รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 รย.01/54-0006 สมุนไพรพัทธมน
18/4 หมู่ 1 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0837691775
11/08/2554
33992 รย.01/54-0004 หนองแฟบ สำนักมะม่วง บนเนิน
15/1 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0816699949
03/05/2554
33993 รย.01/54-0003 มาบชลูดรีไซเคิล
26 หมู่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0895443451
10/03/2554
33994 รย.01/54-0002 กลุ่มผลิตผ้าเอนกประสงค์บ้านหนองจอก
115 หมู่ 1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0867800117
07/02/2554
33995 รย.01/54-0001 กลุ่มชุมชนพอเพียงหนองกบ-เนินชัน
5/1 หมู่ 2 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038898277
14/01/2554
33996 รย.01/53-0053 เขาไผ่น้ำดื่ม
41 หมู่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0853964497
29/03/2553
33997 รย.01/53-0026 กลุ่มลุฟฟาลา
30 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038687249
06/10/2553
33998 รย.01/53-0025 ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9
109 หมู่ 9 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861404774
13/09/2553
33999 รย.01/53-0023 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด ต. ตะพง
107/3 หมู่ 12 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0870784039
23/08/2553
34000 รย.01/53-0022 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำนาบ้านกลางดง
151 หมู่ 1 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0875851868
01/04/2553
34001 รย.01/53-0021 กลุ่มผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 9 ตำบลตะพง
109 หมู่ 9 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861404774
21/07/2553
34002 รย.01/53-0020 กลุ่มทำนาบ้านหัวทุ่ง
61 หมู่ 4 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0871332416
30/06/2553
34003 รย.01/53-0017 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดตำบลแกลง
8/1 หมู่ 5 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 089936361
29/06/2553
34004 รย.01/53-0016 เศรษฐกิจพอเพียง ต.ตะพง
136 หมู่ 4 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0868495028
23/06/2553
34005 รย.01/53-0014 รวมน้ำใจบ้านหนองหิน
68 หมู่ 6 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038664158
19/06/2553
34006 รย.01/53-0013 กลุ่มมันสัมปะหลังเขายายชุม
55/1 หมู่ 1 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861087533
18/06/2553
34007 รย.01/53-0009 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนสำนักทอง 1
21 หมู่ 3 ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0878155085
11/05/2553
34008 รย.01/53-0008 ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ บ้านเขายายชุม
16/12 หมู่ 1 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0871494553
21/04/2553
34009 รย.01/53-0006 กองทุนเพื่อการเกษตรตำบลเพ
146 หมู่ 1 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0868304221
02/04/2553
34010 รย.01/53-0005 กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยหมัก ต.เพ
145 หมู่ 1 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0899394910
02/04/2553
34011 รย.01/53-0004 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษเทศบาลบ้านเพ
86/1 หมู่ 1 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0850931597
02/04/2553
34012 รย.01/52-0019 บริการมาบยา
18/5 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0874832359
23/11/2552
34013 รย.01/52-0018 เพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านบน
57/1 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038682586
19/11/2552
34014 รย.01/52-0017 กลุ่มส่งเสริมอาชีพอิสลามบ้านมาบตาพุด
27 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038691900
19/10/2552
34015 รย.01/52-0014 ผู้หญิง&สุขภาพ
73/177 หมู่ 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0816534628
31/07/2552
34016 รย.01/52-0011 ผู้ให้บริการรถยนต์/เรือยนต์ตากวน-อ่าวประดู่
69 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038609011
08/07/2552
34017 รย.01/52-0009 กลุ่มบริการซ่อมบำรุงชุมชนบ้านบน ต.มาบตาพุด
22/15 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0894031060
25/03/2553
34018 รย.01/52-0006 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี ต.เชิงเนิน
12/7 หมู่ 6 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0819962969
07/04/2552
34019 รย.01/52-0005 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสำนักกะบาก
72/3 หมู่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์
05/03/2552
34020 รย.01/52-0004 เกาะกก-หนองแตงเม
26/2 หมู่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0814585874
02/03/2552
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 419 รายการ
อนุมัติแล้ว 83,286 รายการ
  ไม่อนุมัติ 504 รายการ