ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวหนองพิกุล
รหัสทะเบียน : 6-60-12-04/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 139 หมู่ที่ 3 ถนน - ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0812834361
โทรสาร : -
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางอัมพร คงเนตร
2. นางสิณีนาจ บงกชมาศ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : เข็มขัดตุ้งติ้ง

คุณสมบัติ : ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ทำด้วยมือ
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : เส้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ เส้น : 200.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ 8/2546
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วาเลนไทน์,ตรุษจีน,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์,ฮาโลวีน,ครบรอบแต่งงาน,เข้าพรรษา,ออกพรรษา,งานศพ
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,242,166 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย