ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปิดหน้าต่าง
 
ชื่อ แม่บ้านเกษตรกรบางพลับ
รหัสทะเบียน 2-72-07-07/1-0005
ที่อยู่ เลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้มีอำนาจทำการแทน :
1
นางนิภาวรรณ ศรีสำราญ
2
นางสุดา เกตุนิธี
 
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ :
ปลาหมำชะโด
คุณสมบัติ :
ปลาหมำจากปลาชะโด
องค์ประกอบ :
ปลาชะโด ข้าวคั่ว สับปะรด ข่า
ข้อมูลโภชนาการ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประธานกลุ่มแม่บ้านคุณนิภาวรรณ ศรีสำราญ
โทร 0859922044
ความสามารถในการผลิต :
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
กระปุกละ ครึ่ง กิโลกรัม
ราคา ต่อ กระปุกละ ครึ่ง กิโลกรัม :
160.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 2 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
สินค้า OTOP ระดับ :
เทศกาลที่ใช้ :
ปีใหม่,เข้าพรรษา,ออกพรรษา,งานมงคลต่าง ๆ
ช่องทางการจัดจำหน่าย :
ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง
   
ข้อมูลผู้ผลิต
 
UNKNOWN