย
203 หมู่ 10 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0857141770
297 6-50-09-05/1-0056 อปพร. แม่สูน
9/1 หมู่ 8 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861958859
298 6-50-09-05/1-0059 หมู่บ้านสันมะเฟือง
316 หมู่ 10 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0871818445
299 6-50-10-02/1-0020 กลุ่มเกษตรกรบ้านสันมะนาว
111 หมู่ 2 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
300 6-50-10-06/1-0003 เพาะเห็ด อบต.บ้านหลวง
143 หมู่ 1 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899536533
301 6-50-10-06/1-0004 สืบสานบ้านเกิดทำดีเพื่อแผ่นดิน
124 หมู่ 1 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0841739847
302 6-50-10-05/1-0018 บ้านร่มไทย
38/2 หมู่ 14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053373078
303 6-50-10-05/1-0019 กลุ่มเห็ดหอมท่ามะแกง2
85 หมู่ 7 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0833211054
304 6-50-10-05/1-0023 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
260 หมู่ 3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0856232642
305 6-50-10-01/1-0029 กลุ่มเลี้ยงปลาดอนชัยใต้
210 หมู่ 2 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0817656252
306 6-50-10-02/1-0056 กลุ่มเกษตรกรพอเพียง ตำบลแม่สาว
314 หมู่ 13 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899526187
307 6-50-11-08/1-0031 กลุ่มพัฒนาอาชีพ 6 เขื่อนผาก
121 หมู่ 6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0810299144
308 6-50-11-04/1-0019 คนรักผักพร้าว
203 หมู่ 1 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899559002
309 6-50-12-01/1-0038 กลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านสันป่าตองใต้
509 หมู่ 14 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 098538309
310 6-50-12-01/1-0045 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดกิ่วแลหลวง
79 หมู่ 3 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0820362616
311 6-50-12-04/1-0042 กลุ่มผลิตเห็ดตำบลมะขามหลวง
86/1 หมู่ 1 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0828964820
312 6-50-13-04/1-0029 กลุ่มเกษตรอินทรีย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
66/7 หมู่ 9 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
313 6-50-13-13/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลสันกลาง
15/1 หมู่ 4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
314 6-50-13-11/1-0042 กลุ่มผู้พิการบ้านล้านตอง
22 หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0873019143
315 6-50-13-05/1-0026 กลุ่มแปรรูปและจำหน่ายส่งออกผลผลิตทางการเกษตรบ้านหัวฝาย
4/1 หมู่ 9 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0840437176
316 6-50-14-12/1-0005 เพาะเห็ดหนองทราย
225 หมู่ 5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053397345
317 6-50-14-02/1-0005 กลุ่มเกษตรสันทราย
88 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 018828084
318 6-50-14-03/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดเมืองเหนือ (เชียงใหม่)
131 หมู่ 4 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053380112
319 6-50-15-09/1-0006 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12
122 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 811800825
320 6-50-15-07/1-0024 กลุ่มเห็ดโคนน้อยไร่ใต้
38 หมู่ 1 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
321 6-50-19-02/1-0001 กลุ่มเกษตรกรบ้านสันกับตองหมู่ 7
15/2 หมู่ 7 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053420153
322 6-50-19-08/1-0004 กลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์เคมีฟอสเฟตบ้านแคว
65/1 หมู่ 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053429084
323 6-50-19-02/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 5 ต.สารภี
115 หมู่ 5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 096348928
324 6-50-19-02/1-0003 กลุ่มบ้านสันกับตองใต้ หมู่ 7 ต.สารภี
201 หมู่ 7 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053420526
325 6-50-19-08/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 5 ต.ท่ากว้าง
43/1 หมู่ 5 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053428847
326 6-50-19-07/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 3 ต.หนองผึ้ง
30 หมู่ 3 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053322499
327 6-50-19-01/1-0014 กลุ่มรักษ์เกษตรการเพาะเห็ดและการแปรรูป ต.ยางเนิ้ง
35/1 หมู่ 6 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0818827312
328 6-50-19-08/1-0013 กลุ่มพืชสวนเกษตรบ้านท่ากว้าง หมู่ 6 ต.ท่ากว้าง
54 หมู่ 6 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053429907
329 6-50-19-06/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดโคนน้อยอินทรีย์บ้านกู่แดง ต.หนองแฝก
102 หมู่ 7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
330 6-50-20-02/1-0011 กลุ่มผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนบ้านห้วยไคร้
18 หมู่ 5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0813870059
331 6-50-21-04/1-0048 วิสาหกิจชุมชนบ้านปาง
103 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899542862
332 6-50-22-04/1-0011 องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน
28 หมู่ 5 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 050414549
333 6-50-22-05/1-0046 ผองเพื่อนกรุ๊ป
1 หมู่ 6 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0848046784
334 6-50-22-05/1-0047 กลุ่มหัตถกรรมบ้านดอนเปา
271/1 หมู่ 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0831561088
335 6-50-22-01/1-0054 กลุ่มผู้เพาะเห็ดโคนน้อยบ้านริมวาง
18 หมู่ 7 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0771391800
336 6-50-23-03/1-0034 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านสหกรณ์ 3
29/2 หมู่ 3 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0850330069
337 6-50-24-04/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดฟางโป่งจ้อ
39 หมู่ 7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 057243905
338 6-50-24-03/1-0010 กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรบ้านศรีแดนเมือง
53/3 หมู่ 6 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053363565
339 4-36-01-11/1-0004 การทอผ้าสตรีแม่บ้านดงบัง
47 หมู่ 4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
340 4-36-01-11/1-0005 กลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 8 ตำบลลาดใหญ่
711 หมู่ 8 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044801080
341 4-36-01-04/1-0004 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบ้านกุดขมิ้น
60 หมู่ 7 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 078710398
342 4-36-01-14/1-0004 ผลิตภัณฑ์การเกษตรสามพันตา
36/1 หมู่ 8 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
343 4-36-01-10/1-0003 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพื่อการผลิตและส่งออก
385 หมู่ 9 ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 072417503
344 4-36-01-04/1-0020 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพาะเห็ดฟาง
42 หมู่ 7 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044743270
345 4-36-01-17/1-0001 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพาะเห็ดฟาง ต.โคกสูง
8 หมู่ 4 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
346 4-36-01-16/1-0002 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนน
22 หมู่ 8 ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044899160
347 4-36-01-14/1-0016 กลุ่มผู้ปลูกอ้อยโควต้า5407
90 หมู่ 7 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
348 4-36-01-17/1-0003 เลี้ยงโคพื้นบ้านบ้านห้วยยาง หมู่ท่4 ต.โคกสูง
8 หมู่ 4 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
349 4-36-01-09/1-0016 กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรบ้านนาสีนวล
302 หมู่ 7 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044853136
350 4-36-01-14/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน บ้านชีลอง หมู่ 7
148 หมู่ 7 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 012827696
351 4-36-01-17/1-0007 เลี้ยงโคพื้นบ้าน หมู่ที่ 6 ต.โคกสูง
8 หมู่ 6 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0848239237
352 4-36-01-11/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านลาดน้อย
50/1 หมู่ 2 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862626851
353 4-36-01-14/1-0032 เลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านวังเดือนห้า
96 หมู่ 9 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 085202789
354 4-36-01-14/1-0033 ส่งเสริมการผลิตการเกษตรบ้านวังเดือนห้า
1 หมู่ 9 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
355 4-36-01-14/1-0042 กลุ่มเกษตรเพื่อการผลิต บ้านใหม่สามพันตา
131 หมู่ 11 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0821331945
356 4-36-01-18/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นตำบลบุ่งคล้า
120/2 หมู่ 3 ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0872504870
357 7-36-02-05/1-0011 วิสาหกิจชุมชนบ้านแก้งยาว หมู่ 2
20/1 หมู่ 2 ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
358 4-36-03-07/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดโคกมั่งงอย หมู่ 9
48 หมู่ 9 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 094274005
359 4-36-03-07/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านโคกมั่งงอย ม.2
266 หมู่ 2 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
360 4-36-03-01/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านโคกไม้งาม
11 หมู่ 6 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
361 4-36-03-05/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านโคกไม้งาม 2
54 หมู่ 6 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
362 4-36-03-05/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านห้วยยาง 1
76 หมู่ 7 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
363 4-36-03-05/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านห้วยยาง 2
183 หมู่ 7 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
364 4-36-03-05/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านหลุบเพ็ก
161 หมู่ 4 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
365 4-36-04-02/1-0012 เกษตรธรรมชาติ อ.เกษตรสมบูรณ์
456 หมู่ 1 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044869069
366 4-36-04-03/1-0017 ตำบลบ้านเดื่อเพื่อส่งสริมเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจร
49/1 หมู่ 8 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0859125247
367 4-36-04-09/1-0041 กลุ่มเพาะเห็ด ม.4
165 หมู่ 4 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0857700175
368 4-36-05-01/1-0040 กลุ่มเพาะเห็ดโนนเก่าใหญ่
15 หมู่ 14 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0878151119
369 4-36-08-01/1-0006 เห็ดฟางหนองบัวระเหว
347 หมู่ 1 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044897058
370 4-36-08-01/1-0009 เพาะเห็ดฟางหนองโจด
2 หมู่ 3 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 065503580
371 4-36-09-03/1-0003 วังตาท้าวฟาร์ม
15 หมู่ 3 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 062651233
372 4-36-09-01/1-0004 บ้านยางเกี่ยวแฝก
547 หมู่ 3 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 099484840
373 4-36-09-01/1-0020 เกษตรอินทรีย์ศรีเจริญธรรม
188 หมู่ 16 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
374 4-36-11-01/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านนาดี
190 หมู่ 1 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0874349870
375 4-36-12-10/1-0017 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก
290 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0817715197
376 4-36-12-10/1-0033 ส่งเสริมอาชีพชุมชน
21 หมู่ 11 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0862630325
377 4-36-12-01/1-0017 เพาะเห็ดและแปรรูปบ้านแสงเจริญ
94 หมู่ 11 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0903735800
378 4-36-12-07/1-0016 เห็ดสร้างรายได้บ้านป่าหม้อม.7
118 หมู่ 7 ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
379 4-36-13-08/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดครบวงจรบ้านดงกลาง2557
59 หมู่ 7 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0823370968
380 4-36-13-08/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดครบวงจรบ้านดงกลาง
110 หมู่ 7 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0900280097
381 4-36-13-08/1-0034 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดครบวงจรบ้านหนองตากล้า
43 หมู่ 8 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0943727895
382 4-36-13-08/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดครบวงจรบ้านหนองตากล้า2557
86 หมู่ 8 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0844015048
383 4-36-13-08/1-0036 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดเพื่อสุขภาพบ้านหนองตากล้า
45 หมู่ 8 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0880283312
384 4-36-13-06/1-0023 กลุ่มโชคเจริญการเกษตร
176 หมู่ 7 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0883057952
385 4-36-13-08/1-0037 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปครบวงจรบ้านดงใต้
96 หมู่ 6 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0880397632
386 4-36-13-06/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดเพื่อสุขภาพบ้านดงบังใต้
111 หมู่ 1 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0823505420
387 4-36-13-04/1-0051 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านห้วยยาง
286 หมู่ 8 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0817082575
388 4-36-13-04/1-0052 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดเพื่อสุขภาพบ้านห้วยยาง
286 หมู่ 8 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0817082575
389 4-36-13-01/1-0030 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านนาเขิน
41 หมู่ 1 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0908360307
390 4-36-13-01/1-0031 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านน้ำพุปางวัว
236 หมู่ 8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0850975143
391 4-36-14-04/1-0007 ผู้ผลิตพืชผักปลอดภัย
146 หมู่ 1 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 079518290
392 4-36-15-04/1-0006 ผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านหนองแดง
21 หมู่ 6 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0848248423
393 4-36-16-02/1-0002 เพาะเห็ดฟางบ้านซับสมบูรณ์
324 หมู่ 9 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 057637132
394 4-36-16-02/1-0005 บ้านโนนสมบูรณ์ลีลาวดี
143 หมู่ 10 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 072516031
395 4-36-16-01/1-0020 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจรบ้านซับเจริญสุข ม.5
111 หมู่ 5 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0852008531
396 4-36-16-02/1-0030 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโนนสมบูรณ์
266 หมู่ 10 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
397 6-57-01-11/1-0003 กลุ่มแปรรูปเห็ดตำบลแม่กรณ์
3 หมู่ 3 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
398 6-57-01-16/1-0004 เพาะเห็ดบ้านโพธิ์งาม
142 หมู่ 20 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
399 6-57-01-03/1-0013 เพาะเห็ดฟางบ้านป่ากุ๊ก
20 หมู่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 043632921
400 6-57-01-15/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดดอยจำตอง
185 หมู่ 13 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
401 6-57-01-16/1-0063 บ้านประตูล้อ
21 หมู่ 21 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053673849
402 6-57-01-13/1-0070 เพาะเห็ดบ้านสันสลี หมู่ 15 ต.ห้วยสัก
172 หมู่ 15 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861929575
403 6-57-01-16/1-0069 กลุ่มผลิตและแปรรูปจากเห็ดหอม
244 หมู่ 9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0816036314
404 6-57-01-13/1-0099 ไร่เชิญตะวัน
217 หมู่ 25 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053602666
405 6-57-01-13/1-0104 เพาะเห็ดบ้านสันต้นเปา ม. 14
90 หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0841907840
406 6-57-01-13/1-0122 เพาะเห็ดบ้านร่องปลาขาว ม.7
405 หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0819982413
407 6-57-02-04/1-0024 สวนเห็ดราษฎร์เจริญ
108 หมู่ 4 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0802757084
408 6-57-03-08/1-0016 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านม่วงเจ็ดต้น
156/1 หมู่ 9 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871939359
409 6-57-04-04/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดฟางอบไอน้ำบ้านแม่ลอยไร่
177 หมู่ 5 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 061793292
410 6-57-04-10/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าถ่อน
58 หมู่ 9 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 070838890
411 6-57-04-03/1-0009 กลุ่มเกษตรขุนปล้องก้าวหน้า 2543
148 หมู่ 7 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 095527583
412 6-57-04-12/1-0008 กลุ่มสวนเห็ดศรีดอนไชย
4 หมู่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 099501441
413 6-57-04-03/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 12 ตำบลปล้อง
169 หมู่ 12 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 061974678
414 6-57-04-04/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่5,6,11
87 หมู่ 5 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0810313498
415 6-57-04-13/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าหนองแรดเหนือ
49 หมู่ 2 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0813865360
416 6-57-04-05/1-0057 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 7
28 หมู่ 7 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
417 6-57-04-13/1-0039 กลุ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน หนองแรด 2
133 หมู่ 2 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0845001586
418 6-57-04-03/1-0030 เพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
118 หมู่ 4 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0856524662
419 6-57-04-04/1-0059 เห็ดฟางเพาะไอน้ำ
146 หมู่ 5 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0810303015
420 6-57-05-15/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านดงมีชัย
181 หมู่ 6 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 071784964
421 6-57-05-01/1-0008 ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันต้นดู่
170 หมู่ 4 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053677335
422 6-57-05-02/1-0053 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดสตรี หมู่ 8
43 หมู่ 8 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053671209
423 6-57-05-05/1-0030 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองหมด
122 หมู่ 8 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0827614043
424 6-57-05-10/1-0065 กลุ่มเพาะเห็ดฟางหมู่ที่ 8
1 หมู่ 8 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0877497691
425 6-57-05-15/1-0040 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านทุ่งสามเหลี่ยม
246 หมู่ 3 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895587932
426 6-57-05-15/1-0043 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านดงมีชัย
26 หมู่ 6 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0856145370
427 6-57-05-07/1-0049 กลุ่มผลิตเห็ดและไผ่หวานเพื่อจำหน่าย
66 หมู่ 15 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0856159249
428 6-57-05-08/1-0039 การเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านป่าหุ่ง
245 หมู่ 1 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0898507965
429 6-57-07-11/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านกล้วย ต. ศรีค้ำ
23 หมู่ 5 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0869119623
430 6-57-07-04/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านใหม่พัฒนา ม.10 ต.ป่าซาง
193/2 หมู่ 10 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0814688705
431 6-57-08-05/1-0039 เพาะเห็ดบ้านสันต้นเปา
43 หมู่ 1 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0821821250
432 6-57-09-05/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านทุ่งเกลี้ยง หมู่ 6
217 หมู่ 6 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053668318
433 6-57-09-02/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดฟางแก้ไขความยากจน
76 หมู่ 9 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์
434 6-57-09-01/1-0012 เห็ดเพิ่มพูลทรัพย์
112/1 หมู่ 5 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 061183219
435 6-57-09-06/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านป่าเหมือด
251/1 หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0840249124
436 6-57-09-08/1-0016 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าก๋อย
43 หมู่ 8 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0819607496
437 6-57-09-05/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านใหม่พัฒนา
12 หมู่ 8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899529411
438 6-57-10-01/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ด ต.แม่สรวย
395 หมู่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์
439 6-57-10-03/1-0011 กลุ่มพ่อบ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านทุ่งฟ้าผ่า
32/1 หมู่ 7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 051077542
440 6-57-10-01/1-0018 กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารบ้านโป่งปูเฟือง
291 หมู่ 1 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0897560540
441 6-57-11-05/1-0021 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดแม่ห่าง
186 หมู่ 7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0840424460
442 6-57-11-05/1-0022 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดบ้านทุ่งม่านเหนือ
46 หมู่ 13 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์
443 6-57-11-05/1-0023 กลุ่มผู้เพาะเห็ดเวียงป่าเป้า
42 หมู่ 10 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์
444 6-57-12-03/1-0005 กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์
115 หมู่ 14 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 096321433
445 6-57-12-03/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยก้างกลาง ม.17 ต.ไม้ยา
12 หมู่ 17 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053672123
446 6-57-12-01/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดสบเปา
206 หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053788174
447 6-57-12-03/1-0032 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรร่วมใจ
63 หมู่ 13 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0892663166
448 6-57-12-03/1-0042 เห็ดฟางก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
78 หมู่ 17 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0815940780
449 6-57-12-03/1-0045 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยเดื่อ ม.1 ต.ไม้ยา
132 หมู่ 1 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053672621
450 6-57-12-02/1-0012 เพาะเห็ดฟาง - นางฟ้า ป่ามื่น หมู่ที่ 8
1 หมู่ 8 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0852135607
451 6-57-12-03/1-0076 เพาะเห็ดในโรงเรือนห้วยก้างกลาง
28 หมู่ 17 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895565963
452 6-57-13-04/1-0012 กลุ่มพัฒนาบ้านท่าข้าม
101 หมู่ 1 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0870992244
453 6-57-13-01/1-0034 กลุ่มเพาะเห็ดแม่บ้านห้วยลึก
26/3 หมู่ 4 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0837634200
454 6-57-13-02/1-0031 กลุ่มการเกษตรผสมบ้านกอก
46 หมู่ 3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0856526100
455 6-57-14-01/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน ม.17 ต.ต้า
68 หมู่ 17 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0857077139
456 6-57-14-03/1-0038 กลุ่มผลิตเห็ดบ้านยางฮอม หมู่ 12 ต.ยางฮอม
29 หมู่ 12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์
457 6-57-16-03/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านร่องปลายนา
176 หมู่ 11 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 095521965
458 6-57-16-04/1-0037 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว ม.7 ป่าก่อดำ
2 หมู่ 7 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053666078
459 6-57-17-03/1-0004 กลุ่มเกษตรเพาะเห็ดฟาง
135 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 062677158
460 6-57-18-02/1-0028 การแปรรูปวัสดุจากน้ำยางพาราดอยหลวง
55 หมู่ 7 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์
461 6-57-18-01/1-0047 กลุ่มส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง
4 หมู่ 11 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์
462 6-63-01-13/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดและปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองปรือ
21/3 หมู่ 1 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 055514718
463 6-63-01-11/1-0017 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวาสนา
103 หมู่ 12 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
464 6-63-01-13/1-0043 กลุ่มพัฒนาอาชีพ ม.7 บ้านหนองตาชื่น
233/39 หมู่ 7 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0550896143
465 6-63-01-09/1-0078 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านน้ำโจน
83 หมู่ 6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0834838145
466 6-63-02-01/1-0021 กลุ่มพัฒนาเกษตรปากวัง หมู่ที่ 10 ต.ตากออก
46/2 หมู่ 10 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก โทรศัพท์
467 6-63-02-05/1-0011 กลุ่มสตรีเย็บผ้าสหกรณ์บ้านตาก
30 หมู่ 4 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0833818052
468 6-63-04-02/1-0020 แม่จะเราฟาร์มเห็ด
131/3 หมู่ 5 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 055585305
469 6-63-04-02/1-0092 เพาะเห็ดและพืชไร่
245 หมู่ 6 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0848198860
470 6-63-04-02/1-0094 เพาะเห็ดชุมชนบ้านทุ่งน้อย ม.6
139 หมู่ 6 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0860603297
471 6-63-06-04/1-0004 กองทุนฟาร์มเห็ดแม่ตาว หมู่ 2
68 หมู่ 2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055534956
472 6-63-07-02/1-0054 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเสรีราษฎร์ หมู่ 6
54/13 หมู่ 6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 062116235
473 6-63-07-01/1-0044 กลุ่มเกษตรพัฒนาพบพระชุมชนที่ 1
60/2 หมู่ 1 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 098575236
474 6-63-07-01/1-0099 เกษตรกรชุมชนที่ 6 (เกษตรกรเพาะเห็ด)
14 หมู่ 7 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0892726132
475 6-63-07-03/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านร่มเกล้าสหมิตร ม.5 คีรีราษฎร์
553 หมู่ 5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
476 6-63-07-03/1-0039 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์บ้านร่มเกล้าสหมิตร
145 หมู่ 5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0912949116
477 6-63-09-02/1-0019 กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโบสถ์
999 หมู่ 4 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
478 6-63-09-02/1-0023 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
1 หมู่ 2 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0836313263
479 6-63-09-03/1-0021 กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านท่าตะคร้อ
67 หมู่ 5 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
480 6-63-09-01/1-0067 กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านเด่นวัว
249/4 หมู่ 4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0872058542
481 6-63-09-01/1-0069 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเด่นวัวราษฏร์รังสรรค์
999 หมู่ 12 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
482 6-63-09-03/1-0023 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านทุ่งกง
135 หมู่ 1 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0878049628
483 6-63-09-03/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านประดาง
4/1 หมู่ 3 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
484 5-92-01-15/1-0027 เพาะเห็ดเเครงน้ำผุด กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำผุด จังหวัดตรัง
209/1 หมู่ 1 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 075259126
485 5-92-02-09/1-0012 กลุ่มเรียนรู้อนุรักษ์ลุ่มน้ำตรังบ้านย่านซื่อ
79/2 หมู่ 4 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0810897740
486 5-92-03-02/1-0005 แพรวแพรวา
97/2 หมู่ 1 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โทรศัพท์ 0831768003
487 5-92-03-03/1-0007 เพาะเห็ดบ้านลำขนุน
154 หมู่ 8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โทรศัพท์
488 5-92-03-03/1-0019 ท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงานสืบสานภูมิปัญญานาชุมเห็ด
3 หมู่ 8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โทรศัพท์ 0854781044
489 5-92-05-02/1-0007 เลี้ยงผึ้งโพรงเขาไม้แก้ว
167 หมู่ 2 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 083969504
490 5-92-05-02/1-0019 กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใสหนำสูง
60 หมู่ 2 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง โทรศัพท์ 0869477868
491 5-92-07-04/1-0009 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงป่ากอ
186 หมู่ 8 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์
492 5-92-07-05/1-0041 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยโต๊ะสี
179 หมู่ 1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0815383803
493 5-92-10-03/1-0008 โดนัทล้อมใจใสสะอาด
74/2 หมู่ 1 ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง โทรศัพท์ 0875174605
494 3-23-01-11/1-0004 กลุ่มพืชผลการเกษตร หมู่ 7 ตำบลท่ากุ่ม
9/1 หมู่ 7 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด โทรศัพท์ 0871399336
495 3-23-03-03/1-0021 แม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งพีด
9 หมู่ 6 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด โทรศัพท์
496 3-23-04-04/1-0011 ขนำฅนต้นน้ำ
1131 หมู่ 3 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด โทรศัพท์ 0819967691
497 4-43-01-05/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเวียงคุก
320 หมู่ 5 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 032851324
498 4-43-01-13/1-0003 บ้านแห่งพระคุณโคกก่องหนองคาย
130 หมู่ 10 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0817394243
499 4-43-02-02/1-0002 กลุ่มมัจฉาโอชาตำบลน้ำโมง
82 หมู่ 10 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 050082484
500 4-43-02-07/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
19 หมู่ 6 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0899447920
501 4-43-05-01/1-0024 กลุ่มพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดบ้านจอมทอง
297 หมู่ 14 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
502 4-43-06-03/1-0008 กลุ่มทำสวนยางบ้านโคกกลาง
91 หมู่ 6 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0895146127
503 4-43-06-02/1-0002 กลุ่มผลิตเห็ดครบวงจรบ้านโนนโพธิ์ศรี
136 หมู่ 10 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0810602499
504 4-43-06-07/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านเหล่าทอง ม.4
243 หมู่ 4 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0870776974
505 4-43-07-03/1-0011 เพาะเลี้ยงเห็ดยางคำ
1 หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0857395812
506 4-43-08-01/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองแสง
84 หมู่ 6 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0856592796
507 4-43-08-04/1-0022 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านนาบอน หมู่ ๕
32 หมู่ 5 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0806555027
508 4-43-08-01/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าโสกกล้า
80 หมู่ 1 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0878671332
509 4-43-10-05/1-0002 เพาะเห็ดบดบ้านศรีสุขพัฒนา
164 หมู่ 6 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 072326603
510 4-43-10-06/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนสำราญ
64 หมู่ 2 ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
511 4-43-11-01/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดครบวงจรบ้านโสกโพธิ์
140 หมู่ 4 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 010515639
512 4-43-11-02/1-0013 กลุ่มไม้กวาดบ้านโนนศิลา ม.11 ต.โพธิ์หมากแข้ง
131 หมู่ 11 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 046862419
513 4-43-11-01/1-0011 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเทพบันดาล
29 หมู่ 15 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 092740367
514 4-43-11-01/1-0013 กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านนาขาม ม.7
68 หมู่ 7 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0847428142
515 4-43-14-03/1-0019 กล่มผู้ผลิตเห็ดสู่การแปรรูป
256 หมู่ 8 ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0847993804
516 4-43-15-04/1-0009 กลุ่มแปรรูปอาหาร หมู่ที่ 5 บ้านท่าคำบง
221 หมู่ 5 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0857435854
517 4-43-17-03/1-0009 เพาะเห็ดฟางห้วยหินขาว
76 หมู่ 6 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์
518 4-43-17-03/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทางการเกษตรบ้านห้วยหมากพริก
24 หมู่ 7 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0872205767
519 4-43-17-03/1-0017 เพื่อพัฒนาอาชีพบ้านห้วยหินขาว หมู่ 6
36 หมู่ 6 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0876381623
520 4-43-17-01/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านภูพนังม่วง
19 หมู่ 8 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0878645116
521 2-73-02-14/1-0014 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ
175 หมู่ 8 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0870920218
522 2-73-03-08/1-0001 กลุ่มเห็ดฟางบ้านวัดน้อย หมู่ 4 ต.ท่าพระยา
49/2 หมู่ 4 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทรศัพท์
523 5-96-02-06/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะสะท้อน
37 หมู่ 2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 069554126
524 5-96-02-03/1-0008 สุขใสมั่งคั่งเจริญรุ่งเรือง
217 หมู่ 6 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 073583111
525 5-96-02-06/1-0006 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเกาะสะท้อน
37 หมู่ 2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0869554126
526 5-96-05-02/1-0008 พัฒนาสันติ
90/1 หมู่ 1 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0856290833
527 5-96-06-02/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านมือและห์
20 หมู่ 1 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 050797290
528 5-96-06-01/1-0016 กลุ่มไร่นาสวนผสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบากง
55/1 หมู่ 6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0898862526
529 5-96-06-07/1-0017 เห็ดรุ่งอรุณ
65/4 หมู่ 2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0894635630
530 5-96-08-02/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านน้ำขาว-ยะกา
1 หมู่ 3 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส โทรศัพท์
531 5-96-09-03/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ด ต้นกล้าบ้านน้ำใส
48 หมู่ 3 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0856712502
532 6-55-01-04/1-0014 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
105 หมู่ 7 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 099551413
533 6-55-01-04/1-0017 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านก๊อด
15 หมู่ 7 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0836195741
534 6-55-01-07/1-0011 เพาะเห็ดบ้านก๊อดใหม่พัมนา
113 หมู่ 7 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
535 6-55-01-07/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดภูฐานคำบ้านก้อตใหม่พัฒนา
119 หมู่ 7 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
536 6-55-01-07/1-0013 เพาะเห็ดบ้านสไมย์
173 หมู่ 2 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
537 6-55-01-16/1-0023 พัฒนาอาชีพเพาะเห็ด
19 หมู่ 3 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
538 6-55-01-16/1-0026 เพาะเห็ดป่าฝางสามัคคี
3 หมู่ 13 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0861845119
539 6-55-01-07/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 3
101 หมู่ 3 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0848070164
540 6-55-01-08/1-0019 วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด หมู่ที่ 9
75 หมู่ 9 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
541 6-55-01-16/1-0031 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านนามน
37 หมู่ 7 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
542 6-55-01-08/1-0034 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 6 ต.ดู่ใต้
168 หมู่ 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
543 6-55-01-16/1-0044 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก
74 หมู่ 12 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0810289051
544 6-55-03-01/1-0008 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเป้า
63 หมู่ 1 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทรศัพท์ 0846092500
545 6-55-04-01/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านใหม่มงคล
92 หมู่ 2 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์ 0811685314
546 6-55-05-03/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดอนสถาน 1
173 หมู่ 12 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0861794095
547 6-55-05-10/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านศาลา
141 หมู่ 4 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 071824058
548 6-55-05-02/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหัวเมือง
28 หมู่ 5 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 061883646
549 6-55-06-08/1-0010 เพาะเห็ดบ้านฮวก
130 หมู่ 4 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์ 061969142
550 6-55-06-05/1-0007 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านตาลชุม หมู่ 3
69 หมู่ 3 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์ 0811663018
551 6-55-06-04/1-0011 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรบ้านก๋ง
156 หมู่ 1 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์ 0871939879
552 6-55-07-09/1-0001 ทำสวนยาบหัวนา
43 หมู่ 4 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 0895587446
553 6-55-07-05/1-0011 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านนาเหลืองใน
199 หมู่ 1 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
554 6-55-07-01/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดอนแก้ว
37 หมู่ 3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
555 6-55-07-15/1-0033 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงปางสา หมู่ 3 ต.จอมจันทร์
64 หมู่ 3 ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
556 6-55-07-15/1-0036 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านจอมจันทร์ หมู่ 1
103/1 หมู่ 1 ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
557 6-55-07-03/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านน้ำงุ๊
38 หมู่ 7 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 0884056371
558 6-55-07-07/1-0025 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านน้ำมวบ
190 หมู่ 1 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 0879297518
559 6-55-07-05/1-0034 เพาะเห็ดบ้านห้วยม่วง
1 หมู่ 2 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 0805035164
560 6-55-08-02/1-0012 วิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตรบ้านงอบศาลา
122 หมู่ 1 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์
561 6-55-08-03/1-0012 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านศาลาตำบลและ
43 หมู่ 2 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0892625610
562 6-55-09-04/1-0002 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดบ้านเด่นธารา
10 หมู่ 9 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์ 010214420
563 6-55-09-01/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านงิ้ว
131 หมู่ 9 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์
564 6-55-10-04/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านมะค่างาม
21 หมู่ 10 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์
565 6-55-11-01/1-0009 กลุ่มเกษตรเขตสปก.ต้นแบบบ้านโป่งคำ
1 หมู่ 5 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์
566 6-55-11-03/1-0017 กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านป่าแดด
192 หมู่ 1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์
567 6-55-12-05/1-0002 กิจกรรมแปรรูปนาปู
61 หมู่ 1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์
568 6-55-12-01/1-0016 กลุ่มอาชีพการเกษตรบ้านสะไลหลวง
3 หมู่ 2 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์ 0806783998
569 6-55-14-03/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านไร่สามัคคี
58 หมู่ 8 ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์ 057089747
570 6-55-14-03/1-0011 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีแม่บ้านบ้านนาล้อมหมู่ 7
1 หมู่ 7 ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์ 054708883
571 1-12-01-06/1-0005 ผลิตภัณฑ์เห็ดบางไผ่
6 หมู่ 4 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 028796628
572 1-12-02-02/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดฟางร่มโพธิ์วัดเชิง
46/3 หมู่ 1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0868192199
573 1-12-02-05/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ หมู่ที่ 3
128 หมู่ 3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029208351
574 1-12-03-02/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดภูฐาน หมู่ 18
18/1 หมู่ 18 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0832239753
575 1-12-05-05/1-0016 วิสาหกิจชุมชนเห็ดสวยรวยทรัพย์
57 หมู่ 3 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0922823288
576 1-12-06-11/1-0001 ผักปลอดภัยสารพิษ
10/2 หมู่ 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 013437125
577 4-48-02-08/1-0001 กลุ่มเอนกประสงค์บ้านนาเชือกใหญ่
41/1 หมู่ 4 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 062381590
578 4-48-03-05/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้านากระเสริม
10/1 หมู่ 10 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์ 0810553007
579 4-48-03-02/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านกะเสิม ม.6
7/3 หมู่ 6 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
580 4-48-03-02/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดฟางและเห็ดขอนขาวในโรงเรือน
67 หมู่ 7 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
581 4-48-03-02/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงยาง ม.12
43/1 หมู่ 12 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทรศัพท์
582 4-48-04-02/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 7 ไผ่ล้อม
26 หมู่ 7 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 079179303
583 4-48-04-02/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านไผ่ล้อม หมู่ 6
62 หมู่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879029890
584 4-48-05-01/1-0004 กลุ่มพัฒนาธุรกิจชุมชนบ้านดงคราม
76 หมู่ 12 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 042541432
585 4-48-05-10/1-0016 เพาะเห็ดขอนขาวนาหนาด
82 หมู่ 1 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0857381359
586 4-48-06-01/1-0003 เรณู หมู่ 14
308 หมู่ 14 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 042579216
587 4-48-07-13/1-0001 เพาะเห็ดมูลอ้น
27 หมู่ 2 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 099849230
588 4-48-07-13/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคำพี้พัฒนา
25 หมู่ 1 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 047953871
589 4-48-07-08/1-0002 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงขวาง
5 หมู่ 5 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 010584428
590 4-48-07-07/1-0001 เพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านจอมศรี
114 หมู่ 2 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์
591 4-48-07-08/1-0008 เพาะเห็ดบ้านดินดำ
10 หมู่ 7 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์
592 4-48-07-01/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแก้งน้อย
4 หมู่ 10 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 097154284
593 4-48-07-07/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ดบ้านจำปา
31 หมู่ 9 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 047438239
594 4-48-07-08/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงบัง
16 หมู่ 9 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์
595 4-48-07-04/1-0008 เพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
195 หมู่ 1 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์
596 4-48-07-01/1-0009 ปลูกไผ่เลี้ยงน้องหวาน
123 หมู่ 12 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0819743772
597 4-48-07-01/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่3 บ้านดอนกลาง
300 หมู่ 3 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0868638216
598 4-48-07-01/1-0011 กลุ่มดานสาวคอยเห็ดฟาง
18 หมู่ 12 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0862269673
599 4-48-07-12/1-0018 กลุ่มนาโสกเพาะเห็ด
45 หมู่ 3 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0803497705
600 4-48-07-01/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาป่งคอง
41 หมู่ 6 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0816019356
601 4-48-07-01/1-0013 เพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน (ย่อยที่ 5 )
45 หมู่ 10 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0880279094
602 4-48-07-13/1-0011 กลุ่มสตรีเพาะเห็ดหมู่ 1 บ้านคำพี้ ตำบลคำพี้
71 หมู่ 1 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0897431761
603 4-48-07-07/1-0015 เพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านโพนตูม ต.ก้านเหลือง
91 หมู่ 4 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807663079
604 4-48-07-01/1-0024 เพาะเห็ดเลี้ยงโคบ้านโคกสะอาด
65 หมู่ 2 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872209486
605 4-48-07-06/1-0028 กล้วยฉาบกำนันประดับ
16 หมู่ 13 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0856447920
606 4-48-08-01/1-0042 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านยางงอยหมู่ที่ 3
22 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
607 4-48-08-01/1-0055 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านปฏิรูป
9/41 หมู่ 5 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0815924589
608 4-48-08-05/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาเพียง
55 หมู่ 5 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์
609 4-48-09-04/1-0007 กลุ่มเห็ดพัฒนาคุณภาพแห่งชีวิตบ้านนาคูณใหญ่ ม.2
42 หมู่ 2 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0850024240
610 4-48-09-04/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาคูณใหญ่
34/1 หมู่ 1 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0896009883
611 4-48-10-07/1-0001 เพาะเห็ดปลูกข้าวโพดหนองดู่
82 หมู่ 4 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
612 4-48-10-03/1-0001 เพาะเห็ดท่าศาลา ตำบลนาขมิ้น
72 หมู่ 10 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
613 4-48-10-06/1-0009 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านกลางจาน
229 หมู่ 5 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
614 4-48-10-06/1-0008 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านโพนจาน
88 หมู่ 5 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์
615 4-48-10-02/1-0044 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชุมชนโพนเพ็ก
211 หมู่ 1 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0883001489
616 4-48-11-01/1-0013 กลุ่มสตรีเพาะเห็ดนาสามัคคี
15 หมู่ 12 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 095727806
617 4-48-11-01/1-0015 กลุ่มเกษตรพัฒนาอาชีพการเกษตร
122 หมู่ 12 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 092885070
618 4-48-11-01/1-0025 กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมนาสามัคคี
79/5 หมู่ 12 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 010489406
619 4-48-11-01/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวนาทม
82 หมู่ 1 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 057459037
620 4-48-12-04/1-0001 เพาะเห็ดโพนสวาง
30 หมู่ 3 ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม โทรศัพท์ 047929679
621 4-48-12-04/1-0005 กลุ่มแม่บ้านหนองแหน
10 หมู่ 1 ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม โทรศัพท์
622 4-39-01-09/1-0004 เห็ดฟางโนนขมิ้น
74 หมู่ 1 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
623 4-39-01-05/1-0010 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านดอนเข็มใต้
6 หมู่ 15 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 047857413
624 4-39-01-05/1-0011 เลี้ยงไก่ดอนเข็มใต้
102 หมู่ 15 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
625 4-39-01-05/1-0013 เลี้ยงโคบ้านดอนเข็มใต้
7 หมู่ 15 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
626 4-39-01-09/1-0008 กลุ่มปลูกเห็ดขอนขาวบ้านเก่าโกใต้
55 หมู่ 8 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 072309019
627 4-39-01-07/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านทรายงาม
69 หมู่ 4 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 092737463
628 4-39-01-03/1-0005 เพาะเห็ดฟางบ้านหนองกุงพัฒนา
19 หมู่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 057423132
629 4-39-01-15/1-0009 กลุ่มข้าวกล้องเกษตรกรโนนสง่า
13 หมู่ 2 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 092757333
630 4-39-01-13/1-0037 กลุ่มไร่อ้อยโนนสมบูรณ์ หมู่ 3
29 หมู่ 3 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 066305950
631 4-39-01-08/1-0001 ปลูกอ้อยบ้านห้วยค้อ
81 หมู่ 10 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 099434719
632 4-39-01-04/1-0037 กลุ่มปลูกเห็ดหนองสวรรค์
168 หมู่ 1 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
633 4-39-01-08/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโคกม่วย
173 หมู่ 3 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
634 4-39-01-06/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโคกกุงใต้ ตำบลบ้านขาม
43 หมู่ 12 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
635 4-39-01-06/1-0022 ส่งเสริมการปลูกอ้อยบ้านศรีมงคล
129 หมู่ 10 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
636 4-39-02-05/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านอาบช้างพัฒนา
160 หมู่ 5 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
637 4-39-02-05/1-0005 กลุ่มทำนาผสมผสาน ต.กุดดินจี่
127 หมู่ 10 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
638 4-39-02-07/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเก่ากลอย
130 หมู่ 1 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
639 4-39-02-06/1-0022 กลุ่มเกษตรผสมผสาน บ้านโนนธาตุ ตำบลฝั่งแดง
19 หมู่ 7 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
640 4-39-02-05/1-0019 กลุ่มเกษตรแบบยั่งยืน ตำบลกุดดินจี่
118 หมู่ 5 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
641 4-39-02-05/1-0021 กลุ่มเกษตรผสมผสาน บ้านโนนสว่าง
44/1 หมู่ 10 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
642 4-39-02-07/1-0026 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าเพาะเห็ดเก่ากลอย
98 หมู่ 1 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
643 4-39-02-07/1-0032 กลุ่มเห็ด กลุ่มที่ 3 ตำบลเก่ากลอย
101/1 หมู่ 1 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
644 4-39-02-07/1-0034 กลุ่มเพาะเห็ด ภูหลาว หมู่ 9 ตำบลเก่ากลอย
64 หมู่ 9เ ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
645 4-39-03-03/1-0020 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านทรัพย์ภูเก้า
176 หมู่ 13 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 097131096
646 4-39-03-03/1-0022 เลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านหนองลุมพุก
126 หมู่ 3 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 049529686
647 4-39-03-02/1-0003 ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ
37 หมู่ 7 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0857603861
648 4-39-03-01/1-0010 เลี้ยงโคเนื้อบ้านโสกจาน หมู่ 7
57 หมู่ 7 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0895282613
649 4-39-03-04/1-0007 กลุ่มเกษตรผสมผสานอำเภอโนนสัง
94 หมู่ 10 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0878653201
650 4-39-03-03/1-0034 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่าลาด
31 หมู่ 12 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0885326875
651 4-39-03-04/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดฟางโรงเรือนบ้านกุดดู่
125 หมู่ 1 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0807637475
652 4-39-03-02/1-0022 พลังผลิตเห็ดฟางในโรงเรือน
207 หมู่ 3 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0833563517
653 4-39-03-02/1-0023 กลุ่มถักทอบ้านโสกก้านเหลือง
252 หมู่ 5 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0934743814
654 4-39-03-09/1-0020 กลุ่มเห็ดฟางบ้านโคกสะอาด
117 หมู่ 5 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0800106441
655 4-39-04-10/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโคกระบือหนองแกเหนือ
46 หมู่ 8 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 078150836
656 4-39-04-01/1-0006 กลุ่มผลิตเห็ดฟางโนนสว่าง
39 หมู่ 10 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 079555012
657 4-39-04-01/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านมอใต้
84 หมู่ 9 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 072360649
658 4-39-04-12/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหันนางาม
74/1 หมู่ 7 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 062183545
659 4-39-05-07/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ด ม.2 ต.บุญทัน
271 หมู่ 2 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
660 4-39-05-01/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาสี
206 หมู่ 1 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
661 4-39-05-04/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดหนองเห็น
36 หมู่ 6 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0872267859
662 4-39-05-04/1-0019 กลุ่มอาชีพแม่บ้านเพาะเห็ดที่ 2 บ้านหนองเห็น
68 หมู่ 6 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0879826179
663 4-39-05-05/1-0031 กลุ่มเห็ดคอนโด
53 หมู่ 1 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0848875296
664 4-39-05-07/1-0058 กลุ่มแม่บ้านบทบาทสตรีตำบลบุญทัน
31 หมู่ 9 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
665 4-39-05-01/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดนาตาแหลว-ดงยาง
101 หมู่ 3 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0872171961
666 4-39-06-01/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดเพื่อการค้านากลาง13
12 หมู่ 13 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042363324
667 4-39-06-05/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเทพคีรี
59 หมู่ 6 ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
668 4-30-01-13/1-0007 เพาะเห็ดบ้านใหม่
26 หมู่ 11 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
669 4-30-02-08/1-0003 กลุ่มกระยาสารทบ้านอังโกน
112 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 095843245
670 4-30-02-08/1-0010 ทำไร่มันสำปะหลังบ้านบุตาโฮ
32 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0862542876
671 4-30-04-09/1-0003 เห็ดฟางราษฎร์สำราญ OTOP
70/2 หมู่ 5 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 060780743
672 4-30-04-08/1-0003 เห็ดฟางบ้านหนองกระทุ่มเตียนตำบลโนนเต็ง
14/1 หมู่ 6 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 061289813
673 4-30-04-01/1-0018 ฟาร์มเห็ดศศิประภา
96 หมู่ 9 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0890021940
674 4-30-05-03/1-0044 เกษตรอินทรีย์เศรษฐีตาสว่าง
36 หมู่ 12 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 082128079
675 4-30-08-11/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟางครบวงจรบ้านกุดน้ำใส ม.3
20/2 หมู่ 3 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0844711058
676 4-30-08-11/1-0009 ตามรอยพ่อหลวงอยู่แบบพอเพียง
11 หมู่ 3 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
677 4-30-08-09/1-0005 กลุ่มเห็ดฟางบ้านเทพไพรทอง
14 หมู่ 11 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
678 4-30-08-02/1-0018 กลุ่มเห็ดฟางบ้านจั่นสันติสุข
280 หมู่ 16 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
679 4-30-13-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดประทายร่วมใจ
18 หมู่ 7 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044479139
680 4-30-13-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
22 หมู่ 15 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810650629
681 4-30-14-16/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดฟางตำบลภูหลวง
99/1 หมู่ 1 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 090913479
682 4-30-15-06/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง
55/2 หมู่ 3 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 010705703
683 4-30-15-12/1-0008 ส่งเสริมการปลูกอ้อยพันธุ์ดี
3 หมู่ 8 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0884947036
684 4-30-18-11/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนตะโก ตำบลกุดจิก
63 หมู่ 6 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 010670745
685 4-30-19-04/1-0009 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าหนองสรวง
246 หมู่ 5 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044973089
686 4-30-19-01/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
102 หมู่ 4 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
687 4-30-22-06/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดฟางโรงเรือนตำบลหนองตะไก้
16 หมู่ 10 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 093565452
688 4-30-22-09/1-0023 กลุ่มเห็ดโคนญี่ปุ่นถนนหัก
104 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0810739431
689 4-30-23-03/1-0033 เพาะเห็ดบ้านพะไล
90 หมู่ 4 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
690 4-30-24-01/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนบ้านหัวโคก
50 หมู่ 4 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
691 4-30-25-02/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านพยุงมิตร
58 หมู่ 15 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072518053
692 4-30-25-05/1-0009 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดหอมบ้านสุขสมบูรณ์
175 หมู่ 2 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0817252546
693 4-30-25-05/1-0021 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุไทร
14 หมู่ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848883654
694 4-30-25-05/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดหอมบ้านคลองไทร
139 หมู่ 9 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0851954882
695 4-30-29-01/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดพอเพียง
149 หมู่ 8 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0866512728
696 4-30-29-03/1-0022 วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองขาม
80 หมู่ 16 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0871453978
697 4-30-32-05/1-0002 กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและผลิตสารชีวภาพ
176 หมู่ 4 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
698 4-30-32-05/1-0014 กลุ่มอาชีพสตรีชาววังวน
108 หมู่ 4 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0854901267
699 3-26-01-12/1-0002 แปรรูปบ้านเกาะกระชาย
4/5 หมู่ 2 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โทรศัพท์ 037386079
700 3-26-01-10/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน บ้านใหม่
26/2 หมู่ 6 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โทรศัพท์ 0865581644
701 3-26-01-10/1-0036 บ้านพราหมณีหมู่ที่9
23 หมู่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โทรศัพท์
702 3-26-02-02/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านดงข่า
59 หมู่ 4 ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์ 0373999214
703 3-26-02-01/1-0027 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้านเกาะหวาย
160 หมู่ 1 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์ 0805731255
704 3-26-03-04/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกประเสริฐ์
56/1 หมู่ 5 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 079028140
705 3-26-03-04/1-0008 กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ดฟาง(บ้านสระโบสถ์ หมู่ 8)
85 หมู่ 8 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037323883
706 3-26-03-04/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 3 บ้านไผ่ขวาง
36 หมู่ 3 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 094042089
707 3-26-03-05/1-0009 ชมรมกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหัวถนน
38/1 หมู่ 4 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 094131204
708 3-26-03-05/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคลอง 30
78/1 หมู่ 6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0890075695
709 3-26-03-10/1-0009 ชมรมเพาะเห็ดบ้านคลองกระโดน
109/1 หมู่ 4 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037306334
710 3-26-03-03/1-0006 กลุ่มอาชีพเสริมสำหรับคนว่างงาน
192 หมู่ 7 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0869974351
711 3-26-03-06/1-0010 กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางอ้อใหม่
74 หมู่ 14 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037355200
712 3-26-04-06/1-0012 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลอง 3
9 หมู่ 11 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 013084829
713 6-60-01-06/1-0005 ผักปลอดภัยบ้านน้ำหัก
63 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056358367
714 6-60-01-06/1-0027 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดชุมชนบางเรารักกันจริง
1108/6 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0836480771
715 6-60-08-05/1-0003 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดบ้านขอนดู่
84/1 หมู่ 10 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0871989584
716 6-60-09-02/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสระแก้ว
128 หมู่ 11 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056366025
717 6-60-10-10/1-0001 กลุ่มสตรีพัฒนาห้วยบง
39/2 หมู่ 1 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
718 6-60-11-09/1-0020 บ้านไร่นางฟ้า
97/1 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0879834887
719 5-80-01-16/1-0003 กลุ่มมหาชัยเกษตรกรและหัตกรรมพื้นบ้าน
35 หมู่ 7 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 072881091
720 5-80-02-02/1-0005 กลุ่มชมรมไม้ผลบ้านท่าข้าม
113 หมู่ 5 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075396212
721 5-80-03-03/1-0006 สุราวังหงส์
14 หมู่ 3 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 012701356
722 5-80-03-05/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านใหม่ทอน
49 หมู่ 4 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
723 5-80-03-05/1-0012 แม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ บ้านราษฎร์บำรุง
5/1 หมู่ 7 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
724 5-80-03-03/1-0032 เกษตรยั่งยืนบ้านสวนเห็ด
61/1 หมู่ 4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
725 5-80-04-03/1-0006 กลุ่มเกษตรพัฒนาผลิตน้ำยาและไม้กวาดดอกหญ้า
80/2 หมู่ 12 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
726 5-80-07-08/1-0002 เห็ดนางฟ้าบ้านเกาะร้าว
103 หมู่ 9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 048469680
727 5-80-07-05/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังอ่าง
117 หมู่ 1 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075470751
728 5-80-07-03/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านโคกสะท้อน
136/1 หมู่ 6 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0862766816
729 5-80-07-05/1-0046 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.7 ต.วังอ่าง
120/2 หมู่ 7 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0854772073
730 8-80-07-02/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านยางงาม ตำบลท่าเสม็ด
114/1 หมู่ 2 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0828180454
731 5-80-08-13/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านยางด้วน
75/1 หมู่ 7 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 068363903
732 5-80-09-04/1-0009 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านต้นอ้าย
30/1 หมู่ 12 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0872700454
733 5-80-09-13/1-0010 กลุ่มส่งเสริมอาชีพและบริการ
13 หมู่ 3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0841862696
734 5-80-10-01/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดปลอดสารพิษบ้านบ่อทราย
79/1 หมู่ 13 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075491181
735 5-80-10-02/1-0013 ผลิตเห็ดชุมชนบ้านหนองน้ำขาว
121/1 หมู่ 3 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0810873822
736 5-80-13-01/1-0010 กลุ่มชุมชนบ้านท้ายเรือโซน 4
415/16 หมู่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 056081707
737 5-80-13-05/1-0007 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนโหรง
32 หมู่ 3 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0848522038
738 5-80-13-03/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าแชง
164 หมู่ 4 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0812738572
739 5-80-13-01/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดหมู่ ๑๒
712/3 หมู่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0896487039
740 5-80-13-06/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านทุ่งเลน
128/2 หมู่ 4 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0876284983
741 5-80-14-09/1-0005 กลุ่มเลี้ยงแพะทุ่งใส
43 หมู่ 7 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0833896281
742 5-80-15-02/1-0024 บ้านเขาวังทอง
153 หมู่ 7 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
743 5-80-15-02/1-0025 เพาะเห็ดนางฟ้า(กลุ่มบ้านคีรีรัตน์)
153 หมู่ 7 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0824173454
744 5-80-19-04/1-0037 สวนเห็ดพอเพียงนครศรีธรรมราช
184/5 หมู่ 6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0858816272
745 5-80-22-01/1-0014 ชุมชนคนรักเห็ดช้างกลาง
92 หมู่ 5 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0895902103
746 5-80-22-01/1-0015 กลุ่มส่งเสริมอาชีพและศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดชุมชน
6 หมู่ 5 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0817474314
747 4-38-04-02/1-0010 กลุ่มปลูกเห็ดฟางบ้านสันกำแพงหมู่ 7
14 หมู่ 7 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0807592065
748 4-38-06-03/1-0010 กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงเรือ
156 หมู่ 8 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0872176379
749 4-31-01-08/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดเพื่อชีวิตบ้านมะค่าใต้ ตำบลบ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
36 หมู่ 13 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0899451584
750 4-31-01-08/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ด บ้านยางบูรพา ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 หมู่ 3 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
751 4-31-01-05/1-0003 เกษตรผสมผสานบ้านหนองโคลน ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
126 หมู่ 13 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0841159991
752 4-31-01-13/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านถลุงเหล็ก ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 หมู่ 1 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0831000482
753 4-31-02-03/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านวังปลัด
22 หมู่ 3 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0821553055
754 4-31-02-02/1-0094 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดและเลี้ยงสัตว์
109 หมู่ 13 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0871032272
755 4-31-03-09/1-0002 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านตะครอง ต.ห้วยสำราญ
30 หมู่ 5 ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0870204909
756 4-31-03-04/1-0013 เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพบ้านหนองม่วง ต.สูงเนิน
100 หมู่ 10 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
757 4-31-03-11/1-0022 เพาะเห็ดปลอดสารพิษบ้านตาฮ้อ
75 หมู่ 5 ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862528556
758 4-31-03-03/1-0019 เกษตรกรเห็ดล้านก้อนบ้านโคลด ม.6
20 หมู่ 6 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
759 4-31-04-15/1-0008 เพาะเห็ดฟางในโรงเรือนตำบลก้านเหลือง
50 หมู่ 8 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
760 4-31-04-06/1-0011 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าบ้านท่าปูน
79 หมู่ 8 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804858186
761 4-31-04-01/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3
79 หมู่ 3 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819557819
762 4-31-04-26/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ 1 บ้านทุ่งแสงทอง
141 หมู่ 1 ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
763 4-31-04-06/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านท่าปูน
44 หมู่ 8 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804858186
764 4-31-04-16/1-0016 เกษตรผสมผสานเพาะเห็ดฟาง
104 หมู่ 7 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0807238159
765 4-31-04-06/1-0017 กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองยาง
234 หมู่ 7 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0881049375
766 4-31-04-16/1-0021 ผสมผสานกลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 10
66 หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0848256965
767 4-31-05-10/1-0003 เพาะเห็ดฟาง ต. บุกระสัง
47 หมู่ 8 ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 090110011
768 4-31-05-05/1-0004 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และเพาะเห็ด ม.1 บ้านโคกสว่าง
70/1 หมู่ 1 ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 872579304
769 4-31-05-03/1-0017 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรบ้านนาจาน
60 หมู่ 6 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
770 4-31-06-03/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุ
89 หมู่ 3 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 017892657
771 4-31-06-03/1-0003 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 5 ต.ตาจง
40/2 หมู่ 5 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
772 4-31-06-03/1-0004 กลุ่มโค-กระบือบ้านโคกตาพรม
53 หมู่ 2 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849624692
773 4-31-06-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านเทพพยัคฆ์
136/2 หมู่ 18 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
774 4-31-06-03/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง-เลี้ยงสุกรบ้านหัวสะพาน
127 หมู่ 10 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857740826
775 4-31-06-03/1-0011 เกษตรพอเพียงบ้านโคกตาพรม
75 หมู่ 2 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 048317521
776 4-31-06-03/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านตาจง หมู่ที่ 5
51 หมู่ 5 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 099359519
777 4-31-06-10/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสระแก้ว หมู่ 5
47 หมู่ 5 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
778 4-31-06-03/1-0021 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านหัวสะพาน หมู่ 8
9/2 หมู่ 8 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 070791362
779 4-31-06-03/1-0020 กลุ่มเกษตรทำนาโคกตาพรม ม.2
4/4 หมู่ 2 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
780 4-31-06-10/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านสระแก้ว
2 หมู่ 5 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
781 4-31-06-04/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านสันติสุข
303 หมู่ 14 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
782 4-31-06-10/1-0021 เพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ม.12 ต.หนองตะครอง
169/2 หมู่ 12 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0821570205
783 4-31-07-14/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.7 บ้านโคกกระชาย
130 หมู่ 7 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 050576976
784 4-31-07-06/1-0003 กลุ่มเกษตรกรปลูกผัก (บ้านโคกเมือง)
349 หมู่ 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 078710039
785 4-31-07-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนบ้านแสลงโทน หมู่ 7
185 หมู่ 7 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
786 4-31-07-05/1-0009 เศรษฐกิจพอเพียงตำบลละเวี้ย
291 หมู่ 10 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
787 4-31-07-15/1-0013 วิสาหกิจชุมชนการเกษตรบ้านเขาคอก
79 หมู่ 1 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
788 4-31-07-08/1-0002 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลโคกย่าง
153 หมู่ 2 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0877762530
789 4-31-07-06/1-0012 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกธาตุ
37 หมู่ 8 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0805999056
790 4-31-07-19/1-0003 บ้านหนองม่วงพัฒนา
11 หมู่ 7 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
791 4-31-07-15/1-0022 กลุ่มเพาะเห็นฟางบ้านเขาคอก หมู่ 15
80 หมู่ 15 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804646311
792 4-31-07-13/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.9 ต. ไพศาล
215 หมู่ 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
793 4-31-07-13/1-0020 เพาะเห็ดปลอดสารพิษบ้านไพศาล
388 หมู่ 1 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857797160
794 4-31-07-16/1-0040 เพาะเห็ดเศรษฐกิจและผักปลอดสารแบบยั่งยืนหนองบอน
9 หมู่ 1 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0852238833
795 4-31-08-01/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองตะเคียน
157 หมู่ 12 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 048310948
796 4-31-08-03/1-0004 กลุ่มผลิตเห็ดฟางงามใต้สามัคคี หมู่ที่ 14
282 หมู่ 9 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 078057529
797 4-31-08-03/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านสายตรี16
244 หมู่ 8 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
798 4-31-08-04/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสายโท 1 ใต้
170 หมู่ 7 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044679771
799 4-31-08-03/1-0009 กลุ่มชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ม.14 ต.หนองไม้งาม
301 หมู่ 14 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
800 4-31-08-03/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองตะลุมพุก ม.15
117 หมู่ 15 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801594362
801 4-31-08-03/1-0019 กลุ่มผลิตเห็ดเพื่อการค้า
34 หมู่ 14 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 021300329
802 4-31-08-05/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลสายตะกู
58 หมู่ 6 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
803 4-31-08-03/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 14 ตำบลหนองไม้งาม
109 หมู่ 14 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
804 4-31-09-01/1-0013 พุทไธสงรวมพลังพัฒนา
81 หมู่ 3 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819756871
805 4-31-09-02/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลมะเฟือง
216 หมู่ 1 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
806 4-31-09-09/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ดสยามบ้านแคน
71 หมู่ 8 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
807 4-31-09-07/1-0014 เกษตรอินทรีย์บ้านหนองไผ่พัฒนา
67 หมู่ 10 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
808 4-31-10-12/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองโดนน้อย
69 หมู่ 8 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0892856785
809 4-31-10-14/1-0003 กลุ่มพาะเห็ดฟาง
200 หมู่ 6 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868772085
810 4-31-10-11/1-0003 กลุ่มปลูกพริกบ้านหนองหัวช้างพัฒนา
88 หมู่ 13 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810633036
811 4-31-10-05/1-0006 ต้นกล้าอาชีพเพาะเห็ดฟาง
20 หมู่ 1 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0872560143
812 4-31-10-06/1-0006 กลุ่มนักเพาะเห็ดตำบลหนองกะทิง
58/2 หมู่ 11 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0845506722
813 4-31-11-15/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองปุน
1/1 หมู่ 5 ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
814 4-31-12-05/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง
109 หมู่ 16 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044654205
815 4-31-12-05/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดฟางโคกว่านพัฒนา
28 หมู่ 11 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 087963141
816 4-31-14-03/1-0008 เพาะเห็ดฟางชุมแสง หมู่9
1/1 หมู่ 9 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0849587485
817 4-31-14-01/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองกวางทอง
73 หมู่ 3 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0868738595
818 4-31-14-07/1-0025 กลุ่มทำเห็ดฟาง
43 หมู่ 3 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0870087929
819 4-31-16-07/1-0002 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ม.7
28 หมู่ 7 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
820 4-31-17-02/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านซับสมบูรณ์
78 หมู่ 7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
821 4-31-17-02/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านทุ่งจังหัน
35 หมู่ 4 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0848252857
822 4-31-17-02/1-0051 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซับสมบูรณ์
44 หมู่ 7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0812813487
823 4-31-17-04/1-0038 ทรัพย์สุวรรณฟาร์ม
144 หมู่ 5 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0854964064
824 4-31-18-06/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลโคกสนวน
116 หมู่ 2 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
825 4-31-18-05/1-0020 เกษตรชุมชนบ้านหนองม่วง
140 หมู่ 1 ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810637094
826 4-31-18-06/1-0018 เพาะเห็ดปลอดสารพิษบ้านโคกตะแบก
50 หมู่ 4 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0884673290
827 4-31-18-06/1-0019 เห็ดนางฟ้า อินทรีย์ ปลอดสาร
15 หมู่ 7 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0892184821
828 4-31-18-06/1-0020 ทอผ้าฝ้ายลายเอกลักษณ์ตำบลโคกสนวน
77 หมู่ 7 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
829 4-31-20-02/1-0006 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้า หมู่ 5 ตำบลส้มป่อย
80/1 หมู่ 5 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 072596357
830 4-31-20-03/1-0033 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านโคกเพชร หมู่ 2
64 หมู่ 2 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 051046834
831 4-31-20-02/1-0010 กลุ่มเพาะเห็นในฝัน ม. 3 ตำบลส้มป่อย
124 หมู่ 3 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
832 4-31-20-01/1-0043 กลุ่มเพาะเห็ดชุมชนบ้านซับคะนิง
148 หมู่ 14 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
833 4-31-21-04/1-0001 เพาะเห็ดในโรงเรือนตำบลโนนขวาง
28 หมู่ 2 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 092825742
834 4-31-23-04/1-0004 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลถาวร
95 หมู่ 11 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810649254
835 4-31-23-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนงามพัฒนา
47 หมู่ 11 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878793904
836 4-31-23-05/1-0008 การเกษตรโคกหัวเสือ
146 หมู่ 3 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
837 4-31-23-05/1-0010 พนมรุ้งดอกเห็ด
147/1 หมู่ 3 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
838 4-31-23-01/1-0004 กลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ดและเพาะเห็ดบ้านบุไร่อ้อย
23 หมู่ 4 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 085673822
839 4-31-23-03/1-0005 กลุ่มเกษตรกรรวมพลัง
82 หมู่ 12 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0854922622
840 2-77-07-03/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองตาแววพัฒนา
193 หมู่ 16 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0895071148
841 2-77-08-02/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเกาะนาน้อย
48/1 หมู่ 8 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์
842 3-25-02-14/1-0007 เกษตรชีวภาพบ้านอุดมสุข
37 หมู่ 20 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 061559184
843 3-25-02-14/1-0037 กลุ่มเห็ดฟางบ้านคลองตะเคียน
336 หมู่ 5 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0861112576
844 3-25-03-02/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดฟางแก่งหินเพิง
51 หมู่ 7 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0847094273
845 3-25-03-04/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดชุมชนคนทุ่งโพธิ์
336 หมู่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0870476242
846 3-25-07-09/1-0002 กลุ่มเกษตรอินทรีย์โพธิ์งาม
1/30 หมู่ 10 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037410606
847 3-25-07-01/1-0008 เกษตรกรรวมใจเพาะเห็ดบ้านดงไชยมัน
53 หมู่ 7 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0861528059
848 1-13-01-08/1-0001 บ้านเห็ดรุ่งอรุณ
49 หมู่ 6 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029794157
849 1-13-01-13/1-0003 เห็ดนางฟ้าตำบลสวนพริกไทย
78 หมู่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0890044313
850 1-13-01-07/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดหมู่บ้านกฤษติญา
131/143 หมู่ 10 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0839837007
851 1-13-02-04/1-0012 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน
2/45 หมู่ 6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0819490634
852 1-13-02-03/1-0006 กลุ่มผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่นในเขตปฏิรูปที่ดิน ม.7 ตำบลคลองสาม
23/9 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0860619954
853 1-13-02-03/1-0009 ผ่องอำไพ พัฒนา ม.15
26/1 หมู่ 15 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0865194237
854 1-13-02-07/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลคลองเจ็ด
55 หมู่ 7 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0800860258
855 1-13-03-04/1-0021 เพาะเห็ดบึงบัว
1/2 หมู่ 4 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0816593887
856 1-13-03-04/1-0023 ผาสุขเจริญฟาร์มเห็ด
53/3 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0895078938
857 1-13-04-01/1-0008 ฟาร์มเห็ดแผ่นดินทอง
9/3 หมู่ 5 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์
858 1-13-06-03/1-0008 กลุ่มผลิตและแปรรูปเห็ดเลิศอุบล
61/242 หมู่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0853591573
859 1-13-07-07/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบัวทอง
118/1 หมู่ 1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 079177846
860 1-13-07-09/1-0004 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรและประมง
41 หมู่ 4 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029792694
861 5-94-05-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
3/5 หมู่ 5 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0
862 5-94-06-02/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านพิเทน
58/3 หมู่ 2 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0
863 5-94-07-02/1-0006 กลุ่มเยาวชนเพาะเห็ดนางฟ้า ม.2 ต.ตะบิ้ง
41 หมู่ 2 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0866985462
864 5-94-07-06/1-0020 เพาะเห็ดตำบลเตราะบอน
127 หมู่ 9 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 095982086
865 5-94-07-03/1-0029 วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าหวายทราย
266 หมู่ 2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0810943018
866 5-94-09-16/1-0013 รุ่งเรืองฟาร์มเห็ด 44
104/2 หมู่ 1 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0807066212
867 5-94-10-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านฆาเราะ
12/1 หมู่ 4 ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0879673135
868 5-94-10-11/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดสามัคคีชุมชน
32 หมู่ 3 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์
869 5-82-04-06/1-0012 กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านนากลาง
24/2 หมู่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โทรศัพท์ 0862795380
870 6-66-01-04/1-0001 เพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฬ่อ
49 หมู่ 1 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056652690
871 6-66-01-09/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหลวง
67 หมู่ 9 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056616415
872 6-66-01-04/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านวังมะเดื่อ
173 หมู่ 4 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056614665
873 6-66-03-01/1-0003 เพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านโพธิ์ประทับช้าง
233/5 หมู่ 9 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โทรศัพท์ 096385863
874 6-66-03-02/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านลำนัง (ออก)
5/1 หมู่ 10 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0897966400
875 พจ04/55-0046 เครือข่ายสตรีพัฒนาท้องถิ่นตำบลทับหมัน
91/2 หมู่ 2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0800162950
876 6-66-05-06/1-0004 กลุ่มผลิตเห็ดตำบลภูมิ
44 หมู่ 4 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0852697006
877 6-66-06-08/1-0010 กลุ่มฟาร์มเห็ดบางคลาน
85/2 หมู่ 5 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056669163
878 6-66-07-07/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ 2 หนองโสน
118/2 หมู่ 2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0819738169
879 6-66-07-07/1-0019 กลุ่มเห็ดนางฟ้าบ้านหนองโสน
98 หมู่ 2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0844922214
880 6-66-08-04/1-0016 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านคายน้อย
410/1 หมู่ 12 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0811820432
881 6-66-12-01/1-0007 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพาะเห็ดฟางบ้านยางโทน
1/3 หมู่ 9 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0818878023
882 6-67-01-16/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 2 บ้านห้วยใหญ่
7/3 หมู่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 062088073
883 6-67-01-17/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดเพื่อการค้า
90 หมู่ 10 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 079422922
884 6-67-02-04/1-0011 บ้านน้ำลัดใหม่ หมู่ที่ 27
133/1 หมู่ 27 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 099573419
885 6-67-02-05/1-0002 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตหมู่ที่ 20
20 หมู่ 20 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 062083170
886 6-67-02-01/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลชนแดน
14/1 หมู่ 1 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0846109263
887 6-67-03-08/1-0006 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านนาแซงน้อย
34 หมู่ 8 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0831612254
888 6-67-03-20/1-0005 กลุ่มแปรรูปบ้านช้างตะลูด
24 หมู่ 7 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0831666644
889 6-67-03-20/1-0007 ชมรมเกษตรกรคนรักเห็ด
117 หมู่ 9 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
890 6-67-03-10/1-0016 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรหมู่ 8 ตำบลบ้านติ้ว
8 หมู่ 8 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
891 6-67-03-10/1-0018 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรหมู่ 5 ตำบลบ้านติ้ว
65 หมู่ 5 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
892 6-67-04-08/1-0003 กลุ่มเห็ดร่วมใจ
60/1 หมู่ 4 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 050528056
893 6-67-04-09/1-0012 กลุ่มสัจจะบ้านห้วยอีจีน ม.2
124 หมู่ 2 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056729044
894 6-67-04-04/1-0010 กลุ่มการเกษตรเพียงพอ
161 หมู่ 6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0849882738
895 6-67-04-01/1-0027 กลุ่มอาชีพขุนเขา
63 หมู่ 9 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
896 6-67-05-07/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดแม่บ้านหนองกระทุ่ม
1552 หมู่ 9 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 090355447
897 6-67-05-07/1-0007 กลุ่มเห็ดโคนบ้านหนองคล้าพัฒนา
162 หมู่ 8 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
898 6-67-06-03/1-0012 กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อการผลิต
66 หมู่ 15 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0850526489
899 6-67-07-08/1-0001 การเพาะเห็ดโคนร่วมใจ
81 หมู่ 7 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056783435
900 6-67-07-13/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งสะทอน
231 หมู่ 5 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 062058776
901 6-67-07-06/1-0035 กลุ่มตีบใต้เกษตรพัฒนา
320 หมู่ 2 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0879137624
902 6-67-07-02/1-0006 กลุ่มเห็ดโคนญี่ปุ่นบ้านวังรี ตำบลนาเฉลียง
154 หมู่ 1 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0810417246
903 6-67-07-09/1-0005 กลุ่มสวนเห็ดชุมชนเนินมะค่าน้อย
223 หมู่ 3 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056562189
904 6-67-07-02/1-0010 กลุ่มต้นกล้าดอกคูณพัฒนานาเฉลียง
8 หมู่ 5 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0849799611
905 6-67-07-11/1-0040 กลุ่มคลองตาริน ต.วังโบสถ์
173/1 หมู่ 10 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
906 6-67-07-08/1-0027 กลุ่มการเพาะเห็ดโคนร่วมใจ 2
82 หมู่ 7 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
907 6-67-07-05/1-0013 กลุ่มเกษตรกรรมบ้านสระเกษ
142 หมู่ 6 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
908 6-67-07-11/1-0042 กลุ่มผลิตเห็ดเพื่อการค้าบ้านวังโบสถ์
55/1 หมู่ 6 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
909 6-67-07-02/1-0016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 2011 ต.นาเฉลียง
80 หมู่ 1 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
910 6-67-07-02/1-0018 กลุ่มผู้ผลิตเห็ด ม.1 ต.นาเฉลียง
179 หมู่ 1 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
911 6-67-07-08/1-0040 กลุ่มรวบรวมแปรรูปผลผลิต หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลาง
102 หมู่ 7 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
912 6-67-07-08/1-0041 กลุ่มรวบรวมแปรรูปผลผลิต หมู่ที่ 8 บ้านดงกระถิน
2/2 หมู่ 8 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0848156164
913 6-67-07-08/1-0044 กลุ่มรวบรวมและแปรรูปผลผลิตการเกษตร หมู่ที่ 9 ต.วังท่าดี
464 หมู่ 9 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0875277220
914 6-67-07-04/1-0090 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่1ท่าแดง
149/3 หมู่ 1 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 085736387
915 6-67-08-02/1-0005 กลุ่มแม่บ้านหมู่ 13 วังน้ำเขียว
19 หมู่ 13 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 095654482
916 6-67-08-03/1-0028 กลุ่มเย็บจักรบ้านหนองชุมแสงเหนือ 1
39 หมู่ 14 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0891788535
917 6-67-08-05/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดวังพิกุล
286 หมู่ 15 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0910902495
918 6-67-09-01/1-0001 กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
97 หมู่ 4 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056779028
919 6-67-10-01/1-0021 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรครบวงจร
148/1 หมู่ 6 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0868860501
920 5-93-01-08/1-0006 กลุ่มนางฟ้า เก้าเกษตร
130 หมู่ 9 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์
921 5-93-01-13/1-0023 เพาะเห็ดบ้านเขาจิงโจ้
74/2 หมู่ 9 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0868581826
922 5-93-01-12/1-0018 ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดตำบลร่มเมือง
98/1 หมู่ 9 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0801402458
923 5-93-02-02/1-0006 ศิษย์พระดาบลเกษตรพอเพียงจังหวัดพัทลุง
67 หมู่ 7 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง โทรศัพท์
924 5-93-02-03/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าแก่ตกคลองเฉลิม
181 หมู่ 6 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0808632134
925 5-93-04-02/1-0004 เพาะเห็ดนางฟ้า บ้านนาแค
250/3 หมู่ 9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โทรศัพท์ 014786167
926 5-93-05-10/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ด ม.3 ต.ดอนทราย
61 หมู่ 3 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 079710994
927 5-93-05-16/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเขาโต๊ะบุญ
60/1 หมู่ 4 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทรศัพท์
928 5-93-05-16/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดหมู่ที่ 1 ต.แพรกหา
259 หมู่ 1 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0810832432
929 5-93-06-05/1-0002 เพาะเห็ดบ้านชายคลอง
100 หมู่ 9 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0872957163
930 5-93-06-06/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านควนนกหว้า
15 หมู่ 10 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0900740596
931 5-93-07-01/1-0007 สวนต้นน้ำ
36 หมู่ 7 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โทรศัพท์ 074689071
932 5-93-08-03/1-0006 เพาะเห็ดบ้านเขาจันทร์
18 หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 062874878
933 5-93-08-04/1-0018 ปลูกปาล์มน้ำมันทุ่งนารีพัฒนา
125 หมู่ 5 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0878376516
934 5-93-08-03/1-0011 หนองธงพอเพียง
112 หมู่ 2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0862987801
935 5-93-08-04/1-0020 เยาวชนเพาะเห็ดบ้านหารบัว
227 หมู่ 9 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0862901243
936 5-93-08-01/1-0021 คนของพ่อหลวง
197 หมู่ 2 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0817672589
937 5-93-09-02/1-0019 เพาะเห็ดสาย 2
168/2 หมู่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0849733910
938 5-93-10-02/1-0011 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองใหญ่
486 หมู่ 4 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0849676356
939 5-93-10-02/1-0015 เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพคนพิการตำบลลานข่อย
459/1 หมู่ 1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0847502615
940 5-93-10-03/1-0027 เกษตรแบบพอเพียงบ้านนา
27 หมู่ 4 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0895967145
941 5-93-10-02/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดลานข่อย
200 หมู่ 2 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0862918782
942 5-93-10-04/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหน้าป่า
370 หมู่ 8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0835116469
943 5-93-11-01/1-0007 ฟาร์มเห็ดบ้านทุ่งยวน
63 หมู่ 6 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โทรศัพท์
944 2-76-02-10/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว-เห็ดบด
2/1 หมู่ 6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 090696708
945 2-76-02-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงเห็ดนางฟ้า ม.6 ต.เขาย้อย
105/7 หมู่ 6 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 0817958876
946 2-76-03-04/1-0003 เห็ดเงินล้านสามเรือน
83 หมู่ 4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 079220276
947 2-76-03-01/1-0016 บ้านเขาบันไดเกษตรพัฒนา
94 หมู่ 7 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 032422177
948 2-76-06-09/1-0012 บ้านใหม่โพธิ์ลอยเพาะเห็ดภูฎาน
85 หมู่ 9 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โทรศัพท์
949 6-56-01-15/1-0005 กลุ่มสุรากลั่นชุมชนบ้านสาง
91 หมู่ 1 ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 0844859462
950 6-56-01-05/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปบ้านตุ่น ม.2-3
48/1 หมู่ 3 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 0832011073
951 6-56-01-13/1-0012 เลี้ยงจิ้งหรีด-เพาะเห็ด ต.ท่าวังทอง
432/67 หมู่ 2 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 0846874834
952 6-56-02-06/1-0008 กล้าสกุลฟาร์ม
385 หมู่ 2 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 054420197
953 6-56-02-01/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดและทำเชื้อเห็ด
197 หมู่ 12 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0821848195
954 6-56-03-10/1-0026 เพาะเห็ด บ้านหนอง หมู่ที่ 2
61 หมู่ 2 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 087174859
955 6-56-05-08/1-0002 กลุ่มเกษตรยั่งยืนห้วยฮุง
61 หมู่ 1 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 010274214
956 6-56-05-02/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าหมู่ 9 ตำบลดอนศรีชุม
145 หมู่ 9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 054491352
957 6-56-05-07/1-0012 กลุ่มปลูกเห็ดฟาง หมู่ 1 ตำบลป่าซาง
2 หมู่ 1 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 071937394
958 6-56-05-10/1-0006 กลุ่มส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
254 หมู่ 2 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0844895199
959 6-56-05-05/1-0013 กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ทุ่งต้นศรี
198/1 หมู่ 5 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 054494086
960 6-56-05-04/1-0042 ม้าขาวบิน
57 หมู่ 3 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0898532889
961 6-56-06-02/1-0026 สหการวิสาหกิจชุมชนบ้านสีพรม
32 หมู่ 4 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0817843463
962 6-56-07-03/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ดหมู่ 3 บ้านแม่จว้าเหนือ
236 หมู่ 3 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0871861143
963 6-56-07-03/1-0039 กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านแม่จว้ากลาง หมู่ 4 ต.แม่สุก
93 หมู่ 4 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 054499435
964 6-56-07-01/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดทุ่งโปรงห้วยลึก ต.แม่ใจ
73 หมู่ 7 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0869233470
965 6-56-07-03/1-0045 กลุ่มเพาะเห็ดโคนบ้านแม่จว้าใต้
36 หมู่ 5 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0857174853
966 6-56-07-03/1-0053 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้านางรมบ้านแม่จว้าใต้
163 หมู่ 5 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0895522810
967 6-56-07-03/1-0063 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้านางรมบ้านแม่จว้า หมู่ 8
51 หมู่ 8 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์
968 6-56-07-01/1-0024 กลู่มสู้ชีวิตบ้านป่าตึงเหนือ ม. 8 ต. แม่ใจ
161 หมู่ 8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0844809351
969 6-56-08-01/1-0072 กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านนาหนุน
33 หมู่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์
970 6-56-08-05/1-0050 กลุ่มเพาะเห็ดคนพิการอำเภอภูซาง
111 หมู่ 10 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0811695152
971 6-56-09-02/1-0005 การเพาะเห็ดนางฟ้านางรมในโรงเรือนบ้านร้อง
164 หมู่ 6 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 099559343
972 6-56-09-01/1-0022 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านป่าฝาง หมู่ 2
23 หมู่ 2 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 071803728
973 6-56-09-02/1-0041 กลุ่มเกษตรเพาะเห็ดนางฟ้านางรมบ้านร้อง
127 หมู่ 6 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0834725057
974 6-54-01-08/1-0025 เครือญาติฟาร์มทำเห็ดนางฟ้า ต.แม่หล่าย
97 หมู่ 7 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054646062
975 6-54-01-06/1-0009 ภัทราฟาร์มเห็ด
43/12 หมู่ 6 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054531574
976 6-54-01-06/1-0011 ทุ่งน้ำใสฟาร์มเห็ด ต.เหมืองหม้อ
22 หมู่ 7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0826110971
977 6-54-01-10/1-0031 กลุ่มเห็ดนางฟ้าน้ำชำ
39/2 หมู่ 2 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0899985851
978 6-54-01-05/1-0018 เพาะเห็ดทุ่งโฮ้งใต้ ม.1
147/2 หมู่ 1 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 056951855
979 6-54-01-18/1-0031 กลุ่มเห็ดนางฟ้ภูฐาน หน่อไม้เปราะหวานพันเชิง
9 หมู่ 3 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0896318905
980 6-54-01-19/1-0045 การเพาะเห็ดอินทรีย์ครบวงจรบ้านร่องฟอง
163 หมู่ 2 ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0891914377
981 6-54-01-18/1-0052 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านพันเชิง
11/2 หมู่ 2 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์
982 6-54-01-18/1-0053 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงบ้านธรรมเมือง
145 หมู่ 4 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0810300438
983 6-54-02-05/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหางนา หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำเลา
67 หมู่ 7 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0857164817
984 6-54-02-01/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 4 ตำบลร้องกวาง
45 หมู่ 4 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0857228425
985 6-54-02-07/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งศรี
79 หมู่ 5 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054648505
986 6-54-02-14/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าตำบลแม่ทราย
65/2 หมู่ 1 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0848052899
987 6-54-03-06/1-0002 ผลิตเห็ดและเลี้ยงสุกรขุน ตำบลหัวทุ่ง หมู่ 6
165 หมู่ 6 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054545119
988 6-54-03-03/1-0001 กลุ่มเพาะพันธ์กล้าสักทองบ้านศรีใจหมู่8ต.ต้าผามอก
11/1 หมู่ 8 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 098529066
989 6-54-03-07/1-0074 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด
8/5 หมู่ 8 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0801294276
990 6-54-03-06/1-0058 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรบ้านแม่จอก
53/1 หมู่ 4 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0808519989
991 6-54-03-04/1-0042 โครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
1/1 หมู่ 10 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0980073871
992 6-54-04-06/1-0005 เพาะเห็ดบ้านกวาง หมู่ 1
143 หมู่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 054643378
993 6-54-04-04/1-0053 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าบ้านร้องแหย่ง ม.6 ต.ดอนมูล
69/2 หมู่ 6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
994 6-54-05-05/1-0015 เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 6 ตำบลปงป่าหวาย
110/6 หมู่ 6 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 048068022
995 6-54-05-05/1-0044 กลุ่มเลี้ยงวัว หมู่ 1 ตำบลปงป่าหวาย
91 หมู่ 1 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 061903988
996 6-54-05-04/1-0024 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดต้นแบบบ้านห้วยไร่ หมู่ 1
22/2 หมู่ 1 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 061810694
997 6-54-05-03/1-0023 ถั่วเหลือง หมู่ 9 สามัคคี
100/4 หมู่ 9 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 083388687
998 6-54-05-01/1-0026 ไม้กวาดแม่ศรีเรือน
170 หมู่ 2 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 014728996
999 6-54-06-01/1-0027 ออมทรัพย์เพื่อการเกษตรศรีมูลเรือง ม.4ต.บ้านหนุน
110/1 หมู่ 4 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054593247
1000 6-54-06-02/1-0039 เพาะเห็ดเศรษฐกิจชุมชน ต.บ้านกลาง ม.5
101 หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 098530165
1001 6-54-06-06/1-0012 สุราแสงเดือนทอง ม.1 ต.สะเอียบ
59 หมู่ 1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์
1002 6-54-06-06/1-0015 ผลิตและแปรรูปการเกษตรดอนชัย ตำบลสะเอียบ
15 หมู่ 1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 019524569
1003 6-54-06-03/1-0043 การทำเห็ดบ้านจัดสรร หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยหม้าย
107 หมู่ 12 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0848851069
1004 6-54-06-03/1-0059 พัฒนาอาชีพเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
42 หมู่ 9 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์
1005 6-54-06-01/1-0096 กลุ่มเพาะเห็ด (บ้านลองลือบุญ)
8/1 หมู่ 6 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0613769672
1006 6-54-07-04/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาพูนพัฒนา
148 หมู่ 10 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์
1007 6-54-07-03/1-0016 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บงเหนือ
3 หมู่ 2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0805021094
1008 6-54-07-02/1-0033 กลุ่มปลูกมะละกอฮอแลนด์ ม่วงคำ - ปางงุ้น
116/1 หมู่ 10 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0819529509
1009 6-54-07-02/1-0036 กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาศ
34/2 หมู่ 1 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0848072517
1010 6-54-08-02/1-0057 กลุ่มปลูกพริกครบวงจรหนองม่วงไข่ หมู่5
153/1 หมู่ 5 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์
1011 6-54-08-02/1-0069 กลุ่มปลูกพริกครบวงจร หนองม่วงไข่ หมู่5
153/1 หมู่ 5 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0835767273
1012 6-65-01-13/1-0008 ศูนย์ส่งเสริมการเพาะเห็ดพิษณุโลก
252 หมู่ 9 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0869361064
1013 6-65-01-04/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 8 ตำบลวัดพริก
70 หมู่ 8 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862009923
1014 6-65-01-04/1-0027 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดฟางบ้านยางโทน หมู่ 3 ตำบลวัดพริก
99/1 หมู่ 3 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0818872441
1015 6-65-01-04/1-0029 กลุ่มส่งเสริมการผลิตและแปรรูปการเกษตร หมู่ 1 ตำบลวัดพริก
232/1 หมู่ 1 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0870735256
1016 6-65-01-10/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านตูม
2/1 หมู่ 2 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0817856544
1017 6-65-02-03/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ด บ้านเข็กใหญ่
102 หมู่ 4 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0810439189
1018 6-65-02-05/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านบุ่งสีเสียด ม.2 ต.นาบัว
87 หมู่ 2 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0844946648
1019 6-65-02-04/1-0024 การเพาะเห็นนางฟ้าห้วยตีนตั่ง
71 หมู่ 1 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0839525758
1020 6-65-02-08/1-0026 ฟาร์มเห็ดน้ำพริก
141 หมู่ 2 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862038893
1021 6-65-02-09/1-0035 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ ม.6 บ้านเนินสวรรค์
215 หมู่ 6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0821662899
1022 6-65-03-04/1-0046 โคกใหญ่เพาะเห็ดนางฟ้า
75/2 หมู่ 6 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0871967347
1023 6-65-03-06/1-0015 กลุ่มอาชีพปลูกหวายและเพาะเห็ด
42 หมู่ 9 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0894370872
1024 6-65-04-10/1-0004 บ้านโป่งหม้อข้าว
54/2 หมู่ 4 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0897758575
1025 6-65-04-08/1-0033 ชุมชนเห็ด ม. 13 ต.นิคมพัฒนา
187/145 หมู่ 13 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0827729904
1026 6-65-05-05/1-0024 กลุ่มเห็ดดอกนางฟ้า
62/1 หมู่ 8 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0896438652
1027 6-65-05-04/1-0031 หมู่ 4 ร่วมใจเพาะเห็ดนางฟ้า
38/1 หมู่ 4 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0869628710
1028 6-65-05-05/1-0057 กลุ่มเพาะเห็ด ม.3 ท่าตาล
112 หมู่ 3 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1029 6-65-06-02/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง หมู่ 2 ต.ท่าช้าง
50/1 หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0816758839
1030 6-65-06-06/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ด ม.10 บ้านบึงธรรมโรง
5 หมู่ 10 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0854011753
1031 6-65-06-02/1-0017 กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านท่าช้าง
9/9 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862026137
1032 6-65-07-01/1-0001 ผลิตเห็ดวังกร่างสามัคคี
42/1 หมู่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0869305592
1033 6-65-07-04/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง - เห็ดนางฟ้า บ้านท่าแก่ง
163 หมู่ 7 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0892707691
1034 6-65-07-06/1-0018 เกษตรผสมผสานบ้านน้ำโจน
19/1 หมู่ 4 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0878481405
1035 6-65-08-01/1-0013 เกษตรก้าวหน้า 2006
150/2 หมู่ 7 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862023502
1036 6-65-08-04/1-0026 ผลผลิตเกษตรปลอดภัยร่วมเซียนสู่ครัวโลก
147 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1037 6-65-08-04/1-0027 ผลผลิตเกษตรปลอดภัยร่วมอาเซียนสู่ครัวโลก
147 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
1038 5-83-01-06/1-0011 เพาะเห็ดในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลฉลอง
61 หมู่ 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0898684144
1039 5-83-01-04/1-0030 กลุ่มกู้กูร่วมใจ
9/9 หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076240486
1040 5-83-01-04/1-0031 วิสาหกิจชุมชนเห็ดนางฟ้าพอเพียง
59/369 หมู่ 7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0828145711
1041 5-83-03-05/1-0008 เห็ดนางฟ้าบ้านไม้ขาว
142/1 หมู่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076206154
1042 5-83-03-02/1-0005 ไทยบาติก
74/4 หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076311401
1043 5-83-03-05/1-0012 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านบางดุกสามัคคี
109/7 หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 046292518
1044 5-83-03-02/1-0018 กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับภูเก็ต
74/1 หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0819723923
1045 5-83-03-02/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่
27/1 หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076617466
1046 4-44-01-04/1-0002 เพาะเห็ดบ้านโนนเดื่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
58 หมู่ 10 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 01189949
1047 4-44-01-07/1-0009 เห็ดโบราณ
66 หมู่ 5 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1048 4-44-01-03/1-0015 เพาะเห็ดบ้านท่าตูม
55 หมู่ 3 ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828571148
1049 4-44-01-13/1-0023 เพาะเห็ดบ้านกุดแคน
160 หมู่ 2 ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1050 4-44-02-04/1-0004 ผู้ผลิตแคปหมูเพื่อจำหน่าย
1 หมู่ 13 ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 057486766
1051 4-44-02-05/1-0011 เห็ดขอนดำ-ขอนขาวหนองค้อ
4 หมู่ 6 ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 078662365
1052 4-44-02-04/1-0011 เพาะเห็ดบ้านโพนละออมน้อย ม.6
7 หมู่ 6 ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0810592766
1053 4-44-02-01/1-0015 การเพาะเห็ตเศรษฐกิจ
79 หมู่ 10 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1054 4-44-03-15/1-0004 เพาะเห็นฟางบ้านเหล่าโพธิ์ชัย
115 หมู่ 4 ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1055 4-44-04-10/1-0001 แปรรูปอาหารครบวงจร บ้านน้ำใส
33 หมู่ 7 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 061308420
1056 4-44-04-10/1-0003 เพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ บ้านน้ำใส
37/1 หมู่ 16 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1057 4-44-04-03/1-0004 เห็ดฟางลอยฟ้า
59 หมู่ 3 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1058 4-44-04-06/1-0005 การเพาะเห็ดบรรจุถุงพลาสติกแบบครบวงจร
25 หมู่ 13 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043769032
1059 4-44-04-10/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านน้ำใส หมู่ 7,16
54 หมู่ 16 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 057447420
1060 4-44-04-09/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านม่วง หมู่ 10
111 หมู่ 10 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1061 4-44-04-01/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านโนนค้อ
2 หมู่ 6 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1062 4-44-04-09/1-0011 เพาะเห็ด หมู่ 8 บ้านม่วง
81 หมู่ 8 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1063 4-44-04-09/1-0017 ม่วงเหนือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
137 หมู่ 10 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1064 4-44-04-08/1-0018 กลุ่มผู้ปลูกเห็ดขอนขาวในโรงเรือน
82 หมู่ 9 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0873676782
1065 4-44-04-03/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนมะค่า หมู่ 3
99 หมู่ 3 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043774100
1066 4-44-04-08/1-0019 กลุ่มปลูกเห้ดฟางหนองแคนน้อย ต.ศรีสุข
3 หมู่ 16 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833349235
1067 4-44-04-08/1-0020 ปลูกเห็ดฟางหนองแคน
135 หมู่ 20 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0813699766
1068 4-44-04-08/1-0026 กลุ่มปลูกเห็ดฟาง ม.4 ต.ศรีสุข
38 หมู่ 4 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1069 4-44-04-08/1-0039 กลุ่มเพาะเห็ดฟางศรีสุข ม.19
33 หมู่ 19 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0890279372
1070 4-44-04-02/1-0049 กลุ่มเพาะเห็ดบดบ้านโนนเมือง
62 หมู่ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1071 4-44-05-08/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านจานพัฒนา หมู่ 13
168 หมู่ 13 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 070962375
1072 4-44-05-08/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านจานใหม่พัฒนา หมู่16
261 หมู่ 16 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072343635
1073 4-44-05-03/1-0008 เพาะเห็ด หมู่12
139 หมู่ 12 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043752044
1074 4-44-05-12/1-0006 เพาะเห็ด หมู่8 ตำบลเหล่าบัวบาน
44 หมู่ 8 ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 095752408
1075 4-44-05-08/1-0004 ปลูกพืชผัก
52 หมู่ 12 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 097098189
1076 4-44-05-08/1-0007 กลุ่มปลูกเห็ดฟางบ้านเข็งพัฒนา
26 หมู่ 12 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879080108
1077 4-44-05-03/1-0014 กลุ่มไม้เศรษฐกิจทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
73 หมู่ 5 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1078 4-44-05-03/1-0017 กลุ่มเห็ดสามัคคี
33 หมู่ 5 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0807606534
1079 4-44-05-11/1-0030 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสระก้ว ม.5
75 หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0844208064
1080 4-44-06-19/1-0002 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตำบลหนองโก
105 หมู่ 9 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 062422110
1081 4-44-06-04/1-0005 เย็บผ้า หมู่ 3 ต.วังไชย
15 หมู่ 3 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 095719262
1082 4-44-06-15/1-0009 เพาะเห็ด หมู่ที่ 1 บ้านโนนทอง ตำบลวังใหม่
59 หมู่ 1 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1083 4-44-06-06/1-0017 ฟาร์มตัวอย่างกำพี้
82/1 หมู่ 1 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043990071
1084 4-44-06-06/1-0023 เกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสุขสำราญ ม.13 ต.กำพี้
49 หมู่ 13 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1085 4-44-06-13/1-0026 พัฒนาสตรีบ้านโคกหมากเหลื่อม
56 หมู่ 2 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 089577810
1086 4-44-07-01/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าใหญ่
26 หมู่ 11 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856070153
1087 4-44-07-02/1-0033 ร้านค้าชุมชนบ้านโนนเหลี่ยม ม.7 ต. สำโรง
45 หมู่ 7 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1088 4-44-07-09/1-0008 วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองใหม่
73 หมู่ 7 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1089 4-44-07-05/1-0029 กลุ่มแม่บ้านหนองบึง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพธิ์
136 หมู่ 3 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892767948
1090 4-44-07-08/1-0040 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านนากลาง
21 หมู่ 12 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1091 4-44-07-07/1-0035 กลุ่มพอเพัยงบ้านหนองเหล็ก
29 หมู่ 16 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0887305424
1092 4-44-07-02/1-0057 เกษตรผสมผสานชุมชนบ้านสำโรง
169 หมู่ 12 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854647386
1093 4-44-08-16/1-0006 เพาะเห็ดบ้านหัวหนอง ต.เวียงชัย
10 หมู่ 12 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1094 4-44-08-05/1-0006 เพาะเห็ดบ้านหนองแคน หมู่ที่ 14 ตำบลนาสีนวล
18 หมู่ 14 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0843991066
1095 4-44-08-20/1-0021 เพาะเห็ดบ้านภารแอ่น ม.3 ตำบลภารแอ่น
95 หมู่ 3 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1096 4-44-08-15/1-0043 เพาะเลี้ยงเห็ดบ้านหนองแก ม.6 ต.ลานสะแก
82 หมู่ 6 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1097 4-44-08-03/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดอนหมี ม.8 ต.เวียงสะอาด
34 หมู่ 8 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0800088565
1098 4-44-08-01/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงสมัด ม.9 ต.ปะหลาน
41 หมู่ 9 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1099 4-44-08-01/1-0022 เพาะเห็ดบ้านปะหลาน หมู่ที่ 14 ต.ปะหลาน
36 หมู่ 14 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1100 4-44-09-03/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านศาลา ม.1 ต.เสือโก้ก
16 หมู่ 1 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1101 4-44-09-03/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเสือโก้ก ม.10
303 หมู่ 10 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1102 4-44-09-04/1-0004 ปลูกเห็ดดงใหญ่
40 หมู่ 16 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 061653272
1103 4-44-09-05/1-0001 เพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย
1 หมู่ 10 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072262398
1104 4-44-09-07/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดู่งิ้วพัฒนา
1 หมู่ 8 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072384262
1105 4-44-09-06/1-0006 เพาะเห็ดบ้านโคกใหญ่
50 หมู่ 12 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 061139449
1106 4-44-09-14/1-0001 เพาะเห็ดในหมู่บ้านหนองแสน
110 หมู่ 6 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 062264341
1107 4-44-09-05/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ด ม.4 ต.โพธิ์ชัย
48 หมู่ 4 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1108 4-44-09-13/1-0002 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิดราชวัตรหนองทุ่ม
163 หมู่ 5 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 095083065
1109 4-44-09-08/1-0012 กลุ่มเพื่อผลิตผลิตผลการเกษตรร่วมสินเจริญ
3 หมู่ 17 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828465329
1110 4-44-09-04/1-0008 กลุ่มเพื่อผลิตเห็ดนางฟ้า
7 หมู่ 5 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833600572
1111 4-44-09-08/1-0015 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน ม.15
54 หมู่ 15 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1112 4-44-09-07/1-0012 กลุ่มเห็ดฟางบ้านโคกใหญ่
27 หมู่ 12 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1113 4-44-09-07/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกสะอาด
65 หมู่ 16 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0819742965
1114 4-44-09-07/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านแวงเหล่า หมู่ 10
55 หมู่ 10 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0854635962
1115 4-44-09-15/1-0005 กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนบ้านโคกสี
14 หมู่ 10 ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1116 4-44-09-04/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวชุมชนบ้านหนองนกเขียน
6 หมู่ 13 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1117 4-44-09-11/1-0016 กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านนาเลา ม.7
109 หมู่ 7 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856931368
1118 4-44-09-06/1-0034 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านไก่เฒ่า
9 หมู่ 20 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1119 4-44-09-08/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองหว้า หมู่ 15
78 หมู่ 15 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872223998
1120 4-44-09-14/1-0023 กลุ่มลวดหนามบ้านหนองดู่ ต.หนองแสน
3 หมู่ 7 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847958742
1121 4-44-09-02/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ด-เย็บผ้า
71 หมู่ 9 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872296763
1122 4-44-09-03/1-0040 ไก่พันธุ์ไข่
224 หมู่ 10 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0871108202
1123 4-44-09-07/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ด บ้านแวงชัย หมู่ที่ 3
75 หมู่ 3 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0908123161
1124 4-44-09-07/1-0036 กลุ่มเพาะปลูกเห็ด ม.6 ตำบลแคน
6 หมู่ 6 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849574556
1125 4-44-09-05/1-0031 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย
105/1 หมู่ 4 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0892767689
1126 4-44-10-05/1-0014 กลุ่มปลูกเห็ดบ้านเหล่าส้มลม
22 หมู่ 7 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872224540
1127 4-44-10-02/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า,เห็ดขอนขาว
58 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0860940161
1128 4-44-10-03/1-0037 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนมะเกลือ
42 หมู่ 3 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0833610098
1129 4-44-11-01/1-0008 กลุ่มสตรีเพาะเห็ดบ้านหนองวัด
107 หมู่ 11 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043729065
1130 4-44-12-03/1-0020 กลุ่มเพื่อการพัฒนาอาชีพเยาวชนปอแดง
17 หมู่ 2 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1131 4-44-12-03/1-0035 ดอกฟ้า
29 หมู่ 14 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0850103029
1132 4-44-13-03/1-0035 กลุ่มปลูกเห็ดนางฟ้า
99 หมู่ 2 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1133 6-58-01-04/1-0038 ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจากเห็ด
66/1 หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0811792336
1134 6-58-02-01/1-0033 เพาะเห็ดขุนยวม
1003 หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0806731027
1135 6-58-02-01/1-0037 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านแม่สะเป่ใต้
10 หมู่ 4 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
1136 4-49-01-10/1-0003 การเกษตรบ้านพรานอ้น
77 หมู่ 13 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 092254134
1137 4-49-01-08/1-0004 การเกษตรบ้านนาสีนวน
36 หมู่ 1 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042610243
1138 4-49-01-01/1-0002 กลุมแม่บ้านเกษตรกรกุดโง้งใหญ่
81 หมู่ 5 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 092744046
1139 4-49-01-13/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านกุดแข้ ม.5
149 หมู่ 5 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1140 4-49-01-01/1-0004 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านคำตุนาง
74 หมู่ 1 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 096175101
1141 4-49-01-09/1-0005 เกษตรกรสตรีสามขา
208 หมู่ 15 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1142 4-49-01-03/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแวง
138 หมู่ 8 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 057446239
1143 4-49-01-09/1-0013 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคำป่าหลาย
159 หมู่ 1 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0878595426
1144 4-49-01-01/1-0010 โพนทราย
87 หมู่ 3 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 010476268
1145 4-49-01-01/1-0011 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านด่านคำ
103 หมู่ 6 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1146 4-49-01-03/1-0012 จักสานตะกร้าพลาสติกบ้านหนองแวงใต้
74 หมู่ 9 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1147 4-49-01-05/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าป่งเป้า
251 หมู่ 2 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0857684385
1148 4-49-02-05/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดคำไหล
44 หมู่ 5 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1149 4-49-02-05/1-0016 กลุ่มพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดนาอุดม
36 หมู่ 1 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 079954597
1150 4-49-02-01/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านโนนสว่าง
20 หมู่ 9 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 092785315
1151 4-49-02-04/1-0009 กลุ่มบ้านอรัญญาพัฒนาอาชีพ
52 หมู่ 12 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1152 4-49-02-02/1-0008 ปลูกเห็ดนางฟ้าบ้านหนองบัวบาน
30 หมู่ 11 ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1153 4-49-04-06/1-0014 ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า
60 หมู่ 1 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0821208798
1154 4-49-05-08/1-0006 เพาะเห็ดบ้านหนองสระพัง
17 หมู่ 6 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1155 4-49-05-03/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
16 หมู่ 1 ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0821216294
1156 4-49-05-11/1-0012 เพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว หมู่ที่4 บ้านหนองไฮ
145 หมู่ 4 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1157 4-49-05-11/1-0025 กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังเหล่าสร้างถ่อพัฒนา
195 หมู่ 1 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0860876250
1158 4-49-05-08/1-0029 เห็ดนางฟ้าบ้านโพนงาม
93 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0926725443
1159 4-49-06-01/1-0009 ศูนย์ส่งเสริมเรียนรู้การเพาะเห็ด
98 หมู่ 9 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1160 5-95-01-16/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดสะเตงนอก
31/2 หมู่ 2 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์
1161 5-95-01-18/1-0003 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้านเบญญา
111/3 หมู่ 2 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์ 095975888
1162 5-95-02-01/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดเบตง
18/3 หมู่ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์
1163 5-95-02-02/1-0018 กลุ่มยางพาราสามัคคีรุ่งเรืองบ้านยะรม
73 หมู่ 6 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0898065327
1164 5-95-02-01/1-0022 กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
500 หมู่ 2 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0815417996
1165 5-95-02-03/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านปิยะมิคร ๒
188 หมู่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0898708693
1166 5-95-03-01/1-0011 กลุ่มแม่บ้านมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร
280 หมู่ 3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์
1167 5-95-03-04/1-0018 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ อรบ.ม.ว.ปิยะมิตร4
370/32 หมู่ 3 ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073206471
1168 5-95-03-05/1-0028 ศูนย์รับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดทราย
175 หมู่ 10 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073360253
1169 5-95-04-01/1-0017 การผลิตและแปรรูปเห็ดครบวงจร
361 หมู่ 1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์ 073297210
1170 5-95-04-04/1-0013 บ้านพิกุลทอง
73 หมู่ 1 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์ 073206008
1171 5-95-04-02/1-0016 บ่อหิน 2
115/1 หมู่ 4 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา โทรศัพท์ 0884438147
1172 5-95-05-06/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ด กองพันอรบ.ยะหา
29/1 หมู่ 3 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0916456741
1173 5-95-05-06/1-0023 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านแซะ
42/4 หมู่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0883944353
1174 4-35-01-15/1-0004 กลุ่มทอเสื่อกก-ผือ หมู่ที่ 5
69 หมู่ 5 ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 072139827
1175 4-35-01-13/1-0012 กลุ่มพัฒนาสตรีเพาะเห็ดบ้านโนนกุง ม.5
56 หมู่ 5 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0899171197
1176 4-35-02-05/1-0005 เพาะเห็ดลม ม.3-4-5 ต.ไผ่
97 หมู่ 4 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 078794750
1177 4-35-02-05/1-0006 พัฒนาอาชีพใหม่ หมู่ 1,2
56 หมู่ 1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 072522125
1178 4-35-02-05/1-0007 กองกลางเพาะเห็ด ต.ไผ่
10 หมู่ 7 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 070256407
1179 4-35-02-03/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดก้อนเชื้อ 972 ตำบลดงมะไฟ
59 หมู่ 7 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 068651922
1180 4-35-02-05/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสร้างช้าง หมู่ 1-2 ตำบลไผ่
159 หมู่ 1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์
1181 4-35-03-06/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดไกรสร
36 หมู่ 5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 072506153
1182 4-35-03-03/1-0048 เกษตรกรเพาะเห็ดบ้านหัวงัว
23 หมู่ 2 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์
1183 4-35-04-10/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดก้าวบาน
35 หมู่ 3 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1184 4-35-04-07/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านนาถ่ม
114 หมู่ 12 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0875010779
1185 4-35-04-07/1-0024 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดนาถ่ม หมู่ 12
58 หมู่ 12 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1186 4-35-04-02/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดอนดู่
11 หมู่ 9 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0868756160
1187 4-35-04-10/1-0033 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ม.1,2,3,6 ตำบลกุดกุง
13 หมู่ 6 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0849605186
1188 4-35-04-01/1-0039 หอมมะลิอินทรีย์ชีวภาพ
374 หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045791477
1189 4-35-05-04/1-0011 กลุ่มสตรีชาวนาไทย
93/1 หมู่ 7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045761887
1190 4-35-05-03/1-0012 กลุ่มเพาะปลูกเห็ดบ้านนาดี หมู่ 3 เขต สปก. ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
48 หมู่ 2 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045716557
1191 4-35-05-01/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดก้าวหน้าบ้านโคกสะอาด ม.11
134 หมู่ 11 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1192 4-35-05-01/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดเจริญผล
42 หมู่ 11 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0836697656
1193 4-35-05-01/1-0014 เพาะเห็ดชุมชนบ้านหนองแสง อ.ป่าติ้ว
120/1 หมู่ 8 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0896247552
1194 4-35-05-03/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดชุมชนเก้าหน้า หมู่ 7
58 หมู่ 7 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0878570545
1195 4-35-05-02/1-0028 กลุ่มสตรีทำหมอนขิตบ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 10
3 หมู่ 10 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1196 4-35-05-04/1-0044 ทำเห็ดฟาง บ.เชียงเพ็ง
72 หมู่ 7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0880729097
1197 4-35-06-05/1-0026 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านบากเรือ หมู่ 1
31 หมู่ 1 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
1198 4-35-08-14/1-0001 เพาะเห็ดตำบลศรีแก้ว
192 หมู่ 6 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1199 4-35-08-12/1-0002 แม่บ้านเกษตรกรหินสิ่ว
113 หมู่ 6 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 018680051
1200 4-35-08-11/1-0011 เย็บที่นอน
280 หมู่ 9 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 095858695
1201 4-35-08-03/1-0006 กลุ่มปลูกเห็ดฟาง หมู่ 3 เพื่อจำหน่าย
9 หมู่ 3 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 057734920
1202 4-35-08-11/1-0016 กลุ่มปลูกยางพาราเพาะเห็ดบ้านกุดแห่
4 หมู่ 10 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1203 4-35-08-06/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดเกษตรพัฒนา
3 หมู่ 11 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1204 4-35-08-06/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนบ้านโคกสูง
174 หมู่ 6 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1205 4-35-08-05/1-0022 กลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วลิสง บ.ห้องแซง ม.5
66 หมู่ 5 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1206 4-35-08-10/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ด บ.โคกสว่าง
58 หมู่ 10 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1207 4-35-08-06/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดอังการี บ้านนาจาน ม.10
89 หมู่ 10 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1208 4-35-08-03/1-0041 กลุ่มเพาะเห็ดปลอดสารพิษ
125 หมู่ 4 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0833830299
1209 4-35-09-04/1-0009 กลุ่มสตรีบ้านหนองสนม หมู่ที่ 10
7 หมู่ 10 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์
1210 4-35-09-03/1-0045 เห็ดเงินล้านบ้านเหล่าหันทราย
163 หมู่ 6 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0916757077
1211 5-85-01-04/1-0002 กิตติกุลสมบูรณ์ระนอง
116/52 หมู่ 6 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โทรศัพท์
1212 5-85-02-07/1-0015 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฟางบ้านบุรีรัมย์
29/5 หมู่ 1 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง โทรศัพท์ 0854723001
1213 5-85-02-06/1-0011 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดฟางบ้านหมอลำ
25 หมู่ 3 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง โทรศัพท์
1214 5-85-03-05/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านตะเคียนงาม
111 หมู่ 3 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โทรศัพท์
1215 8-85-04-07/1-0010 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านบางใหญ่
23 หมู่ 3 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง โทรศัพท์ 0884463824
1216 5-85-05-01/1-0021 เห็ดฟางบ้านไร่ใน
9 หมู่ 7 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 0806922719
1217 5-85-05-02/1-0050 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเหนือ
11/2 หมู่ 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 0898758458
1218 2-70-01-18/1-0001 กลุ่มรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด
62/1 หมู่ 6 ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1219 2-70-01-15/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าฝ้าย
14/1 หมู่ 4 ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1220 2-70-01-15/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกใหม่ (หมู่ 6)
29 หมู่ 6 ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1221 2-70-01-02/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดหูหนูชุมชนบ้านเชิงสะพาน
13/5 หมู่ 6 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1222 2-70-01-22/1-0002 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดคลองอู่เรือ ต.บ้านไร่
3/1 หมู่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860724629
1223 2-70-01-19/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเห็ดพงสวาย
43056 หมู่ 7 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0898369341
1224 2-70-02-01/1-0004 กลุ่มเห็ดตำบลจอมบึง
80 หมู่ 6 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0868058186
1225 2-70-02-02/1-0004 กลุ่มหนองตาเนิดสามัคคี
90 หมู่ 10 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0810131931
1226 2-70-02-06/1-0012 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดบ้านหนองบัวค่าย
8 หมู่ 2 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032270391
1227 2-70-02-06/1-0013 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนูหมู่บ้านหนองผีหลอก
9 หมู่ 15 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860474186
1228 2-70-02-06/1-0016 ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรชุมชนบ้านหนองน้ำใส
38 หมู่ 14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860337957
1229 2-70-02-01/1-0005 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองกระทุ่มตำบลจอมบึง
114 หมู่ 11 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0833064436
1230 2-70-02-05/1-0008 หนองสองตอน
63 หมู่ 7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0833156122
1231 2-70-02-06/1-0026 เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรบ้านรางดอกอาว
64 หมู่ 1 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860965136
1232 2-70-02-02/1-0007 กลุ่มทำเห็ดบ้านห้วยยาง
97 หมู่ 9 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0800967829
1233 2-70-02-06/1-0028 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหมู่บ้านหนองน้ำใส
120 หมู่ 14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0851623386
1234 2-70-02-02/1-0008 เห็ดและผักหลากชนิดปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง
99 หมู่ 8 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0899150333
1235 2-70-06-03/1-0001 แปรรูปเห็ดหัวโพพัฒนา
26/1 หมู่ 1 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0
1236 2-70-07-12/1-0001 การเพาะเห็ดตำบลสร้อยฟ้า
41 หมู่ 2 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032354223
1237 2-70-07-04/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ด ต.บ้านเลือก
105/2 หมู่ 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0850588999
1238 2-70-08-10/1-0006 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรบ้านยางคู่
21/1 หมู่ 6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0871583873
1239 2-70-08-10/1-0007 วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยศาลา
168 หมู่ 7 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860195529
1240 3-21-01-03/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านยายดา
40/1 หมู่ 3 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0810043262
1241 3-21-01-03/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านบ่อหิน
19/1 หมู่ 14 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038664544
1242 3-21-01-03/1-0070 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านตะกาด
147/1 หมู่ 16 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0894862369
1243 3-21-01-03/1-0071 เพาะเห็ดและเกษตรพอเพียงบ้านช่น
55 หมู่ 5 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0848691463
1244 3-21-01-02/1-0021 เพาะเห็ดบ้านเกาะหวาย
3/18 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0850846894
1245 3-21-01-05/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านเขาสำเภาทอง
179/5 หมู่ 7 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0852831067
1246 3-21-01-07/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองเต่า
108/2 หมู่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0817957401
1247 3-21-02-01/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสำนักท้อน
112/47 หมู่ 1 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038601966
1248 3-21-03-18/1-0005 ผลิตเห็ดสองกะหลึง
324 หมู่ 8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0890996765
1249 3-21-03-18/1-0018 บทบาทสตรีผลิตเห็ดนางฟ้า
324/2 หมู่ 8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0819400983
1250 3-21-04-02/1-0004 กลุ่มเลี้ยงผึ้งและเพาะเห็ดบ้านคลองไผ่
19 หมู่ 3 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โทรศัพท์ 017612363
1251 3-21-05-07/1-0007 กลุ่มรักษ์เกษตร
87 หมู่ 4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทรศัพท์ 038960100
1252 3-21-06-05/1-0016 เห็ดนางฟ้า ซอยก้าวหน้า วังตาผิน
158/1 หมู่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0894048735
1253 3-21-07-03/1-0007 เลี้ยงปลาในกระชัง เค.ซี
109 หมู่ 7 ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0818631187
1254 3-21-08-03/1-0001 กลุ่มผู้ผลิตเห็ดนางฟ้าตำบลพนานิคม
125 หมู่ 8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทรศัพท์ 059103170
1255 3-21-08-02/1-0006 มาบข่าเกษตรพัฒนา
29/2 หมู่ 1 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0815750426
1256 4-45-01-23/1-0003 กลุ่มเพาะปลูกเห็ดบดหนองโทน
23/1 หมู่ 4 ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872908156
1257 4-45-01-01/1-0006 กลุ่มผู้เพาะเห็ดชุมชนวัดเวฬุวัน ซอย 16
12 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043514062
1258 4-45-01-03/1-0011 กลุ่มรักเพาะเห็ด
34/2 หมู่ 4 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862211208
1259 4-45-01-25/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดหนองอุ่ม ม.4
30 หมู่ 4 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1260 4-45-01-25/1-0020 เพาะเห็ดอุ่มเม้า
47/1 หมู่ 8 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878211194
1261 4-45-02-11/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านอาลาง - หนองสิม อ.เกษตรวิสัย
13 หมู่ 8 ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 062314694
1262 4-45-02-06/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโนนจำปา หมู่ 10 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
48 หมู่ 10 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 057431874
1263 4-45-02-06/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.4 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
48 หมู่ 4 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0898026837
1264 4-45-02-04/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ 8 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
108 หมู่ 8 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0871028012
1265 4-45-02-02/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้านางรม หมู่ 3 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
47 หมู่ 3 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807490085
1266 4-45-02-04/1-0036 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
64/1 หมู่ 6 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0821012407
1267 4-45-03-06/1-0001 เพาะเห็ดฟาง ต.สระบัว
24 หมู่ 12 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1268 4-45-03-03/1-0001 เพาะเห็ดฟาง
178 หมู่ 1 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 099074694
1269 4-45-03-06/1-0004 เพาะเห็ดฟางบ้านบัวขาว หมู่ที่ 16
24 หมู่ 16 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 079093056
1270 4-45-03-02/1-0006 ผลิตเส้นไหม บ.สระแก้ว ม.15
112 หมู่ 15 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895113610
1271 4-45-03-04/1-0019 กลุ่มปลูกเห็ดเพื่อชีวีตพอเพียง ม.9
30 หมู่ 9 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870386033
1272 4-45-03-06/1-0008 ชุมชนคนรักเห็ด ต.สระบัว
153 หมู่ 10 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879993792
1273 4-45-03-02/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ 15
106 หมู่ 15 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895301804
1274 4-45-03-07/1-0014 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านดงช้าง ม.9
2 หมู่ 9 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1275 4-45-03-01/1-0041 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านโคกทม ม.10
155 หมู่ 10 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1276 4-45-03-08/1-0019 เพาะเห็ดฟางบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 1
163 หมู่ 1 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1277 4-45-03-02/1-0036 เพาะเห็ดบ้านโนนสะอาด ต.ดอกล
77 หมู่ 5 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 087877665
1278 4-45-03-02/1-0042 เพาะเห็ดฟาง บ.โนนสะอาด ม.5 ต.ดอกล้ำ
37 หมู่ 5 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0801980556
1279 4-45-04-10/1-0007 กลุ่มทอผ้าลิ้นฟ้าหมู่เจ็ด
14 หมู่ 7 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 078660355
1280 4-45-04-10/1-0006 กลุ่มทอผ้าลิ้นฟ้าหมู่แปด
7 หมู่ 8 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1281 4-45-04-11/1-0006 กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์บ้านโนนสูง
12/1 หมู่ 5 ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 057399007
1282 4-45-04-05/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเที่ยมแข้
13/3 หมู่ 10 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043652045
1283 4-45-04-03/1-0035 กลุ่มพลังเงินออม
15 หมู่ 11 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862443543
1284 4-45-04-02/1-0025 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านอุ่มจาน
166 หมู่ 2 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807684218
1285 4-45-04-03/1-0037 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเมืองหงส์ หมู่ 15
2 หมู่ 15 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862216458
1286 4-45-04-02/1-0039 เพาะเห็ดบ้านหนองแอก
93 หมู่ 5 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895702235
1287 4-45-05-01/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนไผ่ นิเวศน์
47 หมู่ 10 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1288 4-45-05-07/1-0008 เพาะเห็ดนางฟ้าปรางค์กู่
94 หมู่ 9 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1289 4-45-05-24/1-0001 ผลิตข้าวปลอดสารบ้านป่าเป้า
56 หมู่ 7 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1290 4-45-05-07/1-0002 กลุ่มทอผ้าขาวม้า ผ้าขิต
49 หมู่ 4 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1291 4-45-05-02/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
10 หมู่ 3 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 062379986
1292 4-45-05-10/1-0014 เห็ดนางฟ้าบ้านดอนแคน ม.9 ต.เขวาทุ่ง
19 หมู่ 9 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1293 4-45-05-22/1-0009 กลุ่มปลูกเห็ดบ้านดอนสวรรค์ ม.9 ต.ราชธานี
107 หมู่ 9 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1294 4-45-05-22/1-0010 เพื่อการเกษตรบ้านเหล่าอ้อย ราชธานี
45 หมู่ 5 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1295 4-45-05-22/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านราชธานี หมู่ที่ 1
151 หมู่ 1 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1296 4-45-05-01/1-0033 กลุ่มปลูกเห็ดบ้านนิเวศน์ ม.15
290 หมู่ 15 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0874264483
1297 4-45-06-15/1-0002 กลุ่มทอผ้าด้าย ม. 4 ต. ค้อใหญ่ อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
63 หมู่ 4 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 059290679
1298 4-45-06-14/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ด ม. 1 ต. สระแก้ว อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
57 หมู่ 1 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1299 4-45-06-02/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ด ม. 18 ต. แสนสุข อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
135 หมู่ 18 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1300 4-45-06-13/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดเพื่อการเกษตร ม. 2 ต. คำไฮ อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
16 หมู่ 2 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1301 4-45-06-13/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.3 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
141 หมู่ 3 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856099434
1302 4-45-06-13/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดม.9 ต.กุดน้ำใสอ.พนมไพรจ.ร้อยเอ็ด
52 หมู่ 9 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807577096
1303 4-45-07-12/1-0006 เพาะปลูกเห็ดบ้านกุดสระน้อย
20 หมู่ 13 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1304 4-45-07-08/1-0008 เพาะเห็ดบ้านโพธิ์ศรี
28 หมู่ 1 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895722197
1305 4-45-07-11/1-0049 เพาะเห็ดฟางบ้านนาสีใส
81 หมู่ 3 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1306 4-45-07-11/1-0050 เพาะเห็ดบ้านหนองผือ
32 หมู่ 5 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1307 4-45-07-07/1-0070 เพาะเห็ดฟางบ้านสายไผ่คำ
195 หมู่ 15 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1308 4-45-08-06/1-0012 เพาะเห็ดขอนขาว หมู่ 8 บ้านคำพอุง
59 หมู่ 8 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 078576513
1309 4-45-08-06/1-0006 เพาะเห็ดบ้านบึงบูรพาหมู่ที่ 7 ตำบลคำพอุง
158 หมู่ 7 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 060976763
1310 4-45-08-06/1-0009 เพาะเห็ดขอนขาวบ้านคำพอุง
190 หมู่ 3 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 071844452
1311 4-45-08-06/1-0019 เพาะเห็ดขอนดำบ้านภูเขาทอง
1 หมู่ 5 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 096954737
1312 4-45-08-06/1-0033 เพาะเห็ดบ้านธาตุจอมศรี
66 หมู่ 2 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1313 4-45-08-07/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อทอง
38 หมู่ 9 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 079147802
1314 4-45-08-06/1-0038 เพาะเห็ดบ้านคำเจริญ
76 หมู่ 13 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1315 4-45-08-02/1-0011 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองอึ่ง ม.4
88 หมู่ 4 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895048168
1316 4-45-08-07/1-0003 แม่บ้านเกษตรบ้านบ่อทอง
38 หมู่ 9 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1317 4-45-08-04/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านอัคคะคำ ม.1
130 หมู่ 1 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1318 4-45-08-04/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ด ม.3
21 หมู่ 13 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807712311
1319 4-45-08-09/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ด ม.2 ตำบลโพธิ์ศรี
62 หมู่ 2 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0828582923
1320 4-45-09-03/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองคำใหม่สามัคคี
258 หมู่ 17 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1321 4-45-09-03/1-0026 เห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านโนนสมบูรณ์
50 หมู่ 9 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857390004
1322 4-45-10-16/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเลี้ยงเห็ด ม.7 ต.พรสวรรค์
223 หมู่ 7 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1323 4-45-10-07/1-0003 ฟาร์มเห็ดเกษตรชุมชน หมู่ที่ 7 ต.ท่าม่วง
12 หมู่ 7 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1324 4-45-10-07/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าแก่งขามลา หมู่ที่ 2 ต.ท่าม่วง
101 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1325 4-45-10-09/1-0005 กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองฟ้า
241 หมู่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1326 4-45-10-09/1-0008 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ทอง
199 หมู่ 14 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1327 4-45-10-02/1-0004 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านพันขาง
16 หมู่ 3 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1328 4-45-10-02/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 15 ต.นางาม
7 หมู่ 15 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1329 4-45-10-08/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 1 ต.ขวาว
11 หมู่ 10 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1330 4-45-10-13/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังเข หมู่ที่ 4
120 หมู่ 4 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1331 4-45-10-07/1-0012 กลุ่มเห็ดขอนขาวดอกใหญ่ ท่าใหม่ หมู่ที่ 9
39 หมู่ 9 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1332 4-45-10-08/1-0012 เพาะเห็ดขอนและเห็ดบด หมู่ 4 ตำบลขวาว
25 หมู่ 4 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1333 4-45-10-07/1-0015 เพาะเห็ดชุมชน หมู่ 10 หนองสิม
79 หมู่ 10 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1334 4-45-10-10/1-0015 ชมรมคนรักเห็ด
5 หมู่ 7 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1335 4-45-10-05/1-0023 เพาะเห็ดบ้านทุ่งสำราญ หมู่ที่ 17 ตำบลนาเมือง
14 หมู่ 17 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1336 4-45-10-05/1-0008 เพาะเห็ดบ้านทรายขาว หมู่ที่ 13
140 หมู่ 13 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1337 4-45-10-05/1-0012 เพาะเห็ด หมู่ที่ 6 ตำบลนาเมือง
10 หมู่ 6 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1338 4-45-10-05/1-0013 เพาะเห็ดบ้านหนองหงษ์ หมู่ที่ 8
7 หมู่ 8 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1339 4-45-10-12/1-0014 เพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเลิง
178 หมู่ 9 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1340 4-45-10-09/1-0022 แม่บ้านเกษตรกรประชาศึกษา หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง
9 หมู่ 6 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1341 4-45-10-06/1-0007 กลุ่มพัฒนาการทอเสื่อ ทอผ้า บ้านหนองขุ่น
24 หมู่ 12 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1342 4-45-10-11/1-0040 เพาะเห็ดเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 ตำบลเกาะแก้ว
94 หมู่ 3 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1343 4-45-11-04/1-0008 เพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านส้มโฮง
163 หมู่ 16 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 010485912
1344 4-45-11-04/1-0021 กลุ่มปลูกเห็ดบ้านส้มโฮงเหนือ
21 หมู่ 11 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 095704810
1345 4-45-11-07/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเหล่าติ้ว
112 หมู่ 7 ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 072153645
1346 4-45-11-13/1-0046 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านเตย
204 หมู่ 6 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 078567558
1347 4-45-11-04/1-0077 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านส้มโฮง หมู่ 7
226 หมู่ 7 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 070767286
1348 4-45-11-08/1-0093 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด - ทอผ้า บ้านโนนสมบูรณ์
13 หมู่ 9 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 095191775
1349 4-45-11-13/1-0053 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเตย
14 หมู่ 13 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 085188869
1350 4-45-11-12/1-0037 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนสว่าง หมู่ 8
36 หมู่ 8 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872140420
1351 4-45-11-15/1-0036 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองโสน
42 หมู่ 12 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0804036894
1352 4-45-11-15/1-0037 กลุ่มสตรีเพาะเห็ด บ้านโคกสมบูรณ์
71 หมู่ 1 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899297209
1353 4-45-11-15/1-0041 กลุ่มสตรีเพาะเห็ด บ้านโพนทัน
4 หมู่ 2 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860527663
1354 4-45-11-09/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองใหญ่
96 หมู่ 3 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856960823
1355 4-45-11-11/1-0042 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองบัว
65 หมู่ 6 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0856965746
1356 4-45-11-08/1-0113 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพนเดื่อ
82 หมู่ 4 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0833361046
1357 4-45-11-04/1-0097 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านคัดเค้า
109 หมู่ 6 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857585442
1358 4-45-11-01/1-0076 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองหว้า
18 หมู่ 14 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0857548472
1359 4-45-11-03/1-0048 กลุ่มปลูกเห็ดฟางบ้านหนองจอก
1 หมู่ 3 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0862358167
1360 4-45-12-01/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเหล่าฮกร่วมใจ
24 หมู่ 9 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043597323
1361 4-45-12-02/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองพุก
75 หมู่ 3 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 092169278
1362 4-45-12-03/1-0004 กลุ่มเห็ดขอนดำบ้านสูงยาง หมู่4
17 หมู่ 4 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1363 4-45-12-04/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านบัวเงิน
92 หมู่ 8 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 090425099
1364 4-45-12-05/1-0024 การเพาะเห็ดบ้านเมืองสรวง หมู่6
143 หมู่ 6 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879019290
1365 4-45-12-05/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเมืองสรวง หมู่2
62 หมู่ 2 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878579337
1366 4-45-12-05/1-0037 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าสรวงสวรรค์
43 หมู่ 1 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879494679
1367 4-45-13-04/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองฝั่งแดง
41 หมู่ 8 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1368 4-45-13-01/1-0061 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพนทรายม.1
92 หมู่ 1 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0870812487
1369 4-45-13-01/1-0054 กลุ่มเพาะเห็ดโพนทรายม.2
6 หมู่ 2 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1370 4-45-13-01/1-0074 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.14
147 หมู่ 14 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1371 4-45-13-02/1-0075 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านเกาะแก้ว
123 หมู่ 6 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0913750047
1372 4-45-14-03/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหัวนา ต.บ้านแจ้งอ.อาจสามารถ
22 หมู่ 5 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 014545807
1373 4-45-14-02/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดหนองแข่น
58 หมู่ 14 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 071046849
1374 4-45-14-02/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดฟางและแปรรูปบ้านโพนเมือง ม.4
179 หมู่ 4 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 092736127
1375 4-45-14-01/1-0008 กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านบุ่งเบา
89 หมู่ 3 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 099022376
1376 4-45-14-02/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านกอก
105 หมู่ 6 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1377 4-45-14-04/1-0019 เกษตรพอเพียงบ้านฟ้าเลื่อม ม.2
73 หมู่ 2 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1378 4-45-14-02/1-0018 กลุ่มแม่บ้านบ้านโนน(เพาะเห็ด-ทอผ้า)
73 หมู่ 11 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1379 4-45-14-02/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนน หมู่ 12
8 หมู่ 12 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1380 4-45-14-07/1-0013 เพาะเห็ดฟางหนองนาหล้า หมู่ 11
10 หมู่ 11 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1381 4-45-14-03/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวบ้านท่าค้อ
155 หมู่ 4 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0813607758
1382 4-45-14-03/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนยาง(นางฟ้า/ขอนขาว)
121 หมู่ 2 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847991217
1383 4-45-15-03/1-0009 แม่บ้านเกษตรกรโป่งเจริญสุข
18 หมู่ 3 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043504192
1384 4-45-15-03/1-0047 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนสวรรค์
15 หมู่ 6 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0869741210
1385 4-45-16-08/1-0001 เพาะเห็ดนางฟ้าและแปรรูปบ้านบาก
27 หมู่ 7 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1386 4-45-16-03/1-0004 เพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านป่าเม้าเหนือ
59 หมู่ 2 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 099280591
1387 4-45-16-02/1-0006 เพาะเห็ดแม่บ้านศรีสมเด็จ
141 หมู่ 10 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043508022
1388 4-45-16-03/1-0019 เพาะเห็ดบ้านป่าเม้าใต้พารวย
82 หมู่ 3 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0872317337
1389 4-45-16-08/1-0032 ผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองผักตบ หมู่ 1
72 หมู่ 1 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1390 4-45-17-07/1-0006 เพาะเห็ด แปรรูปเห็ด ม.7
122 หมู่ 7 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043545504
1391 4-45-17-05/1-0011 เพาะเห็ดนางรม,นางฟ้า ม.12 ต.ดงสิงห์
34 หมู่ 12 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1392 4-45-17-03/1-0004 เพาะเห็ดขอนขาว ม.6,7ต.ม่วงลาด
102 หมู่ 7 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1393 4-45-17-05/1-0030 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเบ้านป่านม.17 ต.ดงสิงห์
106 หมู่ 17 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0905966140
1394 4-45-17-01/1-0028 กลุ่มเพาะปลูกเห็ดบ้านสะแบง หมู่ที่ 13 ต.ดินดำ
100 หมู่ 13 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1395 4-45-18-02/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังเจริญ หมู่ 10
28 หมู่ 10 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1396 4-45-18-02/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ศรี หมู่ 3
85 หมู่ 3 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1397 4-45-18-06/1-0008 เพาะเห็ดสดบ้านดงเย็น
19 หมู่ 13 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1398 4-45-18-02/1-0015 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านงิ้วเหนือ ม.2
35 หมู่ 2 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878560751
1399 4-45-18-06/1-0027 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารเห็ด หมู่ 6
22 หมู่ 6 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0876890450
1400 4-45-18-03/1-0020 กลุ่มปลูกเห็ดขอนขาว บ.โนนก้านเหลือง ม.5 ต.พระธาตุ
10 หมู่ 5 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810517445
1401 4-45-19-02/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 2 ต.สาวแห
86 หมู่ 2 ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1402 4-45-19-04/1-0006 กลุ่มอาชีพสตรีเพาะเห็ดหมู่ 6 เด่นราษฎร์
82 หมู่ 6 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 017032946
1403 4-45-19-02/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 1 ต.สาวแห
161 หมู่ 1 ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 070465121
1404 4-45-19-02/1-0038 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 5 ต.สาวแห
32 หมู่ 5 ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 079003826
1405 4-45-19-01/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดขอนดำบ้านดอนกลอย หมู่ 13 ต.หนองฮี
75 หมู่ 13 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1406 4-45-19-02/1-0045 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 4 ต.สาวแห บ้านดอนแดง
21 หมู่ 4 ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860719872
1407 4-45-20-03/1-0019 ชุมชนคนเพาะเห็ด
14 หมู่ 3 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1408 4-45-20-03/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านดอนเกลือ
21 หมู่ 10 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1409 4-45-20-04/1-0032 กลุ่มเพาะเห็ดฟางสหชัยพัฒนา
21 หมู่ 10 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1410 4-45-20-01/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดหวายน้อย
67 หมู่ 3 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0877707454
1411 1-16-01-20/1-0004 คนเพาะเห็ดตำบลป่าตาลลพบุรี
75 หมู่ 5 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 096823131
1412 1-16-02-08/1-0004 กลุ่มส่งเสริมเพาะเห็ดอินทรีย์บ้า่นสวนมะเดื่อ
153 หมู่ 4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 099693433
1413 1-16-02-05/1-0043 พัฒนาเห็ดเขาขวาง
68 หมู่ 8 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 095398839
1414 1-16-04-09/1-0001 กลุ่มพาะเห็ดอินทรีย์บ้านซับกระโดน
71 หมู่ 4 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1415 1-16-04-07/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองปลาไหล
11/2 หมู่ 3 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0895219405
1416 1-16-04-08/1-0010 เกษตรอินทรีย์ป่าสักพัฒนา
27 หมู่ 1 ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0848825605
1417 1-16-04-06/1-0045 เกษตรกรปลูกเห็ด ต. บัวชุม
184 หมู่ 2 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0892418742
1418 1-16-06-09/1-0005 กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงเห็ด หมู่ 6
31 หมู่ 6 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036474365
1419 1-16-06-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนศิษย์พระดาบส
66/1 หมู่ 4 ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1420 1-16-06-09/1-0008 เกษตรชุมชนมะขามเฒ่า
91 หมู่ 1 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์
1421 1-16-07-06/1-0040 กลุ่มเพราะเลี้ยงเห็ดและแปรรูป ม.4 ต.หัวลำ
8/1 หมู่ 4 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0896267122
1422 1-16-09-01/1-0003 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ 5 บ้านโคกเจริญ
74 หมู่ 5 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036651097
1423 6-52-01-18/1-0006 เพาะเห็ดบ้านเวียงทอง
7 หมู่ 13 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857124773
1424 6-52-02-04/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านใหม่นาแขม
442 หมู่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 061887884
1425 6-52-02-05/1-0031 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปอาหารชุมชนบ้านสบเติ๋น
15/2 หมู่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1426 6-52-02-04/1-0036 เพาะเห็ดบ้านนาแขมพัฒนา
184 หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1427 6-52-02-05/1-0032 ศูนยืเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฉลองราช หมู่ 5 ตำบลสบป้าด
527 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857140892
1428 6-52-02-04/1-0041 เพาะเห็ดในเรือนโรงบ้านเวียงหงษ์
748 หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0835827494
1429 6-52-02-04/1-0047 เพาะเห็ดนางฟ้านางรมบ้านหางฮุง หมู่ 3 ต.แม่เมาะ จ.ลำปาง
344 หมู่ 3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1430 6-52-02-04/1-0058 กลุ่มเพาะเห็ดแบบเกษตรอินทรีย์ ม.8 ตำบลแม่เมาะ
353 หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1431 6-52-02-04/1-0067 เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม,เห็ดขอนขาว-ขอนม่วง
295 หมู่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1432 6-52-02-04/1-0070 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ
211 หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1433 6-52-02-03/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า/นางลม/ขอนขาว หมู่๗ ตำบลจางเหนือ
105 หมู่ 7 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0681158380
1434 6-52-02-01/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ ๗ ต.บ้านดง
87 หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0844066447
1435 6-52-02-03/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.4 ต.จางเหนือ
83/4 หมู่ 4 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1436 6-52-02-01/1-0041 กลุ่มเพาะเห็ดนางลม หมู่ ๗ ต.บ้านดง
120 หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1437 6-52-02-04/1-0121 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าเศรษฐกิจบ้านเวียงสวรรค์ ม.9 ต.แม่เมาะ
579 หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054330347
1438 6-52-02-04/1-0132 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดบ้านเมาะหลวง
259/1 หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1439 6-52-02-01/1-0051 เพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ม.1 ต.บ้านดง
120 หมู่ 1 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0811649983
1440 6-52-02-05/1-0090 กลุ่มเพาะเห็ดเพื่อบริโภคและเพิ่มรายได้ บ้านแม่เกี๋ยง หมู่ที่ ๗ ตำบลสบป้าด
66 หมู่ 7 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0801356408
1441 6-52-02-05/1-0093 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านห้วนรากไม้ หมู่ 5 ตำบลสบป้าด
73 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0892631947
1442 6-52-02-03/1-0069 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านกอรวก หมู่ 3 ตำบลจางเหนือ
38 หมู่ 3 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1443 6-52-02-05/1-0106 กลุ่มพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม เห็ดลม เห็ดหูหนูและเห็ดขอนขาว หมู่ที่ 6 ตำบลสบป้าด
5 หมู่ 6 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0821660276
1444 6-52-02-05/1-0109 กลุ่มเพาะเห็ดนาฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลสบป้าด
17/3 หมู่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1445 6-52-02-01/1-0068 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่ม2 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่8 ตำบลบ้านดง
270 หมู่ 8 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1446 6-52-02-01/1-0070 เพาะเห็ดในหมู่บ้าน บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่8 ตำบลบ้านดง
104 หมู่ 8 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1447 6-52-02-01/1-0072 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าผู้สูงอายุ บ้านหัวฝาย หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง
103 หมู่ 1 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0894333247
1448 6-52-02-05/1-0135 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวบ้านห้วยรากไม้ หมู่ 5
62 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1449 6-52-02-04/1-0186 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยเป็ด ม.1 ตำบลแม่เมาะ
82 หมู่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1450 6-52-02-05/1-0115 โครงการเพาะเห็นางฟ้ากลุ่ม 2 หมู่ที่ 2 บ้านสบเติ๋น ตำบลสบป้าด
22/6 หมู่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0856278331
1451 6-52-02-01/1-0064 กลุ่มศูนย์เรียนรู้เพาะเชื้อเห็ด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง
87 หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0835802089
1452 6-52-02-04/1-0213 การเพาะเห็ดเพื่อบริโภคบ้านเวียงหงส์ล้านนา
769 หมู่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0837667724
1453 6-52-02-04/1-0214 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเวียงสวรรค์
10 หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1454 6-52-02-04/1-0218 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านใหม่มงคล ม.10 ตแม่เมาะ
62 หมู่ 10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1455 6-52-02-01/1-0085 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง
28 หมู่ 6 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0895613588
1456 6-52-03-08/1-0009 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาเวียง
86/2 หมู่ 5 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054238270
1457 6-52-04-01/1-0036 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านมั่ว
233 หมู่ 4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0843720993
1458 6-52-05-03/1-0007 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่ง
115 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0879368919
1459 6-52-05-06/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านทุ่งศาลา
62/1 หมู่ 1 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0816730671
1460 6-52-05-02/1-0016 แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านใหม่เจริญสุข
109 หมู่ 8 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์
1461 6-52-07-01/1-0007 รวมพลังเศรษฐกิจบ้านบนทุ่ง
59 หมู่ 9 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1462 6-52-07-04/1-0011 กลุ่มเกษตรผสมผสานและแปรรูปบ้านดอนแก้ว
139 หมู่ 8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0861188557
1463 6-52-08-04/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดแม่มอก
88 หมู่ 6 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0861979005
1464 6-52-09-02/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยไร่
50 หมู่ 4 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง โทรศัพท์
1465 6-52-09-01/1-0010 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านปางยาว
35 หมู่ 8 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0811626378
1466 6-52-10-10/1-0001 เพาะเห็ดหอมบ้านมาย
55 หมู่ 7 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 066586104
1467 6-52-10-01/1-0004 กลุ่มออมทรัพย์ผู้ผลิตและแปรรูปเห็ดหอมปางมะโอ
83 หมู่ 8 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 098529342
1468 6-52-11-02/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดหมู่12 บ้านน้ำหลงสันติสุข
119 หมู่ 12 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0821894615
1469 6-52-12-04/1-0023 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น
2 หมู่ 2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0877281829
1470 6-52-12-02/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์บ้านหัวทุ่ง
21/1 หมู่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0828921375
1471 6-52-13-04/1-0004 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดหอมแจ้ซ้อน
139 หมู่ 12 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054263163
1472 6-52-13-01/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดหอมบ้านน้ำโจ้
4 หมู่ 8 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 096368645
1473 6-52-13-02/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านขอ หมู่ 9
167 หมู่ 9 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0904657652
1474 6-51-01-02/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดหอมบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า
165/2 หมู่ 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053532576
1475 6-51-01-06/1-0010 จิ้งหรีดเบิกฟ้าหริภุญชัย ศรีปิงชัย บ้านป่าแก
110 หมู่ 1 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053512244
1476 6-51-01-10/1-0009 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพื่อการผลิตชุมชนบ้านหนองบัว
32 หมู่ 2 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053584617
1477 6-51-01-10/1-0014 ศูนย์พัฒนาเชื้อเห็ดภาคเหนือ
6/4 หมู่ 10 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0817842952
1478 6-51-01-10/1-0015 เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก
84/1 หมู่ 6 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0895594380
1479 6-51-01-04/1-0034 ฟาร์มเห็ดหนองช้างคืน
95/4 หมู่ 4 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0809932248
1480 6-51-02-03/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดแพะยันต์
93/2 หมู่ 2 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053574124
1481 6-51-02-06/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านปงแม่ลอบ
116 หมู่ 1 ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์
1482 6-51-02-05/1-0024 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงบ้านท้องฝาย
24/1 หมู่ 3 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์
1483 6-51-03-03/1-0003 ภูฐานดอยแดน
45 หมู่ 4 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053595175
1484 6-51-03-03/1-0023 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอยแดน
239 หมู่ 4 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0861844895
1485 6-51-03-04/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านศรีปทุม
115 หมู่ 9 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0812875158
1486 6-51-03-01/1-0026 เกษตรรวมใจพัฒนา
122/1 หมู่ 10 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0895550718
1487 6-51-03-01/1-0051 กลุ่มอาชีพบ้านห้วยน้ำดิบ
88 หมู่ 5 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0884316903
1488 6-51-04-09/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 8 ต.ศรีวิชัย
120 หมู่ 8 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 065875697
1489 6-51-04-02/1-0046 กลุ่มแม่บ้านเกษตรหมู่ 10
9 หมู่ 10 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0855224601
1490 6-51-04-02/1-0065 กลุ่มจักสานผู้สุงอายุ ม.13
129 หมู่ 13 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0845047807
1491 6-51-04-09/1-0050 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านบารมีศรีวิชัยเพื่อการผลิต
169 หมู่ 13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0884071618
1492 6-51-05-03/1-0008 โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
25 หมู่ 7 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1493 6-51-06-02/1-0001 กลุ่มคุณภาพห้าดาวแม่บ้านเกษตรกรป่าซาง
431 หมู่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1494 6-51-06-02/1-0010 เพาะเห็ดนางฟ้า-เห็ดฟางบ้านน้ำดิบน้อย
259 หมู่ 6 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1495 6-51-06-07/1-0011 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านร่องห้า
43/1 หมู่ 4 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1496 6-51-06-07/1-0013 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านร่องห้า
68/1 หมู่ 4 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0861160829
1497 6-51-06-11/1-0063 กลุ่มอาชีพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 9 บ้านสันห้างเสือ
183 หมู่ 9 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1498 6-51-06-11/1-0065 กลุ่มพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน หมู่ 7 นครเจดีย์
249/1 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053555159
1499 6-51-06-11/1-0068 กลุ่มสตรีแม่บ้านแม่อาว หมู่ 3
45/3 หมู่ 3 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1500 6-51-06-11/1-0073 กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าปลอดสารพิษบ้านน้ำย้อย
51 หมู่ 10 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0819608392
1501 6-51-06-11/1-0074 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 9 ต.นครเจดีย์
47 หมู่ 9 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0823821455
1502 6-51-06-11/1-0077 กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านผาเงิบ หมู่ 11 ต.นครเจดีย์
55 หมู่ 11 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1503 6-51-06-05/1-0025 กลุ่มสตรีรวมใจบ้านศรีชุม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือน
31 หมู่ 4 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0810348868
1504 6-51-06-11/1-0096 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านผาเงิบ ตำบลนครเจดีย์
233/1 หมู่ 11 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0899531174
1505 6-51-07-01/1-0004 เห็ดหอมบ้านป่าตาลฮ่องแฮ
4 หมู่ 19 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053501730
1506 6-51-07-01/1-0012 กลุ่มสายสัมพันธ์การเพาะเห็ด
19/1 หมู่ 1 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053501766
1507 6-51-07-01/1-0038 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าเปาตำบลบ้านธิ
142 หมู่ 2 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053501745
1508 6-51-07-02/1-0052 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไซเหนือ หม่ 4 ตำบลห้วยยาบ
40 หมู่ 4 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0871834764
1509 6-51-07-01/1-0066 กลุ่มหนุ่มเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 8
18 หมู่ 8 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์
1510 6-51-08-01/1-0053 กลุ่มเพาะเห็ดแพะใต้
248/1 หมู่ 7 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1511 4-42-01-08/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่4 ต.นาโป่ง
45 หมู่ 4 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 042804519
1512 4-42-01-08/1-0009 กลุ่มเพาะเห็ดห้วยโตก
21 หมู่ 1 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 014717543
1513 4-42-01-08/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 1 ต.นาโป่ง
12 หมู่ 1 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 089942366
1514 4-42-01-04/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวและแปรรูปผลผลิต
314 หมู่ 10 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0898620010
1515 4-42-01-08/1-0018 เพาะเห็ดหูหนูและนางฟ้าเมืองเลย
203 หมู่ 8 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1516 4-42-01-02/1-0037 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงหนองหล่ม ตำบลเมือง
403 หมู่ 11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1517 4-42-01-08/1-0031 กลุ่มสภาเห็ดน้วยโตก
177 หมู่ 1 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1518 4-42-01-08/1-0032 กลุ่มสภาเห็ดฮังการี่ห้วยโตก
50 หมู่ 1 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1519 4-42-01-08/1-0033 กลุ่มเห็ด 3 ชนิด
137 หมู่ 1 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0872349981
1520 4-42-01-09/1-0079 กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพาะเห็ด หมู่ 10
244 หมู่ 10 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0804583652
1521 4-42-03-06/1-0001 กลุ่มผู้ปลูกเห็ดบ้านวัฒนาภิรมย์เชียงคาน
118 หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1522 4-42-03-03/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ด ม.6 ต.นาซ่าว
8 หมู่ 6 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1523 4-42-03-03/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาบอน ม.9 ต.นาซ่าว
36/3 หมู่ 9 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1524 4-42-03-03/1-0040 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ด ม.7 ต.นาซ่าว
176 หมู่ 7 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1525 4-42-03-03/1-0076 เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ บ้านนาบอน ม.2
180/2 หมู่ 2 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
1526 4-42-04-02/1-0006 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านร่มบุญ
111 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 092733186
1527 4-42-04-05/1-0017 ผลิตพืชผลทางการเกษตรห้วยทับช้าง ม.7
67 หมู่ 7 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1528 4-42-04-01/1-0044 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรนครหงษ์
167 หมู่ 9 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1529 4-42-04-06/1-0014 กลุ่มแม่บ้านทำปุ๋ยหมัก
96/4 หมู่ 3 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1530 4-42-05-01/1-0003 กลุ่มฟ้าใสบ้านเดิ่น หมู่ 3 ตำบลด่านซ้าย
45 หมู่ 3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 042891575
1531 4-42-05-07/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำหมัน
223 หมู่ 1 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 042807711
1532 4-42-06-01/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชายแดนสามัคคี
107 หมู่ 3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 042897119
1533 4-42-07-01/1-0006 เห็ดหอมสดบ้านหนองบง
42 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย โทรศัพท์ 062361250
1534 4-42-09-02/1-0008 กลุ่มเพาะและแปรรูปเห็ด
50/1 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์ 042879478
1535 4-42-10-10/1-0063 รวมใจพัฒนาการเกษตร
276 หมู่ 5 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0853520685
1536 4-42-11-04/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านทรัพย์เจริญ
93 หมู่ 2 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์ 0810541474
1537 4-42-12-03/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านซำน้อย
11 หมู่ 10 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย โทรศัพท์ 0895757611
1538 4-42-13-02/1-0031 กลุ่มเพาะเห็ดปลอดสารบ้านเอราวัณ
157 หมู่ 3 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์ 0857459928
1539 4-42-13-02/1-0062 เพาะเห็ดอินทรีย์นางฟ้าภูฐาน
236 หมู่ 14 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์
1540 4-42-14-02/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพาะเห็ด
1 หมู่ 3 ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์ 062206323
1541 4-42-14-03/1-0024 เกษตรผสมผสาน ตำบลปวนพุ
81 หมู่ 13 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์ 0895732416
1542 4-33-01-18/1-0007 กลุ่มเกษตรพัฒนาอาชีพหางว่าว
252 หมู่ 4 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072610588
1543 4-33-01-12/1-0003 จักรสานพลาสติกบ้านกลางโพนค้อ
48 หมู่ 4 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862586110
1544 4-33-01-18/1-0009 เพาะเห็ดและขนมไทยบ้านขมิ้น
31 หมู่ 9 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899304213
1545 4-33-01-18/1-0023 กลุ่มทอผ้าเพาะเห็ด
61 หมู่ 11 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879333836
1546 4-33-01-18/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนบัว
53 หมู่ 5 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899463720
1547 4-33-03-07/1-0001 บ้านทามพัฒนาสามัคคี
1 หมู่ 1 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 012653991
1548 4-33-03-12/1-0002 หนองบัว ทอผ้า
2 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072466571
1549 4-33-03-10/1-0003 เพาะเห็ดขอนขาวหนองไฮ
29/3 หมู่ 5 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062476626
1550 4-33-03-11/1-0006 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแวง
35/4 หมู่ 1 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1551 4-33-03-10/1-0004 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งมั่งหมู่4
86/1 หมู่ 4 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 086260760
1552 4-33-03-09/1-0009 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเทา
9 หมู่ 9 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1553 4-33-03-08/1-0031 เพาะเห็ดบ้านเหม้าหมู่ 2
37/1 หมู่ 2 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833855459
1554 4-33-03-04/1-0031 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านสร้างเหล่า
33 หมู่ 3 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1555 4-33-04-25/1-0003 กลุ่มเพราะเห็ดฟางโศกขามป้อม
79 หมู่ 4 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 033679403
1556 4-33-04-01/1-0020 คนเพาะเห็ดบ้านหนองตลาด
207 หมู่ 9 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0849645391
1557 4-33-04-24/1-0017 กลุ่มอาชีพบ้านกระมอล
102 หมู่ 7 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1558 4-33-05-21/1-0001 กลุ่มส่งเสริมการเพาะเห็ดบ้านนาทุ่งพัฒนา
95 หมู่ 14 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062432013
1559 4-33-05-05/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านอาวอย
226/1 หมู่ 20 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0892833418
1560 4-33-05-11/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสวงษ์
69 หมู่ 4 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0871056225
1561 4-33-05-11/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านภูมิสวงษ์
76 หมู่ 12 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1562 4-33-05-03/1-0014 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านอังกุล
78 หมู่ 7 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0861312280
1563 4-33-07-10/1-0003 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านไฮรวมพลัง
37/2 หมู่ 7 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 050284391
1564 4-33-07-09/1-0001 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแสนแก้ว
55 หมู่ 2 ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833681184
1565 4-33-07-10/1-0006 ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชบ้านแคน
69 หมู่ 5 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1566 4-33-08-03/1-0004 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านอาราง
70 หมู่ 1 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1567 4-33-08-03/1-0005 พรานอุดมพัฒนา
136 หมู่ 15 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045657068
1568 4-33-08-08/1-0003 ชุมชนหนองบัวพัฒนาอย่างยั่งยืน
151 หมู่ 6 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0815498471
1569 4-33-08-06/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร้านค้าชุมชน
89 หมู่ 9 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0852910527
1570 4-33-08-07/1-0008 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลขุนหาญ
57 หมู่ 4 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1571 4-33-08-10/1-0002 วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนไทยพัฒนา
65 หมู่ 6 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862530779
1572 4-33-08-10/1-0004 กิจกรรมกลี้ยงโคภูทองตะวันตก
17 หมู่ 8 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1573 4-33-08-12/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองผือ
10 หมู่ 3 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1574 4-33-08-05/1-0006 กลุ่มพัฒนาปุ๋ยชีวภาพ (พืชสด)
37 หมู่ 3 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1575 4-33-08-04/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวบ้านกระมัล
68 หมู่ 3 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0899209013
1576 4-33-08-02/1-0016 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ปุ๋ยกองโต)
10 หมู่ 21 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1577 4-33-08-08/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านกระเจา
146 หมู่ 5 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1578 4-33-09-08/1-0001 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง
155 หมู่ 7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 068681139
1579 4-33-09-08/1-0002 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
155 หมู่ 7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 068654939
1580 4-33-09-07/1-0009 การปลูกผักปลอดสารพิษ
12 หมู่ 4 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833537718
1581 4-33-09-10/1-0015 กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหนองกก หมู่ 17
36 หมู่ 17 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045600468
1582 4-33-09-01/1-0006 กลุ่มแปรรูปข้าวหอมมะลิตำบลเมืองคง
17 หมู่ 9 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1583 4-33-09-03/1-0017 เห็ดชุมชนพอเพียงบ้านดอนงูเหลือม
48/1 หมู่ 7 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0890989969
1584 4-33-09-11/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าคูสระตำบลไผ่
4 หมู่ 7 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0898490653
1585 4-33-09-10/1-0032 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
63 หมู่ 6 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0853352305
1586 4-33-09-03/1-0037 สตรีพัฒนาเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแค
96 หมู่ 11 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833671775
1587 4-33-09-12/1-0023 กลุ่มทุนชีวิตชุมชนบึงหมอก
35 หมู่ 9 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0884769380
1588 4-33-09-03/1-0040 เพาะเห็ดบ้านหนองแค หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแค
34 หมู่ 17 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0823185348
1589 4-33-10-06/1-0001 โพนทอง-โนนลัด
37 หมู่ 1 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 068851854
1590 4-33-10-24/1-0011 พัฒนาอาชีพโคกหล่าม
3 หมู่ 4 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1591 4-33-10-06/1-0002 กลุ่มขี้กาพัฒนาอาชีพ
34 หมู่ 9 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0811509643
1592 4-33-10-24/1-0013 ก้าวหน้า หมู่ 9 บ้านโนนน้อย
33 หมู่ 9 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0892856186
1593 4-33-10-03/1-0015 กลุ่มชวนชม
7 หมู่ 15 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0844765891
1594 4-33-11-01/1-0004 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดงพัฒนา
29 หมู่ 5 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 051053749
1595 4-33-11-01/1-0005 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหมากยาง
92 หมู่ 3 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 048264255
1596 4-33-11-01/1-0006 กลุ่มบ้านม่วงทอไหมหมู่ที่ 4
120 หมู่ 4 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 033670721
1597 4-33-11-01/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบึงบูรพ์
29 หมู่ 11 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1598 4-33-11-02/1-0010 วิสาหกิจชุมชนสวนสนุกหมู่2
98 หมู่ 2 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810876367
1599 4-33-11-02/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรมชุมชนตลาดเก่า
136 หมู่ 3 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0878763588
1600 4-33-11-01/1-0015 กลุ่มเกษตรพอเพียงบ้านหมากยาง
10 หมู่ 16 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0810727596
1601 4-33-11-02/1-0024 เป๊าะหมู่ 1
63 หมู่ 1 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0868675063
1602 4-33-12-03/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนสำโรง
4 หมู่ 7 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062829770
1603 4-33-13-02/1-0003 เย็บผ้าอุตสาหกรรมหนองจำปา
54 หมู่ 15 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1604 4-33-13-03/1-0018 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(บ้านผักขะย่าใหญ่)
111 หมู่ 3 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854939708
1605 4-33-13-01/1-0017 กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวบ้านหนองแวงใต้
4 หมู่ 11 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0846069538
1606 4-33-13-01/1-0018 กลุ่มแปรรูปอาหารพัฒนาบ้านโดด
64/4 หมู่ 13 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1607 4-33-14-05/1-0014 กลุ่มเกษตรกรทำโรงเพาะเห็ดนางฟ้าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
57 หมู่ 8 ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0884770927
1608 4-33-14-01/1-0048 โครงการผลิตพืชสวนครัวครบวงจรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริตำบลศรีแก้ว
149 หมู่ 15 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0894286995
1609 4-33-15-05/1-0013 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลรุ่งระวี
117 หมู่ 5 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1610 4-33-15-04/1-0019 กลุ่มการเงินชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขิน
114 หมู่ 3 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1611 4-33-15-05/1-0039 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเอื้ออาทร
249 หมู่ 14 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1612 4-33-16-01/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
39 หมู่ 14 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1613 4-33-16-03/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ดหมู่ที่ 11
144 หมู่ 11 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045606152
1614 4-33-19-03/1-0001 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองงูเหลือม
6/1 หมู่ 11 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 097161632
1615 4-33-19-02/1-0008 เพาะเห็ดหนองหว้า
210 หมู่ 1 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 015795708
1616 4-33-19-01/1-0004 เพาะเห็ดดโนนหว้านไฟ
150/16 หมู่ 10 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 079096922
1617 4-33-20-04/1-0027 เพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
149 หมู่ 5 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0981452933
1618 4-33-21-01/1-0001 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ม.3 ตำบลโดด
6 หมู่ 3 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 094188812
1619 4-33-21-03/1-0005 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
29 หมู่ 12 ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1620 4-33-21-01/1-0022 ไร่เห็ดบ้านลุงจอม
35 หมู่ 3 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0807074431
1621 4-33-21-02/1-0027 เพาะเห็ดบ้านสามขา
8 หมู่ 6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0817120557
1622 4-33-21-01/1-0023 กลุ่มเห็ดชีววิถีบ้านหนองกอง
79 หมู่ 3 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1623 4-33-21-01/1-0024 แคนต้าปูฐาน
82/1 หมู่ 3 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0876502839
1624 4-33-21-01/1-0030 กลุ่มเย็บผ้าโหลบ้านป่าฝาง
33 หมู่ 20 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1625 4-33-22-03/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวบ้านหนองจอก ม.7
67 หมู่ 7 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062367785
1626 4-33-22-02/1-0064 เพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อการตลาด
116 หมู่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0996388738
1627 3-27-01-02/1-0017 เห็ดฟางบ้านน้อย
16 หมู่ 4 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0831977952
1628 3-27-01-06/1-0031 ไม้กวาดหนองพระสระเนตร ม.11
40 หมู่ 11 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0849230942
1629 3-27-01-06/1-0036 เพาะเห็ดนางฟ้าสร้างเงินตราให้ชุมชน
279 หมู่ 2 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0897515817
1630 3-27-01-06/1-0040 กลุ่มเห็ดฟาง หมู่ 8 สุขสำราญ
127 หมู่ 8 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0800932665
1631 3-27-01-06/1-0041 ฟาร์มเห็ดมั่นศรี
21 หมู่ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1632 3-27-02-01/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านป่าตะแบก
19 หมู่ 11 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0894256994
1633 3-27-02-04/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านสระหลวง
6 หมู่ 1 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0849156205
1634 3-27-02-01/1-0038 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านป่าช้ากวาง
98 หมู่ 3 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1635 3-27-03-07/1-0035 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านทับทิมสยาม03
5 หมู่ 9 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0878061295
1636 3-27-04-03/1-0041 เพาะเห็ดบ้านท่าตาสี
8/1 หมู่ 3 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0861269223
1637 3-27-05-01/1-0023 บ้านเห็ดคุณกุ้ง
430 หมู่ 1 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0817235344
1638 3-27-05-10/1-0019 กลุ่มเลี้ยงเห็ดบ้านกองแก้วนพคุณ
18 หมู่ 5 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0871315013
1639 3-27-06-06/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ม.8 ป่าไร่ใหม่
150 หมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 086110322
1640 3-27-07-04/1-0016 ผักปลอดสารพิษเขาสามสิบ
141 หมู่ 8 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 060786013
1641 3-27-07-04/1-0029 กลุ่มเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ
429 หมู่ 3 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0849026591
1642 3-27-08-02/1-0028 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมบูรณ์พอเพียง
65 หมู่ 6 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0847803560
1643 3-27-08-03/1-0046 เพาะเลี้ยงเห็ดบ้านสุขสำราญ
178 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0871496800
1644 3-27-09-03/1-0029 ผลิตเห็ดบ้านวังเงิน
45 หมู่ 16 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0822749249
1645 5-90-02-03/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า (ต.สนามชัย)
42 หมู่ 5 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0847483048
1646 5-90-02-10/1-0015 กลุมเห็ดบ้านแคพัฒนา
72/2 หมู่ 1 ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทรศัพท์
1647 5-90-02-01/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดฟางแม่สุวรรณา
39/1 หมู่ 7 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0869579673
1648 5-90-03-06/1-0043 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่ายาง
26 หมู่ 3 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0823584211
1649 5-90-04-05/1-0002 สวนสมุนไพรบ้านปลักหนู
30 หมู่ 1 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์
1650 5-90-04-03/1-0003 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดบ้านทุ่งแหล
2 หมู่ 3 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์ 0824315473
1651 5-90-04-03/1-0015 คนเกษตรรักโลกบ้านนาหมอศรี
12/1 หมู่ 1 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา โทรศัพท์ 0876314659
1652 5-90-05-05/1-0013 กลุ่มสร้างอาชีพทำนาและเพาะเห็ดบ้านพรุชิง
126 หมู่ 7 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์ 0892961679
1653 5-90-05-02/1-0012 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านบ่อเตย
7/1 หมู่ 1 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์ 0805458119
1654 5-90-05-02/1-0015 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านคลองควาย
125 หมู่ 8 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์
1655 5-90-05-06/1-0014 ฟาร์มเห็ดเขาสูง
60 หมู่ 4 ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา โทรศัพท์
1656 5-90-06-01/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดและเลี้ยงสัตว์บ้านบ่อคุย
82 หมู่ 9 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์ 092989560
1657 5-90-06-03/1-0018 การเพาะเห็ดนางฟ้าโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน
69 หมู่ 2 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์ 0883874338
1658 5-90-09-01/1-0001 สุรากลั่นชุมชนลูกทุ่งรัตภูมิ
147/3 หมู่ 2 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 062848824
1659 5-90-09-02/1-0019 กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านทุ่งเคี่ยม
155 หมู่ 10 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0862966561
1660 5-90-09-04/1-0003 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคพื้นเมือง บ้านโคกค่าย ม.8 ต.ควนรู
30/1 หมู่ 8 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0816092721
1661 5-90-10-08/1-0013 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านไร่ออก
110/17 หมู่ 2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา โทรศัพท์
1662 5-90-13-02/1-0003 กลุ่มข้าวซ้อมมือนาลิงสองเกาะ
98 หมู่ 2 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา โทรศัพท์ 0816092128
1663 5-90-13-01/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองปลิง
85/1 หมู่ 8 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา โทรศัพท์ 0862947011
1664 5-90-14-02/1-0002 กลุ่มผลิตเห็ดบ้านดินลาน
249 หมู่ 15 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โทรศัพท์ 062965136
1665 2-74-03-01/1-0024 เห็ดหลินจือบ้านแพ้ว
31/1 หมู่ 2 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0851954463
1666 5-84-01-04/1-0027 บ้านสวนเพียงพอ เพื่อพ่อของแผ่นดิน
44 หมู่ 2 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0862695090
1667 5-84-02-11/1-0008 กสิกรวิวัฒน์ เศรษฐกิจพอเพียง
374 หมู่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 042917858
1668 5-84-02-05/1-0006 เพาะเห็ดตำบลกรูด
2/8 หมู่ 7 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
1669 5-84-02-11/1-0009 เกษตรกรรมธรรมชาติบ้านเขาหมอน
30/12 หมู่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0807186523
1670 5-84-02-03/1-0016 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวท้อน
12/2 หมู่ 3 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0869432360
1671 5-84-02-06/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านไสขาม
6 หมู่ 2 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0801441227
1672 5-84-03-04/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าอม
230/1 หมู่ 6 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
1673 5-84-06-07/1-0002 เพาะเห็ดฟางบ้านตะกรบ
51 หมู่ 1 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
1674 5-84-06-07/1-0003 เพาะเห็ดฟางทะลายปาล์มบ้านตะกรบ
28/3 หมู่ 3 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
1675 5-84-06-02/1-0006 ผู้สูงอายุเกษตรพอเพียงบ้านพุมเรียง
320/2 หมู่ 3 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0810777478
1676 5-84-06-02/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเหนือน้ำ
36/1 หมู่ 4 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
1677 5-84-07-06/1-0003 เห็ดนางฟ้าบ้านกลาง
34 หมู่ 5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0898684685
1678 5-84-07-04/1-0015 เพาะเห็ดฟางบ้านศรีทอง
159 หมู่ 8 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0896562387
1679 5-84-07-06/1-0049 เกษตรอินทรีย์บ้านทับสมิงคลา
155 หมู่ 11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0878894228
1680 5-84-10-03/1-0005 เขาศกฟาร์มเห็ด
2/2 หมู่ 6 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0872673100
1681 5-84-11-04/1-0006 เพาะเห็ดเทศบาลตำบลท่าฉาง
44/1 หมู่ 2 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0811879502
1682 5-84-13-01/1-0006 การเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อจำหน่าย
54/5 หมู่ 1 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
1683 5-84-13-01/1-0011 ธนวินท์ผักปลอดสารพิษ
357/2 หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0816760229
1684 5-84-13-04/1-0006 บ้านสวนฟาร์มเห็ด
13 หมู่ 1 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0864794490
1685 5-84-14-05/1-0033 วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดเขาดิน
70 หมู่ 2 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0913268147
1686 5-84-15-03/1-0007 บ้านห้วยกรวด
49/10 หมู่ 3 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077280004
1687 5-84-16-04/1-0011 ชุมชนคนรักเห็ดมยุราฟาร์ม
62 หมู่ 13 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0854714989
1688 5-84-17-10/1-0002 เต็งเจริญฟาร์มเห็ด
96 หมู่ 1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077491132
1689 5-84-17-05/1-0003 กลุ่มศิษย์พระดาบส:เกษตรพอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
40/8 หมู่ 2 ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0838315132
1690 5-84-17-01/1-0007 กลุ่มพลังสตรีเพื่อการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1015/3 หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0
1691 5-84-18-03/1-0006 วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์เห็ดควนฮาย
26 หมู่ 4 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0892882604
1692 5-84-19-01/1-0005 เลี้ยงหมูหลุมบ้านโพธิ์พนา
63 หมู่ 10 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0819684875
1693 5-84-19-02/1-0005 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองยัน
90 หมู่ 1 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0872713259
1694 5-91-01-11/1-0005 กลุ่มเป้าหมายชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะเนียง
52 หมู่ 4 ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล โทรศัพท์ 0824243514
1695 5-91-05-06/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ด
171 หมู่ 4 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล โทรศัพท์
1696 5-91-05-05/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
51 หมู่ 11 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล โทรศัพท์
1697 5-91-05-05/1-0027 ทุ่งไหม้การเกษตร
57 หมู่ 1 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล โทรศัพท์
1698 5-91-05-02/1-0023 ปันหยาเพาะเห็ด
183 หมู่ 2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โทรศัพท์ 0870284618
1699 5-91-07-02/1-0010 ธนพัฒน์ปาล์ม
69 หมู่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โทรศัพท์ 0813885076
1700 6-64-03-06/1-0020 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า บ้านนิคมพัฒนา
11 หมู่ 8 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0805059562
1701 6-64-04-02/1-0002 กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษบ้านหนองเงิน
88 หมู่ 5 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0810378251
1702 6-64-05-09/1-0001 เพาะเห็ดบ้านดงคู่
25 หมู่ 2 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 055662611
1703 6-64-09-05/1-0025 การเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านสามหลัง
118/2 หมู่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0847285097
1704 4-47-01-17/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองสระ
5 หมู่ 5 ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 062304610
1705 4-47-01-15/1-0004 ศูนย์ผลิตพันธุ์พืชประจำตำบลดงมะไฟ หมู่ 6
150 หมู่ 6 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์
1706 4-47-01-15/1-0005 แม่บ้านเกษตรกรบ้านดงมะไฟ หมู่ 1
390 หมู่ 10 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862204459
1707 4-47-01-11/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงชน
105 หมู่ 2 ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0895753928
1708 4-47-02-01/1-0007 กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าบ้านบอน หมู่ 3
65 หมู่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878535734
1709 4-47-02-01/1-0009 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนมเหศักดิ์รักษา
646 หมู่ 1 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042769130
1710 4-47-04-04/1-0011 กลุ่มออมทรัพย์ปลูกผักปลอดสารเพื่อการผลิต
176 หมู่ 13 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0844192576
1711 4-47-04-05/1-0027 เรียนรู้เพาะเห็ดบ้านคำข่า
206 หมู่ 4 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862382994
1712 4-47-04-05/1-0029 เศรษฐกิจพอเพียงคำข่า
14 หมู่ 4 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0895747084
1713 4-47-05-04/1-0014 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชียงแสน
10 หมู่ 16 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1714 4-47-05-01/1-0008 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำน้ำเย็น
36 หมู่ 12 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1715 4-47-05-03/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดและผักพื้นบ้านด่านพัฒนา
18 หมู่ 10 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1716 4-47-06-03/1-0016 เพาะเห็ดบ้านจำปา ม.11
25 หมู่ 11 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0807478626
1717 4-47-07-02/1-0017 สร้างสตรีใหม่ด้วยเห็ดนางฟ้า
5 หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1718 4-47-08-13/1-0001 กลุ่มเกษตรกรคลองซอยพัฒนา ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส
163 หมู่ 5 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 062365452
1719 4-47-08-02/1-0023 เพาะเห็ดฟางบ้านเนินโพธิ์ทอง หมู่ 11 ต.เดื่อศรีคันไชย
27 หมู่ 11 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1720 4-47-08-06/1-0022 กลุ่มเกษตรปลูกพืชหมุนเวียนฤดูแล้งบ้านหนองฮาง
164 หมู่ 9 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1721 4-47-08-08/1-0028 เกษตรกรวนาสวรรค์ครบวงจร
41 หมู่ 13 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1722 4-47-09-04/1-0027 กลุ่มออมทรัพย์บ้านสามแยกพัฒนาใต้อ่างห้วยป่าหว้าน
48 หมู่ 5 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810526528
1723 4-47-09-03/1-0063 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาแต้
19 หมู่ 12 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1724 4-47-09-01/1-0076 กลุ่มเห็ดหนองเหมือดเมี่ยง
36 หมู่ 7 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1725 4-47-10-01/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพนไคไร้สารพิษ
23 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857572307
1726 4-47-11-06/1-0002 ทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านนาฮี
113 หมู่ 1 ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1727 4-47-11-07/1-0003 เกษตรอินทรีย์สี่แยกบริบูรณ์
63 หมู่ 6 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872370498
1728 4-47-11-05/1-0016 กลุ่มทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่
136 หมู่ 3 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์
1729 4-47-12-21/1-0002 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโพธิ์ไชย
27 หมู่ 9 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 071985451
1730 4-47-12-03/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคำสะอาดพัฒนาก้าวหน้าสู่โลกเทคโนโลยี
12 หมู่ 12 ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 079100488
1731 4-47-12-03/1-0009 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงจันทู หมู่ที่ 2
5 หมู่ 2 ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1732 4-47-12-03/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำสะอาด 1
28 หมู่ 1 ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 062340856
1733 4-47-12-11/1-0002 เกษตรห้วยไร่สามัคคี
140 หมู่ 15 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 095765754
1734 4-47-12-11/1-0022 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดบงใต้ หมู่ที่ 2
143 หมู่ 2 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042706771
1735 4-47-12-11/1-0031 กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมบ้านโคกสีนวล
20 หมู่ 11 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 041180269
1736 4-47-12-21/1-0020 กลุ่มเกษตรเพาะเห็ดทุ่งปลากัดน้อย
75 หมู่ 8 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 072318349
1737 4-47-12-21/1-0030 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนามแท่งใหญ่
200 หมู่ 2 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 072291050
1738 4-47-12-01/1-0043 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองชาด
131 หมู่ 10 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 079377550
1739 4-47-12-17/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาเตียง
159 หมู่ 3 ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878575439
1740 4-47-12-14/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดพอเพียงชุมชน 2 บ้านสร้างแป้น
2123 หมู่ 4 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878529547
1741 4-47-12-14/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดชุมชน 9 บ้านสร้างดู่
9012 หมู่ 6 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1742 4-47-12-15/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคำเม็ก
105 หมู่ 5 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0813696518
1743 4-47-12-21/1-0045 กลุ่มเพาะเห็ดศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านถ่อน
30 หมู่ 9 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 082121903308
1744 4-47-12-14/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโพนงาม
172 หมู่ 9 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860053170
1745 4-47-12-14/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโนนเสาขวัญ
132 หมู่ 2 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849096852
1746 4-47-12-14/1-0043 กลุ่มปลูกเห็ดบ้านนางัว
169 หมู่ 8 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0610518860
1747 4-47-12-14/1-0045 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกสีไค
250 หมู่ 5 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0932328780
1748 4-47-13-02/1-0037 กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรบ้านท่าวารี
89 หมู่ 6 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0821125571
1749 4-47-13-04/1-0008 ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ส่องดาว
94 หมู่ 8 ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0868521151
1750 4-47-14-02/1-0020 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านดงหลวง
98 หมู่ 7 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0868535880
1751 4-47-15-01/1-0010 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรบ้านตองโขบน้อย
58 หมู่ 8 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 033290937
1752 4-47-15-01/1-0018 เพาะเห็ดโคกศรีสุพรรณ
422 หมู่ 14 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1753 4-47-16-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเกษตรกรชาวนาตำบลทุ่งแก
62 หมู่ 4 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โทรศัพท์
1754 4-47-18-03/1-0035 แม่บ้านเพาะเลี้ยงเห็ดบ้านภูพาน
44/1 หมู่ 15 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042708255
1755 4-47-18-01/1-0021 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ภูพาน
63/1 หมู่ 7 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857603581
1756 4-47-18-02/1-0042 การทำเชื้อและเพาะเห็ด หมู่ที่ 6
37 หมู่ 6 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0840275350
1757 4-47-18-02/1-0048 กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 6
39 หมู่ 6 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0854541429
1758 4-47-18-01/1-0035 เพาะเห็ดในโรงเรือน หมู่ที่ 23
1 หมู่ 23 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0842655422
1759 4-47-18-03/1-0111 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านยางโล้น
2/4 หมู่ 3 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0810519521
1760 1-19-01-11/1-0002 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจบ้านหนองปลาไหล
60 หมู่ 5 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0819470373
1761 1-19-01-12/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดตำบลกุดนกเปล้า 53
72/1 หมู่ 5 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0863592831
1762 1-19-01-12/1-0014 ทุ่งเกษตร
67 หมู่ 5 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0844502251
1763 1-19-02-13/1-0014 เห็ดฟางปลอดสารพิษ
71 หมู่ 4 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์
1764 1-19-03-05/1-0001 กลุ่มเห็ดฟางโคกแย้พัฒนา
7 หมู่ 16 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036205227
1765 1-19-03-18/1-0013 กลุ่มผลิตเห็ดปลอดสารพิษบ้านคลองน้ำส้ม
34/2 หมู่ 5 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 070028646
1766 1-19-03-08/1-0004 คนเพาะเห็ดขอนขาวโพนทอง
12 หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0860892075
1767 1-19-04-04/1-0008 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 8 ตำบลวิหารแดง
8 หมู่ 8 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 067913180
1768 1-19-04-03/1-0006 เห็ดบ้านคลองไทร
441/7 หมู่ 9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์
1769 1-19-06-06/1-0014 กลุ่มเกษตรกรร่วมใจ
38 หมู่ 3 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0861255973
1770 1-19-09-09/1-0019 กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดขอนขาว
28 หมู่ 9 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0841247275
1771 1-19-10-09/1-0013 โคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม
18/4 หมู่ 8 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036391189
1772 1-19-11-01/1-0003 กลุ่มแปรรูปกุนเชียงสมุนไพรมวกเหล็ก
123/9 หมู่ 2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 063112094
1773 1-19-11-09/1-0017 โครงการบ่มเพาะเกษตรกรในอนาคตเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี
36 หมู่ 10 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0861341051
1774 1-19-12-03/1-0045 บ้านรักษ์แม่ธรณีพอเพียง
63 หมู่ 1 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0848825258
1775 3-11-01-15/1-0023 กลุุ่่่่่่่่่่มสตรีพัฒนางานจักสานเดคูพาจเทพารักษ์
781 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0882572366
1776 3-11-03-03/1-0008 แม่บ้านเกษตรกรกรสวนเก้าแสน
157/16 หมู่ 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0841114854
1777 3-11-03-04/1-0005 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ
48/16 หมู่ 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027509938
1778 3-11-04-11/1-0014 เกษตรบางกระสอบ
65 หมู่ 7 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0890070345
1779 3-11-04-08/1-0019 รักแผ่นดิน (บางยอ)
10/3 หมู่ 6 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0875003969
1780 3-11-05-03/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมฟ้าผ่า
77 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 028152058
1781 3-11-05-03/1-0015 กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านปากคลองแดน
41 หมู่ 4 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0814336068
1782 3-11-05-04/1-0008 กลุ่มดอกเห็ดชุมชนย่อยวัดแค
132/2 หมู่ 4 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 028154934
1783 3-11-05-05/1-0025 เหรียญเจริญสวนสมุนไพรเกษตรธรรมชาติ
29/32 หมู่ 3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0815639543
1784 3-11-06-01/1-0017 ธนาคารขยะชุมชน
201/507 หมู่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027051021
1785 3-11-06-02/1-0003 ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดแบบครบวงจร จ.สมุทรปราการ
50/9 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023341754
1786 2-72-01-04/1-0003 พัฒนาอาชีพ ม.1 ต.ท่าระหัด
231 หมู่ 1 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035502196
1787 2-72-02-01/1-0013 กลุ่มฟาร์มเห็ดเดิมบาง
86 หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0912687739
1788 2-72-03-01/1-0024 รวมทุนทวีเจริญ
18 หมู่ 3 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0873663619
1789 2-72-07-14/1-0021 วิสาหกิจชุมชนเห็ดนางฟ้า หมู่ 14 บ้านหนองพันยัง
22 หมู่ 14 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0870579765
1790 2-72-07-15/1-0004 กลุ่มเห็ดบุษยมาส
122 หมู่ 6 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0818397992
1791 2-72-07-14/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านรางเข็มทอง
23 หมู่ 3 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0874124919
1792 2-72-07-07/1-0016 ผลิตเห็ดฟางบ้านบางพลับ
165/1 หมู่ 2 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0861035747
1793 2-72-08-02/1-0012 กลุ่มผลิตเชื้อเห็ดบ้านทุ่งแฝก
167/2 หมู่ 2 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035420401
1794 4-32-02-01/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแคนเกิด
25 หมู่ 14 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0810869402
1795 4-32-02-04/1-0010 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านโนนโจด
7 หมู่ 4 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0821517502
1796 4-32-02-06/1-0033 ตะวันรวงข้าว
74 หมู่ 12 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1797 4-32-03-02/1-0024 กลุ่มเกษตรกรพัฒนาชุมชน
2 หมู่ 19 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1798 4-32-04-06/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านผือน้อย A 01
4 หมู่ 10 ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1799 4-32-04-07/1-0007 กลุ่มเกษตรก้าวหน้า บ้านกอก
28 หมู่ 2 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833802887
1800 4-32-04-09/1-0019 ชุมทองฟาร์มเห็ด บ้านบรเพ็ด
73 หมู่ 5 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0826045656
1801 4-32-04-04/1-0027 สหมิตรหมูส้ม บ้านขาม ม.๘ ต.บุแกรง
103 หมู่ 8 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0848251430
1802 4-32-05-07/1-0006 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลังโกม
143 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 099469650
1803 4-32-05-06/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านจบก
36 หมู่ 19 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1804 4-32-05-06/1-0003 กลุ่มส่งเสรืมอาชีพบ้านลำพุก
27 หมู่ 14 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0848300414
1805 4-32-05-06/1-0005 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านขวาว
29 หมู่ 12 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0874793780
1806 4-32-05-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพออมทรัพย์เกษตรอินทรีย์บ้านถนน
221/2 หมู่ 13 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1807 4-32-05-09/1-0007 ผสมผสานบ้านกาบกระบือ
149 หมู่ 7 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1808 4-32-07-03/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแก ม.10
61/1 หมู่ 10 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0
1809 4-32-07-09/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 11 ตำบลไผ่
82 หมู่ 11 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0894262841
1810 4-32-09-10/1-0006 กลุ่มเพาะเชื้อเห็ดตำบลช่างปี่
113 หมู่ 6 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0804851807
1811 4-32-10-17/1-0003 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะเลงเวก
98/1 หมู่ 2 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0
1812 4-32-10-13/1-0006 พัฒนาอาชีพเสริมบ้านตราด
30/1 หมู่ 6 ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0821317746
1813 4-32-11-03/1-0021 กลุ่มชุมชนพอเพียงตะเคียนเห็ดฟาง
67 หมู่ 1 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0870153231
1814 4-32-11-02/1-0024 โคกกล้วยเพาะเห็ดพอเพียง
22 หมู่ 4 ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0828614984
1815 4-32-12-06/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ด ม.7 บ.โนนสวรรค์
9 หมู่ 7 ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0850164190
1816 4-32-13-04/1-0023 เกษตรกรรุ่นใหม่กระเพอโร
154 หมู่ 3 ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0913360679
1817 4-32-14-03/1-0066 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองหลวง
49 หมู่ 11 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1818 4-32-14-04/1-0028 เพาะเห็ดฟางม.8ต.ตาเมียง
72 หมู่ 8 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1819 4-32-17-04/1-0053 กลุ่มเห็ดบ้านนกเค้า หมู่ที่ ๑๒
12/2 หมู่ 12 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0910929665
1820 2-75-01-06/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแสงตะวัน
18 หมู่ 2 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034736888
1821 2-75-01-08/1-0008 กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจผสมผสานคลองเขิน
80 หมู่ 9 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0894136210
1822 2-75-02-01/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดกระดังงา
25 หมู่ 3 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 096155584
1823 2-75-02-06/1-0007 กลุ่มเกษตรสร้างสรรค์
15/3 หมู่ 4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0819959851
1824 2-75-02-01/1-0020 กลุ่มเกษตรกรกระดังงาร่วมใจ
34 หมู่ 5 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์
1825 2-75-02-03/1-0016 วิสาหกิจชุมชนเห็ดฟางบางยี่รงค์
31 หมู่ 1 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0884558595
1826 2-75-03-05/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 8 ต.เหมืองใหม่
53 หมู่ 8 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 071106567
1827 2-75-03-01/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดปลอดสารพิษตำบลวัดประดู่
28 หมู่ 5 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์
1828 2-75-03-05/1-0012 ศูนย์เรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ (ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน) ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
1 หมู่ 6 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0870182342
1829 2-75-03-06/1-0017 สร้างอาชีพบางช้าง
54 หมู่ 6 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034751969
1830 1-17-01-06/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านพระทราย
64 หมู่ 2 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 046105730
1831 1-17-02-03/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์หอม
10 หมู่ 9 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0873685795
1832 1-17-05-01/1-0010 พัฒนาคุณภาพชีวิตสิงห์บุรี
45 หมู่ 4 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0896117146
1833 1-17-06-01/1-0002 เพื่อนเกษตรอินทร์บุรี
45 หมู่ 10 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 097898206
1834 1-17-06-02/1-0007 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า
60/1 หมู่ 9 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์
1835 1-17-06-08/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านตาลเดี่ยวสามัคคี
6/3 หมู่ 11 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์
1836 4-37-01-02/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกศรีบุญเรือง
52 หมู่ 3 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 068361997
1837 4-37-01-16/1-0001 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านป่าติ้ว
114 หมู่ 5 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1838 4-37-01-16/1-0002 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านนาเมือง
5 หมู่ 9 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 092818170
1839 4-37-01-07/1-0003 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านภูเขาขาม
91 หมู่ 4 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 092814797
1840 4-37-01-05/1-0001 เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
67 หมู่ 6 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1841 4-37-01-06/1-0007 กลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์บ้านบาก
78 หมู่ 2 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1842 4-37-01-16/1-0012 คนรักเห็ดบ้านนาเมือง
1 หมู่ 9 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0857624548
1843 4-37-01-16/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาสีนวน
99 หมู่ 7 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0870643525
1844 4-37-01-05/1-0010 กลุ่มศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 2 บ้านหนองบัว
64 หมู่ 2 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1845 4-37-01-19/1-0023 กลุ่มอาชีพเกษตรกรบ้านหัวภู
35/1 หมู่ 3 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833662819
1846 4-37-01-18/1-0007 กลุ่มแปรรูปทางการเกษตร หมู่ 3 บ้านนาอุดม
42 หมู่ 3 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0850257032
1847 4-37-01-09/1-0017 กลุ่มพัฒนาการเกษตรน้ำปลีก
106 หมู่ 1 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0837215713
1848 4-37-01-07/1-0028 คนบ้านเฮา
31 หมู่ 8 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821340030
1849 4-37-01-06/1-0021 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าหมู่ 14
86 หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1850 4-37-02-05/1-0006 กลุ่มอนุรักษ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ป่าก่อ 1-4
11 หมู่ 1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1851 4-37-02-02/1-0016 กลุ่มเพาะเห็ดเกษตรผสมผสาน
76 หมู่ 7 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0868740322
1852 4-37-02-05/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านป่าก่อ
214 หมู่ 1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0817091628
1853 4-37-02-05/1-0018 เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองนาห้วยทราย
47 หมู่ 13 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0890569832
1854 4-37-02-03/1-0008 ทำปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 12 คำเขื่อนแก้ว
29 หมู่ 12 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0879595157
1855 4-37-02-05/1-0038 กลุ่มเงินออมบ้านหนองแมงดา
129 หมู่ 3 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1856 4-37-03-02/1-0005 กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านคำโพน
43 หมู่ 2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1857 4-37-03-01/1-0005 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ 7 ตำบลหนองข่า
121 หมู่ 7 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0810764694
1858 4-37-03-07/1-0007 กลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านคำย่านาง
97 หมู่ 8 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0817922734
1859 4-37-03-06/1-0005 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นบ้าน
33 หมู่ 2 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1860 4-37-03-01/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง บ.โคกค่าย ม.2
157 หมู่ 2 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1861 4-37-03-04/1-0007 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดดำบ้านนาคำ
24 หมู่ 4 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0879080253
1862 4-37-03-06/1-0012 กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านม่วงโป้ ม.2 ต.โนนงาม
55 หมู่ 2 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862617199
1863 4-37-03-02/1-0023 กลุ่มเลี้ยงหมู หมู่ 6 ตำบลคำโพน
164 หมู่ 6 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821403845
1864 4-37-03-04/1-0026 กลุ่มสตรีเพื่อการผลิตและจำหน่าย หมู่ที่ 1 ตำบลลือ
229 หมู่ 1 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1865 4-37-03-04/1-0030 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือ หมู่ 12 ตำบลลือ
71 หมู่ 12 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862508961
1866 4-37-03-01/1-0013 กลุ่มเกษตรผสมผสานตำบลหนองข่า
112 หมู่ 6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1867 4-37-03-04/1-0039 กลุ่มสตรีพัฒนา ม.4 ต.ลือ
85 หมู่ 4 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1868 4-37-03-02/1-0026 เกษตรอินทรีย์บ้านสามแยก หมู่ 1 ตำบลคำโพน
329 หมู่ 1 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1869 4-37-03-01/1-0026 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 6 ตำบลหนองข่า
89 หมู่ 6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1870 4-37-03-02/1-0039 ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 9 ตำบลคำโพน
88 หมู่ 9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1871 4-37-03-02/1-0042 ทอผ้ามัดหมี่ หมู่ 9 ตำบลคำโพน
163 หมู่ 9 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1872 4-37-03-05/1-0039 กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์และกลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยบ้านดอนดูู่ หมู่ 11 ตำบลห้วย
66 หมู่ 11 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1873 4-37-03-05/1-0040 กลุ่มข้าวคุณภาพและอนุรักษ์โค-กระบือไทย หมู่ 4 ตำบลห้วย
25 หมู่ 4 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1874 4-37-03-07/1-0040 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 8 บ้านคำย่านาง ตำบลนาป่าแซง
78 หมู่ 8 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1875 7-37-03-07/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ 7 ตำบลนาป่าแซง
79 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1876 7-37-03-07/1-0013 กลุ่มข้าวหอมมะลิคุณภาพและอนุรักษ์โค-กระบือไทย
137 หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1877 7-37-03-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ บ้านทวีผล หมู่ 6 ตำบลนาหว้า
145 หมู่ 6 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1878 7-37-03-06/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านม่วงโป้ หมู่ 2 ตำบลโนนงาม
48 หมู่ 2 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1879 4-37-04-04/1-0002 จักสานหมวกไม้ไผ้บ้านดอนก่อแสนสำราญ
53/1 หมู่ 6 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 062073425
1880 4-37-04-04/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว ม.5เสารีก
5 หมู่ 5 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 092355433
1881 4-37-04-04/1-0019 กลุ่มทอผ้าหมู่ 9 สว่างนาฝาย
84 หมู่ 9 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 057731292
1882 4-37-04-04/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านตำแย หมู่ 7
108 หมู่ 7 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 068256653
1883 4-37-04-02/1-0011 กลุ่มเกษตรชุมชน หมู่ 12 ตำบลจานลาน
91 หมู่ 12 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0878765411
1884 4-37-04-02/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองศาลา หมู่ 17 ตำบลจานลาน
3 หมู่ 17 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0833809189
1885 4-37-04-02/1-0015 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว โนนหวาง
15 หมู่ 2 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1886 4-37-04-02/1-0037 กลุ่มทอผ้า-เพาะเห็ด แปรรูปอาหาร บ้านนาโนน
41 หมู่ 13 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1887 7-37-04-01/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า/นางรมภูฐาน บ้านโนนธาตุ
186 หมู่ 5 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1888 4-37-05-05/1-0002 ร่วมด้วยช่วยกัน
42 หมู่ 3 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 070341973
1889 4-37-05-06/1-0002 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโนนสมบูรณ์
3 หมู่ 4 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 097186062
1890 4-37-05-05/1-0010 ผลิตลวดหนามบ้านนาอุดม
19 หมู่ 3 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 048234644
1891 4-37-05-01/1-0019 เศรษฐกิจพอเพียง ม.8 ต.เสนางคนิคม
106 หมู่ 8 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1892 4-37-05-04/1-0023 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกกลาง หมู่ 2
1/1 หมู่ 2 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1893 4-37-05-04/1-0044 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
144 หมู่ 9 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0881356410
1894 4-37-06-07/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดู่ใน ม.6
13 หมู่ 6 ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1895 4-37-06-04/1-0001 กลุ่มเกษตรสามัคคีหนองแก้ว
48 หมู่ 1 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1896 4-37-06-01/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ดเชิงธุระกิจ
67 หมู่ 3 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045479106
1897 4-37-06-01/1-0009 ดอกหญ้าสามัคคี
88 หมู่ 7 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0848245117
1898 4-37-06-01/1-0012 รุ่งเรืองพัฒนา7
60 หมู่ 7 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045469644
1899 4-37-06-06/1-0006 กลุ่มหมู่บ้านแข็งแรง หมู่ 1
87 หมู่ 1 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 011795882
1900 4-37-07-05/1-0004 กลุ่มเกษตรจุลินทรีย์บ้านไร่ขี
44 หมู่ 8 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 095054984
1901 4-37-07-01/1-0004 กลุ่มชาวนาคุณธรรมกสิกรรมไร้สารพิษ ต.อำนาจ
85 หมู่ 9 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0868982948
1902 4-37-07-05/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ด ม.6 บ้านฟ้าห่วน
5 หมู่ 6 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0887152668
1903 4-41-01-08/1-0002 สวนเห็ดร่มโพธิ์
248 หมู่ 5 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 095754234
1904 4-41-01-16/1-0006 มัดหมี่ย้อมคราม
48 หมู่ 10 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 078634138
1905 4-41-01-16/1-0008 เพาะเห็ดนาเหล่าคำ
40 หมู่ 12 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 093920181
1906 4-41-01-06/1-0003 ผ้าไหมมัดหมี่ทุ่งโพธิ์
46 หมู่ 6 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 099378602
1907 4-41-01-06/1-0005 เห็ดนางฟ้าชัยเจริญ ม.14
129/5 หมู่ 14 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 068556243
1908 4-41-01-06/1-0008 กลุ่มเห็ดขอนขาว
48/1 หมู่ 3 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 094785023
1909 4-41-01-06/1-0009 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลโนนสูง
211 หมู่ 4 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042292076
1910 4-41-01-07/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าโนนบ่อ
168 หมู่ 10 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 072359773
1911 4-41-01-19/1-0003 เกษตรชุมชนห้วยหินลาด
123/1 หมู่ 4 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 068612209
1912 4-41-01-03/1-0003 เพาะปลูกเห็ดบ้านโนนงาม
120 หมู่ 8 ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042206423
1913 4-41-01-05/1-0006 แม่บ้านเกษตรกรบ้านผ่านศึก3
53 หมู่ 6 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 019658890
1914 4-41-01-10/1-0005 เพาะเห็ดบ้านโนนยาง
151/1 หมู่ 5 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0814716336
1915 4-41-01-12/1-0004 เกษตรมือใหม่ไทยสมุทร
29 หมู่ 2 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1916 4-41-01-20/1-0005 เพาะปลูกเห็ดบ้านนากว้าง
127 หมู่ 1 ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 078536028
1917 4-41-01-08/1-0021 กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษชาวจำปาพึ่งตนเอง
60 หมู่ 10 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0856074125
1918 4-41-01-16/1-0032 กลุ่มศูนย์การเรียนรู้เห็ดนางฟ้าภูฐาน
112 หมู่ 16 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0899407509
1919 4-41-01-19/1-0027 เพาะพันธุ์เห็ดทรัพย์พันล้าน
1/2 หมู่ 4 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042237085
1920 4-41-02-06/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นบ้านสุขสมบูรณ์
135/2 หมู่ 14 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0876443526
1921 4-41-02-06/1-0012 วิสาหกิจชุมชนเห็ดโคนญี่ปุ่นบ้านสุขสมบุรณ์
135/2 หมู่ 14 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0876443526
1922 4-41-02-03/1-0017 กลุ่มอาชีพนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
122 หมู่ 2 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1923 4-41-02-07/1-0022 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านทุ่งป่าแพง
294 หมู่ 2 ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1924 4-41-03-07/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง
29 หมู่ 6 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042298208
1925 4-41-03-02/1-0034 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลหนองอ้อ
49 หมู่ 6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0878544104
1926 4-41-03-07/1-0022 เพาะเห็ดของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
114 หมู่ 4 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0934237703
1927 4-41-03-04/1-0028 ผู้ปลูกเห็ดฟางแบบโรงเรือน
47 หมู่ 8 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0868532864
1928 4-41-03-04/1-0030 เพาะเห็ดฟางบ้านหนองแวงศรีชมภู
95 หมู่ 8 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0813902674
1929 4-41-04-03/1-0005 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสวนมอนใต้
17 หมู่ 13 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 062294555
1930 4-41-04-15/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรม
45 หมู่ 11 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042202588
1931 4-41-04-06/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้านางรม
43 หมู่ 13 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 062412275
1932 4-41-04-16/1-0007 กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ด
16 หมู่ 10 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1933 4-41-04-16/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดนอกฤดู
1 หมู่ 5 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 099410949
1934 4-41-04-02/1-0026 กลุ่มทำเห็ดคอนโด
121 หมู่ 14 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0892778644
1935 4-41-05-06/1-0006 กลุ่มอาชีพสหกรณ์เพาะเห็ดบ้านม่วงดง
166 หมู่ 4 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 010517435
1936 4-41-05-05/1-0043 กลุ่มเพาะเห็ดฟางและการแปรรูป
35 หมู่ ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1937 4-41-06-06/1-0004 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านดอนนางคำ
22 หมู่ 1 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1938 4-41-06-06/1-0005 กลุ่มหัตถกรรมจักสาน ตำบลสะแบง
2 หมู่ 5 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 078662437
1939 4-41-06-02/1-0004 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ดงเรือง
66 หมู่ 6 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 062241020
1940 4-41-06-01/1-0031 กลุ่มออมทรัพย์กิจกรรมปลูกเห็ด
106 หมู่ 14 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042209038
1941 4-41-06-01/1-0034 กลุ่มเกษตรแบบพอเพียงบ้านยาง
202 หมู่ 17 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0810585985
1942 4-41-06-10/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด บ้านธาตุ
35 หมู่ 3 ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1943 4-41-07-03/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดโพธิ์ทองสามัคคี ต.นาชุมแสง จ.อุดรธานี
76 หมู่ 1 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0874359516
1944 4-41-07-03/1-0004 กลุ่มคนรากหญ้าอำเภอทุ่งฝน
26 หมู่ 3 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0806116893
1945 4-41-08-03/1-0008 กลุ่มเลี้ยงปลาวังน้ำทิพย์
114 หมู่ 11 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 010587261
1946 4-41-08-01/1-0005 กลุ่มพัฒนาอาชีพปลูกเห็ดในโรงเรือน
46 หมู่ 16 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1947 4-41-08-02/1-0025 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหลัก หมู่ 1
105 หมู่ 1 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872221232
1948 4-41-08-02/1-0039 กลุ่มเห็ดขอนขาวสะงวย
114 หมู่ 11 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0885403478
1949 4-41-09-02/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดฟางพรประจักษ์ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ
52 หมู่ 13 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042382079
1950 4-41-09-06/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกหนองแวง ต.นายูง
42 หมู่ 9 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042140092
1951 4-41-10-05/1-0006 เพาะเห็ดบ้านโตใหญ่พัฒนา
173 หมู่ 4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1952 4-41-10-04/1-0041 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสุมณทาปลูกเห็ดนางฟ้า
128/3 หมู่ 3 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1953 4-41-10-01/1-0024 กลุ่มเกษตรกรปลูกเห็ดบ้านวังใหญ่
81 หมู่ 6 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1954 4-41-10-03/1-0034 กลุ่มเห็ดขอนขาวบ้านโคกสว่าง
157 หมู่ 5 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1955 4-41-11-03/1-0021 กลุ่มเกษตรสหมิตรโนนชัยศิลป์
100 หมู่ 7 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 070967001
1956 4-41-11-04/1-0004 กลุ่มสภาชุมชนลูกค้า ธกส.บ้านโพนสูง
301 หมู่ 3 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 095754942
1957 4-41-11-07/1-0014 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปั้นเม็ดบ้านทุ่ง
90 หมู่ 2 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1958 4-41-11-01/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดนางรม
115 หมู่ 9 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1959 4-41-11-02/1-0080 การเพาะเห็ดขอนขาวโนนกกบาก
12 หมู่ 1 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1960 4-41-11-07/1-0030 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านค้อเขียว
118 หมู่ 6 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1961 4-41-17-13/1-0011 ปลูกเห็ดฟาง หมู่ 5 ตำบล หนองแวง
63 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0895064565
1962 4-41-17-01/1-0016 เย็บผ้า หมู่ 9 บ้านโนนวารี
17 หมู่ 9 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1963 4-41-17-02/1-0031 กลุ่มเพาะเห็ดชุมชนหายโศก
76 หมู่ 16 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0833541312
1964 4-41-17-12/1-0011 รักษ์เกษตรนารายณ์
74 หมู่ 3 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0862323069
1965 4-41-17-03/1-0027 กลุ่มปลูกเห็ดหมู่ 5 บ้านโคกลาน
96 หมู่ 5 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1966 4-41-17-03/1-0026 กลุ่มสวนเห็ดบ้านเทื่อม
156 หมู่ 13 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0887444935
1967 4-41-17-07/1-0028 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านนาเจริญ
114 หมู่ 13 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0879526789
1968 4-41-18-06/1-0006 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหยวกใหม่
247 หมู่ 14 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 049554811
1969 4-41-19-06/1-0010 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ม.7
2 หมู่ 7 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0833533589
1970 4-41-19-01/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.6 ต.เพ็ญ
121 หมู่ 6 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0800113944
1971 4-41-19-08/1-0010 เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งม่วง
100 หมู่ 8 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872222833
1972 4-41-19-04/1-0007 วิสาหกิจชุมชนเปลูกเห็ดฟางเพื่อจำหน่าย
216 หมู่ 18 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0823151030
1973 4-41-19-01/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านดงสัมพันธ์
166 หมู่ 16 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1974 4-41-19-04/1-0025 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสร้างหลวง
190 หมู่ 2 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0854561393
1975 4-41-20-03/1-0004 ปลูกเห็ดถุงนางฟ้านางรม
119 หมู่ 5 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1976 4-41-20-03/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม-เห็ดกระด้าง
3 หมู่ 4 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1977 4-41-21-04/1-0003 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านทับกุง
77 หมู่ 1 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 059271386
1978 4-41-21-04/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดชุมชน
162 หมู่ 11 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1979 4-41-21-04/1-0020 เพาะเห็ดฟางบ้านทับกุง หมู่ 11
39 หมู่ 11 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0868577360
1980 4-41-23-01/1-0031 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านไชยวานพัฒนา
106 หมู่ 3 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0833394478
1981 4-41-23-02/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว
7 หมู่ 11 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042270839
1982 4-41-23-02/1-0019 กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาบ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 6
150 หมู่ 6 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0860427442
1983 4-41-24-03/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกเห็ดฟาง
49 หมู่ 5 ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1984 4-41-25-02/1-0017 เกษตรอินทรีย์คุณธรรมครบวงจร หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยสามพาด
44 หมู่ 8 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0801858789
1985 6-53-01-11/1-0018 ตัดเย็บเสื้อผ้าคลองดินหม้อ
24 หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1986 6-53-01-02/1-0021 เพาะเลี้ยงเห็ดท่าเสา
66 หมู่ 2 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1987 6-53-01-06/1-0025 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านป่าถ่อน
59 หมู่ 9 ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0813875551
1988 6-53-01-09/1-0017 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า
180 หมู่ 13 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0801168298
1989 6-53-01-09/1-0021 ตำบลงิ้วงาม
119 หมู่ 7 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0899015991
1990 6-53-01-09/1-0022 บ้านไร่กล้วยเหนือ
169 หมู่ 13 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0865105151
1991 6-53-02-03/1-0004 มิตรชาวนา
102/1 หมู่ 7 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1992 6-53-02-04/1-0016 กลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำอ่าง ม.8
571 หมู่ 8 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0840493952
1993 6-53-02-02/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปสมุนไพร
78/14 หมู่ 2 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055825671
1994 6-53-02-01/1-0025 ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ม.10 ต.วังแดง
44/2 หมู่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0835303627
1995 6-53-02-02/1-0009 แปรรูปเพื่อการเกษตร หมู่ 10 ต.บ้านแก่ง กลุ่ม 2
39/5 หมู่ 10 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0876928036
1996 6-53-02-03/1-0012 กลุ่มเกษตรกรพัฒนา หมู่ 3 ต.หาดสองแคว
91/1 หมู่ 3 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0895664294
1997 6-53-03-04/1-0029 กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านเลิศชัย
69/3 หมู่ 4 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0806885876
1998 6-53-04-03/1-0001 กลุ่มเลี้ยงไก่คุณภาพดี บ้านท่าโพธิ์
68 หมู่ 1 ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 095666257
1999 6-53-04-05/1-0001 กลุ่มสืบสานปณิธานงานของพ่อเกษตรพอเพียง บ้านต้นขนุน
11 หมู่ 3 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
2000 6-53-04-02/1-0008 กลุ่มเห็ดนางฟ้าบ้านม่วง
87/2 หมู่ 4 ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 080175535
2001 6-53-05-01/1-0020 การทำสุรากลั่นชุมชน หมู่ 1ตำบลฟากท่า
415/1 หมู่ 1 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0878094094
2002 6-53-06-02/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดหอมบ้านห้วยครั่ง
54 หมู่ 4 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
2003 6-53-06-03/1-0027 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าสุมข้าม
23/5 หมู่ 4 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
2004 6-53-06-01/1-0050 มะม่วงหิมพานต์
108 หมู่ 7 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0881561683
2005 6-53-07-10/1-0006 กลุ่มปลูกพืชเพื่อการเกษตร หมู่ 1 ตำบลนาอิน
67/1 หมู่ 1 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 010451720
2006 6-53-07-07/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหาดทับยา
10 หมู่ 1 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 071940148
2007 6-53-07-02/1-0013 กลุ่มเพาะเห็ดลมวังสำโม หมู่ 8
58/3 หมู่ 8 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 073824552
2008 6-53-07-11/1-0105 เกษตรผสมผสานนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพิชัย
126 หมู่ 6 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0858767104
2009 6-53-08-06/1-0011 กลุ่มเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟางบ้านไผ่ล้อม-บ้านตาล
134/1 หมู่ 1 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0834107209
2010 6-53-09-03/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดวังปรากฎ
80 หมู่ 1 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 069366041
2011 6-53-09-02/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 13 ตำบลบ่อทอง
15/4 หมู่ 13 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
2012 1-15-01-05/1-0012 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ตำบลบ้านแห
23 หมู่ 5 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0846982844
2013 1-15-01-04/1-0003 เห็ดนางฟ้าอ่างทอง หมู่ที่ 5 ตำบลป่างิ้ว
83 หมู่ 5 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 035602664
2014 1-15-01-04/1-0006 นางฟ้าเศรษฐกิจ
20 หมู่ 4 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0861269155
2015 1-15-01-03/1-0014 บ้านท้ายย่าน
40/1 หมู่ 3 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0871142144
2016 1-15-02-04/1-0007 กลุ่มเห็ดโรงเรือนและน้ำพริกเผาสำเร็จรูป
50 หมู่ 1 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0852225748
2017 1-15-03-01/1-0020 บางปลากดเห็ดนางฟ้าภูฐาน
481 หมู่ 5 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0891314805
2018 1-15-04-02/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า \\
3 หมู่ 1 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0812968228
2019 1-15-05-03/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดนางฟ้าปลอดสารพิษ
154 หมู่ 7 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0861282656
2020 1-15-05-04/1-0025 กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดฟางบ้านวังนาค
61/1 หมู่ 3 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0870811373
2021 1-15-05-04/1-0023 เพาะเลี้ยงเห็ดบ้านหนองยาง
164 หมู่ 6 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0818528971
2022 1-15-06-05/1-0001 เพาะเห็ดฟางตำบลท่าช้าง
23/3 หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 035622761
2023 1-15-06-03/1-0004 กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านลาดมะไฟ
178 หมู่ 1 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โทรศัพท์
2024 1-15-06-07/1-0003 กลุ่มอาชีพทำเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านน้ำพุ
32/1 หมู่ 12 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0865768411
2025 6-61-01-09/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเนินเรียบ
53 หมู่ 2 ต.โนนเหล็ก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
2026 6-61-05-02/1-0014 ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
61 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0803432794
2027 6-61-06-01/1-0009 กลุ่มแม่บ้านผ้าทอตำบลบ้านไร่
20/2 หมู่ 2 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
2028 6-61-06-06/1-0015 เพราะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองอาสา
125 หมู่ 2 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
2029 6-61-07-01/1-0017 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสุขสวัสดิ์
111/3 หมู่ 8 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 097081208
2030 4-34-01-07/1-0003 เพาะเห็ดในถุง
268 หมู่ 5 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 068657143
2031 4-34-01-13/1-0001 เพาะเห็ดบ้านกระโสบ
189 หมู่ 4 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872558434
2032 4-34-01-04/1-0015 กลุ่มเลี้ยงหมูแม่พันธ์อินเตอร์
90 หมู่ 13 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0848285507
2033 4-34-02-11/1-0001 เพาะเห็ดบ้านบูระพา
74 หมู่ 3 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045345096
2034 4-34-02-02/1-0004 เพาะเห็ดบ้านนาแค
109 หมู่ 6 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 092865960
2035 4-34-02-01/1-0017 เพาะเห็ดบ้านโนนสว่าง
60 หมู่ 4 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2036 4-34-04-04/1-0009 น้ำหมักชีวภาพปลอดสารพิษบ้านนามน ตำบลก่อเอ้
12/1 หมู่ 11 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0811859897
2037 4-34-04-04/1-0015 กลุ่มโรงเพาะเห็ดนามน
55 หมู่ 11 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872449083
2038 4-34-04-17/1-0005 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านโนนกอก
23 หมู่ 6 ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0837301820
2039 4-34-05-07/1-0006 กลุ่มพลังสร้างงานสร้างชาติ
82 หมู่ 2 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2040 4-34-05-10/1-0008 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาขนัน
139 หมู่ 5 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0857306286
2041 4-34-05-03/1-0005 ปลูกเห็ดบ้านนางาม
4 หมู่ 17 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 072602794
2042 4-34-05-01/1-0012 ทอเสื่อกกบ้านโคกค่อย
118 หมู่ 7 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2043 4-34-05-08/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดนาสะอาด
29 หมู่ 7 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2044 4-34-05-07/1-0025 ปลูกเห็ดบ้านโคกสว่าง
85 หมู่ 11 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0839660301
2045 4-34-05-08/1-0018 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาเมือง
205 หมู่ 3 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0810727515
2046 4-34-05-10/1-0049 ส่งเสริมการเพาะเห็ดและปลูกพืชผักบ้านนาหนองทุ่ง
35 หมู่ 6 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0854157081
2047 4-34-05-10/1-0071 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ชุมชนบ้านนาน้ำคำ
114 หมู่ 10 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0828651726
2048 4-34-05-01/1-0047 กลุ่มสตรีบ้านดงหนองหลวงชุมชนเข้มแข็ง
61 หมู่ 14 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0878776873
2049 4-34-05-10/1-0072 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรีบ้านนาน้ำคำ
122 หมู่ 10 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0897205409
2050 4-34-07-01/1-0003 สวนเห็ดนางฟ้าและแปรรูปเห็ด
146 หมู่ 9 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 062451751
2051 4-34-07-06/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ด บ.โพธิ์ทอง หมู่ 14 ต.ทุ่งเทิง
108 หมู่ 14 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2052 4-34-07-16/1-0006 ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์นานวลใต้พัฒนา ต.คำครั่ง
15/2 หมู่ 9 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2053 4-34-07-16/1-0010 กลุ่มอาชีพพอเพียง 49 ตำบลคำครั่ง
206 หมู่ 4 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0804767688
2054 4-34-07-10/1-0042 เพาะเห็ดหมู่ 3 ตำบลตบหู
274 หมู่ 3 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2055 4-34-07-11/1-0041 เกษตรบ้านโนนสวรรค์
150 หมู่ 5 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0814848382
2056 4-34-07-11/1-0042 พัฒนาบ้านหมากมาย
12 หมู่ 17 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0831283368
2057 4-34-08-04/1-0002 ทอผ้าบ้านคำบอน
274 หมู่ 3 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2058 4-34-08-01/1-0014 เกษครผสมผสานห้วยโลก
153/1 หมู่ 7 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0860834252
2059 4-34-08-01/1-0020 แม่บ้านกลางเมืองหมู่ 11
110 หมู่ 11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2060 4-34-08-04/1-0034 กองทุนสตรีหมู่บ้านโคกน้อย หมู่ 9
33 หมู่ 9 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0871641381
2061 4-34-08-04/1-0038 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านคำบอนสุขสันต์
11 หมู่ 14 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0851054625
2062 4-34-08-04/1-0032 กองทุนพัฒนาสตรีโนนเจริญ หมู่7
80 หมู่ 7 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0881353049
2063 4-34-08-04/1-0031 พัฒนาสตรีบ้านโนนแดงพัฒนา ม.13
154 หมู่ 13 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0837406374
2064 4-34-08-04/1-0040 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านโคกน้อย หมู่ 4
286 หมู่ 4 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862537168
2065 4-34-09-11/1-0004 ผลิตเชื้อเห็ดบ้านหนองปลาดุก
149 หมู่ 13 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2066 4-34-10-08/1-0010 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านนาแคนพัฒนาหมู่ที่10
105 หมู่ 10 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2067 4-34-10-08/1-0011 กลุ่มสตรีจักสานบ้านแมด กลุ่มที่ 2
122 หมู่ 4 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2068 4-34-10-05/1-0031 กลุ่มไม้กวาดแข็งทางมะพร้าว
38 หมู่ 10 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2069 4-34-10-08/1-0019 แม่บ้านหัถกรรมและเกษตรเสริมสร้างรายได้ ม.3
175 หมู่ 3 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0856589510
2070 4-34-10-06/1-0016 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนคำดูลหมู่ที่ 5 ตำบลโนนค้อ
41 หมู่ 5 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2071 4-34-11-16/1-0044 กลุ่มเพาะเห็ดฟางหมู่ที่ 6
72 หมู่ 6 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045298156
2072 4-34-11-05/1-0001 เพาะเห็ดครบวงจรบ้านนาคิแลน
72 หมู่ 7 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0819971836
2073 4-34-14-04/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองแสง หมู่ 6
22 หมู่ 6 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2074 4-34-14-11/1-0022 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองขุ่น ม.11
196 หมู่ 11 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0853031630
2075 4-34-15-16/1-0019 กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโนนไร่หมู่10
118 หมู่ 10 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2076 4-34-19-06/1-0003 กลุ่มเพาะเห็นในโรงเรือน
13 หมู่ 7 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 016044608
2077 4-34-19-11/1-0001 ผลิตน้ำยาล้างจาน
35 หมู่ 2 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2078 4-34-19-13/1-0003 นาหว้าพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
158 หมู่ 15 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 072442430
2079 4-34-19-18/1-0012 กลุ่มจักสานบ้านหนองคู
7 หมู่ 8 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 048330678
2080 4-34-19-19/1-0002 เพาะเห็ดบ้านดอนนาเยีย
30 หมู่ 8 ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 068760423
2081 4-34-19-06/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 7 นาโพธิ์น้อย
64 หมู่ 7 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 051023601
2082 4-34-19-06/1-0006 นาโพธิ์เพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
425 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 070857727
2083 4-34-19-06/1-0008 พัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
267 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0874584856
2084 4-34-19-06/1-0009 กลุ่มผลิตภัณฑ์งานผ้างานใบตองและดอกไม้สด
260 หมู่ 7 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0899065061
2085 4-34-19-14/1-0011 เพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว
17 หมู่ 12 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2086 4-34-19-14/1-0025 วิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านศิลารักษ์
299 หมู่ 9 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0872571007
2087 4-34-20-03/1-0018 ทำนาปรังดอนหาดเหนือ
98 หมู่ 3 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0827559284
2088 4-34-21-05/1-0006 เพาะเห็ดตำบลสารภี
190 หมู่ ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0810702124
2089 4-34-21-05/1-0004 สตรีเพาะเห็ดฟางบ้านคำกลาง
66 หมู่ 3 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045496062
2090 4-34-21-05/1-0019 ปลูกผักสวนครัวบ้านดอนพัฒนา
17 หมู่ 10 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 049094275
2091 4-34-21-05/1-0022 ขนมทองม้วนบ้านสารภี
53 หมู่ 1 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0801624532
2092 4-34-21-06/1-0009 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านเกาะโรง
22 หมู่ 7 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 060430483
2093 4-34-21-01/1-0039 แปรรูปข้าวและเกษตรอินทรีย์บ้านอำนวยผล
97 หมู่ 13 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0818793603
2094 4-34-21-03/1-0025 เพาะเห็ดฟางบ้านนาห้าง
153 หมู่ 2 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0901401800
2095 4-34-22-05/1-0001 เพาะเห็ด-เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านสว่าง หมู่ 2
83 หมู่ 2 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 095356890
2096 4-34-22-02/1-0002 เพาะเห็ดฟางบ้านหนองจำนัก
38 หมู่ 6 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 060397569
2097 4-34-22-01/1-0004 เพาะเห็ดฟางตำบลสำโรง
58 หมู่ 4 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 067278510
2098 4-34-22-01/1-0023 สวนเห็ดฟางวัดนอก
36 หมู่ 9 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2099 4-34-24-02/1-0002 ท่าลาดใต้พัฒนาเพื่อการผลิต
54 หมู่ 6 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2100 4-34-24-04/1-0007 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคำไฮใหญ่ หมู่ 4
78 หมู่ 4 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0
2101 4-34-25-05/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนจิก
129 หมู่ 3 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0833642887
2102 4-34-26-02/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวหมู่10
26 หมู่ 10 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2103 4-34-26-05/1-0014 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกชำแระ ม.3
339 หมู่ 3 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2104 4-34-26-06/1-0024 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนจาน
92 หมู่ 2 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2105 4-34-26-02/1-0027 กสิกรรม ไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง
47 หมู่ 3 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2106 4-34-30-04/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดในโรงเรือน บ้านหนองหอย
49 หมู่ 2 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 070423692
2107 4-34-30-03/1-0011 กลุ่มเพาะเห็ดโรงเรือนบ้านโนนสำราญ
9 หมู่ 3 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0823766593
2108 4-34-30-01/1-0046 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกร
226 หมู่ 16 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0880855264
2109 4-34-31-02/1-0004 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนแคน
51 หมู่ 14 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 099599901
2110 4-34-31-02/1-0022 เพาะเห็ดนางฟ้า
48 หมู่ 3 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2111 4-34-31-01/1-0011 เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านนาไผ่
62 หมู่ 3 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2112 4-34-31-02/1-0015 การเพาะเห็ดนางฟ้า
14 หมู่ 9 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 062595147
2113 4-34-31-02/1-0023 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านคำไหล
29 หมู่ 3 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862481924
2114 4-34-31-02/1-0041 กลุ่มเพาะปลูกเห็ดบ้านโพนเมือง
237 หมู่ 15 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0879614155
2115 4-34-32-02/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคำนกเปล้า
44 หมู่ 12 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0849606831
2116 4-34-32-03/1-0021 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟาง
25 หมู่ 7 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0878701704
2117 4-34-32-04/1-0005 กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งเพียง
110 หมู่ 6 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
2118 4-34-32-02/1-0069 เพาะเห็ดตำบลท่าช้าง
44 หมู่ 3 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0804764900
2119 1-14-01-14/1-0004 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฮังการี
36 หมู่ 3 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0897451397
2120 1-14-03-12/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงตำบลพระนอน
100/1 หมู่ 5 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0890827231
2121 1-14-05-09/1-0001 การผลิตเห็ด
65 หมู่ 3 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0806644642
2122 1-14-06-10/1-0002 กลุ่มเพาะเห็ดสามเรือน
33/2 หมู่ 4 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 090854643
2123 1-14-06-10/1-0003 กลุ่มเห็ดตับเต่าคลองโพ
53 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0870146038
2124 1-14-06-16/1-0001 กลุ่มเห็ดตับเต่าบ้านสร้าง
22 หมู่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0
2125 1-14-07-06/1-0001 กลุ่มส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางบางเพลิง
25 หมู่ 3 ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035710449
2126 1-14-10-05/1-0007 กลุ่มผู้นำสตรีในนิคมปลูกเห็ดสิงหนาท
42/4 หมู่ 4 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035255515
2127 1-14-10-05/1-0008 กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านหยาแดง
75/2 หมู่ 3 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0813257587
2128 1-14-10-04/1-0008 การเพาะเห็ดฟางบ้านพระยาบันลือ
4/1 หมู่ 4 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0876953081
2129 1-14-11-10/1-0002 ชาวนาทำเห็ด
7 หมู่ 3 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0860780334
2130 1-14-11-08/1-0018 กลุ่มเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง วังจุฬาหมู่ที่3
44 หมู่ 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0841034244
2131 1-14-11-09/1-0017 กลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฎาน
73 หมู่ 4 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์
2132 1-14-11-03/1-0020 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดคลองหก
3 หมู่ 8 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์
2133 1-14-15-10/1-0005 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัวบ้านขวาง
86 หมู่ 1 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 08-9540631
2134 1-14-15-03/1-0001 การเพาะเห็ดตำบลท่าตอ
36 หมู่ 2 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0843014801
2135 1-14-15-06/1-0012 วิสาหกิจชุมชนเห็ดและแปรรูปตำบลโรงช้าง
16 หมู่ 4 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0892372403
2136 1-14-16-04/1-0003 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสะตือเอน
16/1 หมู่ 1 ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0832761225