ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังแท้
รหัสทะเบียน : 1-13-03-04/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 34/51 หมู่ที่ 2 ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 0814855812
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางวิมล เดชะบุญ
2. นางสาวปทุมทิพย์ เอี่ยมสะอาด

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : กระเป๋าหนัง

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : ึใบ
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ ึใบ : 700.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
เทศกาลที่ใช้ : -
ช่องทางการจัดจำหน่าย : -


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,235,615 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย