ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปิดหน้าต่าง
 
ชื่อ
รหัสทะเบียน 5-81-02-06/1-0002
ที่อยู่ เลขที่ หมู่ที่ - ถนน - ตำบล อำเภอ จังหวัด
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
ผู้มีอำนาจทำการแทน :
1
นางสาว*#อจ.01/55-0015มาลัย ซุยชม
2
นาย*#อจ.01/55-0015สมชาย สอรักษ์
3
นายอำนวย บุตรวิเศษ
 
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ :
ขนม ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
คุณสมบัติ :
ขนมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หอม สดจากเตาทุกวัน สะอาด ปราศจากวัตถุกันเสีย
องค์ประกอบ :
ขนมปุยฝ้าย โดนัท ดอกจอก ขนมหัวเราะ โรตีกรอบ กะหรี่ปับ โตเกียว สาลี่สุพรรณ ซาลาเปา สาคูไส้หมู
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ถุง
ราคา ต่อ ถุง :
10.00 บาท
มาตรฐาน :
เทศกาลที่ใช้ :
ปีใหม่,วันเกิด,สงกรานต์,ขายตลอดปี
ช่องทางการจัดจำหน่าย :
ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง
   
ข้อมูลผู้ผลิต
 
UNKNOWN