รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 รบ07/53-0011 บ้านบ่อน้ำออก
102 หมู่ 1 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0854823364
23/11/2553
33992 รบ07/53-0010 กลุ่มรวมใจพัฒนาอาชีพเขาเสด็จ
33/1 หมู่ 2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0870878079
05/11/2553
33993 รบ07/53-0009 กลุ่มส่งเสริมการทำนา ต.เตาปูน 1
2/2 หมู่ 6 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0898067539
04/11/2553
33994 รบ07/53-0005 บ้านดอนตะคลอง
37/1 หมู่ 6 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0810102849
06/08/2553
33995 รบ07/53-0004 กลุ่มส่งเสริมการทำนา ต.นางแก้ว
39 หมู่ 7 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0867527738
05/08/2553
33996 รบ07/53-0003 กลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกข้าวท่าชุมพล
57/1 หมู่ 8 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0895491496
29/07/2553
33997 รบ07/53-0002 ขยายพันธุ์ข้าวบ้านเขาราบ
2/2 หมู่ 6 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์
23/07/2553
33998 รบ07/52-0006 ทำนาบ้านหนองกลางเนิน หมู่ 9
145 หมู่ 9 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์
14/09/2552
33999 รบ07/52-0005 ลาวเวียงบ้านฆ้องพัฒนา
65/1 หมู่ 10 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0860800495
19/08/2552
34000 รบ07/52-0004 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลธรรมเสน
12/1 หมู่ 5 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์
29/07/2552
34001 รบ07/52-0003 บอนไซ บ้านทางหลวง
101 หมู่ 6 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0861730267
17/07/2552
34002 รบ07/52-0002 กลุ่มแม่บ้านดอนกระเบื้องขนมอบขนมไทย
52 หมู่ 3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032351761
01/07/2552
34003 รบ07/51-0006 บ้านหนองข่า
9 หมู่ 5 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032359103
25/04/2551
34004 รบ07/50-0010 กลุ่มธัญทิพย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านฆ้อง
113 หมู่ 10 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0896093604
19/10/2550
34005 รบ07/50-0007 กลุ่มปุ๋ยหมักวังลึก
103 หมู่ 7 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0810065489
19/07/2550
34006 รบ07/50-0005 เจริญสุขรวมมิตรเพื่อการเกษตร
56/1 หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032357579
30/04/2550
34007 รบ07/50-0002 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลสร้อยฟ้า
70 หมู่ 2 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0870160422
25/01/2550
34008 รบ07/49-0030 ผู้เลี้ยงสุกรดอนเจริญสามัคคี
43/3 หมู่ 5 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032359090
24/11/2549
34009 รบ07/49-0029 พริกแกงชัยรัตน์
9/3 หมู่ 3 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032234161
23/10/2549
34010 รบ07/49-0028 น้ำพริกหนองข่า
9 หมู่ 5 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032359103
16/10/2549
34011 รบ07/49-0027 กลุ่มแม่บ้านหนองเต่าดำ
24 หมู่ 6 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032347958
03/10/2549
34012 รบ07/49-0026 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหม้อ
103 หมู่ 6 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032217010
03/10/2549
34013 รบ07/49-0023 บ้านคลองควายพัฒนา
32 หมู่ 1 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032354909
15/09/2549
34014 รบ07/49-0022 แม่บ้านบ้านข้าวสารพัฒนา
10 หมู่ 2 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0858493458
12/09/2549
34015 รบ07/49-0018 ผู้เลี้ยงโคชุมชนบ้านกำแพง
61 หมู่ 8 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0867613158
17/07/2549
34016 รบ07/49-0017 กลุ่มส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าว ต.บ้านฆ้อง
63 หมู่ 7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์
14/07/2549
34017 รบ07/49-0016 ร้านค้าชุมชนป่าไผ่
122/1 หมู่ 4 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032347615
12/06/2549
34018 รบ07/49-0013 แม่บ้านก้าวนำพัฒนา
38/12 หมู่ 9 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์
30/03/2549
34019 รบ07/49-0011 แม่บ้านเกษตรกรหุบมะกล่ำ
85 หมู่ 7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0870485640
27/03/2549
34020 รบ07/49-0009 แม่บ้านเตาอิฐพัฒนา
2 หมู่ 2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 0867735997
09/03/2549
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 464 รายการ
อนุมัติแล้ว 82,899 รายการ
  ไม่อนุมัติ 490 รายการ