ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านหนองแวงเหนือ
รหัสทะเบียน : 4-49-02-06/1-0010
ที่ตั้ง : เลขที่ 4 หมู่ที่ 8 ถนน ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ : 078528058
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางระเบียบ ธีระราษฏร์
2. นางราตรี สลางสิงห์
3. นางทองเกตุ ธรรมปัทม์
4. นางวัลย์ณา ศรีแจ่ม
5. นายทองนาค ปากหวาน
6. นางหนูพา โพธิโสม
7. นางแว่นแก้ว หนองแคน

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : สานตะกร้าจากเส้นพลาสติกบ้านหนองแวงเหนือ

คุณสมบัติ : วัสดุทำจากเส้นพลาสติกอย่างดี ใช้ได้ทนทานมาก ใช้ประโยชน์ในครอบครัวเช่น ใช้เป็นถังขยะ ตะกร้าใส่ผ้า ฯลฯ
องค์ประกอบ : เส้นพลาสติก อย่างเดียว
ข้อมูลโภชนาการ : -
ความสามารถในการผลิต :1000 ใบ
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ใบ : 50.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 5 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ใช้ได้ทุกสถานการณ์
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,242,233 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย