ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บรองเท้าเจริญรัก 12
รหัสทะเบียน : 1-10-18-04/1-0002
ที่ตั้ง : เลขที่ 48 หมู่ที่ ถนน แขวงคลองต้นไทร เขตเขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028622577
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายธรกร จันทร์ศรี
2. นางสาวประไพ เช้าเจริญ

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ : รองเท้าหนัง

คุณสมบัติ :
องค์ประกอบ :
ข้อมูลโภชนาการ :
ความสามารถในการผลิต : คู่
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
ราคา ต่อ คู่ : 299.00 บาท
มาตรฐาน :
การรับรองคุณภาพ :
OTOP 4 ดาว รหัสผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการผลิต : ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม
เทศกาลที่ใช้ : ปีใหม่
ช่องทางการจัดจำหน่าย : -


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,235,580 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย