วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ร่วม(MOU) ส่งผักผลไม้ปลอดภัยเข้าโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรวันละ 1,000 กิโลกรัม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ร่วม(MOU) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายไพศาล สังข์มงคล ผอ.สสก.1ชัยนาท ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี โดยมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์มโนรมย์(นายราชันย์ จันทร)ประธานวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ผลิตและจัดส่งผักและผลไม้ปลอดภัยตามมาตราฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมจำนวน 51 ชนิดประมาณวันละประมาณ1,000 กิโลกรัม ตามเมนูอาหารที่ทางโรงพยาบาลกำหนดลวงหน้าไว้ก่อน 2 เดือน