สสก.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
สสก.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ณ หนานมดแดงรีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง