ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเจ๊รวย
รหัสทะเบียน : 2-70-03-04/1-0001
ที่ตั้ง : เลขที่ 239 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 0861619885
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวชลลดา เชาวทัต
2. นางสำรวย บุญราช

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : ขนุนอบกรอบ

คุณสมบัติ : หอม มัน กรอบ อร่อย เป็นอาหารทานเล่น
องค์ประกอบ : ขนุนแก่ 99 % เกลือ 1 %
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : กล่อง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ กล่อง : 35.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
อย. เลขที่ 70-2-02744-2-001
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,,วันเกิด,ลอยกระทง,สงกรานต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ผลิตตามคำสั่ง


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,242,173 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย