ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบ๋าหลวง
รหัสทะเบียน : 4-34-30-04/1-0008
ที่ตั้ง : เลขที่ 30 หมู่ที่ 13 ถนน ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0878791442
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายคำดี หลงชิณ
2. นายกำจร สืบก่ำ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : มีด พร้า

คุณสมบัติ : ผลิตจากเหล็กแหนบรถยนต์ คม ทนทาน สกัดลายสวยงาม
องค์ประกอบ : เหล็กแหนบรถยนต์
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :10 ด้าม/เดิอน ด้าม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ด้าม : 300.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,ตรุษจีน,เข้าพรรษา,ออกพรรษา,งานศพ
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ผลิตตามคำสั่ง,ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,235,633 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย