รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มส.05/50-0001 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านใหม่พัฒนา
165 หมู่ 8 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
07/02/2550
33992 มส.05/49-0016 เลี้ยงหมูบ้านทุ่งสารภี
19/1 หมู่ 9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
10/01/2549
33993 มส.05/49-0015 แกะสลักผลิตภัณฑ์เศษไม้ดงชมภู
112/2 หมู่ 9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
26/02/2551
33994 มส.05/49-0014 เลี้ยงหมูบ้านวังคัน
7/1 หมู่ 5 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0
08/08/2549
33995 มส.05/49-0013 เลี้ยงหมูบ้านทุ่งรวงทอง
36 หมู่ 10 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
19/07/2549
33996 มส.05/49-0012 เลี้ยงโคขุนบ้านท่าผาปุ้ม
106/5 หมู่ 8 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053680009
03/06/2549
33997 มส.05/49-0011 สหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด
55 หมู่ 1 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
03/06/2549
33998 มส.05/49-0010 ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้องแม่เตี๋ย
57 หมู่ 5 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
03/06/2549
33999 มส.05/49-0009 เลี้ยงโคขุนบ้านท่าสองแคว
53 หมู่ 8 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 095564151
03/06/2549
34000 มส.05/49-0008 แม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งสารภี
41 หมู่ 9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053689349
11/01/2549
34001 มส.05/49-0007 กลุ่มแม่บ้านวังคัน
81 หมู่ 5 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
11/01/2549
34002 มส.05/49-0006 กลุ่มแม่บ้านท่าผาปุ้ม
29 หมู่ 4 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
11/01/2549
34003 มส.05/49-0005 กลุ่มพัฒนาอาชีพการตีเหล็ก
62/1 หมู่ 1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
11/01/2549
34004 มส.05/49-0004 น้ำดื่มบ้านทุ่งรวงทอง
108 หมู่ 10 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
10/01/2549
34005 มส.05/49-0003 ปุ๋ยอินทรีย์ตำบลแม่ลาหลวง
197/2 หมู่ 2 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
06/01/2549
34006 มส.05/49-0002 ปุ๋ยอินทรีย์สามหมอก
66/5 หมู่ 4 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
18/01/2549
34007 มส.05/49-0001 ปุ๋ยหมักบ้านวังคัน
41 หมู่ 5 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
06/01/2549
34008 มส.05/48-0020 กลุ่มจักสานกุ๊บไต
334 หมู่ 1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
13/12/2548
34009 มส.05/48-0019 กลุ่มแม่บ้านแม่เตี๋ย
90/1 หมู่ 5 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
13/12/2548
34010 มส.05/48-0018 กลุ่มทำนาแม่ลาหลวง
278 หมู่ 1 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
19/11/2548
34011 มส.05/48-0017 กลุ่มทำนาแม่ลาน้อย
350 หมู่ 1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
19/11/2548
34012 มส.05/48-0016 กลุ่มแม่บ้านป่าหมาก
10 หมู่ 2 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053689215
19/11/2548
34013 มส.05/48-0015 กลุ่มข้าวกล้องแม่ลาหลวง
37/1 หมู่ 1 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
18/11/2548
34014 มส.05/48-0014 กลุ่มแม่บ้านแม่ลาหลวงแปรรูปถั่วเหลือง
37/1 หมู่ 1 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
19/11/2548
34015 มส.05/48-0013 กลุ่มแปรรูปกล้วยแม่ลาหลวง
188 หมู่ 1 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
19/11/2548
34016 มส.05/48-0012 กลุ่มเกษตรธรรมชาติกลุ่มแม่บ้านห้วยริน
45 หมู่ 14 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053680044
21/11/2548
34017 มส.05/48-0011 เกษตรอินทรีย์ห้วยริน
35 หมู่ 14 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
18/11/2548
34018 มส.05/48-0010 สปก.แม่ลาน้อย
7/1 หมู่ 1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
18/11/2548
34019 มส.05/48-0007 แปรรูปกล้วยบ้านแม่ปาง
56 หมู่ 1 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
14/10/2548
34020 มส.05/48-0006 กาแฟบ้านห้วยห้า
28 หมู่ 2 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์
12/10/2548
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 436 รายการ
อนุมัติแล้ว 75,668 รายการ
  ไม่อนุมัติ 344 รายการ