ชื่อ :
รหัสทะเบียน : 3-21-06-04/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ หมู่ที่ - ถนน - ตำบล อำเภอ จังหวัด
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายอำนวย บุตรวิเศษ
2. นางสาว*#อจ.01/55-0015มาลัย ซุยชม
3. นาย*#อจ.01/55-0015สมชาย สอรักษ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ร้านค้าชุมชน

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ร้าน
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ร้าน : 0.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วาเลนไทน์,,ตรุษจีน,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์,ฮาโลวีน,ครบรอบแต่งงาน,เข้าพรรษา,ออกพรรษา,,มีจำหน่าย
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,235,554 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย