รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 1,551 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-01-03/1-0004 ผลิตพรมเช็ดเท้าและผ้าห่มตำบลปากแพรก
204/154 หมู่ 3 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0818696457
2 2-71-06-06/1-0007 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบ้านกร่างทอง
59 หมู่ 1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0812593276
3 2-71-06-03/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าแคสามัคคี
35 หมู่ 2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
4 2-71-07-06/1-0008 กลุ่มหัตถกรรมโครเชต์ ตำบลห้วยเขย่ง
25/2 หมู่ 7 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 090438182
5 2-71-07-05/1-0031 กลุ่มหัตถกรรมบ้านทุ่งนางครวญ
22/1 หมู่ 6 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0870673191
6 2-71-08-02/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจงอั่ว
62 หมู่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 017932264
7 2-71-09-11/1-0007 กลุ่มกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนสาหร่ายทอง
91/1 หมู่ 2 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
8 2-71-09-04/1-0023 เกษตรบ้านสระใหม่สามัคคีดอนเจดีย์
20 หมู่ 7 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0800225571
9 1-10-03-07/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรผสมผสานลำผักชีเคหะฉลองกรุง
101/340 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029885669
10 1-10-10-02/1-0008 ฉัตรหลวง(ณัชกร)
59/230 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029891870
11 1-10-11-02/1-0008 ชุดผ้าปูที่นอนมายดรีมพูนสินธานี 3
253/197 หมู่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029183751
12 1-10-13-02/1-0001 ถุงกระเป๋าลดโลกร้อน
248 หมู่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022214480
13 1-10-22-01/1-0005 เฟื่องฟ้าบาติก
17 หมู่ 3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024674068
14 1-10-33-01/1-0012 วิสาหกิจชุมชนคลองเตย
100/338 หมู่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0816974022
15 1-10-35-04/1-0001 กลุ่มเย็บกระเป๋าหิ้ว กระเป๋าสะพาย
77/9 หมู่ 7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 060107343
16 1-10-40-04/1-0005 พงศ์ภัคเบาะที่นอนสัตว์เลี้ยง
45/62 หมู่ 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023617035
17 1-10-49-02/1-0002 มิตรไมตรี 54
347 หมู่ 1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024262416
18 1-10-49-02/1-0003 กระต่ายสายรุ้ง
751 หมู่ 1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028703744
19 1-10-49-02/1-0007 น้ำปลาหวานบ้านคุณแดง
268 หมู่ 2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0816590906
20 8-81-01-06/1-0010 บ้านท่าพรุ
1 หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โทรศัพท์ 0950978106
21 5-81-05-05/1-0001 บาติกบากัน
23/5 หมู่ 2 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โทรศัพท์ 010911597
22 5-81-05-09/1-0001 บาติกสุขคีรี
51/3 หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โทรศัพท์
23 5-81-05-05/1-0005 ผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านนาแค
47 หมู่ 4 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โทรศัพท์ 067436512
24 6-62-01-17/1-0002 กลุ่มเย็บผ้าบ้านคลองแม่ลาย ม.3
244 หมู่ 3 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 098398421
25 6-62-01-12/1-0018 กลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบล นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
163/1 หมู่ 2 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0932494652
26 6-62-02-07/1-0004 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านจิกราด
146 หมู่ 4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055755278
27 6-62-02-07/1-0005 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านโปร่งอิรัญ2
63 หมู่ 7 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 07211579
28 6-62-02-07/1-0008 กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองชุมแสง
112 หมู่ 6 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 011816490
29 6-62-02-01/1-0006 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านไทรงาม
22 หมู่ 3 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055737271
30 6-62-02-03/1-0022 วิสาหกิจชุมชนพรมเช็ดเท้าบ้านลานกระดี่ หมู่ 5
92 หมู่ 5 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
31 6-62-03-03/1-0012 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเย็บกระเป๋าสำเร็จรูป
104 หมู่ 13 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0895633108
32 6-62-03-03/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเย็บกระเป๋า หมู่ที่ 13
105 หมู่ 13 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0850516639
33 6-62-03-03/1-0017 บ้านแปลงสี่-แม่พืช
21/2 หมู่ 8 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0862177212
34 6-62-03-01/1-0013 กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หมู่ 26
117/1 หมู่ 26 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0878422857
35 6-62-04-09/1-0010 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านแสงธรรม
79 หมู่ 17 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0878381171
36 6-62-05-08/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองกระทุ่ม
104 หมู่ 7 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055750532
37 6-62-06-09/1-0002 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนอำเภอพรานกระต่าย
18 หมู่ 3 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
38 6-62-07-03/1-0025 กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก ม.5 หนองหลวง
204 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0896416502
39 9-62-07-04/1-0010 กลุ่มผลิตผ้าห่มจากผ้าสำลีหมู่1ตำบลโนนพลวง
31 หมู่ 1 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0862124603
40 9-62-07-02/1-0010 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองเจริญ
79 หมู่ 7 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
41 6-62-09-01/1-0035 กลุ่มถักกระเป๋าแฟชั่นเชือกร่ม
80/1 หมู่ 8 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 080842906
42 6-62-10-01/1-0009 หัตถกรรมเศษฐกิจชุมชนบ้านบึงบ้าน
7 หมู่ 7 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0879897180
43 6-62-11-01/1-0016 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรมเช็ดเท้าโกสัมพี
4/3 หมู่ 5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0831625810
44 4-46-01-16/1-0010 กลุ่มที่นอนหมอนขิตบ้านหนองกลางโคก ม.2 ต.กลางหมื่น
76 หมู่ 2 ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
45 4-46-01-06/1-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพท่าสีดา
53 หมู่ 9 ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 095708453
46 4-46-01-04/1-0014 หัตถกรรมใหมพรม หมู่ 7 ต.ไผ่
182 หมู่ 7 ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
47 4-46-02-02/1-0002 กลุ่มตัดเย็บผ้าไหมจีวร ม.3 ต.ยอดแกง
69 หมู่ 3 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
48 4-46-03-05/1-0001 การทอผ้าห่มทอมือ ตำบลธัญญา
84 หมู่ 12 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
49 4-46-03-08/1-0004 กลุ่มเย็บหมอนหนุนศรีษะ บ. เสมา
28 หมู่ 7 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 079502334
50 4-46-03-08/1-0007 กลุ่มเกษตรทอผ้าไหมพรม บ้านหนองแปน
22 หมู่ 2 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 060288080
51 4-46-03-03/1-0001 กลุ่มทำที่นอนหมอนขิด บ้านด่านเหนือ
116 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 017391434
52 4-46-03-03/1-0003 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ
116 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043899231
53 4-46-03-03/1-0004 กลุ่มเย็บที่นอนหมอนขิดบ้านโพนงาม
49 หมู่ 8 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833405270
54 4-46-03-08/1-0013 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าบ้านนาเชือก
5 หมู่ 5 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0821243199
55 4-46-03-01/1-0005 การแปรรูปเสื่อกกและแปรรูปผ้า
9 หมู่ 9 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
56 4-46-03-03/1-0006 กลุ่มเย็บไส้หมอน ม.3
19 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
57 4-46-03-03/1-0022 กลุ่มเย็บไส้หมอนขิด ม.9
66 หมู่ 9 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0844207077
58 4-46-03-04/1-0023 กลุ่มอาชีพบ้านโนนเมือง ม.12
79 หมู่ 12 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0828416514
59 4-46-04-02/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าเขืองหมู่ที่5
3 หมู่ 5 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
60 4-46-04-02/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเรียง
21 หมู่ 9 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043848945
61 4-46-04-02/1-0019 กลุ่มผลิตไส้หมอนขิด
56 หมู่ 4 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0852747597
62 4-46-05-06/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวงทอง
8 หมู่ 11 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062422729
63 4-46-06-01/1-0010 แม่บ้านม่วงไข่รวมใจพัฒนา
7 หมู่ 5 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062387063
64 4-46-07-15/1-0001 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เย็บหมอนขิดที่นอน
92 หมู่ 4 ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 072188341
65 4-46-07-12/1-0004 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกโคกแย้
91 หมู่ 5 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
66 4-46-07-01/1-0009 งานฝีมือ บ้านดงบ่อ หมู่ 10
159 หมู่ 10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
67 4-46-07-08/1-0014 กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหมบ้านโนนชาด
34 หมู่ 3 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
68 4-46-07-08/1-0015 เย็บที่นอนหมอนขิด หมู่ 2 หนองอิเฒ่า
6 หมู่ 2 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
69 4-46-07-02/1-0011 กลุ่มเย็บผ้าห่มกันหนาวและผ้าห่มไหมพรม
159 หมู่ 2 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
70 4-46-07-02/1-0012 กลุ่มทำผ้าห่มกันหนาวและผลิตภัณฑ์จากผ้าทุกชนิด
133 หมู่ 5 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
71 4-46-07-08/1-0016 กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรม ตำบลหนองอิเฒ่า
67 หมู่ 6 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
72 4-46-07-04/1-0014 แฮนเมคดีไซด์ (Hand make Design)
246 หมู่ 7 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
73 4-46-07-02/1-0017 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าห่ม คำฝ้าย
229 หมู่ 1 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0862196696
74 4-46-07-02/1-0018 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้าห่ม
48 หมู่ 1 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0827412256
75 4-46-07-02/1-0019 กลุ่มผลิภัณฑ์แปรรูปผ้าทีซี
66 หมู่ 2 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0878618332
76 4-46-07-02/1-0020 กลุ่มแม่บ้านนิดาผ้าห่ม
35 หมู่ 6 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
77 4-46-07-10/1-0017 คนรักษ์บ้านน้อยบึงอร่าม
95 หมู่ 8 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
78 4-46-07-08/1-0018 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนขิดชุมชน
20 หมู่ 6 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
79 4-46-07-15/1-0019 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าแม่ทองบ้านหนองหมากฟัด
11 หมู่ 9 ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
80 4-46-07-01/1-0054 กลุ่มโบว์รักเสริมสุข ตำบลยางตลาด
61 หมู่ 14 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
81 4-46-07-02/1-0032 กลุ่มผ้าห่มนวมไอริน
41 หมู่ 10 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
82 4-46-07-02/1-0034 กลุ่มผ้าห่มนวมบุษบา
195 หมู่ 6 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
83 4-46-07-02/1-0035 กลุ่มผ้าห่มนวมสุวิพงษ์
81 หมู่ 2 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
84 4-46-07-02/1-0037 กลุ่มผ้าห่มนวมดวงตะวัน
105 หมู่ 2 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
85 4-46-07-02/1-0036 กลุ่มผ้าห่มนวมอรชร
81 หมู่ 2 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
86 4-46-08-03/1-0007 ทอผ้าพื้นเมืองลายทองวาส
44 หมู่ 7 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 070413855
87 4-46-08-05/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกกลางเหนือ
29 หมู่ 5 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 016616330
88 4-46-08-04/1-0002 ผลิตภัณท์วิไลวรรณ
20 หมู่ 7 ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 092796999
89 4-46-08-03/1-0009 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากุดโดน
7 หมู่ 8 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 011863832
90 4-46-08-02/1-0031 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอพรมเช็ดเท้า
16 หมู่ 10 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872134963
91 4-46-09-07/1-0003 กลุ่มแปรรูปปลาบ้านโนนสวาท
28 หมู่ 6 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
92 4-46-10-09/1-0005 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าบ้านโคก
85 หมู่ 6 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 049530721
93 4-46-10-09/1-0007 ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนและผ้าทอพื้นบ้าน บ้านหนองม่วง หมู่.9
92 หมู่ 9 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
94 4-46-11-01/1-0009 ศูนย์หัตถกรรมชุมชนประภาภรณ์
169 หมู่ 1 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043877100
95 4-46-12-01/1-0001 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าหนองหว้า หมู่ 9
45 หมู่ 9 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 072186425
96 4-46-12-09/1-0022 กลุ่มอาชีพหนองหิน หมู่ 4
65 หมู่ 4 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
97 4-46-12-01/1-0013 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ม.13
78 หมู่ 13 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
98 4-46-12-06/1-0026 กลุ่มเย็บผ้าห่ม ม.13
10 หมู่ 13 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872336173
99 4-46-17-01/1-0012 กลุ่มเกษตรเลี้ยงหมูและพลังงานทดแทน หมู่ 5 บ้านด่านแต้
1 หมู่ 5 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0883693926
100 4-46-18-04/1-0025 กลุ่มทอเสืื่อบ้านสว่าง
7 หมู่ 9 ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
101 4-40-01-15/1-0001 แปรรูปเศษผ้าบ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป็ด
82 หมู่ 4 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 094213141
102 4-40-01-07/1-0003 ผลิตภัณฑ์ลายขิดตำบลพระลับ
88 หมู่ 11 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043326229
103 4-40-01-07/1-0010 เย็บผ้าบ้านผือ
30 หมู่ 9 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043328676
104 4-40-01-03/1-0016 เกษตรอุสาหกรรมแปรรูปครบวงจร
178 หมู่ 7 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0862260302
105 4-40-01-03/1-0031 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า ตำบลโคกสี
52 หมู่ 14 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0873577524
106 4-40-01-14/1-0043 เอื้ออาทร4 ศิลาหมู่ 26
60/1135 หมู่ 26 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0894190411
107 4-40-02-04/1-0001 ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านเขื่อน
5/4 หมู่ 4 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 062299044
108 4-40-04-05/1-0001 กลุ่มบ้านหนองหอย ม.6 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
161 หมู่ 6 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
109 4-40-04-05/1-0004 กลุ่มตัดเย็บบ้านเทพเทวัญ
131/1 หมู่ 13 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 094218149
110 4-40-04-07/1-0001 พัฒนาแม่บ้านบ้านหนองแวง
62 หมู่ 18 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 095103020
111 4-40-04-05/1-0015 ตัดเย็บลีลา
196 หมู่ 10 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
112 4-40-04-05/1-0017 กลุ่มอาชีพเทพเทวัญผ้าประดิษฐ์
81 หมู่ 13 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043388186
113 4-40-05-07/1-0001 ทอหมวกไหมพรมบ้านไชยสอ ต.ไชยสอ
345 หมู่ 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
114 4-40-05-12/1-0008 ทอผ้าสีธรรมชาติบ้านสมบูรณ์สุข
18 หมู่ 6 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
115 4-40-05-05/1-0012 สตรีพรมเช็ดเท้า
14 หมู่ 4 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
116 4-40-06-07/1-0037 กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าบ้านอ่างทองหมู่1
50 หมู่ 1 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0897155343
117 4-40-06-01/1-0032 เย็บผ้าห่มปักนวม ต.สีชมพู
231 หมู่ 13 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
118 4-40-06-06/1-0043 กลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้า บ้านหนองทุ่ม
24 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0879814562
119 4-40-07-09/1-0003 กลุ่มทอเสื่อบ้านทรายมูล
49 หมู่ 2 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 017995742
120 4-40-07-10/1-0007 กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านท่ามะเดื่อ
171 หมู่ 8 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
121 4-40-07-07/1-0011 เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายประเภททักถอ
89 หมู่ 4 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
122 4-40-09-02/1-0001 แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านหนองกุงใหญ่
4 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
123 4-40-09-02/1-0003 ไข่เค็มใบเตย บ้านผักหนาม
126 หมู่ 14 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251303
124 4-40-09-10/1-0001 พัฒนาฝีมือพิตานัลท์
14 หมู่ 6 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072373480
125 4-40-09-02/1-0004 กลุ่มชุมชนมะม่วงดอง บ้านหนองแวงกุง
197 หมู่ 5 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 011968082
126 4-40-09-02/1-0005 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านผักหนาม ม.8
132 หมู่ 8 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0
127 4-40-09-02/1-0007 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านผักหนาม ม.4/1
126 หมู่ 4 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251303
128 4-40-09-02/1-0014 นวดแผนโบราณ บ้านหนองกุงใหญ่
4 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
129 4-40-09-10/1-0011 ภูโนกระนวน
105 หมู่ 5 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
130 4-40-09-12/1-0004 ไม้เศรษฐกิจกระนวน
72 หมู่ 6 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
131 4-40-10-05/1-0024 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านละว้า ม.6
214 หมู่ 6 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
132 4-40-11-01/1-0028 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนเหลื่อม ม.4
24/2 หมู่ 4 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
133 4-40-12-01/1-0005 กลุ่มผ้าห่มนวมชุมชนศรีเมือง
26/1 หมู่ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
134 4-40-12-03/1-0012 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเย็บผ้าอุตสาหกรรม ตำบลโจดหนองแก
50 หมู่ 2 ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
135 4-40-13-05/1-0030 กลุ่มทำกระเป๋าสานบ้านนาโพธิ์ ม.2
316 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0831340653
136 4-40-13-02/1-0058 ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านใหม่นาเพียงพัฒนา
100 หมู่ 14 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
137 4-40-14-06/1-0007 ถักผ้า หมู่ที่ 9 ตำบลทางขวาง
9 หมู่ 9 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
138 4-40-14-06/1-0035 ทอผ้ามัดหมี่โทเรบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลทางขวาง
35 หมู่ 3 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
139 4-40-14-02/1-0042 แม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว หมู่ 12 ตำบลก้านเหลือง
71 หมู่ 12 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
140 4-40-16-08/1-0001 ทอผ้ามัดหมี่บ้านเขาน้อย
150 หมู่ 8 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 060056817
141 4-40-16-06/1-0003 ทอผ้าฝ้ายบ้านหัวฝาย
41 หมู่ 12 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 062184431
142 4-40-16-02/1-0023 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง
50 หมู่ 9 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072271192
143 4-40-16-01/1-0030 งานหัตถกรรมกลุ่มสภาชุมชนบ้านเรือ
5 หมู่ 1 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
144 4-40-16-17/1-0004 กลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝากภูเวียง
208 หมู่ 3 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
145 4-40-20-01/1-0012 อุตสาหกรรมในครัวเรือน
87/1 หมู่ 3 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043396070
146 4-40-20-05/1-0018 แม่บ้านห้วยซ้อมิตรสัมพันธ์
318 หมู่ 5 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043914077
147 4-40-20-05/1-0027 เย็บผ้าบ้านห้วยซ้อ
148 หมู่ 5 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 017430263
148 4-40-20-05/1-0047 ทอเสื่อพื้นบ้านผาน้ำทิพย์
50 หมู่ 8 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
149 4-40-20-01/1-0026 เย็บผ้าห่มบ้านท่าขาม
35 หมู่ 4 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
150 4-40-21-04/1-0019 ผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรและสิ่งทอ
243 หมู่ 7 ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0894211596
151 4-40-21-05/1-0031 กลุ่มหัตถกรรมและแปรรูปอาหารบ้านโสกขาแก้ว
173 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
152 4-40-21-05/1-0033 ผลิต ผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านโสกขาแก้ว
155 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
153 4-40-21-04/1-0020 กลุ่มผลิตผ้าห่มใยสังเคราะห์
225 หมู่ 7 ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0835616491
154 4-40-21-03/1-0043 ทอเสื่อกกบ้านแห้วคำ ม.8
160 หมู่ 8 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
155 4-40-22-04/1-0022 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโนนสะอาด
4 หมู่ 6 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0854556619
156 4-40-23-01/1-0057 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านหนองแวง ม.14
5/1 หมู่ 14 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0832859705
157 4-40-26-01/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไหมพรมประดิษฐ์เวียงเก่า
72 หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
158 3-22-09-02/1-0020 งานฝีมืองานประดิษฐ์ตำบลวังโตนด
225 หมู่ 5 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0917538323
159 3-24-03-06/1-0004 กลุ่มเย็บผ้าบ้านคลองหกวา
15 หมู่ 12 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0858394470
160 3-24-03-06/1-0019 กลุ่มเย็บกระเป๋าหมู่ 7
41 หมู่ 7 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0861585614
161 3-24-05-14/1-0007 กลุ่มเกษตรกรสามัคคี
16 หมู่ 3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0892461155
162 3-24-08-02/1-0003 แม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเหียง
20 หมู่ 18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0862793264
163 3-24-10-02/1-0001 ผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านห้วยตะปอก
553 หมู่ 9 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 090717891
164 1-18-01-07/1-0004 กลุ่มทำที่นอนบ้านดักคะนนพัฒนา
292 หมู่ 10 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 056423239
165 1-18-04-03/1-0015 กลุ่มเย็บผ้าเอนกประสงค์
57 หมู่ 3 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0814026900
166 1-18-07-03/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่อผ้าบ้านสะพานหิน
230 หมู่ 1 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
167 1-18-08-01/1-0008 กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่งหมู่ที่9
135/1 หมู่ 9 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 056435074
168 3-20-01-09/1-0010 กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
49 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โทรศัพท์
169 3-20-04-08/1-0013 พัทยาหัตถกรรม
131/5 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0869575819
170 3-20-06-06/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมอนนาง
51 หมู่ 6 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 094984634
171 3-20-06-16/1-0014 กลุ่มเพ้นท์ผ้าพฤกษาบาติก ตำบลหนองเหียง
82/1 หมู่ 6 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0818647628
172 3-20-07-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก
188/23 หมู่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0816383015
173 3-20-07-05/1-0014 หัตถกรรมสตรีรักษ์โลก ( ECO LADY )
514/2 หมู่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0818642304
174 3-20-09-01/1-0008 กลุ่มบาติกแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0897528612
175 3-20-09-02/1-0010 บ้านบาติก ม. 7 เขาชีจรรย์
14/5 หมู่ 7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0851311208
176 3-20-09-01/1-0013 แม่บ้านเกษตรกรหนองระกำ
85/78 หมู่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0800151624
177 6-50-01-11/1-0007 ดรุณี ดีไชน์
150/6 หมู่ 1 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
178 6-50-01-07/1-0009 กลุ่มสตรี 700 ปี
226/181 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0810235559
179 6-50-01-03/1-0007 กลุ่มภูมิปัญญาบ้านเขิน
79/7 หมู่ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053203706
180 6-50-05-06/1-0009 กลุ่มเย็บผ้าบ้านป่าดู่
36 หมู่ 1 ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053495927
181 6-50-05-05/1-0003 กลุ่มตัดเย็บดอกแดง
61 หมู่ 1 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053865878
182 6-50-05-03/1-0010 กลุ่มพรมเช็ดเท้าและผ้านวม
34 หมู่ 2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0801224714
183 6-50-05-01/1-0012 กลุ่มหัตถกรรม ผ้าทอมือ จักสาน งานฝีมือ
88 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053865484
184 6-50-06-05/1-0009 กลุ่มผู้ผลิตของใช้ที่ทำด้วยผ้าบ้านผึ้ง ต.แม่หอพระ
7/1 หมู่ 3 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0869133881
185 6-50-06-02/1-0010 กลุ่มประดิษฐ์ของชำร่วยบ้านห้วยชมพู
49 หมู่ 8 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 032042080
186 6-50-06-01/1-0008 กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองกอก หมู่ 6
14/1 หมู่ 6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
187 6-50-07-08/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบนพื้นที่สูง
50 หมู่ 7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 071722572
188 6-50-07-06/1-0009 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์
104/1 หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053301234
189 6-50-07-01/1-0010 ศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี
514/1 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053862723
190 6-50-07-05/1-0009 กลุ่มหัตถกรรมบ้านแม่ก๊ะเปียง
15 หมู่ 8 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053229804
191 6-50-07-10/1-0008 เพ็ญศิริผ้าม่าน
58/31 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053891271
192 6-50-07-10/1-0010 กลุ่มหัตถกรรมเศษผ้าเอนกประสงค์ป่าแงะ
22 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
193 6-50-07-03/1-0021 สะลีศรีทอง
76 หมู่ 5 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053376186
194 6-50-07-09/1-0021 พลอยรุ่ง
24/2 หมู่ 4 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0894295584
195 6-50-07-02/1-0018 บ้านหัวดง หมู่ ๓
84 หมู่ 3 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0834446779
196 6-50-07-03/1-0033 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านป่าติ้ว
148/1 หมู่ 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0896369730
197 6-50-07-02/1-0019 กลุ่มข้าวฮางงอกครบวงจร
162 หมู่ 5 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0810351143
198 6-50-09-03/1-0005 ตัดเย็บเสื้อผ้าและทอพรมเช็ดเท้าบ้านหัวนา
17 หมู่ 6 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0808587242
199 6-50-09-06/1-0046 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านต้นส้านใน หมู่ที่ ๑๗ ต.สันทราย
66 หมู่ 17 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861832647
200 6-50-10-07/1-0006 กลุ่มทำที่นอนปิคนิคบ้านสันต้นม่วง
13 หมู่ 3 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 010206865
201 6-50-10-02/1-0030 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านดงหมู่ 5
63 หมู่ 5 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0857238712
202 6-50-10-06/1-0007 กลุ่มพัฒนาฝีมือเพื่อประกอบอาชีพเสริมบ้านป่าก๊อ
119 หมู่ 4 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0811792508
203 6-50-10-02/1-0055 ตัดเย็บผ้าบ้านหนองเต็ง
157 หมู่ 3 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0979375317
204 6-50-10-06/1-0022 กลุ่มเย็บผ้าห่มนวมบ้านใหม่โพธิ์งาม
42 หมู่ 6 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0913082634
205 6-50-10-06/1-0024 กลุ่มเย็บผ้าเอนกประสงค์บ้านป่าก๊อ หมู่ 4
51 หมู่ 4 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0932533249
206 6-50-11-08/1-0007 กลุ่มเย็บผ้าวัดสหกรณ์
134 หมู่ 9 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 061957606
207 6-50-11-04/1-0002 กลุ่มถักทอล้านนา
229 หมู่ 3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 099987675
208 6-50-11-04/1-0006 กลุ่มกิ่งไผ่ใยฝ้าย
67 หมู่ 4 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0819806498
209 6-50-11-09/1-0014 เลดี้ดีไซต์ร่มเกล้า
211 หมู่ 10 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 095546320
210 6-50-12-07/1-0016 ตัดเย็บผ้าเมืองต้นฝ้ายทุ่งเสี้ยว
435 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 829276
211 6-50-12-10/1-0009 ผลิตภัณฑ์ผ้านวมเย็บมือบ้านแม่กุ้งหลวง
318 หมู่ 6 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0813877644
212 6-50-12-02/1-0016 กฤตยาเสื้อกิจกรรมโปโล
124 หมู่ 1 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0806711365
213 6-50-12-04/1-0019 กลุ่มเย็บผ้านวมสันคะยอม
57/1 หมู่ 3 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053824896
214 6-50-12-10/1-0056 กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมผ้าห่มบ้านแม่กุ้งหลวง
2 หมู่ 6 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0817659995
215 6-50-12-10/1-0059 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มบ้านแม่กุ้งหลวง
225/2 หมู่ 6 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053312231
216 6-50-14-09/1-0021 กลุ่มเย็บผ้าเทพนิมิต
94/2 หมู่ 9 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0873032844
217 6-50-14-09/1-0022 กลุ่มเย็บผ้าบ้านดง
47 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 057061618
218 6-50-14-09/1-0023 กลุ่มเย็บผ้าแสงโกม
91 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053849478
219 6-50-14-09/1-0028 กลุ่มเย็บผ้าสายสัมพันธ์
47 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0871801022
220 6-50-14-09/1-0024 กลุ่มเย็บผ้าสตรีสลีงาม
130 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
221 6-50-14-09/1-0025 กลุ่มแม่บ้านริมคลองศรีงาม
183 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053849810
222 6-50-14-09/1-0030 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหนองมะจับ
171 หมู่ 1 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053849615
223 6-50-14-09/1-0031 กลุ่มเย็บผ้าริมปิง
259 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053849478
224 6-50-14-09/1-0032 กลุ่มเย็บผ้าตำบลแม่แฝก
113 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 057061618
225 6-50-18-01/1-0028 กลุ่มสตรีเย็บผ้านวมบ้านตุงลอย
151 หมู่ 4 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
226 6-50-19-06/1-0010 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสันป่าสัก ต.หนองแฝก
144 หมู่ 2 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0894352271
227 6-50-22-05/1-0047 กลุ่มหัตถกรรมบ้านดอนเปา
271/1 หมู่ 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0831561088
228 6-50-23-03/1-0001 กลุ่มหัตถกรรมแม่ออน
85/2 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053859344
229 6-50-23-01/1-0003 กลุ่มผลิตกระดาษสาบ้านแม่ป่าขาง
123 หมู่ 10 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 058634366
230 6-50-23-02/1-0003 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านทุ่งเหล่า
21 หมู่ 1 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053859201
231 6-50-23-03/1-0022 บ่อน้ำอุ่น
15 หมู่ 8 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0873032139
232 4-36-01-11/1-0006 ผ้าไหมมัดหมี่และผ้าโทเร หมู่ที่ 8 ตำบลลาดใหญ่
636 หมู่ 8 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044801219
233 4-36-01-05/1-0004 กลุ่มออมทรัพย์บ้านแก้งจิก หมู่ 7
3 หมู่ 7 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 072465635
234 4-36-01-18/1-0005 กลุ่มสตรีแม่บ้านงานฝีมือ
234/2 หมู่ 8 ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 058565481
235 7-36-01-09/1-0012 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติคนาวัง
362 หมู่ 3 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0934482443
236 4-36-03-07/1-0001 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหนองเม็ก หมู่ 9
299 หมู่ 9 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 011858598
237 4-36-03-07/1-0005 กลุ่มทอผ้าห่มกันหนาว หมู่ 6
207 หมู่ 6 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044867162
238 4-36-03-09/1-0013 กลุ่มทอผ้าไหมพรมหนองบัวบานเย็นพัฒนา
12 หมู่ 7 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0852519560
239 4-36-04-03/1-0002 ทอผ้าบ้านเดื่อ
55 หมู่ 16 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 048251040
240 4-36-04-10/1-0014 ทอผ้าพันคอ
134 หมู่ 5 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 084410617
241 4-36-04-04/1-0029 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมพรม หมู่ที่ 9
46 หมู่ 9 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0817304229
242 4-36-04-04/1-0031 กลุ่มหัตถกรรมพรมเช็ดเท้าบ้านหญ้านาง
222 หมู่ 2 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0892767568
243 4-36-05-09/1-0002 กลุ่มผ้าทอมือโนนสะอาดท่าใหญ่
63 หมู่ 3 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 099450305
244 4-36-05-01/1-0030 กลุ่มแม่บ้านไทยเจริญ
25 หมู่ 13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
245 4-36-07-01/1-0009 ตัดเย็บผ้าห่มหนองโสนพัฒนา
101 หมู่ 15 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0812078311
246 4-36-08-04/1-0001 ภูเชียงทา
179 หมู่ 3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044897052
247 4-36-08-01/1-0003 ทอผ้าฝ้ายหนึ่งห้าสามัคคี
216/2 หมู่ 9 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 019778735
248 4-36-09-04/1-0047 กลุ่มเศรษฐกิจบ้านโคกกระเบื้องไห
158 หมู่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
249 4-36-10-10/1-0037 กลุ่มแปรรูปอาหารและหัตถกรรมบ้านหนองคัน
140 หมู่ 2 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0874466274
250 4-36-11-02/1-0007 กลุ่มทอหมวกไหมพรมบ้านโจด
171 หมู่ 6 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044865107
251 4-36-11-05/1-0005 ทอหมวกไหมพรมบ้านหนองคู ม.1 ตำบลหนองคู
97 หมู่ 1 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
252 4-36-11-05/1-0006 ทอหมวกไหมพรมบ้านโนนสะอาด
33 หมู่ 4 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0828690619
253 4-36-11-01/1-0040 หัตถกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าเขาสูง
96/1 หมู่ 4 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0897169408
254 4-36-11-01/1-0033 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 413
21 หมู่ 13 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
255 4-36-11-01/1-0034 กลุ่มสตรีถักทอผ้าหัวนานคร
92 หมู่ 13 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
256 4-36-11-05/1-0013 หัตถกรรมชุมชนบ้านสว่างนิคม
59 หมู่ 9 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
257 4-36-11-02/1-0023 กลุ่มแม่บ้านทอหมวกไหมพรมหินลาดโนนกุศล
22 หมู่ 18 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0801933926
258 4-36-11-04/1-0006 ทอหมวกไหมพรมบ้านเหล่าน้อย
34 หมู่ 8 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0833638937
259 4-36-11-04/1-0009 ทอหมวกไหมพรมหนองเม็ก
264 หมู่ 3 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
260 7-36-11-04/1-0010 ทอหมวกไหมพรมบ้านดอนดู่
195 หมู่ 5 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
261 4-36-12-10/1-0004 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าหนองแก
290 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
262 4-36-12-10/1-0011 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโปร่ง
62 หมู่ 2 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
263 4-36-12-10/1-0016 ทอผ้าห่มไหมพรมบ้านสระแคน
75 หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0892411274
264 6-57-01-15/1-0007 ทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ดอยลาน
325 หมู่ 21 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053694147
265 6-57-01-11/1-0004 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 9 บ้านปางกอก
89 หมู่ 9 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053726299
266 6-57-01-11/1-0006 กลุ่มจักสานบ้านปางกอก
6 หมู่ 9 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053726370
267 6-57-01-18/1-0009 เย็บผ้าเช็ดเท้าและผ้าห่ม หมู่ 2
138 หมู่ 2 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053700233
268 6-57-01-15/1-0022 ทำเครื่องนอนทรายงามใต้ หมู่ 19
335 หมู่ 19 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 095552160
269 6-57-01-11/1-0012 ส่งเสริมหัตถกรรมในครัวเรือน หมู่ 6 บ้านปางมุ้ง
194 หมู่ 6 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053726568
270 6-57-01-15/1-0036 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 18 บ้านโป่งเกลือใต้
365 หมู่ 12 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871787192
271 6-57-01-15/1-0037 พรมเช็ดเท้า หมู่ 8 บ้านดอนเจริญ
72 หมู่ 8 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
272 6-57-01-13/1-0062 ตัดเย็บผ้าห่มบ้านร่องเบ้อ หมู่ 12 กลุ่ม 1
285 หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0819509294
273 6-57-01-13/1-0063 ตัดเย็บผ้าห่มบ้านร่องเบ้อ หมู่ 12 กลุ่ม 2
214 หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0832003141
274 6-57-01-11/1-0021 อาชีพทำผ้าบ้านปางกอก
6 หมู่ 9 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0818393166
275 6-57-01-11/1-0026 กลุ่มงานผ้าบ้านเมืองรวง หมู่ 5
16 หมู่ 5 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0892633457
276 6-57-01-11/1-0027 กลุ่มเย็บผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์หมู่ 9 บ้านปางกอก
81 หมู่ 9 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861958421
277 6-57-01-13/1-0074 แม่บ้านเกษตรกรเย็บผ้าห่ม
288 หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0869211571
278 6-57-01-11/1-0030 เย็บผ้าและผ้าห่มนวม ตำบลแม่กรณ์
92 หมู่ 9 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053726298
279 6-57-01-11/1-0031 แปรรูปผ้าและผ้าห่มนวม บ้านปางกอก
64 หมู่ 9 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
280 6-57-01-13/1-0093 เย็บผ้า - ทอผ้า หมู่ 4
80 หมู่ 4 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0894298510
281 6-57-01-11/1-0045 ธารน้ำใจ ตำบลแม่กรณ์
66 หมู่ 13 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895616325
282 6-57-01-11/1-0046 หัตถกรรม หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง
145 หมู่ 13 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871738892
283 6-57-01-02/1-0057 งานผ้าเกาะลอย
172/7 หมู่ 21 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0882692356
284 6-57-01-11/1-0049 ตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านปางริมกรณ์
52 หมู่ 10 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0857121483
285 6-57-01-13/1-0172 กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ล้านนา
132 หมู่ 18 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0804923895
286 6-57-01-03/1-0041 เย็บผ้าเช็ดเท้าบ้านขัวแคร่ ม.1 ต.บ้านดู่
345 หมู่ 1 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0876940359
287 6-57-02-06/1-0002 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านสมานมิตร
151 หมู่ 1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 050305681
288 6-57-02-06/1-0016 ตัดเย็บเสื้อผ้าจอเจริญ
147 หมู่ 4 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0866656270
289 6-57-02-06/1-0044 ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตำบลดอนศิลา
124 หมู่ 2 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053736053
290 6-57-02-03/1-0054 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ต.ผางาม
49 หมู่ 7 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053191332
291 6-57-02-06/1-0049 กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าบ้านชัยพฤกษ์
92 หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0987958973
292 6-57-03-05/1-0096 กลุ่มถักโคเชต์ หมู่ที่ 16
290 หมู่ 16 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861691223
293 6-57-04-10/1-0008 กลุ่มเย็บผ้า อบต.หงาว
189 หมู่ 4 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 059696333
294 6-57-04-05/1-0008 กลุ่มเย็บผ้าห่ม นวมบ้านป่ากุ้ก
51 หมู่ 7 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 095584498
295 6-57-04-05/1-0021 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันทราย หมู่ที่ 9
1 หมู่ 9 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
296 6-57-04-05/1-0022 กลุ่มส่งเสริมอาชีพตัดเย็บผ้า
33 หมู่ 4 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
297 6-57-04-05/1-0023 เย็บผ้าแปรรูป หมู่ 12
34 หมู่ 12 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 011645816
298 6-57-04-12/1-0012 กลุ่มตัดเย็บบ้านทุ่งสง่า
59 หมู่ 9 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 098543397
299 6-57-04-09/1-0027 ฟื้นฟูส่งเสริมอาชีพสูงอายุ ม.4
124 หมู่ 4 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053189106
300 6-57-04-05/1-0043 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าสันทราย หมู่ 9
9 หมู่ 9 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
301 6-57-04-09/1-0033 กลุ่มเย็บผ้าห่มนวมปิกนิค
4 หมู่ 5 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
302 6-57-04-09/1-0032 ผลิตภัณฑ์ผ้าและใยสังเคราห์
69/1 หมู่ 6 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
303 6-57-04-09/1-0031 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านต้นเขือง หมู่ 4
105 หมู่ 4 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
304 6-57-04-05/1-0045 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านป่ากุ๊ก หมู่ 7
51 หมู่ 7 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
305 6-57-04-13/1-0032 กลุ่มเย็บผ้าบ้านม่อนป่ายาง หมู่ที่ 5
69 หมู่ 5 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899508233
306 6-57-04-04/1-0027 กลุ่มหมอนสม๊อก
148 หมู่ 4 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0806706750
307 6-57-04-05/1-0053 กลุ่มเย็บผ้าห่ม-พรมเช็ดเท้า หมู่4 เชียงเคี่ยน
35 หมู่ 4 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0810260361
308 6-57-04-12/1-0041 กลุ่มเย็บผ้าม่อนหินแก้ว
118 หมู่ 10 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861772371
309 6-57-04-12/1-0040 กลุ่มเย็บผ้าม่อนมะปราง
39 หมู่ 2 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0843671136
310 6-57-05-14/1-0002 กลุ่มเย็บผ้าห่มหมู่ที่ 9ทานตะวัน
270 หมู่ 9 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 061986388
311 6-57-05-08/1-0005 กลุ่มเย็บรองเท้าผ้าบ้านป่าหุ่งหมู่ 1
199 หมู่ 1 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053676439
312 6-57-05-13/1-0026 กลุ่มเย็บผ้าบ้านทุ่งมงคล
123 หมู่ 19 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0814686735
313 6-57-05-05/1-0011 กลุ่มเย็บผ้าสามัคคี หมู่ 4
129 หมู่ 4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899537183
314 6-57-05-04/1-0084 กลุ่มเย็บผ้าบ้านไร่อ้อย
187 หมู่ 3 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0810251196
315 6-57-05-05/1-0029 กลุ่มทำพรมเช็ดเท้าหมู่ 11 บ้านสันโค้ง
35 หมู่ 11 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0812896852
316 6-57-05-10/1-0067 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าหมู่ 5 บ้านทรายขาว
262 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871648566
317 6-57-05-08/1-0033 พรมเช็ดเท้าป่าบงหลวง ต.ป่าหุ่ง
213 หมู่ 3 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861945350
318 6-57-05-10/1-0082 ตัดเย็บผ้าเช็ดเท้าร่องธาร หมู่ 3
367 หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0811635096
319 6-57-05-12/1-0038 กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บผ้าห่ม
161 หมู่ 6 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899517539
320 6-57-06-05/1-0072 กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านทุ่งศรีทอง
351 หมู่ 12 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0876580234
321 6-57-07-11/1-0036 กลุ่มเย็บปักถักร้อยแม่คำพัฒนา
10/1 หมู่ 10 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0875780943
322 6-57-07-05/1-0047 สตรีคริสตจักรดงสุวรรณผ้าปักมือ
153 หมู่ 5 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0954522090
323 6-57-08-04/1-0016 ทอตุงล้านนา
279 หมู่ 12 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053955312
324 6-57-09-08/1-0003 กลุ่มเย็บผ้าเช็ดเท้า
46 หมู่ 8 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 061898335
325 6-57-09-04/1-0036 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มและชุดนักเรียนบ้านจ้องวัด
192 หมู่ 9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0841706410
326 6-57-09-05/1-0043 ถักกระเป๋าเชือกร่มบ้านป่ายางชุม
40 หมู่ 8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899569411
327 6-57-10-02/1-0030 กลุ่มฝึกอาชีพสตรีบ้านสันขี้เหล็กหมู่ 6
78 หมู่ 6 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 095574801
328 6-57-10-05/1-0031 กลุ่มทอตุงบ้านร่มโพธิ์ทอง
72 หมู่ 22 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0843640200
329 6-57-10-07/1-0038 กลุ่มเย็บผ้าบ้านห้วยหมอเฒ่า
246 หมู่ 5 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์
330 6-57-10-07/1-0039 กลุ่มเย็บผ้าบ้านร้องหมอหงส์
23 หมู่ 6 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์
331 6-57-10-07/1-0041 กลุ่มหัตถกรรมศิลปะผ้า(กิ๊ฟช็อป)
230 หมู่ 5 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0811690339
332 6-57-10-02/1-0033 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันกลาง
31 หมู่ 13 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0837255112
333 6-57-10-01/1-0013 ต้นกล้าสามัคคี
109 หมู่ 12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0869199109
334 6-57-10-06/1-0066 กลุ่มตัดเย็บผ้าแม่บ้านแม่โมงเย้า
24 หมู่ 15 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0821833036
335 6-57-10-06/1-0067 กล่มเย็บผ้าบ้านจู้จี้
12 หมู่ 19 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0849505658
336 6-57-10-05/1-0036 กลุ่มเย็บผ้าบ้านป่าถ่อน
57 หมู่ 2 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871805581
337 6-57-10-05/1-0037 กลุ่มเย็บผ้าบ้านดอนแก้ว
99 หมู่ 27 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์
338 6-57-10-05/1-0039 กลุ่มเย็บผ้าบ้านป่าลัน
180 หมู่ 3 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0819869285
339 6-57-10-06/1-0068 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านห้วยปู ม.6 ต.วาวี
48 หมู่ 6 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์
340 6-57-10-02/1-0034 กลุ่มผ้าห่มนวมบ้านไร่ ม.2
51 หมู่ 2 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0844825270
341 6-57-10-06/1-0086 ดอยล้าน
65 หมู่ 4 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0857240467
342 6-57-10-06/1-0092 มานาหัตถกรรมห้วยมะซาง
123 หมู่ 5 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0833210541
343 6-57-11-02/1-0010 กลุ่มทำผ้านวมบ้านดงหล่ายหน้า
173 หมู่ 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์ 057065569
344 6-57-11-02/1-0018 กลุ่มออมทรัพย์ทอผ้าศรีเวียงทอง
350 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053781190
345 6-57-11-02/1-0026 กลุ่มตัดเย็บบ้านศรีเวียงทอง หมู่ที่ 10
46 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0846088788
346 6-57-11-02/1-0040 กลุ่มตัดเย็บ,ปักจักร แม่บ้านหนองยาวพัฒนา
105 หมู่ 12 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871740838
347 6-57-12-03/1-0001 กลุ่มทำขนม
114 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053672453
348 6-57-12-05/1-0002 กลุ่มเย็บผ้าห่ม
18 หมู่ 2 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 050440983
349 6-57-12-01/1-0021 กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรม หมู่ที่ 18
22 หมู่ 18 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 01568405
350 6-57-12-03/1-0032 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรร่วมใจ
63 หมู่ 13 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0892663166
351 6-57-12-04/1-0022 กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมบ้านเหล่า ม.4 ต.เม็งราย
11 หมู่ 4 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871750953
352 6-57-12-02/1-0030 เย็บผ้าอุตสาหกรรมแสงใต้ ม.10
85 หมู่ 10 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
353 6-57-12-02/1-0042 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวม หมู่ 5 ต.แม่ต๋ำ
59 หมู่ 5 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0834789451
354 6-57-13-02/1-0026 กลุ่มตัดเย็บบ้านผาแล ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
124 หมู่ 6 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0875756839
355 6-57-14-01/1-0016 กลุ่มเย็บผ้าแปรรูปหมู่ที่ 15 ต.ต้า
96 หมู่ 5 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053657154
356 6-57-14-02/1-0018 กลุ่มเย็บผ้าหม่ หมู่ 7 ตำบลป่าตาล
55 หมู่ 7 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871763712
357 6-57-14-02/1-0019 กลุ่มตัดเย็บผ้า หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล
11 หมู่ 6 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053193136
358 6-57-15-04/1-0002 ผักกาดดองสมุนไพรสามรสบ้านห้วยไร่สามัคคี
38/1 หมู่ 2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 018852262
359 6-57-16-01/1-0018 เย็บผ้าห่มและของใช้
204 หมู่ 3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 014728694
360 6-57-16-01/1-0071 สตรีสหกรณ์บ้านร่องศาลา
124 หมู่ 3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์
361 6-57-16-02/1-0016 กองทุนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดง
98 หมู่ 7 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 092152576
362 6-57-16-02/1-0017 เย็บเสื้อผ้าทุ่งโห้ง
33 หมู่ 6 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 056183586
363 6-57-16-01/1-0040 กลุ่มเย็บผ้าบ้านป่าก่อพัฒนา ม.16
4 หมู่ 16 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 039469077
364 6-57-16-01/1-0052 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า หมู่ 1
43 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์
365 6-57-16-05/1-0024 หัตถกรรมบ้านเหมืองลึก
103 หมู่ 8 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861878735
366 6-57-16-03/1-0045 เย็บผ้าและผ้าห่มนวมตำบลบัวสลี
44/1 หมู่ 5 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0896325873
367 6-57-16-03/1-0049 กลุ่มผ้าเช็ดเท้า
171 หมู่ 11 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861881802
368 6-57-17-02/1-0006 กลุ่มเย็บผ้าบ้านป่าเลา
81 หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์
369 6-57-17-03/1-0020 กลุ่มเย็บผ้าป่าซางดอยแก้ว หมู่ 16
45 หมู่ 16 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์
370 6-57-17-03/1-0023 กลุ่มสตรีแปรรูปผ้าบ้านป่าซาง
23 หมู่ 4 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895539757
371 6-57-17-01/1-0030 กลุ่มตัดเย็บกระสวยทอง
31 หมู่ 3 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0823996731
372 6-57-17-02/1-0009 กลุ่มตัดเย็บสตรีแม่บ้านดงมหาวัน
1 หมู่ 1 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0875775580
373 6-57-17-01/1-0050 กลุ่มหัตถกรรมและตัดเย็บบ้านโป่ง
239 หมู่ 1 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0835644440
374 6-57-17-01/1-0049 กลุ่มตัดเย็บผ้าและแปรรูปบ้านทุ่งก่อ
249 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0892652039
375 6-57-17-01/1-0048 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านห้วยเคียน
46 หมู่ 10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0879267098
376 6-57-17-02/1-0020 กลุ่มเย็บผ้าร่วมใจใหม่มหาวัน
137 หมู่ 12 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0896334712
377 6-57-17-01/1-0060 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านโป่ง หมู่ 15
20 หมู่ 15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0846152787
378 6-57-17-02/1-0021 กลุ่มเย็บผ้าบ้านแม่เผื่อ
63 หมู่ 4 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0870770764
379 6-63-01-06/1-0004 ผลิตภัณฑ์จากนุ่นบ้านเกาะตาเถียร
71/1 หมู่ 1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 055515447
380 6-63-01-07/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานห้วยเดื่อ
14/1 หมู่ 1 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 062082952
381 6-63-01-09/1-0032 กลุ่มผู้ผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านไร่
26/1 หมู่ 2 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
382 6-63-01-09/1-0034 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านวังหิน
14/1 หมู่ 4 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
383 6-63-01-03/1-0001 กลุ่มหัตถกรรมผ้าท่าแค
393 หมู่ ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 055540367
384 6-63-01-07/1-0041 กลุ่มเย็บปักถักทอ
37/1 หมู่ 1 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0822277646
385 6-63-01-09/1-0077 กลุ่มหัตถกรรมงานผ้า ม. 5 วังหิน
62/1 หมู่ 5 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0852676119
386 6-63-02-02/1-0004 แปรรูปผลผลิตการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสมอโคน
4 หมู่ 5 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 055592010
387 6-63-03-06/1-0003 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านวังน้ำผึ้ง
18 หมู่ 3 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 016757358
388 6-63-04-06/1-0001 กลุ่มสาวไหม-ทอผ้า
17/1 หมู่ 4 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 055553439
389 6-63-04-06/1-0008 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า-ผ้าห่ม
4 หมู่ 5 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 055585176
390 6-63-04-01/1-0015 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ม.3 ต.แม่ระมาด
132/2 หมู่ 3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0843817275
391 6-63-04-01/1-0018 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนดอนแก้ว
85/5 หมู่ 6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 055581470
392 6-63-04-02/1-0068 กลุ่มสิทธิสตรี สปก. ม.4แม่จะเรา
83 หมู่ 4 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0849574927
393 6-63-04-02/1-0078 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีเคหกิจ
329 หมู่ 6 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0871942250
394 6-63-06-05/1-0003 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่กื้ดใหม่หมู่ที่ 3
119 หมู่ 3 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055554401
395 6-63-06-05/1-0019 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 12 ต.แม่กาษา
358 หมู่ 12 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์
396 6-63-06-07/1-0007 กลุ่มหัตถกรรมแม่ปะรวมใจ
638 หมู่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 09852529
397 6-63-06-08/1-0017 ผ้านวมจันทกานต์
41 หมู่ 2 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 072003510
398 6-63-07-05/1-0003 กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 4 บ้านทหารผ่านศึกพัฒนา
68 หมู่ 4 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 055519703
399 6-63-07-01/1-0009 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมอาชีพทิวสน
42 หมู่ 3 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 055569432
400 6-63-07-05/1-0040 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวม หมู่ 6 ต.รวมไทยพัฒนา
137 หมู่ 6 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
401 6-63-07-02/1-0070 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า บ้านซอโอ
129/1 หมู่ 2 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0822278013
402 6-63-07-02/1-0087 กลุ่มแม่บ้านดอนเจดีย์
32 หมู่ 9 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0852608445
403 6-63-07-04/1-0063 กลุ่มพรมเช็ดท้าวแฟนซีบ้านวาเล่ย์ใต้
28/1 หมู่ 2 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
404 6-63-07-02/1-0086 กลุ่มเย็บผ้าบ้านช่องแคบ
101/2 หมู่ 15 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
405 6-63-07-02/1-0092 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาฝีมือตัดเย็บ
35/4 หมู่ 7 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
406 6-63-07-02/1-0094 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสามัคคีตัดเย็บดอนเจดีย์
87 หมู่ 15 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
407 6-63-09-01/1-0071 กลุ่มสตรี CIO ทำพรมเช็ดเท้าแฟนซีและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บ้านเด่นวัว
294/1 หมู่ 4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
408 5-92-01-15/1-0028 เเม่บ้านเกษตรกรสายใยรักฯน้ำผุดพัฒนา
116/1 หมู่ 8 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0812730919
409 5-92-04-03/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปะเหลียนใน
103 หมู่ 5 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โทรศัพท์ 075269226
410 5-92-06-05/1-0004 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อหรั่ง
23/1 หมู่ 8 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทรศัพท์
411 5-92-08-03/1-0013 กลุ่มถักหมวกบ้านหนองยวน
201 หมู่ 5 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0872654981
412 3-23-03-03/1-0002 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีบัวทอง
68/2 หมู่ 3 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด โทรศัพท์ 047086809
413 4-43-01-18/1-0001 กลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าบ้านหนองแจ้ง
70 หมู่ 5 ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 047439829
414 4-43-01-13/1-0002 กลุ่มแม่บ้านพระธาตุบังพวน หมู่ 3
119 หมู่ 3 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 042458146
415 4-43-01-07/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนซูด
81 หมู่ 8 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 042906039
416 4-43-03-10/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาแวง
44 หมู่ 8 ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย โทรศัพท์
417 4-43-03-10/1-0013 กลุ่มอาชีพสตรีตำบลนาสวรรค์
163 หมู่ 4 ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0857857467
418 4-43-03-03/1-0022 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อด้วยผือ
109 หมู่ 7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0827352352
419 4-43-03-05/1-0005 กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านสะง้อ
23 หมู่ 2 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0898433160
420 4-43-03-19/1-0021 กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนศรีทอง
14 หมู่ 4 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0878071732
421 4-43-05-09/1-0004 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านโคกเสือดาว
122 หมู่ 4 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 062208205
422 4-43-05-09/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเซิมทุ่ง
128 หมู่ 3 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0879514749
423 4-43-05-09/1-0006 กลุ่มพัฒนาอาชีพทำผ้าห่มบ้านสุขสำราญ
315 หมู่ 8 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0614296782
424 4-43-05-09/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเซิม
137 หมู่ 1 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
425 4-43-05-09/1-0014 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านท่าหนองพันทา
1 หมู่ 5 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
426 4-43-05-09/1-0015 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาสวรรค์
56 หมู่ 10 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
427 4-43-05-03/1-0009 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดบงใหม่
53 หมู่ 13 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
428 4-43-05-09/1-0017 กลุ่มหัตถกรรมและผลิตผ้าห่มบ้านนามน
150 หมู่ 9 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
429 4-43-05-09/1-0018 กลุ่มทอผ้าห่มและเสื่อบ้านสุขสำราญ
98 หมู่ 8 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
430 4-43-05-01/1-0025 กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมบ้านตัวอย่าง
76 หมู่ 24 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0856476827
431 4-43-06-04/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
222 หมู่ 7 ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 062334861
432 4-43-06-01/1-0007 ตัดเย็บผ้าห่มบ้านโนนมันปลา
66 หมู่ 10 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0862365647
433 4-43-06-01/1-0008 ผลิตหมอนขิดบ้านโคกสะอาด
45 หมู่ 7 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0834134072
434 4-43-06-03/1-0010 ตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูปผ้า
70 หมู่ 4 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0874913085
435 4-43-06-01/1-0010 ตัดเย็บและทอเสื่อบ้านโนนศรีสง่า
30 หมู่ 17 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0801919148
436 4-43-07-04/1-0012 ไหมพรม-ไนล่อนโคกซวก
11 หมู่ 3 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0871292802
437 4-43-08-01/1-0001 ทอผ้ามัดหมี่ลายน้ำไหลบ้านนาขาม
9 หมู่ 2 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย โทรศัพท์ 042441127
438 4-43-09-12/1-0002 เหล่าสวนกล้วยวัฒนารุ่งเรือง
47 หมู่ 3 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.หนองคาย โทรศัพท์ 047900767
439 4-43-09-12/1-0003 กลุ่มพัฒนาฝีมือสตรีบ้านบึงเค็ง
12 หมู่ 2 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 087215795
440 4-43-09-12/1-0004 ผลิตเครื่องนอนเปี่ยมสุขตำบลหนองทุ่ม
32 หมู่ 4 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0854511808
441 4-43-09-12/1-0005 บ้านหนองทุ่มใต้
20 หมู่ 12 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
442 4-43-09-01/1-0007 ศรีพนาเหนือ
193 หมู่ 16 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
443 4-43-11-02/1-0017 กลุ่มสตรีบ้านโนนจำปาทอง ม.10
27 หมู่ 10 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0
444 4-43-14-01/1-0005 วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสระใคร
426 หมู่ 13 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0896208807
445 4-43-15-03/1-0006 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านกุดแคน
138 หมู่ 3 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 010605608
446 4-43-15-05/1-0002 กลุ่มทอผ้าห่มบ้านโนนสะอาด
361 หมู่ 5 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 078554608
447 4-43-15-05/1-0003 กลุ่มผลิตผ้าห่มใยสังเคราะห์บ้านบูรพา
1 หมู่ 11 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 010503746
448 4-43-15-05/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าห่มนวมบ้านโนนสะอาด
62 หมู่ 5 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์
449 4-43-15-05/1-0006 กลุ่มทอผ้าห่มบ้านคำสะอาด
158 หมู่ 6 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0862429211
450 4-43-15-05/1-0022 กลุ่มโนนสะอาดเครื่องนอน
211 หมู่ 5 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์
451 4-43-15-04/1-0024 กลุ่มสตรีถักทอบ้านโนนแสงทอง
53/1 หมู่ 13 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์
452 4-43-16-01/1-0004 กลุ่มแม่บ้านทำน้ำยาทำความสะอาด
66 หมู่ 10 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์ 042418238
453 4-43-16-01/1-0005 กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้านโนนสวรรค์
145 หมู่ 6 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์ 098430526
454 4-43-16-02/1-0023 กลุ่มผลิตผ้าห่มบ้านโนนดู่เหนือ
71 หมู่ 9 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0807536429
455 4-43-16-03/1-0013 กล่มแม่บ้านต้อนหัวนา
59 หมู่ 7 ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์
456 4-43-17-03/1-0011 ประดิษฐ์เย็บปักถักร้อยบ้านบางกอกน้อย
87 หมู่ 4 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์
457 4-43-17-02/1-0031 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี หมู่ 2 โพนทอง
121 หมู่ 2 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0833537384
458 2-73-05-02/1-0003 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางหวาย
50 หมู่ 8 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0861043668
459 2-73-05-01/1-0001 อาชีพเสริมบ้านสุขเกษม
29 หมู่ 4 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0931145652
460 2-73-07-01/1-0009 กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะ
88/31 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0831978125
461 5-96-01-05/1-0009 กลุ่มชอแม
123/14 หมู่ 7 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0813287817
462 5-96-04-06/1-0001 ผลิตผ้าบาติกบ้านกูยิ
4/2 หมู่ 5 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 099756443
463 5-96-04-06/1-0002 กลุ่มสตรีปักจักรบ้านบูเกะบากง
201/4 หมู่ 2 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 073590144
464 5-96-05-07/1-0014 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปูโง๊ะ1
9 หมู่ 1 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์
465 5-96-06-06/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตน้ำยาล้างจานบ้านบูเกะนากอ
92 หมู่ 2 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 073578106
466 5-96-06-06/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตกระเป๋าสตางค์
47 หมู่ 9 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0872965350
467 5-96-06-06/1-0006 กระเป๋าผ้าปาเต๊ะบ้านบริจ๊ะ
28 หมู่ 7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0810937375
468 5-96-06-01/1-0018 HAND-IN-HAND RUSO
145/3 หมู่ 5 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 073554067
469 5-96-08-06/1-0005 ผ้าบาติกบ้านตอแล
83/1 หมู่ 6 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส โทรศัพท์
470 5-96-13-02/1-0006 ผลิตเสื้อผ้าสตรีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสรีบุหงา
80 หมู่ 12 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 072920374
471 5-96-13-01/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตัดเย็บบ้านโคก
4 หมู่ 5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0892960406
472 5-96-13-02/1-0019 กลุ่มแม่บ้าน ชรบ. บาโงไอซา
77/2 หมู่ 8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โทรศัพท์
473 6-55-01-04/1-0015 กรรณิการ์โครเซต์
30 หมู่ 3 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 057186857
474 6-55-01-02/1-0007 เย็บผ้าห่มนวม,เบาะนอนเด็ก
155 หมู่ 1 ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0871857052
475 6-55-04-01/1-0003 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านหัวทุ่ง
78 หมู่ 8 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์
476 6-55-05-14/1-0001 ทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต
97 หมู่ 2 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 069151641
477 6-55-05-03/1-0003 ผลิตภัณฑ์ผ้าห่มนวมบ้านนาป่าน
1 หมู่ 1 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 069119365
478 6-55-05-03/1-0013 กลุ่มตัดเย็บยวนทองผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น บ้านส้านเหล่า ม.3
19 หมู่ 3 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0810316001
479 6-55-05-02/1-0008 วิสาหกิจชุมชนเกิดพรผ้าไท
180 หมู่ 1 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0819518195
480 6-55-05-14/1-0024 กลุ่มแปรรูปจากเศษผ้าบ้านร้องแง
114 หมู่ 7 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 054688125
481 6-55-05-09/1-0020 กลุ่มสานเปลนอนบ้านห้วยท่าง
73 หมู่ ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์
482 6-55-05-04/1-0017 ศรีดาแฮนด์เมด
104 หมู่ 6 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0916321623
483 6-55-06-01/1-0006 ผลิตภัณฑ์จากผ้าและหัตถกรรมชุมชนบ้านท่าค้ำ
264 หมู่ 1 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์ 054755553
484 6-55-07-06/1-0001 สหกรณ์บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้านจำกัด
101 หมู่ 10 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
485 6-55-07-14/1-0001 พรมเช็ดเท้าแม่สาคร
99 หมู่ 2 ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
486 6-55-07-06/1-0009 กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านคือเวียง
57 หมู่ 6 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
487 6-55-07-17/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชื่นใหม่
121 หมู่ 5 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
488 6-55-07-17/1-0036 กลุ่มไหมพรมห่มรักและสิ่งประดิษฐ์
57 หมู่ 3 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
489 6-55-08-02/1-0004 แปรรุปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าบ้านงอบเหนือ
1 หมู่ 5 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0870903832
490 6-55-08-03/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าและจักสานบ้านเวียงสอง
2 หมู่ 4 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0810310346
491 6-55-09-09/1-0001 กลุ่มทอพรมบ้านวังทอง
59 หมู่ 3 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์
492 6-55-09-08/1-0002 กลุ่มการผลิตผ้าห่มนวมบ้านพูล
7 หมู่ 3 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์ 010200796
493 6-55-09-09/1-0026 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านภูแหน
85 หมู่ 4 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์
494 6-55-11-03/1-0013 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านดอนกลาง
200 หมู่ 8 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์
495 6-55-11-02/1-0031 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
166 หมู่ 3 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์
496 1-12-01-05/1-0001 ธัญญจรสวรัสอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
60/10 หมู่ 4 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 014208841
497 1-12-01-05/1-0003 ผ้าห่ม 3 ฤดู
70/125 หมู่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029511511
498 1-12-01-10/1-0012 แก้วอรุณ (สิ่งประดิษฐ์จากผ้า)
99/92 หมู่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0812565179
499 1-12-02-07/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย
122/105 หมู่ 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์
500 1-12-02-05/1-0022 กระเป๋าถักโครเชต์บ้านอุทยาน
11/12 หมู่ 5 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0867810826
501 1-12-02-02/1-0021 ผลิตภัณฑ์งานผ้ารัตนวรรณ
7/1 หมู่ 7 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 090586279
502 1-12-04-07/1-0001 รวมใจพิมลราช
37/1 หมู่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029232997
503 1-12-04-02/1-0021 สานรักถักไหมพรหม
42/8 หมู่ 4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์
504 1-12-04-08/1-0031 กลุ่มสตรีผ้าแปรรูป
95/185 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0813451351
505 1-12-05-01/1-0021 งานถักทอมือ
79/101 หมู่ 3 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0867832041
506 1-12-06-02/1-0013 นวัตกรรมผ้าในหมู่บ้าน
72/16 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0898902777
507 4-48-02-03/1-0027 ทำเทียนน้ำมนต์บ้านดอนดู่
83 หมู่ 12 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0812511398
508 4-48-02-06/1-0041 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 2 มหาชัย
214 หมู่ 2 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0818529670
509 4-48-05-11/1-0004 ผ้าห่มนวมสร้างแห่ ตำบลกุดฉิม
20 หมู่ 3 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0849341509
510 4-48-05-08/1-0020 ผลิตมุ้ง ผ้าห่ม บ้านทรายมูล
37 หมู่ 7 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0897231836
511 4-48-06-02/1-0018 กลุ่มถักไหมพรมชุมชนบูรพาสามัคคี
76 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0878563546
512 4-48-06-08/1-0013 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านโนนหินทอง
30 หมู่ 11 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0906173518
513 4-48-06-02/1-0021 กลุุ่่มถักไหมพรมบ้านดงมะเอก หมู่ 5
180 หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0862138534
514 4-48-07-04/1-0007 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหอย หมู่ 1
70 หมู่ 1 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879163229
515 4-48-07-06/1-0006 พรรณีเครื่องนอน
44 หมู่ 2 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807211867
516 4-48-07-05/1-0019 อาชีพสตรีทอผ้าห่มนวมบ้านดงน้อย หมู่ที่ 9
182 หมู่ 9 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0883533711
517 4-48-08-05/1-0003 กลุ่มจักรสานทอเสื่อบ้านดอนแดง ม.3 ต.ท่าบ่อสงคราม
24/2 หมู่ 3 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 079519519
518 4-48-09-06/1-0038 กลุ่มส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยบ้านท่าเรือ
23 หมู่ 8 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872293045
519 4-48-10-03/1-0029 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านขามเตี้ยน้อย
25 หมู่ 5 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 0650651915
520 4-48-11-02/1-0017 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราหนองซน
49 หมู่ 1 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0878248281
521 4-48-12-03/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองแคน
56 หมู่ 3 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม โทรศัพท์ 072201730
522 4-39-01-04/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวโซม
65 หมู่ 3 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
523 4-39-01-04/1-0002 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกกลาง
19 หมู่ 1 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042314496
524 4-39-01-04/1-0003 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม
25 หมู่ 1 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
525 4-39-01-04/1-0005 กลุ่มแม่บ้านปลูกไม้ดอกเพื่อตัดขาย
175 หมู่ 1 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
526 4-39-01-11/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคทุ่งโปร่งพัฒนา
259 หมู่ 12 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 072207986
527 4-39-01-04/1-0017 แปรรูปเนื้อสัตว์ บ้านโนนงาม
56 หมู่ 2 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
528 4-39-01-05/1-0014 กลุ่มเย็บผ้าดอนเข็มใต้
35 หมู่ 15 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
529 4-39-01-15/1-0004 กลุ่มสตรีบ้านห้วยเตย
231 หมู่ 3 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 017699712
530 4-39-01-05/1-0024 ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโนนม่วง
5 หมู่ 9 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 019541409
531 4-39-01-04/1-0030 กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์หนองสวรรค์
16 หมู่ 2 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 057426857
532 4-39-01-11/1-0023 กลุ่มทอถุงมือถุงเท้าไหมพรม
48 หมู่ 13 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 033564628
533 4-39-01-04/1-0031 กลุ่มแม่บ้านทำขนมนางแตนหนองสวรรค์
53 หมู่ 1 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042314015
534 4-39-01-07/1-0019 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านทรายงาม หมู่ 4
249 หมู่ 4 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
535 4-39-01-11/1-0058 กลุ่มเย็บผ้าบ้านกุดจิก
28 หมู่ 1 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
536 4-39-01-14/1-0020 แปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านโคกศรีเจริญ
85 หมู่ 11 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
537 4-39-02-09/1-0002 ทอผ้าไหมผ้าฝ้ายตำบลโนนเมือง
21/1 หมู่ 1 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
538 4-39-02-09/1-0007 เย็บผ้าห่มสำลีตำบลโนนเมือง
116 หมู่ 12 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
539 4-39-02-09/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนสง่า หมู่ 5
40 หมู่ 5 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
540 4-39-02-11/1-0002 กลุ่มเย็บผ้าห่มสำลี ตำบลดงสวรรค์ หมู่ 3
190 หมู่ 3 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
541 4-39-02-01/1-0013 กลุ่มเย็บผ้าห่มสำลี หมู่ 2 ตำบลนากลาง
214 หมู่ 2 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
542 4-39-02-07/1-0031 กลุ่มเย็บผ้าห่มสำลี หมู่ 10 ตำบลเก่ากลอย
19/1 หมู่ 10 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
543 4-39-02-13/1-0023 กลุ่มเย็บผ้าห่มสำลี หมู่ 3 ตำบลกุดแห่
5 หมู่ 3 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
544 4-39-02-13/1-0040 กลุ่มถักสานเปลจากเศษผ้าพรสวรรค์กุดแห่
27 หมู่ 8 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
545 4-39-03-03/1-0029 เย็บผ้าบ้านหนองกุงจารย์ผาง
1 หมู่ 6 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
546 4-39-03-08/1-0016 เกษตรกรไม้งามเพชรภูเก้าตำบลโคกม่วง
58 หมู่ 3 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0883392369
547 4-39-04-02/1-0006 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกสวรรค์
37 หมู่ 15 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 079154404
548 4-39-04-02/1-0008 กลุ่ททอผ้าบ้านนาแพง
141 หมู่ 4 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 072213501
549 4-39-04-10/1-0008 กลุ่มทำที่นอนปิคนิคบ้านสระแก้ว
53 หมู่ 2 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 049533391
550 4-39-04-08/1-0021 กลุ่มตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มบ้านโนนสงวน
105 หมู่ 4 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0872170327
551 4-39-04-08/1-0031 กลุ่มตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มบ้านมอเหนือ
2 หมู่ 5 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0892755951
552 4-39-04-05/1-0049 กลุ่มทอหมวกไหมพรม
108/3 หมู่ 2 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
553 4-39-04-01/1-0050 กลุ่มถักทอบ้านม่วงแก้ว
46 หมู่ 7 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
554 4-39-05-03/1-0008 กลุ่มแปรรูปผ้าห่มนวมบ้านค่ายสว่างพัฒนา
17 หมู่ 8 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 094209706
555 4-39-05-05/1-0004 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวม บ้านผาซ่อน
88 หมู่ 7 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
556 4-39-05-03/1-0011 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านค่ายสว่าง หมู่6
9 หมู่ 6 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 061075519
557 4-39-05-06/1-0004 กลุ่มทอผ้าฝ้าย ตัดเย็บผ้าห่ม พนมพัฒนา
29 หมู่ 5 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 096290008
558 4-39-05-08/1-0003 กลุ่มเย็บผ้าห่ม บ้านหินนกยูง หมู่7
7 หมู่ 7 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
559 4-39-05-07/1-0035 ร่วมใจเกษตรอินทรีย์บ้านแสงอรุณ หมู่ 4
70 หมู่ 4 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042005631
560 4-39-06-05/1-0016 กลุ่มแปรรูปข้าวฮาง บ้านเทพคีรี
197 หมู่ 6 ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
561 4-39-06-03/1-0025 กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านนาเจริญ
274 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0885334177
562 4-30-01-17/1-0002 กลุ่มตัดเย็บเครื่องนอนเอนกประสงค์หนองรังกา
155 หมู่ 12 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 018774009
563 4-30-01-03/1-0002 พรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า
576/18 หมู่ 5 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044277459
564 4-30-01-17/1-0012 ตัดเย็บเสื้อผ้าศาลาแดง
112/3 หมู่ 2 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0895798909
565 4-30-02-01/1-0003 กลุ่มหัตถกรรมศิลปประดิษฐ์บ้านพนาหนองหิน
49 หมู่ 7 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 017250023
566 4-30-02-03/1-0001 หัตถกรรมพื้นบ้านหนองใหญ่
20 หมู่ 7 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072530936
567 4-30-04-03/1-0016 กลุ่มพัฒนาอาชีพเย็บผ้าและผ้าห่มนวม
7/1 หมู่ 5 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0871149026
568 4-30-04-01/1-0019 ผลิตชุดพยาบาล กระเป๋าผ้า ผ้าห่มนวม และงานเย็บผ้าทุกชนิด
58/1 หมู่ 7 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044459409
569 4-30-04-04/1-0021 กลุ่มสามัคคีพัฒนาเย็บผ้าหัวแหลม2
49 หมู่ 6 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0812829722
570 4-30-04-09/1-0025 กลุ่มอาชีพแม่บ้านไทรทอง
69 หมู่ 5 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 084416473
571 4-30-04-09/1-0030 กลุ่มแม่บ้านเพิ่มสุข
12 หมู่ 3 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0890616966
572 4-30-04-09/1-0031 กลุ่มแม่บ้านพูนสุข
58 หมู่ 3 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0890616966
573 4-30-04-03/1-0034 กลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้านวมและผ้าสำเร็จรูปบ้านบุตำแย
46 หมู่ 1 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
574 4-30-07-10/1-0016 กลุ่มแม่บ้านตำบลด่านเกวียน
104 หมู่ 7 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821430512
575 4-30-08-02/1-0021 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรมเช็ดเท้าบ้านถนนหักน้อย
120 หมู่ 6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
576 4-30-09-01/1-0001 กลุ่มถักทอบ้านดอนแต้ว
121 หมู่ 11 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 057659441
577 4-30-13-09/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ็ดน้อย
130 หมู่ 3 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 060074683
578 4-30-13-06/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโค บ้านเอราวัณ
58 หมู่ 13 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0804782620
579 4-30-13-06/1-0018 ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดอนอีลุ่ม
12 หมู่ 5 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0915684788
580 4-30-13-15/1-0014 กลุ่มหัตถกรรมและแปรรูปอาหารบ้านโคกล่าม
126 หมู่ 7 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0811867351
581 4-30-14-01/1-0011 ศิลป์ประดิษฐ์ภูมิปัญญาชุมชนโนนตูม
629/2 หมู่ 10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044283484
582 4-30-14-16/1-0007 กลุ่มเย็บเครื่องนอนอเนกประสงค์บ้านหนองนกเขียน
101 หมู่ 10 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
583 4-30-14-16/1-0008 กลุ่มเย็บผ้าอเนกประสงค์บ้านหลุมเงิน
56 หมู่ 5 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
584 4-30-14-16/1-0009 กลุ่มแม่บ้านภูหลวงสามัคคี หมู่ 4
235 หมู่ 4 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
585 4-30-15-12/1-0003 น้ำอ้อยสด
144 หมู่ 6 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 016691839
586 4-30-15-06/1-0004 กลุ่มใยสังเคราะห์บ้านพุทราพัฒนา
32 หมู่ 14 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833878494
587 4-30-15-05/1-0005 ผลิตภัณฑ์จากผ้าและใยสังเคราะห์บ้านโนนม่วง
58 หมู่ 4 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872559949
588 4-30-15-06/1-0014 ผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์
65 หมู่ 6 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 021537012
589 4-30-15-06/1-0015 ผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์หมู่ที่ 7
117 หมู่ 7 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 056920538
590 4-30-15-11/1-0003 ผลิตภัณฑ์ทำหมวกไหมพรมบ้านกระหาด
20 หมู่ 5 ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833668788
591 4-30-15-05/1-0018 กลุ่มพัฒนาอาชีพเจริญยิ่ง
128/1 หมู่ 2 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0812662421
592 4-30-15-05/1-0016 กลุ่มใยสังเคราะห์และตัดเย็บเสื้อผ้า
8 หมู่ 11 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0815552926
593 4-30-15-06/1-0027 กลุ่มเย็บผ้านวมและที่นอนปิกนิคตำบลรังกาใหญ่
113/2 หมู่ 16 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044200182
594 4-30-15-03/1-0016 เย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์ตำบลโบสถ์
312 หมู่ 13 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
595 4-30-15-03/1-0017 เย็บผ้าห่มนวม ที่นอนปิกนิก บ้านหนองฟาน
350 หมู่ 13 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
596 4-30-15-06/1-0028 ผลิตภัณฑ์ผ้าใยสังเคราะห์และงานใบตอง
55/3 หมู่ 3 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
597 4-30-15-06/1-0029 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองน้ำกิน
65/2 หมู่ 6 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0935312548
598 4-30-16-07/1-0010 กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงอินทรีย์บ้านหนองซำ
1 หมู่ 8 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0831255676
599 4-30-19-02/1-0011 ออมทรัพย์สตรีบ้านโนน
106 หมู่ 2 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
600 4-30-21-11/1-0001 กลุ่มสตรีแม่บ้านภูไทพัฒนา
23 หมู่ 14 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 012821384
601 4-30-21-11/1-0002 กลุ่มสตรีวังไทรพัฒนา
3 หมู่ 8 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 048262814
602 4-30-21-06/1-0001 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองยาง ส.ยางสูง
522 หมู่ 3 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 010693677
603 4-30-21-06/1-0022 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบ่อทอง
315 หมู่ 15 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0883499455
604 7-30-21-11/1-0012 ผ้าวนชุมชนบ้านป่าตะเคียน
9 หมู่ 6 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0902946633
605 4-30-22-01/1-0023 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ทำพวงหรีด , ดอกไม้จันท์ บ้านรุ่งเรือง
44 หมู่ 12 ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0879654498
606 4-30-23-01/1-0042 ประดิษฐ์ของใช้บ้านหนองบง
209 หมู่ 4 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0816707421
607 4-30-23-02/1-0016 ผ้ากันเปื้อนบ้านโนนทับญวน
33 หมู่ 10 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0823741992
608 4-30-25-05/1-0010 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องนอนบ้านพุทธชาด
13 หมู่ 8 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044228387
609 4-30-31-02/1-0003 กลุ่มสตรีอาชีพบ้านแท่น
86 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 062465266
610 4-30-31-05/1-0008 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 3 ต.หนองตาดใหญ่ กิ่งอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
176/1 หมู่ 3 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072571240
611 4-30-31-03/1-0004 กลุ่มทอพรมเช็ดเบ้านเสว
9 หมู่ 6 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0865377164
612 4-30-31-03/1-0016 เย็บผ้าโหลและทอพรมเช็ดเท้าบ้านตาลาด
37 หมู่ 7 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0816006691
613 4-30-31-05/1-0026 เย็บผ้าโหลบ้านหนองตาดใหญ่
68 หมู่ 1 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0866492397
614 4-30-32-04/1-0009 กลุ่มหัตถกรรมบ้านสลักได
45 หมู่ 14 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0
615 4-30-32-03/1-0011 กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองเรือ หมู่ 11 ตำบลพระพุทธ
133 หมู่ 11 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
616 3-26-01-12/1-0004 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์วังไทร
1 หมู่ 6 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โทรศัพท์ 068375020
617 3-26-01-07/1-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงปลา หมู่ที่4 บ้านคลองสอง
108/1 หมู่ 4 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โทรศัพท์ 071285158
618 3-26-02-04/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่
38 หมู่ 5 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์ 037398420
619 3-26-02-06/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินหินแร่ก้าวใหม่รวมพลัง
246 หมู่ 4 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์ 037398386
620 3-26-03-10/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาดินวรางคณา
101 หมู่ 1 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 060202073
621 3-26-03-03/1-0001 กลุ่มแม่บ้านทอพรมเช็ดเท้าชวากยาว
159 หมู่ 7 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 096080810
622 3-26-03-08/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าขะสามัคคี
188 หมู่ 12 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0810034039
623 3-26-03-07/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเปร็ง
109 หมู่ 12 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037323717
624 3-26-03-07/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาบกระทุ่มสามัคคี
10 หมู่ 8 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037382489
625 3-26-03-10/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำซับรวมใจ
258 หมู่ 9 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037331072
626 3-26-03-08/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแฝกกระต่ายพัฒนา
20 หมู่ 9 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 096072630
627 3-26-03-01/1-0011 กลุ่มเครื่องนอนเอนกประสงค์บ้านพัฒสุดา
71 หมู่ 6 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 098269596
628 3-26-03-10/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านละว้า
177 หมู่ 2 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0818708717
629 3-26-03-03/1-0006 กลุ่มอาชีพเสริมสำหรับคนว่างงาน
192 หมู่ 7 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0869974351
630 3-26-03-03/1-0009 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านคลอง 33
95 หมู่ 11 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0869537164
631 3-26-03-03/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจิกพัฒนา
60 หมู่ 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0847619184
632 3-26-03-10/1-0022 กลุ่มทอพรมบ้านคลองกระโดนร่วมใจ
109/1 หมู่ 4 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037306334
633 3-26-04-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีอรุณ
54 หมู่ 9 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 047034561
634 3-26-04-06/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางนางพ้น
20 หมู่ 1 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์
635 3-26-04-06/1-0009 กลุ่มเย็บพรมอเนกประสงค์
60 หมู่ 2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 0896035551
636 3-26-04-08/1-0004 กลุ่มอาชีพอิสระบ้านใน
77 หมู่ 8 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 069824496
637 3-26-04-06/1-0015 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า หมู่ 2 ต.ทรายมูล
180 หมู่ 2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 0861539793
638 6-60-01-06/1-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ
264 หมู่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056245125
639 6-60-01-06/1-0013 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต6 จังหวัดนครสวรรค์
260 หมู่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
640 6-60-01-12/1-0026 กลุ่มทอผ้าพรมเช็ดเท้าตำบลพระนอน
47 หมู่ 11 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0907491366
641 6-60-01-12/1-0027 ทำไร่อ้อยและทอพรมเช็ดเท้าหมู่ 7บ้านพุตานวล
80 หมู่ 7 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0907477064
642 6-60-03-09/1-0001 ผลิตภัณฑ์อาหารและสิ่งทอบ้านโคกหม้อสามัคคี
133 หมู่ 3 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 019727741
643 6-60-03-02/1-0003 กลุ่มผู้ผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านทับกฤช
130 หมู่ 5 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
644 6-60-03-03/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพรมเช็ดเท้าตำบลพิกุล
36 หมู่ 8 ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0823965003
645 6-60-04-03/1-0002 หัตถกรรมพรมเช็ดเท้า
76/3 หมู่ 2 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 098604783
646 6-60-04-03/1-0007 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองปลาไหล
39/9 หมู่ 1 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0810414948
647 6-60-04-09/1-0011 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านพนาสวรรค์
47/8 หมู่ 13 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0818763891
648 6-60-04-03/1-0011 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านน้ำสาดกลาง
179 หมู่ 4 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0812810302
649 6-60-05-12/1-0003 ทอพรมเช็ดเท้าลายยกดอกจากเศษผ้าบ้านราษฏร์ร่วมสามัคคี
61 หมู่ 9 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 062170607
650 6-60-05-13/1-0003 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านคลองคต
205 หมู่ 5 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 079096551
651 6-60-05-13/1-0004 สตรีทอพรมเช็ดเท้า
63 หมู่ 4 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 095647579
652 6-60-05-05/1-0004 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านท่าจันทร์
18/1 หมู่ 3 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0862022453
653 6-60-05-09/1-0005 สตรีถักเปลเกลียว
242/2 หมู่ 2 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0852690542
654 6-60-05-10/1-0004 เตาพลังงานหนองกรดบรรพตพิสัย
293/3 หมู่ 7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0899116399
655 6-60-05-11/1-0013 ถักเปลบ้านเนินสะเดา
1 หมู่ 10 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0884207281
656 6-60-05-11/1-0014 ไม้กวาดบ้านเนินสะเดา
73/1 หมู่ 10 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0831662934
657 6-60-06-05/1-0005 ทอพรมเช็คเท้าบ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 10
16/1 หมู่ 10 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0
658 6-60-06-03/1-0004 ทอพรมเช็ดเท้า หมู่ 1
86/2 หมู่ 1 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0846207765
659 6-60-06-03/1-0019 ถักกระเป๋าด้ายเชือกร่ม
105 หมู่ 10 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
660 6-60-09-05/1-0020 กลุ่มเย็บผ้าพัฒนาชุมชน
21 หมู่ 3 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 077345857
661 6-60-09-02/1-0029 กลุ่มแม่บ้านผลิตพรมเช็ดเท้าแฟนซีชุมชนบ้านหนองไผ่
16/7 หมู่ 5 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 069284435
662 6-60-12-04/1-0003 พัฒนาอาชีพบ้านสุขสมบูรณ์
137 หมู่ 11 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0895380038
663 6-60-12-05/1-0005 กลุ่มถักพรมเช็ดเท้าบ้านพุเม่น
35/1 หมู่ 3 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0878454410
664 6-60-13-01/1-0002 กลุ่มสมุนไพรไทยบ้านเขาแม่กระทู้
112/1 หมู่ 9 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 090509113
665 6-60-13-05/1-0003 กลุ่มสตรีบ้านหนองไทรงาม
68 หมู่ 9 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 095665598
666 6-60-14-01/1-0014 หมอนขิดหมอนลูกจันทร์
206 หมู่ 4 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
667 6-60-15-01/1-0015 ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ม.8 ชุมตาบง
156 หมู่ 8 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 087977316
668 5-80-01-22/1-0008 ท่าเรือสัมพันธ์
125/1 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 069012161
669 5-80-01-18/1-0005 กลุ่มโพธิ์เสด็จบาติก
47 หมู่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 048374525
670 5-80-01-18/1-0008 ต้นกล้าสัมพันธ์บ้านยวนแหล ม.4 ต.โพธิ์เสด็จ
32/5 หมู่ 4 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0828112510
671 5-80-01-15/1-0020 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาเคียนใต้
101 หมู่ 6 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0828141766
672 5-80-08-01/1-0011 ธนาคารหมู่บ้านบ้านดอนใหญ่
79/6 หมู่ 9 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 069406482
673 5-80-08-13/1-0003 มุสลีมะธ์(บ้านตีนดอนใต้)
59/2 หมู่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075522161
674 5-80-09-07/1-0001 บ้านหนองคล้าสามัคคี
11 หมู่ 1 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
675 5-80-10-01/1-0015 นาบอนบาติก
234/27 หมู่ 2 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 01471689
676 8-80-10-01/1-0015 หัตถกรรมเย็บปักถักร้อยตำบลนาบอน
139/2 หมู่ 10 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0800413640
677 5-80-12-12/1-0001 แปรรูปปลาเปรี้ยวบางนาว
101 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
678 5-80-13-02/1-0009 กลุ่มพัฒนาสตรีมุสลิมพุดหง
9 หมู่ 6 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
679 5-80-15-03/1-0034 กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหน้าแพ
18/46 หมู่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0752684827
680 5-80-19-03/1-0001 กลุ่มเกษตรกรพึี่่งตนเองชุมชนบ้านดอนทราย
132 หมู่ 2 ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 060903481
681 5-80-19-05/1-0002 กลุ่มหมอนอิงโบราณบ้านคอกวัว
257 หมู่ 1 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 013962190
682 4-38-04-04/1-0014 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่พื้นเมืองบ้านต้อง
158 หมู่ 10 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0987180130
683 4-31-01-28/1-0004 เครื่องนอนบัวแก้ว
127 หมู่ 11 ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 010679120
684 4-31-01-06/1-0002 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7
51 หมู่ 7 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 065817702
685 4-31-01-22/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 หมู่ 12 ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 060546682
686 4-31-01-18/1-0019 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสว่าง ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
223 หมู่ 5 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062627138
687 4-31-01-08/1-0024 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะโก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
178 หมู่ 14 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0844705013
688 4-31-01-05/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
61 หมู่ 19 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 828995363
689 4-31-02-07/1-0070 กลุ่มหัตถกรรมไหมพรมบ้านโคกสะอาด
253 หมู่ 7 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0843752159
690 4-31-03-04/1-0012 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านตะครอง ต.สูงเนิน
93 หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804654608
691 4-31-03-04/1-0014 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าและผ้าห่มนวมบ้านทุ่งสว่าง ต.สูงเนิน
29 หมู่ 7 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
692 4-31-03-04/1-0015 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านหนองม่วง กลุ่ม๓
82 หมู่ 10 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857781936
693 4-31-03-04/1-0016 ตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านทุงสว่าง กลุ่ม 2
196 หมู่ 7 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
694 4-31-03-04/1-0017 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านตะครองใต้
24 หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 08510266124
695 4-31-03-04/1-0018 กลุ่มสตรีเย็บผ้่าห่มนวมบ้านหนองม่วง กลุ่มที่ ๓
82 หมู่ 10 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857781936
696 4-31-03-04/1-0019 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวม กลุ่มที่๑
179 หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
697 4-31-03-04/1-0020 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าผ้าห่มนวมบ้านอังกรวง
18 หมู่ 16 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0881336817
698 4-31-03-04/1-0023 กลุ่มสตรีเย็บผ้าห่มนวมบ้านพลวง(กลุ่มที่๓)
95 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0853151694
699 4-31-03-04/1-0022 ตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านตะแบก (กลุ่มที่ ๑)
27 หมู่ 2 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0894268386
700 4-31-03-04/1-0024 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมหมู่18 บ้านสีคิ้ว
4 หมู่ 18 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
701 4-31-03-04/1-0025 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๔
19 หมู่ 14 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
702 4-31-03-04/1-0026 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านประดู่ ม.๘
36 หมู่ 8 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0807134878
703 4-31-03-04/1-0027 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านนหองเต็ง ม.19 ต.สูงเนิน
95 หมู่ 19 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 087134878
704 4-31-03-04/1-0028 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมปิคนิค หมู่ที่ 9
60 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0828644506
705 4-31-03-04/1-0029 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านโชค
132 หมู่ 15 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862573972
706 4-31-03-04/1-0030 กลุ่มสตรีเย็บเบาะรองนั่งและผ้าห่มนวม
18 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
707 4-31-03-04/1-0031 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านตะแบก ม.2 ต.สุงเนิน
76 หมู่ 2 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819843568
708 4-31-03-04/1-0033 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าและผ้าห่มนวมบ้านพลวง หมู่ 9
37 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
709 4-31-03-04/1-0032 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านสูงเนิน หมู่ 1
53 หมู่ 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833867859
710 4-31-03-04/1-0037 กล่มตัดเย็บผ้าห่มนวมวิสาหกิจชุมชนวิภาภรณ์บ้านตะแบก กลุ่ม 3
154 หมู่ 2 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0844440270
711 4-31-03-04/1-0039 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านบัวถนน ต.สูงเนิน
161 หมู่ 4 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
712 4-31-03-04/1-0052 กลุ่มตัดเย้บผ้าห่มนวม บ.หนองม่วง ม.10
88 หมู่ 10 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804687399
713 4-31-06-07/1-0001 ทอผ้าห่มหนองตาเยา
127 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062563345
714 4-31-07-06/1-0001 กลุ่มพัฒนาสตรีทอไหมพรมบ้านโคกเมือง ม.15
65/1 หมู่ 15 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878318795
715 4-31-07-15/1-0008 ผลิตผ้าห่มไหมพรม
3 หมู่ 10 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
716 4-31-07-01/1-0008 กลุ่มไพบูลย์สัมมาชีพ
40 หมู่ 9 ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862621813
717 7-31-07-15/1-0013 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์บ้านหนองเอียน
222 หมู่ 3 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
718 7-31-07-06/1-0014 กลุ่มถักโครเชไหมพรม
5 หมู่ 18 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801016201
719 4-31-08-04/1-0002 กลุ่มทำพรมเช็ดเท้าลานหินตัด
162 หมู่ 10 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044679418
720 4-31-08-01/1-0015 กลุ่มศิลปหัตถกรรม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกรวด
152 หมู่ 16 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
721 4-31-08-02/1-0013 กลุ่มหัตถกรรม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเจริญ
10 หมู่ 7 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
722 4-31-08-09/1-0022 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดินเหนือ
249 หมู่ 1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
723 7-31-08-08/1-0014 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านสายโท 8 เหนือ
40 หมู่ 8 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
724 7-31-08-05/1-0011 กลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน
25 หมู่ 4 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
725 4-31-09-10/1-0023 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
76 หมู่ 14 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
726 4-31-10-06/1-0003 กลุ่มพัฒนาอาชีพเพื่อการประดิษฐ์
313 หมู่ 11 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862436699
727 4-31-10-01/1-0003 กลุ่มออมทรัพย์ต้นกล้าเพื่อการผลิต(เทศบาลลำปลายมาศ)
939 หมู่ 1 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810626555
728 4-31-11-01/1-0021 หัตถกรรมกลุ่มเครือญาติ
30 หมู่ 1 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
729 4-31-11-11/1-0015 กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมพรมเช็ดเท้า
181 หมู่ 7 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
730 4-31-14-01/1-0026 กลุ่มทอเสื่อใหล หมู่ 3 หนองกวางทอง
153 หมู่ 3 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0817304135
731 4-31-16-05/1-0003 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง ม.2 ต. สนวน
5 หมู่ 2 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
732 4-31-17-04/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนสมบูรณ์
1 หมู่ 1 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 098450469
733 4-31-18-02/1-0002 กลุ่มงานหัตถกรรมตำบลหนองปล่อง
131 หมู่ 1 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
734 4-31-21-02/1-0003 กลุ่มทำพรมเช็ดเท้าบ้านปราสาท
44 หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 017603770
735 4-31-23-03/1-0004 ทอเสื่อกกบ้านตะโกพัฒนา
36 หมู่ 12 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0898493087
736 2-77-01-02/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแก
54/1 หมู่ 8 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 091759619
737 2-77-04-07/1-0001 กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านดอนสำราญ
71 หมู่ 1 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์
738 2-77-07-01/1-0016 กลุ่มสตรีชุมชนพูลสุข
13/1 หมู่ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0863140392
739 3-25-03-01/1-0007 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านสระแท่น
12 หมู่ 13 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0819131060
740 3-25-07-07/1-0003 กลุ่มเย็บผ้าเช็ดมือบ้านว่าน
81 หมู่ 6 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 017444206
741 1-13-01-01/1-0005 ดอกบัวปทุม
19/16 หมู่ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029757732
742 1-13-01-14/1-0005 นพเก้าหัตถกรรม
71/249 หมู่ 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์
743 1-13-02-04/1-0017 กลุ่มอาชีพแม่บ้านการเคหะแห่งชาติตำบลคลองสี่
24/420 หมู่ 2 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์
744 1-13-02-03/1-0014 ทรัพย์สำราญ
18/126 หมู่ 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0834949832
745 1-13-02-04/1-0028 กลุ่มอาชีพสตรีตำบลคลองสี่ หมู่ 15
44/162 หมู่ 15 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0843764943
746 1-13-02-04/1-0029 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมงานแฮนด์เมดคลองสี่
8/312 หมู่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0814027212
747 1-13-03-04/1-0013 กลุ่มแม่บ้านธัญญาพร1
33/104 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0857641252
748 1-13-03-02/1-0007 บ้านแพรพรรณ
69/1200 หมู่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0802192571
749 1-13-04-06/1-0006 กลุ่มผลิตเครืองทอพรมเช็ดเท้า
42 หมู่ 5 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0871119956
750 1-13-04-06/1-0008 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านลาดผักขวง
33 หมู่ 2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0817042282
751 1-13-07-02/1-0005 ตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 8 ตำบลคลองควาย
33/2 หมู่ 8 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 025993107
752 5-94-01-10/1-0007 ตานีบาติก
181/63 หมู่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0818039796
753 5-94-02-01/1-0009 กลุ่มตัดเย็บว่าวผ้าร่ม
24/2 หมู่ 7 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0812511512
754 5-94-03-07/1-0037 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ่อทอง
83/2 หมู่ 6 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โทรศัพท์
755 5-94-06-02/1-0009 กลุ่มสตรีปักผ้าคลุมผมบ้านตือเบาะ
26 หมู่ 7 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0872880907
756 5-94-07-01/1-0020 กลุ่มสายบุรีนูรบาติก
85/5 หมู่ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทรศัพท์
757 5-94-09-13/1-0002 กลุ่มสตรีการตัดเย็บ ม.1 ต.บาโลย
15 หมู่ 1 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0898773556
758 5-94-10-10/1-0006 กลุ่มตัดเย็บปลอกหมอนและผ้ากันเปื้อนบ้านม่วงหมัง
149/4 หมู่ 5 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0849632427
759 5-94-10-08/1-0005 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านปรีกี
39/37 หมู่ 3 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0828245899
760 5-94-10-08/1-0007 กลุ่มทำเบาะที่นอน
13/1 หมู่ 3 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์
761 5-94-12-01/1-0005 กลุ่มแม่บ้านหมู่ 4 ป่าไร่
16/3 หมู่ 4 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 073356492
762 5-94-12-01/1-0011 ผลิตภัณฑ์ผ้าบ้านใหม่
1/2 หมู่ 1 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 073356203
763 5-94-12-01/1-0029 วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 4 บ้านนางโอ
60/2 หมู่ 4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0994868464
764 5-82-05-01/1-0004 ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
138/1 หมู่ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทรศัพท์ 076431056
765 5-82-06-01/1-0053 กลุ่มถักโครเชบ้านห้วยทรัพย์
157 หมู่ 6 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา โทรศัพท์ 0840634191
766 5-82-08-03/1-0001 กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านนาใน
11 หมู่ 2 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โทรศัพท์ 017886818
767 6-66-02-01/1-0015 กลุ่มหัตถกรรมบ้านเนินหัวโล้
131 หมู่ 5 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0824043749
768 6-66-03-02/1-0003 ที่นอนแท้แม่พเยาว์
294 หมู่ 1 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056689470
769 6-66-05-07/1-0003 กล่มส่งเสริมตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้า หมู่ 2
103 หมู่ 2 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0851842942
770 6-66-08-04/1-0001 กลุ่มโคกกระถินแปรรูปผลผลิตเกษตร
17 หมู่ 10 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0895680213
771 6-66-08-01/1-0007 กลุ่มเจียระนัยพลอยอัญมณีอุตสาหกรรมบ้านสายสมบูรณ์
133/2 หมู่ 5 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0899065291
772 9-66-08-03/1-0014 พรมทองเขาเจ็ดลูก
20/4 หมู่ 7 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0871953876
773 6-66-12-03/1-0002 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลวังโมกข์
218 หมู่ 2 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โทรศัพท์ 072064869
774 6-67-01-15/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชัยเจริญรุ่งเรือง
12 หมู่ 11 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 095653417
775 6-67-01-13/1-0005 แม่บ้านเกษตรกรยาวีเปลญวณ
39 หมู่ 1 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056568135
776 6-67-01-08/1-0002 กลุ่มทำผ้าห่มบ้านลำป่าสักมูล
20/1 หมู่ 7 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
777 6-67-01-13/1-0013 กลุ่มถักไหมพรมหมู่ 9 บ้านโนนโรงเลื่อย
190 หมู่ 9 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0872333793
778 6-67-01-04/1-0002 กลุ่มสตรีแสงจันทร์
290 หมู่ 1 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 010453519
779 6-67-01-17/1-0002 ผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองจอก
30 หมู่ 9 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
780 6-67-01-06/1-0005 กลุ่มพัฒนาเปลญวนนางั่ว
6 หมู่ 4 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
781 9-67-01-07/1-0010 นวัตกรรมผ้าเพชรบูรณ์
127 หมู่ 18 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0899609991
782 6-67-02-01/1-0003 กลุ่มแม่บ้านวัดพุทธบาทชนแดน
152 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056761142
783 6-67-02-06/1-0020 กลุ่มสานฝันบ้านเขาชะโงกหมู่ที่ 4 ตำบลบ่านกล้วย
71/1 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0811759084
784 6-67-02-01/1-0036 กลุ่มโครงการทอพรมเช็ดเท้า
66 หมู่ 6 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0931979514
785 6-67-03-11/1-0001 แปรรูปและทอผ้าพื้นเมืองตำบลห้วยไร่
124 หมู่ 3 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 048203169
786 6-67-03-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านโป่งค่างร่วมใจพัฒนา
22/1 หมู่ 2 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
787 6-67-03-07/1-0002 สตรีพัฒนาหมู่ 7
68 หมู่ 7 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 048146642
788 6-67-03-07/1-0005 เครื่องนอนบ้านหนองบัว
165 หมู่ 2 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056718270
789 6-67-03-14/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโคลูกผสมบ้านคลองเหมืองไทย
26 หมู่ 12 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
790 6-67-03-12/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านฝายพัฒนา
145 หมู่ 8 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056794141
791 6-67-03-02/1-0023 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มหมู่ 3 ตำบลวัดป่า
186/1 หมู่ 3 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0864459257
792 6-67-04-08/1-0012 กลุ่มเย็บผ้าห่มใยสังเคราะห์นาเกาะ
11 หมู่ 2 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
793 6-67-04-06/1-0024 กลุ่มออมทรัพย์ทวีคูณ
30 หมู่ 6 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0869257158
794 6-67-05-07/1-0009 กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้านวมหนองกระทุ่ม
23 หมู่ 9 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 099079167
795 6-67-05-10/1-0004 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านไร่อุดม
32 หมู่ 3 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0827805598
796 6-67-05-10/1-0006 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพแม่บ้าน หมู่ 10
16 หมู่ 10 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862117990
797 6-67-05-01/1-0009 กลุ่มพัฒนาอาชีพวิเชียรบุรี
210 หมู่ 1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0844913322
798 6-67-05-01/1-0020 กลุ่มส่งเสริมอาชีพวิเชียรบุรี
64/3 หมู่ 1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0890416834
799 6-67-05-02/1-0032 กลุ่มหัตถกรรมตำบลสระประดู่
96/1 หมู่ 2 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0892687493
800 6-67-06-01/1-0001 ศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ
52 หมู่ 1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056784229
801 6-67-06-01/1-0003 ศิลปงานไม้ประดิษฐ์
46/2 หมู่ 2 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056784155
802 6-67-06-02/1-0009 กลุ่มเครื่องนอนสว่างวัฒนา
205 หมู่ 2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0819467001
803 6-67-06-02/1-0010 กลุ่มสิบเอ็ดอุตสาหกรรมเครื่องนอนชุมชน
205/4 หมู่ 2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0814442685
804 6-67-06-01/1-0012 กลุ่มตัดเย็บผ้าม่าน
63 หมู่ 1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
805 6-67-06-01/1-0014 กลุ่มส่งเสริมงานผลิตผ้านวม
63 หมู่ 1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
806 6-67-06-01/1-0015 กลุ่มผลิตเครื่องนอนศรีเทพ
39 หมู่ 15 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
807 6-67-07-11/1-0017 กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านวังประสาน
1 หมู่ 9 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056783346
808 6-67-08-05/1-0008 กลุ่มสบายใจ
415 หมู่ 6 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056757201
809 6-67-09-01/1-0017 ผลิตผ้าห่มด้วยมือ บ้านนาพอสอง
80 หมู่ 4 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0890985144
810 5-93-09-01/1-0011 ตัดเย็บผ้าม่านชุมชนทุ่งรวงทอง
733 หมู่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โทรศัพท์ 013686369
811 2-76-02-02/1-0012 กลุ่มตัดเย็บผ้ากันเปื้อนและเสื้อผ้า
49 หมู่ 3 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 032562570
812 6-56-01-07/1-0003 กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านร่องไผ่พัฒนา
147/1 หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 054458405
813 6-56-01-18/1-0006 กลุ่มเย็บปักถักร้อย
88 หมู่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 061905379
814 6-56-01-04/1-0007 เย็บเบาะรองนั่งตำบลแม่นาเรือ
10 หมู่ 10 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 054427157
815 6-56-02-04/1-0004 หัตถกรรมถักผ้าโครเชบ้านไผ่สีทอง
13 หมู่ 12 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 050400410
816 6-56-02-02/1-0041 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสร้อยศรี
45/2 หมู่ 7 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0856241855
817 6-56-02-01/1-0038 กลุ่มเย็บผ้าห้วยแก้วพัฒนา
129/2 หมู่ 11 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0810313030
818 6-56-02-01/1-0037 กลุ่มเย็บผ้าบ้านกิ่วแก้ว หมู่ที่ 8
52/1 หมู่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์
819 6-56-03-06/1-0029 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำที่นอนบ้านก้าวเจริญ ม.11
387 หมู่ 11 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0810313634
820 6-56-03-12/1-0028 กลุ่มตัดเย็บบ้านผ้าทุ่งเย็น
84 หมู่ 14 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0871776390
821 6-56-05-07/1-0003 กลุ่มพรมเช็ดเท้าหมู่ 8 ตำบลป่าซาง
11 หมู่ 8 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0852582602
822 6-56-05-07/1-0037 กลุ่มสตรีเย็บหมวกผ้า
62 หมู่ 10 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0861186689
823 6-56-05-08/1-0031 กลุ่มเย็บผ้าห่มนวม หมู่ 7 ต.หนองหล่ม
118 หมู่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0871793290
824 6-56-05-08/1-0030 กลุ่มเย็บผ้า หมู่ 7 ต.หนองหล่ม
78 หมู่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0860241618
825 6-56-05-11/1-0040 กลุ่มเย็บหมวกร่มโพธิ์ทอง
16 หมู่ 1 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0819989445
826 6-56-06-07/1-0001 กลุ่มพรมเช็ดเท้า
49 หมู่ 10 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โทรศัพท์
827 6-56-06-04/1-0007 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านหนอง่บัว
87 หมู่ 2 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โทรศัพท์ 047329516
828 6-56-06-01/1-0022 หัตถกรรมจากเศษผ้า
129 หมู่ 5 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0857190684
829 6-56-07-06/1-0002 กลุ่มหัตถศิลป์บ้านห้วยเจริญราษฎร์
224 หมู่ 4 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 054417020
830 6-56-07-01/1-0005 กลุ่มถักไหมพรมบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9
3 หมู่ 9 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 010505768
831 6-56-07-04/1-0009 กลุ่มถักโครเชต์ด้วยด้ายบ้านป่าแฝกกลาง หมู่ 2
93 หมู่ 2 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์
832 6-56-07-04/1-0008 กลุ่มเย็บผ้าตำบลป่าแฝก
39 หมู่ 6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์
833 6-56-07-05/1-0049 กลุ่มสตรีทำรองเท้าลายผ้าขาวม้า เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
187 หมู่ 10 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 054886410
834 6-56-08-04/1-0053 กลุ่มเย็บผ้าห่มนวมและผ้าโหล
141 หมู่ 8 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์
835 6-56-09-02/1-0011 บ้านกว้านกลางสามัคคี
133 หมู่ 1 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์
836 6-56-09-03/1-0006 กลุ่มแม่บ้านแม่อิงสันกลาง
48 หมู่ 7 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์
837 6-56-09-02/1-0018 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้าบ้านกว้านเหนือ
58 หมู่ 4 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 054422883
838 6-56-09-02/1-0052 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักโครเชท์
3 หมู่ 15 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์
839 6-56-09-03/1-0039 ฝ้ายเมืองอิง
137 หมู่ 2 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0834775451
840 6-56-09-03/1-0050 กลุ่มเย็บหมวกผ้า หมู่ 1
125 หมู่ 1 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0909913366
841 6-54-01-08/1-0010 แม่หล่ายแฟนซี
144/1 หมู่ 2 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 094849572
842 6-54-01-08/1-0017 ผลิตเศษผ้า
100 หมู่ 6 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 041750775
843 6-54-01-08/1-0018 บีบีผ้าสำลีประดิษฐ์
12/4 หมู่ 5 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054646160
844 6-54-01-14/1-0037 พรมเช็ดเท้าเอนกประสงค์บ้านหนองห้า
121/1 หมู่ 5 ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 098537067
845 6-54-01-18/1-0045 พุทธรักษาผ้าด้นมือ
54 หมู่ 4 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0816819073
846 6-54-01-08/1-0043 ผลิตผ้าห่มเพื่อสร้างอาชีพหมู่ที่6 ตำบลแม่หล่าย
256 หมู่ 6 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์
847 6-54-02-08/1-0028 กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
72/1 หมู่ 3 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054548083
848 6-54-02-01/1-0006 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำไม้ถูพื้นจากเศษผ้าแม่ยางโพธิ์
58/2 หมู่ 3 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054648571
849 6-54-02-09/1-0022 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าตำบลแม่ยางฮ่อ
255/5 หมู่ 3 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054501024
850 6-54-02-05/1-0045 กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านห้วยขึม หมู่ที่ 3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
59 หมู่ 3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0821923772
851 6-54-04-09/1-0003 สิ่งประดิษฐ์จากผ้าบ้านปงพร้าว หมู่ 6
14/2 หมู่ 6 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
852 6-54-04-04/1-0002 เงินออมทรัพย์บ้านดอนแท่น หมู่ 10
72 หมู่ 10 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 015959058
853 6-54-04-10/1-0002 สิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้าบ้านสบสาย หมู่ 5
68 หมู่ 5 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 054541809
854 6-54-04-01/1-0008 สิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้าท่าม้า หมู่ 8
439 หมู่ 8 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0857062470
855 6-54-04-04/1-0025 สิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้า ม.10 บ้านดอนแท่น
75 หมู่ 10 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861973690
856 6-54-04-01/1-0014 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้าหมู่ 1 ต.สูงเม่น
125 หมู่ 1 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
857 6-54-04-03/1-0024 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านป่าผึ้งหมู่ 6 ต.หัวฝาย
13/2 หมู่ 6 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0869159094
858 6-54-04-01/1-0018 ตัดเย็บผ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน
406 หมู่ 8 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0850375761
859 6-54-04-01/1-0032 กลุ่มตัดเย็บงานผ้าประดิษฐ์ ม.3 ต.สูงเม่น
253 หมู่ 3 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
860 6-54-04-01/1-0038 น้องนะโมพรมแฟนซี ม.1 ต.สูงเม่น
6/7 หมู่ 1 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0897823962
861 6-54-04-04/1-0059 พรมเอนกประสงค์ ม.8 ต.ดอนมูล
99/1 หมู่ 8 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
862 6-54-04-03/1-0043 กลุ่มแม่บ้านพรมเช็ดเท้า ม.3 ต.หัวฝาย
17/1 หมู่ 3 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0931404892
863 6-54-04-06/1-0033 น้ำพริกรสเด็ดและของใช้อเนกประสงค์ ม.5 ต.บ้านกวาง
70 หมู่ 5 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
864 6-54-05-02/1-0002 กลุ่มรองเท้าผ้า,ผ้าห่ม
40 หมู่ 2 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 054640083
865 6-54-05-02/1-0009 ตัดเย็บผ้าห่มแพะร่องหิน
92/1 หมู่ 6 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 061809359
866 6-54-05-03/1-0005 พรมเช็ดเท้า บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลไทรย้อย
237 หมู่ 4 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 016736904
867 6-54-05-01/1-0014 ส่งเสริมอาชีพ (ตัดเย็บผ้า , กระเป๋า)
92 หมู่ 4 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 041846260
868 6-54-05-01/1-0029 ตัดเย็บผ้าห่ม หมู่ 7 ตำบลเด่นชัย
429 หมู่ 7 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์
869 6-54-06-04/1-0074 เย็บพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 8 ต.เตาปูน
122 หมู่ 8 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0827975332
870 6-54-07-02/1-0030 กลุ่มแม่บ้านหมู่ 7 แปรรูปกล้วย
118 หมู่ 7 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 081024303
871 6-54-08-03/1-0002 กลุ่มประดิษฐ์พรมเอนกประสงค์จากเศษผ้า
111 หมู่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 010220198
872 6-54-08-06/1-0001 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้าทุ่งแค้ว
249 หมู่ 2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054647211
873 6-54-08-03/1-0027 งานประดิษฐ์จากผ้า หมู่ 2 น้ำรัด
47/2 หมู่ 2 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054647401
874 6-54-08-02/1-0070 กลุ่มของใช้จากผ้าหม้อฮ่อมเพ้นท์
138 หมู่ 8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0899557325
875 6-65-01-13/1-0025 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอับบ้านกร่าง
25 หมู่ 4 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0818882466
876 6-65-01-10/1-0016 กลุ่มหัตถกรรมจากผ้าตำบลปากโทก
165 หมู่ 7 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0810362219
877 6-65-02-05/1-0006 อาชีพหัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ตำบลนาบัว
109/2 หมู่ 3 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0811148617
878 9-65-03-02/1-0011 กลุ่มตัดเย็บผ้านวมบ้านนาจาน
46/3 หมู่ 9 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862030067
879 6-65-04-08/1-0017 กลุ่มระพี งานประดิษฐ์จากผ้า
54/2 หมู่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0872032890
880 9-65-04-05/1-0011 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบ้านปรือกระเทียม
144 หมู่ 2 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0937270450
881 6-65-05-04/1-0032 กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากผ้า ตำบลสนามคลี
19 หมู่ 6 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055268117
882 6-65-05-04/1-0030 กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านสนามคลี
2/3 หมู่ 1 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0896439021
883 6-65-06-11/1-0007 กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้า-ทอผ้าไทรงาม
25 หมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862030492
884 6-65-06-11/1-0011 กลุ่มน้ำพริกและผ้าเอนกประสงค์บ้านไทรงาม
46/1 หมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0869399151
885 9-65-06-12/1-0010 สร้างชีวิตใหม่ทอพรมเช็ดเท้า
49/2 หมู่ 1 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0931469044
886 6-65-07-02/1-0007 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านวังเจ๊ก
45/3 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0872086681
887 6-65-08-01/1-0010 แม่บ้านศรีธนูทิศ
330/3 หมู่ 15 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0899609184
888 5-83-01-01/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโกมารภัจจ์ร่วมใจ
21/61 หมู่ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทรศัพท์
889 5-83-02-01/1-0006 กลุ่มบาติกเทศบาลตำบลกะทู้
1/150 หมู่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 062693646
890 5-83-03-05/1-0001 คอเอนมินดาพัฒนา
78/3 หมู่ 2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076331551
891 5-83-03-03/1-0006 สตรีปักเลื่อมอันดา
89 หมู่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 012718880
892 5-83-03-02/1-0006 โกช่วยบาติก
115/10 หมู่ 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 097275554
893 5-83-03-03/1-0015 ยอดมงกุฎ
204/14 หมู่ 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076270198
894 4-44-01-09/1-0008 แปรรูปผลผลิตบ้านโนนตาล
22 หมู่ 14 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
895 4-44-01-09/1-0013 ตัดเย็บบ้านโนนแต้
36 หมู่ 4 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043758246
896 4-44-01-10/1-0013 หัตถกรรมบ้านท่างาม
60 หมู่ 3 ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0883303269
897 4-44-01-07/1-0011 แปรรูปผลผลิตการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลเกิ้ง
97 หมู่ 8 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0874388673
898 4-44-01-07/1-0024 ถักทอสานบ้านวังยาว
68 หมู่ 4 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 08661870020
899 4-44-01-02/1-0032 ทอพรมเช็ดเท้า บ้านเขวา ม.17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม
68 หมู่ 17 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0814269288
900 4-44-02-04/1-0028 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านโคกสาย
65 หมู่ 14 ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847943202
901 4-44-04-09/1-0002 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับทำโบว์
34 หมู่ 1 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 098632247
902 4-44-04-08/1-0001 กลุ่มหมอนฟักทอง อ.ส.ม.
21 หมู่ 17 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072221256
903 4-44-04-09/1-0003 กลุ่มตัดเย็บหมอนขิดกุดใส้จ่อ
126 หมู่ 4 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
904 4-44-04-09/1-0010 เย็บหมอนขิต หมู่ 8 บ้านม่วง
4 หมู่ 8 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
905 4-44-04-03/1-0026 เย็บผ้าห่มปิกนิก
79 หมู่ 4 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
906 4-44-04-10/1-0017 ขามอุดมเครื่องนุ่งห่ม
10 หมู่ 19 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
907 4-44-04-10/1-0019 ตาลเย็บที่นอนปิกนิก
38 หมู่ 6 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
908 4-44-04-06/1-0012 กลุ่มอาชีพถักทอพรมเช็ดเท้าและเปลยืด
103 หมู่ 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
909 4-44-06-04/1-0004 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ม.5 ต.วังไชย
37 หมู่ 5 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 010579045
910 4-44-06-16/1-0008 ทอผ้าห่มไหมพรม บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลยาง
25 หมู่ 3 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 092834406
911 4-44-07-05/1-0027 กลุ่มแม่บ้านบงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโพธิ์
14 หมู่ 11 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878545199
912 4-44-07-08/1-0038 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านนางเลิ้ง
58 หมู่ 10 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
913 4-44-07-04/1-0038 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านโนนชัยศรี
37 หมู่ 17 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
914 4-44-08-17/1-0008 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านโคกล่าม ม.10 ต.หนองบัว
60 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
915 4-44-09-02/1-0002 กลุ่มจัดทำที่นอนปื๊กนิค
11 หมู่ 8 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 05744826
916 4-44-09-06/1-0015 ผ้าไหมลายมัดหมี่ ม.21 ต.หัวเรือ
184 หมู่ 21 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878550535
917 4-44-09-07/1-0009 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านโคกกลาง
23 หมู่ 5 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
918 4-44-09-07/1-0010 กลุ่มทอผ้าหนองโจด
10 หมู่ 4 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849551377
919 4-44-09-01/1-0007 กลุ่มเย็บผ้าจอกขวาง หมู่ที่6,26
81 หมู่ 6 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
920 4-44-09-11/1-0017 กลุ่มจักสานตะกร้าและผ้าเช็ดเท้า หมู่ที่ 5
34 หมู่ 5 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043902451
921 4-44-09-03/1-0045 กลุ่มเย็บผ้ากันเปื้อน
20 หมู่ 18 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849549098
922 4-44-09-11/1-0020 ผลิตภัณฑ์พืชและสัตว์อินทรีย์หมู่ 5 ต.หนองไฮ
288 หมู่ 5 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0621869197
923 4-44-10-04/1-0006 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านหนองพอก
28 หมู่ 7 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
924 4-44-10-05/1-0012 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบ้านหนองบัวน้อย
52 หมู่ 2 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872328854
925 4-44-10-09/1-0017 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองจิก หมู่ 7
39 หมู่ 7 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
926 4-44-10-07/1-0028 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านหนองโปร่ง
35 หมู่ 2 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
927 4-44-11-06/1-0019 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำที่นอนหนองโสน
5 หมู่ 12 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849540791
928 4-44-11-03/1-0024 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 15 ตำบลแวงดง
19 หมู่ 15 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
929 4-44-12-04/1-0016 ดอกรักผ้าประดิษฐ์บ้านโนนสวรรค์
46 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879507988
930 6-58-01-03/1-0012 กลุ่มตัดเย็บผ้านวม
88 หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 087178580
931 6-58-01-03/1-0028 กลุ่มเย็บผ้าตำบลห้วยผา
78 หมู่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0898544634
932 6-58-01-03/1-0044 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มบ้านป่าปุ๊
61 หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
933 6-58-04-03/1-0002 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เอื้องผึ้ง
39 หมู่ 10 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053621489
934 6-58-04-03/1-0009 กลุ่มตัดเย็บผ้านวมบ้านหนองป่าแขม
40 หมู่ 10 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0897579627
935 6-58-05-05/1-0001 กลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม
32 หมู่ 1 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053619059
936 6-58-06-02/1-0002 ผ้าห่มนวม
68 หมู่ 7 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
937 6-58-07-01/1-0017 กลุ่มหัตถกรรมลีซอน้ำริน
10/1 หมู่ 2 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0804913409
938 6-58-07-02/1-0014 กลุ่มเย็บผ้าลาหู่บ้านลุกข้าวหลาม
68 หมู่ 9 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0614204815
939 6-58-07-02/1-0017 กลุ่มเย็บผ้าชนเผ่าบ้านยาป่าแหน
4/1 หมู่ 5 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0931298231
940 4-49-01-01/1-0008 กลุ่มทำผ้าและเครื่องนอนบ้านกุดโง้งน้อย
222 หมู่ 4 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
941 4-49-01-01/1-0056 แปรรูปMetawan(มีตะวัน)
29 หมู่ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0856245622
942 4-49-06-05/1-0004 ตัดเย็บที่นอนนิคมเกษตรกรรมดงหมู
39 หมู่ 3 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0868515228
943 4-49-06-05/1-0005 ที่นอนนุ่นดงหมูหมู่ 4
10 หมู่ 4 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 098627092
944 4-49-07-04/1-0005 กลุ่มผลิตและแปรรูปผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือป่าแสด
18 หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 09274404
945 4-49-07-02/1-0015 กลุ่มทอผ้าห่มบ้านวังนอง
11 หมู่ 6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0862612598
946 5-95-01-10/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบันนังลูวา
17/5 หมู่ 2 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073253436
947 5-95-01-16/1-0021 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลสะเตงนอก
90 หมู่ 6 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0822686410
948 5-95-03-05/1-0004 กลุ่มแม่บ้านผลิตหมวกคลุมผมสตรี (ตรือบุส)
4/4 หมู่ 13 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0862989935
949 5-95-03-01/1-0010 ปีซังบาตู
97/2 หมู่ 2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0814798183
950 5-95-05-07/1-0007 สตรีสหกรณ์บ้านซีเย๊าะ
36 หมู่ 5 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0843956574
951 5-95-08-04/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรพัฒนาอาชีพบ้านราดู
4/30 หมู่ 1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0845812396
952 4-35-02-05/1-0004 กลุ่มแม่บ้าน ตำบลไผ่
73 หมู่ 5 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 078801810
953 4-35-02-03/1-0004 กลุ่มแม่บ้านหลากกิจกรรม บ้านคำครตา
9 หมู่ 9 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 057706708
954 4-35-02-05/1-0016 หมอนขิต บ้านหนองไร่
63/1 หมู่ 5 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์
955 4-35-03-01/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำกลาง หมู่ 13
15 หมู่ 13 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 095212473
956 4-35-03-05/1-0004 กลุ่มทอผ้าห่มลายลูกหวายบ้านโนนใหญ่
3 หมู่ 9 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์
957 7-35-03-03/1-0011 แม่บ้านเกษตรกรสร้างสรรค์งานฝีมือ
41 หมู่ 11 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0986049341
958 7-35-03-03/1-0015 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและเสื่อกก
10 หมู่ 10 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0925606936
959 4-35-04-04/1-0001 กลุ่มถักประดิษฐ์บ้านโพนทัน
25 หมู่ 2 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045790031
960 4-35-04-12/1-0010 กลุ่มทอผ้าห่มจากเศษผ้าบ้านแคนน้อย ม. 2
78 หมู่ 2 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
961 4-35-04-12/1-0014 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำขนมบ้านหนองเลิง
96 หมู่ 3 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
962 4-35-04-06/1-0005 กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้า
43 หมู่ 6 ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0823702399
963 4-35-04-13/1-0017 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำแหลม
9 หมู่ 4 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0819779629
964 4-35-04-10/1-0031 กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านทรายงาม ม.5
1 หมู่ 5 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0854982898
965 4-35-04-02/1-0024 ผลิตภัณฑ์เชือกร่มหนองแสง
114 หมู่ 3 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
966 4-35-04-07/1-0026 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านกลางนา ม.3
38 หมู่ 3 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
967 4-35-06-09/1-0001 ทอผ้าห่มไหมพรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง หมู่ 10
37 หมู่ 10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 010746260
968 4-35-06-07/1-0003 ผ้าห่มใยสังเคราะห์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแดง หมู่ 2
74 หมู่ 2 ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
969 4-35-06-02/1-0006 ทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดพันเขียว หมู่ 5
115 หมู่ 5 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 070208789
970 4-35-06-03/1-0009 กลุ่มสตรีทอผ้าห่มไหมพรมบ้านสำโรง
114 หมู่ 4 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045798703
971 4-35-06-10/1-0025 กลุ่มหัตถกรรมบ้านซำ
76 หมู่ 3 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
972 4-35-06-10/1-0026 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านบ่อบึง
84 หมู่ 4 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0873888590
973 4-35-07-04/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลำดวน หมู่ที่ 11 ตำบลค้อวัง
36 หมู่ 11 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045797163
974 4-35-08-03/1-0001 ดอกไม้ประดิษฐ์พรมนิยม
69 หมู่ 7 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
975 4-35-08-11/1-0003 ทอผ้าห่มไหมพรมกุดแห่
29 หมู่ 1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
976 4-35-08-11/1-0011 เย็บที่นอน
280 หมู่ 9 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 095858695
977 4-35-08-11/1-0041 กลุ่มหัตถกรรมเย็บผ้านกทา
169 หมู่ 13 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0942681534
978 4-35-08-12/1-0026 กลุ่มถักโครเชท์
295 หมู่ 1 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0880857324
979 4-35-08-12/1-0028 กลุ่มทำกระเป๋าหนองยาง
132 หมู่ 11 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0850259132
980 4-35-09-04/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าห่มไหมพรม
51 หมู่ 8 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์ 062569895
981 7-35-09-05/1-0017 พรมเช็ดเท้าบ้านโนนหนองผือ
247 หมู่ 2 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์
982 5-85-05-02/1-0001 ผ้าทอมือโตนกลอย
16 หมู่ 6 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 041990975
983 5-85-05-02/1-0003 หัตถกรรมบ้านโตนกลอย
9 หมู่ 6 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 013675283
984 5-85-05-02/1-0030 กลุ่มสตรีสัมพันธ์
84 หมู่ 3 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 0858805996
985 5-85-05-02/1-0034 รักษ์โครเชต์บ้านโตนกลอย
37 หมู่ 6 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 057865661
986 5-85-05-01/1-0018 กลุ่มสตรีถักโครเชต์บ้านบางมัน
4/10 หมู่ 1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 040565147
987 2-70-01-13/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดนาหนอง
38 หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์
988 2-70-05-02/1-0007 บ้านครก
25 หมู่ 19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0895125138
989 2-70-07-07/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกำแพงพัฒนา
106 หมู่ 12 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032356649
990 2-70-07-13/1-0007 แม่บ้านบ้านข้าวสารพัฒนา
10 หมู่ 2 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0858493458
991 2-70-07-06/1-0004 กลุ่มธัญทิพย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านฆ้อง
113 หมู่ 10 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0896093604
992 2-70-07-06/1-0005 ลาวเวียงบ้านฆ้องพัฒนา
65/1 หมู่ 10 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860800495
993 3-21-01-02/1-0004 กลุ่มผลิตผ้าเอนกประสงค์บ้านหนองจอก
115 หมู่ 1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0867800117
994 3-21-06-01/1-0008 กลุ่มสตรีเย็บผ้าโรงน้ำตาลใหม่ (ระเวิง)
124/2 หมู่ 3 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0811752640
995 3-21-08-03/1-0016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองพลู
476/2 หมู่ 5 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0817593871
996 4-45-01-02/1-0036 กลุ่มเพาะเห็ดมารินทร์
472 หมู่ 18 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043526123
997 4-45-01-24/1-0023 ส่งเสริมอาชีพสิ่งทอ
95 หมู่ 8 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
998 4-45-02-08/1-0042 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสระทอง หมู่ 12 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
114 หมู่ 12 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878659235
999 4-45-03-04/1-0011 ตัดเย็บผ้าห่มบ้านโพนสูง
152 หมู่ 1 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860029087
1000 4-45-04-03/1-0001 การทอผ้าฝ้ายด้ายโทเร
33 หมู่ 11 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1001 4-45-04-06/1-0008 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่13(ทอผ้าไหมพรม)
173/1 หมู่ 13 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 047888273
1002 4-45-04-06/1-0011 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนหวาย
17/2 หมู่ 4 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 095334189
1003 4-45-04-11/1-0011 กลุ่มทอผ้าขิตบ้านหนองสิม
34 หมู่ 8 ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 090543973
1004 4-45-04-10/1-0002 กลุ่มทอผ้าไหมลิ้นฟ้า หมู่ 1
16 หมู่ 1 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 071642290
1005 4-45-04-06/1-0003 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต.ดงแดง
156 หมู่ 16 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 093543439
1006 4-45-04-05/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตน้ำใสหมู่สาม
21 หมู่ 3 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043545323
1007 4-45-04-02/1-0001 กลุ่มเย็บผ้าหมู่10หนองผือ
167 หมู่ 10 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 019751750
1008 4-45-04-02/1-0008 กลุ่มทอผ้าขิตหนองผือหมู่7
28 หมู่ 7 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 092778623
1009 4-45-04-04/1-0037 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิต หมู่6
125/1 หมู่ 6 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878565988
1010 4-45-05-07/1-0013 กลุ่มเย็บหมอนที่นอน
44/1 หมู่ 2 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043522278
1011 4-45-05-01/1-0034 กลุ่มสานตะกร้า พรมเช็ดเท้า
177 หมู่ 15 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1012 4-45-05-17/1-0037 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ม.5 บ้านหนองมะแซว
76 หมู่ 5 ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860222587
1013 4-45-05-20/1-0043 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นกก ม.2 ต.บึงนคร
49 หมู่ 2 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1014 4-45-06-17/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าห่มไหมพรม ม. 1 ต. ชานุวรรณ อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
128 หมู่ 1 ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 098893224
1015 4-45-07-11/1-0001 ผ้าห่มจากเศษผ้าวารีสวัสดิ์
3 หมู่ 7 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 072187426
1016 4-45-07-07/1-0032 หัตถกรรมสิ่งทอบ้านหว่าน
173 หมู่ 6 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1017 4-45-07-11/1-0043 ทอผ้าเช็ดเท้าบ้านหนองน้ำแดง
180 หมู่ 11 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1018 4-45-07-05/1-0041 กลุ่มถักกระเป๋าบ้านโคกล่าม
86 หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1019 4-45-07-10/1-0059 กลุ่มถักใหมพรมหมู่10คำนาดี
175 หมู่ 10 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0999800648
1020 4-45-07-13/1-0035 ทำขนมบ้านวังม่วย
76 หมู่ 1 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0986379891
1021 4-45-08-06/1-0023 ทอผ้าบ้านธาตุจอมศรี
2 หมู่ 2 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 010495714
1022 4-45-08-01/1-0012 ทอผ้าบ้านหนองหงษ์
54 หมู่ 11 ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847933874
1023 4-45-08-01/1-0013 ทอผ้าบ้านโคกกุง
4 หมู่ 5 ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878586047
1024 4-45-10-02/1-0025 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากผ้าบ้านโพธิ์ตาก
56 หมู่ 6 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1025 4-45-10-09/1-0021 ปลูกพืชปลอดสารพิษ งานนวดอวดหัตถกรรม
77 หมู่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1026 4-45-10-05/1-0037 หัตถกรรมสิ่งทอบ้านป่าขี
34 หมู่ 12 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1027 4-45-10-09/1-0026 ทอผ้าห่มบ้านหนองสิม
82 หมู่ 8 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1028 4-45-10-11/1-0043 แม่บ้านเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว
52 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 084792824
1029 4-45-10-06/1-0020 กลุ่มเกษตรวังหลวงก้าวหน้า
48 หมู่ 8 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1030 4-45-11-11/1-0027 กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมทำกระเป๋า บ้านขี้เหล็ก หมู่ 11
78 หมู่ 11 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 044967327
1031 4-45-11-11/1-0028 กลุ่มหัตถกรรมบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2
10 หมู่ 2 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 057527482
1032 4-45-11-03/1-0034 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า บ้านงูเหลือม
194 หมู่ 7 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0890174681
1033 4-45-14-08/1-0014 กลุ่มสามัคคีสะสมทรัพย์บ้านโนนชัย
39 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043659479
1034 4-45-15-02/1-0003 สตรีทอผ้าหม่ไหมพรมวังแก้ว
31 หมู่ 13 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1035 4-45-15-01/1-0005 ผ้าหม่ไหมพรมหนองสำราญ
99 หมู่ 5 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043577135
1036 4-45-15-03/1-0002 กลู่มแม่บ้านมัดหมี่ผ้าฝ้ายใหม่พัฒนา
73 หมู่ 2 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 010480754
1037 4-45-15-02/1-0006 เกษตรกรชุมพรใหม่ม.12
132 หมู่ 12 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 072377931
1038 4-45-15-02/1-0007 แม่บ้านเกษตรกรชุมพรใต้ร่วมใจสามัคคี
83 หมู่ 8 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 092745250
1039 4-45-15-03/1-0005 แม่บ้านเกษตรกรคำนวงตุ้ม
81 หมู่ 5 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1040 4-45-15-02/1-0008 แม่บ้านเกษตรกรชุมพรพัฒนา
13 หมู่ 1 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 099429527
1041 4-45-15-03/1-0013 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าหม่ไหมพรมบ้านเลิศสมบูรณ์ ม.9
17 หมู่ 9 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 079444752
1042 4-45-15-01/1-0008 ทอผ้าไหมบ้านสว่างเหนือ
8 หมู่ 3 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043577190
1043 4-45-15-01/1-0010 แม่บ้านทอผ้าหม่โนนสวรรค
43 หมู่ 6 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 095322458
1044 4-45-15-03/1-0010 ทอผ้าบ้านบุ่งเลิศหมู่ 1
68 หมู่ 1 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 015025302
1045 4-45-15-03/1-0011 ทอผ้ากี่กระตุกคำนางตุ้ม
96 หมู่ 5 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1046 4-45-15-03/1-0016 ทอผ้าบ้านหนองม้า
23 หมู่ 8 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1047 4-45-15-01/1-0022 แม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่สามัคคี
53 หมู่ 9 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043577306
1048 4-45-15-03/1-0027 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า หมู่ 4 บุ่งเลิศ
93 หมู่ 2 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879138506
1049 4-45-16-04/1-0006 ผลิตที่นอนปิกนิคบ้านเหล่ากลาง
38 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 099872099
1050 4-45-16-03/1-0001 ทอผ้าไหมผ้าฝ้ายและแปรรูปผ้าบ้านป่าเม้าใต้
13 หมู่ 3 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 078567840
1051 4-45-16-04/1-0008 เย็บผ้าบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10
51/1 หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 062219852
1052 4-45-16-06/1-0006 พัน.สร.6
119 หมู่ 7 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 017695929
1053 4-45-16-08/1-0008 ทอผ้าโทเรบ้านบาก
116 หมู่ 7 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043508412
1054 4-45-16-05/1-0004 ผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านหนองแวงยาว
99 หมู่ 2 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 057427314
1055 4-45-16-06/1-0044 ทอพรมเช็ดเท้า ม.1
136 หมู่ 1 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1056 4-45-17-07/1-0018 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงเค็งหมู่ 9 ต.ผักแว่น
4 หมู่ 9 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0868626102
1057 4-45-17-03/1-0016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานจากเชือกไนล่อน
97 หมู่ 11 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1058 4-45-18-01/1-0006 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านคุยขนวน หมู่ 7
62 หมู่ 7 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1059 4-45-18-06/1-0004 สหชีพ
62 หมู่ 7 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043611039
1060 4-45-18-05/1-0004 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตร
128 หมู่ 8 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 094162779
1061 4-45-20-04/1-0021 ตัดเย็บเสื้อผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมู่ที่ 9
7 หมู่ 9 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1062 1-16-01-15/1-0005 ตำบลท่าศาลาจังหวัดลพบุรี
299 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036615784
1063 1-16-01-25/1-0007 กลุ่มส่งเสริมอาชีพปักจักร ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
73 หมู่ 3 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036413486
1064 1-16-01-15/1-0011 กลุ่มแม่บ้านโรงเรียนสงครามพิเศษ
54/10 หมู่ 8 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0817937377
1065 1-16-03-04/1-0002 ผลิตภัณฑ์จากผ้า
79 หมู่ 6 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0890866647
1066 1-16-03-04/1-0003 ทอผ้าครบวงจร
60 หมู่ 6 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036440042
1067 1-16-03-04/1-0004 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูปผ้ามัดหมี่
107 หมู่ 5 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0895317920
1068 1-16-05-08/1-0002 เย็บผ้าห่มกันหนาวหัวสำโรงท่าวุ้ง
45 หมู่ 6 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036655148
1069 1-16-05-10/1-0001 เย็บผ้าห่มบ้านเบิกท่าวุ้ง
122 หมู่ 10 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 061246819
1070 1-16-05-08/1-0003 ผ้าห่มกันหนาวบ้านโพธิ์ประทวนหัวสำโรงท่าวุ้ง
34 หมู่ 13 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036655728
1071 1-16-05-08/1-0004 กลุ่มเย็บผ้าห่มธนกรหัวสำโรงท่าวุ้ง
33 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036425676
1072 1-16-05-08/1-0007 สตรีเย็บผ้าห่มมะค่าเหนือหัวสำโรงท่าวุ้ง
26 หมู่ 10 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036655097
1073 1-16-05-08/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าห่มกันหนาวหัวสำโรง
55 หมู่ 13 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0854043955
1074 1-16-05-10/1-0003 เย็บที่นอนและผ้าห่มนวม
154 หมู่ 10 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0833114655
1075 1-16-05-08/1-0012 ผ้าห่มบ้านดงตาล
60 หมู่ 13 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036655461
1076 1-16-05-10/1-0004 กลุ่มเย็บผ้าท้ายหนอง
23 หมู่ 2 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0852905452
1077 1-16-05-08/1-0014 กลุ่มเย็บผ้าห่มน้ำค้าง
21 หมู่ 13 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0892342530
1078 1-16-05-08/1-0015 กลุ่มเย็บผ้าคลองสะเดา
30 หมู่ 12 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036655682
1079 1-16-05-09/1-0003 กลุ่มสตรีเย็บผ้าลาดสาลี่
4 หมู่ 4 ต.ลาดสาลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0837729735
1080 1-16-05-02/1-0013 กลุ่มตัดเย็บผ้าและชุดเครื่องนอนภัคนิภัทธิ์
3 หมู่ 1 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0904309618
1081 1-16-06-03/1-0003 แม่บ้านเกษตรกรบ้านกล้วย
80 หมู่ 1 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 070061897
1082 1-16-06-16/1-0003 กลุ่มสตรีแม่บ้านเย็บผ้าห่ม
63 หมู่ 9 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0845689245
1083 1-16-06-10/1-0012 กลุ่มอาชีพแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองหมู่ 6 บางกะพี้
38 หมู่ 6 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0895376826
1084 1-16-06-18/1-0014 พัฒนาอาชีพตำบลมหาสอน
30/2 หมู่ 5 ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0871210811
1085 1-16-07-06/1-0042 เย็บผ้าปิดปาก
123 หมู่ 8 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0614290474
1086 1-16-11-04/1-0001 กลุ่มทอผ้าบ้านชอนสมบูรณ์อ.หนองม่วงจ.ลพบุรี
30/1 หมู่ 4 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 017956156
1087 6-52-01-14/1-0001 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านเหล่า
63/1 หมู่ 4 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054360353
1088 6-52-01-17/1-0022 กลุ่มตัดเย็บบ้านห้วยฮี
283/1 หมู่ 7 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0895522873
1089 6-52-01-13/1-0013 ผู้ตัดเย็บหมวกคลุมหน้าและเสื้อผ้าบ้านห้วยลึก
83 หมู่ 4 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0856246661
1090 6-52-02-04/1-0010 กลุ่มผ้าห่มนวม
69 หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054330126
1091 6-52-02-04/1-0050 ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าบ้านเวียงหงษ์ หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ
748 หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1092 6-52-02-04/1-0133 กลุ่มทำผ้าเช็ดเท้าบ้านนาแขมพัฒนา หมู่ 11
315 หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0856621970
1093 6-52-02-01/1-0058 กลุ่มอาชีพงานฝีมือเย็บปักถักร้อย บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ม.8
74/1 หมู่ 8 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0861892529
1094 6-52-02-04/1-0147 กลุ่มเย็บปักถักร้อย บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ
226 หมู่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0894047644
1095 6-52-03-09/1-0004 กลุ่มสตรีแปรรูปผ้า
83 หมู่ 8 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 013669283
1096 6-52-03-08/1-0005 กลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านแสนตอ
195/1 หมู่ 11 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054281568
1097 6-52-03-05/1-0019 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านผึ้ง
78 หมู่ 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857052397
1098 6-52-04-03/1-0007 กลุ่มหมอนดิ้นทอง
103 หมู่ 10 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 07913380
1099 6-52-04-04/1-0008 กลุ่มหมอนผาบ้านนาเอี้ยง
216 หมู่ 7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 010301295
1100 6-52-04-03/1-0021 กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า
2 หมู่ 4 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 061843852
1101 6-52-04-04/1-0015 กลุ่มหัตถกรรมบ้านเหล่ายาว
168/1 หมู่ 4 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์
1102 6-52-04-03/1-0031 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโป่ง
30 หมู่ 5 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0844870549
1103 6-52-04-01/1-0018 กลุ่มผลิตของใช้จากผ้าบ้านดอนงาม
50 หมู่ 8 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 057074251
1104 6-52-04-01/1-0030 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเศษผ้าบ้านนาบอน
20/1 หมู่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0856268572
1105 6-52-05-02/1-0001 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและหมวกบ้านทุ่งสุ่ม
3 หมู่ 5 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054329781
1106 6-52-06-01/1-0001 กลุ่มผ้าถักโคร์เชท์ (หงส์ฟ้า)
232 หมู่ 8 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054271721
1107 6-52-06-01/1-0004 กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง
184 หมู่ 9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054271160
1108 6-52-06-01/1-0005 กลุ่มผ้าถักโครเชท์ (ไก่ฟ้าพญาลือ)
252 หมู่ 8 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054271172
1109 6-52-07-04/1-0007 เครื่องนอนห้วยก้อด
119 หมู่ 2 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1110 6-52-10-05/1-0021 เย็บหมวกบ้านบอมหลวง
163/1 หมู่ 1 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1111 6-52-10-05/1-0022 กลุ่มเย็บจักรบ้านโป่งแน่น
104 หมู่ 4 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0954525560
1112 6-52-12-05/1-0002 กลุ่มอาชีพเย็บรองเท้าผ้าบ้านยางอ้อย
181 หมู่ 4 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054338834
1113 6-52-13-05/1-0003 กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรมบ้านหัวเมือง
69 หมู่ 5 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0899986687
1114 6-51-01-07/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านริมกวง ต.ต้นธง
225 หมู่ 10 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053534643
1115 6-51-01-12/1-0022 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลบ้านกลาง
112 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0837630101
1116 6-51-01-02/1-0046 กลุ่มตัดเย็บบ้านเอื้ออาทรตำบลเหมืองง่า
343/713 หมู่ 6 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0843695533
1117 6-51-01-02/1-0047 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าบ้านต้นผึ้ง
190/2 หมู่ 1 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0869120790
1118 6-51-02-02/1-0010 กลุ่มเย็บผ้าเช็ดเท้าบ้านดอยสารภี
133 หมู่ 77 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0895559139
1119 6-51-06-07/1-0002 ผ้าฝ้ายทอมือบ้านร่องช้าง
122 หมู่ 5 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 019605388
1120 6-51-06-01/1-0005 กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงอายุท่าต้นงิ้ว
31 หมู่ 2 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053557240
1121 6-51-06-02/1-0005 กลุ่มหัตถกรรมงานฝีมือป่าซาง
240 หมู่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053521880
1122 6-51-06-03/1-0020 กลุ่มแปรรูปจากเศษผ้าบ้านกอกอก
90/2 หมู่ 2 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053521791
1123 6-51-06-02/1-0011 ผ้านวมเมืองงามป่าซาง
242/1 หมู่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053520412
1124 6-51-06-11/1-0058 กลุ่มจักสานบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลนครเจดีย์
81 หมู่ 1 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0815944677
1125 6-51-06-08/1-0116 กลุ่มสตรีแม่บ้านไร่ดงเหนือ หมู่ 16 ตำบลน้ำดิบ
98/1 หมู่ 16 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0861864837
1126 6-51-08-01/1-0055 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านแพะใต้ หมู่ 7
228 หมู่ 7 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0828922141
1127 6-51-08-01/1-0054 กลุ่มผ้าท่าหลุกพัฒนา
24/6 หมู่ 4 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0807904113
1128 4-42-01-12/1-0029 กลุ่มเย็บผ้าห่มไหมพรมนาแขม หมู่ 9
72 หมู่ 9 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1129 4-42-02-02/1-0008 กลุ่มสตรีบ้านโนนตะวัน หมู่ 14 ตำบลนาดอกคำ
204 หมู่ 14 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 012629661
1130 4-42-03-03/1-0070 กลุ่มเย็บปักถักร้อย ม.7 ต.นาซ่าว
193/2 หมู่ 7 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 0833450706
1131 4-42-04-05/1-0032 เย็บปักถักร้อย บ้านห้วยหินขาว ม.2 ต.ห้วยพิชัย
109 หมู่ 2 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1132 4-42-04-01/1-0061 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านวินัย หมู่ 11
49 หมู่ 11 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1133 4-42-04-05/1-0063 กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านใหม่พัฒนา
11/1 หมู่ 10 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1134 4-42-09-12/1-0004 กลุ่มทอไหมพรมบ้านขอนยาง หมู่ 9 ต.โคกขมิ้น
15 หมู่ 9 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์
1135 4-42-09-12/1-0013 พัฒนาอาชีพกลุ่มไหมพรม
100 หมู่ 19 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์ 0861781958
1136 4-42-09-12/1-0055 กลุ่มสตรีถักทอไหมพรมบ้านกุดลัน
113/2 หมู่ 2 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์
1137 4-42-09-03/1-0082 กลุ่มทอไหมพรมหนองหญ้าปล้อง
221 หมู่ 3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์
1138 4-42-10-07/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงเวียน
226 หมู่ 3 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 042871307
1139 ลย.10/48-0008 กลุ่มจักสานตัดเย็บบ้านทุ่งใหญ่
142 หมู่ 1 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 068791237
1140 4-42-10-10/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซำบ่าง
126 หมู่ 5 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 062395796
1141 4-42-10-01/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาแปน
123 หมู่ 9 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 090989668
1142 4-42-10-07/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสงป่าเปลือย
92 หมู่ 6 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 070869310
1143 4-42-10-10/1-0024 ถักทอไหมพรมโนนสะอาด
118 หมู่ 8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์
1144 ลย.10/51-0091 กลุ่มถักทอไหมพรมห้วยไผ่ หมู่ 10
125 หมู่ 10 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0843903392
1145 4-42-10-05/1-0019 ถักทอไหมพรมต้นกล้าบ้านมะลิวัลย์
415 หมู่ 3 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0885331646
1146 ลย.10/53-0115 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักโครเชต์ต้นกล้าอาชีพบ้านวงเวียน
61 หมู่ 13 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0817994238
1147 ลย.10/53-0118 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมแฟนตาซี
132 หมู่ 1 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์
1148 4-42-10-01/1-0044 กลุ่มกระบอกเงินต้นกล้า
163 หมู่ 11 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์
1149 4-42-10-10/1-0035 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี หมู่ 3
367 หมู่ 3 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์
1150 4-42-10-10/1-0038 ถักทอไหมพรมบ้านโป่งวัว
34 หมู่ 11 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0895734780
1151 4-42-10-10/1-0043 ส่งเสริมอาชีพถักทอบ้านโนนสะอาด
235 หมู่ 8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0858539741
1152 4-42-10-05/1-0052 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
198 หมู่ 1 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0833581042
1153 4-42-10-05/1-0053 งานฝีมือถักทอบ้านวังไผ่1
62 หมู่ 2 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0884756898
1154 4-42-10-10/1-0054 สายใย สามัคคี
135 หมู่ 5 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0817685150
1155 4-42-10-05/1-0055 กลุ่มถักทอไหมพรมบ้านมะลิวัลย์
21 หมู่ 13 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0810479381
1156 ลย.10/56-0170 ถักทอไหมพรมบ้านอีเลิศใต้หมู่ ๑๓
159 หมู่ 13 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0878535937
1157 4-42-10-01/1-0070 ร้อยรักถักทอบ้านนาแปน
145 หมู่ 2 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0935758445
1158 4-42-10-05/1-0056 กลุ่มถักทอไหมพรมบ้านผาสามยอด
328 หมู่ 4 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0833530864
1159 4-42-11-04/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรใหม่ศรีชมภู
64 หมู่ 7 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์ 011846228
1160 4-42-11-02/1-0004 กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์อำเภอภูหลวง
1 หมู่ 9 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์ 094894218
1161 4-42-13-03/1-0014 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าสำลี
121 หมู่ 8 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์ 0833461745
1162 4-42-13-01/1-0011 กลุ่มทำฟูกที่นอน
169 หมู่ 6 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์ 0934329945
1163 4-42-13-01/1-0034 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าสำลีประดิษฐ์
146 หมู่ 11 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์ 0833344766
1164 4-42-14-01/1-0027 ถักทอไหมพรมบ้านหนองหิน
248 หมู่ 1 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์
1165 4-33-01-24/1-0002 แม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางพัฒนา
57 หมู่ 3 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062516062
1166 4-33-01-01/1-0002 สตรีพัฒนาอาชีพคุ้มเมืองเก่า
329/3 หมู่ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1167 4-33-01-22/1-0016 ตัดเย็บถุงมือบ้านหว้าน
60 หมู่ 5 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0856326215
1168 4-33-02-03/1-0003 กลุ่มพัฒนาอาชีพ ม.7
99 หมู่ 7 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854683273
1169 4-33-02-04/1-0003 เปลญวน
62 หมู่ 5 ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872524450
1170 4-33-03-03/1-0005 พัฒนาผ้าขิตหมอนขวาน
32 หมู่ 5 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0861516747
1171 4-33-04-09/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรบ้านซำตารมย์
198 หมู่ 7 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1172 4-33-04-11/1-0001 กลุ่มแปรรูปกล้วยตากจานใหญ่
133/3 หมู่ 1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 096253494
1173 4-33-04-25/1-0002 กลุ่มทอผ้าตำบลภูผาหมอก
18 หมู่ 3 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072575243
1174 4-33-04-21/1-0012 กล่มผลิตภัณฑ์จากผ้าห่ม
4 หมู่ 9 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833747487
1175 4-33-07-01/1-0001 กลุ่มทอผ้าไหมแปรรูปบ้านบิง
67 หมู่ 2 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 095836091
1176 4-33-07-10/1-0002 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหว้าสามัคคี
121 หมู่ 10 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045821667
1177 4-33-08-08/1-0002 กลุ่มเย็บที่นอนพัฒนา
34 หมู่ 5 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 086879084
1178 4-33-08-04/1-0014 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลโพธิ์วงศ์
14 หมู่ 8 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0869971093
1179 4-33-08-11/1-0017 กลุ่มส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลโพธิ์กระสังข์
101 หมู่ 9 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045665055
1180 4-33-09-09/1-0002 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าห่มบ้านฮ่องข่า
23 หมู่ 8 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 061061179
1181 4-33-09-08/1-0005 ทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านกอย
150 หมู่ 2 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 074602577
1182 4-33-09-08/1-0007 เย็บกระเป๋าบ้านกอย 65 หมู่ที่ 2 ตำบลดู่
65 หมู่ 2 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0831269258
1183 4-33-09-06/1-0003 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 10 ตำบลจิกสังข์ทอง
27 หมู่ 10 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 086673304
1184 7-33-09-06/1-0015 ทอเสื่อ หมุ่ที่ 7 ตำบลจิกสังข์ทอง
56 หมู่ 7 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1185 7-33-09-06/1-0016 กลุ่มสตรีบ้านสองห้อง หมู่ที่ 10
4 หมู่ 10 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1186 4-33-10-22/1-0009 ทอพรมเช็ดเท้า
123 หมู่ 7 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0831341397
1187 4-33-11-01/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจพัฒนา
117 หมู่ 12 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072404030
1188 4-33-11-02/1-0001 กลุ่มทอผ้าไหมและหัตถกรรมความหวังใหม่
76 หมู่ 3 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045689163
1189 4-33-11-02/1-0003 กลุ่มขนมหวานบึงบูรพ์
52 หมู่ 9 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045689463
1190 4-33-11-02/1-0004 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมและหัตถกรรมหัวลำโพง
104 หมู่ 9 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 048307358
1191 4-33-11-01/1-0013 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า ม.6 ต.เปาะ
78 หมู่ 6 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879631519
1192 4-33-11-02/1-0019 ทอผ้าไหมรุ่งอรุณ
56 หมู่ 1 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0892509103
1193 7-33-11-02/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์บ้านนาสวน
40 หมู่ 6 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0815497873
1194 7-33-12-01/1-0010 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์หนองสิมใหญ่
47 หมู่ 2 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 874583826
1195 7-33-12-06/1-0010 เลี้ยงโคโนนดั่ง
61 หมู่ 12 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0814705101
1196 7-33-12-03/1-0026 สตรีพัฒนาอาชีพหนองแข้
18 หมู่ 11 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0611260153
1197 4-33-13-04/1-0001 กลุ่มผู้ผลิตกระเป๋าใบเตย
103 หมู่ 3 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 092801919
1198 4-33-13-04/1-0013 ต้นเตย
30 หมู่ 12 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0857809192
1199 4-33-15-04/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนหนองสิม
126 หมู่ 5 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1200 4-33-18-02/1-0006 ส่งเสริมกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
107 หมู่ 7 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854150078
1201 4-33-18-02/1-0007 ทำพรมเช็ดเท้าบ้านแต้
72 หมู่ 7 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0876469320
1202 4-33-19-03/1-0005 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษผ้า
2/2 หมู่ 9 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 015836942
1203 4-33-21-02/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน
17 หมู่ 3 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072506573
1204 4-33-22-04/1-0001 ทอผ้าบ้านโจดม่วง
23 หมู่ 10 ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 099491702
1205 4-33-22-04/1-0008 ทวีทรัพย์สิน
82 หมู่ 7 ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854137526
1206 4-33-22-02/1-0062 กลุ่มเย็บผ้าห่มจากเศษผ้า หมู่ 2 บ้านโพธิ์
21 หมู่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1207 3-27-01-04/1-0013 หัตถกรรมถักผ้าด้วยมือบ้านลุงพลู
108 หมู่ 4 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0852261374
1208 3-27-01-06/1-0029 พรมเช็ดเท้าสตรีแม่บ้าน ม.4 ท่าเกษม
64 หมู่ 4 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0860498022
1209 3-27-02-01/1-0025 หัตถกรรมบ้านเขาเลื่อม
20 หมู่ 9 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0811539842
1210 3-27-04-01/1-0006 บ้านไร่ทานตะวัน
141/5 หมู่ 9 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0833846118
1211 3-27-04-03/1-0015 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสตรีเพชรสำราญ
20 หมู่ 17 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0899332921
1212 3-27-05-02/1-0006 กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
135 หมู่ 10 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 071322713
1213 3-27-05-09/1-0021 กลุ่มทำข้าวเกรียบสมุนไพร
35 หมู่ 7 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1214 3-27-07-04/1-0028 กลุ่มผ้าทอมืิอบ้านหนองโกวิทย์
1 หมู่ 7 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1215 3-27-07-02/1-0048 กลุ่มเย็บผ้าวนบ้านสองสีเจริญ
96 หมู่ 16 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0983048263
1216 5-90-06-02/1-0002 กลุ่มหมอนอิงพิกุลทอง
1 หมู่ 3 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์
1217 5-90-06-09/1-0007 กลุมแม่บ้านปลอกหมอน
25 หมู่ 1 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์
1218 5-90-09-02/1-0044 กลุ่มแม่บ้านเกษตรสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
111 หมู่ 14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0815413182
1219 2-74-01-14/1-0016 บ้านโคกขามหมู่ที่ 2
18/1 หมู่ 2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0851445711
1220 2-74-01-05/1-0016 กลิ่นไอตาล
2/1 หมู่ 3 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0959587187
1221 2-74-02-04/1-0003 ค่ายกำแพงเพชร
51/3060 หมู่ 3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0890676997
1222 5-91-01-03/1-0013 ควนขันบาติกปาเต๊ะ
181 หมู่ 4 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล โทรศัพท์ 0847138476
1223 5-91-02-01/1-0009 กลุ่มแม่บ้านขนมพื้นเมืองบ้านห้วสะพานเหล็ก
52 หมู่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์ 069559025
1224 5-91-02-02/1-0010 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม
167 หมู่ 2 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์ 074736328
1225 5-91-03-01/1-0020 กลุ่มผลิตภัณท์หัตกรรมควนเรือ
122 หมู่ 10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล โทรศัพท์ 074797345
1226 6-64-01-08/1-0005 กลุ่มออมทรัพย์เย็บผ้าตำบลตาลเตี้ย
67/1 หมู่ 4 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1227 6-64-04-09/1-0001 ผ้าห่มนวมสร้างชีวิตใหม่คนท่าฉนวน
249/3 หมู่ 12 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 055655192
1228 6-64-04-08/1-0003 แปรรูปผลิตภัณฑ์จา่กผ้าบ้านป่ารัง
1/1 หมู่ 3 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1229 6-64-04-03/1-0003 กลุ่มเย็บผ้าเพื่อการประดิษฐ์ชุมชนตำบลไกรนอกหมู่2
28/2 หมู่ 2 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 055657447
1230 6-64-04-11/1-0014 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องใช้ และประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
181/21 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0862122539
1231 9-64-04-04/1-0011 พัฒนาอาชีพบ้านไกรกลาง
107/1 หมู่ 2 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1232 6-64-05-08/1-0008 กลุ่มบ้านวังวนผ้าห่มใยสังเคราะห์ศรีสัชนาลัย
23/1 หมู่ 1 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1233 6-64-07-12/1-0005 กลุ่มสตรีชุมชนสามัคคีป่ากุมเกาะ
23/2 หมู่ 6 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0898398542
1234 6-64-09-03/1-0006 ที่นอนปิคนิคธารน้ำทิพย์
4 หมู่ 10 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1235 4-47-01-01/1-0004 กลุ่มสินค้าคุณภาพแม่บ้านบ้านนาเวง
139 หมู่ 1 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042743539
1236 4-47-01-20/1-0002 สตรีสหกรณ์หมอนขิต บ้านน้อยจอมศรี
318 หมู่ 4 ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์
1237 4-47-01-01/1-0010 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนวัดป่าสุทธาวาส
252/1 หมู่ 10 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0895761517
1238 4-47-01-17/1-0005 ศูนย์ผลิตพันธุ์พืชประจำตำบลเหล่าปอแดง
3 หมู่ 11 ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0812628241
1239 4-47-02-04/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าห่มสี่เขาบ้านหนองเค็ม
55 หมู่ 5 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0
1240 4-47-03-03/1-0009 ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโพนงามก้าวหน้า หมู่ที่ 13
39/1 หมู่ 13 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์
1241 4-47-04-09/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบะหัวเมย
133 หมู่ 2 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1242 4-47-05-04/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไฮหย่อง ม.18
8/1 หมู่ 18 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1243 4-47-08-08/1-0002 กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านดอนแดงน้อย หมู่ 10 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส
59 หมู่ 10 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 062190468
1244 4-47-08-01/1-0004 กลุ่มสตรีทอใหมพรมบ้านป่าติ้ว หมู่ 5 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส
24 หมู่ 5 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042791211
1245 4-47-08-04/1-0027 กลุ่มแม่บ้านเกษตรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
119 หมู่ 21 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1246 4-47-08-07/1-0022 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยหินพัฒนา
70 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0932125177
1247 4-47-08-14/1-0029 กลุ่มเครื่องนอนเติมสุข
127 หมู่ 8 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1248 4-47-08-12/1-0034 กลุ่มเย็บกระเป๋า 2 บ้านคอนสาย
167 หมู่ 2 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833373048
1249 4-47-09-02/1-0008 เจริญทรัพย์บ้านนาล้อม
21 หมู่ 16 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 079555181
1250 4-47-09-02/1-0012 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนอนบ้านเพีย
59 หมู่ 6 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793185
1251 4-47-09-02/1-0016 กลุ่มนพพลมุ้งเปลโพธิ์ชัย
97 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1252 4-47-09-02/1-0018 กลุ่มทรัพย์สุดามุ้งเปล
54 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793039
1253 4-47-09-02/1-0047 กลุ่มแม่บ้านอุตสาหกรรมครัวเรือนมุ้ง เปล ผ้าห่ม บ้านโพนก่อ
53 หมู่ 7 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 010533043
1254 4-47-09-02/1-0046 แม่บ้านอุตสาหกรรมหนองบัวใต้ผ้าห่ม
59 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 072576585
1255 4-47-09-02/1-0052 กลุ่มแม่บ้านอุตสาหกรรมครัวเรือน มุ้ง เปล หนองบัวสิม
139 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793117
1256 4-47-09-02/1-0056 ทำผ้าห่มโพธิ์ชัย
17 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 033344132
1257 4-47-09-02/1-0067 พิชัยยุทธการค้า
35 หมู่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1258 4-47-09-02/1-0075 กลุ่มสงวนมุ้งเปล
54 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793039
1259 4-47-09-02/1-0078 กลุ่มเลี้ยงวัวขุน หมู่ 16 นาล้อมพัฒนา
2 หมู่ 16 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793040
1260 4-47-09-02/1-0079 ทรัพย์บารมีวลีพรเจริญ
105 หมู่ 16 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793108
1261 4-47-09-01/1-0051 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์โคกอุดม
101 หมู่ 2 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042796013
1262 4-47-09-04/1-0017 กลุ่มออมทรัพย์แบบบูรณาการบ้านวังชมพู
53 หมู่ 11 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1263 4-47-09-01/1-0053 กลุ่มเพิ่มพูนทวี
26 หมู่ 16 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1264 4-47-09-02/1-0096 อุตสาหกรรมเครื่องนอนดีเน้ หนองบัวสิม
91 หมู่ 1 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793014
1265 4-47-09-02/1-0098 กลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป JESSADA
51 หมู่ 6 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0818053605
1266 4-47-09-02/1-0099 กลุ่มผลิตเครื่องนอนเทอ-โบ
55 หมู่ 14 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1267 4-47-09-02/1-0100 กลุ่มขวัญฤดีการค้า
113 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1268 4-47-09-02/1-0102 วิไลวรรณเครื่องนอน
150 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0818797852
1269 4-47-09-02/1-0104 กลุ่มสุนทรการค้า
66 หมู่ 1 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0800850367
1270 4-47-09-02/1-0105 กลุ่มจักร์พงษ์ มุ้ง เปล และผ้าห่ม
24 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1271 4-47-09-01/1-0074 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนหนองพอกน้อย
28 หมู่ 4 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0816461548
1272 4-47-09-01/1-0077 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
99 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833378539
1273 4-47-09-02/1-0121 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโคกทรายขาว
86 หมู่ 2 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1274 4-47-09-02/1-0122 โคกทรายขาวเครื่องนอน
81 หมู่ 2 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1275 4-47-09-02/1-0123 กลุ่มแม่บ้านปากโนตเพื่อการผลิตมุ้ง-เปล
62 หมู่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0901938974
1276 4-47-09-02/1-0125 เครื่ิิองนอนมีสุข
57 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0934238182
1277 4-47-09-02/1-0136 โชคสุขเกษมเครื่องนอน
105 หมู่ 1 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0887337767
1278 4-47-09-02/1-0153 กลุ่มเครื่องนอนบ้านหัวนาคำ
128 หมู่ 13 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1279 4-47-09-02/1-0156 ท่างามเครื่องนอน
116 หมู่ 4 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1280 4-47-09-02/1-0155 ท่างามเจริญเครื่องนอน
1 หมู่ 4 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1281 4-47-09-02/1-0158 กรกนกผ้าห่มบ้านโพธิ์ชัย
163 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1282 4-47-09-02/1-0170 มุ้งเปลบ้านปากโนต
5 หมู่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0856450780
1283 4-47-09-02/1-0171 กลุ่มแม่บ้านโพธิ์ชัยชุดเครื่องนอน
106 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0878588903
1284 4-47-09-02/1-0175 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
115 หมู่ 1 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0821136153
1285 4-47-10-02/1-0034 กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านด่านไชโย
118 หมู่ 6 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0935600614
1286 4-47-10-02/1-0036 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม-ฝ้าย บ้านมาย
300 หมู่ 1 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042794994
1287 4-47-11-05/1-0002 บ้านท่าควาย
68 หมู่ 2 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872248309
1288 4-47-11-05/1-0005 กลุ่มตัดเย็บมุ้งบ้านท่าควาย
44 หมู่ 7 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849529804
1289 4-47-12-04/1-0002 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์บ้านต้าย
181 หมู่ 7 ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1290 4-47-12-21/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งปลากัดใหญ่พัฒนา
27 หมู่ 6 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 047864214
1291 4-47-12-21/1-0014 ถัก - ทอเปลบ้านทุ่งปลากัดน้อย
56 หมู่ 8 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 068515340
1292 4-47-12-08/1-0059 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม ถักทอโคกสี
196 หมู่ 1 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042776169
1293 4-47-12-20/1-0014 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและเส้นด้ายบ้านหนองหอย
128 หมู่ 4 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0866367536
1294 4-47-12-01/1-0080 กลุ่มผลิตหัตถกรรมบ้านโคกสว่างเหนือ
69 หมู่ 20 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883026428
1295 4-47-12-11/1-0046 กลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านห้วยไร่สามัคคี ม.15
19 หมู่ 15 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0821074083
1296 4-47-12-06/1-0035 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบงเหนือนอก
381 หมู่ 11 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862513362
1297 4-47-12-16/1-0021 กลุ่มผลิตเครื่องนอนบ้านโคกพุทรา
9 หมู่ 11 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833609717
1298 4-47-12-10/1-0025 กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหนองผือ
107 หมู่ 4 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860015503
1299 4-47-13-03/1-0033 แปรรูปสินค้า Otop บ้านโคกสะอาด
83 หมู่ 3 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0857502377
1300 4-47-14-02/1-0025 กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าบ้านดงหลวง
325 หมู่ 7 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0996371967
1301 4-47-17-04/1-0002 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
190 หมู่ 10 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 010500399
1302 1-19-01-09/1-0002 ประดิษฐ์ดอกไม้และของชำร่วยบ้านโคกสะอาด
106 หมู่ 1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โทรศัพท์ 019473532
1303 1-19-02-06/1-0002 กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรบ้านซับม่วง
40/1 หมู่ 5 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์ 070560301
1304 1-19-02-02/1-0009 กลุ่มอาชีพสตรีเพ็นท์ผ้าบาติก
24 หมู่ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036357429
1305 1-19-02-07/1-0012 กลุ่มชุมชนหลวงไกร หมู่ 3
17/1 หมู่ 3 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0867961324
1306 1-19-03-09/1-0005 พรมเช็ดเท้า
3 หมู่ 9 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 079024565
1307 1-19-03-06/1-0002 กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านบัวลอยเก่า
11 หมู่ 12 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 068017249
1308 1-19-03-09/1-0006 กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม
66/3 หมู่ 14 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 070276342
1309 1-19-03-15/1-0010 พรมเช็ดเท้าหนองนาก
36/38 หมู่ 9 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0818017007
1310 1-19-04-04/1-0001 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านคลองหัวช้าง
10 หมู่ 10 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 063859725
1311 1-19-04-06/1-0015 กลุ่มสตรีผลิตผ้าเช็ดเท้าบ้านสมานมิตร
131 หมู่ 4 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0812908912
1312 1-19-05-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอู่ตะเภา
1 หมู่ 6 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี โทรศัพท์
1313 1-19-05-03/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโก
1/2 หมู่ 2 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0859791974
1314 1-19-10-07/1-0012 กลุ่มตัดเย็บผ้าตำบลท่าช้าง
1 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 089169947
1315 1-19-10-08/1-0010 นัสทิพย์ ดิไซน์
14 หมู่ 2 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036332300
1316 1-19-11-01/1-0001 เจ็ดสาวน้อยทอพรมเช็ดเท้า
69 หมู่ 4 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036344196
1317 3-11-01-12/1-0001 เกษตรกรบางปูพัฒนา
163 หมู่ 4 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023301916
1318 3-11-01-08/1-0002 สตรีพัฒนาบางปูใหม่น้ำพริกแม่มะลิเกิดแสง
382 หมู่ 5 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027077957
1319 3-11-01-15/1-0024 ไอริช
1596/640 หมู่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0873695982
1320 3-11-01-11/1-0017 บางโปรงอนุรักษ์ถิ่น
73 หมู่ 4 ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0892232842
1321 3-11-02-03/1-0014 พัฒนาอาชีพตำบลบางพลีน้อย
24/1 หมู่ 6 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์
1322 3-11-03-04/1-0003 กลุ่มแม่บ้านผ้าบาติกพัฒนา
17/1 หมู่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027065363
1323 3-11-03-01/1-0011 กลุ่มพัฒนาอาชีพบางพลีนคร
201/164 หมู่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027507855
1324 3-11-04-02/1-0006 กลุ่มหมอนสุขภาพ
29/4 หมู่ 11 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024643632
1325 3-11-04-10/1-0008 รวินทร์ภูมิ
42/2 หมู่ 9 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024613191
1326 3-11-05-03/1-0009 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกองทราย
57/123 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024537347
1327 3-11-05-03/1-0015 กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านปากคลองแดน
41 หมู่ 4 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0814336068
1328 3-11-05-04/1-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองป้อม
69 หมู่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0851533761
1329 3-11-05-05/1-0013 หมอบางพรพัฒนา
172/80 หมู่ 4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0892052900
1330 3-11-05-03/1-0034 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีแหลมฟ้าผ่า
121/105 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0800750984
1331 3-11-05-02/1-0015 PK การเด้น
498/14 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0847750426
1332 3-11-05-02/1-0016 สุขสำราญร่วมใจ
435/181 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์
1333 3-11-06-01/1-0044 กลุ่มไหมโพลีเอทเตอร์ชุมชนโครงการ 4/3
126/58 หมู่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0827060464
1334 2-72-07-12/1-0006 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (กระเป๋า)
110 หมู่ 1 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035566159
1335 2-72-09-03/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 7 หนองบอน
21 หมู่ 7 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0853789734
1336 2-72-09-13/1-0001 กลุ่มผ้าด้นมือ U-THONG QUILTS
142 หมู่ 3 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0818041935
1337 2-72-09-08/1-0011 ผ้าห่มนวมบ้านดอนคา
543 หมู่ 19 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035421248
1338 2-72-09-02/1-0005 ผ้าห่มเศรษฐกิจคลองตัน
217 หมู่ 6 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0896140320
1339 2-72-09-06/1-0003 กลุ่มแม่บ้านดอนมะเกลือ
74 หมู่ 7 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0871712751
1340 2-72-09-08/1-0018 กลุ่มมุ้งแม่บ้านเกษตรกรดอนคา
330 หมู่ 20 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0867514329
1341 2-72-09-03/1-0012 กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองบัว
134 หมู่ 1 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0822444996
1342 4-32-01-11/1-0008 0036
846 หมู่ 7 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0850168479
1343 4-32-01-03/1-0003 กลุ่มสตรีทอผ้าห่มกำมะหยี่
67/1 หมู่ 10 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1344 4-32-01-12/1-0011 เกษตรผสมผสานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
155 หมู่ 10 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0868750905
1345 4-32-03-07/1-0001 กลุ่มสตรีทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2
76/2 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1346 4-32-04-07/1-0002 กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรมบ้านโนนสำราญ
41 หมู่ 8 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044581334
1347 4-32-04-01/1-0006 กลุ่มอาชีพทอผ้าเช็ดเท้าศรีดงบัง
70 หมู่ 13 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 010667016
1348 4-32-04-09/1-0002 กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรม บ้านโพธิ์งาม
81 หมู่ 4 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 079575899
1349 4-32-04-07/1-0003 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า- ผ้าห่มนวม
35/1 หมู่ 3 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 062440673
1350 4-32-04-09/1-0004 ทอผ้าห่มไหมพรมบ้านบรเพ็ด
40 หมู่ 5 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1351 4-32-04-02/1-0002 กลุ่มพรมเช็ดเท้านานวน
27 หมู่ 14 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044505084
1352 4-32-05-06/1-0007 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกระเพอโร
62 หมู่ 7 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1353 4-32-08-06/1-0001 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต่อสู้ความยากจนบ้านก้านเหลือง
28 หมู่ 7 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0
1354 4-32-08-05/1-0001 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านสระโพธิ์
21 หมู่ 14 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0860468957
1355 4-32-09-02/1-0001 พรมเช็ดเท้าบ้านตรึม
84 หมู่ 1 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 013924705
1356 4-32-09-15/1-0022 เย็บผ้าวน หมู่ที่ 6
97 หมู่ 6 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0840816784
1357 7-32-09-09/1-0010 กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองคูน้อย
1 หมู่ 2 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1358 4-32-11-05/1-0006 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านจบก
45 หมู่ 4 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1359 7-32-11-05/1-0024 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองคู
98 หมู่ 6 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1360 4-32-12-09/1-0002 พรมเช็ดเท้าสะโน
12 หมู่ 1 ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 072529739
1361 4-32-12-02/1-0003 แม่บ้านเกษตรกรบ้านโสนน้อย
18/1 หมู่ 12 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044569285
1362 4-32-12-09/1-0017 แม่บ้านนายาว
37/1 หมู่ 7 ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0878746499
1363 4-32-12-09/1-0018 แม่บ้านสะโน
143 หมู่ 1 ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0860269344
1364 4-32-13-05/1-0008 แม่บ้านเกษตรกรบ้านรุนโพธิ์ใหญ่
195 หมู่ 7 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0812654932
1365 4-32-14-04/1-0030 ออนซอนโมบายตาเมือน
141 หมู่ 5 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1366 4-32-15-03/1-0001 กลุ่มผู้ผลิตพรมเช็ดเท้าและไม้ถูพื้น
10 หมู่ 12 ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 049624973
1367 4-32-17-02/1-0001 ทอผ้าห่มไหมพรมโนนนารายณ์
85/3 หมู่ 5 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1368 4-32-17-02/1-0003 ทอพรมเช็ดเท้าโนนนารายณ์
20 หมู่ 1 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 059085852
1369 4-32-17-02/1-0005 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านเซียงซิน
111 หมู่ 7 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 090214531
1370 4-32-17-02/1-0007 ทอผ้าห่มไหมพรมบ้านนาแก่น
84 หมู่ 8 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 060040592
1371 4-32-17-05/1-0004 กลุ่มสตรีบ้านโนนแคน(พรมเช็ดเท้า)
11 หมู่ 14 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 072535673
1372 4-32-17-02/1-0009 กลุ่มสตรีบ้านพราหมณ์ (ทอผ้าห่มไหมพรม)
27 หมู่ 6 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 072467637
1373 4-32-17-05/1-0005 พรมเช็ดเท้าบ้านหนองบาก
129/1 หมู่ 19 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0852895975
1374 4-32-17-03/1-0006 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านโนน
10 หมู่ 12 ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1375 4-32-17-02/1-0010 เย็บพรมเช็ดเท้าบ้านพราหมณ์
28/3 หมู่ 6 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0879194885
1376 4-32-17-02/1-0011 พรมเช็ดเท้าบ้านนาแก่น
92 หมู่ 8 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833753468
1377 4-32-17-05/1-0011 กลุ่มสตรีพรมเช็ดเท้า
20 หมู่ 10 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1378 4-32-17-05/1-0012 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอพรมเช็ดเท้า
35 หมู่ 8 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0898467728
1379 4-32-17-05/1-0013 ทอพรมเช็ดเท้ากลุ่มสตรี ม.3
32/1 หมู่ 3 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1380 4-32-17-05/1-0014 กลุ่มสตรีบ้านหนองผาย ม.17
54 หมู่ 17 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1381 4-32-17-05/1-0015 กล่มสตรีบ้านหนองเทพ ม.1
99 หมู่ 1 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1382 4-32-17-05/1-0016 กลุ่มสตรีบ้านหนองแวง (ทอพรมเช็ดเท้า)
4 หมู่ 5 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1383 4-32-17-05/1-0017 พรมเช็ดเท้า ม.12 ตำบลหนองเทพ
24 หมู่ 12 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1384 4-32-17-05/1-0018 พรมเช็ดเท้า ม.15 ตำบลหนองเทพ
15 หมู่ 15 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1385 4-32-17-05/1-0022 กลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้า ม.7
173 หมู่ 7 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0857468785
1386 4-32-17-04/1-0025 พรมเซ็ทเท้าบ้านโนนน้อย
94 หมู่ 6 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1387 4-32-17-05/1-0020 เย็บพรมเช็ดเท้าบ้านผำ ม.20
132 หมู่ 20 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0894549584
1388 4-32-17-05/1-0023 ทอพรมเช็ดเท้า ม. 11
60/1 หมู่ 11 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0872593345
1389 4-32-17-05/1-0024 กลุ่มทอผ้าไหมพรมเช็ดเท้า
13 หมู่ 11 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1390 4-32-17-02/1-0015 กลุ่มพรมเช็ดเท้าคำผง ม.5
29 หมู่ 3 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1391 4-32-17-05/1-0028 ทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ 6 ต.หนองเทพ
41 หมู่ 6 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0852098566
1392 4-32-17-05/1-0029 พรมเช็ดเท้า หมู่ 15 ต.หนองเทพ
128 หมู่ 15 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0879750104
1393 4-32-17-05/1-0031 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า ม.18 ต.หนองเทพ
38 หมู่ 18 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1394 4-32-17-05/1-0032 กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองผางหมู่13ตำบลหนองเทพ
103 หมู่ 13 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0800487180
1395 4-32-17-05/1-0034 กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าไหมพรม หมู่ที่ 16 ต.หนองเทพ
96 หมู่ 16 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0872515968
1396 4-32-17-05/1-0035 กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านดงโจด
197 หมู่ 1 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0821373090
1397 4-32-17-03/1-0025 พรมเช็ดเท้าบ้านโนนแดง
88 หมู่ 15 ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0860938470
1398 4-32-17-03/1-0026 กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านหนองบัวคำ
13 หมู่ 14 ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1399 4-32-17-03/1-0027 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านหนองไผ่
67 หมู่ 10 ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0822404682
1400 2-75-01-06/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวชิรคาม
5/2 หมู่ 4 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0899305732
1401 2-75-01-07/1-0011 ผลิตภัณฑ์บ้านมอบลัด
61/8 หมู่ 4 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0957879645
1402 1-17-01-01/1-0013 กลุ่มสมุนไพรแผนไทย
1374 หมู่ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 036511389
1403 1-17-02-04/1-0009 เย็บจักรถักฝันบ้านบางวัว
34/1 หมู่ 2 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0890162841
1404 1-17-02-02/1-0004 กลุ่มเกษตรออมทรัพย์แม่บ้านบางวัว
26/4 หมู่ 11 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0884633233
1405 1-17-04-07/1-0003 ตัดเย็บไทยแลนด์
27/3 หมู่ 4 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 036598643
1406 4-37-01-11/1-0023 กลุ่มผู้ผลิตผ้าเช็ดเท้าส่งออกจังหวัดอำนาจเจริญ บ้านแก้งกฐิน
209 หมู่ 4 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0801536277
1407 7-37-01-06/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค ม.5 ต.สร้างนกทา
51 หมู่ 5 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0896276240
1408 4-37-02-01/1-0009 กลุ่มขนมทองม้วนสมุนไพร นิคมแปลง 7
204 หมู่ 12 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0878631361
1409 4-37-02-05/1-0008 วิสาหกิจ มิตรสัมพันธ์
111 หมู่ 5 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0879586714
1410 4-37-03-05/1-0013 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านคำน้อย
12 หมู่ 5 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1411 4-37-03-04/1-0005 สตรีถักทอ
142 หมู่ 3 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862688524
1412 7-37-03-06/1-0010 กลุ่มเย็บผ้าสามัคคี ม.5 ต.โนนงาม
65 หมู่ 5 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0874601275
1413 4-37-04-04/1-0001 หัตถกรรมบ้านตำแย หมู่ 7
69 หมู่ 7 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1414 4-37-04-02/1-0049 ถักโครเชต์ หมู่ที่ 1 จานลาน
4 หมู่ 1 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1415 4-37-05-01/1-0006 กลุ่มประดิษฐ์ประดอย
150/1 หมู่ 15 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 097178365
1416 4-37-05-01/1-0020 ผลิตหมอนสม็อค
177 หมู่ 14 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1417 7-37-05-01/1-0015 กลุ่มถักกระเป๋าเชือกร่ม ม.6 ต.โพนทอง
60 หมู่ 6 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0956017642
1418 4-37-06-06/1-0021 เย็บผ้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน
27 หมู่ 12 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1419 4-37-07-06/1-0013 กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรมบ้านศาลา หมู่ 8
100 หมู่ 8 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0868589931
1420 4-37-07-06/1-0031 ทอผ้าห่มไหมพรม หมู่5 บ้านน้ำซับ
57 หมู่ 5 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0872438143
1421 4-37-07-06/1-0036 กลุ่มถักทอไหมพรม ม.9 ต.แมด อ.ลืออำนาจ
33 หมู่ 9 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862653087
1422 4-37-07-06/1-0041 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศาลาหมู่ 11 ต.แมด
11 หมู่ 11 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1423 4-41-01-19/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศรีบูรพา
28 หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 068506770
1424 4-41-01-05/1-0001 กลุ่มทำผ้าห่มบ้านโนนเดื่อ
42/1 หมู่ 9 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 062242555
1425 4-41-01-21/1-0015 ผ้าห่มนวมหนองตะไก้ใต้
217 หมู่ 12 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042207445
1426 4-41-01-01/1-0016 กลุ่มอาชีพชุมชนโนนยาง2
315/2 หมู่ 7 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042340196
1427 4-41-01-18/1-0007 กลุ่มแม่บ้านสตรีบ้านค่ายเสนีย์ฯ
168/12 หมู่ 4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 016704149
1428 4-41-01-02/1-0025 ชมรมผู้สูงอายุตำบลนิคมสงเคราะห์
37/1 หมู่ 11 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0899402629
1429 4-41-01-07/1-0024 กลุ่มงานฝีมือถักทอบ้านทุ่งแร่
3 หมู่ 4 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0913632812
1430 4-41-02-01/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไหมพรมถักทอบ้านตาลเลียน
440 หมู่ 1 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0811306630
1431 4-41-02-06/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมพรมบ้านดงมีชัย
369 หมู่ 15 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0850071737
1432 4-41-02-06/1-0016 กลุ่มหัตถกรรมดงเค็ง
111 หมู่ 1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1433 4-41-03-06/1-0005 สตรีสร้างชีวิตใหม่ในชนบท(เย็บผ้า)
60/1 หมู่ 4 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0828385514
1434 4-41-03-02/1-0019 กล่มแสงบูรพาทำผ้าห่ม
130 หมู่ 11 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 092787672
1435 4-41-04-02/1-0001 กลุ่มที่นอนหมอนอิงพัฒนา
174 หมู่ 5 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 068454606
1436 4-41-04-06/1-0004 กลุ่มทอผ้าขิดผลิตสิ่งทอเชียงแหว
112 หมู่ 1 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042330884
1437 4-41-06-01/1-0004 ทอผ้าห่มไหมพรมบ้านโสกหมู
115 หมู่ 9 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1438 4-41-06-01/1-0011 กลุ่มเย็บผ้าห่มจากเศษผ้า
237 หมู่ 2 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 040326890
1439 4-41-06-01/1-0023 กลุ่มเย็บหมอนจากเศษผ้า
125 หมู่ 6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 015456671
1440 4-41-06-17/1-0018 กลุ่มเย็บผ้าห่มและมุ้ง บ้านกั้ง หมู่ที่ 1
205 หมู่ 1 ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0913529313
1441 4-41-08-01/1-0014 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ หมู่ 3
308 หมู่ 3 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 004608233
1442 4-41-09-03/1-0013 กลุ่มเย็บผ้าห่มโคกล่าม หมู่ 3
39 หมู่ 3 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 079534793
1443 4-41-10-04/1-0057 กลุ่มเศษผ้าประดิษฐ์คำยางน้อย
24 หมู่ 12 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1444 4-41-11-07/1-0035 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านกล้วย
189 หมู่ 3 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0932468368
1445 4-41-18-06/1-0005 กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมบ้านหยวกใหม่
206 หมู่ 17 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 084953587
1446 4-41-18-06/1-0023 ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
224 หมู่ 15 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1447 4-41-19-08/1-0012 กลุ่มถักผ้าโครเชท์
199 หมู่ 1 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0854638125
1448 4-41-20-04/1-0015 กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลบ้านโคก
62 หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0846001262
1449 4-41-21-04/1-0040 วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบเนยธารงาม
26 หมู่ 9 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872263597
1450 4-41-21-04/1-0005 กลุ่มทอผ้าบ้านคำหว้าทอง
28 หมู่ 7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1451 4-41-21-02/1-0014 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชุมชนศิริราษฎรมงคล
41 หมู่ 2 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0847383780
1452 4-41-25-03/1-0019 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมืองปัง
78 หมู่ 11 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1453 6-53-01-14/1-0001 กลุ่มเย็บผ้าห่มสำลีบ้านปากสิงห์ หมู่ 6
40 หมู่ 6 ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055446269
1454 6-53-01-14/1-0003 กลุ่มเย็บผ้าห่มสำลี ม.7
9 หมู่ 7 ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055446407
1455 6-53-01-16/1-0011 กลุ่มเย็บผ้าและงานประดิษฐ์จากผ้า
127/1 หมู่ 1 ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 062066291
1456 6-53-01-02/1-0017 กลุ่มผ้าห่มใยสังเคราะห์-สำลี
206/11 หมู่ 10 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055416306
1457 6-53-01-11/1-0018 ตัดเย็บเสื้อผ้าคลองดินหม้อ
24 หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1458 6-53-01-11/1-0027 ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป บ้านด่าน
2/1 หมู่ 3 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0879264105
1459 6-53-01-15/1-0018 กลุ่มเย็บผ้าห่มใยสังเคราะห์ ม.3 ต.หาดงิ้ว
74/1 หมู่ 3 ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0819531709
1460 6-53-01-12/1-0024 สุราท่าเหนือ
43/1 หมู่ 8 ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0851063575
1461 6-53-01-02/1-0041 กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า ครบวงจร
9/1 หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0852676718
1462 6-53-01-15/1-0029 กลุ่มเย็บผ้าห่ม หมู่ 6 บ้านนาน้อย ต.หาดงิ้ว
43 หมู่ 6 ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0845777899
1463 6-53-01-11/1-0049 การทำผ้าห่ม
13 หมู่ 8 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0861031302
1464 6-53-02-01/1-0028 ต้นกล้าพัฒนาอาชีพคนเมืองตรอน
171/4 หมู่ 4 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0815961899
1465 6-53-03-01/1-0012 ท่าปลาการ์เม้นท์
90/1 หมู่ 5 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0828841285
1466 6-53-03-05/1-0035 กลุ่มเย็บผ้าห่มปางหมิ่นเหนือ
13 หมู่ 11 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0872046599
1467 6-53-05-03/1-0009 กลุ่มหัตถกรรมสตรีบ้านใหม่พัฒนา
86 หมู่ 6 ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0872022287
1468 6-53-06-02/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกพลังใหม่
75/5 หมู่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055486215
1469 6-53-07-04/1-0011 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเศษผ้า
233 หมู่ 1 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 018867660
1470 6-53-07-04/1-0012 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลท่าสัก
8/1 หมู่ 1 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1471 6-53-08-05/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำใสใต้
139/1 หมู่ 9 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055450631
1472 6-53-08-04/1-0025 กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม-ที่นอนบ้านเชียงแสน
33 หมู่ 1 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055450186
1473 6-53-08-03/1-0012 กลุ่มเย็บผ้าบ้านเหนือวัด
7/1 หมู่ 3 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1474 6-53-08-03/1-0013 กลุ่มผลิตเครื่องกันหนาวห้วยบ้านเก่า
174 หมู่ 3 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 095637329
1475 6-53-09-02/1-0012 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านแสนขัน หมู่ที่ 12
175/5 หมู่ 12 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0892688154
1476 6-53-09-02/1-0022 กลุ่มตัดเย็บเส้อผ้าบ้านถ้ำดิน
205/1 หมู่ 11 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1477 6-53-09-01/1-0050 พรมเช็ดเท้าบ้านร้องลึก ม.6 ต.ผักขวง
140 หมู่ 6 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1478 1-15-03-02/1-0017 กลุ่มเครื่องนอนหมอนบุปผาตำบลป่าโมก
198 หมู่ 2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 035623304
1479 1-15-04-04/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแม่ไก่
9 หมู่ 5 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0851718077
1480 1-15-06-01/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวีรไทย
8/1 หมู่ 2 ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 035631629
1481 6-61-01-14/1-0005 ผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านบุญลือ
92 หมู่ 1 ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 094986520
1482 6-61-01-04/1-0001 กลุ่มผ้าห่มนวมสุพรรณิกา
99/2 หมู่ 7 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0898593069
1483 6-61-01-13/1-0013 หัตถกรรมบ้านตากแดด
4 หมู่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0849451131
1484 6-61-02-01/1-0002 เย็บผ้าสำเร็จรูป หมู่ที่5 ต.ทัพทัน
15 หมู่ 5 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 095682882
1485 6-61-05-09/1-0001 กลุ่มทดผ้า และทดพรมเช็ดเท้า
91 หมู่ 1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 056502080
1486 6-61-05-03/1-0013 กลุ่มทอผ้าและกลุ่มเย็บผ้านวมบ้านเก้านิ้ว
1/1 หมู่ 4 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1487 6-61-08-03/1-0005 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น
13 หมู่ 2 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 078431953
1488 4-34-01-11/1-0001 ทอผ้าไหมบ้านหนองบ่อ
86 หมู่ 1 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 099860770
1489 4-34-01-01/1-0007 กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงวัดศรีประดู่
28 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0892810340
1490 4-34-02-02/1-0002 ท่อผ้าห่มใหมพรม
96 หมู่ 5 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 072519171
1491 4-34-04-18/1-0002 หัตถกรรม/จักสาน บ้านคูขาด หมู่ 3
119 หมู่ 3 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1492 4-34-04-12/1-0010 กลุ่มผลิตที่นอนปิคนิคบ้านนาแก้ว หมู่ 1
59 หมู่ 1 ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0819152861
1493 4-34-04-11/1-0013 กลุ่มทอ/แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านโนนดู่
3 หมู่ 10 ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0878764569
1494 4-34-04-16/1-0028 กลุ่มค้าขายเครื่องประดับและเครื่องนุ่งห่มบ้านอีต้อม
17/1 หมู่ 6 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0879654328
1495 4-34-05-12/1-0005 เย็บปักถักร้อยบ้านอุดมศิลป์
166 หมู่ 1 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1496 4-34-05-13/1-0011 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี บ้านบาก หมู่ที่ 2
2 หมู่ 2 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0810668513
1497 4-34-05-03/1-0040 กลุ่มจักสานบ้านนานกเขียน
88 หมู่ 13 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0846057098
1498 4-34-05-01/1-0048 ชมรมตลาดน้ำริมโขงเขมราฐ
1 หมู่ 7 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0804710987
1499 4-34-07-15/1-0007 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไวน์ หมู่ 15 ต.บัวงาม
329 หมู่ 15 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045248816
1500 4-34-07-01/1-0008 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสมสะอาด
108/2 หมู่ 27 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 092563194
1501 4-34-07-02/1-0003 ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านและอ.ส.ม. บ.โนนกระแต
18 หมู่ 11 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1502 4-34-07-21/1-0001 กลุ่มพัฒนาสตรี ต.ป่าโมง หมู่ 2
100 หมู่ 2 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 079653960
1503 4-34-07-15/1-0017 กลุ่มผลิตภัณฑ์แจกันไม้ไผ่บ้านบัวงาม 1/2
475 หมู่ 1 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0897504901
1504 4-34-07-10/1-0028 เย็บผ้าห่มกลุ่มแม่และสตรีบ้านคำสำราญ
166 หมู่ 8 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0843119769
1505 4-34-07-11/1-0038 พรมเช็ดเท้าหมู่บ้านบัวเทียม
124 หมู่ 9 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1506 4-34-07-17/1-0021 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีทอผ้าห่มไหมพรม
35 หมู่ 9 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1507 4-34-07-06/1-0017 สตรีสานตะกร้าพลาสติก
123 หมู่ 1 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1508 4-34-07-10/1-0039 กลุ่มทอเสื่อจากกกและเตย
177 หมู่ 1 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1509 4-34-07-10/1-0044 พัฒนาบทบาทกลุ่มสตรีหมู่ 3
220 หมู่ 3 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1510 4-34-08-01/1-0004 ทอผ้าห่มไหมพรม
23 หมู่ 8 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045379434
1511 4-34-08-05/1-0018 หัตกรรมบ้านทับไฮ
112 หมู่ 4 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1512 4-34-08-03/1-0018 เย็บผ้าห่มด้วยมือ
39 หมู่ 9 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0833717597
1513 4-34-08-04/1-0038 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านคำบอนสุขสันต์
11 หมู่ 14 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0851054625
1514 4-34-11-16/1-0051 ทอผ้าบ้านแดงสะพือ
2 หมู่ 3 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0898081169
1515 4-34-12-04/1-0003 ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้า
155 หมู่ 1 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1516 7-34-12-04/1-0011 กลุ่มทำผ้าเช็ดเท้า
63 หมู่ 13 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1517 4-34-14-11/1-0007 กลุ่มหัตถกรรมถักทอ บ้านหนองขุ่น หมู่ 11
207 หมู่ 11 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0867074228
1518 4-34-14-11/1-0008 หัตถกรรมถักทอบ้านผักกระย่า หมู่ 7
76 หมู่ 7 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0817906399
1519 4-34-15-01/1-0001 หมอนดวงใจแม่บ้านตำรวจวารินชำราบ
19 หมู่ 1 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045323527
1520 4-34-15-18/1-0005 ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านแสนสุข
177 หมู่ 2 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0899481693
1521 4-34-15-04/1-0007 หมอนขิต จิตใจงาม บ้านท่าลาด
157 หมู่ 1 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0
1522 4-34-15-18/1-0028 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านมงคลเจริญสุข
16 หมู่ 18 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 08354197545
1523 4-34-19-12/1-0008 กลุ่มสตรีหัตถกรรมบ้านโนนโพธิ์
252 หมู่ 18 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 08337474130
1524 4-34-20-01/1-0001 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านตาลสุม
1/1 หมู่ 11 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1525 4-34-20-06/1-0002 เย็บผ้าห่มเศษผ้าบ้านไฮหย่อง
40 หมู่ 5 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0892510754
1526 4-34-20-04/1-0001 เย็บผ้าห่มจากเศษผ้าบ้านคำเตย
18 หมู่ 5 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0878747631
1527 4-34-20-01/1-0007 เย็บผ้าห่มเศษผ้าบ้านตาลสุม
24 หมู่ 11 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045396134
1528 4-34-20-01/1-0008 เย็บที่นอนบ้านนามน
245 หมู่ 5 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0850427130
1529 4-34-20-01/1-0011 สตรีพัฒนาเย็บผ้าห่มจากเศษผ้าบ้านนามน
234 หมู่ 5 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1530 4-34-20-01/1-0013 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านนาห้วยแคน
111 หมู่ 3 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045936154
1531 4-34-20-01/1-0015 ทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาห้วยแคน
76 หมู่ 3 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0853112095
1532 4-34-20-04/1-0003 เย็บผ้าห่มจากเศษผ้าบ้านสร้างหว้า
33 หมู่ 8 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0898630517
1533 4-34-20-01/1-0020 ทอผ้าฝ้ายบ้านปากห้วย
9 หมู่ 7 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0881075614
1534 4-34-20-01/1-0036 ถักเปลจากเศษผ้าบ้านดอนตะลี
20 หมู่ 6 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1535 7-34-20-01/1-0011 ผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านทุ่งเจริญ
14 หมู่ 15 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0892856703
1536 4-34-21-02/1-0004 กลุ่มออมทร้พย์เพื่อการผลิตบ้านแก้งใต้ หมู่ 4
25 หมู่ 4 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0895852745
1537 4-34-21-02/1-0007 ทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนกระทอด
1 หมู่ 5 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0812983485
1538 4-34-21-01/1-0015 หัตถกรรมบ้านวังแซ
49 หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1539 4-34-21-01/1-0038 ทอเสื่อบ้านพะไล
104 หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0828712780
1540 4-34-26-02/1-0014 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแจ่วบองทุ่งศรีอุดม
182 หมู่ 2 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1541 4-34-26-02/1-0038 กลุ่มผ้าเช็ดเท้าบ้านโนนรัง
54 หมู่ 6 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1542 4-34-31-04/1-0007 สหภาพแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าอุบลราชธานี
139 หมู่ 12 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045304076
1543 4-34-31-01/1-0020 ถักเสื้อไหมพรมบ้านทุ่งหนองแต้
111 หมู่ 12 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0832234161
1544 1-14-03-12/1-0014 กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลพระนอน
62/1 หมู่ 5 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035285421
1545 1-14-10-04/1-0013 กลุ่มแม่บ้านมุสลิม เข้มแข็ง
41 หมู่ 1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0800437483
1546 1-14-10-03/1-0007 ผ้าสำเร็จรูปสามเมือง
40/50 หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0853774685
1547 1-14-12-07/1-0001 กลุ่มกระเป๋าผ้ามารวิชัย
87/4 หมู่ 5 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035292343
1548 1-14-13-05/1-0005 บุษกรเครื่องนอน
91 หมู่ 8 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์
1549 1-14-13-01/1-0002 ณัฐณิชาหมอนอิง
36 หมู่ 8 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์
1550 1-14-13-05/1-0018 กลุ่มอาชีพเทพมงคล
58/1 หมู่ 8 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0899861029
1551 1-14-16-03/1-0013 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บปักถักร้อย ต.สำพะเนียง
57 หมู่ 2 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0873659111