ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนยุวเกษตรกรท่านัดสามัคคี
รหัสทะเบียน : 2-70-04-11/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 196 หมู่ที่ 2 ถนน - ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 032245825
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายจรัญ เจริญทรัพย์
2. นายพรเทพ เจริญสุข

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ข้าวโพดฝักอ่อน

คุณสมบัติ : ได้รับมาตรฐาน GAP. เป็นผักปลอดสารพิษ สด สะอาด
องค์ประกอบ : ข้าวโพดฝักอ่อน
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : กิโลกรัม
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กิโลกรัม : 50.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
เครื่องหมาย Q เลขที่ กษ03-02-3700-5758-419
    ระบบ/ผลิตภัณฑ์
    หน่วยงานที่รับรอง
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,วาเลนไทน์,,ตรุษจีน,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์,ฮาโลวีน,ครบรอบแต่งงาน,เข้าพรรษา,ออกพรรษา,,ทุกเทศกาล
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,015 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย