ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม MLEH (เอ็มลิช)
รหัสทะเบียน : 1-19-08-01/1-0004
ที่ตั้ง : เลขที่ 366 หมู่ที่ 1 ถนน - ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ : 012780279
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางชูศรี พงษ์สุวรรณ
2. นางเรณู เนียมทรัพย์

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : กระเป๋าเชือกมัดฟาง

คุณสมบัติ : ไม่ทำให้เกิดเชื้อราเมื่อใช้ไปนาน ๆ สามารถนำไปซักน้ำเพื่อทำความสะอาดได้
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ชิ้น
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ชิ้น : 250.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
มผช. เลขที่ ๙๙๘๕-๕/๔๑๘
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถัก
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือน ถึงเดือน
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่,คริสต์มาส,ตรุษจีน,วันเกิด,ครบรอบแต่งงาน,เข้าพรรษา,ออกพรรษา
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง
-
-


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,701 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย