กระหึ่ม!ศูนย์สิริกิติ์กับวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018
เขต 8 คัดวิสาหกิจชุมชน 25 แห่งร่วมแสดงสินค้างาน วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018
นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดงาน วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานต่างๆ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้น
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนจนวน 25 วิสาหกิจชุมชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในหมวดสินค้าแปรรูปและผลผลิตสด หมวดหัตถกรรมและศิลปประดิษฐ์ หมวดผ้าและเครื่องแต่งกาย หมวดเครื่องอุปโภคและสมุนไพร ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมนิทรรศการและอุดหนุนสินค้าในราคาเท่ากับแหล่งผลิต เพื่อร่วมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป....