เขต 8 กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
วสช.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษาและผู้สูงอายุ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ วสช.ปี 60
นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ได้คัดเลือกและตัดสินให้วสช.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษาและผู้สูงอายุ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2560 และเป็นตัวแทนในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี2560 ซึ่งคณะกรรมการได้มาตรวจเยี่ยม เก็บข้อมูลเมื่อ 21 มิถุนายน 2560 นั้น
ประธานคณะอนุกรรมการสร้างเสริมความเข้าใจวิสาหกิจชุมชน ได้ประกาศผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560 โดยมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชนเข้าประกวดจาก 9 เขต ปรากฎว่า วสช.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษาและผู้สูงอายุ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้เข้ารับรางวัลแล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานมอบรางวัล ส่วนรางวัลชนะเลิศเป็นของ วสช.ท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ วสช.ผ้าทอนาหมื่ศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
ซึ่งวสช.ดีเด่นในแต่ละพื้นที่จะเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด
ผอ.ธาร นวลนึก กล่าวทิ้งท้าย