รายชื่อ ที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

จำนวน 118 รายการ
ลำดับที่ เลขทะเบียน/
คำขอเลขที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1 2-71-02-05/1-0006 พุทราชนิดดองและทำบ๊วยเค็ม-หวาน บ้านเขาช้าง
14 หมู่ 1 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0879097322
2 2-71-05-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาน้อยข้าวสารบรรจุถุง
12/1 หมู่ 1 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034531459
3 2-71-06-06/1-0002 มะม่วงแช่อิ่มแม่บ้านกร่างทอง
94 หมู่ 5 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0
4 6-62-01-03/1-0008 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชุมชนสามัคคี
127 หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0872125532
5 6-62-04-08/1-0001 ผลิตภัณฑ์บ้านเณรจำพัฒนา
86 หมู่ 7 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0872068163
6 6-62-04-11/1-0019 กลุ่มเกษตรยั่งยืน ปางมะค่า
90 หมู่ 14 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0816045323
7 4-46-06-06/1-0010 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุราแช่พื้นเมือง
88 หมู่ 1 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์
8 4-40-09-02/1-0004 กลุ่มชุมชนมะม่วงดอง บ้านหนองแวงกุง
197 หมู่ 5 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 011968082
9 4-40-19-03/1-0012 แปรรูปมะม่วงบ้านนางิ้ว
154 หมู่ 1 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 016019864
10 3-22-10-01/1-0025 ชุมชนคนรักษ์มังคุดบ้านเนินมะหาด-มูชู
90/5 หมู่ 5 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0819829007
11 3-20-01-10/1-0001 ตลาดนัดชุมชนชลบุรี
49/2 หมู่ 2 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 018634501
12 3-20-06-16/1-0017 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลไม้ หมู่ที่ 3
1/4 หมู่ 3 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0851675537
13 6-50-01-16/1-0010 กลุ่มแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านร้องอ้อ
52 หมู่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053854980
14 6-50-02-03/1-0034 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์พันวลี
61 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0825248598
15 6-50-07-05/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระบาทสี่รอย
26 หมู่ 6 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
16 6-50-07-08/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบนพื้นที่สูง
50 หมู่ 7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 071722572
17 6-50-09-04/1-0006 แม่บ้านร่วมพัฒนาดอยอ่างขาง
16 หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
18 6-50-09-04/1-0021 แม่บ้านเกษตรกรบ้านปางควาย
20 หมู่ 6 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์
19 6-50-10-03/1-0007 กลุ่มใหม่พัฒนาแม่อาย
90 หมู่ 11 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0861188431
20 6-50-12-01/1-0047 ธัญพร พริกดองการเกษตร
57/1 หมู่ 3 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053822381
21 6-50-20-02/1-0012 กลุ่มแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรชาวจีนบ้านเปียงหลวง
54/1 หมู่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0899269023
22 6-50-22-05/1-0045 ทรัพย์ทวีเคมีคอล2012
191 หมู่ 1 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053029092
23 4-36-01-09/1-0010 ตาดน้อยรวมใจ
335 หมู่ 7 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044853116
24 4-36-01-04/1-0031 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนเหลี่ยม
19 หมู่ 14 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 048280464
25 4-36-04-01/1-0006 ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แปรรูปผลผลิตเกษตร
62 หมู่ 10 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044869314
26 4-36-09-04/1-0003 แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านโคกกระเบื้องไห
72 หมู่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 072614158
27 4-36-09-04/1-0047 กลุ่มเศรษฐกิจบ้านโคกกระเบื้องไห
158 หมู่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์
28 4-36-16-02/1-0012 ผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปบ้านซับจาน
12 หมู่ 14 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0854931404
29 6-57-01-16/1-0010 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหม้อใหม่
186 หมู่ 19 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053988344
30 6-57-04-09/1-0066 ไอศครีมบ้านคุณนาย
3/2 หมู่ 1 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0875768200
31 6-57-10-05/1-0008 กลุ่มผลิตบ๊วยบ้านห้วยน้ำขุ่น
128 หมู่ 16 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871745287
32 6-57-10-05/1-0032 กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปบ๊วยห้วยน้ำขุ่น
40 หมู่ 7 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0818839713
33 6-57-10-01/1-0012 กลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาว
770 หมู่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0861893681
34 6-57-10-06/1-0085 กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปบ๊วยดองวาวี
615 หมู่ 1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0818839713
35 6-57-10-06/1-0089 ดอยช้างสร้างสรรค์อาชีพ
784 หมู่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0811659414
36 6-57-15-03/1-0002 ก่อเสริมดอยแม่สลอง
453 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053765005
37 6-57-18-01/1-0016 ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารกลุ่มต้นกล้าอาชีพอำเภอดอยหลวง
80 หมู่ 6 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0871932822
38 6-63-01-14/1-0014 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองร่ม
9/2 หมู่ 5 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทรศัพท์
39 6-63-03-06/1-0004 กลุ่มแม่บ้านอยู่ดี
37/1 หมู่ 7 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก โทรศัพท์ 018873820
40 6-63-07-04/1-0009 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านผ่านศึกพัฒนา
15/15 หมู่ 6 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โทรศัพท์ 061816783
41 4-43-09-12/1-0001 ปิยะชนพัฒนา
41 หมู่ 11 ต. อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0810574493
42 2-73-06-02/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรงคนอง
18 หมู่ 5 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 034318276
43 2-73-06-08/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลไร่ขิง
9999 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์
44 6-55-01-01/1-0012 กลุ่มแปรรูปผลไม้ ต.ในเวียง
140 หมู่ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์
45 6-55-07-08/1-0005 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวังม่วง
3 หมู่ 1 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์ 061950184
46 6-55-07-08/1-0003 ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนตำบลน้ำปั้ว
146 หมู่ 5 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์
47 6-55-12-01/1-0001 กลุ่มกิจกรรมมะเดื่อดอง
24 หมู่ 9 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์
48 1-12-04-01/1-0013 กลุ่มแทนคุณแผ่นดิน
21/51 หมู่ 5 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0843889597
49 4-48-10-05/1-0004 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ
312 หมู่ 1 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทรศัพท์ 062278404
50 4-39-03-04/1-0002 กลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านกุดดู่ใต้
167 หมู่ 2 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042356022
51 4-30-21-10/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำแดง
9 หมู่ 4 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044365076
52 3-26-04-05/1-0008 แม่บ้านเย็บผ้าบ้านเข็มทอง
15 หมู่ 10 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทรศัพท์ 0811366802
53 6-60-06-05/1-0002 แปรรูปข้าวสารบ้านหัวดงเหนือ หมู่ที่ 1
118 หมู่ 1 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056307736
54 6-60-06-03/1-0002 ผลิตน้ำยาล้างจานบ้านเนินโพธิ์
40 หมู่ 10 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 062158558
55 6-60-06-04/1-0001 แปรรูปผลผลิตเกษตรเก้าคุ้ง
5/3 หมู่ 2 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056234278
56 6-60-06-02/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหาดเสลา
47 หมู่ 5 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์
57 8-80-04-06/1-0010 แปรรูปผลไม้บ้านทับผึ้ง
110 หมู่ 2 ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0904891755
58 1-13-03-06/1-0010 ธราดลบุรี
39/1089 หมู่ 1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0853440460
59 6-67-03-07/1-0004 กลุ่มพริกแกงบ้านสักหลง
22 หมู่ 10 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056746461
60 6-67-08-03/1-0031 เรือนไม้ประดับ บ้านบ่อเดือ
140/1 หมู่ 11 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056718204
61 6-65-07-03/1-0001 สตรีสร้างสรรค์กระยาสารทเศรษฐี
142 หมู่ 5 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0862037975
62 6-65-08-10/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าโปร่งสามัคคีตำบลชัยนาม
122/2 หมู่ 9 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0875282891
63 4-44-04-01/1-0009 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคอกม้า
136 หมู่ 15 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
64 6-58-05-01/1-0005 กลุ่มเกษตรธรรมชาติกลุ่มแม่บ้านห้วยริน
45 หมู่ 14 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053680044
65 6-58-06-02/1-0001 มะม่วงดองบ้านดอนผึ้ง
34 หมู่ 5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
66 6-58-07-02/1-0001 การผลิตแปรรูปไม้ผลเมืองหนาวปลอดสารเคมี
7/1 หมู่ 5 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0810285672
67 6-58-07-04/1-0007 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านปุงยาม
64 หมู่ 5 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0830794625
68 4-49-04-03/1-0024 แปรรูปมะม่วงบ้านขัวสูง
54 หมู่ 5 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
69 4-49-06-03/1-0001 แปรรูปผลผลิตเกษตรผัก-ผลไม้บ้านดอนร่วมใจ
1/2 หมู่ 3 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โทรศัพท์
70 4-35-05-04/1-0011 กลุ่มสตรีชาวนาไทย
93/1 หมู่ 7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045761887
71 2-70-07-13/1-0006 บ้านคลองควายพัฒนา
32 หมู่ 1 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032354909
72 3-21-05-06/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุมต้นตาล
338 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทรศัพท์ 038626326
73 1-16-11-06/1-0003 กลุ่มแปรรูปมะม่วงและผลิตหัวเชื้อดองมะม่วง
292 หมู่ 9 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036431505
74 6-51-02-04/1-0008 แปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านแม่เมย
146 หมู่ 6 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0898386552
75 6-51-06-11/1-0034 กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านไร่กอค่า
138 หมู่ 10 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 0819604364
76 4-42-03-06/1-0080 กลุ่มะม่วงดองบุฮม
150 หมู่ 1 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
77 4-42-03-01/1-0022 กลุ่มแปรรูปอาหาร บ้านผาแบ่น หมู่ 6
70 หมู่ 6 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์
78 4-42-04-02/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยผักกูด ม.8 ต.เชียงกลม
103 หมู่ 8 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย โทรศัพท์ 010543754
79 4-33-03-07/1-0001 บ้านทามพัฒนาสามัคคี
1 หมู่ 1 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 012653991
80 4-33-03-15/1-0001 บ้านโนนเปือย ม.8 ต.จาน
11 หมู่ 8 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 018773156
81 4-33-03-08/1-0002 ผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดกันทรารมย์
3/2 หมู่ 4 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 013607144
82 4-33-07-02/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่
99 หมู่ 1 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 090578852
83 4-33-13-01/1-0011 ทอผ้าสะไบเล็กพัฒนา
29 หมู่ 15 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0844313878
84 4-33-13-01/1-0018 กลุ่มแปรรูปอาหารพัฒนาบ้านโดด
64/4 หมู่ 13 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์
85 4-33-19-01/1-0001 ข้าวเกรียบผักผลไม้
74 หมู่ 6 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 071336713
86 2-74-01-15/1-0003 ผลไม้กลิ้งบ๊วยชุมชนหมู่ 8 บ้านเกาะ
27/3 หมู่ 8 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 0892595522
87 2-74-02-02/1-0001 เกษตรอ้อมน้อย
366 หมู่ 6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 024313064
88 5-91-02-02/1-0007 กลุ่มสตรีมุสลิมขนมพื้นบ้าน
19 หมู่ 2 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์ 0895982721
89 6-64-06-02/1-0002 บ้านหนองรั้งเหนือ
18/3 หมู่ 7 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทรศัพท์
90 6-64-07-09/1-0001 ผลไม้แปรรูปป้าทองห่อสวรรคโลก
2/3 หมู่ 1 ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 055682753
91 6-64-08-04/1-0019 กลุ่มผลิตข้าวหอมนิลปลอดสารพิษและแปรรูป
199/10 หมู่ 10 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โทรศัพท์
92 4-47-01-13/1-0022 คนรักน้ำหมัก
139 หมู่ 11 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0850004291
93 4-47-05-03/1-0008 กลุ่มแปรรูปสมสะอาด
84/2 หมู่ 2 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 099890393
94 4-47-18-03/1-0057 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองส่าน หมู่ 11
1/3 หมู่ 11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042708283
95 1-19-02-09/1-0018 แม่บ้านเกษตรกรโปร่งค่าพัฒนา
9 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0879369904
96 1-19-03-18/1-0011 กลุ่มสตรีภูมิปัญญาท้องถิ่นหนองโรง
49 หมู่ 10 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 014807817
97 3-11-03-09/1-0002 แม่บ้านเกษตรกรหนองปรือสามัคคี
61 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์
98 2-72-01-07/1-0002 เงินออมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนกุ่ม
151 หมู่ 4 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035550014
99 2-72-02-03/1-0004 พัฒนาการผลิตมะม่วงนางบวช
119 หมู่ 7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0818533169
100 2-72-10-04/1-0004 พัฒนาแผ่นดินทอง
302 หมู่ 8 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 090556419
101 4-32-04-07/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสำราญ
41 หมู่ 8 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044581334
102 2-75-02-10/1-0001 บางนกแขวกร่วมใจ
17/2 หมู่ 5 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 090121409
103 2-75-02-10/1-0005 กลุ่มแม่บ้านวัดคริสต์ หมู่ 7 ต.บางนกแขวก
31 หมู่ 7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์
104 2-75-02-01/1-0032 ชมรมคนรักตลาดนำปากคลองบางน้อย
89 หมู่ 8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034761256
105 1-17-01-06/1-0012 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านพระทราย
73 หมู่ 2 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ 036520551
106 4-37-03-05/1-0001 มะม่วงแช่อิ่มปทุมรสนาผาง
14/1 หมู่ 2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0899478724
107 4-37-07-02/1-0001 ปุ๋ยอินทรีย์บ้านแย
3 หมู่ 6 ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 068668330
108 4-37-07-06/1-0020 กลุ่มแม่บ้านถนอมอาหารเหล่าฝ้ายน้อย ม.10
1 หมู่ 10 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0862443088
109 4-37-07-06/1-0028 กลุ่มแม่บ้านถนอมอาหาร หมู่3 ต.แมด
15 หมู่ 3 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045450635
110 4-37-07-06/1-0038 กลุ่มถนอมอาหาร หมู่ 9 ต.แมด
126 หมู่ 9 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0899483174
111 4-41-03-04/1-0004 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแวงพัฒนา
8 หมู่ 9 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 095715696
112 6-53-09-01/1-0012 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรน้ำหมีใหญ่เจริญ
6 หมู่ 11 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0878429655
113 6-53-09-01/1-0020 กลุ่มผู้ผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ม.8 ต.ผักขวง
69/2 หมู่ 8 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์
114 1-15-01-13/1-0006 แปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านบางต้นทอง
77/2 หมู่ 2 ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0849703988
115 1-15-02-02/1-0007 กลุ่มปลูกไม้ผลและแปรรูป
36/1 หมู่ 7 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0870611845
116 1-15-07-01/1-0005 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพลำสนุ่นเหนือ
111 หมู่ 6 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 035697082
117 4-34-05-13/1-0002 พัฒนาอาชีพบ้านหัวนา
407 หมู่ 8 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์
118 1-14-10-06/1-0018 กลุ่มสตรีแม่บ้านลำโพง หมู่ที่ 5 ต.คู้สลอด
35/3 หมู่ 5 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0819461072