ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเย็บกระเป๋าถือสตรีผ้าและหนังบ้านหัวทุ่ง
รหัสทะเบียน : 6-52-07-06/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ถนน - ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 019524406
โทรสาร : -
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางเสาวนีย์ ยาสมุทร์
2. นางจันทร์เพ็ญ ยามมี

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : กระเป๋าถือสตรี

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วาเลนไทน์,วันเกิด,ครบรอบแต่งงาน
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,235,627 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย