รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 1,713 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-01-03/1-0004 ผลิตพรมเช็ดเท้าและผ้าห่มตำบลปากแพรก
204/154 หมู่ 3 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0818696457
2 2-71-03-08/1-0002 ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบาติก อำเภอบ่อพลอย
19/2 หมู่ 14 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034581306
3 2-71-06-06/1-0007 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบ้านกร่างทอง
59 หมู่ 1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0812593276
4 2-71-06-03/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าแคสามัคคี
35 หมู่ 2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
5 2-71-07-06/1-0008 กลุ่มหัตถกรรมโครเชต์ ตำบลห้วยเขย่ง
25/2 หมู่ 7 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 090438182
6 2-71-07-05/1-0031 กลุ่มหัตถกรรมบ้านทุ่งนางครวญ
22/1 หมู่ 6 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0870673191
7 2-71-09-11/1-0007 กลุ่มกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนสาหร่ายทอง
91/1 หมู่ 2 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์
8 2-71-09-04/1-0023 เกษตรบ้านสระใหม่สามัคคีดอนเจดีย์
20 หมู่ 7 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0800225571
9 1-10-03-07/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรผสมผสานลำผักชีเคหะฉลองกรุง
101/340 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029885669
10 1-10-10-02/1-0008 ฉัตรหลวง(ณัชกร)
59/230 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029891870
11 1-10-11-02/1-0008 ชุดผ้าปูที่นอนมายดรีมพูนสินธานี 3
253/197 หมู่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029183751
12 1-10-13-02/1-0001 ถุงกระเป๋าลดโลกร้อน
248 หมู่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022214480
13 1-10-22-01/1-0005 เฟื่องฟ้าบาติก
17 หมู่ 3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024674068
14 1-10-33-01/1-0012 วิสาหกิจชุมชนคลองเตย
100/338 หมู่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0816974022
15 1-10-35-04/1-0001 กลุ่มเย็บกระเป๋าหิ้ว กระเป๋าสะพาย
77/9 หมู่ 7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 060107343
16 1-10-40-04/1-0005 พงศ์ภัคเบาะที่นอนสัตว์เลี้ยง
45/62 หมู่ 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023617035
17 1-10-49-02/1-0002 มิตรไมตรี 54
347 หมู่ 1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024262416
18 1-10-49-02/1-0003 กระต่ายสายรุ้ง
751 หมู่ 1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028703744
19 1-10-49-02/1-0007 น้ำปลาหวานบ้านคุณแดง
268 หมู่ 2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0816590906
20 5-81-05-05/1-0001 บาติกบากัน
23/5 หมู่ 2 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โทรศัพท์ 010911597
21 5-81-05-09/1-0001 บาติกสุขคีรี
51/3 หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โทรศัพท์
22 5-81-05-05/1-0005 ผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านนาแค
47 หมู่ 4 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โทรศัพท์ 067436512
23 6-62-01-17/1-0002 กลุ่มเย็บผ้าบ้านคลองแม่ลาย ม.3
244 หมู่ 3 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 098398421
24 6-62-01-12/1-0018 กลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบล นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
163/1 หมู่ 2 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0932494652
25 6-62-02-07/1-0003 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านโปร่งอิรัญ
153 หมู่ 7 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 010363562
26 6-62-02-07/1-0004 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านจิกราด
146 หมู่ 4 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055755278
27 6-62-02-07/1-0005 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านโปร่งอิรัญ2
63 หมู่ 7 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 07211579
28 6-62-02-07/1-0008 กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองชุมแสง
112 หมู่ 6 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 011816490
29 6-62-02-07/1-0009 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองลวก
209 หมู่ 8 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 010402646
30 6-62-02-07/1-0010 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองลวก
257 หมู่ 8 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 062138196
31 6-62-02-04/1-0002 กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าบ้านดงกระทิง
180 หมู่ 5 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055701060
32 6-62-02-01/1-0006 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านไทรงาม
22 หมู่ 3 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055737271
33 6-62-02-03/1-0022 วิสาหกิจชุมชนพรมเช็ดเท้าบ้านลานกระดี่ หมู่ 5
92 หมู่ 5 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
34 6-62-03-03/1-0012 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเย็บกระเป๋าสำเร็จรูป
104 หมู่ 13 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0895633108
35 6-62-03-03/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเย็บกระเป๋า หมู่ที่ 13
105 หมู่ 13 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0850516639
36 6-62-03-03/1-0017 บ้านแปลงสี่-แม่พืช
21/2 หมู่ 8 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0862177212
37 6-62-03-01/1-0013 กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หมู่ 26
117/1 หมู่ 26 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0878422857
38 6-62-04-09/1-0010 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านแสงธรรม
79 หมู่ 17 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0878381171
39 6-62-05-08/1-0001 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองกระทุ่ม
104 หมู่ 7 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055750532
40 6-62-06-09/1-0002 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนอำเภอพรานกระต่าย
18 หมู่ 3 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์
41 6-62-07-03/1-0025 กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก ม.5 หนองหลวง
204 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0896416502
42 9-62-07-04/1-0010 กลุ่มผลิตผ้าห่มจากผ้าสำลีหมู่1ตำบลโนนพลวง
31 หมู่ 1 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0862124603
43 6-62-09-01/1-0035 กลุ่มถักกระเป๋าแฟชั่นเชือกร่ม
80/1 หมู่ 8 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 080842906
44 6-62-10-01/1-0009 หัตถกรรมเศษฐกิจชุมชนบ้านบึงบ้าน
7 หมู่ 7 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0879897180
45 6-62-11-01/1-0016 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรมเช็ดเท้าโกสัมพี
4/3 หมู่ 5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0831625810
46 4-46-01-08/1-0003 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องนอนบ้านบึงวิชัย ม.4
19 หมู่ 4 ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 072170471
47 4-46-01-16/1-0010 กลุ่มที่นอนหมอนขิตบ้านหนองกลางโคก ม.2 ต.กลางหมื่น
76 หมู่ 2 ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
48 4-46-01-08/1-0006 กลุ่มเย็บผ้าห่มที่นอนปิ๊กนิก
106 หมู่ 8 ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 092751873
49 4-46-01-06/1-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพท่าสีดา
53 หมู่ 9 ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 095708453
50 4-46-01-15/1-0011 กลุ่มทอเสื่อท่าลำดวนสามัคคี
56 หมู่ 7 ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
51 4-46-01-04/1-0014 หัตถกรรมใหมพรม หมู่ 7 ต.ไผ่
182 หมู่ 7 ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
52 4-46-02-02/1-0002 กลุ่มตัดเย็บผ้าไหมจีวร ม.3 ต.ยอดแกง
69 หมู่ 3 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
53 4-46-03-05/1-0001 การทอผ้าห่มทอมือ ตำบลธัญญา
84 หมู่ 12 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
54 4-46-03-08/1-0004 กลุ่มเย็บหมอนหนุนศรีษะ บ. เสมา
28 หมู่ 7 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 079502334
55 4-46-03-08/1-0007 กลุ่มเกษตรทอผ้าไหมพรม บ้านหนองแปน
22 หมู่ 2 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 060288080
56 4-46-03-03/1-0001 กลุ่มทำที่นอนหมอนขิด บ้านด่านเหนือ
116 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 017391434
57 4-46-03-03/1-0003 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ
116 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043899231
58 4-46-03-03/1-0004 กลุ่มเย็บที่นอนหมอนขิดบ้านโพนงาม
49 หมู่ 8 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0833405270
59 4-46-03-08/1-0013 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าบ้านนาเชือก
5 หมู่ 5 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0821243199
60 4-46-03-01/1-0005 การแปรรูปเสื่อกกและแปรรูปผ้า
9 หมู่ 9 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
61 4-46-03-03/1-0006 กลุ่มเย็บไส้หมอน ม.3
19 หมู่ 3 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
62 4-46-03-03/1-0022 กลุ่มเย็บไส้หมอนขิด ม.9
66 หมู่ 9 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0844207077
63 4-46-03-04/1-0023 กลุ่มอาชีพบ้านโนนเมือง ม.12
79 หมู่ 12 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0828416514
64 4-46-04-02/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าเขืองหมู่ที่5
3 หมู่ 5 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
65 4-46-04-02/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเรียง
21 หมู่ 9 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043848945
66 4-46-04-02/1-0019 กลุ่มผลิตไส้หมอนขิด
56 หมู่ 4 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0852747597
67 4-46-05-06/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวงทอง
8 หมู่ 11 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062422729
68 4-46-06-01/1-0010 แม่บ้านม่วงไข่รวมใจพัฒนา
7 หมู่ 5 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 062387063
69 4-46-07-15/1-0001 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เย็บหมอนขิดที่นอน
92 หมู่ 4 ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 072188341
70 4-46-07-12/1-0004 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกโคกแย้
91 หมู่ 5 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
71 4-46-07-01/1-0009 งานฝีมือ บ้านดงบ่อ หมู่ 10
159 หมู่ 10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
72 4-46-07-07/1-0006 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง หมู่ที่ 9
85 หมู่ 9 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
73 4-46-07-08/1-0014 กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหมบ้านโนนชาด
34 หมู่ 3 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
74 4-46-07-08/1-0015 เย็บที่นอนหมอนขิด หมู่ 2 หนองอิเฒ่า
6 หมู่ 2 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
75 4-46-07-02/1-0011 กลุ่มเย็บผ้าห่มกันหนาวและผ้าห่มไหมพรม
159 หมู่ 2 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
76 4-46-07-02/1-0012 กลุ่มทำผ้าห่มกันหนาวและผลิตภัณฑ์จากผ้าทุกชนิด
133 หมู่ 5 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
77 4-46-07-08/1-0016 กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรม ตำบลหนองอิเฒ่า
67 หมู่ 6 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
78 4-46-07-04/1-0014 แฮนเมคดีไซด์ (Hand make Design)
246 หมู่ 7 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
79 4-46-07-02/1-0017 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าห่ม คำฝ้าย
229 หมู่ 1 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0862196696
80 4-46-07-02/1-0018 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้าห่ม
48 หมู่ 1 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0827412256
81 4-46-07-02/1-0019 กลุ่มผลิภัณฑ์แปรรูปผ้าทีซี
66 หมู่ 2 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0878618332
82 4-46-07-02/1-0020 กลุ่มแม่บ้านนิดาผ้าห่ม
35 หมู่ 6 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
83 4-46-07-10/1-0017 คนรักษ์บ้านน้อยบึงอร่าม
95 หมู่ 8 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
84 4-46-07-08/1-0018 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนขิดชุมชน
20 หมู่ 6 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
85 4-46-07-15/1-0019 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าแม่ทองบ้านหนองหมากฟัด
11 หมู่ 9 ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
86 4-46-07-01/1-0054 กลุ่มโบว์รักเสริมสุข ตำบลยางตลาด
61 หมู่ 14 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
87 4-46-07-02/1-0032 กลุ่มผ้าห่มนวมไอริน
41 หมู่ 10 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
88 4-46-07-02/1-0034 กลุ่มผ้าห่มนวมบุษบา
195 หมู่ 6 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
89 4-46-07-02/1-0035 กลุ่มผ้าห่มนวมสุวิพงษ์
81 หมู่ 2 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
90 4-46-07-02/1-0036 กลุ่มผ้าห่มนวมอรชร
81 หมู่ 2 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
91 4-46-08-03/1-0007 ทอผ้าพื้นเมืองลายทองวาส
44 หมู่ 7 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 070413855
92 4-46-08-05/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกกลางเหนือ
29 หมู่ 5 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 016616330
93 4-46-08-04/1-0002 ผลิตภัณท์วิไลวรรณ
20 หมู่ 7 ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 092796999
94 4-46-08-03/1-0009 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากุดโดน
7 หมู่ 8 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 011863832
95 4-46-08-02/1-0031 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอพรมเช็ดเท้า
16 หมู่ 10 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872134963
96 4-46-09-07/1-0003 กลุ่มแปรรูปปลาบ้านโนนสวาท
28 หมู่ 6 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
97 4-46-10-09/1-0005 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าบ้านโคก
85 หมู่ 6 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 049530721
98 4-46-10-09/1-0007 ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนและผ้าทอพื้นบ้าน บ้านหนองม่วง หมู่.9
92 หมู่ 9 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
99 4-46-11-01/1-0009 ศูนย์หัตถกรรมชุมชนประภาภรณ์
169 หมู่ 1 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043877100
100 4-46-12-01/1-0001 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าหนองหว้า หมู่ 9
45 หมู่ 9 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 072186425
101 4-46-12-09/1-0022 กลุ่มอาชีพหนองหิน หมู่ 4
65 หมู่ 4 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0
102 4-46-12-01/1-0013 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ม.13
78 หมู่ 13 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
103 4-46-12-06/1-0026 กลุ่มเย็บผ้าห่ม ม.13
10 หมู่ 13 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0872336173
104 4-46-17-01/1-0012 กลุ่มเกษตรเลี้ยงหมูและพลังงานทดแทน หมู่ 5 บ้านด่านแต้
1 หมู่ 5 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0883693926
105 4-40-01-15/1-0001 แปรรูปเศษผ้าบ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป็ด
82 หมู่ 4 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 094213141
106 4-40-01-07/1-0003 ผลิตภัณฑ์ลายขิดตำบลพระลับ
88 หมู่ 11 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043326229
107 4-40-01-07/1-0010 เย็บผ้าบ้านผือ
30 หมู่ 9 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043328676
108 4-40-01-03/1-0016 เกษตรอุสาหกรรมแปรรูปครบวงจร
178 หมู่ 7 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0862260302
109 4-40-01-03/1-0031 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า ตำบลโคกสี
52 หมู่ 14 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0873577524
110 4-40-02-04/1-0001 ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านเขื่อน
5/4 หมู่ 4 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 062299044
111 4-40-04-05/1-0001 กลุ่มบ้านหนองหอย ม.6 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
161 หมู่ 6 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
112 4-40-04-05/1-0004 กลุ่มตัดเย็บบ้านเทพเทวัญ
131/1 หมู่ 13 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 094218149
113 4-40-04-07/1-0001 พัฒนาแม่บ้านบ้านหนองแวง
62 หมู่ 18 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 095103020
114 4-40-04-05/1-0015 ตัดเย็บลีลา
196 หมู่ 10 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
115 4-40-04-05/1-0017 กลุ่มอาชีพเทพเทวัญผ้าประดิษฐ์
81 หมู่ 13 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043388186
116 4-40-05-07/1-0001 ทอหมวกไหมพรมบ้านไชยสอ ต.ไชยสอ
345 หมู่ 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
117 4-40-05-12/1-0008 ทอผ้าสีธรรมชาติบ้านสมบูรณ์สุข
18 หมู่ 6 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
118 4-40-05-05/1-0012 สตรีพรมเช็ดเท้า
14 หมู่ 4 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
119 4-40-06-07/1-0037 กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าบ้านอ่างทองหมู่1
50 หมู่ 1 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0897155343
120 4-40-06-01/1-0032 เย็บผ้าห่มปักนวม ต.สีชมพู
231 หมู่ 13 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
121 4-40-06-06/1-0043 กลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้า บ้านหนองทุ่ม
24 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0879814562
122 4-40-07-09/1-0003 กลุ่มทอเสื่อบ้านทรายมูล
49 หมู่ 2 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 017995742
123 4-40-07-10/1-0007 กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านท่ามะเดื่อ
171 หมู่ 8 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
124 4-40-07-07/1-0011 เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายประเภททักถอ
89 หมู่ 4 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
125 4-40-09-02/1-0001 แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านหนองกุงใหญ่
4 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
126 4-40-09-02/1-0003 ไข่เค็มใบเตย บ้านผักหนาม
126 หมู่ 14 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251303
127 4-40-09-10/1-0001 พัฒนาฝีมือพิตานัลท์
14 หมู่ 6 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072373480
128 4-40-09-02/1-0004 กลุ่มชุมชนมะม่วงดอง บ้านหนองแวงกุง
197 หมู่ 5 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 011968082
129 4-40-09-02/1-0005 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านผักหนาม ม.8
132 หมู่ 8 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0
130 4-40-09-02/1-0007 ปลูกไม้เศรษฐกิจเวียงคำฟ้าบ้านผักหนาม ม.4/1
126 หมู่ 4 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043251303
131 4-40-09-02/1-0014 นวดแผนโบราณ บ้านหนองกุงใหญ่
4 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
132 4-40-09-10/1-0011 ภูโนกระนวน
105 หมู่ 5 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
133 4-40-09-12/1-0004 ไม้เศรษฐกิจกระนวน
72 หมู่ 6 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
134 4-40-10-05/1-0024 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านละว้า ม.6
214 หมู่ 6 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
135 4-40-11-01/1-0028 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนเหลื่อม ม.4
24/2 หมู่ 4 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
136 4-40-12-01/1-0005 กลุ่มผ้าห่มนวมชุมชนศรีเมือง
26/1 หมู่ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
137 4-40-12-03/1-0012 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเย็บผ้าอุตสาหกรรม ตำบลโจดหนองแก
50 หมู่ 2 ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
138 4-40-13-05/1-0030 กลุ่มทำกระเป๋าสานบ้านนาโพธิ์ ม.2
316 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0831340653
139 4-40-13-02/1-0058 ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านใหม่นาเพียงพัฒนา
100 หมู่ 14 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
140 4-40-14-06/1-0007 ถักผ้า หมู่ที่ 9 ตำบลทางขวาง
9 หมู่ 9 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
141 4-40-14-06/1-0035 ทอผ้ามัดหมี่โทเรบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลทางขวาง
35 หมู่ 3 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
142 4-40-14-02/1-0042 แม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว หมู่ 12 ตำบลก้านเหลือง
71 หมู่ 12 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
143 4-40-16-08/1-0001 ทอผ้ามัดหมี่บ้านเขาน้อย
150 หมู่ 8 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 060056817
144 4-40-16-06/1-0003 ทอผ้าฝ้ายบ้านหัวฝาย
41 หมู่ 12 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 062184431
145 4-40-16-02/1-0023 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง
50 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 072271192
146 4-40-16-01/1-0030 งานหัตถกรรมกลุ่มสภาชุมชนบ้านเรือ
5 หมู่ 1 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
147 4-40-16-17/1-0004 กลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝากภูเวียง
208 หมู่ 3 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
148 4-40-20-01/1-0012 อุตสาหกรรมในครัวเรือน
87/1 หมู่ 3 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043396070
149 4-40-20-05/1-0018 แม่บ้านห้วยซ้อมิตรสัมพันธ์
318 หมู่ 5 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043914077
150 4-40-20-05/1-0027 เย็บผ้าบ้านห้วยซ้อ
148 หมู่ 5 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 017430263
151 4-40-20-05/1-0047 ทอเสื่อพื้นบ้านผาน้ำทิพย์
50 หมู่ 8 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
152 4-40-20-01/1-0026 เย็บผ้าห่มบ้านท่าขาม
35 หมู่ 4 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
153 4-40-21-04/1-0019 ผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรและสิ่งทอ
243 หมู่ 7 ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0894211596
154 4-40-21-05/1-0031 กลุ่มหัตถกรรมและแปรรูปอาหารบ้านโสกขาแก้ว
173 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
155 4-40-21-05/1-0033 ผลิต ผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านโสกขาแก้ว
155 หมู่ 3 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
156 4-40-21-04/1-0020 กลุ่มผลิตผ้าห่มใยสังเคราะห์
225 หมู่ 7 ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0835616491
157 4-40-22-04/1-0022 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโนนสะอาด
4 หมู่ 6 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0854556619
158 4-40-23-01/1-0057 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านหนองแวง ม.14
5/1 หมู่ 14 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0832859705
159 4-40-26-01/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไหมพรมประดิษฐ์เวียงเก่า
72 หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
160 3-22-09-02/1-0020 งานฝีมืองานประดิษฐ์ตำบลวังโตนด
225 หมู่ 5 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0917538323
161 3-24-03-06/1-0004 กลุ่มเย็บผ้าบ้านคลองหกวา
15 หมู่ 12 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0858394470
162 3-24-03-06/1-0019 กลุ่มเย็บกระเป๋าหมู่ 7
41 หมู่ 7 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0861585614
163 3-24-05-14/1-0007 กลุ่มเกษตรกรสามัคคี
16 หมู่ 3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0892461155
164 3-24-08-02/1-0003 แม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเหียง
20 หมู่ 18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0862793264
165 3-24-08-01/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง
245 หมู่ 5 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 060811416
166 3-24-10-02/1-0001 ผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านห้วยตะปอก
553 หมู่ 9 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 090717891
167 1-18-01-07/1-0004 กลุ่มทำที่นอนบ้านดักคะนนพัฒนา
292 หมู่ 10 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 056423239
168 1-18-04-03/1-0015 กลุ่มเย็บผ้าเอนกประสงค์
57 หมู่ 3 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0814026900
169 1-18-07-03/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่อผ้าบ้านสะพานหิน
230 หมู่ 1 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทรศัพท์
170 1-18-08-01/1-0008 กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่งหมู่ที่9
135/1 หมู่ 9 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 056435074
171 3-20-04-08/1-0013 พัทยาหัตถกรรม
131/5 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0869575819
172 3-20-06-06/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมอนนาง
51 หมู่ 6 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 094984634
173 3-20-06-16/1-0014 กลุ่มเพ้นท์ผ้าพฤกษาบาติก ตำบลหนองเหียง
82/1 หมู่ 6 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0818647628
174 3-20-07-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก
188/23 หมู่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0816383015
175 3-20-07-05/1-0014 หัตถกรรมสตรีรักษ์โลก ( ECO LADY )
514/2 หมู่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0818642304
176 3-20-09-02/1-0010 บ้านบาติก ม. 7 เขาชีจรรย์
14/5 หมู่ 7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0851311208
177 3-20-09-01/1-0012 บาติกกรมปืน
912/111 หมู่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0817817131
178 3-20-09-01/1-0013 แม่บ้านเกษตรกรหนองระกำ
85/78 หมู่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0800151624
179 6-50-01-11/1-0007 ดรุณี ดีไชน์
150/6 หมู่ 1 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
180 6-50-01-07/1-0009 กลุ่มสตรี 700 ปี
226/181 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0810235559
181 6-50-01-03/1-0007 กลุ่มภูมิปัญญาบ้านเขิน
79/7 หมู่ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053203706
182 6-50-05-03/1-0006 กลุ่มเย็บผ้าบ้านตลาดใหม่ (เขื่อนแม่กวง) หมู่ 2
152/202 หมู่ 2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 068593510
183 6-50-05-06/1-0009 กลุ่มเย็บผ้าบ้านป่าดู่
36 หมู่ 1 ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053495927
184 6-50-05-05/1-0003 กลุ่มตัดเย็บดอกแดง
61 หมู่ 1 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053865878
185 6-50-05-03/1-0010 กลุ่มพรมเช็ดเท้าและผ้านวม
34 หมู่ 2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0801224714
186 6-50-05-01/1-0012 กลุ่มหัตถกรรม ผ้าทอมือ จักสาน งานฝีมือ
88 หมู่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053865484
187 6-50-05-02/1-0035 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่ารั้ว
48/1 หมู่ 7 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899545284
188 6-50-05-01/1-0027 โพธิ์ทองพัฒนา จ.เชียงใหม่
105/3 หมู่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053865618
189 6-50-06-13/1-0009 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าบ้านหนองผึ้ง ม.18 ต.อินทขิล 49
228 หมู่ 18 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 013860186
190 6-50-06-05/1-0009 กลุ่มผู้ผลิตของใช้ที่ทำด้วยผ้าบ้านผึ้ง ต.แม่หอพระ
7/1 หมู่ 3 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0869133881
191 6-50-06-02/1-0010 กลุ่มประดิษฐ์ของชำร่วยบ้านห้วยชมพู
49 หมู่ 8 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 032042080
192 6-50-06-01/1-0008 กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองกอก หมู่ 6
14/1 หมู่ 6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
193 6-50-07-08/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบนพื้นที่สูง
50 หมู่ 7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 071722572
194 6-50-07-08/1-0007 กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านโป่งแยงนอก
2 หมู่ 2 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053879198
195 6-50-07-06/1-0009 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์
104/1 หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053301234
196 6-50-07-01/1-0010 ศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี
514/1 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053862723
197 6-50-07-05/1-0009 กลุ่มหัตถกรรมบ้านแม่ก๊ะเปียง
15 หมู่ 8 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053229804
198 6-50-07-10/1-0008 เพ็ญศิริผ้าม่าน
58/31 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053891271
199 6-50-07-10/1-0010 กลุ่มหัตถกรรมเศษผ้าเอนกประสงค์ป่าแงะ
22 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
200 6-50-07-03/1-0021 สะลีศรีทอง
76 หมู่ 5 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053376186
201 6-50-07-09/1-0021 พลอยรุ่ง
24/2 หมู่ 4 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0894295584
202 6-50-07-02/1-0018 บ้านหัวดง หมู่ ๓
84 หมู่ 3 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0834446779
203 6-50-07-03/1-0033 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านป่าติ้ว
148/1 หมู่ 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0896369730
204 6-50-07-02/1-0019 กลุ่มข้าวฮางงอกครบวงจร
162 หมู่ 5 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0810351143
205 6-50-09-03/1-0005 ตัดเย็บเสื้อผ้าและทอพรมเช็ดเท้าบ้านหัวนา
17 หมู่ 6 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0808587242
206 6-50-09-06/1-0046 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านต้นส้านใน หมู่ที่ ๑๗ ต.สันทราย
36 หมู่ 17 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861832647
207 6-50-10-02/1-0030 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านดงหมู่ 5
63 หมู่ 5 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0857238712
208 6-50-10-06/1-0007 กลุ่มพัฒนาฝีมือเพื่อประกอบอาชีพเสริมบ้านป่าก๊อ
119 หมู่ 4 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0811792508
209 6-50-10-03/1-0025 กลุ่มแม่บ้านตำบลสันต้นหมื้อ
212 หมู่ 3 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0892669678
210 6-50-10-06/1-0022 กลุ่มเย็บผ้าห่มนวมบ้านใหม่โพธิ์งาม
42 หมู่ 6 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0913082634
211 6-50-10-06/1-0023 กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านป่าแดง
61 หมู่ 5 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0932408788
212 6-50-10-07/1-0027 กลุุ่่มตัดเย็บผ้าเอนกประสงค์บ้านสันผักหละ
127 หมู่ 5 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861150969
213 6-50-10-07/1-0028 กลุ่มเย็บผ้าเอนกประสงค์บ้านสันโค้ง
169 หมู่ 6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0801312839
214 6-50-10-06/1-0024 กลุ่มเย็บผ้าเอนกประสงค์บ้านป่าก๊อ หมู่ 4
51 หมู่ 4 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0932533249
215 6-50-11-08/1-0007 กลุ่มเย็บผ้าวัดสหกรณ์
134 หมู่ 9 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 061957606
216 6-50-11-04/1-0002 กลุ่มถักทอล้านนา
229 หมู่ 3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 099987675
217 6-50-11-09/1-0014 เลดี้ดีไซต์ร่มเกล้า
211 หมู่ 10 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 095546320
218 6-50-11-03/1-0008 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและเย็บปักถักร้อย ต.ป่าตุ้ม
16 หมู่ 6 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899977696
219 6-50-12-07/1-0016 ตัดเย็บผ้าเมืองต้นฝ้ายทุ่งเสี้ยว
435 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 829276
220 6-50-12-10/1-0009 ผลิตภัณฑ์ผ้านวมเย็บมือบ้านแม่กุ้งหลวง
318 หมู่ 6 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0813877644
221 6-50-12-02/1-0016 กฤตยาเสื้อกิจกรรมโปโล
124 หมู่ 1 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0806711365
222 6-50-12-04/1-0019 กลุ่มเย็บผ้านวมสันคะยอม
57/1 หมู่ 3 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053824896
223 6-50-12-10/1-0056 กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมผ้าห่มบ้านแม่กุ้งหลวง
2 หมู่ 6 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0817659995
224 6-50-12-05/1-0049 กลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านแม่ก๊า
31 หมู่ 12 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0817247697
225 6-50-12-10/1-0059 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มบ้านแม่กุ้งหลวง
225/2 หมู่ 6 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053312231
226 6-50-14-09/1-0021 กลุ่มเย็บผ้าเทพนิมิต
94/2 หมู่ 9 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0873032844
227 6-50-14-09/1-0022 กลุ่มเย็บผ้าบ้านดง
47 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 057061618
228 6-50-14-09/1-0023 กลุ่มเย็บผ้าแสงโกม
91 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053849478
229 6-50-14-09/1-0028 กลุ่มเย็บผ้าสายสัมพันธ์
47 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0871801022
230 6-50-14-09/1-0024 กลุ่มเย็บผ้าสตรีสลีงาม
130 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
231 6-50-14-09/1-0025 กลุ่มแม่บ้านริมคลองศรีงาม
183 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053849810
232 6-50-14-09/1-0030 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหนองมะจับ
171 หมู่ 1 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053849615
233 6-50-14-09/1-0031 กลุ่มเย็บผ้าริมปิง
259 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053849478
234 6-50-14-09/1-0032 กลุ่มเย็บผ้าตำบลแม่แฝก
113 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 057061618
235 6-50-18-01/1-0028 กลุ่มสตรีเย็บผ้านวมบ้านตุงลอย
151 หมู่ 4 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
236 6-50-19-06/1-0010 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสันป่าสัก ต.หนองแฝก
144 หมู่ 2 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0894352271
237 6-50-22-05/1-0047 กลุ่มหัตถกรรมบ้านดอนเปา
271/1 หมู่ 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0831561088
238 6-50-23-03/1-0001 กลุ่มหัตถกรรมแม่ออน
85/2 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053859344
239 6-50-23-01/1-0003 กลุ่มผลิตกระดาษสาบ้านแม่ป่าขาง
123 หมู่ 10 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 058634366
240 6-50-23-02/1-0003 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านทุ่งเหล่า
21 หมู่ 1 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053859201
241 6-50-23-03/1-0022 บ่อน้ำอุ่น
15 หมู่ 8 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0873032139
242 4-36-01-11/1-0006 ผ้าไหมมัดหมี่และผ้าโทเร หมู่ที่ 8 ตำบลลาดใหญ่
636 หมู่ 8 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044801219
243 4-36-01-11/1-0007 เพิ่มผลสิ่งทอลาดใหญ่
189 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044801396
244 4-36-01-05/1-0004 กลุ่มออมทรัพย์บ้านแก้งจิก หมู่ 7
3 หมู่ 7 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 072465635
245 4-36-01-18/1-0005 กลุ่มสตรีแม่บ้านงานฝีมือ
234/2 หมู่ 8 ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 058565481
246 4-36-01-12/1-0002 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนหัน
9 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 072557169
247 4-36-01-16/1-0014 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และแปรรูปอาหาร
120 หมู่ 6 ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 017907849
248 4-36-01-05/1-0018 kitty Bedding
11/1 หมู่ 4 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
249 7-36-01-09/1-0012 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติคนาวัง
362 หมู่ 3 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0934482443
250 4-36-03-07/1-0005 กลุ่มทอผ้าห่มกันหนาว หมู่ 6
207 หมู่ 6 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044867162
251 4-36-03-09/1-0013 กลุ่มทอผ้าไหมพรมหนองบัวบานเย็นพัฒนา
12 หมู่ 7 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0852519560
252 4-36-04-03/1-0002 ทอผ้าบ้านเดื่อ
55 หมู่ 16 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 048251040
253 4-36-04-10/1-0014 ทอผ้าพันคอ
134 หมู่ 5 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 084410617
254 4-36-04-04/1-0023 กลุ่มเย็บปักบ้านเป้า หมู่ที่ 7
189 หมู่ 7 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0892297812
255 4-36-04-04/1-0029 กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมพรม หมู่ที่ 9
46 หมู่ 9 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0817304229
256 4-36-04-04/1-0031 กลุ่มหัตถกรรมพรมเช็ดเท้าบ้านหญ้านาง
222 หมู่ 2 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0892767568
257 4-36-04-04/1-0043 กลุ่มทอหมวกไหมพรมบ้านเป้า
72 หมู่ 1 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0815935600
258 4-36-05-09/1-0002 กลุ่มผ้าทอมือโนนสะอาดท่าใหญ่
63 หมู่ 3 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 099450305
259 4-36-05-01/1-0030 กลุ่มแม่บ้านไทยเจริญ
25 หมู่ 13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
260 4-36-07-01/1-0009 ตัดเย็บผ้าห่มหนองโสนพัฒนา
101 หมู่ 15 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0812078311
261 4-36-08-04/1-0001 ภูเชียงทา
179 หมู่ 3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044897052
262 4-36-08-02/1-0005 หัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัวท่าโป่ง
445/1 หมู่ 4 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044810118
263 4-36-08-01/1-0003 ทอผ้าฝ้ายหนึ่งห้าสามัคคี
216/2 หมู่ 9 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 019778735
264 4-36-09-04/1-0047 กลุ่มเศรษฐกิจบ้านโคกกระเบื้องไห
158 หมู่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
265 4-36-10-01/1-0023 กลุ่มชุมชนที่ 5 สามัคคีสตรีทอผ้า เปลญวน เทศบาลภูเขียว
486/1 หมู่ 1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0876497942
266 4-36-10-01/1-0030 กลุ่มถักหมวกไหมพรมเจ้าพ่อเทศบาลตำบลภูเขียว
19/3 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0874582706
267 4-36-10-10/1-0037 กลุ่มแปรรูปอาหารและหัตถกรรมบ้านหนองคัน
140 หมู่ 2 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0874466274
268 4-36-11-02/1-0007 กลุ่มทอหมวกไหมพรมบ้านโจด
171 หมู่ 6 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044865107
269 4-36-11-05/1-0005 ทอหมวกไหมพรมบ้านหนองคู ม.1 ตำบลหนองคู
97 หมู่ 1 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
270 4-36-11-05/1-0006 ทอหมวกไหมพรมบ้านโนนสะอาด
33 หมู่ 4 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0828690619
271 4-36-11-01/1-0040 หัตถกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าเขาสูง
96/1 หมู่ 4 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0897169408
272 4-36-11-01/1-0033 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 413
21 หมู่ 13 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
273 4-36-11-01/1-0034 กลุ่มสตรีถักทอผ้าหัวนานคร
92 หมู่ 13 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
274 4-36-11-05/1-0013 หัตถกรรมชุมชนบ้านสว่างนิคม
59 หมู่ 9 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
275 4-36-11-02/1-0023 กลุ่มแม่บ้านทอหมวกไหมพรมหินลาดโนนกุศล
22 หมู่ 18 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0801933926
276 4-36-11-04/1-0006 ทอหมวกไหมพรมบ้านเหล่าน้อย
34 หมู่ 8 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0833638937
277 4-36-11-04/1-0009 ทอหมวกไหมพรมหนองเม็ก
264 หมู่ 3 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
278 7-36-11-04/1-0010 ทอหมวกไหมพรมบ้านดอนดู่
195 หมู่ 5 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
279 4-36-12-10/1-0004 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าหนองแก
290 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
280 4-36-12-10/1-0009 หัตถกรรมสิ่งทอ
3 หมู่ 3 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0817096504
281 4-36-12-10/1-0011 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโปร่ง
62 หมู่ 2 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
282 4-36-12-10/1-0016 ทอผ้าห่มไหมพรมบ้านสระแคน
75 หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0892411274
283 6-57-01-15/1-0007 ทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ดอยลาน
325 หมู่ 21 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053694147
284 6-57-01-11/1-0004 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 9 บ้านปางกอก
89 หมู่ 9 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053726299
285 6-57-01-11/1-0006 กลุ่มจักสานบ้านปางกอก
6 หมู่ 9 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053726370
286 6-57-01-18/1-0009 เย็บผ้าเช็ดเท้าและผ้าห่ม หมู่ 2
138 หมู่ 2 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053700233
287 6-57-01-15/1-0022 ทำเครื่องนอนทรายงามใต้ หมู่ 19
335 หมู่ 19 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 095552160
288 6-57-01-15/1-0036 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 18 บ้านโป่งเกลือใต้
365 หมู่ 12 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871787192
289 6-57-01-15/1-0037 พรมเช็ดเท้า หมู่ 8 บ้านดอนเจริญ
72 หมู่ 8 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
290 6-57-01-15/1-0041 เย็บเสื้อ - กางเกง
106 หมู่ 14 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0843708808
291 6-57-01-13/1-0062 ตัดเย็บผ้าห่มบ้านร่องเบ้อ หมู่ 12 กลุ่ม 1
285 หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0819509294
292 6-57-01-13/1-0063 ตัดเย็บผ้าห่มบ้านร่องเบ้อ หมู่ 12 กลุ่ม 2
214 หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0832003141
293 6-57-01-11/1-0021 อาชีพทำผ้าบ้านปางกอก
6 หมู่ 9 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0818393166
294 6-57-01-11/1-0026 กลุ่มงานผ้าบ้านเมืองรวง หมู่ 5
16 หมู่ 5 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0892633457
295 6-57-01-11/1-0027 กลุ่มเย็บผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์หมู่ 9 บ้านปางกอก
81 หมู่ 9 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861958421
296 6-57-01-13/1-0074 แม่บ้านเกษตรกรเย็บผ้าห่ม
288 หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0869211571
297 6-57-01-11/1-0030 เย็บผ้าและผ้าห่มนวม ตำบลแม่กรณ์
92 หมู่ 9 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053726298
298 6-57-01-11/1-0031 แปรรูปผ้าและผ้าห่มนวม บ้านปางกอก
64 หมู่ 9 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
299 6-57-01-13/1-0093 เย็บผ้า - ทอผ้า หมู่ 4
80 หมู่ 4 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0894298510
300 6-57-01-13/1-0095 ตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนโป่งฮึ้ง
97 หมู่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0898531454
301 6-57-01-13/1-0096 เย็บผ้าโป่งฮึ้ง 1
99 หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0856233238
302 6-57-01-13/1-0097 เย็บผ้า ม.26 โป่งฮึ้ง
39 หมู่ 26 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0810323924
303 6-57-01-11/1-0043 ตัดเย็บผ้าบ้านปางป่าอ้อ
49 หมู่ 11 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0857121485
304 6-57-01-11/1-0045 ธารน้ำใจ ตำบลแม่กรณ์
66 หมู่ 13 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895616325
305 6-57-01-11/1-0046 หัตถกรรม หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง
145 หมู่ 13 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871738892
306 6-57-01-02/1-0057 งานผ้าเกาะลอย
172/7 หมู่ 21 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0882692356
307 6-57-01-11/1-0049 ตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านปางริมกรณ์
52 หมู่ 10 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0857121483
308 6-57-02-06/1-0002 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านสมานมิตร
151 หมู่ 1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 050305681
309 6-57-02-06/1-0016 ตัดเย็บเสื้อผ้าจอเจริญ
147 หมู่ 4 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0866656270
310 6-57-02-06/1-0044 ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตำบลดอนศิลา
124 หมู่ 2 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053736053
311 6-57-02-03/1-0054 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ต.ผางาม
49 หมู่ 7 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053191332
312 6-57-03-05/1-0096 กลุ่มถักโคเชต์ หมู่ที่ 16
290 หมู่ 16 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861691223
313 6-57-04-13/1-0012 กลุ่มเย็บที่นอนแม่มาลี
124 หมู่ 2 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053954260
314 6-57-04-10/1-0008 กลุ่มเย็บผ้า อบต.หงาว
189 หมู่ 4 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 059696333
315 6-57-04-05/1-0008 กลุ่มเย็บผ้าห่ม นวมบ้านป่ากุ้ก
51 หมู่ 7 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 095584498
316 6-57-04-05/1-0021 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันทราย หมู่ที่ 9
1 หมู่ 9 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
317 6-57-04-05/1-0022 กลุ่มส่งเสริมอาชีพตัดเย็บผ้า
33 หมู่ 4 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
318 6-57-04-05/1-0023 เย็บผ้าแปรรูป หมู่ 12
34 หมู่ 12 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 011645816
319 6-57-04-01/1-0014 กลุ่มถักผ้า หมู่ 17
74 หมู่ 17 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 099526640
320 6-57-04-12/1-0012 กลุ่มตัดเย็บบ้านทุ่งสง่า
59 หมู่ 9 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 098543397
321 6-57-04-09/1-0027 ฟื้นฟูส่งเสริมอาชีพสูงอายุ ม.4
124 หมู่ 4 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053189106
322 6-57-04-05/1-0031 ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านป่าก๊อ หมู่ 7
51 หมู่ 7 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895584498
323 6-57-04-05/1-0042 กลุ่มเย็บผ้าห่ม-พรมเช็ดเท้า
14 หมู่ 4 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
324 6-57-04-05/1-0043 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าสันทราย หมู่ 9
9 หมู่ 9 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
325 6-57-04-11/1-0009 กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมสันทรายมูล
61 หมู่ 1 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0819824044
326 6-57-04-09/1-0033 กลุ่มเย็บผ้าห่มนวมปิกนิค
4 หมู่ 5 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
327 6-57-04-09/1-0032 ผลิตภัณฑ์ผ้าและใยสังเคราห์
69/1 หมู่ 6 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
328 6-57-04-09/1-0031 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านต้นเขือง หมู่ 4
105 หมู่ 4 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
329 6-57-04-05/1-0045 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านป่ากุ๊ก หมู่ 7
51 หมู่ 7 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
330 6-57-04-13/1-0032 กลุ่มเย็บผ้าบ้านม่อนป่ายาง หมู่ที่ 5
69 หมู่ 5 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899508233
331 6-57-04-04/1-0027 กลุ่มหมอนสม๊อก
148 หมู่ 4 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0806706750
332 6-57-04-09/1-0045 กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านไคร้เดชบุญเรือง หมู่ที่ 22
133 หมู่ 22 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์
333 6-57-04-05/1-0053 กลุ่มเย็บผ้าห่ม-พรมเช็ดเท้า หมู่4 เชียงเคี่ยน
35 หมู่ 4 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0810260361
334 6-57-04-12/1-0041 กลุ่มเย็บผ้าม่อนหินแก้ว
118 หมู่ 10 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861772371
335 6-57-04-12/1-0040 กลุ่มเย็บผ้าม่อนมะปราง
39 หมู่ 2 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0843671136
336 6-57-05-04/1-0021 กลุ่มหัตกรรมการตัดเย็บบ้านโชคชัย
240 หมู่ 8 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 095323682
337 6-57-05-14/1-0002 กลุ่มเย็บผ้าห่มหมู่ที่ 9ทานตะวัน
270 หมู่ 9 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 061986388
338 6-57-05-08/1-0005 กลุ่มเย็บรองเท้าผ้าบ้านป่าหุ่งหมู่ 1
199 หมู่ 1 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053676439
339 6-57-05-06/1-0004 แม่บ้านผลิตภัณฑ์ห้วยตุ้ม
69 หมู่ 11 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053762133
340 6-57-05-13/1-0026 กลุ่มเย็บผ้าบ้านทุ่งมงคล
123 หมู่ 19 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0814686735
341 6-57-05-13/1-0031 กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากผ้าสำลี
338/1 หมู่ 8 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 57120
342 6-57-05-13/1-0033 กลุ่มตัดเย็บเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 19
431 หมู่ 19 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0850359421
343 6-57-05-02/1-0060 กลุ่มเย็บผ้าสามัคคี
166 หมู่ 14 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053671821
344 6-57-05-05/1-0011 กลุ่มเย็บผ้าสามัคคี หมู่ 4
129 หมู่ 4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899537183
345 6-57-05-12/1-0016 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม บ้านสันไม้ฮาม
30 หมู่ 6 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0811632637
346 6-57-05-05/1-0029 กลุ่มทำพรมเช็ดเท้าหมู่ 11 บ้านสันโค้ง
35 หมู่ 11 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0812896852
347 6-57-05-10/1-0067 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าหมู่ 5 บ้านทรายขาว
262 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871648566
348 6-57-05-14/1-0031 กลุ่มเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรมทานตะวัน
39 หมู่ 4 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0821924182
349 6-57-05-08/1-0033 พรมเช็ดเท้าป่าบงหลวง ต.ป่าหุ่ง
213 หมู่ 3 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861945350
350 6-57-06-02/1-0019 ตัดเย็บเสื้อผ้าและหมวกไม้ไผ่บ้านสามัคคี
80 หมู่ 16 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โทรศัพท์ 048084612
351 6-57-06-05/1-0072 กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านทุ่งศรีทอง
351 หมู่ 12 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0876580234
352 6-57-07-11/1-0036 กลุ่มเย็บปักถักร้อยแม่คำพัฒนา
10/1 หมู่ 10 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0875780943
353 6-57-08-04/1-0016 ทอตุงล้านนา
279 หมู่ 12 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053955312
354 6-57-09-08/1-0003 กลุ่มเย็บผ้าเช็ดเท้า
46 หมู่ 8 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 061898335
355 6-57-09-04/1-0036 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มและชุดนักเรียนบ้านจ้องวัด
192 หมู่ 9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0841706410
356 6-57-09-05/1-0043 ถักกระเป๋าเชือกร่มบ้านป่ายางชุม
40 หมู่ 8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899569411
357 6-57-10-02/1-0022 กลุ่มเย็บผ้าใหม่เจริญ ม.14
169 หมู่ 14 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์
358 6-57-10-02/1-0030 กลุ่มฝึกอาชีพสตรีบ้านสันขี้เหล็กหมู่ 6
78 หมู่ 6 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 095574801
359 6-57-10-05/1-0031 กลุ่มทอตุงบ้านร่มโพธิ์ทอง
72 หมู่ 22 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0843640200
360 6-57-10-07/1-0038 กลุ่มเย็บผ้าบ้านห้วยหมอเฒ่า
246 หมู่ 5 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์
361 6-57-10-07/1-0039 กลุ่มเย็บผ้าบ้านร้องหมอหงส์
23 หมู่ 6 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์
362 6-57-10-07/1-0041 กลุ่มหัตถกรรมศิลปะผ้า(กิ๊ฟช็อป)
230 หมู่ 5 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0811690339
363 6-57-10-02/1-0033 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันกลาง
31 หมู่ 13 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0837255112
364 6-57-10-01/1-0013 ต้นกล้าสามัคคี
109 หมู่ 12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0869199109
365 6-57-10-06/1-0066 กลุ่มตัดเย็บผ้าแม่บ้านแม่โมงเย้า
24 หมู่ 15 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0821833036
366 6-57-10-06/1-0067 กล่มเย็บผ้าบ้านจู้จี้
12 หมู่ 19 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0849505658
367 6-57-10-05/1-0036 กลุ่มเย็บผ้าบ้านป่าถ่อน
57 หมู่ 2 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871805581
368 6-57-10-05/1-0037 กลุ่มเย็บผ้าบ้านดอนแก้ว
99 หมู่ 27 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์
369 6-57-10-05/1-0039 กลุ่มเย็บผ้าบ้านป่าลัน
180 หมู่ 3 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0819869285
370 6-57-10-06/1-0068 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านห้วยปู ม.6 ต.วาวี
48 หมู่ 6 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์
371 6-57-10-02/1-0034 กลุ่มผ้าห่มนวมบ้านไร่ ม.2
51 หมู่ 2 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0844825270
372 6-57-10-03/1-0016 เงินกลุ่มเย็บผ้าบ้านหัวริน หมู่ 8 ตำบลแม่พริก
90 หมู่ 8 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0847394713
373 6-57-10-06/1-0086 ดอยล้าน
65 หมู่ 4 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0857240467
374 6-57-10-06/1-0092 มานาหัตถกรรมห้วยมะซาง
123 หมู่ 5 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0833210541
375 6-57-11-02/1-0010 กลุ่มทำผ้านวมบ้านดงหล่ายหน้า
173 หมู่ 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์ 057065569
376 6-57-11-02/1-0018 กลุ่มออมทรัพย์ทอผ้าศรีเวียงทอง
350 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053781190
377 6-57-11-02/1-0026 กลุ่มตัดเย็บบ้านศรีเวียงทอง หมู่ที่ 10
46 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0846088788
378 6-57-11-02/1-0040 กลุ่มตัดเย็บ,ปักจักร แม่บ้านหนองยาวพัฒนา
105 หมู่ 12 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871740838
379 6-57-12-04/1-0002 กลุ่มศิลปหัตถกรรมบุญนภา
148 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 069178992
380 6-57-12-03/1-0001 กลุ่มทำขนม
114 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053672453
381 6-57-12-05/1-0002 กลุ่มเย็บผ้าห่ม
18 หมู่ 2 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 050440983
382 6-57-12-01/1-0021 กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรม หมู่ที่ 18
22 หมู่ 18 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 01568405
383 6-57-12-03/1-0032 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรร่วมใจ
63 หมู่ 13 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0892663166
384 6-57-12-04/1-0022 กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมบ้านเหล่า ม.4 ต.เม็งราย
11 หมู่ 4 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871750953
385 6-57-12-02/1-0008 กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรม แม่ต๋ำต้นโพธิ์
29 หมู่ 11 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0892667231
386 6-57-12-01/1-0038 กลุ่มตัดเย็บผ้าร่วมใจ เอ็ม 16 แม่เปาใต้
175 หมู่ 16 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0850654031
387 6-57-12-01/1-0040 ตัดเย็บเสื้อผ้าแม่บ้านแม่เปา หมู่ 3
189 หมู่ 3 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0852312564
388 6-57-12-01/1-0041 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมนาเจริญ ม.11
129 หมู่ 11 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871834671
389 6-57-12-02/1-0010 กลุ่มเย็บผ้าบ้านแม่ต่ำกลาง
111 หมู่ 5 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0849497830
390 6-57-12-05/1-0010 ตัดเย็บผ้า หมู่ที่ 7 ตำบลตาดควัน
2 หมู่ 7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899523373
391 6-57-12-02/1-0011 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันเวียง
100 หมู่ 3 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
392 6-57-12-02/1-0014 เย็บผ้าบ้านบ่อแสง ม. 2 แม่ต๋ำ
48 หมู่ 2 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0819607759
393 6-57-12-02/1-0013 เย็บผ้าป่ามื่น ม. 8 ต.แม่ต๋ำ
73 หมู่ 8 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
394 6-57-12-01/1-0042 ตัดเย็บผ้าปักลายม้งห้วยน้ำฮาก
72 หมู่ 5 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0801397146
395 6-57-12-02/1-0030 เย็บผ้าอุตสาหกรรมแสงใต้ ม.10
85 หมู่ 10 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
396 6-57-12-02/1-0042 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวม หมู่ 5 ต.แม่ต๋ำ
59 หมู่ 5 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0834789451
397 6-57-13-01/1-0017 ออกแบบผ้าปักม้ง-เย้า
69 หมู่ 6 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053608124
398 6-57-13-02/1-0026 กลุ่มตัดเย็บบ้านผาแล ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
124 หมู่ 6 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0875756839
399 6-57-14-01/1-0004 กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 18 พระเนตร ต.ต้า
24 หมู่ 18 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053797442
400 6-57-14-01/1-0016 กลุ่มเย็บผ้าแปรรูปหมู่ที่ 15 ต.ต้า
96 หมู่ 5 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053657154
401 6-57-14-02/1-0018 กลุ่มเย็บผ้าหม่ หมู่ 7 ตำบลป่าตาล
55 หมู่ 7 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871763712
402 6-57-14-02/1-0019 กลุ่มตัดเย็บผ้า หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล
11 หมู่ 6 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053193136
403 6-57-14-02/1-0020 ผลิตภัณฑ์งานผ้าและตุ๊กตาณัฐนันท์ หมู่ 3 ต.ป่าตาล
73 หมู่ 3 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0832074630
404 6-57-14-02/1-0031 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีชุมชนป่าตาล
173 หมู่ 1 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0853219335
405 6-57-15-04/1-0002 ผักกาดดองสมุนไพรสามรสบ้านห้วยไร่สามัคคี
38/1 หมู่ 2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 018852262
406 6-57-16-01/1-0003 สตรีสหกรณ์บ้านร่องศาลา
124 หมู่ 3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053666309
407 6-57-16-01/1-0018 เย็บผ้าห่มและของใช้
204 หมู่ 3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 014728694
408 6-57-16-02/1-0016 กองทุนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดง
98 หมู่ 7 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 092152576
409 6-57-16-02/1-0017 เย็บเสื้อผ้าทุ่งโห้ง
33 หมู่ 6 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 056183586
410 6-57-16-01/1-0040 กลุ่มเย็บผ้าบ้านป่าก่อพัฒนา ม.16
4 หมู่ 16 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 039469077
411 6-57-16-01/1-0052 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า หมู่ 1
43 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์
412 6-57-16-04/1-0066 วิสาหกิจชุมชนเย็บเสื้อผ้าบ้านสันหนองบัว
87 หมู่ 11 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0581067231
413 6-57-16-03/1-0040 วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหัวโล๊ะ
63 หมู่ 3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0805535194
414 6-57-16-03/1-0042 เย็บผ้าห่มนวมหมู่ 3 บ้านหัวโล๊ะ
92 หมู่ 3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0884046601
415 6-57-16-03/1-0043 เย็บผ้าห่มนวมหมู่ 5 บ้านแม่ต๊าก
80 หมู่ 5 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0899535715
416 6-57-16-05/1-0024 หัตถกรรมบ้านเหมืองลึก
103 หมู่ 8 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861878735
417 6-57-16-03/1-0045 เย็บผ้าและผ้าห่มนวมตำบลบัวสลี
44/1 หมู่ 5 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0896325873
418 6-57-16-03/1-0049 กลุ่มผ้าเช็ดเท้า
171 หมู่ 11 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861881802
419 6-57-17-02/1-0006 กลุ่มเย็บผ้าบ้านป่าเลา
81 หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์
420 6-57-17-03/1-0020 กลุ่มเย็บผ้าป่าซางดอยแก้ว หมู่ 16
45 หมู่ 16 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์
421 6-57-17-03/1-0023 กลุ่มสตรีแปรรูปผ้าบ้านป่าซาง
23 หมู่ 4 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0895539757
422 6-57-17-01/1-0030 กลุ่มตัดเย็บกระสวยทอง
31 หมู่ 3 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0823996731
423 6-57-17-02/1-0009 กลุ่มตัดเย็บสตรีแม่บ้านดงมหาวัน
1 หมู่ 1 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0875775580
424 6-57-17-01/1-0050 กลุ่มหัตถกรรมและตัดเย็บบ้านโป่ง
239 หมู่ 1 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0835644440
425 6-57-17-01/1-0049 กลุ่มตัดเย็บผ้าและแปรรูปบ้านทุ่งก่อ
249 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0892652039
426 6-57-17-01/1-0048 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านห้วยเคียน
46 หมู่ 10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0879267098
427 6-57-17-02/1-0020 กลุ่มเย็บผ้าร่วมใจใหม่มหาวัน
137 หมู่ 12 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0896334712
428 6-57-17-01/1-0060 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านโป่ง หมู่ 15
20 หมู่ 15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0846152787
429 6-57-17-02/1-0021 กลุ่มเย็บผ้าบ้านแม่เผื่อ
63 หมู่ 4 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0870770764
430 6-57-18-03/1-0001 ผลิตภัณฑ์ผ้าปักลวดลายชาวเขาบ้านใหม่พัฒนา
188 หมู่ 6 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 094315676
431 6-57-18-02/1-0026 กลุ่มเย็บผ้าทั่วไปบ้านโชคชัย หมู่ 8
3 หมู่ 8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์
432 6-57-18-02/1-0034 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านโชคชัย
89 หมู่ 8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์
433 6-63-01-06/1-0004 ผลิตภัณฑ์จากนุ่นบ้านเกาะตาเถียร
71/1 หมู่ 1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 055515447
434 6-63-01-07/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานห้วยเดื่อ
14/1 หมู่ 1 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 062082952
435 6-63-01-09/1-0032 กลุ่มผู้ผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านไร่
26/1 หมู่ 2 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
436 6-63-01-09/1-0034 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านวังหิน
14/1 หมู่ 4 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
437 6-63-01-03/1-0001 กลุ่มหัตถกรรมผ้าท่าแค
393 หมู่ ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 055540367
438 6-63-01-07/1-0041 กลุ่มเย็บปักถักทอ
37/1 หมู่ 1 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0822277646
439 6-63-01-09/1-0077 กลุ่มหัตถกรรมงานผ้า ม. 5 วังหิน
62/1 หมู่ 5 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 0852676119
440 6-63-02-02/1-0004 แปรรูปผลผลิตการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสมอโคน
4 หมู่ 5 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก โทรศัพท์ 055592010
441 6-63-03-06/1-0003 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านวังน้ำผึ้ง
18 หมู่ 3 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 016757358
442 6-63-04-06/1-0001 กลุ่มสาวไหม-ทอผ้า
17/1 หมู่ 4 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 055553439
443 6-63-04-06/1-0008 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า-ผ้าห่ม
4 หมู่ 5 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 055585176
444 6-63-04-01/1-0015 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ม.3 ต.แม่ระมาด
132/2 หมู่ 3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0843817275
445 6-63-04-01/1-0018 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนดอนแก้ว
85/5 หมู่ 6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 055581470
446 6-63-04-02/1-0068 กลุ่มสิทธิสตรี สปก. ม.4แม่จะเรา
83 หมู่ 4 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0849574927
447 6-63-04-02/1-0078 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีเคหกิจ
329 หมู่ 6 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0871942250
448 6-63-06-05/1-0003 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่กื้ดใหม่หมู่ที่ 3
119 หมู่ 3 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 055554401
449 6-63-06-05/1-0019 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 12 ต.แม่กาษา
358 หมู่ 12 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์
450 6-63-06-07/1-0007 กลุ่มหัตถกรรมแม่ปะรวมใจ
638 หมู่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 09852529
451 6-63-06-08/1-0017 ผ้านวมจันทกานต์
41 หมู่ 2 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 072003510
452 6-63-07-05/1-0003 กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 4 บ้านทหารผ่านศึกพัฒนา
68 หมู่ 4 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 055519703
453 6-63-07-01/1-0009 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมอาชีพทิวสน
42 หมู่ 3 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 055569432
454 6-63-07-04/1-0021 กลุ่มแม่บ้านทอผ้ายะพอ
44 หมู่ 5 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 048207275
455 6-63-07-01/1-0014 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมอาชีพบ้านทรายงาม
67 หมู่ 7 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 078086048
456 6-63-07-01/1-0073 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านมอเกอร์ยาง
7 หมู่ 6 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
457 6-63-07-04/1-0043 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ม.3 ต.วาเล่ย์
93 หมู่ 3 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0881756865
458 6-63-07-05/1-0040 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวม หมู่ 6 ต.รวมไทยพัฒนา
137 หมู่ 6 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
459 6-63-07-01/1-0094 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 ต.พบพระ
67 หมู่ 7 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
460 6-63-07-01/1-0095 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 8 ต.พบพระ
11/1 หมู่ 8 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
461 6-63-07-02/1-0070 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า บ้านซอโอ
129/1 หมู่ 2 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0822278013
462 6-63-07-02/1-0087 กลุ่มแม่บ้านดอนเจดีย์
32 หมู่ 9 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 0852608445
463 6-63-07-04/1-0063 กลุ่มพรมเช็ดท้าวแฟนซีบ้านวาเล่ย์ใต้
28/1 หมู่ 2 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
464 6-63-07-02/1-0086 กลุ่มเย็บผ้าบ้านช่องแคบ
101/2 หมู่ 15 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
465 6-63-07-02/1-0092 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาฝีมือตัดเย็บ
35/4 หมู่ 7 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
466 6-63-07-02/1-0094 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสามัคคีตัดเย็บดอนเจดีย์
87 หมู่ 15 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์
467 6-63-09-01/1-0071 กลุ่มสตรี CIO ทำพรมเช็ดเท้าแฟนซีและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บ้านเด่นวัว
294/1 หมู่ 4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทรศัพท์
468 5-92-01-15/1-0028 เเม่บ้านเกษตรกรสายใยรักฯน้ำผุดพัฒนา
116/1 หมู่ 8 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0812730919
469 5-92-04-03/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปะเหลียนใน
103 หมู่ 5 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โทรศัพท์ 075269226
470 5-92-06-05/1-0004 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อหรั่ง
23/1 หมู่ 8 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทรศัพท์
471 5-92-08-03/1-0013 กลุ่มถักหมวกบ้านหนองยวน
201 หมู่ 5 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0872654981
472 3-23-03-03/1-0002 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีบัวทอง
68/2 หมู่ 3 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด โทรศัพท์ 047086809
473 4-43-01-18/1-0001 กลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าบ้านหนองแจ้ง
70 หมู่ 5 ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 047439829
474 4-43-01-13/1-0002 กลุ่มแม่บ้านพระธาตุบังพวน หมู่ 3
119 หมู่ 3 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 042458146
475 4-43-01-07/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนซูด
81 หมู่ 8 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 042906039
476 4-43-03-10/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาแวง
44 หมู่ 8 ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย โทรศัพท์
477 4-43-03-10/1-0013 กลุ่มอาชีพสตรีตำบลนาสวรรค์
163 หมู่ 4 ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0857857467
478 4-43-03-03/1-0022 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อด้วยผือ
109 หมู่ 7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0827352352
479 4-43-03-05/1-0005 กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านสะง้อ
23 หมู่ 2 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0898433160
480 4-43-03-19/1-0019 กลุ่มทอผ้าฝ้าย ทอเสื่อกก
73 หมู่ 3 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0872191906
481 4-43-03-19/1-0021 กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนศรีทอง
14 หมู่ 4 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0878071732
482 4-43-05-09/1-0004 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านโคกเสือดาว
122 หมู่ 4 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 062208205
483 4-43-05-09/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเซิมทุ่ง
128 หมู่ 3 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0879514749
484 4-43-05-09/1-0006 กลุ่มพัฒนาอาชีพทำผ้าห่มบ้านสุขสำราญ
97 หมู่ 8 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 08660729909
485 4-43-05-09/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเซิม
137 หมู่ 1 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
486 4-43-05-09/1-0013 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสง่าตำบลเซิม
86 หมู่ 2 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
487 4-43-05-09/1-0014 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านท่าหนองพันทา
1 หมู่ 5 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
488 4-43-05-09/1-0015 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาสวรรค์
56 หมู่ 10 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
489 4-43-05-03/1-0009 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดบงใหม่
53 หมู่ 13 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
490 4-43-05-09/1-0017 กลุ่มหัตถกรรมและผลิตผ้าห่มบ้านนามน
150 หมู่ 9 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
491 4-43-05-09/1-0018 กลุ่มทอผ้าห่มและเสื่อบ้านสุขสำราญ
98 หมู่ 8 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์
492 4-43-05-01/1-0025 กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมบ้านตัวอย่าง
76 หมู่ 24 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0856476827
493 4-43-06-04/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
222 หมู่ 7 ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 062334861
494 4-43-06-01/1-0007 ตัดเย็บผ้าห่มบ้านโนนมันปลา
66 หมู่ 10 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0862365647
495 4-43-06-01/1-0008 ผลิตหมอนขิดบ้านโคกสะอาด
45 หมู่ 7 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0834134072
496 4-43-06-03/1-0010 ตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูปผ้า
70 หมู่ 4 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0874913085
497 4-43-06-01/1-0010 ตัดเย็บและทอเสื่อบ้านโนนศรีสง่า
30 หมู่ 17 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0801919148
498 4-43-07-04/1-0012 ไหมพรม-ไนล่อนโคกซวก
11 หมู่ 3 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0871292802
499 4-43-08-01/1-0001 ทอผ้ามัดหมี่ลายน้ำไหลบ้านนาขาม
9 หมู่ 2 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย โทรศัพท์ 042441127
500 4-43-09-12/1-0003 กลุ่มพัฒนาฝีมือสตรีบ้านบึงเค็ง
12 หมู่ 2 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 087215795
501 4-43-09-12/1-0004 ผลิตเครื่องนอนเปี่ยมสุขตำบลหนองทุ่ม
32 หมู่ 4 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0854511808
502 4-43-09-12/1-0005 บ้านหนองทุ่มใต้
20 หมู่ 12 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
503 4-43-09-01/1-0007 ศรีพนาเหนือ
193 หมู่ 16 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์
504 4-43-10-04/1-0002 กลุ่มอาชีพบ้านโนนทรายทอง
44 หมู่ 10 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0870618576
505 4-43-11-02/1-0017 กลุ่มสตรีบ้านโนนจำปาทอง ม.10
27 หมู่ 10 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0
506 4-43-14-01/1-0005 วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสระใคร
426 หมู่ 13 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0896208807
507 4-43-15-03/1-0005 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านศรีวิไล
77 หมู่ 12 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 047950759
508 4-43-15-03/1-0006 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านกุดแคน
138 หมู่ 3 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 010605608
509 4-43-15-05/1-0002 กลุ่มทอผ้าห่มบ้านโนนสะอาด
361 หมู่ 5 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 078554608
510 4-43-15-05/1-0003 กลุ่มผลิตผ้าห่มใยสังเคราะห์บ้านบูรพา
1 หมู่ 11 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 010503746
511 4-43-15-05/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าห่มนวมบ้านโนนสะอาด
62 หมู่ 5 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์
512 4-43-15-05/1-0006 กลุ่มทอผ้าห่มบ้านคำสะอาด
158 หมู่ 6 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0862429211
513 4-43-15-05/1-0022 กลุ่มโนนสะอาดเครื่องนอน
211 หมู่ 5 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์
514 4-43-15-04/1-0024 กลุ่มสตรีถักทอบ้านโนนแสงทอง
53/1 หมู่ 13 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โทรศัพท์
515 4-43-16-01/1-0004 กลุ่มแม่บ้านทำน้ำยาทำความสะอาด
66 หมู่ 10 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์ 042418238
516 4-43-16-01/1-0005 กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้านโนนสวรรค์
145 หมู่ 6 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์ 098430526
517 4-43-16-02/1-0023 กลุ่มผลิตผ้าห่มบ้านโนนดู่เหนือ
71 หมู่ 9 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0807536429
518 4-43-16-03/1-0013 กล่มแม่บ้านต้อนหัวนา
59 หมู่ 7 ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรศัพท์
519 4-43-17-03/1-0011 ประดิษฐ์เย็บปักถักร้อยบ้านบางกอกน้อย
87 หมู่ 4 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์
520 4-43-17-02/1-0031 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี หมู่ 2 โพนทอง
121 หมู่ 2 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0833537384
521 2-73-05-02/1-0003 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางหวาย
50 หมู่ 8 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0861043668
522 2-73-05-01/1-0001 อาชีพเสริมบ้านสุขเกษม
30/3 หมู่ 4 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0899136625
523 2-73-07-01/1-0009 กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะ
88/31 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0831978125
524 5-96-01-05/1-0009 กลุ่มชอแม
123/14 หมู่ 7 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0813287817
525 5-96-04-06/1-0001 ผลิตผ้าบาติกบ้านกูยิ
4/2 หมู่ 5 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 099756443
526 5-96-04-06/1-0002 กลุ่มสตรีปักจักรบ้านบูเกะบากง
201/4 หมู่ 2 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 073590144
527 5-96-06-06/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตน้ำยาล้างจานบ้านบูเกะนากอ
92 หมู่ 2 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 073578106
528 5-96-06-06/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตกระเป๋าสตางค์
47 หมู่ 9 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0872965350
529 5-96-06-06/1-0006 กระเป๋าผ้าปาเต๊ะบ้านบริจ๊ะ
28 หมู่ 7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0810937375
530 5-96-06-01/1-0018 HAND-IN-HAND RUSO
145/3 หมู่ 5 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 073554067
531 5-96-08-06/1-0005 ผ้าบาติกบ้านตอแล
83/1 หมู่ 6 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส โทรศัพท์
532 5-96-13-02/1-0006 ผลิตเสื้อผ้าสตรีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสรีบุหงา
80 หมู่ 12 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 072920374
533 5-96-13-01/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตัดเย็บบ้านโคก
4 หมู่ 5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 0892960406
534 5-96-13-02/1-0019 กลุ่มแม่บ้าน ชรบ. บาโงไอซา
77/2 หมู่ 8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โทรศัพท์
535 6-55-01-04/1-0015 กรรณิการ์โครเซต์
30 หมู่ 3 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 057186857
536 6-55-01-02/1-0007 เย็บผ้าห่มนวม,เบาะนอนเด็ก
155 หมู่ 1 ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0871857052
537 6-55-04-01/1-0003 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านหัวทุ่ง
78 หมู่ 8 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน โทรศัพท์
538 6-55-05-14/1-0001 ทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต
97 หมู่ 2 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 069151641
539 6-55-05-03/1-0003 ผลิตภัณฑ์ผ้าห่มนวมบ้านนาป่าน
1 หมู่ 1 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 069119365
540 6-55-05-03/1-0013 กลุ่มตัดเย็บยวนทองผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น บ้านส้านเหล่า ม.3
19 หมู่ 3 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0810316001
541 6-55-05-02/1-0008 วิสาหกิจชุมชนเกิดพรผ้าไท
180 หมู่ 1 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 0819518195
542 6-55-05-14/1-0024 กลุ่มแปรรูปจากเศษผ้าบ้านร้องแง
114 หมู่ 7 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์ 054688125
543 6-55-05-09/1-0020 กลุ่มสานเปลนอนบ้านห้วยท่าง
73 หมู่ ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน โทรศัพท์
544 6-55-06-09/1-0007 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า
213 หมู่ 3 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์ 0849483611
545 6-55-06-01/1-0006 ผลิตภัณฑ์จากผ้าและหัตถกรรมชุมชนบ้านท่าค้ำ
264 หมู่ 1 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทรศัพท์ 054755553
546 6-55-07-06/1-0001 สหกรณ์บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้านจำกัด
101 หมู่ 10 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
547 6-55-07-14/1-0001 พรมเช็ดเท้าแม่สาคร
99 หมู่ 2 ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
548 6-55-07-06/1-0009 กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านคือเวียง
57 หมู่ 6 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
549 6-55-07-17/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชื่นใหม่
121 หมู่ 5 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
550 6-55-08-02/1-0004 แปรรุปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าบ้านงอบเหนือ
1 หมู่ 5 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0870903832
551 6-55-08-03/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าและจักสานบ้านเวียงสอง
2 หมู่ 4 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทรศัพท์ 0810310346
552 6-55-09-09/1-0001 กลุ่มทอพรมบ้านวังทอง
59 หมู่ 3 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์
553 6-55-09-08/1-0002 กลุ่มการผลิตผ้าห่มนวมบ้านพูล
7 หมู่ 3 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์ 010200796
554 6-55-09-09/1-0026 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านภูแหน
85 หมู่ 4 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทรศัพท์
555 6-55-11-03/1-0013 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านดอนกลาง
200 หมู่ 8 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์
556 6-55-11-02/1-0031 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
166 หมู่ 3 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน โทรศัพท์
557 6-55-14-01/1-0008 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอและเย็บผ้านวม
256 หมู่ 3 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์ 0871877880
558 1-12-01-05/1-0001 ธัญญจรสวรัสอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
60/10 หมู่ 4 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 014208841
559 1-12-01-05/1-0003 ผ้าห่ม 3 ฤดู
70/125 หมู่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029511511
560 1-12-01-10/1-0012 แก้วอรุณ (สิ่งประดิษฐ์จากผ้า)
99/92 หมู่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0812565179
561 1-12-02-07/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย
122/105 หมู่ 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์
562 1-12-04-07/1-0001 รวมใจพิมลราช
37/1 หมู่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 029232997
563 1-12-04-02/1-0021 สานรักถักไหมพรหม
42/8 หมู่ 4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์
564 1-12-04-08/1-0031 กลุ่มสตรีผ้าแปรรูป
95/185 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0813451351
565 1-12-05-01/1-0021 งานถักทอมือ
79/101 หมู่ 3 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0867832041
566 1-12-06-01/1-0007 เสื้อผ้าสำเร็จรูป ของใช้และอาหาร
126/165 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0898238303
567 1-12-06-02/1-0013 นวัตกรรมผ้าในหมู่บ้าน
72/16 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0898902777
568 4-48-02-03/1-0027 ทำเทียนน้ำมนต์บ้านดอนดู่
83 หมู่ 12 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0812511398
569 4-48-05-11/1-0004 ผ้าห่มนวมสร้างแห่ ตำบลกุดฉิม
20 หมู่ 3 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0849341509
570 4-48-05-08/1-0020 ผลิตมุ้ง ผ้าห่ม บ้านทรายมูล
37 หมู่ 7 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0897231836
571 4-48-06-02/1-0018 กลุ่มถักไหมพรมชุมชนบูรพาสามัคคี
76 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0878563546
572 4-48-06-08/1-0013 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านโนนหินทอง
30 หมู่ 11 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0906173518
573 4-48-06-02/1-0021 กลุุ่่มถักไหมพรมบ้านดงมะเอก หมู่ 5
180 หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทรศัพท์ 0862138534
574 4-48-07-04/1-0007 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหอย หมู่ 1
70 หมู่ 1 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0879163229
575 4-48-07-06/1-0006 พรรณีเครื่องนอน
44 หมู่ 2 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0807211867
576 4-48-07-05/1-0019 อาชีพสตรีทอผ้าห่มนวมบ้านดงน้อย หมู่ที่ 9
182 หมู่ 9 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0883533711
577 4-48-08-05/1-0003 กลุ่มจักรสานทอเสื่อบ้านดอนแดง ม.3 ต.ท่าบ่อสงคราม
24/2 หมู่ 3 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทรศัพท์ 079519519
578 4-48-09-06/1-0038 กลุ่มส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยบ้านท่าเรือ
23 หมู่ 8 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม โทรศัพท์ 0872293045
579 4-48-11-02/1-0017 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราหนองซน
49 หมู่ 1 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม โทรศัพท์ 0878248281
580 4-39-01-04/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัวโซม
65 หมู่ 3 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
581 4-39-01-04/1-0002 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกกลาง
19 หมู่ 1 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042314496
582 4-39-01-04/1-0003 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม
25 หมู่ 1 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
583 4-39-01-04/1-0005 กลุ่มแม่บ้านปลูกไม้ดอกเพื่อตัดขาย
175 หมู่ 1 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
584 4-39-01-11/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโคทุ่งโปร่งพัฒนา
259 หมู่ 12 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 072207986
585 4-39-01-04/1-0017 แปรรูปเนื้อสัตว์ บ้านโนนงาม
56 หมู่ 2 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
586 4-39-01-05/1-0014 กลุ่มเย็บผ้าดอนเข็มใต้
35 หมู่ 15 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
587 4-39-01-15/1-0004 กลุ่มสตรีบ้านห้วยเตย
231 หมู่ 3 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 017699712
588 4-39-01-05/1-0024 ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโนนม่วง
5 หมู่ 9 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 019541409
589 4-39-01-04/1-0030 กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์หนองสวรรค์
16 หมู่ 2 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 057426857
590 4-39-01-11/1-0023 กลุ่มทอถุงมือถุงเท้าไหมพรม
48 หมู่ 13 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 033564628
591 4-39-01-04/1-0031 กลุ่มแม่บ้านทำขนมนางแตนหนองสวรรค์
53 หมู่ 1 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042314015
592 4-39-01-07/1-0019 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านทรายงาม หมู่ 4
249 หมู่ 4 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
593 4-39-01-11/1-0058 กลุ่มเย็บผ้าบ้านกุดจิก
28 หมู่ 1 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
594 4-39-02-09/1-0002 ทอผ้าไหมผ้าฝ้ายตำบลโนนเมือง
21/1 หมู่ 1 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
595 4-39-02-09/1-0007 เย็บผ้าห่มสำลีตำบลโนนเมือง
116 หมู่ 12 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
596 4-39-02-09/1-0016 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนสง่า หมู่ 5
40 หมู่ 5 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
597 4-39-02-11/1-0002 กลุ่มเย็บผ้าห่มสำลี ตำบลดงสวรรค์ หมู่ 3
190 หมู่ 3 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
598 4-39-02-01/1-0013 กลุ่มเย็บผ้าห่มสำลี หมู่ 2 ตำบลนากลาง
214 หมู่ 2 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
599 4-39-02-07/1-0031 กลุ่มเย็บผ้าห่มสำลี หมู่ 10 ตำบลเก่ากลอย
19/1 หมู่ 10 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
600 4-39-02-13/1-0023 กลุ่มเย็บผ้าห่มสำลี หมู่ 3 ตำบลกุดแห่
5 หมู่ 3 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
601 4-39-02-13/1-0040 กลุ่มถักสานเปลจากเศษผ้าพรสวรรค์กุดแห่
27 หมู่ 8 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
602 4-39-03-03/1-0029 เย็บผ้าบ้านหนองกุงจารย์ผาง
1 หมู่ 6 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
603 4-39-03-08/1-0004 ประดิษฐ์เครื่องประดับจากสายร่มบ้านบุ่งบก
1 หมู่ 7 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0870862556
604 4-39-03-08/1-0016 เกษตรกรไม้งามเพชรภูเก้าตำบลโคกม่วง
58 หมู่ 3 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0883392369
605 4-39-04-02/1-0006 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกสวรรค์
37 หมู่ 15 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 079154404
606 4-39-04-02/1-0008 กลุ่ททอผ้าบ้านนาแพง
141 หมู่ 4 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 072213501
607 4-39-04-10/1-0008 กลุ่มทำที่นอนปิคนิคบ้านสระแก้ว
53 หมู่ 2 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 049533391
608 4-39-04-08/1-0021 กลุ่มตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มบ้านโนนสงวน
105 หมู่ 4 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0872170327
609 4-39-04-08/1-0031 กลุ่มตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มบ้านมอเหนือ
2 หมู่ 5 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0892755951
610 4-39-04-05/1-0049 กลุ่มทอหมวกไหมพรม
108/3 หมู่ 2 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
611 4-39-04-01/1-0050 กลุ่มถักทอบ้านม่วงแก้ว
46 หมู่ 7 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
612 4-39-05-03/1-0008 กลุ่มแปรรูปผ้าห่มนวมบ้านค่ายสว่างพัฒนา
17 หมู่ 8 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 094209706
613 4-39-05-05/1-0004 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวม บ้านผาซ่อน
88 หมู่ 7 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
614 4-39-05-03/1-0011 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านค่ายสว่าง หมู่6
9 หมู่ 6 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 061075519
615 4-39-05-06/1-0004 กลุ่มทอผ้าฝ้าย ตัดเย็บผ้าห่ม พนมพัฒนา
29 หมู่ 5 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 096290008
616 4-39-05-08/1-0003 กลุ่มเย็บผ้าห่ม บ้านหินนกยูง หมู่7
7 หมู่ 7 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
617 4-39-05-07/1-0035 ร่วมใจเกษตรอินทรีย์บ้านแสงอรุณ หมู่ 4
70 หมู่ 4 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042005631
618 4-39-06-04/1-0015 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหินตั้ง
36 หมู่ 10 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
619 4-39-06-05/1-0016 กลุ่มแปรรูปข้าวฮาง บ้านเทพคีรี
197 หมู่ 6 ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์
620 4-39-06-03/1-0025 กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านนาเจริญ
274 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0885334177
621 4-30-01-17/1-0002 กลุ่มตัดเย็บเครื่องนอนเอนกประสงค์หนองรังกา
155 หมู่ 12 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 018774009
622 4-30-01-03/1-0002 พรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า
576/18 หมู่ 5 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044277459
623 4-30-01-17/1-0012 ตัดเย็บเสื้อผ้าศาลาแดง
112/3 หมู่ 2 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0895798909
624 4-30-02-01/1-0003 กลุ่มหัตถกรรมศิลปประดิษฐ์บ้านพนาหนองหิน
49 หมู่ 7 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 017250023
625 4-30-02-03/1-0001 หัตถกรรมพื้นบ้านหนองใหญ่
20 หมู่ 7 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072530936
626 4-30-04-03/1-0016 กลุ่มพัฒนาอาชีพเย็บผ้าและผ้าห่มนวม
7/1 หมู่ 5 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0871149026
627 4-30-04-01/1-0019 ผลิตชุดพยาบาล กระเป๋าผ้า ผ้าห่มนวม และงานเย็บผ้าทุกชนิด
58/1 หมู่ 7 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044459409
628 4-30-04-04/1-0021 กลุ่มสามัคคีพัฒนาเย็บผ้าหัวแหลม2
49 หมู่ 6 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0812829722
629 4-30-04-09/1-0025 กลุ่มอาชีพแม่บ้านไทรทอง
69 หมู่ 5 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 084416473
630 4-30-04-09/1-0030 กลุ่มแม่บ้านเพิ่มสุข
12 หมู่ 3 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0890616966
631 4-30-04-09/1-0031 กลุ่มแม่บ้านพูนสุข
58 หมู่ 3 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0890616966
632 4-30-04-03/1-0034 กลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้านวมและผ้าสำเร็จรูปบ้านบุตำแย
46 หมู่ 1 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
633 4-30-07-10/1-0016 กลุ่มแม่บ้านตำบลด่านเกวียน
104 หมู่ 7 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0821430512
634 4-30-08-02/1-0021 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรมเช็ดเท้าบ้านถนนหักน้อย
120 หมู่ 6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
635 4-30-09-01/1-0001 กลุ่มถักทอบ้านดอนแต้ว
121 หมู่ 11 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 057659441
636 4-30-13-09/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ็ดน้อย
130 หมู่ 3 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 060074683
637 4-30-13-06/1-0006 กลุ่มเลี้ยงโค บ้านเอราวัณ
58 หมู่ 13 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0804782620
638 4-30-13-06/1-0018 ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดอนอีลุ่ม
12 หมู่ 5 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0915684788
639 4-30-13-15/1-0014 กลุ่มหัตถกรรมและแปรรูปอาหารบ้านโคกล่าม
126 หมู่ 7 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0811867351
640 4-30-14-01/1-0011 ศิลป์ประดิษฐ์ภูมิปัญญาชุมชนโนนตูม
629/2 หมู่ 10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044283484
641 4-30-14-16/1-0007 กลุ่มเย็บเครื่องนอนอเนกประสงค์บ้านหนองนกเขียน
101 หมู่ 10 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
642 4-30-14-16/1-0008 กลุ่มเย็บผ้าอเนกประสงค์บ้านหลุมเงิน
56 หมู่ 5 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
643 4-30-14-16/1-0009 กลุ่มแม่บ้านภูหลวงสามัคคี หมู่ 4
235 หมู่ 4 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
644 4-30-15-12/1-0003 น้ำอ้อยสด
144 หมู่ 6 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 016691839
645 4-30-15-06/1-0004 กลุ่มใยสังเคราะห์บ้านพุทราพัฒนา
32 หมู่ 14 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833878494
646 4-30-15-05/1-0005 ผลิตภัณฑ์จากผ้าและใยสังเคราะห์บ้านโนนม่วง
58 หมู่ 4 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0872559949
647 4-30-15-06/1-0014 ผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์
65 หมู่ 6 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 021537012
648 4-30-15-06/1-0015 ผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์หมู่ที่ 7
117 หมู่ 7 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 056920538
649 4-30-15-11/1-0003 ผลิตภัณฑ์ทำหมวกไหมพรมบ้านกระหาด
20 หมู่ 5 ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0833668788
650 4-30-15-05/1-0018 กลุ่มพัฒนาอาชีพเจริญยิ่ง
128/1 หมู่ 2 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0812662421
651 4-30-15-05/1-0016 กลุ่มใยสังเคราะห์และตัดเย็บเสื้อผ้า
8 หมู่ 11 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0815552926
652 4-30-15-06/1-0027 กลุ่มเย็บผ้านวมและที่นอนปิกนิคตำบลรังกาใหญ่
113/2 หมู่ 16 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044200182
653 4-30-15-03/1-0016 เย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์ตำบลโบสถ์
312 หมู่ 13 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
654 4-30-15-03/1-0017 เย็บผ้าห่มนวม ที่นอนปิกนิก บ้านหนองฟาน
350 หมู่ 13 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
655 4-30-15-06/1-0028 ผลิตภัณฑ์ผ้าใยสังเคราะห์และงานใบตอง
55/3 หมู่ 3 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
656 4-30-15-06/1-0029 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองน้ำกิน
65/2 หมู่ 6 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0935312548
657 4-30-15-10/1-0016 ศรีวรรณพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า
5 หมู่ 20 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0981385979
658 4-30-16-07/1-0010 กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงอินทรีย์บ้านหนองซำ
1 หมู่ 8 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0831255676
659 4-30-19-02/1-0011 ออมทรัพย์สตรีบ้านโนน
106 หมู่ 2 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
660 4-30-21-11/1-0001 กลุ่มสตรีแม่บ้านภูไทพัฒนา
23 หมู่ 14 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 012821384
661 4-30-21-11/1-0002 กลุ่มสตรีวังไทรพัฒนา
3 หมู่ 8 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 048262814
662 4-30-21-06/1-0001 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองยาง ส.ยางสูง
522 หมู่ 3 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 010693677
663 4-30-21-06/1-0022 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบ่อทอง
315 หมู่ 15 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0883499455
664 4-30-22-01/1-0023 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ทำพวงหรีด , ดอกไม้จันท์ บ้านรุ่งเรือง
44 หมู่ 12 ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0879654498
665 4-30-23-01/1-0042 ประดิษฐ์ของใช้บ้านหนองบง
209 หมู่ 4 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0816707421
666 4-30-23-02/1-0016 ผ้ากันเปื้อนบ้านโนนทับญวน
33 หมู่ 10 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0823741992
667 4-30-25-05/1-0010 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องนอนบ้านพุทธชาด
13 หมู่ 8 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044228387
668 4-30-31-02/1-0003 กลุ่มสตรีอาชีพบ้านแท่น
86 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 062465266
669 4-30-31-05/1-0008 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 3 ต.หนองตาดใหญ่ กิ่งอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
176/1 หมู่ 3 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072571240
670 4-30-31-03/1-0004 กลุ่มทอพรมเช็ดเบ้านเสว
9 หมู่ 6 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0865377164
671 4-30-31-03/1-0016 เย็บผ้าโหลและทอพรมเช็ดเท้าบ้านตาลาด
37 หมู่ 7 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0816006691
672 4-30-31-05/1-0026 เย็บผ้าโหลบ้านหนองตาดใหญ่
68 หมู่ 1 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0866492397
673 4-30-32-04/1-0009 กลุ่มหัตถกรรมบ้านสลักได
45 หมู่ 14 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0
674 4-30-32-03/1-0011 กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองเรือ หมู่ 11 ตำบลพระพุทธ
133 หมู่ 11 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์
675 3-26-01-12/1-0004 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์วังไทร
1 หมู่ 6 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โทรศัพท์ 068375020
676 3-26-01-07/1-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงปลา หมู่ที่4 บ้านคลองสอง
108/1 หมู่ 4 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โทรศัพท์ 071285158
677 3-26-02-04/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่
38 หมู่ 5 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์ 037398420
678 3-26-02-04/1-0002 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโคกกรวด
153 หมู่ 2 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์ 037399489
679 3-26-02-06/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินหินแร่ก้าวใหม่รวมพลัง
246 หมู่ 4 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์ 037398386
680 3-26-02-05/1-0008 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านเกาะกากลาง
88 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก โทรศัพท์
681 3-26-03-10/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาดินวรางคณา
101 หมู่ 1 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 060202073
682 3-26-03-03/1-0001 กลุ่มแม่บ้านทอพรมเช็ดเท้าชวากยาว
159 หมู่ 7 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 096080810
683 3-26-03-08/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าขะสามัคคี
188 หมู่ 12 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0810034039
684 3-26-03-07/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนเปร็ง
109 หมู่ 12 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037323717
685 3-26-03-07/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาบกระทุ่มสามัคคี
10 หมู่ 8 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037382489
686 3-26-03-10/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำซับรวมใจ
258 หมู่ 9 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037331072
687 3-26-03-09/1-0005 กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 14 ตำบลเขาเพิ่ม
192 หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 095262771
688 3-26-03-01/1-0004 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์ หมู่ 8 หนองมะกอก
16/1 หมู่ 8 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037304003
689 3-26-03-05/1-0003 กลุ่มสตรีแม่บ้านทอพรมเช็ดเท้า คลอง 29
93 หมู่ 5 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 014275569
690 3-26-03-05/1-0004 กลุ่มสตรีทอผ้าเช็ดเท้า หมู่ 6
18 หมู่ 6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 060456213
691 3-26-03-03/1-0003 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอพรมเอนกประสงค์
75 หมู่ 4 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์
692 3-26-03-09/1-0007 กลุ่มทอพรมบ้านไร่พัฒนา
93 หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 079342661
693 3-26-03-08/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแฝกกระต่ายพัฒนา
20 หมู่ 9 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 096072630
694 3-26-03-01/1-0011 กลุ่มเครื่องนอนเอนกประสงค์บ้านพัฒสุดา
71 หมู่ 6 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 098269596
695 3-26-03-10/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านละว้า
177 หมู่ 2 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0818708717
696 3-26-03-03/1-0005 กลุ่มอาชีพทอพรมเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านหนองจิก
49/3 หมู่ 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0896875820
697 3-26-03-03/1-0006 กลุ่มอาชีพเสริมสำหรับคนว่างงาน
192 หมู่ 7 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0869974351
698 3-26-03-03/1-0007 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองรี
272 หมู่ 10 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0847806963
699 3-26-03-03/1-0009 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านคลอง 33
95 หมู่ 11 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0869537164
700 3-26-03-03/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจิกพัฒนา
60 หมู่ 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0847619184
701 3-26-03-05/1-0028 กลุ่มเกษตรสามัคคีรวมพลัง ม.6 ต.ทองหลาง
10 หมู่ 6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0860232375
702 3-26-03-10/1-0022 กลุ่มทอพรมบ้านคลองกระโดนร่วมใจ
109/1 หมู่ 4 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 037306334
703 3-26-03-10/1-0023 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาบ้านเขาดิน หมู่ ๑
53/3 หมู่ 1 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 0590843467
704 3-26-04-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีอรุณ
54 หมู่ 9 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 047034561
705 3-26-04-06/1-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางนางพ้น
20 หมู่ 1 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์
706 3-26-04-06/1-0009 กลุ่มเย็บพรมอเนกประสงค์
60 หมู่ 2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 0896035551
707 3-26-04-08/1-0004 กลุ่มอาชีพอิสระบ้านใน
77 หมู่ 8 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 069824496
708 3-26-04-06/1-0015 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า หมู่ 2 ต.ทรายมูล
180 หมู่ 2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 0861539793
709 6-60-01-06/1-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ
264 หมู่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056245125
710 6-60-01-06/1-0013 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต6 จังหวัดนครสวรรค์
260 หมู่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
711 6-60-01-12/1-0026 กลุ่มทอผ้าพรมเช็ดเท้าตำบลพระนอน
47 หมู่ 11 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0907491366
712 6-60-01-12/1-0027 ทำไร่อ้อยและทอพรมเช็ดเท้าหมู่ 7บ้านพุตานวล
80 หมู่ 7 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0907477064
713 6-60-01-07/1-0014 ศูนย์ฝึกอาชีพเย็บจักรอุตสาหกรรมบ้านหนองแก่งพัฒนา
55/55 หมู่ 7 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0873192732
714 6-60-03-09/1-0001 ผลิตภัณฑ์อาหารและสิ่งทอบ้านโคกหม้อสามัคคี
133 หมู่ 3 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 019727741
715 6-60-03-02/1-0003 กลุ่มผู้ผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านทับกฤช
130 หมู่ 5 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
716 6-60-03-03/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพรมเช็ดเท้าตำบลพิกุล
36 หมู่ 8 ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0823965003
717 6-60-04-03/1-0002 หัตถกรรมพรมเช็ดเท้า
76/3 หมู่ 2 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 098604783
718 6-60-04-03/1-0007 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองปลาไหล
39/9 หมู่ 1 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0810414948
719 6-60-04-09/1-0011 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านพนาสวรรค์
47/8 หมู่ 13 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0818763891
720 6-60-04-03/1-0011 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านน้ำสาดกลาง
179 หมู่ 4 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0812810302
721 6-60-05-12/1-0003 ทอพรมเช็ดเท้าลายยกดอกจากเศษผ้าบ้านราษฏร์ร่วมสามัคคี
61 หมู่ 9 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 062170607
722 6-60-05-13/1-0003 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านคลองคต
205 หมู่ 5 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 079096551
723 6-60-05-13/1-0004 สตรีทอพรมเช็ดเท้า
63 หมู่ 4 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 095647579
724 6-60-05-05/1-0004 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านท่าจันทร์
18/1 หมู่ 3 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0862022453
725 6-60-05-09/1-0005 สตรีถักเปลเกลียว
242/2 หมู่ 2 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0852690542
726 6-60-05-10/1-0004 เตาพลังงานหนองกรดบรรพตพิสัย
293/3 หมู่ 7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0899116399
727 6-60-05-11/1-0013 ถักเปลบ้านเนินสะเดา
1 หมู่ 10 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0884207281
728 6-60-05-11/1-0014 ไม้กวาดบ้านเนินสะเดา
73/1 หมู่ 10 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0831662934
729 6-60-06-05/1-0005 ทอพรมเช็คเท้าบ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 10
16/1 หมู่ 10 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0
730 6-60-06-03/1-0004 ทอพรมเช็ดเท้า หมู่ 1
86/2 หมู่ 1 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0846207765
731 6-60-06-03/1-0019 ถักกระเป๋าด้ายเชือกร่ม
105 หมู่ 10 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
732 6-60-08-09/1-0001 กลุ่มแม่บ้านคร่อเรียงราย
84/1 หมู่ 4 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 095635660
733 6-60-09-05/1-0020 กลุ่มเย็บผ้าพัฒนาชุมชน
21 หมู่ 3 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 077345857
734 6-60-09-02/1-0029 กลุ่มแม่บ้านผลิตพรมเช็ดเท้าแฟนซีชุมชนบ้านหนองไผ่
16/7 หมู่ 5 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 069284435
735 6-60-12-04/1-0003 พัฒนาอาชีพบ้านสุขสมบูรณ์
137 หมู่ 11 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0895380038
736 6-60-12-05/1-0005 กลุ่มถักพรมเช็ดเท้าบ้านพุเม่น
35/1 หมู่ 3 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0878454410
737 6-60-13-01/1-0002 กลุ่มสมุนไพรไทยบ้านเขาแม่กระทู้
112/1 หมู่ 9 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 090509113
738 6-60-13-05/1-0003 กลุ่มสตรีบ้านหนองไทรงาม
68 หมู่ 9 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 095665598
739 6-60-14-01/1-0014 หมอนขิดหมอนลูกจันทร์
206 หมู่ 4 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
740 6-60-15-01/1-0015 ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ม.8 ชุมตาบง
156 หมู่ 8 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 087977316
741 5-80-01-22/1-0008 ท่าเรือสัมพันธ์
125/1 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 069012161
742 5-80-01-18/1-0005 กลุ่มโพธิ์เสด็จบาติก
47 หมู่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 048374525
743 5-80-01-18/1-0008 ต้นกล้าสัมพันธ์บ้านยวนแหล ม.4 ต.โพธิ์เสด็จ
32/5 หมู่ 4 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0828112510
744 5-80-01-15/1-0020 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาเคียนใต้
101 หมู่ 6 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0828141766
745 5-80-08-01/1-0011 ธนาคารหมู่บ้านบ้านดอนใหญ่
79/6 หมู่ 9 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 069406482
746 5-80-08-13/1-0003 มุสลีมะธ์(บ้านตีนดอนใต้)
59/2 หมู่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075522161
747 5-80-09-07/1-0001 บ้านหนองคล้าสามัคคี
11 หมู่ 1 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
748 5-80-10-01/1-0015 นาบอนบาติก
234/27 หมู่ 2 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 01471689
749 5-80-12-12/1-0001 แปรรูปปลาเปรี้ยวบางนาว
101 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
750 5-80-13-02/1-0009 กลุ่มพัฒนาสตรีมุสลิมพุดหง
9 หมู่ 6 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
751 5-80-15-03/1-0034 กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหน้าแพ
18/46 หมู่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0752684827
752 5-80-19-03/1-0001 กลุ่มเกษตรกรพึี่่งตนเองชุมชนบ้านดอนทราย
132 หมู่ 2 ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 060903481
753 5-80-19-05/1-0002 กลุ่มหมอนอิงโบราณบ้านคอกวัว
257 หมู่ 1 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 013962190
754 4-31-01-28/1-0004 เครื่องนอนบัวแก้ว
127 หมู่ 11 ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 010679120
755 4-31-01-06/1-0002 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7
51 หมู่ 7 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 065817702
756 4-31-01-22/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 หมู่ 12 ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 060546682
757 4-31-01-18/1-0019 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสว่าง ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
223 หมู่ 5 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062627138
758 4-31-01-08/1-0024 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะโก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
178 หมู่ 14 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0844705013
759 4-31-01-05/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
61 หมู่ 19 ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 828995363
760 4-31-02-07/1-0070 กลุ่มหัตถกรรมไหมพรมบ้านโคกสะอาด
253 หมู่ 7 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0843752159
761 4-31-03-04/1-0012 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านตะครอง ต.สูงเนิน
93 หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804654608
762 4-31-03-04/1-0014 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าและผ้าห่มนวมบ้านทุ่งสว่าง ต.สูงเนิน
29 หมู่ 7 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
763 4-31-03-04/1-0015 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านหนองม่วง กลุ่ม๓
82 หมู่ 10 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857781936
764 4-31-03-04/1-0016 ตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านทุงสว่าง กลุ่ม 2
196 หมู่ 7 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
765 4-31-03-04/1-0017 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านตะครองใต้
24 หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 08510266124
766 4-31-03-04/1-0018 กลุ่มสตรีเย็บผ้่าห่มนวมบ้านหนองม่วง กลุ่มที่ ๓
82 หมู่ 10 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0857781936
767 4-31-03-04/1-0019 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวม กลุ่มที่๑
179 หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
768 4-31-03-04/1-0020 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าผ้าห่มนวมบ้านอังกรวง
18 หมู่ 16 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0881336817
769 4-31-03-04/1-0023 กลุ่มสตรีเย็บผ้าห่มนวมบ้านพลวง(กลุ่มที่๓)
95 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0853151694
770 4-31-03-04/1-0021 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวม JASMINE
93 หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0881039543
771 4-31-03-04/1-0022 ตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านตะแบก (กลุ่มที่ ๑)
27 หมู่ 2 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0894268386
772 4-31-03-04/1-0024 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมหมู่18 บ้านสีคิ้ว
4 หมู่ 18 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
773 4-31-03-04/1-0025 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๔
19 หมู่ 14 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
774 4-31-03-04/1-0026 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านประดู่ ม.๘
36 หมู่ 8 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0807134878
775 4-31-03-04/1-0027 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านนหองเต็ง ม.19 ต.สูงเนิน
95 หมู่ 19 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 087134878
776 4-31-03-04/1-0028 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมปิคนิค หมู่ที่ 9
60 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0828644506
777 4-31-03-04/1-0029 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านโชค
132 หมู่ 15 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862573972
778 4-31-03-04/1-0030 กลุ่มสตรีเย็บเบาะรองนั่งและผ้าห่มนวม
18 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
779 4-31-03-04/1-0031 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านตะแบก ม.2 ต.สุงเนิน
76 หมู่ 2 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0819843568
780 4-31-03-04/1-0033 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าและผ้าห่มนวมบ้านพลวง หมู่ 9
37 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
781 4-31-03-04/1-0032 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านสูงเนิน หมู่ 1
53 หมู่ 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0833867859
782 4-31-03-04/1-0037 กล่มตัดเย็บผ้าห่มนวมวิสาหกิจชุมชนวิภาภรณ์บ้านตะแบก กลุ่ม 3
154 หมู่ 2 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0844440270
783 4-31-03-04/1-0039 กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านบัวถนน ต.สูงเนิน
161 หมู่ 4 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
784 4-31-03-04/1-0052 กลุ่มตัดเย้บผ้าห่มนวม บ.หนองม่วง ม.10
88 หมู่ 10 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0804687399
785 4-31-06-07/1-0001 ทอผ้าห่มหนองตาเยา
127 หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 062563345
786 4-31-07-06/1-0001 กลุ่มพัฒนาสตรีทอไหมพรมบ้านโคกเมือง ม.15
65/1 หมู่ 15 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0878318795
787 4-31-07-13/1-0002 วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะเขือ
40 หมู่ 2 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0837759460
788 4-31-07-15/1-0008 ผลิตผ้าห่มไหมพรม
3 หมู่ 10 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
789 4-31-07-01/1-0008 กลุ่มไพบูลย์สัมมาชีพ
40 หมู่ 9 ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862621813
790 7-31-07-15/1-0013 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์บ้านหนองเอียน
222 หมู่ 3 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
791 7-31-07-06/1-0014 กลุ่มถักโครเชไหมพรม
5 หมู่ 18 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0801016201
792 4-31-08-04/1-0002 กลุ่มทำพรมเช็ดเท้าลานหินตัด
162 หมู่ 10 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044679418
793 4-31-08-01/1-0015 กลุ่มศิลปหัตถกรรม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกรวด
152 หมู่ 16 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
794 4-31-08-02/1-0013 กลุ่มหัตถกรรม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเจริญ
10 หมู่ 7 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
795 4-31-08-09/1-0022 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดินเหนือ
249 หมู่ 1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
796 4-31-09-10/1-0023 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
76 หมู่ 14 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
797 4-31-10-06/1-0003 กลุ่มพัฒนาอาชีพเพื่อการประดิษฐ์
313 หมู่ 11 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0862436699
798 4-31-10-01/1-0003 กลุ่มออมทรัพย์ต้นกล้าเพื่อการผลิต(เทศบาลลำปลายมาศ)
939 หมู่ 1 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0810626555
799 4-31-11-01/1-0021 หัตถกรรมกลุ่มเครือญาติ
30 หมู่ 1 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
800 4-31-11-11/1-0015 กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมพรมเช็ดเท้า
181 หมู่ 7 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
801 4-31-14-01/1-0026 กลุ่มทอเสื่อใหล หมู่ 3 หนองกวางทอง
153 หมู่ 3 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0817304135
802 4-31-16-05/1-0003 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง ม.2 ต. สนวน
5 หมู่ 2 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
803 4-31-17-04/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนสมบูรณ์
1 หมู่ 1 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 098450469
804 4-31-18-02/1-0002 กลุ่มงานหัตถกรรมตำบลหนองปล่อง
131 หมู่ 1 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
805 4-31-20-02/1-0006 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้า หมู่ 5 ตำบลส้มป่อย
80/1 หมู่ 5 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 072596357
806 4-31-20-03/1-0024 ผลิตพรมเช็ดเท้าเขากระเจียว
96 หมู่ 13 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 017251867
807 4-31-20-03/1-0025 กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ บ้านเขากระเจียว ม.13
20 หมู่ 13 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์
808 4-31-20-01/1-0011 ทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริม หมู่9 บ้านโนนดินแดง
27/3 หมู่ 9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 090517863
809 4-31-20-03/1-0039 ทอผ้าเช็ดเท้าบ้านโคกเพชร หมู่2 ต.ลำนางรอง
67 หมู่ 2 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 017091757
810 4-31-20-01/1-0028 กลุ่มเย็บผ้าวนชุมชนหมู่ 9 บ้านโนนดินแดง
42 หมู่ 9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0831276864
811 4-31-21-02/1-0003 กลุ่มทำพรมเช็ดเท้าบ้านปราสาท
44 หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 017603770
812 4-31-23-03/1-0004 ทอเสื่อกกบ้านตะโกพัฒนา
36 หมู่ 12 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0898493087
813 2-77-01-02/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแก
54/1 หมู่ 8 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 091759619
814 2-77-01-01/1-0013 กลุ่มสตรีหญ้าแก้ว
135/12 หมู่ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0812793275
815 2-77-04-07/1-0001 กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านดอนสำราญ
71 หมู่ 1 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์
816 2-77-07-01/1-0016 กลุ่มสตรีชุมชนพูลสุข
13/1 หมู่ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0863140392
817 3-25-03-01/1-0007 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านสระแท่น
12 หมู่ 13 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0819131060
818 3-25-03-02/1-0015 หัตถกรรมพื้นบ้านโคกกระจง
36 หมู่ 6 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0890148048
819 3-25-07-07/1-0003 กลุ่มเย็บผ้าเช็ดมือบ้านว่าน
81 หมู่ 6 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 017444206
820 1-13-01-01/1-0005 ดอกบัวปทุม
19/16 หมู่ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029757732
821 1-13-01-14/1-0005 นพเก้าหัตถกรรม
71/249 หมู่ 4 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์
822 1-13-02-04/1-0017 กลุ่มอาชีพแม่บ้านการเคหะแห่งชาติตำบลคลองสี่
24/420 หมู่ 2 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์
823 1-13-02-03/1-0014 ทรัพย์สำราญ
18/126 หมู่ 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0834949832
824 1-13-02-04/1-0028 กลุ่มอาชีพสตรีตำบลคลองสี่ หมู่ 15
44/162 หมู่ 15 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0843764943
825 1-13-02-04/1-0029 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมงานแฮนด์เมดคลองสี่
8/312 หมู่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0814027212
826 1-13-03-06/1-0003 เอสฟาตี้
37/7 หมู่ 5 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0816951339
827 1-13-03-04/1-0013 กลุ่มแม่บ้านธัญญาพร1
33/104 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0859518756
828 1-13-03-03/1-0009 กลุ่มต้นกล้าอาชีพ (ธัญบุรี)
130/30 หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0890444486
829 1-13-03-02/1-0007 บ้านแพรพรรณ
69/1200 หมู่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0802192571
830 1-13-04-02/1-0010 ฟลาวเวอร์พิ้งค์
62/161 หมู่ 8 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 029571134
831 1-13-04-02/1-0004 NE-KO
61/65 หมู่ 8 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 012900502
832 1-13-04-06/1-0006 กลุ่มผลิตเครืองทอพรมเช็ดเท้า
42 หมู่ 5 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0871119956
833 1-13-04-06/1-0008 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านลาดผักขวง
33 หมู่ 2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0817042282
834 1-13-04-07/1-0013 กลุ่มสตรีทอพรมบ้านเกาะแขม
9/2 หมู่ 2 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0804264092
835 1-13-04-06/1-0009 สตรีศาลาครุ
31 หมู่ 5 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0899031170
836 1-13-07-02/1-0005 ตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 8 ตำบลคลองควาย
33/2 หมู่ 8 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 025993107
837 5-94-01-10/1-0007 ตานีบาติก
181/63 หมู่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0818039796
838 5-94-01-04/1-0011 กลุ่มสตรีตัด-เย็บผ้าคลุมกรงนกบ้านกูแบอีเตะ
1/25 หมู่ 10 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0896598209
839 5-94-02-06/1-0001 มาจู
102/2 หมู่ 7 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 097360558
840 5-94-02-01/1-0009 กลุ่มตัดเย็บว่าวผ้าร่ม
24/2 หมู่ 7 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0812511512
841 5-94-04-10/1-0002 วิสาหกิจชุมชนปักผ้าบ้านท่าสู
25/1 หมู่ 3 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โทรศัพท์
842 5-94-06-02/1-0009 กลุ่มสตรีปักผ้าคลุมผมบ้านตือเบาะ
26 หมู่ 7 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0872880907
843 5-94-07-01/1-0020 กลุ่มสายบุรีนูรบาติก
85/5 หมู่ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทรศัพท์
844 5-94-09-14/1-0002 กลุ่มสตรีทำผ้าละหมาด ม.3 สาบัน
1 หมู่ 3 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทรศัพท์
845 5-94-09-13/1-0002 กลุ่มสตรีการตัดเย็บ ม.1 ต.บาโลย
15 หมู่ 1 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0898773556
846 5-94-10-10/1-0006 กลุ่มตัดเย็บปลอกหมอนและผ้ากันเปื้อนบ้านม่วงหมัง
149/4 หมู่ 5 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0849632427
847 5-94-10-08/1-0005 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านปรีกี
39/37 หมู่ 3 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0828245899
848 5-94-10-08/1-0007 กลุ่มทำเบาะที่นอน
13/1 หมู่ 3 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทรศัพท์
849 5-94-12-01/1-0005 กลุ่มแม่บ้านหมู่ 4 ป่าไร่
16/3 หมู่ 4 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 073356492
850 5-94-12-01/1-0011 ผลิตภัณฑ์ผ้าบ้านใหม่
1/2 หมู่ 1 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 073356203
851 5-82-04-04/1-0003 กลุ่มกระเป๋าผ้าลดภาวะโลกร้อน
11/2 หมู่ 5 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โทรศัพท์ 0872793712
852 5-82-05-01/1-0004 ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
138/1 หมู่ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทรศัพท์ 076431056
853 5-82-06-01/1-0053 กลุ่มถักโครเชบ้านห้วยทรัพย์
157 หมู่ 6 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา โทรศัพท์ 0840634191
854 5-82-08-03/1-0001 กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านนาใน
11 หมู่ 2 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โทรศัพท์ 017886818
855 6-66-02-01/1-0015 กลุ่มหัตถกรรมบ้านเนินหัวโล้
131 หมู่ 5 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0824043749
856 6-66-03-02/1-0003 ที่นอนแท้แม่พเยาว์
294 หมู่ 1 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056689470
857 6-66-05-07/1-0003 กล่มส่งเสริมตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้า หมู่ 2
103 หมู่ 2 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0851842942
858 6-66-08-04/1-0001 กลุ่มโคกกระถินแปรรูปผลผลิตเกษตร
17 หมู่ 10 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0895680213
859 6-66-08-01/1-0007 กลุ่มเจียระนัยพลอยอัญมณีอุตสาหกรรมบ้านสายสมบูรณ์
133/2 หมู่ 5 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0899065291
860 9-66-08-03/1-0014 พรมทองเขาเจ็ดลูก
20/4 หมู่ 7 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0871953876
861 6-66-12-03/1-0002 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลวังโมกข์
218 หมู่ 2 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โทรศัพท์ 072064869
862 6-67-01-15/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชัยเจริญรุ่งเรือง
12 หมู่ 11 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 095653417
863 6-67-01-13/1-0005 แม่บ้านเกษตรกรยาวีเปลญวณ
39 หมู่ 1 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056568135
864 6-67-01-08/1-0002 กลุ่มทำผ้าห่มบ้านลำป่าสักมูล
20/1 หมู่ 7 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
865 6-67-01-13/1-0013 กลุ่มถักไหมพรมหมู่ 9 บ้านโนนโรงเลื่อย
190 หมู่ 9 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0872333793
866 6-67-01-14/1-0009 กลุ่มหัตถกรรมทำผ้าด้นมือ
144/1 หมู่ 3 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056751145
867 6-67-01-04/1-0002 กลุ่มสตรีแสงจันทร์
290 หมู่ 1 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 010453519
868 6-67-01-17/1-0002 ผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองจอก
30 หมู่ 9 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
869 6-67-01-06/1-0005 กลุ่มพัฒนาเปลญวนนางั่ว
6 หมู่ 4 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
870 9-67-01-07/1-0010 นวัตกรรมผ้าเพชรบูรณ์
127 หมู่ 18 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0899609991
871 6-67-02-01/1-0003 กลุ่มแม่บ้านวัดพุทธบาทชนแดน
152 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056761142
872 6-67-02-06/1-0020 กลุ่มสานฝันบ้านเขาชะโงกหมู่ที่ 4 ตำบลบ่านกล้วย
71/1 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0811759084
873 6-67-02-01/1-0036 กลุ่มโครงการทอพรมเช็ดเท้า
66 หมู่ 6 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0821628443
874 6-67-03-11/1-0001 แปรรูปและทอผ้าพื้นเมืองตำบลห้วยไร่
124 หมู่ 3 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 048203169
875 6-67-03-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านโป่งค่างร่วมใจพัฒนา
22/1 หมู่ 2 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
876 6-67-03-07/1-0002 สตรีพัฒนาหมู่ 7
68 หมู่ 7 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 048146642
877 6-67-03-07/1-0005 เครื่องนอนบ้านหนองบัว
165 หมู่ 2 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056718270
878 6-67-03-14/1-0003 กลุ่มเลี้ยงโคลูกผสมบ้านคลองเหมืองไทย
26 หมู่ 12 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
879 6-67-03-12/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านฝายพัฒนา
145 หมู่ 8 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056794141
880 6-67-03-02/1-0023 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มหมู่ 3 ตำบลวัดป่า
186/1 หมู่ 3 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0864459257
881 6-67-04-08/1-0012 กลุ่มเย็บผ้าห่มใยสังเคราะห์นาเกาะ
11 หมู่ 2 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
882 6-67-04-06/1-0024 กลุ่มออมทรัพย์ทวีคูณ
30 หมู่ 6 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0869257158
883 6-67-05-07/1-0009 กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้านวมหนองกระทุ่ม
23 หมู่ 9 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 099079167
884 6-67-05-10/1-0004 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านไร่อุดม
32 หมู่ 3 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0827805598
885 6-67-05-10/1-0006 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพแม่บ้าน หมู่ 10
16 หมู่ 10 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0862117990
886 6-67-05-01/1-0006 วิสาหกิจชุมชนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 4 ตำบลท่าโรง
286 หมู่ 4 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0873184733
887 6-67-05-06/1-0006 หัตถกรรมไม้ และที่นอนเพื่อสุขภาพ หมู่ 19 ต.บ่อรัง
100 หมู่ 19 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0845956372
888 6-67-05-01/1-0009 กลุ่มพัฒนาอาชีพวิเชียรบุรี
210 หมู่ 1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0844913322
889 6-67-05-01/1-0020 กลุ่มส่งเสริมอาชีพวิเชียรบุรี
64/3 หมู่ 1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0890416834
890 6-67-05-02/1-0032 กลุ่มหัตถกรรมตำบลสระประดู่
96/1 หมู่ 2 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0892687493
891 6-67-06-01/1-0001 ศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ
52 หมู่ 1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056784229
892 6-67-06-01/1-0003 ศิลปงานไม้ประดิษฐ์
46/2 หมู่ 2 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056784155
893 6-67-06-01/1-0008 กลุ่มผลิตเครื่องนอนบ้านนาตะกรุด
98 หมู่ 15 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056784394
894 6-67-06-01/1-0009 กลุ่มเย็บผ้านวมบ้านนาตะกรุด
81 หมู่ 15 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
895 6-67-06-02/1-0009 กลุ่มเครื่องนอนสว่างวัฒนา
205 หมู่ 2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0819467001
896 6-67-06-02/1-0010 กลุ่มสิบเอ็ดอุตสาหกรรมเครื่องนอนชุมชน
205/4 หมู่ 2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0814442685
897 6-67-06-01/1-0011 กลุ่มชาวไร่ข้าวโพดพันธุ์ดี หมู่15
39 หมู่ 15 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
898 6-67-06-01/1-0012 กลุ่มตัดเย็บผ้าม่าน
63 หมู่ 1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
899 6-67-06-01/1-0013 กลุ่มผลิตหมอนใยสังเคราะห์
81 หมู่ 15 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
900 6-67-06-01/1-0014 กลุ่มส่งเสริมงานผลิตผ้านวม
63 หมู่ 1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
901 6-67-06-01/1-0015 กลุ่มผลิตเครื่องนอนศรีเทพ
39 หมู่ 15 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์
902 6-67-06-01/1-0016 กลุ่มผลิตเครื่องนอนศรีเทพ หมู่ 15
39 หมู่ 15 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0833460498
903 6-67-07-11/1-0017 กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านวังประสาน
1 หมู่ 9 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056783346
904 6-67-08-05/1-0008 กลุ่มสบายใจ
415 หมู่ 6 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056757201
905 6-67-09-01/1-0017 ผลิตผ้าห่มด้วยมือ บ้านนาพอสอง
80 หมู่ 4 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0890985144
906 5-93-09-01/1-0011 ตัดเย็บผ้าม่านชุมชนทุ่งรวงทอง
733 หมู่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โทรศัพท์ 013686369
907 6-56-01-07/1-0003 กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านร่องไผ่พัฒนา
147/1 หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 054458405
908 6-56-01-18/1-0006 กลุ่มเย็บปักถักร้อย
88 หมู่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 061905379
909 6-56-01-04/1-0007 เย็บเบาะรองนั่งตำบลแม่นาเรือ
10 หมู่ 10 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์ 054427157
910 6-56-02-04/1-0004 หัตถกรรมถักผ้าโครเชบ้านไผ่สีทอง
13 หมู่ 12 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 050400410
911 6-56-02-02/1-0041 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสร้อยศรี
45/2 หมู่ 7 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0856241855
912 6-56-02-01/1-0038 กลุ่มเย็บผ้าห้วยแก้วพัฒนา
129/2 หมู่ 11 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 0810313030
913 6-56-02-01/1-0037 กลุ่มเย็บผ้าบ้านกิ่วแก้ว หมู่ที่ 8
52/1 หมู่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์
914 6-56-03-06/1-0002 กลุ่มทำที่นอนหมอนสำเร็จรูป
89 หมู่ 5 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0895554252
915 6-56-03-12/1-0003 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าลายปัก
12 หมู่ 5 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0892669480
916 6-56-03-06/1-0029 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำที่นอนบ้านก้าวเจริญ ม.11
387 หมู่ 11 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0810313634
917 6-56-03-12/1-0028 กลุ่มตัดเย็บบ้านผ้าทุ่งเย็น
84 หมู่ 14 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0871776390
918 6-56-05-07/1-0003 กลุ่มพรมเช็ดเท้าหมู่ 8 ตำบลป่าซาง
11 หมู่ 8 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0852582602
919 6-56-05-11/1-0023 กลุ่มรักษ์บ้านเกิด ม.7
21 หมู่ 7 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0892504041
920 6-56-05-11/1-0024 กลุ่มที่นอนสานฝัน ม.4 สว่างอารมณ์
67 หมู่ 4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 054491113
921 6-56-05-06/1-0035 กลุ่มแปรรูปสิ่งทอบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง
52 หมู่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0810209369
922 6-56-05-07/1-0037 กลุ่มสตรีเย็บหมวกผ้า
62 หมู่ 10 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0861186689
923 6-56-05-08/1-0031 กลุ่มเย็บผ้าห่มนวม หมู่ 7 ต.หนองหล่ม
118 หมู่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0871793290
924 6-56-05-08/1-0030 กลุ่มเย็บผ้า หมู่ 7 ต.หนองหล่ม
78 หมู่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0860241618
925 6-56-05-07/1-0051 เย็บผ้าค่าล่าง
38 หมู่ 5 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0848057757
926 6-56-05-11/1-0040 กลุ่มเย็บหมวกร่มโพธิ์ทอง
16 หมู่ 1 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โทรศัพท์ 0819989445
927 6-56-06-07/1-0001 กลุ่มพรมเช็ดเท้า
49 หมู่ 10 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โทรศัพท์
928 6-56-06-04/1-0007 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านหนอง่บัว
87 หมู่ 2 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โทรศัพท์ 047329516
929 6-56-06-01/1-0022 หัตถกรรมจากเศษผ้า
129 หมู่ 5 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0857190684
930 6-56-07-06/1-0002 กลุ่มหัตถศิลป์บ้านห้วยเจริญราษฎร์
224 หมู่ 4 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 054417020
931 6-56-07-01/1-0005 กลุ่มถักไหมพรมบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9
3 หมู่ 9 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์ 010505768
932 6-56-07-04/1-0009 กลุ่มถักโครเชต์ด้วยด้ายบ้านป่าแฝกกลาง หมู่ 2
93 หมู่ 2 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์
933 6-56-07-04/1-0008 กลุ่มเย็บผ้าตำบลป่าแฝก
39 หมู่ 6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทรศัพท์
934 6-56-08-01/1-0084 วิสาหกิจชุมชนถักโคเชร์บ้านทุ่งแขม
47 หมู่ 9 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0898195582
935 6-56-08-04/1-0053 กลุ่มเย็บผ้าห่มนวมและผ้าโหล
141 หมู่ 8 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โทรศัพท์
936 6-56-09-02/1-0011 บ้านกว้านกลางสามัคคี
133 หมู่ 1 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์
937 6-56-09-03/1-0006 กลุ่มแม่บ้านแม่อิงสันกลาง
48 หมู่ 7 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์
938 6-56-09-02/1-0018 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้าบ้านกว้านเหนือ
58 หมู่ 4 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 054422883
939 6-56-09-02/1-0052 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักโครเชท์
3 หมู่ 15 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์
940 6-56-09-03/1-0039 ฝ้ายเมืองอิง
137 หมู่ 2 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทรศัพท์ 0834775451
941 6-54-01-14/1-0009 กลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใหม่ศรีภูมิ ม. 7
32 หมู่ 7 ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์
942 6-54-01-08/1-0005 กลุ่มแม่บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ 3
12 หมู่ 3 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 046128713
943 6-54-01-13/1-0012 กลุ่มแปรรูปจากเศษผ้าสำลีและเศษหนัง
224 หมู่ 3 ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054644064
944 6-54-01-08/1-0010 แม่หล่ายแฟนซี
144/1 หมู่ 2 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 094849572
945 6-54-01-08/1-0017 ผลิตเศษผ้า
100 หมู่ 6 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 041750775
946 6-54-01-08/1-0018 บีบีผ้าสำลีประดิษฐ์
12/4 หมู่ 5 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054646160
947 6-54-01-14/1-0023 ตัดเย็บปลอกผ้าห่มใยสังเคราะห์
72 หมู่ 9 ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054635283
948 6-54-01-08/1-0020 แม่บ้านเกษตรหมู่4 ต.แม่หล่าย
21 หมู่ 4 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054646344
949 6-54-01-10/1-0015 ผ้าศรีสุพรรณ
61 หมู่ 12 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054521300
950 6-54-01-14/1-0037 พรมเช็ดเท้าเอนกประสงค์บ้านหนองห้า
121/1 หมู่ 5 ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 098537067
951 6-54-01-19/1-0026 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋านักเรียน
34 หมู่ 2 ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์
952 6-54-01-13/1-0026 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าม.1ต.วังหงส์
142 หมู่ 1 ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์
953 6-54-01-18/1-0045 พุทธรักษาผ้าด้นมือ
54 หมู่ 4 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0816819073
954 6-54-01-06/1-0030 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านเหมืองค่า
45/1 หมู่ 6 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861960575
955 6-54-01-05/1-0031 ฝีไม้ลายมือบ้านทุ่งโฮ้ง
342/23 หมู่ 2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทรศัพท์
956 6-54-02-08/1-0028 กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
72/1 หมู่ 3 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054548083
957 6-54-02-01/1-0006 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำไม้ถูพื้นจากเศษผ้าแม่ยางโพธิ์
58/2 หมู่ 3 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054648571
958 6-54-02-09/1-0022 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าตำบลแม่ยางฮ่อ
255/5 หมู่ 3 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054501024
959 6-54-02-05/1-0045 กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านห้วยขึม หมู่ที่ 3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
59 หมู่ 3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0821923772
960 6-54-04-09/1-0003 สิ่งประดิษฐ์จากผ้าบ้านปงพร้าว หมู่ 6
14/2 หมู่ 6 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
961 6-54-04-04/1-0002 เงินออมทรัพย์บ้านดอนแท่น หมู่ 10
72 หมู่ 10 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 015959058
962 6-54-04-10/1-0002 สิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้าบ้านสบสาย หมู่ 5
68 หมู่ 5 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 054541809
963 6-54-04-01/1-0008 สิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้าท่าม้า หมู่ 8
439 หมู่ 8 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0857062470
964 6-54-04-04/1-0025 สิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้า ม.10 บ้านดอนแท่น
75 หมู่ 10 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0861973690
965 6-54-04-01/1-0014 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้าหมู่ 1 ต.สูงเม่น
125 หมู่ 1 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
966 6-54-04-03/1-0024 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านป่าผึ้งหมู่ 6 ต.หัวฝาย
13/2 หมู่ 6 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0869159094
967 6-54-04-01/1-0018 ตัดเย็บผ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน
406 หมู่ 8 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0850375761
968 6-54-04-01/1-0032 กลุ่มตัดเย็บงานผ้าประดิษฐ์ ม.3 ต.สูงเม่น
253 หมู่ 3 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
969 6-54-04-01/1-0038 น้องนะโมพรมแฟนซี ม.1 ต.สูงเม่น
6/7 หมู่ 1 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0897823962
970 6-54-04-04/1-0059 พรมเอนกประสงค์ ม.8 ต.ดอนมูล
99/1 หมู่ 8 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
971 6-54-04-03/1-0043 กลุ่มแม่บ้านพรมเช็ดเท้า ม.3 ต.หัวฝาย
17/1 หมู่ 3 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์ 0931404892
972 6-54-04-06/1-0033 น้ำพริกรสเด็ดและของใช้อเนกประสงค์ ม.5 ต.บ้านกวาง
70 หมู่ 5 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทรศัพท์
973 6-54-05-02/1-0002 กลุ่มรองเท้าผ้า,ผ้าห่ม
40 หมู่ 2 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 054640083
974 6-54-05-02/1-0009 ตัดเย็บผ้าห่มแพะร่องหิน
92/1 หมู่ 6 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 061809359
975 6-54-05-03/1-0005 พรมเช็ดเท้า บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลไทรย้อย
237 หมู่ 4 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 016736904
976 6-54-05-01/1-0014 ส่งเสริมอาชีพ (ตัดเย็บผ้า , กระเป๋า)
92 หมู่ 4 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์ 041846260
977 6-54-05-01/1-0029 ตัดเย็บผ้าห่ม หมู่ 7 ตำบลเด่นชัย
429 หมู่ 7 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทรศัพท์
978 6-54-06-02/1-0013 หมวกผ้าประดิษฐ์
24/1 หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054591367
979 6-54-06-02/1-0047 ผลิตภัณฑ์จากผ้าและแปรรูปผลผลิตการเกษตร
151 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 54508376
980 6-54-06-02/1-0053 ตัดเย็บถุงเท้าบ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง
หมู่ 12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054593434
981 6-54-06-01/1-0086 ประดิษฐ์เศษผ้าบ้านศรีมูลเรือง หมู่ 4
408/1 หมู่ 4 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์
982 6-54-06-02/1-0107 กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจชุมชนบ้านหล่าย
16 หมู่ 12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์
983 6-54-06-02/1-0113 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านกลางทุ่ง
181 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 0894316477
984 6-54-07-02/1-0030 กลุ่มแม่บ้านหมู่ 7 แปรรูปกล้วย
118 หมู่ 7 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โทรศัพท์ 081024303
985 6-54-08-03/1-0002 กลุ่มประดิษฐ์พรมเอนกประสงค์จากเศษผ้า
111 หมู่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 010220198
986 6-54-08-06/1-0001 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้าทุ่งแค้ว
249 หมู่ 2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054647211
987 6-54-08-03/1-0027 งานประดิษฐ์จากผ้า หมู่ 2 น้ำรัด
47/2 หมู่ 2 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 054647401
988 6-54-08-02/1-0070 กลุ่มของใช้จากผ้าหม้อฮ่อมเพ้นท์
138 หมู่ 8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โทรศัพท์ 0899557325
989 6-65-01-13/1-0025 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอับบ้านกร่าง
25 หมู่ 4 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0818882466
990 6-65-01-10/1-0016 กลุ่มหัตถกรรมจากผ้าตำบลปากโทก
165 หมู่ 7 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0810362219
991 6-65-01-01/1-0022 ศิลปประดิษฐ์ถักโครเชต์ (ME GRADE)
118/1 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์
992 6-65-02-05/1-0006 อาชีพหัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ตำบลนาบัว
109/2 หมู่ 3 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0811148617
993 9-65-03-02/1-0011 กลุ่มตัดเย็บผ้านวมบ้านนาจาน
46/3 หมู่ 9 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862030067
994 6-65-04-08/1-0017 กลุ่มระพี งานประดิษฐ์จากผ้า
54/2 หมู่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0872032890
995 9-65-04-05/1-0011 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบ้านปรือกระเทียม
144 หมู่ 2 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0937270450
996 6-65-05-04/1-0032 กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากผ้า ตำบลสนามคลี
19 หมู่ 6 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055268117
997 6-65-05-04/1-0030 กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านสนามคลี
2/3 หมู่ 1 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0896439021
998 6-65-06-11/1-0007 กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้า-ทอผ้าไทรงาม
25 หมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862030492
999 6-65-06-11/1-0011 กลุ่มน้ำพริกและผ้าเอนกประสงค์บ้านไทรงาม
46/1 หมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0869399151
1000 6-65-06-06/1-0035 แม่บ้านเกษตรกรบ้านบุ่ง
126 หมู่ 5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0815348669
1001 9-65-06-12/1-0010 สร้างชีวิตใหม่ทอพรมเช็ดเท้า
49/2 หมู่ 1 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0931469044
1002 6-65-07-02/1-0007 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านวังเจ๊ก
45/3 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0872086681
1003 6-65-08-01/1-0010 แม่บ้านศรีธนูทิศ
330/3 หมู่ 15 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0899609184
1004 5-83-01-01/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโกมารภัจจ์ร่วมใจ
21/61 หมู่ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทรศัพท์
1005 5-83-01-07/1-0013 พิมานไพศาล
2/17 หมู่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 086952682
1006 5-83-01-07/1-0021 ประดิษฐคริสมาส ราไวย์
1/35 หมู่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0857959652
1007 5-83-02-01/1-0006 กลุ่มบาติกเทศบาลตำบลกะทู้
1/150 หมู่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 062693646
1008 5-83-03-05/1-0001 คอเอนมินดาพัฒนา
78/3 หมู่ 2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076331551
1009 5-83-03-03/1-0006 สตรีปักเลื่อมอันดา
89 หมู่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 012718880
1010 5-83-03-02/1-0006 โกช่วยบาติก
115/10 หมู่ 1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 097275554
1011 5-83-03-03/1-0015 ยอดมงกุฎ
204/14 หมู่ 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076270198
1012 4-44-01-09/1-0008 แปรรูปผลผลิตบ้านโนนตาล
22 หมู่ 14 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1013 4-44-01-09/1-0013 ตัดเย็บบ้านโนนแต้
36 หมู่ 4 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043758246
1014 4-44-01-10/1-0013 หัตถกรรมบ้านท่างาม
60 หมู่ 3 ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0883303269
1015 4-44-01-07/1-0011 แปรรูปผลผลิตการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลเกิ้ง
97 หมู่ 8 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0874388673
1016 4-44-01-07/1-0024 ถักทอสานบ้านวังยาว
68 หมู่ 4 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 08661870020
1017 4-44-02-04/1-0028 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านโคกสาย
65 หมู่ 14 ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0847943202
1018 4-44-04-09/1-0002 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับทำโบว์
34 หมู่ 1 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 098632247
1019 4-44-04-08/1-0001 กลุ่มหมอนฟักทอง อ.ส.ม.
21 หมู่ 17 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 072221256
1020 4-44-04-09/1-0003 กลุ่มตัดเย็บหมอนขิดกุดใส้จ่อ
126 หมู่ 4 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1021 4-44-04-09/1-0010 เย็บหมอนขิต หมู่ 8 บ้านม่วง
4 หมู่ 8 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1022 4-44-04-03/1-0026 เย็บผ้าห่มปิกนิก
79 หมู่ 4 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1023 4-44-04-10/1-0017 ขามอุดมเครื่องนุ่งห่ม
10 หมู่ 19 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1024 4-44-04-10/1-0019 ตาลเย็บที่นอนปิกนิก
38 หมู่ 6 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1025 4-44-04-06/1-0012 กลุ่มอาชีพถักทอพรมเช็ดเท้าและเปลยืด
103 หมู่ 1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1026 4-44-06-04/1-0004 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ม.5 ต.วังไชย
37 หมู่ 5 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 010579045
1027 4-44-06-16/1-0008 ทอผ้าห่มไหมพรม บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลยาง
25 หมู่ 3 ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 092834406
1028 4-44-07-05/1-0027 กลุ่มแม่บ้านบงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโพธิ์
14 หมู่ 11 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878545199
1029 4-44-07-08/1-0038 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านนางเลิ้ง
58 หมู่ 10 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1030 4-44-07-04/1-0038 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านโนนชัยศรี
37 หมู่ 17 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1031 4-44-08-17/1-0008 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านโคกล่าม ม.10 ต.หนองบัว
60 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1032 4-44-09-02/1-0002 กลุ่มจัดทำที่นอนปื๊กนิค
11 หมู่ 8 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 05744826
1033 4-44-09-06/1-0015 ผ้าไหมลายมัดหมี่ ม.21 ต.หัวเรือ
184 หมู่ 21 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0878550535
1034 4-44-09-07/1-0009 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านโคกกลาง
23 หมู่ 5 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1035 4-44-09-07/1-0010 กลุ่มทอผ้าหนองโจด
10 หมู่ 4 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849551377
1036 4-44-09-01/1-0007 กลุ่มเย็บผ้าจอกขวาง หมู่ที่6,26
81 หมู่ 6 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1037 4-44-09-11/1-0017 กลุ่มจักสานตะกร้าและผ้าเช็ดเท้า หมู่ที่ 5
34 หมู่ 5 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043902451
1038 4-44-09-03/1-0045 กลุ่มเย็บผ้ากันเปื้อน
20 หมู่ 18 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849549098
1039 4-44-10-04/1-0006 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านหนองพอก
28 หมู่ 7 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1040 4-44-10-05/1-0012 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบ้านหนองบัวน้อย
52 หมู่ 2 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0872328854
1041 4-44-10-09/1-0017 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองจิก หมู่ 7
39 หมู่ 7 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1042 4-44-10-07/1-0028 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านหนองโปร่ง
35 หมู่ 2 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1043 4-44-11-06/1-0019 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำที่นอนหนองโสน
5 หมู่ 12 ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0849540791
1044 4-44-11-03/1-0024 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 15 ตำบลแวงดง
19 หมู่ 15 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
1045 4-44-12-04/1-0016 ดอกรักผ้าประดิษฐ์บ้านโนนสวรรค์
46 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0879507988
1046 6-58-01-03/1-0012 กลุ่มตัดเย็บผ้านวม
88 หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 087178580
1047 6-58-01-03/1-0028 กลุ่มเย็บผ้าตำบลห้วยผา
78 หมู่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0898544634
1048 6-58-01-03/1-0044 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มบ้านป่าปุ๊
61 หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
1049 6-58-04-03/1-0002 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เอื้องผึ้ง
39 หมู่ 10 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053621489
1050 6-58-04-03/1-0009 กลุ่มตัดเย็บผ้านวมบ้านหนองป่าแขม
40 หมู่ 10 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0897579627
1051 6-58-05-05/1-0001 กลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม
32 หมู่ 1 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053619059
1052 6-58-06-02/1-0002 ผ้าห่มนวม
68 หมู่ 7 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
1053 6-58-07-01/1-0017 กลุ่มหัตถกรรมลีซอน้ำริน
10/1 หมู่ 2 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0804913409
1054 6-58-07-02/1-0014 กลุ่มเย็บผ้าลาหู่บ้านลุกข้าวหลาม
68 หมู่ 9 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0614204815
1055 6-58-07-02/1-0017 กลุ่มเย็บผ้าชนเผ่าบ้านยาป่าแหน
4/1 หมู่ 5 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0931298231
1056 4-49-01-01/1-0008 กลุ่มทำผ้าและเครื่องนอนบ้านกุดโง้งน้อย
222 หมู่ 4 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
1057 4-49-01-01/1-0056 แปรรูปMetawan(มีตะวัน)
29 หมู่ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0856245622
1058 4-49-02-02/1-0011 กลุ่มแม่บ้านกุดโง้ง ต.นากอก
11 หมู่ 2 ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0895761216
1059 4-49-04-03/1-0004 จักสานบ้านแก่งนางหมู่ 7
9 หมู่ 7 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 017690308
1060 4-49-06-05/1-0004 ตัดเย็บที่นอนนิคมเกษตรกรรมดงหมู
39 หมู่ 3 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0868515228
1061 4-49-06-05/1-0005 ที่นอนนุ่นดงหมูหมู่ 4
10 หมู่ 4 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 098627092
1062 4-49-07-05/1-0001 ผลิตและแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ บ้านแวง ม.3
49 หมู่ 3 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 015467155
1063 4-49-07-04/1-0005 กลุ่มผลิตและแปรรูปผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือป่าแสด
18 หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 09274404
1064 4-49-07-02/1-0015 กลุ่มทอผ้าห่มบ้านวังนอง
11 หมู่ 6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 0862612598
1065 5-95-01-10/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบันนังลูวา
17/5 หมู่ 2 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073253436
1066 5-95-01-09/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลำใหม่พัฒนา
84/1 หมู่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์
1067 5-95-01-14/1-0003 กลุ่มสหกรณ์สตรีบ้านพร่อน
3 หมู่ 1 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์ 047241904
1068 5-95-01-16/1-0021 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลสะเตงนอก
90 หมู่ 6 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0822686410
1069 5-95-03-05/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหารยีลาปัน
505 หมู่ 11 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073282091
1070 5-95-03-05/1-0004 กลุ่มแม่บ้านผลิตหมวกคลุมผมสตรี (ตรือบุส)
4/4 หมู่ 13 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073282011
1071 5-95-03-01/1-0010 ปีซังบาตู
97/2 หมู่ 2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0814798183
1072 5-95-05-07/1-0007 สตรีสหกรณ์บ้านซีเย๊าะ
36 หมู่ 5 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0843956574
1073 5-95-05-07/1-0008 กลุ่มตัดเย็บบ้านตันหยงกาลอ
136 หมู่ 1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา โทรศัพท์ 0862896136
1074 5-95-08-04/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรพัฒนาอาชีพบ้านราดู
4/30 หมู่ 1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0845812396
1075 4-35-02-05/1-0004 กลุ่มแม่บ้าน ตำบลไผ่
73 หมู่ 5 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 078801810
1076 4-35-02-03/1-0004 กลุ่มแม่บ้านหลากกิจกรรม บ้านคำครตา
9 หมู่ 9 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์ 057706708
1077 4-35-02-05/1-0016 หมอนขิต บ้านหนองไร่
63/1 หมู่ 5 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทรศัพท์
1078 4-35-03-01/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเรือ หมู่ 2
49 หมู่ 2 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 019662253
1079 4-35-03-01/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำกลาง หมู่ 13
15 หมู่ 13 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 095212473
1080 4-35-03-01/1-0012 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบอน หมู่ 1
102 หมู่ 1 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์ 079254604
1081 4-35-03-05/1-0004 กลุ่มทอผ้าห่มลายลูกหวายบ้านโนนใหญ่
3 หมู่ 9 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทรศัพท์
1082 4-35-04-04/1-0001 กลุ่มถักประดิษฐ์บ้านโพนทัน
25 หมู่ 2 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045790031
1083 4-35-04-12/1-0010 กลุ่มทอผ้าห่มจากเศษผ้าบ้านแคนน้อย ม. 2
78 หมู่ 2 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1084 4-35-04-12/1-0014 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำขนมบ้านหนองเลิง
96 หมู่ 3 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1085 4-35-04-06/1-0005 กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้า
43 หมู่ 6 ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0823702399
1086 4-35-04-13/1-0017 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำแหลม
9 หมู่ 4 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0819779629
1087 4-35-04-10/1-0031 กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านทรายงาม ม.5
1 หมู่ 5 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0854982898
1088 4-35-04-02/1-0024 ผลิตภัณฑ์เชือกร่มหนองแสง
114 หมู่ 3 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1089 4-35-04-07/1-0026 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านกลางนา ม.3
38 หมู่ 3 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์
1090 4-35-05-04/1-0046 กลุ่มเย็บหมอนชุมชนบ้านโนนม่วง
11/1 หมู่ 3 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0974576192
1091 4-35-06-09/1-0001 ทอผ้าห่มไหมพรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง หมู่ 10
37 หมู่ 10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 010746260
1092 4-35-06-07/1-0003 ผ้าห่มใยสังเคราะห์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแดง หมู่ 2
74 หมู่ 2 ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
1093 4-35-06-02/1-0006 ทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดพันเขียว หมู่ 5
115 หมู่ 5 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 070208789
1094 4-35-06-03/1-0009 กลุ่มสตรีทอผ้าห่มไหมพรมบ้านสำโรง
114 หมู่ 4 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045798703
1095 4-35-06-10/1-0025 กลุ่มหัตถกรรมบ้านซำ
76 หมู่ 3 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์
1096 4-35-06-10/1-0026 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านบ่อบึง
84 หมู่ 4 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0873888590
1097 4-35-07-04/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลำดวน หมู่ที่ 11 ตำบลค้อวัง
36 หมู่ 11 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045797163
1098 4-35-08-03/1-0001 ดอกไม้ประดิษฐ์พรมนิยม
69 หมู่ 7 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1099 4-35-08-03/1-0002 ถักโคร์เชท์
129 หมู่ 6 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1100 4-35-08-11/1-0003 ทอผ้าห่มไหมพรมกุดแห่
29 หมู่ 1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1101 4-35-08-11/1-0011 เย็บที่นอน
280 หมู่ 9 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 095858695
1102 4-35-08-11/1-0025 กลุ่มโคเชย์ ม.2 ต.กุดแห่
336 หมู่ 2 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์
1103 4-35-08-11/1-0041 กลุ่มหัตถกรรมเย็บผ้านกทา
169 หมู่ 13 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0942681534
1104 4-35-08-12/1-0026 กลุ่มถักโครเชท์
295 หมู่ 1 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0880857324
1105 4-35-08-12/1-0028 กลุ่มทำกระเป๋าหนองยาง
132 หมู่ 11 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0850259132
1106 4-35-09-04/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าห่มไหมพรม
51 หมู่ 8 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์ 062569895
1107 4-35-09-03/1-0041 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านนาเงิน
82 หมู่ 2 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0844746132
1108 5-85-05-02/1-0001 ผ้าทอมือโตนกลอย
16 หมู่ 6 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 041990975
1109 5-85-05-02/1-0003 หัตถกรรมบ้านโตนกลอย
9 หมู่ 6 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 013675283
1110 5-85-05-02/1-0030 กลุ่มสตรีสัมพันธ์
84 หมู่ 3 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 0858805996
1111 5-85-05-02/1-0034 รักษ์โครเชต์บ้านโตนกลอย
37 หมู่ 6 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 057865661
1112 5-85-05-01/1-0018 กลุ่มสตรีถักโครเชต์บ้านบางมัน
4/10 หมู่ 1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 040565147
1113 2-70-01-13/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดนาหนอง
38 หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทรศัพท์
1114 2-70-05-02/1-0007 บ้านครก
32/1 หมู่ 19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0891093259
1115 2-70-07-07/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกำแพงพัฒนา
106 หมู่ 12 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032356649
1116 2-70-07-13/1-0007 แม่บ้านบ้านข้าวสารพัฒนา
10 หมู่ 2 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0858493458
1117 2-70-07-06/1-0004 กลุ่มธัญทิพย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านฆ้อง
113 หมู่ 10 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0896093604
1118 2-70-07-06/1-0005 ลาวเวียงบ้านฆ้องพัฒนา
65/1 หมู่ 10 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860800495
1119 3-21-01-02/1-0004 กลุ่มผลิตผ้าเอนกประสงค์บ้านหนองจอก
115 หมู่ 1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0867800117
1120 3-21-06-01/1-0008 กลุ่มสตรีเย็บผ้าโรงน้ำตาลใหม่ (ระเวิง)
124/2 หมู่ 3 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0811752640
1121 3-21-08-03/1-0016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองพลู
476/2 หมู่ 5 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทรศัพท์ 0817593871
1122 4-45-01-08/1-0030 กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคานหัก
157 หมู่ 11 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0819548329
1123 4-45-01-02/1-0024 อุตสาหกรรมตัดเย็บผ้ากันเปื้อน บ้านเหล่าบักเล
118 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847937539
1124 4-45-01-08/1-0048 จักสานบ้านหัวหนอง
39 หมู่ 10 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0892753582
1125 4-45-02-09/1-0002 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านกู่กาสิงห์น้อย
197 หมู่ 3 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 062379062
1126 4-45-02-08/1-0042 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสระทอง หมู่ 12 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
114 หมู่ 12 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878659235
1127 4-45-03-04/1-0011 ตัดเย็บผ้าห่มบ้านโพนสูง
152 หมู่ 1 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860029087
1128 4-45-04-03/1-0001 การทอผ้าฝ้ายด้ายโทเร
33 หมู่ 11 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1129 4-45-04-06/1-0008 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่13(ทอผ้าไหมพรม)
173/1 หมู่ 13 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 047888273
1130 4-45-04-06/1-0011 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนหวาย
17/2 หมู่ 4 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 095334189
1131 4-45-04-11/1-0011 กลุ่มทอผ้าขิตบ้านหนองสิม
34 หมู่ 8 ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 090543973
1132 4-45-04-10/1-0002 กลุ่มทอผ้าไหมลิ้นฟ้า หมู่ 1
16 หมู่ 1 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 071642290
1133 4-45-04-06/1-0003 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต.ดงแดง
156 หมู่ 16 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 093543439
1134 4-45-04-05/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตน้ำใสหมู่สาม
21 หมู่ 3 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043545323
1135 4-45-04-02/1-0001 กลุ่มเย็บผ้าหมู่10หนองผือ
167 หมู่ 10 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 019751750
1136 4-45-04-02/1-0008 กลุ่มทอผ้าขิตหนองผือหมู่7
28 หมู่ 7 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 092778623
1137 4-45-04-04/1-0037 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิต หมู่6
125/1 หมู่ 6 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878565988
1138 4-45-04-04/1-0039 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิต
12 หมู่ 13 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1139 4-45-04-01/1-0032 กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองตอ(สานเปล) หมู่10
52 หมู่ 10 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0883313240
1140 4-45-05-07/1-0013 กลุ่มเย็บหมอนที่นอน
44/1 หมู่ 2 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043522278
1141 4-45-05-01/1-0034 กลุ่มสานตะกร้า พรมเช็ดเท้า
177 หมู่ 15 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1142 4-45-05-17/1-0037 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ม.5 บ้านหนองมะแซว
76 หมู่ 5 ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860222587
1143 4-45-05-20/1-0043 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นกก ม.2 ต.บึงนคร
49 หมู่ 2 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1144 4-45-06-06/1-0001 กลุ่มทอผ้าไหมพื้น ม. 4 ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
96 หมู่ 4 ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 092106265
1145 4-45-06-17/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าห่มไหมพรม ม. 1 ต. ชานุวรรณ อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
128 หมู่ 1 ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 098893224
1146 4-45-06-06/1-0009 กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 1 ตำบลวารีสวัสดิ
100 หมู่ 1 ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1147 4-45-07-11/1-0001 ผ้าห่มจากเศษผ้าวารีสวัสดิ์
3 หมู่ 7 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 072187426
1148 4-45-07-07/1-0032 หัตถกรรมสิ่งทอบ้านหว่าน
173 หมู่ 6 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1149 4-45-07-11/1-0043 ทอผ้าเช็ดเท้าบ้านหนองน้ำแดง
180 หมู่ 11 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1150 4-45-07-05/1-0041 กลุ่มถักกระเป๋าบ้านโคกล่าม
86 หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1151 4-45-07-13/1-0035 ทำขนมบ้านวังม่วย
76 หมู่ 1 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0986379891
1152 4-45-08-06/1-0023 ทอผ้าบ้านธาตุจอมศรี
2 หมู่ 2 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 010495714
1153 4-45-08-01/1-0012 ทอผ้าบ้านหนองหงษ์
54 หมู่ 11 ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0847933874
1154 4-45-08-01/1-0013 ทอผ้าบ้านโคกกุง
4 หมู่ 5 ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0878586047
1155 4-45-10-02/1-0025 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากผ้าบ้านโพธิ์ตาก
56 หมู่ 6 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1156 4-45-10-09/1-0021 ปลูกพืชปลอดสารพิษ งานนวดอวดหัตถกรรม
77 หมู่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1157 4-45-10-05/1-0037 หัตถกรรมสิ่งทอบ้านป่าขี
34 หมู่ 12 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1158 4-45-10-09/1-0026 ทอผ้าห่มบ้านหนองสิม
82 หมู่ 8 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1159 4-45-10-11/1-0043 แม่บ้านเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว
52 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 084792824
1160 4-45-10-06/1-0020 กลุ่มเกษตรวังหลวงก้าวหน้า
48 หมู่ 8 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1161 4-45-10-16/1-0024 เพื่อการเกษตรบ้านสะอาดนาดี หมู่ 2
163 หมู่ 2 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0890540647
1162 4-45-10-16/1-0025 กลุ่มหัตหกรรมสานตะกร้าและกระเป๋า
111 หมู่ 1 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 090246309
1163 4-45-11-03/1-0019 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า บ้านนาน้อย
112 หมู่ 2 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 061422863
1164 4-45-11-11/1-0027 กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมทำกระเป๋า บ้านขี้เหล็ก หมู่ 11
78 หมู่ 11 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 044967327
1165 4-45-11-11/1-0028 กลุ่มหัตถกรรมบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2
10 หมู่ 2 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 057527482
1166 4-45-11-04/1-0078 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า บ้านโพนพอุง
80 หมู่ 15 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0899422906
1167 4-45-11-03/1-0034 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า บ้านงูเหลือม
194 หมู่ 7 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0890174681
1168 4-45-11-02/1-0030 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า บ้านยางเลิง หมู่ 5
25 หมู่ 5 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0807411529
1169 4-45-11-12/1-0065 กลุ่มเย็บปักถักร้อย บ้านโนนม่วง
142 หมู่ 10 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0860215774
1170 4-45-14-08/1-0014 กลุ่มสามัคคีสะสมทรัพย์บ้านโนนชัย
39 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043659479
1171 4-45-15-02/1-0003 สตรีทอผ้าหม่ไหมพรมวังแก้ว
31 หมู่ 13 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1172 4-45-15-01/1-0005 ผ้าหม่ไหมพรมหนองสำราญ
99 หมู่ 5 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043577135
1173 4-45-15-02/1-0002 ทอผ้าหม่ไหมพรมบ้านหนองแวงห้วยทราย
29 หมู่ 5 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1174 4-45-15-03/1-0002 กลู่มแม่บ้านมัดหมี่ผ้าฝ้ายใหม่พัฒนา
73 หมู่ 2 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 010480754
1175 4-45-15-02/1-0006 เกษตรกรชุมพรใหม่ม.12
132 หมู่ 12 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 072377931
1176 4-45-15-02/1-0007 แม่บ้านเกษตรกรชุมพรใต้ร่วมใจสามัคคี
83 หมู่ 8 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 092745250
1177 4-45-15-03/1-0005 แม่บ้านเกษตรกรคำนวงตุ้ม
81 หมู่ 5 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1178 4-45-15-02/1-0008 แม่บ้านเกษตรกรชุมพรพัฒนา
13 หมู่ 1 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 099429527
1179 4-45-15-03/1-0013 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าหม่ไหมพรมบ้านเลิศสมบูรณ์ ม.9
17 หมู่ 9 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 079444752
1180 4-45-15-01/1-0008 ทอผ้าไหมบ้านสว่างเหนือ
8 หมู่ 3 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043577190
1181 4-45-15-01/1-0010 แม่บ้านทอผ้าหม่โนนสวรรค
43 หมู่ 6 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 095322458
1182 4-45-15-03/1-0010 ทอผ้าบ้านบุ่งเลิศหมู่ 1
68 หมู่ 1 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 015025302
1183 4-45-15-03/1-0011 ทอผ้ากี่กระตุกคำนางตุ้ม
96 หมู่ 5 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1184 4-45-15-03/1-0016 ทอผ้าบ้านหนองม้า
23 หมู่ 8 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1185 4-45-15-01/1-0022 แม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่สามัคคี
53 หมู่ 9 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043577306
1186 4-45-15-01/1-0023 กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าอุตสาหกรรมบ้านใหม่สถานี
136/1 หมู่ ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 068587108
1187 4-45-15-03/1-0027 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า หมู่ 4 บุ่งเลิศ
93 หมู่ 2 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0879138506
1188 4-45-16-04/1-0006 ผลิตที่นอนปิกนิคบ้านเหล่ากลาง
38 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 099872099
1189 4-45-16-03/1-0001 ทอผ้าไหมผ้าฝ้ายและแปรรูปผ้าบ้านป่าเม้าใต้
13 หมู่ 3 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 078567840
1190 4-45-16-04/1-0008 เย็บผ้าบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10
51/1 หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 062219852
1191 4-45-16-06/1-0006 พัน.สร.6
119 หมู่ 7 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 017695929
1192 4-45-16-08/1-0008 ทอผ้าโทเรบ้านบาก
116 หมู่ 7 ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043508412
1193 4-45-16-05/1-0004 ผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านหนองแวงยาว
99 หมู่ 2 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 057427314
1194 4-45-16-06/1-0044 ทอพรมเช็ดเท้า ม.1
136 หมู่ 1 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1195 4-45-17-07/1-0006 เพาะเห็ด แปรรูปเห็ด ม.7
122 หมู่ 7 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043545504
1196 4-45-17-07/1-0018 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงเค็งหมู่ 9 ต.ผักแว่น
4 หมู่ 9 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0868626102
1197 4-45-17-03/1-0016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานจากเชือกไนล่อน
97 หมู่ 11 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1198 4-45-17-08/1-0020 กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเครื่องนอนเขวาชี ม.ๅ ต.แสนชาติ
103 หมู่ 1 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1199 4-45-18-01/1-0006 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านคุยขนวน หมู่ 7
62 หมู่ 7 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1200 4-45-18-06/1-0004 สหชีพ
62 หมู่ 7 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043611039
1201 4-45-18-05/1-0004 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตร
128 หมู่ 8 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 094162779
1202 4-45-20-04/1-0021 ตัดเย็บเสื้อผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมู่ที่ 9
7 หมู่ 9 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์
1203 1-16-01-25/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถนนใหญ่ หมู่ที่ 5
81/3 หมู่ 5 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036636192
1204 1-16-01-15/1-0005 ตำบลท่าศาลาจังหวัดลพบุรี
299 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036615784
1205 1-16-01-25/1-0007 กลุ่มส่งเสริมอาชีพปักจักร ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
73 หมู่ 3 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036413486
1206 1-16-01-20/1-0005 กลุ่มเย็บผ้าป่าตาล ม.3 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี
6/1 หมู่ 3 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0817955071
1207 1-16-01-15/1-0011 กลุ่มแม่บ้านโรงเรียนสงครามพิเศษ
54/10 หมู่ 8 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0817937377
1208 1-16-01-23/1-0004 กลุ่มเย็บผ้าโพธิ์ตรุ
41 หมู่ 7 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0870582192
1209 1-16-01-25/1-0010 กลุ่มสตรีเย็บจักรอุตสาหกรรมตำบลถนนใหญ่
73 หมู่ 2 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0871199724
1210 1-16-03-04/1-0002 ผลิตภัณฑ์จากผ้า
79 หมู่ 6 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0890866647
1211 1-16-03-04/1-0003 ทอผ้าครบวงจร
60 หมู่ 6 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036440042
1212 1-16-03-04/1-0004 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูปผ้ามัดหมี่
107 หมู่ 5 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0895317920
1213 1-16-05-08/1-0002 เย็บผ้าห่มกันหนาวหัวสำโรงท่าวุ้ง
45 หมู่ 6 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036655148
1214 1-16-05-10/1-0001 เย็บผ้าห่มบ้านเบิกท่าวุ้ง
122 หมู่ 10 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 061246819
1215 1-16-05-08/1-0003 ผ้าห่มกันหนาวบ้านโพธิ์ประทวนหัวสำโรงท่าวุ้ง
34 หมู่ 13 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036655728
1216 1-16-05-08/1-0004 กลุ่มเย็บผ้าห่มธนกรหัวสำโรงท่าวุ้ง
33 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036425676
1217 1-16-05-08/1-0007 สตรีเย็บผ้าห่มมะค่าเหนือหัวสำโรงท่าวุ้ง
26 หมู่ 10 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036655097
1218 1-16-05-08/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าห่มกันหนาวหัวสำโรง
55 หมู่ 13 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0854043955
1219 1-16-05-10/1-0003 เย็บที่นอนและผ้าห่มนวม
154 หมู่ 10 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0833114655
1220 1-16-05-08/1-0012 ผ้าห่มบ้านดงตาล
60 หมู่ 13 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036655461
1221 1-16-05-10/1-0004 กลุ่มเย็บผ้าท้ายหนอง
23 หมู่ 2 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0852905452
1222 1-16-05-08/1-0014 กลุ่มเย็บผ้าห่มน้ำค้าง
21 หมู่ 13 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0892342530
1223 1-16-05-08/1-0015 กลุ่มเย็บผ้าคลองสะเดา
30 หมู่ 12 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036655682
1224 1-16-05-09/1-0003 กลุ่มสตรีเย็บผ้าลาดสาลี่
4 หมู่ 4 ต.ลาดสาลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0837729735
1225 1-16-05-02/1-0013 กลุ่มตัดเย็บผ้าและชุดเครื่องนอนภัคนิภัทธิ์
3 หมู่ 1 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0904309618
1226 1-16-06-03/1-0003 แม่บ้านเกษตรกรบ้านกล้วย
80 หมู่ 1 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 070061897
1227 1-16-06-16/1-0003 กลุ่มสตรีแม่บ้านเย็บผ้าห่ม
63 หมู่ 9 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0845689245
1228 1-16-06-10/1-0012 กลุ่มอาชีพแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองหมู่ 6 บางกะพี้
38 หมู่ 6 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0895376826
1229 1-16-06-18/1-0014 พัฒนาอาชีพตำบลมหาสอน
30/2 หมู่ 5 ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0871210811
1230 1-16-07-06/1-0042 เย็บผ้าปิดปาก
123 หมู่ 8 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0614290474
1231 1-16-11-04/1-0001 กลุ่มทอผ้าบ้านชอนสมบูรณ์อ.หนองม่วงจ.ลพบุรี
30/1 หมู่ 4 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 017956156
1232 6-52-01-14/1-0001 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านเหล่า
63/1 หมู่ 4 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054360353
1233 6-52-01-04/1-0002 ผลิตภัณฑ์จากผ้าและหนัง
123/10 หมู่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0818836627
1234 6-52-01-17/1-0022 กลุ่มตัดเย็บบ้านห้วยฮี
283/1 หมู่ 7 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0895522873
1235 6-52-01-13/1-0013 ผู้ตัดเย็บหมวกคลุมหน้าและเสื้อผ้าบ้านห้วยลึก
83 หมู่ 4 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0856246661
1236 6-52-02-04/1-0010 กลุ่มผ้าห่มนวม
69 หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054330126
1237 6-52-02-01/1-0004 กลุ่มผ้าห่มนวมบ้านสวนป่าแม่เมาะ
120 หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 087107041
1238 6-52-02-04/1-0050 ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าบ้านเวียงหงษ์ หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ
748 หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1239 6-52-02-01/1-0040 กลุ่มเย็บถุงเท้าและพรมเช็ดเท้าบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่๗ ต.บ้านดง
238 หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0892636602
1240 6-52-02-04/1-0119 กลุ่มสถานีผลิตถุงมือผ้าบ้านห้วยเป็ด ม.1 ต.แม่เมาะ
137 หมู่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0876600294
1241 6-52-02-04/1-0133 กลุ่มทำผ้าเช็ดเท้าบ้านนาแขมพัฒนา หมู่ 11
315 หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0856621970
1242 6-52-02-01/1-0058 กลุ่มอาชีพงานฝีมือเย็บปักถักร้อย บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ม.8
74/1 หมู่ 8 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0861892529
1243 6-52-02-04/1-0147 กลุ่มเย็บปักถักร้อย บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ
226 หมู่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0894047644
1244 6-52-03-09/1-0004 กลุ่มสตรีแปรรูปผ้า
83 หมู่ 8 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 013669283
1245 6-52-03-08/1-0005 กลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านแสนตอ
195/1 หมู่ 11 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054281568
1246 6-52-03-05/1-0019 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านผึ้ง
78 หมู่ 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0857052397
1247 6-52-04-03/1-0007 กลุ่มหมอนดิ้นทอง
103 หมู่ 10 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 07913380
1248 6-52-04-04/1-0008 กลุ่มหมอนผาบ้านนาเอี้ยง
216 หมู่ 7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 010301295
1249 6-52-04-03/1-0021 กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า
2 หมู่ 4 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 061843852
1250 6-52-04-04/1-0015 กลุ่มหัตถกรรมบ้านเหล่ายาว
168/1 หมู่ 4 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์
1251 6-52-04-03/1-0031 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโป่ง
30 หมู่ 5 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0844870549
1252 6-52-04-01/1-0018 กลุ่มผลิตของใช้จากผ้าบ้านดอนงาม
50 หมู่ 8 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 057074251
1253 6-52-04-01/1-0030 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเศษผ้าบ้านนาบอน
20/1 หมู่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0856268572
1254 6-52-05-02/1-0001 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและหมวกบ้านทุ่งสุ่ม
3 หมู่ 5 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054329781
1255 6-52-06-01/1-0001 กลุ่มผ้าถักโคร์เชท์ (หงส์ฟ้า)
232 หมู่ 8 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054271721
1256 6-52-06-01/1-0004 กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง
184 หมู่ 9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054271160
1257 6-52-06-01/1-0005 กลุ่มผ้าถักโครเชท์ (ไก่ฟ้าพญาลือ)
252 หมู่ 8 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054271172
1258 6-52-07-04/1-0007 เครื่องนอนห้วยก้อด
119 หมู่ 2 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1259 6-52-10-05/1-0021 เย็บหมวกบ้านบอมหลวง
163/1 หมู่ 1 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์
1260 6-52-12-05/1-0002 กลุ่มอาชีพเย็บรองเท้าผ้าบ้านยางอ้อย
181 หมู่ 4 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054338834
1261 6-52-13-05/1-0003 กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรมบ้านหัวเมือง
69 หมู่ 5 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0899986687
1262 6-51-01-07/1-0002 ตัดเย็บเสื้อผ้าญาณิศา
88/2 หมู่ 5 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053535453
1263 6-51-01-07/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านริมกวง ต.ต้นธง
225 หมู่ 10 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053534643
1264 6-51-01-12/1-0022 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลบ้านกลาง
112 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0837630101
1265 6-51-01-02/1-0046 กลุ่มตัดเย็บบ้านเอื้ออาทรตำบลเหมืองง่า
343/713 หมู่ 6 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0843695533
1266 6-51-01-02/1-0047 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าบ้านต้นผึ้ง
190/2 หมู่ 1 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0869120790
1267 6-51-02-02/1-0010 กลุ่มเย็บผ้าเช็ดเท้าบ้านดอยสารภี
133 หมู่ 77 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0895559139
1268 6-51-06-07/1-0002 ผ้าฝ้ายทอมือบ้านร่องช้าง
122 หมู่ 5 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 019605388
1269 6-51-06-01/1-0005 กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงอายุท่าต้นงิ้ว
31 หมู่ 2 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053557240
1270 6-51-06-02/1-0005 กลุ่มหัตถกรรมงานฝีมือป่าซาง
240 หมู่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053521880
1271 6-51-06-03/1-0020 กลุ่มแปรรูปจากเศษผ้าบ้านกอกอก
90/2 หมู่ 2 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053521791
1272 6-51-06-02/1-0011 ผ้านวมเมืองงามป่าซาง
242/1 หมู่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053520412
1273 6-51-06-11/1-0058 กลุ่มจักสานบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลนครเจดีย์
81 หมู่ 1 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0815944677
1274 6-51-06-08/1-0116 กลุ่มสตรีแม่บ้านไร่ดงเหนือ หมู่ 16 ตำบลน้ำดิบ
98/1 หมู่ 16 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0861864837
1275 6-51-08-03/1-0046 กามนิตผ้าเพ้นท์
452 หมู่ 5 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์
1276 6-51-08-01/1-0055 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านแพะใต้ หมู่ 7
228 หมู่ 7 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0828922141
1277 6-51-08-01/1-0054 กลุ่มผ้าท่าหลุกพัฒนา
24/6 หมู่ 4 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0807904113
1278 4-42-01-12/1-0029 กลุ่มเย็บผ้าห่มไหมพรมนาแขม หมู่ 9
72 หมู่ 9 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย โทรศัพท์
1279 4-42-02-02/1-0008 กลุ่มสตรีบ้านโนนตะวัน หมู่ 14 ตำบลนาดอกคำ
204 หมู่ 14 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย โทรศัพท์ 012629661
1280 4-42-04-05/1-0032 เย็บปักถักร้อย บ้านห้วยหินขาว ม.2 ต.ห้วยพิชัย
109 หมู่ 2 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1281 4-42-04-01/1-0061 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านวินัย หมู่ 11
49 หมู่ 11 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1282 4-42-04-05/1-0063 กลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านใหม่พัฒนา
11/1 หมู่ 10 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์
1283 4-42-08-01/1-0005 กลุ่มตัดเย็บและพัฒนาอาชีพบ้านท่าลี่
225 หมู่ 2 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 062313128
1284 4-42-09-12/1-0004 กลุ่มทอไหมพรมบ้านขอนยาง หมู่ 9 ต.โคกขมิ้น
15 หมู่ 9 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์
1285 4-42-09-12/1-0013 พัฒนาอาชีพกลุ่มไหมพรม
100 หมู่ 19 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์ 0861781958
1286 4-42-09-12/1-0055 กลุ่มสตรีถักทอไหมพรมบ้านกุดลัน
113/2 หมู่ 2 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์
1287 4-42-09-03/1-0082 กลุ่มทอไหมพรมหนองหญ้าปล้อง
221 หมู่ 3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย โทรศัพท์
1288 4-42-10-07/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงเวียน
226 หมู่ 3 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 042871307
1289 ลย.10/48-0008 กลุ่มจักสานตัดเย็บบ้านทุ่งใหญ่
142 หมู่ 1 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 068791237
1290 4-42-10-10/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซำบ่าง
126 หมู่ 5 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 062395796
1291 4-42-10-01/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาแปน
123 หมู่ 9 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 090989668
1292 4-42-10-07/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสงป่าเปลือย
92 หมู่ 6 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 070869310
1293 4-42-10-10/1-0024 ถักทอไหมพรมโนนสะอาด
118 หมู่ 8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์
1294 ลย.10/51-0091 กลุ่มถักทอไหมพรมห้วยไผ่ หมู่ 10
125 หมู่ 10 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0843903392
1295 4-42-10-05/1-0019 ถักทอไหมพรมต้นกล้าบ้านมะลิวัลย์
415 หมู่ 3 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0885331646
1296 ลย.10/53-0115 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักโครเชต์ต้นกล้าอาชีพบ้านวงเวียน
61 หมู่ 13 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0817994238
1297 ลย.10/53-0118 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมแฟนตาซี
132 หมู่ 1 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์
1298 4-42-10-01/1-0044 กลุ่มกระบอกเงินต้นกล้า
163 หมู่ 11 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์
1299 4-42-10-10/1-0035 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี หมู่ 3
367 หมู่ 3 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์
1300 4-42-10-10/1-0038 ถักทอไหมพรมบ้านโป่งวัว
34 หมู่ 11 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0895734780
1301 4-42-10-10/1-0043 ส่งเสริมอาชีพถักทอบ้านโนนสะอาด
235 หมู่ 8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0858539741
1302 4-42-10-05/1-0052 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
198 หมู่ 1 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0833581042
1303 4-42-10-05/1-0053 งานฝีมือถักทอบ้านวังไผ่1
62 หมู่ 2 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0884756898
1304 4-42-10-10/1-0054 สายใย สามัคคี
135 หมู่ 5 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0817685150
1305 4-42-10-05/1-0055 กลุ่มถักทอไหมพรมบ้านมะลิวัลย์
21 หมู่ 13 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0810479381
1306 ลย.10/56-0170 ถักทอไหมพรมบ้านอีเลิศใต้หมู่ ๑๓
159 หมู่ 13 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0878535937
1307 4-42-10-01/1-0070 ร้อยรักถักทอบ้านนาแปน
145 หมู่ 2 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0935758445
1308 4-42-10-05/1-0056 กลุ่มถักทอไหมพรมบ้านผาสามยอด
328 หมู่ 4 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 0833530864
1309 4-42-10-10/1-0059 กลุ่มสตรีถักทอไหมพรมบ้านผาฆ้อง
4 หมู่ 7 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย โทรศัพท์ 083620799
1310 4-42-11-04/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรใหม่ศรีชมภู
64 หมู่ 7 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์ 011846228
1311 4-42-11-02/1-0004 กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์อำเภอภูหลวง
1 หมู่ 9 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย โทรศัพท์ 094894218
1312 4-42-13-03/1-0014 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าสำลี
121 หมู่ 8 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์ 062413619
1313 4-42-13-01/1-0011 กลุ่มทำฟูกที่นอน
169 หมู่ 6 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์
1314 4-42-13-01/1-0034 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าสำลีประดิษฐ์
146 หมู่ 11 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย โทรศัพท์
1315 4-42-14-03/1-0005 กลุ่มผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรมบ้านผางาม
92 หมู่ 10 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์ 062424851
1316 4-42-14-01/1-0027 ถักทอไหมพรมบ้านหนองหิน
248 หมู่ 1 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย โทรศัพท์
1317 4-33-01-24/1-0002 แม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางพัฒนา
57 หมู่ 3 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 062516062
1318 4-33-01-01/1-0002 สตรีพัฒนาอาชีพคุ้มเมืองเก่า
329/3 หมู่ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1319 4-33-01-22/1-0016 ตัดเย็บถุงมือบ้านหว้าน
60 หมู่ 5 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0856326215
1320 4-33-02-03/1-0003 กลุ่มพัฒนาอาชีพ ม.7
99 หมู่ 7 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854683273
1321 4-33-02-04/1-0003 เปลญวน
62 หมู่ 5 ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0872524450
1322 4-33-03-03/1-0005 พัฒนาผ้าขิตหมอนขวาน
32 หมู่ 5 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0861516747
1323 4-33-04-09/1-0001 แม่บ้านเกษตรกรบ้านซำตารมย์
198 หมู่ 7 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1324 4-33-04-11/1-0001 กลุ่มแปรรูปกล้วยตากจานใหญ่
133/3 หมู่ 1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 096253494
1325 4-33-04-25/1-0002 กลุ่มทอผ้าตำบลภูผาหมอก
18 หมู่ 3 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072575243
1326 4-33-04-21/1-0012 กล่มผลิตภัณฑ์จากผ้าห่ม
4 หมู่ 9 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0833747487
1327 4-33-07-01/1-0001 กลุ่มทอผ้าไหมแปรรูปบ้านบิง
67 หมู่ 2 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 095836091
1328 4-33-07-10/1-0002 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหว้าสามัคคี
121 หมู่ 10 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045821667
1329 4-33-08-08/1-0002 กลุ่มเย็บที่นอนพัฒนา
34 หมู่ 5 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 086879084
1330 4-33-08-04/1-0014 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลโพธิ์วงศ์
14 หมู่ 8 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0869971093
1331 4-33-08-11/1-0017 กลุ่มส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลโพธิ์กระสังข์
101 หมู่ 9 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045665055
1332 4-33-09-09/1-0002 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าห่มบ้านฮ่องข่า
23 หมู่ 8 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 061061179
1333 4-33-09-08/1-0005 ทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านกอย
150 หมู่ 2 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 074602577
1334 4-33-09-12/1-0006 ทอผ้าเช็ดเท้าบ้านส้มป้อย
161 หมู่ 1 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0849628038
1335 4-33-09-08/1-0007 เย็บกระเป๋าบ้านกอย 65 หมู่ที่ 2 ตำบลดู่
65 หมู่ 2 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0831269258
1336 4-33-09-06/1-0003 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 10 ตำบลจิกสังข์ทอง
27 หมู่ 10 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 086673304
1337 7-33-09-06/1-0015 ทอเสื่อ หมุ่ที่ 7 ตำบลจิกสังข์ทอง
56 หมู่ 7 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1338 7-33-09-06/1-0016 กลุ่มสตรีบ้านสองห้อง หมู่ที่ 10
4 หมู่ 10 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1339 4-33-10-22/1-0009 ทอพรมเช็ดเท้า
123 หมู่ 7 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0831341397
1340 4-33-11-01/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจพัฒนา
117 หมู่ 12 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072404030
1341 4-33-11-02/1-0001 กลุ่มทอผ้าไหมและหัตถกรรมความหวังใหม่
76 หมู่ 3 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045689163
1342 4-33-11-02/1-0003 กลุ่มขนมหวานบึงบูรพ์
52 หมู่ 9 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045689463
1343 4-33-11-02/1-0004 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมและหัตถกรรมหัวลำโพง
104 หมู่ 9 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 048307358
1344 4-33-11-01/1-0013 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า ม.6 ต.เปาะ
78 หมู่ 6 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0879631519
1345 4-33-11-02/1-0019 ทอผ้าไหมรุ่งอรุณ
56 หมู่ 1 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0892509103
1346 7-33-11-02/1-0010 กลุ่มออมทรัพย์บ้านนาสวน
40 หมู่ 6 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0815497873
1347 7-33-12-01/1-0010 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์หนองสิมใหญ่
47 หมู่ 2 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 874583826
1348 7-33-12-06/1-0010 เลี้ยงโคโนนดั่ง
61 หมู่ 12 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0814705101
1349 4-33-13-04/1-0001 กลุ่มผู้ผลิตกระเป๋าใบเตย
103 หมู่ 3 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 092801919
1350 4-33-13-04/1-0013 ต้นเตย
30 หมู่ 12 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0857809192
1351 4-33-15-04/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนหนองสิม
126 หมู่ 5 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1352 4-33-18-02/1-0006 ส่งเสริมกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
107 หมู่ 7 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854150078
1353 4-33-18-02/1-0007 ทำพรมเช็ดเท้าบ้านแต้
72 หมู่ 7 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0876469320
1354 4-33-19-03/1-0005 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษผ้า
2/2 หมู่ 9 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 015836942
1355 4-33-20-01/1-0047 ถักทอไหมพรม
16/3 หมู่ 5 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1356 4-33-21-02/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน
17 หมู่ 3 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 072506573
1357 4-33-22-04/1-0001 ทอผ้าบ้านโจดม่วง
23 หมู่ 10 ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 099491702
1358 4-33-22-04/1-0008 ทวีทรัพย์สิน
82 หมู่ 7 ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0854137526
1359 4-33-22-02/1-0062 กลุ่มเย็บผ้าห่มจากเศษผ้า หมู่ 2 บ้านโพธิ์
21 หมู่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
1360 3-27-01-04/1-0013 หัตถกรรมถักผ้าด้วยมือบ้านลุงพลู
108 หมู่ 4 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0852261374
1361 3-27-01-08/1-0027 เย็บผ้า
128 หมู่ 20 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0852473160
1362 3-27-01-06/1-0029 พรมเช็ดเท้าสตรีแม่บ้าน ม.4 ท่าเกษม
64 หมู่ 4 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0860498022
1363 3-27-02-05/1-0007 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านคลองไก่เถื่อน
14 หมู่ 1 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1364 3-27-02-01/1-0025 หัตถกรรมบ้านเขาเลื่อม
20 หมู่ 9 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0811539842
1365 3-27-04-01/1-0006 บ้านไร่ทานตะวัน
141/5 หมู่ 9 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0833846118
1366 3-27-04-03/1-0015 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสตรีเพชรสำราญ
20 หมู่ 17 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0899332921
1367 3-27-05-02/1-0006 กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
135 หมู่ 10 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 071322713
1368 3-27-05-09/1-0021 กลุ่มทำข้าวเกรียบสมุนไพร
35 หมู่ 7 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1369 3-27-06-10/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าหมู่ที่ 1
221 หมู่ 1 ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1370 3-27-07-04/1-0028 กลุ่มผ้าทอมืิอบ้านหนองโกวิทย์
1 หมู่ 7 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์
1371 3-27-07-02/1-0048 กลุ่มเย็บผ้าวนบ้านสองสีเจริญ
96 หมู่ 16 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0983048263
1372 5-90-06-02/1-0002 กลุ่มหมอนอิงพิกุลทอง
1 หมู่ 3 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์
1373 5-90-06-09/1-0007 กลุมแม่บ้านปลอกหมอน
25 หมู่ 1 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โทรศัพท์
1374 5-90-09-02/1-0044 กลุ่มแม่บ้านเกษตรสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
111 หมู่ 14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0815413182
1375 2-74-01-01/1-0015 หินนำโชคเพชรพัฒนวัฒน์
930/28 หมู่ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0874944514
1376 2-74-01-14/1-0016 บ้านโคกขามหมู่ที่ 2
18/1 หมู่ 2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0851445711
1377 2-74-02-04/1-0003 ค่ายกำแพงเพชร
51/3060 หมู่ 3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0890676997
1378 5-91-01-03/1-0013 ควนขันบาติกปาเต๊ะ
181 หมู่ 4 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล โทรศัพท์ 0847138476
1379 5-91-02-01/1-0009 กลุ่มแม่บ้านขนมพื้นเมืองบ้านห้วสะพานเหล็ก
52 หมู่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์ 069559025
1380 5-91-02-02/1-0010 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม
167 หมู่ 2 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์ 074736328
1381 5-91-03-01/1-0020 กลุ่มผลิตภัณท์หัตกรรมควนเรือ
122 หมู่ 10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล โทรศัพท์ 074797345
1382 6-64-01-08/1-0005 กลุ่มออมทรัพย์เย็บผ้าตำบลตาลเตี้ย
67/1 หมู่ 4 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1383 6-64-04-09/1-0001 ผ้าห่มนวมสร้างชีวิตใหม่คนท่าฉนวน
249/3 หมู่ 12 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 055655192
1384 6-64-04-08/1-0003 แปรรูปผลิตภัณฑ์จา่กผ้าบ้านป่ารัง
1/1 หมู่ 3 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1385 6-64-04-03/1-0003 กลุ่มเย็บผ้าเพื่อการประดิษฐ์ชุมชนตำบลไกรนอกหมู่2
28/2 หมู่ 2 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 055657447
1386 6-64-04-11/1-0014 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องใช้ และประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
181/21 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0862122539
1387 6-64-05-08/1-0008 กลุ่มบ้านวังวนผ้าห่มใยสังเคราะห์ศรีสัชนาลัย
23/1 หมู่ 1 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1388 6-64-07-12/1-0005 กลุ่มสตรีชุมชนสามัคคีป่ากุมเกาะ
23/2 หมู่ 6 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 0898398542
1389 6-64-09-03/1-0006 ที่นอนปิคนิคธารน้ำทิพย์
4 หมู่ 10 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โทรศัพท์
1390 4-47-01-20/1-0002 สตรีสหกรณ์หมอนขิต บ้านน้อยจอมศรี
318 หมู่ 4 ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์
1391 4-47-01-01/1-0010 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนวัดป่าสุทธาวาส
252/1 หมู่ 10 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0895761517
1392 4-47-01-17/1-0005 ศูนย์ผลิตพันธุ์พืชประจำตำบลเหล่าปอแดง
3 หมู่ 11 ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0812628241
1393 4-47-02-04/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าห่มสี่เขาบ้านหนองเค็ม
55 หมู่ 5 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0
1394 4-47-03-03/1-0009 ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโพนงามก้าวหน้า หมู่ที่ 13
39/1 หมู่ 13 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร โทรศัพท์
1395 4-47-04-09/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบะหัวเมย
133 หมู่ 2 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทรศัพท์
1396 4-47-05-04/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไฮหย่อง ม.18
8/1 หมู่ 18 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1397 4-47-08-04/1-0027 กลุ่มแม่บ้านเกษตรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
119 หมู่ 21 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1398 4-47-08-07/1-0022 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยหินพัฒนา
70 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0932125177
1399 4-47-08-14/1-0029 กลุ่มเครื่องนอนเติมสุข
127 หมู่ 8 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โทรศัพท์
1400 4-47-09-02/1-0004 กลุ่มหนองบัวสิมเครื่องนอน
112 หมู่ 1 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 47250
1401 4-47-09-02/1-0005 กล่มเย็บผ้าบ้านเพีย ม.6
96 หมู่ 6 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793056
1402 4-47-09-02/1-0008 เจริญทรัพย์บ้านนาล้อม
21 หมู่ 16 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 079555181
1403 4-47-09-02/1-0012 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนอนบ้านเพีย
59 หมู่ 6 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793185
1404 4-47-09-02/1-0016 กลุ่มนพพลมุ้งเปลโพธิ์ชัย
97 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1405 4-47-09-02/1-0023 ทำมุ้งเปลบ้านปากโนต
5 หมู่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 057487664
1406 4-47-09-02/1-0018 กลุ่มทรัพย์สุดามุ้งเปล
54 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793039
1407 4-47-09-02/1-0047 กลุ่มแม่บ้านอุตสาหกรรมครัวเรือนมุ้ง เปล ผ้าห่ม บ้านโพนก่อ
53 หมู่ 7 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 010533043
1408 4-47-09-02/1-0046 แม่บ้านอุตสาหกรรมหนองบัวใต้ผ้าห่ม
59 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 072576585
1409 4-47-09-02/1-0052 กลุ่มแม่บ้านอุตสาหกรรมครัวเรือน มุ้ง เปล หนองบัวสิม
139 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793117
1410 4-47-09-02/1-0056 ทำผ้าห่มโพธิ์ชัย
17 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 033344132
1411 4-47-09-02/1-0067 พิชัยยุทธการค้า
35 หมู่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1412 4-47-09-02/1-0075 กลุ่มสงวนมุ้งเปล
54 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793039
1413 4-47-09-02/1-0078 กลุ่มเลี้ยงวัวขุน หมู่ 16 นาล้อมพัฒนา
2 หมู่ 16 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793040
1414 4-47-09-02/1-0079 ทรัพย์บารมีวลีพรเจริญ
105 หมู่ 16 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793108
1415 4-47-09-01/1-0051 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์โคกอุดม
101 หมู่ 2 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042796013
1416 4-47-09-04/1-0017 กลุ่มออมทรัพย์แบบบูรณาการบ้านวังชมพู
53 หมู่ 11 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1417 4-47-09-01/1-0053 กลุ่มเพิ่มพูนทวี
26 หมู่ 16 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1418 4-47-09-02/1-0096 อุตสาหกรรมเครื่องนอนดีเน้ หนองบัวสิม
91 หมู่ 1 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042793014
1419 4-47-09-02/1-0098 กลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป JESSADA
51 หมู่ 6 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0818053605
1420 4-47-09-02/1-0099 กลุ่มผลิตเครื่องนอนเทอ-โบ
55 หมู่ 14 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1421 4-47-09-02/1-0100 กลุ่มขวัญฤดีการค้า
113 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1422 4-47-09-02/1-0102 วิไลวรรณเครื่องนอน
150 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0818797852
1423 4-47-09-02/1-0104 กลุ่มสุนทรการค้า
66 หมู่ 1 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0800850367
1424 4-47-09-02/1-0105 กลุ่มจักร์พงษ์ มุ้ง เปล และผ้าห่ม
24 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1425 4-47-09-01/1-0074 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนหนองพอกน้อย
28 หมู่ 4 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0816461548
1426 4-47-09-01/1-0077 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
99 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833378539
1427 4-47-09-02/1-0121 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโคกทรายขาว
86 หมู่ 2 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1428 4-47-09-02/1-0122 โคกทรายขาวเครื่องนอน
81 หมู่ 2 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1429 4-47-09-02/1-0123 กลุ่มแม่บ้านปากโนตเพื่อการผลิตมุ้ง-เปล
62 หมู่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0901938974
1430 4-47-09-02/1-0125 เครื่ิิองนอนมีสุข
57 หมู่ 12 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0934238182
1431 4-47-09-02/1-0136 โชคสุขเกษมเครื่องนอน
105 หมู่ 1 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0887337767
1432 4-47-09-02/1-0154 แปรรูปผลิตภัณฑ์เย็บผ้า
115 หมู่ 1 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1433 4-47-09-02/1-0153 กลุ่มเครื่องนอนบ้านหัวนาคำ
128 หมู่ 13 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1434 4-47-09-02/1-0156 ท่างามเครื่องนอน
116 หมู่ 4 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1435 4-47-09-02/1-0155 ท่างามเจริญเครื่องนอน
1 หมู่ 4 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1436 4-47-09-02/1-0158 กรกนกผ้าห่มบ้านโพธิ์ชัย
163 หมู่ 10 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โทรศัพท์
1437 4-47-10-02/1-0034 กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านด่านไชโย
118 หมู่ 6 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0935600614
1438 4-47-10-02/1-0036 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม-ฝ้าย บ้านมาย
300 หมู่ 1 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042794994
1439 4-47-11-05/1-0002 บ้านท่าควาย
68 หมู่ 2 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0872248309
1440 4-47-11-05/1-0005 กลุ่มตัดเย็บมุ้งบ้านท่าควาย
44 หมู่ 7 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0849529804
1441 4-47-12-04/1-0002 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์บ้านต้าย
181 หมู่ 7 ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์
1442 4-47-12-08/1-0059 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม ถักทอโคกสี
196 หมู่ 1 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042776169
1443 4-47-12-20/1-0014 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและเส้นด้ายบ้านหนองหอย
128 หมู่ 4 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0866367536
1444 4-47-12-01/1-0080 กลุ่มผลิตหัตถกรรมบ้านโคกสว่างเหนือ
69 หมู่ 20 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0883026428
1445 4-47-12-11/1-0046 กลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านห้วยไร่สามัคคี ม.15
19 หมู่ 15 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0821074083
1446 4-47-12-06/1-0035 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบงเหนือนอก
381 หมู่ 11 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0862513362
1447 4-47-12-16/1-0021 กลุ่มผลิตเครื่องนอนบ้านโคกพุทรา
9 หมู่ 11 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0833609717
1448 4-47-12-10/1-0025 กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหนองผือ
107 หมู่ 4 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0860015503
1449 1-19-01-09/1-0002 ประดิษฐ์ดอกไม้และของชำร่วยบ้านโคกสะอาด
106 หมู่ 1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โทรศัพท์ 019473532
1450 1-19-02-06/1-0002 กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรบ้านซับม่วง
40/1 หมู่ 5 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์ 070560301
1451 1-19-02-02/1-0009 กลุ่มอาชีพสตรีเพ็นท์ผ้าบาติก
24 หมู่ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036357429
1452 1-19-02-07/1-0012 กลุ่มชุมชนหลวงไกร หมู่ 3
17/1 หมู่ 3 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0867961324
1453 1-19-03-09/1-0005 พรมเช็ดเท้า
3 หมู่ 9 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 079024565
1454 1-19-03-06/1-0002 กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านบัวลอยเก่า
11 หมู่ 12 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 068017249
1455 1-19-03-09/1-0006 กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม
66/3 หมู่ 14 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 070276342
1456 1-19-03-15/1-0010 พรมเช็ดเท้าหนองนาก
36/38 หมู่ 9 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0818017007
1457 1-19-04-04/1-0001 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านคลองหัวช้าง
10 หมู่ 10 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 063859725
1458 1-19-04-06/1-0015 กลุ่มสตรีผลิตผ้าเช็ดเท้าบ้านสมานมิตร
131 หมู่ 4 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0812908912
1459 1-19-05-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอู่ตะเภา
1 หมู่ 6 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี โทรศัพท์
1460 1-19-05-03/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโก
1/2 หมู่ 2 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0859791974
1461 1-19-10-07/1-0012 กลุ่มตัดเย็บผ้าตำบลท่าช้าง
1 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 089169947
1462 1-19-10-08/1-0010 นัสทิพย์ ดิไซน์
14 หมู่ 2 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036332300
1463 1-19-11-01/1-0001 เจ็ดสาวน้อยทอพรมเช็ดเท้า
69 หมู่ 4 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036344196
1464 3-11-01-12/1-0001 เกษตรกรบางปูพัฒนา
163 หมู่ 4 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 023301916
1465 3-11-01-08/1-0002 สตรีพัฒนาบางปูใหม่น้ำพริกแม่มะลิเกิดแสง
382 หมู่ 5 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027077957
1466 3-11-01-15/1-0007 กลุ่มแม่บ้านคุ้มทอง
1692/368 หมู่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0816590906
1467 3-11-01-10/1-0018 กลุ่มPหัตถกรรมตำบลแพรกษา
162/301 หมู่ 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0895240801
1468 3-11-01-15/1-0024 ไอริช
1596/640 หมู่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0873695982
1469 3-11-02-03/1-0014 พัฒนาอาชีพตำบลบางพลีน้อย
24/1 หมู่ 6 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์
1470 3-11-03-04/1-0003 กลุ่มแม่บ้านผ้าบาติกพัฒนา
17/1 หมู่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027065363
1471 3-11-03-01/1-0011 กลุ่มพัฒนาอาชีพบางพลีนคร
201/164 หมู่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 027507855
1472 3-11-04-02/1-0006 กลุ่มหมอนสุขภาพ
29/4 หมู่ 11 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024643632
1473 3-11-04-08/1-0004 ผลิตภัณฑ์จากผ้าบางยอ
92 หมู่ 7 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 028151447
1474 3-11-04-02/1-0014 เทียนหอมธนิศร
211 หมู่ 19 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024638876
1475 3-11-04-09/1-0003 บ้านสวนศิลป์ (บางกะเจ้า)
12 หมู่ 9 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024613438
1476 3-11-04-10/1-0008 รวินทร์ภูมิ
42/2 หมู่ 9 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024613191
1477 3-11-05-03/1-0009 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกองทราย
57/123 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 024537347
1478 3-11-05-03/1-0015 กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านปากคลองแดน
41 หมู่ 4 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0814336068
1479 3-11-05-04/1-0010 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองป้อม
69 หมู่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0851533761
1480 3-11-05-05/1-0013 หมอบางพรพัฒนา
172/80 หมู่ 4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0892052900
1481 3-11-05-03/1-0034 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีแหลมฟ้าผ่า
121/105 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0800750984
1482 3-11-05-02/1-0015 PK การเด้น
498/14 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0847750426
1483 3-11-05-02/1-0016 สุขสำราญร่วมใจ
435/181 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์
1484 3-11-06-01/1-0044 กลุ่มไหมโพลีเอทเตอร์ชุมชนโครงการ 4/3
126/58 หมู่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0827060464
1485 3-11-06-01/1-0045 หัตถศิลป์เสาธงนอก
58 หมู่ 6 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0910042745
1486 2-72-02-04/1-0003 ทอพรมเช็ดเท้า ม.1 บ้านเขาดิน
75 หมู่ 1 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0870854562
1487 2-72-07-12/1-0006 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (กระเป๋า)
110 หมู่ 1 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035566159
1488 2-72-09-03/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 7 หนองบอน
21 หมู่ 7 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0853789734
1489 2-72-09-13/1-0001 กลุ่มผ้าด้นมือ U-THONG QUILTS
142 หมู่ 3 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0818041935
1490 2-72-09-03/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 14 ตำบลจรเข้สามพัน
416 หมู่ 14 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035552311
1491 2-72-09-08/1-0011 ผ้าห่มนวมบ้านดอนคา
543 หมู่ 19 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035421248
1492 2-72-09-02/1-0005 ผ้าห่มเศรษฐกิจคลองตัน
217 หมู่ 6 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035559571
1493 2-72-09-06/1-0003 กลุ่มแม่บ้านดอนมะเกลือ
74 หมู่ 7 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0871712751
1494 2-72-09-08/1-0018 กลุ่มมุ้งแม่บ้านเกษตรกรดอนคา
330 หมู่ 20 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0867514329
1495 2-72-09-03/1-0012 กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองบัว
134 หมู่ 1 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0822444996
1496 4-32-01-11/1-0008 0036
846 หมู่ 7 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0850168479
1497 4-32-01-03/1-0003 กลุ่มสตรีทอผ้าห่มกำมะหยี่
67/1 หมู่ 10 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1498 4-32-01-12/1-0011 เกษตรผสมผสานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
155 หมู่ 10 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0868750905
1499 4-32-03-07/1-0001 กลุ่มสตรีทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2
76/2 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1500 4-32-04-07/1-0002 กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรมบ้านโนนสำราญ
41 หมู่ 8 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044581334
1501 4-32-04-01/1-0006 กลุ่มอาชีพทอผ้าเช็ดเท้าศรีดงบัง
70 หมู่ 13 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 010667016
1502 4-32-04-09/1-0002 กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรม บ้านโพธิ์งาม
81 หมู่ 4 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 079575899
1503 4-32-04-07/1-0003 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า- ผ้าห่มนวม
35/1 หมู่ 3 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 062440673
1504 4-32-04-09/1-0004 ทอผ้าห่มไหมพรมบ้านบรเพ็ด
40 หมู่ 5 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1505 4-32-04-02/1-0002 กลุ่มพรมเช็ดเท้านานวน
27 หมู่ 14 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044505084
1506 4-32-05-06/1-0007 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกระเพอโร
62 หมู่ 7 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1507 4-32-08-06/1-0001 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต่อสู้ความยากจนบ้านก้านเหลือง
28 หมู่ 7 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0
1508 4-32-08-05/1-0001 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านสระโพธิ์
21 หมู่ 14 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0860468957
1509 4-32-09-02/1-0001 พรมเช็ดเท้าบ้านตรึม
84 หมู่ 1 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 013924705
1510 4-32-09-15/1-0022 เย็บผ้าวน หมู่ที่ 6
97 หมู่ 6 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0840816784
1511 7-32-09-09/1-0010 กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองคูน้อย
1 หมู่ 2 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1512 4-32-11-05/1-0006 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านจบก
45 หมู่ 4 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1513 7-32-11-05/1-0024 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองคู
98 หมู่ 6 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1514 4-32-12-09/1-0002 พรมเช็ดเท้าสะโน
12 หมู่ 1 ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 072529739
1515 4-32-12-02/1-0003 แม่บ้านเกษตรกรบ้านโสนน้อย
18/1 หมู่ 12 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044569285
1516 4-32-12-09/1-0017 แม่บ้านนายาว
37/1 หมู่ 7 ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0878746499
1517 4-32-12-09/1-0018 แม่บ้านสะโน
143 หมู่ 1 ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0860269344
1518 4-32-13-05/1-0008 แม่บ้านเกษตรกรบ้านรุนโพธิ์ใหญ่
195 หมู่ 7 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0812654932
1519 4-32-14-04/1-0030 ออนซอนโมบายตาเมือน
141 หมู่ 5 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1520 4-32-15-03/1-0001 กลุ่มผู้ผลิตพรมเช็ดเท้าและไม้ถูพื้น
10 หมู่ 12 ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 049624973
1521 4-32-17-02/1-0001 ทอผ้าห่มไหมพรมโนนนารายณ์
85/3 หมู่ 5 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1522 4-32-17-02/1-0003 ทอพรมเช็ดเท้าโนนนารายณ์
20 หมู่ 1 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 059085852
1523 4-32-17-02/1-0005 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านเซียงซิน
111 หมู่ 7 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 090214531
1524 4-32-17-02/1-0007 ทอผ้าห่มไหมพรมบ้านนาแก่น
84 หมู่ 8 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 060040592
1525 4-32-17-05/1-0004 กลุ่มสตรีบ้านโนนแคน(พรมเช็ดเท้า)
11 หมู่ 14 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 072535673
1526 4-32-17-02/1-0009 กลุ่มสตรีบ้านพราหมณ์ (ทอผ้าห่มไหมพรม)
27 หมู่ 6 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 072467637
1527 4-32-17-05/1-0005 พรมเช็ดเท้าบ้านหนองบาก
129/1 หมู่ 19 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0852895975
1528 4-32-17-03/1-0006 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านโนน
10 หมู่ 12 ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1529 4-32-17-02/1-0010 เย็บพรมเช็ดเท้าบ้านพราหมณ์
28/3 หมู่ 6 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0879194885
1530 4-32-17-02/1-0011 พรมเช็ดเท้าบ้านนาแก่น
92 หมู่ 8 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0833753468
1531 4-32-17-05/1-0011 กลุ่มสตรีพรมเช็ดเท้า
20 หมู่ 10 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1532 4-32-17-05/1-0012 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอพรมเช็ดเท้า
35 หมู่ 8 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0898467728
1533 4-32-17-05/1-0014 กลุ่มสตรีบ้านหนองผาย ม.17
54 หมู่ 17 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1534 4-32-17-05/1-0015 กล่มสตรีบ้านหนองเทพ ม.1
99 หมู่ 1 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1535 4-32-17-05/1-0016 กลุ่มสตรีบ้านหนองแวง (ทอพรมเช็ดเท้า)
4 หมู่ 5 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1536 4-32-17-05/1-0017 พรมเช็ดเท้า ม.12 ตำบลหนองเทพ
24 หมู่ 12 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1537 4-32-17-05/1-0018 พรมเช็ดเท้า ม.15 ตำบลหนองเทพ
15 หมู่ 15 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1538 4-32-17-05/1-0022 กลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้า ม.7
173 หมู่ 7 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0857468785
1539 4-32-17-04/1-0025 พรมเซ็ทเท้าบ้านโนนน้อย
94 หมู่ 6 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1540 4-32-17-05/1-0020 เย็บพรมเช็ดเท้าบ้านผำ ม.20
132 หมู่ 20 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0894549584
1541 4-32-17-02/1-0015 กลุ่มพรมเช็ดเท้าคำผง ม.5
29 หมู่ 3 ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1542 4-32-17-05/1-0028 ทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ 6 ต.หนองเทพ
41 หมู่ 6 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0852098566
1543 4-32-17-05/1-0029 พรมเช็ดเท้า หมู่ 15 ต.หนองเทพ
128 หมู่ 15 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0879750104
1544 4-32-17-05/1-0031 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า ม.18 ต.หนองเทพ
38 หมู่ 18 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1545 4-32-17-05/1-0032 กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองผางหมู่13ตำบลหนองเทพ
103 หมู่ 13 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0800487180
1546 4-32-17-05/1-0034 กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าไหมพรม หมู่ที่ 16 ต.หนองเทพ
96 หมู่ 16 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0872515968
1547 4-32-17-05/1-0035 กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านดงโจด
197 หมู่ 1 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0821373090
1548 4-32-17-03/1-0025 พรมเช็ดเท้าบ้านโนนแดง
88 หมู่ 15 ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0860938470
1549 4-32-17-03/1-0026 กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านหนองบัวคำ
13 หมู่ 14 ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์
1550 4-32-17-03/1-0027 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านหนองไผ่
67 หมู่ 10 ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0822404682
1551 2-75-01-06/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวชิรคาม
116/1 หมู่ 4 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034767137
1552 2-75-01-07/1-0011 ผลิตภัณฑ์บ้านมอบลัด
61/8 หมู่ 4 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0844137314
1553 1-17-01-01/1-0013 กลุ่มสมุนไพรแผนไทย
1374 หมู่ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 036511389
1554 1-17-02-01/1-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเทศบาลพัฒนา
16/2 หมู่ 4 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 036592015
1555 1-17-02-04/1-0009 เย็บจักรถักฝันบ้านบางวัว
34/1 หมู่ 2 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0890162841
1556 1-17-02-02/1-0004 กลุ่มเกษตรออมทรัพย์แม่บ้านบางวัว
26/4 หมู่ 11 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0884633233
1557 1-17-04-07/1-0003 ตัดเย็บไทยแลนด์
27/3 หมู่ 4 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 036598643
1558 4-37-01-11/1-0023 กลุ่มผู้ผลิตผ้าเช็ดเท้าส่งออกจังหวัดอำนาจเจริญ บ้านแก้งกฐิน
209 หมู่ 4 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0801536277
1559 7-37-01-06/1-0012 กลุ่มเลี้ยงโค ม.5 ต.สร้างนกทา
51 หมู่ 5 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0896276240
1560 4-37-02-01/1-0009 กลุ่มขนมทองม้วนสมุนไพร นิคมแปลง 7
204 หมู่ 12 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0878631361
1561 4-37-02-05/1-0008 วิสาหกิจ มิตรสัมพันธ์
111 หมู่ 5 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0879586714
1562 4-37-03-05/1-0013 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านคำน้อย
12 หมู่ 5 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1563 4-37-03-04/1-0005 สตรีถักทอ
142 หมู่ 3 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862688524
1564 7-37-03-06/1-0010 กลุ่มเย็บผ้าสามัคคี ม.5 ต.โนนงาม
8 หมู่ 5 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1565 4-37-04-04/1-0001 หัตถกรรมบ้านตำแย หมู่ 7
69 หมู่ 7 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1566 4-37-04-02/1-0049 ถักโครเชต์ หมู่ที่ 1 จานลาน
4 หมู่ 1 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1567 4-37-06-06/1-0021 เย็บผ้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน
27 หมู่ 12 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์
1568 4-37-07-06/1-0013 กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรมบ้านศาลา หมู่ 8
100 หมู่ 8 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0868589931
1569 4-37-07-06/1-0031 ทอผ้าห่มไหมพรม หมู่5 บ้านน้ำซับ
57 หมู่ 5 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0872438143
1570 4-37-07-06/1-0036 กลุ่มถักทอไหมพรม ม.9 ต.แมด อ.ลืออำนาจ
33 หมู่ 9 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862653087
1571 4-41-01-19/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศรีบูรพา
28 หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 068506770
1572 4-41-01-05/1-0001 กลุ่มทำผ้าห่มบ้านโนนเดื่อ
42/1 หมู่ 9 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 062242555
1573 4-41-01-21/1-0015 ผ้าห่มนวมหนองตะไก้ใต้
217 หมู่ 12 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042207445
1574 4-41-01-01/1-0016 กลุ่มอาชีพชุมชนโนนยาง2
315/2 หมู่ 7 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042340196
1575 4-41-01-18/1-0007 กลุ่มแม่บ้านสตรีบ้านค่ายเสนีย์ฯ
168/12 หมู่ 4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 016704149
1576 4-41-01-02/1-0025 ชมรมผู้สูงอายุตำบลนิคมสงเคราะห์
37/1 หมู่ 11 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0899402629
1577 4-41-01-07/1-0024 กลุ่มงานฝีมือถักทอบ้านทุ่งแร่
3 หมู่ 4 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0913632812
1578 4-41-02-01/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไหมพรมถักทอบ้านตาลเลียน
440 หมู่ 1 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0811306630
1579 4-41-02-06/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมพรมบ้านดงมีชัย
369 หมู่ 15 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0850071737
1580 4-41-02-06/1-0016 กลุ่มหัตถกรรมดงเค็ง
111 หมู่ 1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1581 4-41-03-06/1-0005 สตรีสร้างชีวิตใหม่ในชนบท(เย็บผ้า)
60/1 หมู่ 4 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0828385514
1582 4-41-03-02/1-0019 กล่มแสงบูรพาทำผ้าห่ม
130 หมู่ 11 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 092787672
1583 4-41-04-02/1-0001 กลุ่มที่นอนหมอนอิงพัฒนา
174 หมู่ 5 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 068454606
1584 4-41-04-06/1-0004 กลุ่มทอผ้าขิดผลิตสิ่งทอเชียงแหว
112 หมู่ 1 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 042330884
1585 4-41-06-01/1-0004 ทอผ้าห่มไหมพรมบ้านโสกหมู
115 หมู่ 9 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1586 4-41-06-01/1-0011 กลุ่มเย็บผ้าห่มจากเศษผ้า
237 หมู่ 2 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 040326890
1587 4-41-06-01/1-0023 กลุ่มเย็บหมอนจากเศษผ้า
125 หมู่ 6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 015456671
1588 4-41-06-06/1-0010 กลุ่มเย็บผ้าบ้านไร่พัฒนา ม.3
260 หมู่ 3 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1589 4-41-06-01/1-0044 กลุ่มอาชีพแม่บ้านเย็บผ้าห่ม
71 หมู่ 7 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 08994355465
1590 4-41-06-17/1-0018 กลุ่มเย็บผ้าห่มและมุ้ง บ้านกั้ง หมู่ที่ 1
205 หมู่ 1 ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0913529313
1591 4-41-08-01/1-0014 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ หมู่ 3
308 หมู่ 3 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 004608233
1592 4-41-09-03/1-0013 กลุ่มเย็บผ้าห่มโคกล่าม หมู่ 3
39 หมู่ 3 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 079534793
1593 4-41-10-04/1-0057 กลุ่มเศษผ้าประดิษฐ์คำยางน้อย
24 หมู่ 12 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1594 4-41-11-07/1-0035 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านกล้วย
189 หมู่ 3 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0932468368
1595 4-41-18-06/1-0005 กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมบ้านหยวกใหม่
206 หมู่ 17 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 084953587
1596 4-41-18-06/1-0023 ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
224 หมู่ 15 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1597 4-41-19-08/1-0012 กลุ่มถักผ้าโครเชท์
199 หมู่ 1 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0854638125
1598 4-41-20-04/1-0015 กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลบ้านโคก
62 หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0846001262
1599 4-41-21-04/1-0040 วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบเนยธารงาม
26 หมู่ 9 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0872263597
1600 4-41-21-04/1-0005 กลุ่มทอผ้าบ้านคำหว้าทอง
28 หมู่ 7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1601 4-41-21-02/1-0014 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชุมชนศิริราษฎรมงคล
41 หมู่ 2 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0847383780
1602 4-41-25-03/1-0019 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมืองปัง
78 หมู่ 11 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โทรศัพท์
1603 6-53-01-02/1-0001 กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านหนองบัว
59/1 หมู่ 2 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055444048
1604 6-53-01-14/1-0001 กลุ่มเย็บผ้าห่มสำลีบ้านปากสิงห์ หมู่ 6
40 หมู่ 6 ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055446269
1605 6-53-01-14/1-0003 กลุ่มเย็บผ้าห่มสำลี ม.7
9 หมู่ 7 ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055446407
1606 6-53-01-16/1-0011 กลุ่มเย็บผ้าและงานประดิษฐ์จากผ้า
127/1 หมู่ 1 ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 062066291
1607 6-53-01-02/1-0017 กลุ่มผ้าห่มใยสังเคราะห์-สำลี
206/11 หมู่ 10 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055416306
1608 6-53-01-11/1-0018 ตัดเย็บเสื้อผ้าคลองดินหม้อ
24 หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1609 6-53-01-15/1-0007 กลุ่มเย็บผ้าห่ม ตำบลหาดงิ้ว
86/1 หมู่ 7 ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1610 6-53-01-11/1-0027 ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป บ้านด่าน
2/1 หมู่ 3 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0879264105
1611 6-53-01-15/1-0018 กลุ่มเย็บผ้าห่มใยสังเคราะห์ ม.3 ต.หาดงิ้ว
74/1 หมู่ 3 ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0819531709
1612 6-53-01-12/1-0024 สุราท่าเหนือ
43/1 หมู่ 8 ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0851063575
1613 6-53-01-02/1-0039 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลท่าเสา หมู่ 4
78 หมู่ 9 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1614 6-53-01-02/1-0041 กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า ครบวงจร
9/1 หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0852676718
1615 6-53-01-15/1-0029 กลุ่มเย็บผ้าห่ม หมู่ 6 บ้านนาน้อย ต.หาดงิ้ว
43 หมู่ 6 ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0845777899
1616 6-53-01-11/1-0049 การทำผ้าห่ม
13 หมู่ 8 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0861031302
1617 6-53-01-11/1-0050 เย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและทำผ้าห่ม
96/1 หมู่ 1 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1618 6-53-02-01/1-0028 ต้นกล้าพัฒนาอาชีพคนเมืองตรอน
171/4 หมู่ 4 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0815961899
1619 6-53-03-05/1-0015 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านน้ำต๊ะ
23/1 หมู่ 8 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 089068552
1620 6-53-03-05/1-0016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านน้ำลี
23 หมู่ 6 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 021690478
1621 6-53-03-01/1-0012 ท่าปลาการ์เม้นท์
90/1 หมู่ 5 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0828841285
1622 6-53-03-05/1-0034 กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก
79 หมู่ 6 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0852684110
1623 6-53-03-05/1-0035 กลุ่มเย็บผ้าห่มปางหมิ่นเหนือ
13 หมู่ 11 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0872046599
1624 6-53-05-03/1-0009 กลุ่มหัตถกรรมสตรีบ้านใหม่พัฒนา
86 หมู่ 6 ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0872022287
1625 6-53-06-02/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกพลังใหม่
75/5 หมู่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055486215
1626 6-53-07-10/1-0007 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปฟากบึง
104 หมู่ 4 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 072118947
1627 6-53-07-04/1-0011 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเศษผ้า
233 หมู่ 1 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 018867660
1628 6-53-07-04/1-0012 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลท่าสัก
8/1 หมู่ 1 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1629 6-53-08-05/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำใสใต้
139/1 หมู่ 9 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055450631
1630 6-53-08-04/1-0025 กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม-ที่นอนบ้านเชียงแสน
33 หมู่ 1 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055450186
1631 6-53-08-03/1-0012 กลุ่มเย็บผ้าบ้านเหนือวัด
7/1 หมู่ 3 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1632 6-53-08-03/1-0013 กลุ่มผลิตเครื่องกันหนาวห้วยบ้านเก่า
174 หมู่ 3 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 095637329
1633 6-53-09-02/1-0012 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านแสนขัน หมู่ที่ 12
175/5 หมู่ 12 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0892688154
1634 6-53-09-02/1-0022 กลุ่มตัดเย็บเส้อผ้าบ้านถ้ำดิน
205/1 หมู่ 11 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1635 6-53-09-01/1-0050 พรมเช็ดเท้าบ้านร้องลึก ม.6 ต.ผักขวง
140 หมู่ 6 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
1636 1-15-01-11/1-0002 แม่บ้านเย็บผ้าห่ม ต.โพสะ
หมู่ 6 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0819481825
1637 1-15-03-02/1-0017 กลุ่มเครื่องนอนหมอนบุปผาตำบลป่าโมก
198 หมู่ 2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 035623304
1638 1-15-04-04/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแม่ไก่
9 หมู่ 5 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0851718077
1639 1-15-06-01/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวีรไทย
8/1 หมู่ 2 ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 035631629
1640 6-61-01-14/1-0005 ผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านบุญลือ
92 หมู่ 1 ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 094986520
1641 6-61-01-04/1-0001 กลุ่มผ้าห่มนวมสุพรรณิกา
99/2 หมู่ 7 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0898593069
1642 6-61-01-13/1-0013 หัตถกรรมบ้านตากแดด
4 หมู่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0849451131
1643 6-61-02-01/1-0002 เย็บผ้าสำเร็จรูป หมู่ที่5 ต.ทัพทัน
15 หมู่ 5 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 095682882
1644 6-61-05-09/1-0001 กลุ่มทดผ้า และทดพรมเช็ดเท้า
91 หมู่ 1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 056502080
1645 6-61-05-03/1-0013 กลุ่มทอผ้าและกลุ่มเย็บผ้านวมบ้านเก้านิ้ว
1/1 หมู่ 4 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์
1646 6-61-08-03/1-0005 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น
13 หมู่ 2 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 078431953
1647 4-34-01-11/1-0001 ทอผ้าไหมบ้านหนองบ่อ
86 หมู่ 1 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 099860770
1648 4-34-01-01/1-0007 กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงวัดศรีประดู่
28 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0892810340
1649 4-34-02-02/1-0002 ท่อผ้าห่มใหมพรม
96 หมู่ 5 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 072519171
1650 4-34-04-18/1-0002 หัตถกรรม/จักสาน บ้านคูขาด หมู่ 3
119 หมู่ 3 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1651 4-34-04-12/1-0010 กลุ่มผลิตที่นอนปิคนิคบ้านนาแก้ว หมู่ 1
59 หมู่ 1 ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0819152861
1652 4-34-04-11/1-0013 กลุ่มทอ/แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านโนนดู่
3 หมู่ 10 ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0878764569
1653 4-34-04-16/1-0028 กลุ่มค้าขายเครื่องประดับและเครื่องนุ่งห่มบ้านอีต้อม
17/1 หมู่ 6 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0879654328
1654 4-34-05-12/1-0005 เย็บปักถักร้อยบ้านอุดมศิลป์
166 หมู่ 1 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1655 4-34-05-13/1-0011 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี บ้านบาก หมู่ที่ 2
2 หมู่ 2 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0810668513
1656 4-34-05-03/1-0040 กลุ่มจักสานบ้านนานกเขียน
88 หมู่ 13 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0846057098
1657 4-34-05-01/1-0048 ชมรมตลาดน้ำริมโขงเขมราฐ
1 หมู่ 7 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0804710987
1658 4-34-07-02/1-0002 กลุ่มเย็บผ้าห่ม ที่นอนจากเศษผ้า บ้านโนนกระแต ต.นาส่วง
114 หมู่ 11 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 097733694
1659 4-34-07-01/1-0008 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสมสะอาด
108/2 หมู่ 27 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 092563194
1660 4-34-07-02/1-0003 ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านและอ.ส.ม. บ.โนนกระแต
18 หมู่ 11 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1661 4-34-07-21/1-0001 กลุ่มพัฒนาสตรี ต.ป่าโมง หมู่ 2
100 หมู่ 2 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 079653960
1662 4-34-07-15/1-0017 กลุ่มผลิตภัณฑ์แจกันไม้ไผ่บ้านบัวงาม 1/2
475 หมู่ 1 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0897504901
1663 4-34-07-10/1-0027 ตัดเย็บผ้าห่มกลุ่มแม่บ้านคำสำราญ
48 หมู่ 17 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0821363982
1664 4-34-07-10/1-0028 เย็บผ้าห่มกลุ่มแม่และสตรีบ้านคำสำราญ
166 หมู่ 8 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0843119769
1665 4-34-07-11/1-0038 พรมเช็ดเท้าหมู่บ้านบัวเทียม
124 หมู่ 9 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1666 4-34-07-17/1-0021 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีทอผ้าห่มไหมพรม
35 หมู่ 9 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1667 4-34-07-06/1-0017 สตรีสานตะกร้าพลาสติก
123 หมู่ 1 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1668 4-34-07-10/1-0039 กลุ่มทอเสื่อจากกกและเตย
177 หมู่ 1 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1669 4-34-07-10/1-0044 พัฒนาบทบาทกลุ่มสตรีหมู่ 3
220 หมู่ 3 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1670 4-34-08-05/1-0018 หัตกรรมบ้านทับไฮ
112 หมู่ 4 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1671 4-34-08-03/1-0018 เย็บผ้าห่มด้วยมือ
39 หมู่ 9 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0833717597
1672 4-34-08-04/1-0038 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านคำบอนสุขสันต์
11 หมู่ 14 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0851054625
1673 4-34-11-16/1-0051 ทอผ้าบ้านแดงสะพือ
2 หมู่ 3 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0898081169
1674 4-34-12-04/1-0003 ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้า
155 หมู่ 1 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1675 7-34-12-04/1-0011 กลุ่มทำผ้าเช็ดเท้า
63 หมู่ 13 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1676 4-34-14-09/1-0006 หัตกรรมถักทอบ้านดอนแดงน้อย หมู่ 10
62 หมู่ 10 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 057645863
1677 4-34-14-11/1-0008 หัตถกรรมถักทอบ้านผักกระย่า หมู่ 7
76 หมู่ 7 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0817906399
1678 4-34-15-01/1-0001 หมอนดวงใจแม่บ้านตำรวจวารินชำราบ
19 หมู่ 1 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045323527
1679 4-34-15-18/1-0005 ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านแสนสุข
177 หมู่ 2 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0899481693
1680 4-34-15-04/1-0007 หมอนขิต จิตใจงาม บ้านท่าลาด
157 หมู่ 1 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0
1681 4-34-15-18/1-0028 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านมงคลเจริญสุข
16 หมู่ 18 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 08354197545
1682 4-34-19-01/1-0004 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์ชุมชนภูหลวง
80/14 หมู่ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045442181
1683 4-34-19-12/1-0008 กลุ่มสตรีหัตถกรรมบ้านโนนโพธิ์
252 หมู่ 18 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 08337474130
1684 4-34-19-02/1-0013 กลุ่มหัตถกรรมบ้านดอนสำราญ
94 หมู่ 9 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0854173294
1685 4-34-20-01/1-0001 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านตาลสุม
1/1 หมู่ 11 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1686 4-34-20-06/1-0002 เย็บผ้าห่มเศษผ้าบ้านไฮหย่อง
40 หมู่ 5 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0892510754
1687 4-34-20-01/1-0006 เย็บผ้าห่มเศษผ้าบ้านปากห้วย
91 หมู่ 7 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045396080
1688 4-34-20-04/1-0001 เย็บผ้าห่มจากเศษผ้าบ้านคำเตย
18 หมู่ 5 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0878747631
1689 4-34-20-01/1-0007 เย็บผ้าห่มเศษผ้าบ้านตาลสุม
24 หมู่ 11 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045396134
1690 4-34-20-01/1-0008 เย็บที่นอนบ้านนามน
245 หมู่ 5 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0850427130
1691 4-34-20-01/1-0011 สตรีพัฒนาเย็บผ้าห่มจากเศษผ้าบ้านนามน
234 หมู่ 5 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1692 4-34-20-01/1-0013 ทอพรมเช็ดเท้าบ้านนาห้วยแคน
111 หมู่ 3 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045936154
1693 4-34-20-01/1-0015 ทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาห้วยแคน
76 หมู่ 3 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0853112095
1694 4-34-20-04/1-0003 เย็บผ้าห่มจากเศษผ้าบ้านสร้างหว้า
33 หมู่ 8 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0898630517
1695 4-34-20-01/1-0020 ทอผ้าฝ้ายบ้านปากห้วย
9 หมู่ 7 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0881075614
1696 4-34-20-01/1-0036 ถักเปลจากเศษผ้าบ้านดอนตะลี
20 หมู่ 6 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1697 7-34-20-01/1-0011 ผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านทุ่งเจริญ
14 หมู่ 15 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0892856703
1698 4-34-21-02/1-0004 กลุ่มออมทร้พย์เพื่อการผลิตบ้านแก้งใต้ หมู่ 4
25 หมู่ 4 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0895852745
1699 4-34-21-02/1-0007 ทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนกระทอด
1 หมู่ 5 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0812983485
1700 4-34-21-01/1-0015 หัตถกรรมบ้านวังแซ
49 หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1701 4-34-21-01/1-0038 ทอเสื่อบ้านพะไล
104 หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0828712780
1702 4-34-26-06/1-0003 ทอผ้าลายขิตและผ้าต่างๆ
80 หมู่ 3 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1703 4-34-26-02/1-0014 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแจ่วบองทุ่งศรีอุดม
182 หมู่ 2 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1704 4-34-26-02/1-0038 กลุ่มผ้าเช็ดเท้าบ้านโนนรัง
54 หมู่ 6 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
1705 4-34-31-04/1-0007 สหภาพแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าอุบลราชธานี
139 หมู่ 12 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045304076
1706 4-34-31-01/1-0020 ถักเสื้อไหมพรมบ้านทุ่งหนองแต้
111 หมู่ 12 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0832234161
1707 1-14-03-12/1-0014 กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลพระนอน
62/1 หมู่ 5 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035285421
1708 1-14-10-04/1-0013 กลุ่มแม่บ้านมุสลิม เข้มแข็ง
41 หมู่ 1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0800437483
1709 1-14-10-03/1-0007 ผ้าสำเร็จรูปสามเมือง
40/50 หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0853774685
1710 1-14-12-07/1-0001 กลุ่มกระเป๋าผ้ามารวิชัย
87/4 หมู่ 5 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035292343
1711 1-14-13-05/1-0005 บุษกรเครื่องนอน
91 หมู่ 8 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์
1712 1-14-13-01/1-0002 ณัฐณิชาหมอนอิง
36 หมู่ 8 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์
1713 1-14-16-03/1-0013 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บปักถักร้อย ต.สำพะเนียง
57 หมู่ 2 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0873659111