รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 รย.03/53-0003 ผลิตเห็ดสองกะหลึง
324 หมู่ 8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0890996765
20/04/2553
33992 รย.03/53-0001 เกวียนทองพัฒนา
7 หมู่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038671243
04/05/2553
33993 รย.03/52-0017 กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 1 ต.ปากน้ำกระแส
237/2 หมู่ 2 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0802447531
25/12/2552
33994 รย.03/52-0015 รวบรวมผลผลิตชาวสวนผลไม้เขาชะเมา-แกลง ตลาดผลไม้เขาดิน
789 หมู่ 1 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0898341393
24/08/2552
33995 รย.03/52-0013 ชมรมหัตถเวชชุมชนตำบลกร่ำ
10/6 หมู่ 3 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0857726147
13/08/2552
33996 รย.03/52-0012 กลุ่มมังคุดคุณภาพเทศบาลเมืองแกลง
8 หมู่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0898317222
29/07/2552
33997 รย.03/52-0010 กลุ่มอนุบาลหอยนางรมชุมชนแสมผู้
19 หมู่ 7 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0871399341
26/06/2552
33998 รย.03/52-0008 ผลิตยาดมโบราณหนองมะปริง
33 หมู่ 1 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0848923847
08/06/2552
33999 รย.03/52-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรและสตรีชากคา ม.7 ต.ชากพง
114/1 หมู่ 7 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0892569629
23/04/2552
34000 รย.03/52-0004 น้ำดื่มSMLกองดิน ๑
134 หมู่ 1 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0819829496
20/03/2552
34001 รย.03/52-0002 กลุ่มทำน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มบ้านบ่อตาซ่องตำบลพังราด
18 หมู่ 8 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์
23/02/2552
34002 รย.03/52-0001 ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง
1/1 หมู่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0890090708
23/02/2552
34003 รย.03/51-0007 ปรับปรุงคุณภาพมังคุดตำบลเนินฆ้อ
53 หมู่ 5 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์
30/09/2551
34004 รย.03/51-0006 กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลชากโดน
101/2 หมู่ 4 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0817824645
07/08/2551
34005 รย.03/51-0005 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำหมู่ 3 ปากน้ำกระแส
71 หมู่ 3 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0855110889
27/06/2551
34006 รย.03/51-0003 ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสุนทรภู่
15/1 หมู่ 6 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0816648716
12/05/2551
34007 รย.03/50-0010 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดตำบลทุ่งควายกิน
51/3 หมู่ 11 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์
18/04/2550
34008 รย.03/50-0007 กลุ่มปฏิรูปที่ดินตำบลกระแสบน
20 หมู่ 7 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861091106
07/02/2550
34009 รย.03/50-0006 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกันเกราร่วมใจ
265 หมู่ 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 066233068
07/02/2550
34010 รย.03/50-0005 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียน-มังคุดตำบลกระแสบน
53/3 หมู่ 5 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 098332880
06/02/2550
34011 รย.03/50-0003 ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านไทรเอน
322/1 หมู่ 8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 019822404
24/01/2550
34012 รย.03/50-0002 กลุ่มผลไม้แปรรูปสินสมุทร
119 หมู่ 1 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038657005
23/01/2550
34013 รย.03/49-0056 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลกองดิน
57 หมู่ 1 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0840162578
09/01/2549
34014 รย.03/49-0055 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดตำบลชากโดน
94 หมู่ 8 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038632430
09/01/2549
34015 รย.03/49-0054 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหอยสามัคคี
75 หมู่ 12 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0813772381
09/01/2549
34016 รย.03/49-0004 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านบ่อทอง
29 หมู่ 5 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 061529656
08/03/2549
34017 รย.03/48-0043 กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล
36/1 หมู่ 8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 096022871
16/11/2548
34018 รย.03/48-0040 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองสนม
14 หมู่ 11 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์
12/11/2548
34019 รย.03/48-0039 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง
109 หมู่ 9 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์
11/11/2548
34020 รย.03/48-0036 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินหย่องสามัคคี
70/2 หมู่ 8 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0861401337
08/11/2548
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 460 รายการ
อนุมัติแล้ว 83,258 รายการ
  ไม่อนุมัติ 509 รายการ