ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปิดหน้าต่าง
 
ชื่อ กลุ่มหัตถกรรมบ้านทรงไทยบางคนที
รหัสทะเบียน 2-75-02-01/1-0007
ที่อยู่ เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 034730117
โทรสาร
ผู้มีอำนาจทำการแทน :
1
นายปรีชา ศรีประภา
2
นายบุญรอด กลิ่นสุคนธ์
 
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ :
บ้านทรงไทยขนิดจิ๋ว
คุณสมบัติ :
เป็นบ้านไม้ทรงไทย โบราณจำลอง (จิ๋ว) ใช้ฝีมือในการประดิษฐอย่างปราณีต ใช้กาวร้อนชนิดพิเศษในการติดส่วนประกอบบ้าน และทาด้วยน้ำมันวานิชเคลือบเงาเหมาะเป็นของฝากของที่ระลึก
องค์ประกอบ :
ใช้ไม้สักทองประกอบเป็นตัวบ้านทั้งหลัง
ข้อมูลโภชนาการ : -
ความสามารถในการผลิต :
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
10 หลัง/เดือน หลัง
ราคา ต่อ หลัง :
1,500.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ 79/2546
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
สินค้า OTOP ระดับ :
เทศกาลที่ใช้ :
ทุกช่วงเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย :
ขายเอง,ฝากขาย,อื่น ๆ
   
ข้อมูลผู้ผลิต
 
UNKNOWN