สสก.5 สงขลา จัดอบรมนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
สสก.5 สงขลา จัดอบรมนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ผ่านระบบ conference
วันที่ 9 เมษายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดอบรมหลักสูตร เพิ่มทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและให้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแก่นายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มีบุคคลเป้าหมายจำนวน 171 ราย ซึ่งจัดอบรมผ่านระบบ conference และ Application cisco webex meeting โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการอบรมและให้แนวทางการทำงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน