ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบ๋าหลวง
รหัสทะเบียน : 4-34-30-04/1-0008
ที่ตั้ง : เลขที่ 30 หมู่ที่ 13 ถนน ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0878791442
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายคำดี หลงชิณ
2. นายกำจร สืบก่ำ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ขวาน

คุณสมบัติ : ผลิตจากเหล็กแหนบรถยนต์ คม แข็งแรง ทนทาน
องค์ประกอบ : เหล็กแหนบรภยนต์
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :10 ด้าม/เดิอน ด้าม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ด้าม : 350.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,ลอยกระทง,สงกรานต์,เข้าพรรษา,ออกพรรษา,งานศพ
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ผลิตตามคำสั่ง,เป็นกลุ่มอาชีพที่มีสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยรัฐวิสาหกิจที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยวิธีพิเศษ (Dcop.net)


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,242,196 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย