รายงานแผนที่แสดงจำนวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,009,620 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย