ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวงเหนือ
รหัสทะเบียน : 4-49-02-06/1-0003
ที่ตั้ง : เลขที่ 2 หมู่ที่ 8 ถนน ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ : 042638402
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสีมา ปากหวาน
2. นางระเบียบ ธีระราษฏร์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

คุณสมบัติ : ใช้เป็นตะกร้าใส่ผ้า ตะกร้าไปตลาด หรือถังขยะก็ทนดีนะ
องค์ประกอบ : -เส้นพลาสติกทั้งหมด
ข้อมูลโภชนาการ : -
ความสามารถในการผลิต :1000 ใบ
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ใบ : 50.00 บาท
มาตรฐาน :-
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 5 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,242,183 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย