รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 มส.01/48-0005 เมืองสามหมอก
72 หมู่ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053611290
08/06/2554
33992 มส.01/48-0003 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านสบสอย
8/4 หมู่ ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053692075
29/09/2548
33993 มส.01/48-0001 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านป่าปุ๊
86/2 หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053686195
18/10/2548
33994 มค.13/58-0004 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหนองกุง
82 หมู่ 5 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
02/04/2558
33995 มค.13/58-0002 รำวงย้อนยุคบ้านส้มกบ หมู่ 2
26 หมู่ 2 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
22/01/2558
33996 มค.13/58-0001 ไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรโคกกลางโมดูน
31 หมู่ 7 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
05/01/2558
33997 มค.13/57-0018 กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ต.เหล่าดอกไม้
164 หมู่ 9 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
26/08/2557
33998 มค.13/57-0017 กลุ่มปลูกเห็ดนางฟ้า
99 หมู่ 2 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
22/08/2557
33999 มค.13/57-0016 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านส้มกบ
138 หมู่ 2 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
22/08/2557
34000 มค.13/57-0015 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หมู่ 2 ต.เหล่าดอกไม้
9 หมู่ 2 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
21/08/2557
34001 มค.13/57-0014 สมุนไพร อสม. บ้านส้มกบ
81 หมู่ 2 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
21/08/2557
34002 มค.13/57-0013 กลุ่มทอผ้ากระบากใต้
60 หมู่ 7 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
14/08/2557
34003 มค.13/57-0012 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (ปลาร้าบอง)
25 หมู่ 7 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
14/08/2557
34004 มค.13/57-0011 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านส้มกบ หมู่ 2
143 หมู่ 2 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
14/08/2557
34005 มค.13/57-0010 ชาวไร่อ้อยบ้านหนองนาไร่เดียว
96 หมู่ 14 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
25/07/2557
34006 มค.13/56-0008 ธนาคารโค-กระบือบ้านเหล่าดอกไม้หมู่8,หมู่9
164 หมู่ 9 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
18/10/2556
34007 มค.13/56-0007 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
117 หมู่ 10 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
20/09/2556
34008 มค.13/56-0006 กลุ่มทอเสือกก
83 หมู่ 5 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
30/08/2556
34009 มค.13/56-0005 กลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อยบ้านนาไร่เดียว
235 หมู่ 6 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
26/07/2556
34010 มค.13/56-0004 ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านโนนทัน
164 หมู่ 8 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
26/07/2556
34011 มค.13/56-0003 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานบ้านดอนสวรรค์
122 หมู่ 7 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
17/07/2556
34012 มค.13/55-0044 ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเหล่าดอกไม้
54 หมู่ 6 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0828864545
02/05/2555
34013 มค.13/55-0043 ไหมขัดผิว
64 หมู่ 3 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0831405887
29/02/2555
34014 มค.13/55-0042 วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงปลูกอ้อยศรีสว่าง
146 หมู่ 3 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0894214858
20/02/2555
34015 มค.13/55-0041 กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์ ม.6 น้ำจั้น
5 หมู่ 6 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0880314775
04/01/2555
34016 มค.13/54-0042 เลี้ยงโคกระบือบ้านโคกอินทนิล
47 หมู่ 2 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
02/09/2554
34017 มค.13/54-0041 ผลิตลวดหนามบ้านโนนสะอาด
15 หมู่ 8 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
06/10/2554
34018 มค.13/54-0040 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้ออนุรักษ์พันธุ์โค
25 หมู่ 5 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
11/08/2554
34019 มค.13/54-0039 เลี้ยงสุกรบ้านนาคำน้อย
74 หมู่ 1 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
02/08/2554
34020 มค.13/54-0038 กลุ่มออมเงินเพื่อการเกษตร
63 หมู่ 8 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์
27/05/2554
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 428 รายการ
อนุมัติแล้ว 75,019 รายการ
  ไม่อนุมัติ 330 รายการ