ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ(กระจูด)ตำบลท่าเรือ
รหัสทะเบียน : 5-84-13-02/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 49/2 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 359119
โทรสาร : 359119
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางเอื้อน ชัยยศ
2. นางอำพัน ฉวาง

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : กระเป๋าหิ้ว

คุณสมบัติ : 1. ผลิตภัณฑ์มีสีสันสวยงาม 2. ผลิตภัณฑ์มีการกำหนดรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ 3. ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้เหมาะสมตามคุณลักษณะ 4. ผลิตภัณฑ์มีระบบการจัดการป้องกันเชื้อรา 5. ผลิตภัณฑ์มีการบรรจุหีบห่อที่สวยงาม
องค์ประกอบ : 1. กระจูด 2. สีย้อมกระจูด 3. ผ้าซับใน
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ใบ
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ใบ : 300.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 3 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วันเกิด
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,680,896 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย