ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจริญผลพัฒนา
รหัสทะเบียน : 5-86-08-03/1-0008
ที่ตั้ง : เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : 077536203
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวรัชฎาวรรณ ก้อนมณี
2. นางรัชนี วงค์ตั้งตน

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ทุเรียนกวน

คุณสมบัติ : อร่อย หวาน มัน กลมกล่อม เนื้อเหนียวนุ่ม ไม่ติดมือรับประทานได้เลยควรเก็บรักษาใน ตู้เย็น
องค์ประกอบ : เนื้อทุเรียนสุก นิ่ม น้ำตาลทราย
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : กล่อง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กล่อง : 60.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่
เครื่องหมาย Q เลขที่
    ระบบ/ผลิตภัณฑ์
    หน่วยงานที่รับรอง
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,ตรุษจีน,สงกรานต์,เข้าพรรษา,ออกพรรษา,งานกาชาด
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,869 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย