ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนร้านค้าสวัสดิการแม่บ้านหว้านใหญ่ หมู่ 1
รหัสทะเบียน : 4-49-06-01/1-0005
ที่ตั้ง : เลขที่ 41 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ : 042699073
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางศิริรัตน์ เมืองโคตร
2. นางกองเงิน จันทโคตร

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด

คุณสมบัติ : รวมกลุ่มซื้อขายสินค้า ราคาถูก ใหม่ สด สมาชิกปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด กำไรมาก ปันผลเป็นธรรม สมาชิกพึงพอใจ
องค์ประกอบ : รวมทุน 85000 บาท สมาชิก 306 คน คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : 1 ร้าน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ 1 ร้าน : 105,450.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : จำหน่ายได้ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,680,919 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย