ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนลานเทปาล์มน้ำมันนาเหนือ
รหัสทะเบียน : 5-81-05-03/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายประสาน คงเรือง
2. นายวิจิตต์ คำคุ้ม

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : รับซื้อผลปาล์มทะลาย และปาล์มร่วง

คุณสมบัติ : รับซื้อผลปาล์มสด ทะลาย และปาล์มร่วง
องค์ประกอบ : อาคารรับซื้อปาล์ม และลานเทปาล์ม
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ตัน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ตัน : 2.50 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : รับซื้อผลปาล์มสดของสมาชิก
ช่องทางการจัดจำหน่าย : อื่น ๆ


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,235,553 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย