ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเครื่องเบญจรงค์
รหัสทะเบียน : 2-76-02-03/1-0006
ที่ตั้ง : เลขที่ 56/2 หมู่ที่ 6 ถนน ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0816846867
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมเกียรติ ชูสาย
2. นางสาวนฤมล แย้มศรี

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ชุดกาแฟเบญจรงค์ลายจักรี

คุณสมบัติ : ส่วนใหญ่เขียนด้วยลายไทย
องค์ประกอบ : ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง กาน้ำชา โถนมและโถน้ำตาล
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต :5 ชุด/เดือน ชุด
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชุด : 12,000.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์ 760203-A001
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,วันเกิด,งานแสดงความยินดี
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,235,508 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย