รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มค.09/48-0402 กลุ่มผลิตเตาเศรษฐกิจบ้านน้ำโจ้ก
31 หมู่ 14 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 015708435
22/09/2548
33992 มค.09/48-0401 กลุ่มทอผ้าดงใหญ่เจริญ
10 หมู่ 15 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 090221944
20/09/2548
33993 มค.09/48-0341 กลุ่มทอผ้าบ้านไก่ฟ้า ม.17
93 หมู่ 17 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/04/2549
33994 มค.09/48-0340 กลุ่มทำขนมบ้านไก่ฟ้า ม.17 ต.เสือโก้ก
177 หมู่ 17 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/04/2549
33995 มค.09/48-0339 กลุ่มเย็บผ้าบ้านไก่ฟ้า ม.17
45 หมู่ 17 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/04/2549
33996 มค.09/48-0338 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ม.16
152 หมู่ 16 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/04/2549
33997 มค.09/48-0337 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเสือโก้ก ม.11
24 หมู่ 11 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043731102
06/04/2549
33998 มค.09/48-0336 กลุ่มจักรสานหมวกใบตาล ม.15
45 หมู่ 15 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/04/2549
33999 มค.09/48-0335 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านไก่นากลาง ม.9
50 หมู่ 9 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/04/2549
34000 มค.09/48-0334 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองบ้านเครือวัลย์ ม.18 ต.เสือโก้ก
197 หมู่ 18 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/04/2549
34001 มค.09/48-0333 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ม.5 ต.เสือโก้ก
187 หมู่ 5 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 098181508
06/04/2549
34002 มค.09/48-0332 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านเสือโก้ก ม.10
303 หมู่ 10 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/04/2549
34003 มค.09/48-0331 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านศาลา ม.1 ต.เสือโก้ก
16 หมู่ 1 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/04/2549
34004 มค.09/48-0330 กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านเสือโก้ก ม.10
40 หมู่ 10 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/04/2549
34005 มค.09/48-0302 กลุ่มทอผ้าบ้านเสือโก้ก ม.10
112 หมู่ 10 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
04/11/2548
34006 มค.09/48-0301 กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านเสือโก้ก ม.11
137 หมู่ 11 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
18/10/2548
34007 มค.09/48-0234 กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ม.8 ต.ขามป้อม
129 หมู่ 8 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
26/05/2549
34008 มค.09/48-0233 ปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านโนนงิ้ว ม.2 ต.ขามป้อม
40 หมู่ 2 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
11/05/2549
34009 มค.09/48-0232 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ม.16 ต.ขามป้อม
99 หมู่ 16 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043731723
29/03/2549
34010 มค.09/48-0231 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ม.6 ต.ขามป้อม
13 หมู่ 16 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 098431299
29/03/2549
34011 มค.09/48-0101 ขนมหวานไทย-เบเกอรี่
179/2 หมู่ 1 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 068566785
28/10/2548
34012 มค.08/57-0014 ชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านดอนไผ่งาม ม.8 ต.เม็กดำ
38 หมู่ 8 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
25/08/2557
34013 มค.08/57-0013 ทอเสื่อกกบ้านหนองบึง ม.13 ต.หนองบัว
1 หมู่ 13 ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
18/08/2557
34014 มค.08/57-0012 ทอผ้าไหมบ้านหนองนาใน ม.2 ตำบลหนองบัว
34 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
18/08/2557
34015 มค.08/57-0011 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเลื่อน ม.8 ต.หนองบัว
75 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
18/08/2557
34016 มค.08/57-0010 ทอเสื่อกกบ้านโนนอุดม ม.11 ต.หนองบัว
5 หมู่ 11 ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
18/08/2557
34017 มค.08/57-0009 เจียรไนพลอยบ้านหนองหว้าเฒ่า ม.9 ต.หนองบัว
18 หมู่ 9 ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
14/08/2557
34018 มค.08/57-0008 ปลูกแตงโมบ้านโนนแคน หมู่ที่ 9 ต.เวียงสะอาด
8 หมู่ 9 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/08/2557
34019 มค.08/57-0007 ปลูกแตงโมบ้านโนนแคน หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงสะอาด
32 หมู่ 16 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/08/2557
34020 มค.08/57-0006 เพาะเห็ดบ้านปะหลาน หมู่ที่ 14 ต.ปะหลาน
36 หมู่ 14 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
31/07/2557
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 367 รายการ
อนุมัติแล้ว 73,536 รายการ
  ไม่อนุมัติ 272 รายการ