รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 127 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-01-16/1-0019 คนรักเกษตรสีทอง
49/10 หมู่ ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0819407402
2 2-71-09-06/1-0016 เอ็น พี ฟรุต
141 หมู่ 12 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034571367
3 1-10-02-06/1-0013 บ้านพักองค์การทอผ้า
21/80 หมู่ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0812590272
4 6-62-01-03/1-0008 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชุมชนสามัคคี
127 หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0872125532
5 6-62-04-08/1-0001 ผลิตภัณฑ์บ้านเณรจำพัฒนา
86 หมู่ 7 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0872068163
6 6-62-04-11/1-0019 กลุ่มเกษตรยั่งยืน ปางมะค่า
90 หมู่ 14 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0816045323
7 4-46-06-06/1-0010 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุราแช่พื้นเมือง
88 หมู่ 1 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
8 4-40-09-02/1-0004 กลุ่มชุมชนมะม่วงดอง บ้านหนองแวงกุง
197 หมู่ 5 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 011968082
9 4-40-12-12/1-0009 กลุ่มปลูกมะม่วงตำบลโสกนกเต็น
152 หมู่ 10 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น โทรศัพท์
10 4-40-19-03/1-0012 แปรรูปมะม่วงบ้านนางิ้ว
154 หมู่ 1 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 016019864
11 3-22-10-01/1-0025 ชุมชนคนรักษ์มังคุดบ้านเนินมะหาด-มูชู
90/5 หมู่ 5 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0819829007
12 3-24-03-02/1-0014 กลุ่มรำเพยเรือนไทยย่อส่วน
54 หมู่ 4 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0890268548
13 3-20-06-16/1-0017 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลไม้ หมู่ที่ 3
1/4 หมู่ 3 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0851675537
14 6-50-02-03/1-0034 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์พันวลี
61 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0825248598
15 6-50-03-04/1-0097 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านปางอุ๋ง
385 หมู่ 1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861811896
16 6-50-07-05/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระบาทสี่รอย
26 หมู่ 6 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
17 6-50-07-08/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบนพื้นที่สูง
50 หมู่ 7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 071722572
18 6-50-07-08/1-0011 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งแยงนอก
35/4 หมู่ 2 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861980821
19 6-50-09-04/1-0006 แม่บ้านร่วมพัฒนาดอยอ่างขาง
16 หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
20 6-50-09-04/1-0021 แม่บ้านเกษตรกรบ้านปางควาย
20 หมู่ 6 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
21 6-50-10-03/1-0007 กลุ่มใหม่พัฒนาแม่อาย
90 หมู่ 11 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861188431
22 6-50-12-01/1-0047 ธัญพร พริกดองการเกษตร
57/1 หมู่ 3 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053822381
23 6-50-20-02/1-0012 กลุ่มแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรชาวจีนบ้านเปียงหลวง
54/1 หมู่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899269023
24 4-36-01-09/1-0010 ตาดน้อยรวมใจ
335 หมู่ 7 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044853116
25 4-36-09-04/1-0003 แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านโคกกระเบื้องไห
72 หมู่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 072614158
26 4-36-09-04/1-0047 กลุ่มเศรษฐกิจบ้านโคกกระเบื้องไห
158 หมู่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
27 4-36-16-02/1-0012 ผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปบ้านซับจาน
12 หมู่ 14 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0854931404
28 6-57-01-16/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหม้อใหม่
186 หมู่ 19 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053988344
29 6-57-10-05/1-0032 กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปบ๊วยห้วยน้ำขุ่น
40 หมู่ 7 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0818839713
30 6-57-10-01/1-0012 กลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาว
770 หมู่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861893681
31 6-57-10-06/1-0085 กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปบ๊วยดองวาวี
615 หมู่ 1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0818839713
32 6-57-10-06/1-0089 ดอยช้างสร้างสรรค์อาชีพ
784 หมู่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0811659414
33 6-57-12-02/1-0047 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หน่อไม้อัดปี๊บ เย็บผ้า บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2 แม่ต๋ำ
11 หมู่ 2 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โทรศัพท์
34 6-57-15-03/1-0002 ก่อเสริมดอยแม่สลอง
453 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053765005
35 6-63-01-14/1-0014 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองร่ม
9/2 หมู่ 5 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
36 6-63-03-06/1-0004 กลุ่มแม่บ้านอยู่ดี
37/1 หมู่ 7 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 018873820
37 9-63-03-01/1-0011 ของฝากจากเขื่อนพ่อ
35/1 หมู่ 1 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 0863290781
38 9-63-04-01/1-0017 กลุ่มแปรรูปเกษตรพื้นบ้าน
119 หมู่ 5 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทรศัพท์ 0835710496
39 5-92-08-03/1-0017 ผักปลอดภัยบ้านละมอ
218 หมู่ 1 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0812555753
40 4-43-09-12/1-0001 ปิยะชนพัฒนา
41 หมู่ 11 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0810574493
41 4-43-17-03/1-0035 จิตรักษ์วิถีพอเพียง
28 หมู่ 4 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0971576459
42 2-73-06-02/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรงคนอง
18 หมู่ 5 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 034318276
43 2-73-06-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลไร่ขิง
9999 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์
44 6-55-01-01/1-0012 กลุ่มแปรรูปผลไม้ ต.ในเวียง
140 หมู่ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
45 6-55-01-17/1-0029 KU45 แปรรูปผลผลิตการเกษตร
222 หมู่ 1 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 0850485555
46 6-55-07-08/1-0005 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวังม่วง
3 หมู่ 1 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 061950184
47 6-55-12-01/1-0001 กลุ่มกิจกรรมมะเดื่อดอง
24 หมู่ 9 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์
48 1-12-04-01/1-0013 กลุ่มแทนคุณแผ่นดิน
21/51 หมู่ 5 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0843889597
49 4-48-02-02/1-0025 หนองฺฮีพืชผลการเกษตร
151 หมู่ 1 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทรศัพท์ 0898149407
50 4-30-21-10/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำแดง
9 หมู่ 4 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044365076
51 3-26-04-05/1-0008 แม่บ้านเย็บผ้าบ้านเข็มทอง
15 หมู่ 10 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 0811366802
52 9-60-05-02/1-0010 เกษตรพัฒนาบ้านบึงราษฎร์
93 หมู่ 2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0813845491
53 6-60-06-05/1-0002 แปรรูปข้าวสารบ้านหัวดงเหนือ หมู่ที่ 1
118 หมู่ 1 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056307736
54 6-60-06-03/1-0002 ผลิตน้ำยาล้างจานบ้านเนินโพธิ์
40 หมู่ 10 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 062158558
55 6-60-06-04/1-0001 แปรรูปผลผลิตเกษตรเก้าคุ้ง
5/3 หมู่ 2 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056234278
56 8-80-03-01/1-0010 ธนาพลแปรรูปผลไม้
131/2 หมู่ 3 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์
57 8-80-04-06/1-0010 แปรรูปผลไม้บ้านทับผึ้ง
110 หมู่ 2 ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0904891755
58 8-80-04-01/1-0012 ศิริธรรมนครเพื่อการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
183 หมู่ 1 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0917952000
59 7-31-18-03/1-0012 กลุ่มเกษตรธรรมชาติอำเภอชำนิ
75 หมู่ 7 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0815483231
60 3-25-07-01/1-0024 เกษตรอินทรีย์บ้านเมืองใหม่
129 หมู่ 4 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0954682424
61 1-13-03-06/1-0010 ธราดลบุรี
189/167 หมู่ 3 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0853440460
62 1-13-06-02/1-0016 อร่อยแน่ผลไม้แช่อิ่ม
60/389 หมู่ 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0853656136
63 9-66-10-05/1-0011 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านหนองแขม
310 หมู่ 4 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0927279655
64 9-67-02-08/1-0030 เกษตรผสมผสานบ้านวังไทร
1/4 หมู่ 4 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0946376768
65 6-67-03-07/1-0004 กลุ่มพริกแกงบ้านสักหลง
22 หมู่ 10 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056746461
66 6-67-08-03/1-0031 เรือนไม้ประดับ บ้านบ่อเดือ
140/1 หมู่ 11 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056718204
67 2-76-05-14/1-0013 เกษตรตามรอยเท้าพ่อบ้านท่าแลง
128 หมู่ 6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 0631531092
68 6-65-07-03/1-0001 สตรีสร้างสรรค์กระยาสารทเศรษฐี
142 หมู่ 5 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862037975
69 6-65-08-10/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าโปร่งสามัคคีตำบลชัยนาม
122/2 หมู่ 9 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0875282891
70 4-44-04-01/1-0009 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคอกม้า
136 หมู่ 15 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
71 6-58-05-01/1-0005 กลุ่มเกษตรธรรมชาติกลุ่มแม่บ้านห้วยริน
45 หมู่ 14 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053680044
72 6-58-06-02/1-0001 มะม่วงดองบ้านดอนผึ้ง
34 หมู่ 5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
73 6-58-07-02/1-0001 การผลิตแปรรูปไม้ผลเมืองหนาวปลอดสารเคมี
7/1 หมู่ 5 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0810285672
74 2-70-07-13/1-0006 บ้านคลองควายพัฒนา
32 หมู่ 1 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032354909
75 3-21-05-06/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุมต้นตาล
338 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทรศัพท์ 038626326
76 1-16-11-06/1-0003 กลุ่มแปรรูปมะม่วงและผลิตหัวเชื้อดองมะม่วง
292 หมู่ 9 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036431505
77 6-52-01-10/1-0022 กลุ่มแปรรูปสับปะรดเพื่อตลาดในประเทศและส่งออก
281 หมู่ 3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทรศัพท์
78 6-51-02-04/1-0008 แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านแม่เมย
146 หมู่ 6 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0898386552
79 6-51-06-11/1-0034 กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านไร่กอค่า
138 หมู่ 10 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0819604364
80 4-42-03-06/1-0080 กลุ่มะม่วงดองบุฮม
150 หมู่ 1 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
81 4-42-03-01/1-0022 กลุ่มแปรรูปอาหาร บ้านผาแบ่น หมู่ 6
70 หมู่ 6 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
82 4-42-04-02/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยผักกูด ม.8 ต.เชียงกลม
103 หมู่ 8 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 010543754
83 4-42-06-04/1-0019 กลุ่มสร้างป่า-สร้ายรายได้ บ้านหัวด่าน
38 หมู่ 2 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย โทรศัพท์ 0872330214
84 4-42-08-02/1-0058 ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากห้วย-ปากคาน
4 หมู่ 6 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทรศัพท์ 0632649239
85 4-33-03-07/1-0001 บ้านทามพัฒนาสามัคคี
1 หมู่ 1 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 012653991
86 4-33-03-15/1-0001 บ้านโนนเปือย ม.8 ต.จาน
11 หมู่ 8 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 018773156
87 4-33-03-08/1-0002 ผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดกันทรารมย์
3/2 หมู่ 4 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 013607144
88 4-33-07-02/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่
99 หมู่ 1 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 090578852
89 4-33-10-22/1-0032 กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผัก ผลไม้
203 หมู่ 12 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
90 4-33-13-01/1-0011 ทอผ้าสะไบเล็กพัฒนา
29 หมู่ 15 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0844313878
91 4-33-13-01/1-0018 กลุ่มแปรรูปอาหารพัฒนาบ้านโดด
64/4 หมู่ 13 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
92 7-33-14-01/1-0014 ฅนรักษ์เกษตร
44 หมู่ 9 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0973343474
93 3-27-01-01/1-0023 เกษตรอินทรีย์ชุมชนย่อยที่ 12 สระแก้ว
32 หมู่ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0897607895
94 2-74-01-15/1-0003 ผลไม้กลิ้งบ๊วยชุมชนหมู่ 8 บ้านเกาะ
27/3 หมู่ 8 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0892595522
95 2-74-02-02/1-0001 เกษตรอ้อมน้อย
366 หมู่ 6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 024313064
96 6-64-06-02/1-0002 บ้านหนองรั้งเหนือ
18/3 หมู่ 7 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทรศัพท์
97 6-64-08-04/1-0019 กลุ่มผลิตข้าวหอมนิลปลอดสารพิษและแปรรูป
199/10 หมู่ 10 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โทรศัพท์
98 4-47-05-03/1-0008 กลุ่มแปรรูปสมสะอาด
84/2 หมู่ 2 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 099890393
99 4-47-18-03/1-0057 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองส่าน หมู่ 11
1/3 หมู่ 11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042708283
100 1-19-02-09/1-0018 แม่บ้านเกษตรกรโปร่งค่าพัฒนา
9 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0879369904
101 1-19-03-18/1-0011 กลุ่มสตรีภูมิปัญญาท้องถิ่นหนองโรง
49 หมู่ 10 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 014807817
102 3-11-03-09/1-0002 แม่บ้านเกษตรกรหนองปรือสามัคคี
61 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์
103 2-72-01-07/1-0002 เงินออมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนกุ่ม
151 หมู่ 4 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035550014
104 2-72-01-13/1-0018 กลุ่มเกษตรกรไม้ผลบ้านเขาดิน
93/1 หมู่ 2 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0866273138
105 2-72-02-03/1-0004 พัฒนาการผลิตมะม่วงนางบวช
119 หมู่ 7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0818533169
106 2-72-02-12/1-0012 ป่าสะแก
132/1 หมู่ 1 ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0819916195
107 2-72-10-04/1-0004 พัฒนาแผ่นดินทอง
302 หมู่ 8 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0848568895
108 4-32-04-07/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสำราญ
41 หมู่ 8 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044581334
109 2-75-02-10/1-0001 บางนกแขวกร่วมใจ
17/2 หมู่ 5 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 090121409
110 2-75-02-10/1-0005 กลุ่มแม่บ้านวัดคริสต์ หมู่ 7 ต.บางนกแขวก
31 หมู่ 7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์
111 2-75-02-01/1-0032 ชมรมคนรักตลาดนำปากคลองบางน้อย
89 หมู่ 8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034761256
112 1-17-01-06/1-0012 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านพระทราย
73 หมู่ 2 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 036520551
113 1-17-03-04/1-0020 เสน่ห์ค่าย(ลูกเทพ)
55/1 หมู่ 12 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 0899293604
114 4-37-03-05/1-0001 มะม่วงแช่อิ่มปทุมรสนาผาง
14/1 หมู่ 2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0899478724
115 4-37-07-02/1-0001 ปุ๋ยอินทรีย์บ้านแย
3 หมู่ 6 ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 068668330
116 4-37-07-06/1-0020 กลุ่มแม่บ้านถนอมอาหารเหล่าฝ้ายน้อย ม.10
1 หมู่ 10 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862443088
117 4-37-07-06/1-0028 กลุ่มแม่บ้านถนอมอาหาร หมู่3 ต.แมด
15 หมู่ 3 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045450635
118 4-37-07-06/1-0038 กลุ่มถนอมอาหาร หมู่ 9 ต.แมด
126 หมู่ 9 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0899483174
119 4-41-03-04/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแวงพัฒนา
8 หมู่ 9 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 095715696
120 9-53-06-01/1-0014 กลุ่มแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล
182 หมู่ 7 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055813177
121 9-53-07-06/1-0014 แปรรูปมะม่วงบ้านหม้อ ม.1
23/1 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0891320923
122 6-53-09-01/1-0012 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรน้ำหมีใหญ่เจริญ
6 หมู่ 11 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0878429655
123 6-53-09-01/1-0020 กลุ่มผู้ผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ม.8 ต.ผักขวง
69/2 หมู่ 8 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
124 1-15-01-13/1-0006 แปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านบางต้นทอง
77/2 หมู่ 2 ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0849703988
125 1-15-07-01/1-0005 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพลำสนุ่นเหนือ
111 หมู่ 6 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 035697082
126 7-34-31-01/1-0014 ม.ชีวิตอุบลราชธานี
153 หมู่ 1 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0864686514
127 1-14-10-06/1-0018 กลุ่มสตรีแม่บ้านลำโพง หมู่ที่ 5 ต.คู้สลอด
35/3 หมู่ 5 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0819461072