รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 424 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-01-01/1-0002 คนรักษ์ภาษามือแปรรูปเกษตรและงานประดิษฐ์
2/2 หมู่ ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0870755297
2 2-71-01-05/1-0025 พวงมาลัยแห้งบ้านตรอกมะตูม
87 หมู่ 6 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
3 2-71-02-05/1-0034 กลุ่มพวงมาลัยพลาสติก
146/2 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0936187593
4 2-71-03-02/1-0017 ผลิตภัณฑ์จากไม้พื้นบ้านและแปรรูปอาหารบ้านหนองกระทุ่ม
235 หมู่ 2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0817578050
5 2-71-06-03/1-0010 แม่บ้านเกษตรกรหนองเสือนอก
125 หมู่ 9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
6 2-71-12-01/1-0012 เพื่อการผลิตและบริการบ้านหนองรัง
21 หมู่ 21 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0811936086
7 1-10-01-09/1-0012 สมุนไพรเบญจมาศ
114/5 หมู่ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0875012908
8 1-10-10-02/1-0001 สร้างสรรค์ส่งเสริมอาชีพ
33/372 หมู่ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029565344
9 1-10-10-01/1-0006 แฟลตเคหะรามคำแหง (โซน1)
61/1 หมู่ 7 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 046970781
10 1-10-15-02/1-0002 กลุ่มรวมใจสร้างพลัง
56/2 หมู่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024652826
11 1-10-19-03/1-0002 กลุ่มสวนผักสามัคคี
7/7 หมู่ 5 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028842822
12 1-10-22-01/1-0003 กลุ่มแม่บ้าน42
195/4 หมู่ 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024574242
13 1-10-40-02/1-0003 ดาวแคทลิล
350/1 หมู่ 4 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0817214968
14 9-62-01-07/1-0011 ดอกไม้จันทร์แฟนซีเกาะน้ำโจน
218 หมู่ 4 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0808434320
15 6-62-03-02/1-0006 กลุ่มคลองมดแดงหัตถกรรม
169 หมู่ 3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
16 4-46-01-15/1-0002 ตกแต่งโอ่งดินเผา
612 หมู่ 6 ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
17 4-46-01-15/1-0005 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองโนนสง่า
98 หมู่ 3 ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
18 4-46-01-07/1-0003 ผลิตดอกไม้ชุมชนแกเปะ ต.เชียงเครือ
86 หมู่ 8 ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 078655377
19 4-46-01-09/1-0065 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เชอร์รี่ร่อนม.17
78 หมู่ 17 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833501857
20 4-46-09-05/1-0001 แก้งนคร
3 หมู่ 7 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062384613
21 4-46-10-01/1-0005 กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนพลังสามัคคี
231 หมู่ 10 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043087935
22 4-46-10-02/1-0016 ดอกไม้ประดิษฐ์ใหม่ชัยมงคล
3 หมู่ 8 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043856140
23 4-46-14-02/1-0019 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา
23 หมู่ 7 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0845118716
24 4-46-15-01/1-0006 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านสามชัย ม.4 ต.สำราญ
24 หมู่ 4 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 072349052
25 4-46-16-02/1-0001 แปรรูปขนมจากถั่วลิสง
169 หมู่ 5 ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
26 4-46-18-01/1-0001 กระเช้าเถาวัลย์โนนเขวา
42 หมู่ 5 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 078532161
27 4-40-04-01/1-0004 ดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลหนองเรือ
137 หมู่ 13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
28 4-40-04-05/1-0010 ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม/ถุงน่อง
76/1 หมู่ 2 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043388148
29 4-40-12-10/1-0019 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านทุ่งน้อย หมู่ 4 ต.ลอมคอม
38 หมู่ 4 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0801895610
30 4-40-12-08/1-0032 กลุ่มดอกไม้จัน บ.หนองแวงกลาง
75 หมู่ 4 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
31 4-40-14-01/1-0048 สายใยรักแห่งครอบครัวบ้านหนองแขม หมู่ 13 ตำบลแวงน้อย
18 หมู่ 13 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
32 4-40-16-08/1-0012 กลุ่มพัฒนาฝีมือสตรีและเยาวชนบ้านนาแพง หมู่ 4
84 หมู่ 4 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
33 4-40-17-01/1-0001 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหัน ตำบลกุดเค้า
442 หมู่ 3 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 046011246
34 4-40-19-05/1-0003 ดอกไม้ประดิษฐ์จอมพลพัฒนา
75 หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
35 4-40-22-04/1-0022 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโนนสะอาด
4 หมู่ 6 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0854556619
36 4-40-26-01/1-0017 ผลิตภัณฑ์ชุมชนภูวง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
227 หมู่ 12 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0885154194
37 3-24-03-09/1-0005 ดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์
25/9 หมู่ 18 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038845198
38 3-24-04-01/1-0016 วิสาหกิจชุมชนบ้านปลา
17 หมู่ 1 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0876000860
39 1-18-02-04/1-0003 กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลท่าฉนวน (กลุ่มจัดดอกไม้)
10 หมู่ 1 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 056434245
40 1-18-04-05/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์
10 หมู่ 7 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 056432045
41 1-18-04-01/1-0013 กลุ่มจักสานบ้านท้องคุ้งพัฒนา
172 หมู่ 4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 056499298
42 3-20-09-03/1-0002 กลุ่มแม่บ้านสามัคคี
121/3 หมู่ 4 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038245507
43 3-20-09-02/1-0022 ชีจรรย์สโมสร
5/4 หมู่ 5 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 033005818
44 6-50-01-03/1-0005 กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชน 5 ธันวา
51 หมู่ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053275782
45 6-50-05-01/1-0012 กลุ่มหัตถกรรม ผ้าทอมือ จักสาน งานฝีมือ
88 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053865484
46 6-50-05-13/1-0018 บ้านโป่งกุ่ม
261 หมู่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0819256385
47 6-50-05-03/1-0016 กลุ่มสร้างสรรค์
20/2 หมู่ 5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053292166
48 6-50-06-01/1-0003 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ป่าจี้48
35/1 หมู่ 4 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 097576884
49 6-50-09-05/1-0058 แม่สูนสานฝัน
400 หมู่ 1 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053884196
50 6-50-10-07/1-0004 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านเอก
45 หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 041502585
51 6-50-12-01/1-0016 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแกะสลักไม้ดอนตัน
65 หมู่ 12 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 823454
52 6-50-12-15/1-0024 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านดงป่าซาง
1 หมู่ 6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
53 6-50-13-13/1-0029 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านมอญ หมู่ 2
95/2 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0877898650
54 6-50-19-06/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกู่แดง หมู่ 7
19 หมู่ 7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053968259
55 6-50-22-02/1-0019 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านริมวางตำบลทุ่งปี๊
369 หมู่ 9 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0821860388
56 4-36-01-16/1-0002 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนน
22 หมู่ 8 ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044899160
57 4-36-06-07/1-0001 หนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4
124/1 หมู่ 4 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 090829121
58 4-36-09-02/1-0003 กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกรัง
113 หมู่ 5 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 062603643
59 4-36-09-01/1-0004 บ้านยางเกี่ยวแฝก
547 หมู่ 3 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 099484840
60 4-36-09-02/1-0038 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์บ้านคลองสระแก้ว
96 หมู่ 17 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
61 4-36-09-03/1-0045 น้ำดื่มทุ่งกระเจียว
162 หมู่ 16 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044874118
62 4-36-09-03/1-0060 โอทอปเทพสถิต
158 หมู่ 17 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
63 7-36-09-04/1-0013 กลุ่มสตรีงานประดิษฐ์บ้านวังใหม่
170 หมู่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
64 4-36-10-01/1-0020 กลุ่มทำดอกไม้จากถุงน่องกลุ่มสตรีเทศบาล
258/2 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0898472115
65 4-36-13-01/1-0007 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านคอนสาร
230 หมู่ 2 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044876134
66 7-36-14-04/1-0016 กลุ่มพวงหรีดดอกไม้จันทน์บ้านซับเจริญ
39 หมู่ 3 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0850188948
67 6-57-04-02/1-0008 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านฯ งิ้ว หมู่ 23
71 หมู่ 23 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 079252452
68 6-57-04-05/1-0033 ดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านสันชุม หมู่ 2
67 หมู่ 2 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895578817
69 6-57-04-05/1-0036 กลุ่มดอกไม้แห้ง-สด พัฒนาสตรี หมู่ 3
14 หมู่ 3 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 081167442
70 6-57-04-05/1-0050 ดอกไม้ประดิษฐ์สารภี
42 หมู่ 5 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895558307
71 6-57-09-08/1-0040 ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์บ้านสันทรายน้อย
142 หมู่ 4 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0827651716
72 6-57-10-07/1-0049 กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุห้วยหมอเฒ่าพัฒนา
314 หมู่ 8 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0892045310
73 6-57-11-06/1-0038 กลุ่มแม่บ้านงานประดิษฐ์บ้านปางมะกาด
89 หมู่ 8 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์ 043689167
74 6-57-12-02/1-0044 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์บ้านแสงใต้
24 หมู่ 10 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861920255
75 6-57-18-02/1-0006 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ม.8
90 หมู่ 8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 010324194
76 6-57-18-03/1-0009 กลุ่มแปรรูปบ้านใหม่พัฒนาเหนือ
217 หมู่ 6 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 069116057
77 6-63-01-06/1-0003 ผลิตและแปรรูปการเกษตรบ้านสามไร่
17 หมู่ 8 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 098275420
78 6-63-01-14/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 11
120/1 หมู่ 11 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 017074203
79 6-63-05-04/1-0021 กล้วยอบน้ำผึ้ง-ประดิษฐดอกไม้
8/1 หมู่ 1 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โทรศัพท์ 0817401577
80 6-63-06-02/1-0016 ดอกไม้ประดิษฐ์บุปผาริมเมย ตำบลแม่กุ
142 หมู่ 9 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 078481299
81 6-63-06-09/1-0024 กลุ่มฝึกอาชีพและการเกษตร ม.3 บ้านห้วยพลู
59 หมู่ 3 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 0878500489
82 6-63-06-08/1-0037 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้และของชำร่วยบ้านแม่โกนเกน
298 หมู่ 4 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 0879223326
83 9-63-06-04/1-0011 กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ชุมชนดอนแก้ว
65 หมู่ 3 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์
84 6-63-07-05/1-0032 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ 3
79 หมู่ 3 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0868174537
85 9-63-09-02/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาแพะ ม.9
93 หมู่ 9 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์ 0930363787
86 5-92-02-13/1-0031 วิสาหกิจชุมชนศูนย์รีไซเคิลธนาคารขยะ
63 หมู่ 4 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0894653272
87 4-43-03-19/1-0019 กลุ่มทอผ้าฝ้าย ทอเสื่อกก
73 หมู่ 3 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0872191906
88 4-43-09-12/1-0001 ปิยะชนพัฒนา
41 หมู่ 11 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0810574493
89 4-43-12-04/1-0006 พัฒนาอาชีพสตรีบ้านสันทรายงาม
182 หมู่ 8 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 010520369
90 4-43-16-02/1-0022 กลุ่มผลิตภํณฑ์บ้านหนองเค็ม
192 หมู่ 2 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์
91 2-73-05-04/1-0001 กลุ่มผลิตเตาเศรษฐกิจบ้านรางกำหยาด
13/1 หมู่ 2 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 034391539
92 5-96-04-01/1-0018 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ใบยาง-ผ้าใยบัว
25/1 หมู่ 7 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โทรศัพท์
93 5-96-06-06/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการผลิตนำยาล้างจานบ้านบือแรง
7 หมู่ 1 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 073578113
94 5-96-10-01/1-0002 แม่บ้านเกษตรกรรวมใจ
92 หมู่ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โทรศัพท์
95 6-55-02-02/1-0006 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนาบัว
13 หมู่ 6 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน โทรศัพท์
96 6-55-07-05/1-0031 ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านป่าคา
201 หมู่ 5 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 0860927477
97 6-55-07-08/1-0036 กลุ่มผลิตดอกไม้จันทร์และผลิตภัณฑ์ประกอบเครื่องจัดศพ
93 หมู่ 3 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
98 6-55-09-04/1-0012 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านดอนแก้ว
122 หมู่ 1 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์ 0843701536
99 6-55-10-04/1-0011 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ขาย
66 หมู่ 6 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทรศัพท์ 0861393346
100 6-55-13-01/1-0010 ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหางทุ่ง
105 หมู่ 3 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน โทรศัพท์ 0811631769
101 6-55-14-06/1-0011 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองแดง
12 หมู่ 6 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์ 054741619
102 6-55-14-07/1-0009 ดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ 17 ต.ฝายแก้ว
88 หมู่ 17 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์ 054711151
103 6-55-14-02/1-0020 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุบ้านนาปัง
36 หมู่ 2 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์
104 1-12-01-08/1-0001 กลุ่มชุมชนผู้ผลิตเครื่องหนังตำบลบางกร่าง
74 หมู่ 3 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029034937
105 1-12-01-07/1-0003 บ้านดอกไม้ประดิษฐ์
93/83 หมู่ 4 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 067859415
106 1-12-01-10/1-0009 กลุ่มช่างดอกไม้สดและบายศรี
71/91 หมู่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029217027
107 1-12-02-07/1-0014 กิ่งไม้แปรรูป
43/5 หมู่ 6 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029841610
108 1-12-03-02/1-0009 ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านปลายคลองบางกระบือ1
67/1195 หมู่ 16 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0819185495
109 1-12-04-05/1-0002 มาลัยบัววิคตอเรีย(บัวกระด้ง)
66/1 หมู่ 4 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 090572289
110 1-12-06-01/1-0023 ดอกไม้การบูร
126/315 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0855512385
111 4-48-04-09/1-0001 ดอกไม้ประดิษฐ์หมู่ที่ 3 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม
1 หมู่ 3 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทรศัพท์
112 4-48-05-04/1-0003 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์สมุนไพร
91 หมู่ 4 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 042540080
113 4-48-05-01/1-0010 กลุ่มสตรีบ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ 9 ต.ธาตุพนม
57 หมู่ 9 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์
114 4-48-07-12/1-0019 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
99 หมู่ 10 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0878798364
115 4-48-08-05/1-0002 กลุ่มแม่บ้านทำดอกไม้ประดิษฐ์บ้านดอนแดง
60 หมู่ 3 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 062413705
116 4-39-01-07/1-0007 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์นามะเฟือง
126 หมู่ 9 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042314268
117 4-39-02-01/1-0042 กลุ่มดอกไม้จันทร์บ้านภูพระ
62 หมู่ 7 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
118 4-39-04-10/1-0004 กลุ่มเกษตรหนองแกพัฒนา
64 หมู่ 1 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 095262230
119 4-39-04-10/1-0026 กลุ่มปลาร้าบองคู่ครัวแม่บ้าน
64 หมู่ 1 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0806567163
120 4-39-05-03/1-0002 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านโนนงาม
5 หมู่ 2 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 079461233
121 4-39-05-02/1-0001 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านกกต้อง
131 หมู่ 5 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 099430108
122 4-39-05-03/1-0047 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านเซิน
102 หมู่ 3 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 08136000819
123 4-39-05-07/1-0062 กลุ่่มแปรรูปผลิตพันธุ์ของตำบลบุญทัน
127 หมู่ 2 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0819541211
124 7-30-06-11/1-0010 แปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า
304 หมู่ 2 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0965288726
125 7-30-07-02/1-0010 ศิลปะประดิษฐ์ ต.พลับพลา
95 หมู่ 14 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
126 7-30-07-08/1-0010 กลุ่มสตรี อบต.โชคชัย
45 หมู่ 10 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
127 7-30-08-01/1-0010 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตดอกไม้จันทร์และพรงหรีดตำบลกุดพิมาน
49 หมู่ 7 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
128 4-30-14-01/1-0007 ไผ่สีทอง
173/2 หมู่ 7 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044451200
129 4-30-16-06/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองม่วงใหญ่
79 หมู่ 1 ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 049589342
130 4-30-16-01/1-0003 กลุ่มแม่บ้านแปรรูปงาดำบ้านเครือวัลย์
24 หมู่ 12 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0848253784
131 7-30-19-03/1-0012 ดอกไม้จันทน์บ้านหนองสะแก
91 หมู่ 5 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
132 4-30-22-07/1-0024 กลุ่มแม่บ้านขนมไทยประยุกต์บ้านตะครองงาม
132 หมู่ 7 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0837246134
133 4-30-22-08/1-0035 กลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านด่านกอโจด
110 หมู่ 5 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
134 4-30-25-01/1-0032 กลุ่มหัตถลีลาดอกไม้ประดิษฐ์ศิริชัยร่วมใจชัยพัฒนา
533 หมู่ 1 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0879588518
135 4-30-27-02/1-0001 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านพุทรา
159 หมู่ 9 ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 062482103
136 3-26-03-10/1-0004 กลุ่มส่งเสริมอาชีพดอกไม้จันทน์บ้านเขาดิน
5 หมู่ 1 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 079306028
137 3-26-04-06/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางนางพ้น
20 หมู่ 1 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์
138 3-26-04-06/1-0009 กลุ่มเย็บพรมอเนกประสงค์
60 หมู่ 2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 0896035551
139 6-60-01-10/1-0007 ประดิษฐ์ดอกไม้บ้านมะเกลือ
81/3 หมู่ 4 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
140 6-60-01-17/1-0013 กลุ่มอาชีพร้อยพวงมาลัย ม.4 บ้านคลองมอญ
99/1 หมู่ 4 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
141 9-60-01-15/1-0010 วาสนาดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย
288/1 หมู่ 2 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0884261258
142 6-60-06-02/1-0001 ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์จากเศษโลหะบ้านเก้าเลี้ยว
252/4 หมู่ 5 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056319604
143 5-80-07-11/1-0010 กลุ่มวิสหากิจประดิษฐ์หัตถกรรมบ้านควนเถียะ
215/4 หมู่ 3 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0899773659
144 5-80-08-09/1-0007 กลุ่มส่งเสริมอาชีพไทยบุรีพัฒนา
44/2 หมู่ 4 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075405018
145 5-80-08-03/1-0009 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐบ้านพระเลียบ
31 หมู่ 14 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 069425992
146 5-80-14-02/1-0006 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งใหญ่
14 หมู่ 2 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0896625854
147 5-80-14-03/1-0021 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านคลองไทร
18/1 หมู่ 2 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0805333872
148 5-80-17-04/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักบ้านวังทอง
31 หมู่ 13 ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 078852107
149 5-80-22-01/1-0034 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาพืชผลทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์บ้านจันดี
2 หมู่ 3 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075755511
150 4-38-01-01/1-0014 ศูนย์ส่งเสริมผลิตสินค้าโอท็อบบ้านแสนประเสริฐ
33 หมู่ 9 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 042491819
151 4-31-01-08/1-0024 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะโก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
178 หมู่ 14 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0844705013
152 4-31-02-03/1-0002 ดอกไม้ประดิษฐ์และแปรรูปอาหารบ้านไทยเจริญ
3 หมู่ 11 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062593040
153 4-31-02-07/1-0070 กลุ่มหัตถกรรมไหมพรมบ้านโคกสะอาด
253 หมู่ 7 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0843752159
154 4-31-04-13/1-0005 กลุ่มสตรีปอฟางร้อยมาลัยบ้านตลาดแย้
66 หมู่ 8 ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0821425560
155 4-31-07-15/1-0008 ผลิตผ้าห่มไหมพรม
3 หมู่ 10 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
156 4-31-08-04/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์สตรี หมู่ 12 ต.ปราสาท
85 หมู่ 12 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062529694
157 4-31-11-12/1-0017 กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
96 หมู่ 10 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
158 4-31-13-01/1-0010 ผลิตดอกไม้ประดิษฐิ์หนองหว้า ม.10
9 หมู่ 10 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 821305849
159 4-31-14-01/1-0010 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
121 หมู่ 6 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
160 4-31-14-05/1-0008 ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านศรีสมบูรณ์
133 หมู่ 5 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0807215491
161 7-31-17-02/1-0016 ข้าวอาบน้ำแร่ออร์แกนิคบ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 10
85 หมู่ 10 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0907791879
162 4-31-19-02/1-0008 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาต้นพยอม
16 หมู่ 5 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
163 4-31-19-02/1-0009 ตลาดแบ้แปรรูป
3 หมู่ 4 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
164 4-31-19-02/1-0011 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหัวถนน
24 หมู่ 8 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
165 2-77-01-02/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบัว
139 หมู่ 4 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 098986302
166 2-77-01-05/1-0069 กลุ่มจัดดอกไม้ประดับ หมู่ 9 ตำบลอ่าวน้อย
855/1 หมู่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์
167 2-77-05-03/1-0003 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านบ่อไพ
36/2 หมู่ 6 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 098287911
168 2-77-07-01/1-0004 กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ่อฝ้าย
106/8 หมู่ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032655596
169 2-77-07-03/1-0045 ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองตะเภา
199 หมู่ 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0871067617
170 2-77-07-03/1-0047 ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองตะเภา หมู่ที่ 4
176 หมู่ 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0816260079
171 3-25-06-01/1-0001 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลบ้านสร้าง
29/2 หมู่ 9 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 068302614
172 1-13-01-11/1-0001 กลุ่มมหัศจรรย์สุดคุ้ม
250/69 หมู่ 6 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029598460
173 1-13-01-06/1-0001 กลุ่มปทุมทิพย์
1/11 หมู่ 2 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029774243
174 1-13-01-04/1-0002 ทรัพย์กานดา
60/48 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029757665
175 1-13-02-05/1-0002 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐสตรีตำบลคลองห้า
12/14 หมู่ 11 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 063822918
176 1-13-02-05/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลคลองห้า
12/14 หมู่ 11 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029864485
177 1-13-02-03/1-0030 ศิลปะประดิษฐ์ตำบลคลองสาม
9 หมู่ 8 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029010039
178 1-13-03-03/1-0006 แสงตะวันธัญบุรี
178/1 หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029093558
179 1-13-03-04/1-0021 เพาะเห็ดบึงบัว
1/2 หมู่ 4 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0816593887
180 1-13-03-01/1-0030 แม่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ครบวงจร
2 หมู่ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0939232351
181 1-13-04-03/1-0003 กลุ่มอาชีพบ้านบึงสมบูรณ์
48/3 หมู่ 2 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 060249167
182 1-13-05-01/1-0004 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลระแหง
16/1 หมู่ 8 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029775278
183 5-94-02-13/1-0002 แม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ
105/9 หมู่ 1 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 073432070
184 5-82-02-01/1-0006 กลุ่มแม่บ้านบ้านทุ่ง หมู่ที่ 1
95/3 หมู่ 1 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา โทรศัพท์ 0862802690
185 6-67-01-13/1-0015 ทรัพย์ชมภูชุมชน 2 หมู่ 5 ต. วังชมภู
117 หมู่ 5 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 060704737
186 6-67-01-15/1-0028 กลุ่มเกษตรทำนาห้วยสะแก
209/1 หมู่ 1 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862050378
187 6-67-02-01/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลชนแดน
14/1 หมู่ 1 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0846109263
188 6-67-02-01/1-0012 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลชนแดน
210/10 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0857329946
189 6-67-05-04/1-0023 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาชีพตำบลโคกปรง
174 หมู่ 3 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0810364458
190 6-67-07-02/1-0001 ศิลปะประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเฉลียง
741 หมู่ 5 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 069384117
191 6-67-07-12/1-0008 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังเหว
32 หมู่ 4 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
192 6-67-07-12/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังเหว ตำบลยางงาม
32 หมู่ 4 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
193 5-93-04-02/1-0012 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าพงค์
234 หมู่ 9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0847152122
194 5-93-04-02/1-0025 กลุ่มจัดดอกไม้สด บ้านโพธิ์-บ้านใน
30/1 หมู่ 4 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0954380809
195 5-93-10-02/1-0033 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านห้วยเรียน
145 หมู่ 4 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0899748433
196 2-76-04-01/1-0030 รักษ์อาชีพบ้านบ่อพุทรา
829/17 หมู่ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 0949635156
197 2-76-05-03/1-0001 บ้านยางหย่อง
94/2 หมู่ 1 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 0814492176
198 2-76-05-07/1-0001 ทอผ้าแม่ประจันต์
44 หมู่ 9 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 0895516482
199 2-76-06-07/1-0001 ไข่เค็มสมุนไพรช่อมาลี
72/1 หมู่ 5 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โทรศัพท์
200 6-56-02-07/1-0023 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านธาตุขิงแกงล่าง
68/1 หมู่ 4 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์
201 6-56-03-06/1-0028 ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านชัยเจริญ หมู่ 13
83 หมู่ 13 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 054468230
202 6-56-03-11/1-0026 กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอก หมู่ 2 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
47 หมู่ 2 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0844819205
203 6-56-07-03/1-0001 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้บ้านแม่สุก
198 หมู่ 2 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0871736975
204 6-56-07-05/1-0011 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 1 ต.บ้านเหล่า
59 หมู่ 1 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0841503578
205 6-54-01-10/1-0054 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านมณีวรรณ
69/2 หมู่ 11 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861882810
206 6-54-01-01/1-0015 Sheeva Flowers
24/6 หมู่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0832075697
207 6-54-02-08/1-0045 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ม.9 บ้านหนองอ่วน
30 หมู่ 9 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054548394
208 6-54-04-09/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่องกาศ หมู่ 3
102 หมู่ 3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 054625268
209 6-54-04-09/1-0020 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ ม.3 ต.ร่องกาศ
105 หมู่ 3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0816819314
210 6-54-04-01/1-0037 อาชีพสตรีแม่บ้านชุมชนร่วมใจพัฒนา ม.1 สูงเม่น
41/2 หมู่ 1 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
211 6-54-04-10/1-0025 การทำดอกไม้จากใบยางพารา ต.สบสาย
22 หมู่ 5 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
212 6-54-05-02/1-0001 กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่จั๊วะ
1/2 หมู่ 8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 054613556
213 6-54-05-03/1-0006 กลุ่มแม่บ้านปากปาน
45/1 หมู่ 1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 054523810
214 6-54-05-03/1-0018 กลุ่มพ่อบ้าน-แม่บ้านเกษตรกรไทรย้อย หมู่ที่ 12
59/6 หมู่ 12 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์
215 6-54-07-04/1-0036 กลุ่มมิตรชาววัง
49 หมู่ 4 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0817966029
216 6-65-01-07/1-0005 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดงประโคก
316 หมู่ 3 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0897031933
217 6-65-01-10/1-0017 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐิ์บ้านตูม หมู่ 2 ตำบลปากโทก
201 หมู่ 2 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0824065794
218 6-65-05-03/1-0003 ดอกไม้ประดิษฐ์โคกสลุด
88 หมู่ 10 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0856673259
219 6-65-06-06/1-0036 เส้นพลาสติกสุกี้
183 หมู่ 6 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0836286838
220 9-65-07-03/1-0012 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว บ้านท่ากระดุน
1 หมู่ 8 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0854022687
221 6-65-08-01/1-0010 แม่บ้านศรีธนูทิศ
330/3 หมู่ 15 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0899609184
222 6-65-08-01/1-0012 กลุ่มศิลปประดิษฐ์ดอกไม้
60 หมู่ 7 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055318602
223 5-83-03-01/1-0003 บ้านเคียนฟลาวเวอร์
63 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076311902
224 5-83-03-03/1-0031 กลุ่มหัตถกรรมเหนือโตน
221/1 หมู่ 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0896521142
225 4-44-01-08/1-0001 ดอกไม้ประดิษฐบ้านท่าแร่ ต.แก่งเลิงจาน
109 หมู่ 5 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 094166747
226 4-44-01-11/1-0018 ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองปลิง ม.6
58/1 หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0814395618
227 4-44-01-10/1-0029 ร้อยมาลัยบ้านหนองหวาย
52 หมู่ 9 ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
228 4-44-02-03/1-0002 ผู้ผลิตไม้มือเสือบ้านยาง ม.6
13 หมู่ 6 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
229 4-44-03-17/1-0017 แม่บ้านดอกไม้ประดิษฐ์บ้านวังจาน
172 หมู่ 6 ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0856441863
230 4-44-05-06/1-0006 ดอกไม้ประดิษฐ์หนองมันปลา หมู่18
104 หมู่ 18 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 050149828
231 4-44-06-04/1-0005 เย็บผ้า หมู่ 3 ต.วังไชย
15 หมู่ 3 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 095719262
232 4-44-06-18/1-0002 ดอกไม้ประดิษฐ์ ตำบลหนองสิม
58 หมู่ 9 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043770488
233 4-44-06-15/1-0043 ดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่7 ตำบลวังใหม่
98 หมู่ 7 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
234 4-44-07-05/1-0026 กลุ่มแม่บ้านโพธิ์ศรีเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโพธิ์
3 หมู่ 7 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
235 4-44-10-09/1-0022 กลุ่มดอกไม้รีไซเคิลบ้านโกทาหมู่ที่ 2
145 หมู่ 2 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
236 4-49-04-05/1-0005 แม่บ้านชะโนดหมู่ 9
22 หมู่ 9 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
237 5-95-03-05/1-0032 พัฒนาเศรษฐกิจบ้านตลาดนิคม
147 หมู่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073261672
238 4-35-02-01/1-0003 กลุ่มศิลปประดิษฐ์เทศบาลตำบลทรายมูล
221 หมู่ 16 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045787346
239 4-35-02-03/1-0033 กลุ่มงานฝีมือแม่บ้านหมู่ 3
192 หมู่ 3 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0828655869
240 4-35-03-01/1-0023 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำดอกไม้ประดิษฐ์บ้านทองสัมฤทธิ์
55 หมู่ 15 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0878765689
241 4-35-04-13/1-0020 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ม.2
164 หมู่ 2 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0883542557
242 7-35-04-04/1-0010 กลุ่มจักสานบ้านโพนทัน ม.5
111/2 หมู่ 5 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0998376221
243 4-35-05-03/1-0010 กลุ่มเลี้ยงโคร่วมใจบ้านใหม่สามัคคีธรรม เขต สปก.
14 หมู่ 11 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045716563
244 4-35-06-02/1-0033 กลุ่มสตรีบ้านหนองยาง หมู่ 3
84 หมู่ 3 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0810694337
245 4-35-08-14/1-0012 ดอกไม้ประดิษฐ์ศรีสวัสดิ์
142 หมู่ 5 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
246 3-21-06-05/1-0003 กลุ่มอาชีพสะพานสี่
144 หมู่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0855610489
247 3-21-07-03/1-0003 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านชำฆ้อ
14/1 หมู่ 3 ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0890935907
248 4-45-02-09/1-0059 กลุ่มผลิตพวงหรีดและดอกไม้จันท์ หมู่ 2 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
141 หมู่ 2 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0895746182
249 4-45-05-01/1-0026 กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชน ม.1 ต.นิเวศน์
101 หมู่ 1 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
250 4-45-06-07/1-0006 กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์คำบ่อ ม. 1 ต. โคกสว่าง อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
4 หมู่ 1 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 072496083
251 4-45-06-07/1-0024 กลุ่มแปรรูปผลิตดอกไม้ ม. 5 ต. โคกสว่าง อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
1 หมู่ 5 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
252 4-45-10-05/1-0038 แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร หมู่ 1 ตำบลนาเมือง
9 หมู่ 1 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
253 4-45-10-17/1-0021 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ
126 หมู่ 1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899719957
254 4-45-15-03/1-0014 ออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติบ้านหนองม้า
31 หมู่ 8 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 079138506
255 4-45-17-05/1-0027 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพง ม.11 ต.ดงสิงห์
123 หมู่ 11 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0810504080
256 4-45-20-04/1-0034 แปรรูปและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน
9 หมู่ 7 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
257 1-16-07-04/1-0036 กลุ่มผู้ถักไหมพรมพวงกุญแจเสริมรายได้
1 หมู่ 8 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0892418185
258 1-16-10-02/1-0002 กลุ่มสตรีไทรงาม ต.ซับสมบูรณ์
125 หมู่ 5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 071194838
259 6-52-01-19/1-0008 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้บ้านวังเลียบ-ทุ่งหนอง ม.5
139/1 หมู่ 5 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0817166739
260 6-52-01-10/1-0019 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านห้วยยาง
209/2 หมู่ 6 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0846118099
261 6-52-02-04/1-0031 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนาผู้ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ
292 หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0845771199
262 6-52-02-05/1-0043 กลุ่มดอกไม้แห้งประดิษฐ์
224/1 หมู่ 1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
263 6-52-02-05/1-0042 กลุ่มหัตถกกรมดอกไม้ประดิษฐ์บ้านสบเติ๋น
41 หมู่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
264 6-52-03-05/1-0002 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านผึ้ง
71 หมู่ 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054282254
265 6-52-03-08/1-0023 กลุ่มบายศรีบ้านหนองจอก
132 หมู่ 10 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054281038
266 6-52-04-01/1-0035 กลุ่มจักสานผู้สูงอายุบ้านสาแล
42/1 หมู่ 5 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0841750175
267 6-52-05-04/1-0003 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านร้องพัฒนา
23 หมู่ 10 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054365287
268 6-52-05-01/1-0024 ศิลปประดิษฐ์บ้านดอนชัย
91 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0856529005
269 6-52-05-06/1-0018 ดอกไม้สดดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองเหียง
38 หมู่ 2 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์
270 6-52-08-02/1-0006 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์แม่วะหลวง
106 หมู่ 8 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054294457
271 6-52-08-02/1-0007 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ดอกไม้ประดับบ้านเด่นชัย
53 หมู่ 5 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054294504
272 6-52-09-01/1-0003 ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านท่าด่าน
18/1 หมู่ 2 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054299044
273 6-52-10-04/1-0008 ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านท่าใต้-ท่ากลาง
74/3 หมู่ 7 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
274 6-52-10-04/1-0011 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ ม.5
60/1 หมู่ 5 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
275 6-52-10-02/1-0011 หัตถกรรมบ้านหลุกแพะ
189 หมู่ 11 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0861145249
276 6-51-06-08/1-0105 แปรรูปผลผลิตเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองผ้าขาว
3/5 หมู่ 5 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0895539149
277 4-42-01-12/1-0049 กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์จำหน่าย บ้านโป่ง หมู่ 4 ตำบลนาแขม
257 หมู่ 4 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์ 0854583462
278 4-42-03-02/1-0002 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านธาตุพัฒนาเชียงคาน
34/4 หมู่ 12 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 062396328
279 4-42-05-04/1-0018 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่บ้านนาเจียง
181/1 หมู่ 3 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์ 0817087684
280 4-42-09-03/1-0098 กลุ่มพัฒนาอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
19 หมู่ 8 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์
281 4-42-10-07/1-0019 กลุ่มงานสวยด้วยสองมือ
16 หมู่ 3 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์
282 4-42-11-04/1-0002 กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษทรัพย์เจริญ
68 หมู่ 2 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์ 092791570
283 4-33-01-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนบ้านดงเปือย
80 หมู่ 4 ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0859137624
284 4-33-03-01/1-0002 กลุ่มอาชีพอาหาร-ขนม-ดอกไม้ประดิษฐ์
104/1 หมู่ 5 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 013935695
285 4-33-04-07/1-0002 ทอผ้าเกศเมือง
34 หมู่ 11 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 092284658
286 4-33-04-19/1-0001 กลุ่มประดิษฐ์แจกันดอกไม้บ้านพรทิพย์
98 หมู่ 6 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 013601882
287 4-33-04-23/1-0002 กลุ่มดอกไม้ประเดิษฐ์กับแจกันจากเครือเถาวัลย์
160 หมู่ 2 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 019672089
288 4-33-06-03/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคูสี่แจ
12 หมู่ 8 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072442406
289 4-33-08-01/1-0001 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านศิวาลัย
285 หมู่ 5 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045637488
290 4-33-08-08/1-0005 สตรีบ้านหนองบัว
87 หมู่ 6 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0849581497
291 4-33-08-06/1-0014 กลุ่มศิลปประดิษฐ์บ้านจะเนียว หมู่ที่ 6
276 หมู่ 6 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0856116576
292 4-33-10-07/1-0006 กลุ่มเครื่องจักสานบ้านนาโนน
54 หมู่ 3 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0862596051
293 4-33-10-01/1-0003 กลุ่มสตรีชุมชนน้อยนาสวน
1045 หมู่ 7 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
294 4-33-15-05/1-0022 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแลง
57/1 หมู่ 9 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
295 4-33-21-02/1-0004 แปรรูปขนม
36 หมู่ 15 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072477974
296 4-33-21-03/1-0018 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหิน
19 หมู่ 9 ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
297 ศก.21/54-0014 กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านก่อ
22 หมู่ 5 ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
298 4-33-22-02/1-0001 กลุ่มดอกไม้พานทอง
246 หมู่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 098653769
299 3-27-01-06/1-0029 พรมเช็ดเท้าสตรีแม่บ้าน ม.4 ท่าเกษม
64 หมู่ 4 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0860498022
300 3-27-01-06/1-0030 กลุ่มแม่บ้านหนองนกกระเรียน
100 หมู่ 5 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0852848834
301 3-27-01-06/1-0031 ไม้กวาดหนองพระสระเนตร ม.11
40 หมู่ 11 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0849230942
302 3-27-01-06/1-0032 เส้นพลาสติกสานและดอกไม้ประดิษฐ์ ม.13
132 หมู่ 13 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0818497969
303 3-27-01-06/1-0033 หัตถกรรมบ้านคลองอุดมสุข
11 หมู่ 7 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0861082552
304 3-27-06-12/1-0020 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและศิลปประดิษฐตำบลฟากห้วย
152 หมู่ 9 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0870248736
305 5-90-02-03/1-0001 บ้านดอกไม้ประดิษฐ์ สนามชัย
23/1 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทรศัพท์ 074486222
306 5-90-02-08/1-0013 พัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีเศรษฐกิจพอเพียงคาบสมุทรสทิงพระ
92 หมู่ 2 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0935760151
307 5-90-15-02/1-0006 แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาออก
147/4 หมู่ 5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา โทรศัพท์ 0899761262
308 2-74-02-04/1-0029 ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพะอง
116 หมู่ 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 024206929
309 2-74-03-11/1-0002 บ้านสวนส้ม
58/2 หมู่ 3 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 060054429
310 2-74-03-02/1-0004 ดอกไม้ประดิษฐ์หลักสาม
77 หมู่ 7 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 095052490
311 5-84-01-03/1-0002 กลุ่มแม่บ้านวัดสุนทรนิวาส
32 หมู่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077200344
312 5-84-02-03/1-0016 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวท้อน
12/2 หมู่ 3 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0869432360
313 สฏ.08/54-0048 ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
74 หมู่ 7 ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
314 5-84-10-03/1-0002 ไม้กวาดดอกเลาบ้านหญ้าปล้อง
42/2 หมู่ 5 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 092897448
315 5-91-02-03/1-0007 กลุ่มสตรีบ้านเขาน้อย
59 หมู่ 3 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์
316 5-91-02-01/1-0009 กลุ่มแม่บ้านขนมพื้นเมืองบ้านห้วสะพานเหล็ก
52 หมู่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์ 069559025
317 5-91-02-02/1-0007 กลุ่มสตรีมุสลิมขนมพื้นบ้าน
19 หมู่ 2 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์ 0895982721
318 5-91-05-02/1-0022 ปันหยางานประดิษฐ์
405 หมู่ 2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โทรศัพท์ 0897373355
319 5-91-07-02/1-0004 กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ 7 นิคมพัฒนา
22/1 หมู่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โทรศัพท์ 079953062
320 5-91-07-02/1-0005 กลุ่มแม่บ้านขวัญใจสี่แยก
86 หมู่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โทรศัพท์ 074720097
321 6-64-06-10/1-0003 ดอกไม้ประดิษฐ์ท่าช้าง หมู่ 7
95/1 หมู่ 7 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทรศัพท์
322 6-64-09-05/1-0002 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติบ้านใหม่
4 หมู่ 2 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 055624189
323 4-47-05-03/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแร่
178/1 หมู่ 14 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
324 4-47-06-05/1-0003 ศิลปประดิษฐิ์ดอกไม้ดอนส้มโฮง
144 หมู่ 2 ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์
325 4-47-06-01/1-0009 วิสาหกิจดอกไม้ประดิษฐ์บ้านขอนขว้าง ม.8
49 หมู่ 8 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทรศัพท์
326 4-47-09-01/1-0053 กลุ่มเพิ่มพูนทวี
26 หมู่ 16 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
327 4-47-12-10/1-0010 กลุ่มดอกไม้ไทยหนองหลวงร่วมใจกันทำ
38 หมู่ 3 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0890661998
328 4-47-12-01/1-0080 กลุ่มผลิตหัตถกรรมบ้านโคกสว่างเหนือ
69 หมู่ 20 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883026428
329 4-47-13-02/1-0023 กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาสตรีแม่บ้านเพื่อการผลิตบ้านท่าดินแดง
138 หมู่ 12 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 062302283
330 1-19-02-02/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแผ่นดินทอง
8 หมู่ 5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์ 019043843
331 1-19-03-15/1-0026 ดอกไม้ประดิษฐ์ พวงหรีด พนองนาก
16/5 หมู่ 9 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0819470311
332 1-19-10-10/1-0002 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเริงราง
95/1 หมู่ 4 ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036338117
333 3-11-01-11/1-0002 เพ็ชรแดงดอกไม้ประดิษฐ์
15 หมู่ 3 ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023830841
334 3-11-01-02/1-0007 กลุ่มอาชีพร่มไทร
11/175 หมู่ 2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027541958
335 3-11-01-01/1-0014 กลุ่มแม่บ้านพุทธะปากน้ำ
36/168 หมู่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0858493142
336 3-11-02-01/1-0008 กลุ่มแม่บ้านประดิษฐ์ดอกไม้บางบ่อ
35/1 หมู่ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023381530
337 3-11-03-09/1-0005 บริการสุวรรณภูมิ
159/5 หมู่ 3 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023272388
338 3-11-03-02/1-0004 ดอกไม้จากธนบัตร
35/67 หมู่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023160266
339 3-11-03-09/1-0018 หนองปรือท่องเที่ยวไทย
160/24 หมู่ 3 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0800704886
340 3-11-03-04/1-0025 บ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1 นิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1
137 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0813456334
341 3-11-04-10/1-0001 ดอกไม้เกล็ดปลาบางน้ำผึ้ง
1/9 หมู่ 10 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024610862
342 3-11-05-03/1-0018 บ้านไร่พัฒนาพร้อมใจ
191 หมู่ 1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0899718984
343 3-11-05-04/1-0024 กลุ่มเคเบิ้ลหัตถกรรม
79/1 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024258541
344 3-11-05-05/1-0026 ศูนย์เรียนรู้บ้านบางปลากด
14 หมู่ 3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0805912904
345 2-72-07-03/1-0004 กลุ่มฟ้าใส
36 หมู่ 9 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 071697745
346 2-72-07-02/1-0005 ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัวบ้านบางกระทุ่ม
327 หมู่ 2 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์
347 2-72-08-02/1-0005 กลุ่มพัฒนาอาชีพจักสานบ้านทุ่งแฝก
47/1 หมู่ 2 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035681101
348 2-72-08-04/1-0002 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านหนองผักนาก
96 หมู่ 7 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035571879
349 2-72-09-10/1-0002 หมอนฟักทองบ้านดอนยอ
285 หมู่ 10 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0819394969
350 2-72-09-13/1-0018 สายใยรักบ้านอู่ทอง
143 หมู่ 1 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0818162284
351 2-72-10-06/1-0054 ชมรมผู้สูงอายุตำบลทัพหลวง 2558
220 หมู่ 12 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0806588110
352 4-32-01-14/1-0001 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านกรอนเหนือ
95 หมู่ 20 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044515048
353 4-32-14-03/1-0056 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ต.จีกแดก
130 หมู่ 3 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
354 4-32-16-03/1-0015 กลุ่มดอกไม้ประดิฐบ้านโพธิ์คู่
43 หมู่ 10 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0804660846
355 1-17-01-07/1-0006 กลุ่มแม่บ้านงานประดิษฐ์สิงห์บุรี
60 หมู่ 2 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 036543099
356 1-17-02-01/1-0009 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านตลาดโพธิ์
23/6 หมู่ 3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 057046820
357 1-17-02-02/1-0017 ผักปลอดสารอาหารปลอดภัย
42/9 หมู่ 3 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0879267609
358 1-17-05-01/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนกล้วย
81/5 หมู่ 3 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0843416922
359 4-37-01-04/1-0004 ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านปลาค้าว
33 หมู่ 3 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
360 4-37-01-07/1-0044 กลุ่มฟื้นฟูหม่อนไหมภูเขาขาม
10 หมู่ 4 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0892814797
361 4-37-02-01/1-0024 ตัดเย็บเสื้อผ้าและหัตถกรรมแปลง 5
137 หมู่ 12 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0821410213
362 4-37-05-02/1-0004 ดอกไม้เข็มกลัด
40 หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 096287411
363 4-41-01-21/1-0009 กลุ่มงานฝีมือและดอกไม้ประดิษฐ์
294 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042207221
364 4-41-01-01/1-0014 หนองบัว6
433 หมู่ 1 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 050032505
365 4-41-01-13/1-0013 กลุ่มเย็บผ้าไหมและผ้าฝ้ายบ้านดอกเกียด
121 หมู่ 10 ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0868617407
366 4-41-02-06/1-0014 กลุ่มหัตถกรรมบ้านโนนสำราญ
188 หมู่ 9 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
367 4-41-04-03/1-0007 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร
209 หมู่ 1 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 095705826
368 4-41-04-10/1-0009 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6
132 หมู่ 6 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 062331792
369 4-41-04-06/1-0025 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์พานพุ่มของชุมชน
47 หมู่ 8 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872389633
370 4-41-04-11/1-0019 กลุ่มกองทุนแม่บ้าน หมู่ที่ 4
100 หมู่ 4 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 088533953
371 4-41-04-06/1-0032 กลุ่มของฝากของที่ระลึก หมู่ที่ 5 , 10
145 หมู่ 5 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0848623826
372 4-41-04-06/1-0058 ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน
116 หมู่ 9 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0861092158
373 4-41-06-09/1-0003 ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้บ้านเชียง
3 หมู่ 2 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042208186
374 4-41-06-10/1-0001 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านดอน
1/5 หมู่ 5 ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 079461842
375 4-41-06-17/1-0005 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านกั้ง ม. 10
109 หมู่ 10 ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
376 4-41-08-03/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนม่วงหวาน
123 หมู่ 7 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 078678159
377 4-41-08-01/1-0002 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดอกทองกาวจากใบลาน
150 หมู่ 10 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 047955160
378 4-41-08-02/1-0022 กลุ่มพานบายศรี
55 หมู่ 3 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 017397027
379 4-41-10-02/1-0008 กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลหนองหญ้าไซ
94 หมู่ 1 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
380 4-41-11-01/1-0007 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีผดุง
74 หมู่ 7 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
381 4-41-18-01/1-0004 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของชำร่วยบ้านศิริชัย
178 หมู่ 8 ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042287152
382 4-41-23-01/1-0028 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์บ้านไชยวานน้อย
18 หมู่ 3 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042260378
383 4-41-25-03/1-0026 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และดอกไม้จันท์
4 หมู่ 8 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0848248051
384 6-53-01-06/1-0001 ท่าทอง หมู่ 3 (งานประดิษฐ์)
52 หมู่ 3 ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 019283977
385 6-53-01-07/1-0014 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านดงช้างดี
63 หมู่ 8 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
386 6-53-04-05/1-0002 กลุ่มสตรีสร้างงานเพื่อชุมชนบ้านต้นขนุน
44 หมู่ 3 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
387 9-53-06-01/1-0018 กลุ่มกล้วยฉาบแม่บ้านวังสัมพันธ์
23/1 หมู่ 3 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0616391470
388 6-53-07-04/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเต่าไหเหนือ
35/3 หมู่ 2 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 067665298
389 6-53-07-05/1-0003 กลุ่มแม่บ้านกระดาษสาบ้านม่วงตาล
76 หมู่ 2 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 014747172
390 6-53-07-11/1-0087 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และของที่ระลึกบ้านหลักร้อย
44 หมู่ 5 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0834892218
391 1-15-01-10/1-0019 พวงมาลัยดอกไม้พลาสติก
18/1 หมู่ 1 ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0901152473
392 1-15-01-03/1-0015 ผลไม้และดอกไม้ประดิษฐ์(จากโฟม)
2/3 หมู่ 3 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0858330919
393 1-15-05-01/1-0005 กลุ่มต้นไม้ประดิษฐ์บ้านเทวรินทร์
5 หมู่ 7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0861269207
394 1-15-05-01/1-0015 กลุ่มเกสรดอกไม้และแป้งปั้น
31 หมู่ 3 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0891281611
395 1-15-06-07/1-0004 กลุ่มจักสานผักตบชวา และดอกไม้ประดิษฐ์ เทศบาลบางจัก
9/9 หมู่ 7 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 035642279
396 1-15-06-15/1-0003 หัตถกรรมบ้านตลาดใหม่
25 หมู่ 3 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0817463643
397 6-61-03-01/1-0007 กลุ่มประดิษฐ์ศิลป์และไก่พื้นเมือง
13/8 หมู่ 2 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0878477495
398 9-61-07-01/1-0014 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์-ดอกไม้จันทร์
133/2 หมู่ 10 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0843443757
399 4-34-01-08/1-0017 กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลอุบล
222 หมู่ 18 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0850237067
400 4-34-05-13/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรตาแหลวยุคใหม่
154 หมู่ 5 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045219043
401 4-34-05-01/1-0010 พัฒนาหมู่ 7 เขมราฐ
47 หมู่ 7 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 057684250
402 4-34-05-03/1-0016 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านขามป้อม
44 หมู่ 1 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0991596180
403 4-34-05-10/1-0050 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรีบ้านแก้งเหนือ
132 หมู่ 1 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0880463860
404 4-34-05-01/1-0046 กลุ่มงานฝีมือบ้านอูบมุง
61 หมู่ 5 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0814716713
405 4-34-07-01/1-0029 พัฒนาอาชีพบ้านโนนโพธิ์
92 หมู่ 20 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
406 4-34-08-01/1-0002 แจ่วบองภูจอง
186 หมู่ 10 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045379202
407 4-34-08-02/1-0003 กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์บ้านป่าก้าว
199 หมู่ 4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 011986411
408 4-34-09-07/1-0006 กลุ่มทอเสื่อลายขิตบ้านสงวนรัตน์
44/2 หมู่ 6 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0862496952
409 4-34-09-07/1-0030 ชุมชนเกษตรโคเล เทศบาลตำบลน้ำยืน
66 หมู่ 15 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0827030904
410 4-34-10-04/1-0015 กลุ่มสตรีบ้านนาโพธิ์กลางหมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์
56 หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
411 7-34-11-04/1-0012 ดอกไม้ประดิษฐ์ - ของที่ระลึก
7 หมู่ 9 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0813935179
412 4-34-19-18/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งดูกใส
98 หมู่ 2 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 016006895
413 4-34-21-03/1-0001 สตรีทอผ้าบ้านนาขาม
35 หมู่ 4 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0854799098
414 4-34-21-01/1-0018 น้ำยาล้างจานบ้านหินดาน
136 หมู่ 6 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 093594037
415 4-34-26-02/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวหมู่10
26 หมู่ 10 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
416 7-34-29-03/1-0010 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ 3
11 หมู่ 3 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
417 1-14-01-18/1-0001 กลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุตำบลคลองสระบัว
94 หมู่ 2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035328073
418 1-14-02-06/1-0002 ศิลปประดิษฐ์ ตำบลวังแดง
34/3 หมู่ 1 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0811543148
419 1-14-04-03/1-0002 ศิลปประดิษฐ์บ้านสนามชัย
23/2 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035372230
420 1-14-04-20/1-0010 ศิลปประดิษฐ์บางไทร
19/6 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 019476038
421 1-14-04-21/1-0001 บ้านโพแตง
24 หมู่ 4 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035366392
422 1-14-05-06/1-0001 ดอกไม้ประดิษฐ์จากการบูร
19 หมู่ 8 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035307447
423 1-14-06-04/1-0019 บ้านกรด
12/1 หมู่ 5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0854208042
424 1-14-06-06/1-0014 ตำบลคลองจิก
36/12 หมู่ 3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0813556195