ป้อนทะเบียนหรือชื่อวิสาหกิจชุมชน
ป้อนชื่อวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
     
สมาชิก :
รหัสผ่าน:
ปี
 


จำนวนคนเข้าใช้งาน 246,619 ราย

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย

 

=: ติดต่อผู้ดูแลระบบ :=

 
นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บรรยายพิเศษเรื่อง "การส่งเสริมความรู้วิสาหกิจชุมชน" เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลราชสีมา อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ดูภาพกิจกรรมข่าวได้ -- 31 ก.ค. 2549 อ่านรายละเอียด...
นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ สภต. ปลายบาง ต.ปลายบาง จ.นนทบุรีี เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ดูภาพกิจกรรมข่าวได้ -- 31 ก.ค. 2549 อ่านรายละเอียด...
นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งทุ่งขวาง ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ดูภาพกิจกรรมข่าวได้ -- 31 ก.ค. 2549 อ่านรายละเอียด...
นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 6 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุมสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร (อาคาร1) -- 15 มิย. 49 อ่านรายละเอียด...
ขอเชิญอ่านแนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและทิศทางการพัฒนาประเทศไทย" ของศาสตราจารย์ ฌอง ปีแอร์ ฮุสเซล (jean Pierre Houssel) เรียบเรียงโดย ดร.เสรี พงศ์พิศ -- 6 มิ.ย 49  อ่านรายละเอียด...
สนง.เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เปิดตัวเว็บไซต์ของสำนักงานที่ปรับปรุงใหม่ อยากรู้ข้อมูล/ข่าวสาร ด้านวิสาหกิจชุมชนดูได้ที่เว็บไซต์ http://sceb.doae.go.th -- 19 พ.ค.49 อ่านรายละเอียด...
สรุปความก้าวหน้าการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน -- 8 พ.ค. 49 อ่านรายละเอียด...
กำหนดการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต -- 4 พ.ค 49 อ่านรายละเอียด...
สถานการณ์ข่าววิสาหกิจชุมชน ฉบับที่ 16/2549 เรื่องประมวลภาพกิจกรรมการสัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยนายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 21 เมย.49 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ อ่านรายละเอียด...
จดหมายข่าววิสาหกิจชุมชนปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2549 โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อ่านรายละเอียด...
 
 
 
นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 6 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุมสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร (อาคาร1)  ประมวลภาพงานคลิกที่นี่...
ศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จัดฝึกอบรมโปรแกรมสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (ระยะ2) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน ทั้งส่วนกลาง/เขต/จังหวัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 1 – 21 มีนาคม 2549 ประมวลภาพงานคลิกที่นี่...
นายธงชาติ รักษากุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมสื่อมวลชนดูงานวิสาหกิจชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2548โดยได้ไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆรวมทั้งการแถลงข่าวแสดงความพร้อมการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ประมวลภาพงานคลิกที่นี่...
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2548 ประมวลภาพงานคลิกที่นี่...
 
 
 
Copyright 2005 - ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร - All Right Reserved