เขต 1 ประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์การแถลงข่าว งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 แก่ผู้สื่อข่าวในพื้นที่
เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมแถลงข่าว "งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018"
วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการ สสก.1 จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประธานคณะทำงานประชาสำพันธ์ สสก.1 จ.ชัยนาท ประชุมคณะเตรียมความพร้อมการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 แก่สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลาง โดย สสก.1 จ.ชัยนาท กำหนดจัดการประชาสัมพันธ์ การจัดงาน“วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางปะทุน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เวลา 14.00 น. โดยมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แจ้งสื่อมวลชนในพื้นที่ และนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมในงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ไปร่วมจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและกิจกรรม...