รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)

 

ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด วิสาหกิจชุมชน แสดง
ลำดับที่ คำขอเลขที่ ชื่อ
ที่ตั้ง
วันที่ยื่น
33991 ยล.02/58-0050 กลุ่มน้ำยางสดบ้าน กม. 18
9/19 หมู่ 5 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0935838406
09/04/2558
33992 ยล.02/58-0049 กลุ่มน้ำยางสดบ้านบ่อน้ำร้อน
155/59 หมู่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0862947838
09/04/2558
33993 ยล.02/58-0048 กลุ่มรับซื้อผลไม้และแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านวังใหม่
110/2 หมู่ 5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0879682721
03/04/2558
33994 ยล.02/58-0045 กลุ่มส้มโชกุนเบตง
69 หมู่ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0897764107
25/02/2558
33995 ยล.02/58-0044 กลุ่มอนุรักษ์ส้มโชกุนเบตง
69 หมู่ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0897764107
09/02/2558
33996 ยล.02/58-0043 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราและไม้เศรษฐกิจ
100/28 หมู่ 7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0817488560
06/01/2558
33997 ยล.02/57-0046 กลุ่มบ้านจุฬาภรณ์ ๑๐
100 หมู่ 10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073263012
04/09/2557
33998 ยล.02/57-0045 ศูนย์รับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านซาโห่
85/51 หมู่ 4 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073231959
03/09/2557
33999 ยล.02/57-0044 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนบ้านซาโห่
85/51 หมู่ 4 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073231959
03/09/2557
34000 ยล.02/57-0043 กลุ่มเลี้ยงปลาอาสารักษาเมือง (อรม.) เบตง
19/2 หมู่ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0899784308
29/08/2557
34001 ยล.02/57-0042 กลุ่มบ้านปากบาง
17 หมู่ 8 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์
25/08/2557
34002 ยล.02/57-0041 กลุ่มเกษตรกรน้ำยางสดสกย. ศาลเจ้าพัฒนา กม.๒๑
60 หมู่ 6 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0836593988
23/06/2557
34003 ยล.02/57-0040 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านปิยะมิคร ๒
188 หมู่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0898708693
13/06/2557
34004 ยล.02/57-0039 กลุ่มเลี้ยงไก่ธารน้ำทิพย์
87 หมู่ 1 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0879888300
20/05/2557
34005 ยล.02/57-0038 กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
500 หมู่ 2 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0815417996
01/05/2557
34006 ยล.02/57-0037 กลุ่มยางพาราสามัคคีรุ่งเรืองบ้านยะรม
73 หมู่ 6 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0898065327
08/01/2557
34007 ยล.02/57-0036 เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตง
75/3 หมู่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0812766499
07/01/2557
34008 ยล.02/56-0036 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตง
75/3 หมู่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0812766499
07/08/2556
34009 ยล.02/56-0035 แม่บ้านเกษตรกรสตรีพัฒนา
1 หมู่ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0862869009
01/02/2556
34010 ยล.02/55-0034 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข็มทอง ๘ ร่วมใจ
23 หมู่ 8 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์
17/05/2555
34011 ยล.02/55-0033 กลุ่มเลี้ยงไก่เบตงบ้านบันนังสิแน
2 หมู่ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์
30/01/2555
34012 ยล.02/55-0032 กลุ่มเลี้ยงไก่เบตงบ้านดอน
163 หมู่ 7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0895970709
30/01/2555
34013 ยล.02/54-0031 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอำเภอเบตง
180 หมู่ 1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073284055
10/01/2554
34014 ยล.02/53-0030 ทำอิฐบล๊อกประสานต้นแบบกองพันราษฏรอาสารักษาหมู่บ้านในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (อรบ.) ยะรม
366 หมู่ 6 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0812752232
25/03/2553
34015 ยล.02/53-0029 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านตาเนาะแมเราะ(ผ้าบาติก)
97 หมู่ 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073378256
29/12/2552
34016 ยล.02/53-0028 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศาลเจ้าพัฒนา
60 หมู่ 6 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0816985890
22/12/2552
34017 ยล.02/52-0027 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจาเราะซูซู
164/4 หมู่ 4 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0862940267
02/09/2552
34018 ยล.02/52-0025 กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านธารมะลิ
27/1 หมู่ 4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0862871065
20/01/2552
34019 ยล.02/51-0024 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแกรนด์วิลล่า
23 หมู่ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073232155
14/08/2551
34020 ยล.02/51-0023 กลุ่มตัดเย็บบ้านจาเราะปะไต
65 หมู่ 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0894674259
20/02/2551
<< 1127 , 1128 , 1129 , 1130 , 1131 , 1132 , 1133 , 1134 , 1135 , 1136 , >>
  รออนุมัติ 445 รายการ
อนุมัติแล้ว 77,898 รายการ
  ไม่อนุมัติ 390 รายการ